תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שופרסל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
אקסלנס 247,512 297,959 50,447  20.38%
הראל 728,002 765,612 37,610  5.17%
הירשמו לצפייה 680,366 698,985 18,619  2.74%
הירשמו לצפייה 1,443,080 1,458,560 15,480  1.07%
הירשמו לצפייה 13,470 25,663 12,193  90.52%
שדרגו את המנוי 47,812 56,683 8,871  18.55%
שדרגו את המנוי 1,414 3,380 1,966  139.04%
שדרגו את המנוי 16,000 16,688 688  4.30%
שדרגו את המנוי 225,200 224,700 -500  -0.22%
שדרגו את המנוי 24,033 23,337 -696  -2.90%
שדרגו את המנוי 59,608 58,326 -1,282  -2.15%
שדרגו את המנוי 14,581 12,284 -2,297  -15.75%
שדרגו את המנוי 214,321 210,832 -3,489  -1.63%
שדרגו את המנוי 67,614 63,487 -4,127  -6.10%
שדרגו את המנוי 32,000 27,000 -5,000  -15.63%
שדרגו את המנוי 202,500 195,600 -6,900  -3.41%
שדרגו את המנוי 30,889 20,889 -10,000  -32.37%
שדרגו את המנוי 558,361 540,205 -18,156  -3.25%
שדרגו את המנוי 1,401,480 1,373,860 -27,623  -1.97%
שדרגו את המנוי 688,568 657,106 -31,462  -4.57%
שדרגו את המנוי 2,306,150 2,256,090 -50,060  -2.17%
שדרגו את המנוי 2,541,610 2,292,980 -248,629  -9.78%
שדרגו את המנוי 2,896,140 2,381,060 -515,079  -17.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -925,300

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 2,704,340 3,630,760 926,420  34.26%
אלטשולר - שחם 11,531,300 11,943,100 411,758  3.57%
הירשמו לצפייה 634,546 857,084 222,538  35.07%
הירשמו לצפייה 1,867,040 2,056,380 189,337  10.14%
הירשמו לצפייה 356,412 484,671 128,259  35.99%
שדרגו את המנוי 927,682 1,000,420 72,735  7.84%
שדרגו את המנוי 3,294,860 3,336,560 41,700  1.27%
שדרגו את המנוי 3,271,340 3,303,980 32,643  1.00%
שדרגו את המנוי 103,027 135,535 32,508  31.55%
שדרגו את המנוי 7,031,020 7,060,370 29,348  0.42%
שדרגו את המנוי 45,244 71,924 26,680  58.97%
שדרגו את המנוי 12,736 31,617 18,881  148.25%
שדרגו את המנוי 1,864,980 1,882,120 17,136  0.92%
שדרגו את המנוי 134,966 148,083 13,117  9.72%
שדרגו את המנוי 35,134 44,210 9,076  25.83%
שדרגו את המנוי 99,434 107,284 7,850  7.89%
שדרגו את המנוי 92,159 97,091 4,932  5.35%
שדרגו את המנוי 81,763 84,303 2,540  3.11%
שדרגו את המנוי 2,068,380 2,070,780 2,400  0.12%
שדרגו את המנוי 6,065 7,116 1,051  17.33%
שדרגו את המנוי 93,395 90,226 -3,169  -3.39%
שדרגו את המנוי 443,446 440,268 -3,178  -0.72%
שדרגו את המנוי 141,598 134,688 -6,910  -4.88%
שדרגו את המנוי 103,815 78,815 -25,000  -24.08%
שדרגו את המנוי 134,966 25,788 -109,178  -80.89%
שדרגו את המנוי 443,140 15,093 -428,047  -96.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,190,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -575,482

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 145,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -925,300
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,190,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -575,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,016,919 6.03%
אלטשולר - שחם 2,381,060 1.02%
מור 2,292,980 0.99%
הירשמו לצפייה 2,256,090 0.97%
הירשמו לצפייה 1,458,560 0.63%
הירשמו לצפייה 1,373,860 0.59%
שדרגו את המנוי 765,612 0.33%
שדרגו את המנוי 698,985 0.30%
שדרגו את המנוי 657,106 0.28%
שדרגו את המנוי 540,205 0.23%
שדרגו את המנוי 297,959 0.13%
שדרגו את המנוי 224,700 0.10%
שדרגו את המנוי 210,832 0.09%
שדרגו את המנוי 195,600 0.08%
שדרגו את המנוי 172,485 0.07%
שדרגו את המנוי 123,243 0.05%
שדרגו את המנוי 63,487 0.03%
שדרגו את המנוי 58,326 0.03%
שדרגו את המנוי 56,683 0.02%
שדרגו את המנוי 52,659 0.02%
שדרגו את המנוי 27,000 0.01%
שדרגו את המנוי 25,663 0.01%
שדרגו את המנוי 23,337 0.01%
שדרגו את המנוי 20,889 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,688 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,284 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,951 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,597,457 17.48%
אלטשולר - שחם 11,943,100 5.14%
מנורה 7,060,370 3.04%
הירשמו לצפייה 3,630,760 1.56%
הירשמו לצפייה 3,336,560 1.44%
הירשמו לצפייה 3,303,980 1.42%
שדרגו את המנוי 2,070,780 0.89%
שדרגו את המנוי 2,056,380 0.89%
שדרגו את המנוי 1,882,120 0.81%
שדרגו את המנוי 1,000,420 0.43%
שדרגו את המנוי 857,084 0.37%
שדרגו את המנוי 530,500 0.23%
שדרגו את המנוי 484,671 0.21%
שדרגו את המנוי 440,268 0.19%
שדרגו את המנוי 204,442 0.09%
שדרגו את המנוי 173,733 0.07%
שדרגו את המנוי 148,083 0.06%
שדרגו את המנוי 146,565 0.06%
שדרגו את המנוי 135,535 0.06%
שדרגו את המנוי 134,688 0.06%
שדרגו את המנוי 107,487 0.05%
שדרגו את המנוי 107,284 0.05%
שדרגו את המנוי 97,091 0.04%
שדרגו את המנוי 90,226 0.04%
שדרגו את המנוי 84,303 0.04%
שדרגו את המנוי 78,815 0.03%
שדרגו את המנוי 71,924 0.03%
שדרגו את המנוי 58,685 0.03%
שדרגו את המנוי 56,384 0.02%
שדרגו את המנוי 46,207 0.02%
שדרגו את המנוי 44,210 0.02%
שדרגו את המנוי 32,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,617 0.01%
שדרגו את המנוי 25,850 0.01%
שדרגו את המנוי 25,788 0.01%
שדרגו את המנוי 15,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,298 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 434 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  שופרסל סיימה את 2014 ירידה של 2.6% בהכנסות ל-11.6 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של איציק אברכהן הפסד של 107 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #קמעונאות #איציק_אברכהן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ויקטורי פותחת בקרית טבעון את הסניף ה-28 של הרשת. הסניף, הגדול ביותר בטבעון, ימוקם ליד סניף סופרפארם בלב היישוב, ועתיד להתחרות בשני סניפים קטנים - האחד של שופרסל והשני של יינות ביתן. #קמעונאות #סופרמרקט #יינות_ביתן #סופרפארם #קריית_טבעון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית