תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שופרסל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מור 1,627,730 1,742,570 114,834  7.06%
אפסילון 134,000 222,000 88,000  65.67%
הירשמו לצפייה 5,020 17,836 12,816  255.30%
הירשמו לצפייה 1,435,480 1,445,820 10,350  0.72%
הירשמו לצפייה -29,570 -20,996 8,574  -29.00%
שדרגו את המנוי 6 7,097 7,091  118,183.33%
שדרגו את המנוי 359,582 366,615 7,033  1.96%
שדרגו את המנוי 226,580 231,100 4,520  1.99%
שדרגו את המנוי 192,629 196,165 3,536  1.84%
שדרגו את המנוי 32,000 31,000 -1,000  -3.13%
שדרגו את המנוי 138,713 134,395 -4,318  -3.11%
שדרגו את המנוי 22,361 17,853 -4,508  -20.16%
שדרגו את המנוי 9,233 3,431 -5,802  -62.84%
שדרגו את המנוי 67,300 57,500 -9,800  -14.56%
שדרגו את המנוי 49,337 39,234 -10,103  -20.48%
שדרגו את המנוי 837,409 827,128 -10,281  -1.23%
שדרגו את המנוי 1,922,910 1,912,160 -10,750  -0.56%
שדרגו את המנוי 71,913 52,419 -19,494  -27.11%
שדרגו את המנוי 319,330 279,971 -39,359  -12.33%
שדרגו את המנוי 786,154 714,677 -71,477  -9.09%
שדרגו את המנוי 161,499 85,721 -75,778  -46.92%
שדרגו את המנוי 1,183,890 1,064,770 -119,121  -10.06%
שדרגו את המנוי 739,008 595,595 -143,413  -19.41%
שדרגו את המנוי 909,646 763,194 -146,452  -16.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 256,754

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -671,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 13,369,500 15,539,900 2,170,360  16.23%
עמיתים 530,500 1,610,920 1,080,420  203.66%
הירשמו לצפייה 6,811,130 7,203,560 392,430  5.76%
הירשמו לצפייה 4,633,670 4,795,050 161,377  3.48%
הירשמו לצפייה 87,312 146,474 59,162  67.76%
שדרגו את המנוי 143,882 201,183 57,301  39.82%
שדרגו את המנוי 107,487 137,453 29,966  27.88%
שדרגו את המנוי 35,970 59,016 23,046  64.07%
שדרגו את המנוי 288,082 309,796 21,714  7.54%
שדרגו את המנוי 30,865 45,965 15,100  48.92%
שדרגו את המנוי 3,285,090 3,297,530 12,448  0.38%
שדרגו את המנוי 1,902,820 1,913,060 10,238  0.54%
שדרגו את המנוי 8,699,720 8,706,380 6,653  0.08%
שדרגו את המנוי 2,808 1,745 -1,063  -37.86%
שדרגו את המנוי 87,029 85,932 -1,097  -1.26%
שדרגו את המנוי 41,103 39,785 -1,318  -3.21%
שדרגו את המנוי 4,249 2,524 -1,725  -40.60%
שדרגו את המנוי 6,214 4,048 -2,166  -34.86%
שדרגו את המנוי 6,100 3,837 -2,263  -37.10%
שדרגו את המנוי 8,825 5,599 -3,226  -36.56%
שדרגו את המנוי 8,541 5,154 -3,387  -39.66%
שדרגו את המנוי 13,793 8,510 -5,283  -38.30%
שדרגו את המנוי 19,155 13,021 -6,134  -32.02%
שדרגו את המנוי 39,269 32,624 -6,645  -16.92%
שדרגו את המנוי 159,984 152,739 -7,245  -4.53%
שדרגו את המנוי 18,419 11,021 -7,398  -40.17%
שדרגו את המנוי 173,046 163,452 -9,594  -5.54%
שדרגו את המנוי 65,611 54,618 -10,993  -16.75%
שדרגו את המנוי 26,047 13,622 -12,425  -47.70%
שדרגו את המנוי 36,502 22,589 -13,913  -38.12%
שדרגו את המנוי 138,847 122,846 -16,001  -11.52%
שדרגו את המנוי 59,344 38,934 -20,410  -34.39%
שדרגו את המנוי 56,763 35,774 -20,989  -36.98%
שדרגו את המנוי 46,207 20,239 -25,968  -56.20%
שדרגו את המנוי 102,820 64,905 -37,915  -36.88%
שדרגו את המנוי 79,065 39,434 -39,631  -50.12%
שדרגו את המנוי 154,597 87,432 -67,165  -43.45%
שדרגו את המנוי 110,320 34,325 -75,995  -68.89%
שדרגו את המנוי 2,067,920 1,983,240 -84,675  -4.09%
שדרגו את המנוי 227,024 131,043 -95,981  -42.28%
שדרגו את המנוי 148,078 42,842 -105,236  -71.07%
שדרגו את המנוי 1,693,280 1,585,690 -107,582  -6.35%
שדרגו את המנוי 561,456 360,198 -201,258  -35.85%
שדרגו את המנוי 3,844,730 3,613,050 -231,676  -6.03%
שדרגו את המנוי 260,597 24,580 -236,017  -90.57%
שדרגו את המנוי 1,518,050 1,268,370 -249,681  -16.45%
שדרגו את המנוי 1,308,330 909,645 -398,687  -30.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,040,215

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,110,742

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 256,754
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -671,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,040,215
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,110,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,988,619 4.65%
פסגות 1,912,160 0.81%
מור 1,742,570 0.74%
הירשמו לצפייה 1,445,820 0.61%
הירשמו לצפייה 1,064,770 0.45%
הירשמו לצפייה 827,128 0.35%
שדרגו את המנוי 763,194 0.32%
שדרגו את המנוי 714,677 0.30%
שדרגו את המנוי 595,595 0.25%
שדרגו את המנוי 366,615 0.16%
שדרגו את המנוי 279,971 0.12%
שדרגו את המנוי 231,100 0.10%
שדרגו את המנוי 222,000 0.09%
שדרגו את המנוי 196,165 0.08%
שדרגו את המנוי 134,395 0.06%
שדרגו את המנוי 124,188 0.05%
שדרגו את המנוי 85,721 0.04%
שדרגו את המנוי 57,500 0.02%
שדרגו את המנוי 52,419 0.02%
שדרגו את המנוי 42,042 0.02%
שדרגו את המנוי 39,234 0.02%
שדרגו את המנוי 31,000 0.01%
שדרגו את המנוי 17,853 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,836 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,097 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,066 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
שדרגו את המנוי -20,996 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 55,742,201 23.60%
אלטשולר - שחם 15,539,900 6.58%
מנורה 8,706,380 3.69%
הירשמו לצפייה 7,203,560 3.05%
הירשמו לצפייה 4,795,050 2.03%
הירשמו לצפייה 3,613,050 1.53%
שדרגו את המנוי 3,297,530 1.40%
שדרגו את המנוי 1,983,240 0.84%
שדרגו את המנוי 1,913,060 0.81%
שדרגו את המנוי 1,610,920 0.68%
שדרגו את המנוי 1,585,690 0.67%
שדרגו את המנוי 1,268,370 0.54%
שדרגו את המנוי 909,645 0.39%
שדרגו את המנוי 443,446 0.19%
שדרגו את המנוי 360,198 0.15%
שדרגו את המנוי 309,796 0.13%
שדרגו את המנוי 204,442 0.09%
שדרגו את המנוי 201,183 0.09%
שדרגו את המנוי 163,452 0.07%
שדרגו את המנוי 152,739 0.06%
שדרגו את המנוי 146,474 0.06%
שדרגו את המנוי 137,453 0.06%
שדרגו את המנוי 131,043 0.06%
שדרגו את המנוי 122,846 0.05%
שדרגו את המנוי 87,432 0.04%
שדרגו את המנוי 85,932 0.04%
שדרגו את המנוי 71,924 0.03%
שדרגו את המנוי 64,905 0.03%
שדרגו את המנוי 59,016 0.02%
שדרגו את המנוי 54,618 0.02%
שדרגו את המנוי 45,965 0.02%
שדרגו את המנוי 42,842 0.02%
שדרגו את המנוי 39,785 0.02%
שדרגו את המנוי 39,434 0.02%
שדרגו את המנוי 38,934 0.02%
שדרגו את המנוי 35,842 0.02%
שדרגו את המנוי 35,774 0.02%
שדרגו את המנוי 34,325 0.01%
שדרגו את המנוי 32,624 0.01%
שדרגו את המנוי 31,617 0.01%
שדרגו את המנוי 24,580 0.01%
שדרגו את המנוי 22,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,239 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,599 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,154 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,048 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,837 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,745 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  שופרסל סיימה את 2014 ירידה של 2.6% בהכנסות ל-11.6 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של איציק אברכהן הפסד של 107 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #קמעונאות #איציק_אברכהן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ויקטורי פותחת בקרית טבעון את הסניף ה-28 של הרשת. הסניף, הגדול ביותר בטבעון, ימוקם ליד סניף סופרפארם בלב היישוב, ועתיד להתחרות בשני סניפים קטנים - האחד של שופרסל והשני של יינות ביתן. #קמעונאות #סופרמרקט #יינות_ביתן #סופרפארם #קריית_טבעון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית