תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שופרסל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מיטב דש 1,294,220 1,322,160 27,931  2.16%
מגדל 654,999 669,588 14,589  2.23%
הירשמו לצפייה 45,092 53,700 8,608  19.09%
הירשמו לצפייה 10,000 16,500 6,500  65.00%
הירשמו לצפייה 95,444 98,184 2,740  2.87%
שדרגו את המנוי 124,188 125,406 1,218  0.98%
שדרגו את המנוי -10,500 -10,800 -300  2.86%
שדרגו את המנוי 3,820 3,400 -420  -10.99%
שדרגו את המנוי 37,741 37,200 -541  -1.43%
שדרגו את המנוי 50,174 48,160 -2,014  -4.01%
שדרגו את המנוי 19,800 14,000 -5,800  -29.29%
שדרגו את המנוי 268,090 261,330 -6,760  -2.52%
שדרגו את המנוי 666,389 658,395 -7,994  -1.20%
שדרגו את המנוי 42,042 32,994 -9,048  -21.52%
שדרגו את המנוי 71,607 61,582 -10,025  -14.00%
שדרגו את המנוי 533,717 519,350 -14,367  -2.69%
שדרגו את המנוי 171,899 154,011 -17,888  -10.41%
שדרגו את המנוי 2,173,370 2,150,040 -23,330  -1.07%
שדרגו את המנוי 3,555,040 3,531,060 -23,983  -0.67%
שדרגו את המנוי 181,796 146,773 -35,023  -19.27%
שדרגו את המנוי 266,300 224,200 -42,100  -15.81%
שדרגו את המנוי 74,930 24,350 -50,580  -67.50%
שדרגו את המנוי 1,372,040 1,295,020 -77,018  -5.61%
שדרגו את המנוי 107,577 24,786 -82,791  -76.96%
שדרגו את המנוי 238,029 154,790 -83,239  -34.97%
שדרגו את המנוי 216,000 76,443 -139,557  -64.61%
שדרגו את המנוי 795,836 655,196 -140,640  -17.67%
שדרגו את המנוי 2,663,010 2,402,860 -260,149  -9.77%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 61,586

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,033,567

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 15,539,900 22,939,500 7,399,600  47.62%
הראל 1,983,240 6,495,190 4,511,950  227.50%
הירשמו לצפייה 4,795,050 7,145,300 2,350,250  49.01%
הירשמו לצפייה 8,706,380 10,928,200 2,221,790  25.52%
הירשמו לצפייה 1,585,690 3,208,160 1,622,470  102.32%
שדרגו את המנוי 1,610,920 3,180,920 1,570,000  97.46%
שדרגו את המנוי 7,203,560 8,509,460 1,305,900  18.13%
שדרגו את המנוי 909,645 1,965,040 1,055,400  116.02%
שדרגו את המנוי 137,453 432,088 294,635  214.35%
שדרגו את המנוי 85,932 265,220 179,288  208.64%
שדרגו את המנוי 24,580 199,811 175,231  712.90%
שדרגו את המנוי 45,965 82,347 36,382  79.15%
שדרגו את המנוי 309,796 343,779 33,983  10.97%
שדרגו את המנוי 1,913,060 1,940,180 27,120  1.42%
שדרגו את המנוי 152,739 177,714 24,975  16.35%
שדרגו את המנוי 31,617 49,819 18,202  57.57%
שדרגו את המנוי 146,474 162,542 16,068  10.97%
שדרגו את המנוי 59,016 65,358 6,342  10.75%
שדרגו את המנוי 3,613,050 3,613,900 848  0.02%
שדרגו את המנוי 54,618 53,051 -1,567  -2.87%
שדרגו את המנוי 2,524 0 -2,524  -100.00%
שדרגו את המנוי 35,842 27,819 -8,023  -22.38%
שדרגו את המנוי 87,432 75,031 -12,401  -14.18%
שדרגו את המנוי 3,297,530 3,285,080 -12,449  -0.38%
שדרגו את המנוי 13,021 0 -13,021  -100.00%
שדרגו את המנוי 20,239 5,995 -14,244  -70.38%
שדרגו את המנוי 1,268,370 1,246,120 -22,241  -1.75%
שדרגו את המנוי 22,589 0 -22,589  -100.00%
שדרגו את המנוי 122,846 93,500 -29,346  -23.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,850,434

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -138,405

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 61,586
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,033,567
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,850,434
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -138,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,808,077 6.27%
אלטשולר - שחם 3,531,060 1.49%
פסגות 2,402,860 1.02%
הירשמו לצפייה 2,150,040 0.91%
הירשמו לצפייה 1,322,160 0.56%
הירשמו לצפייה 1,295,020 0.55%
שדרגו את המנוי 669,588 0.28%
שדרגו את המנוי 658,395 0.28%
שדרגו את המנוי 655,196 0.28%
שדרגו את המנוי 519,350 0.22%
שדרגו את המנוי 261,330 0.11%
שדרגו את המנוי 224,200 0.09%
שדרגו את המנוי 154,790 0.07%
שדרגו את המנוי 154,011 0.07%
שדרגו את המנוי 146,773 0.06%
שדרגו את המנוי 125,406 0.05%
שדרגו את המנוי 98,184 0.04%
שדרגו את המנוי 76,443 0.03%
שדרגו את המנוי 61,582 0.03%
שדרגו את המנוי 53,700 0.02%
שדרגו את המנוי 48,160 0.02%
שדרגו את המנוי 37,200 0.02%
שדרגו את המנוי 34,048 0.01%
שדרגו את המנוי 32,994 0.01%
שדרגו את המנוי 24,786 0.01%
שדרגו את המנוי 24,350 0.01%
שדרגו את המנוי 16,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,882 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי -10,800 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,353,078 32.75%
אלטשולר - שחם 22,939,500 9.71%
מנורה 10,928,200 4.63%
הירשמו לצפייה 8,509,460 3.60%
הירשמו לצפייה 7,145,300 3.03%
הירשמו לצפייה 6,495,190 2.75%
שדרגו את המנוי 3,613,900 1.53%
שדרגו את המנוי 3,285,080 1.39%
שדרגו את המנוי 3,208,160 1.36%
שדרגו את המנוי 3,180,920 1.35%
שדרגו את המנוי 1,965,040 0.83%
שדרגו את המנוי 1,940,180 0.82%
שדרגו את המנוי 1,246,120 0.53%
שדרגו את המנוי 443,446 0.19%
שדרגו את המנוי 432,088 0.18%
שדרגו את המנוי 343,779 0.15%
שדרגו את המנוי 265,220 0.11%
שדרגו את המנוי 204,442 0.09%
שדרגו את המנוי 199,811 0.08%
שדרגו את המנוי 177,714 0.08%
שדרגו את המנוי 162,542 0.07%
שדרגו את המנוי 93,500 0.04%
שדרגו את המנוי 82,347 0.03%
שדרגו את המנוי 75,031 0.03%
שדרגו את המנוי 71,924 0.03%
שדרגו את המנוי 65,358 0.03%
שדרגו את המנוי 53,051 0.02%
שדרגו את המנוי 49,819 0.02%
שדרגו את המנוי 48,323 0.02%
שדרגו את המנוי 39,785 0.02%
שדרגו את המנוי 39,434 0.02%
שדרגו את המנוי 27,819 0.01%
שדרגו את המנוי 14,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  שופרסל סיימה את 2014 ירידה של 2.6% בהכנסות ל-11.6 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של איציק אברכהן הפסד של 107 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #קמעונאות #איציק_אברכהן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ויקטורי פותחת בקרית טבעון את הסניף ה-28 של הרשת. הסניף, הגדול ביותר בטבעון, ימוקם ליד סניף סופרפארם בלב היישוב, ועתיד להתחרות בשני סניפים קטנים - האחד של שופרסל והשני של יינות ביתן. #קמעונאות #סופרמרקט #יינות_ביתן #סופרפארם #קריית_טבעון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית