תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שופרסל

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אלומות - ספרינט 89,800 212,558 122,758  136.70%
אי.בי.אי. 757,067 838,694 81,627  10.78%
הירשמו לצפייה 885,354 951,765 66,411  7.50%
הירשמו לצפייה 895,412 929,386 33,974  3.79%
הירשמו לצפייה 1,226,080 1,249,880 23,796  1.94%
שדרגו את המנוי 160,547 181,478 20,931  13.04%
שדרגו את המנוי 54,638 73,891 19,253  35.24%
שדרגו את המנוי 17,400 33,000 15,600  89.66%
שדרגו את המנוי 368,012 373,267 5,255  1.43%
שדרגו את המנוי 28,913 33,407 4,494  15.54%
שדרגו את המנוי 219,930 223,830 3,900  1.77%
שדרגו את המנוי 3,869 5,849 1,980  51.18%
שדרגו את המנוי 4,994 6,588 1,594  31.92%
שדרגו את המנוי 21,350 20,366 -984  -4.61%
שדרגו את המנוי 18,237 17,000 -1,237  -6.78%
שדרגו את המנוי 78,883 77,192 -1,691  -2.14%
שדרגו את המנוי 1,436,580 1,433,840 -2,730  -0.19%
שדרגו את המנוי 720,132 716,452 -3,680  -0.51%
שדרגו את המנוי 11,955 5,611 -6,344  -53.07%
שדרגו את המנוי 149,673 142,836 -6,837  -4.57%
שדרגו את המנוי 6,955 50 -6,905  -99.28%
שדרגו את המנוי 58,356 43,242 -15,114  -25.90%
שדרגו את המנוי 377,433 353,139 -24,294  -6.44%
שדרגו את המנוי 258,614 195,000 -63,614  -24.60%
שדרגו את המנוי 143,600 59,500 -84,100  -58.57%
שדרגו את המנוי 2,086,410 1,920,960 -165,444  -7.93%
שדרגו את המנוי 2,281,380 1,899,850 -381,533  -16.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 401,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -764,507

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
מגדל 2,704,340 3,630,760 926,420  34.26%
אלטשולר - שחם 11,531,300 11,943,100 411,758  3.57%
הירשמו לצפייה 634,546 857,084 222,538  35.07%
הירשמו לצפייה 1,867,040 2,056,380 189,337  10.14%
הירשמו לצפייה 356,412 484,671 128,259  35.99%
שדרגו את המנוי 927,682 1,000,420 72,735  7.84%
שדרגו את המנוי 3,294,860 3,336,560 41,700  1.27%
שדרגו את המנוי 3,271,340 3,303,980 32,643  1.00%
שדרגו את המנוי 103,027 135,535 32,508  31.55%
שדרגו את המנוי 7,031,020 7,060,370 29,348  0.42%
שדרגו את המנוי 45,244 71,924 26,680  58.97%
שדרגו את המנוי 12,736 31,617 18,881  148.25%
שדרגו את המנוי 1,864,980 1,882,120 17,136  0.92%
שדרגו את המנוי 134,966 148,083 13,117  9.72%
שדרגו את המנוי 35,134 44,210 9,076  25.83%
שדרגו את המנוי 99,434 107,284 7,850  7.89%
שדרגו את המנוי 92,159 97,091 4,932  5.35%
שדרגו את המנוי 81,763 84,303 2,540  3.11%
שדרגו את המנוי 2,068,380 2,070,780 2,400  0.12%
שדרגו את המנוי 6,065 7,116 1,051  17.33%
שדרגו את המנוי 93,395 90,226 -3,169  -3.39%
שדרגו את המנוי 443,446 440,268 -3,178  -0.72%
שדרגו את המנוי 141,598 134,688 -6,910  -4.88%
שדרגו את המנוי 103,815 78,815 -25,000  -24.08%
שדרגו את המנוי 134,966 25,788 -109,178  -80.89%
שדרגו את המנוי 443,140 15,093 -428,047  -96.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,190,909

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -575,482

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 401,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -764,507
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,190,909
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -575,482
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,098,774 5.21%
פסגות 1,920,960 0.83%
מור 1,899,850 0.82%
הירשמו לצפייה 1,433,840 0.62%
הירשמו לצפייה 1,249,880 0.54%
הירשמו לצפייה 951,765 0.41%
שדרגו את המנוי 929,386 0.40%
שדרגו את המנוי 838,694 0.36%
שדרגו את המנוי 716,452 0.31%
שדרגו את המנוי 373,267 0.16%
שדרגו את המנוי 353,139 0.15%
שדרגו את המנוי 223,830 0.10%
שדרגו את המנוי 212,558 0.09%
שדרגו את המנוי 195,000 0.08%
שדרגו את המנוי 181,478 0.08%
שדרגו את המנוי 142,836 0.06%
שדרגו את המנוי 123,667 0.05%
שדרגו את המנוי 77,192 0.03%
שדרגו את המנוי 73,891 0.03%
שדרגו את המנוי 59,500 0.03%
שדרגו את המנוי 43,242 0.02%
שדרגו את המנוי 33,407 0.01%
שדרגו את המנוי 33,000 0.01%
שדרגו את המנוי 20,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,588 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,849 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
שדרגו את המנוי -30,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,597,457 17.48%
אלטשולר - שחם 11,943,100 5.14%
מנורה 7,060,370 3.04%
הירשמו לצפייה 3,630,760 1.56%
הירשמו לצפייה 3,336,560 1.44%
הירשמו לצפייה 3,303,980 1.42%
שדרגו את המנוי 2,070,780 0.89%
שדרגו את המנוי 2,056,380 0.89%
שדרגו את המנוי 1,882,120 0.81%
שדרגו את המנוי 1,000,420 0.43%
שדרגו את המנוי 857,084 0.37%
שדרגו את המנוי 530,500 0.23%
שדרגו את המנוי 484,671 0.21%
שדרגו את המנוי 440,268 0.19%
שדרגו את המנוי 204,442 0.09%
שדרגו את המנוי 173,733 0.07%
שדרגו את המנוי 148,083 0.06%
שדרגו את המנוי 146,565 0.06%
שדרגו את המנוי 135,535 0.06%
שדרגו את המנוי 134,688 0.06%
שדרגו את המנוי 107,487 0.05%
שדרגו את המנוי 107,284 0.05%
שדרגו את המנוי 97,091 0.04%
שדרגו את המנוי 90,226 0.04%
שדרגו את המנוי 84,303 0.04%
שדרגו את המנוי 78,815 0.03%
שדרגו את המנוי 71,924 0.03%
שדרגו את המנוי 58,685 0.03%
שדרגו את המנוי 56,384 0.02%
שדרגו את המנוי 46,207 0.02%
שדרגו את המנוי 44,210 0.02%
שדרגו את המנוי 32,429 0.01%
שדרגו את המנוי 31,617 0.01%
שדרגו את המנוי 25,850 0.01%
שדרגו את המנוי 25,788 0.01%
שדרגו את המנוי 15,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,417 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,736 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,116 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,034 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,883 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,298 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,217 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 434 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  שופרסל סיימה את 2014 ירידה של 2.6% בהכנסות ל-11.6 מיליארד שקל. בשורה התחתונה רשמה החברה בניהולו של איציק אברכהן הפסד של 107 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #קמעונאות #איציק_אברכהן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  ויקטורי פותחת בקרית טבעון את הסניף ה-28 של הרשת. הסניף, הגדול ביותר בטבעון, ימוקם ליד סניף סופרפארם בלב היישוב, ועתיד להתחרות בשני סניפים קטנים - האחד של שופרסל והשני של יינות ביתן. #קמעונאות #סופרמרקט #יינות_ביתן #סופרפארם #קריית_טבעון
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית