תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 1,379,700 1,496,240 116,539  8.45%
הראל 30,410 87,657 57,247  188.25%
הירשמו לצפייה 414,573 449,553 34,980  8.44%
הירשמו לצפייה 197,255 213,615 16,360  8.29%
הירשמו לצפייה 3,006,710 3,016,350 9,641  0.32%
שדרגו את המנוי 67,400 70,000 2,600  3.86%
שדרגו את המנוי 6,380 8,800 2,420  37.93%
שדרגו את המנוי 2,244,770 2,244,460 -307  -0.01%
שדרגו את המנוי 30,571 29,790 -781  -2.55%
שדרגו את המנוי 308,254 306,496 -1,758  -0.57%
שדרגו את המנוי 80,033 77,528 -2,505  -3.13%
שדרגו את המנוי 31,673 28,697 -2,976  -9.40%
שדרגו את המנוי 284,716 274,749 -9,967  -3.50%
שדרגו את המנוי 226,925 214,747 -12,178  -5.37%
שדרגו את המנוי 373,484 350,961 -22,523  -6.03%
שדרגו את המנוי 66,200 40,500 -25,700  -38.82%
שדרגו את המנוי 197,872 160,317 -37,555  -18.98%
שדרגו את המנוי 4,563,500 4,521,520 -41,975  -0.92%
שדרגו את המנוי 1,276,310 1,228,490 -47,818  -3.75%
שדרגו את המנוי 2,521,520 2,464,020 -57,500  -2.28%
שדרגו את המנוי 2,689,660 2,622,260 -67,398  -2.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 239,787

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -330,941

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,366 25,679 23,313  985.33%
ארם גמולים 252,909 260,165 7,256  2.87%
הירשמו לצפייה 317,065 322,819 5,754  1.81%
הירשמו לצפייה 5,687,970 5,693,710 5,742  0.10%
הירשמו לצפייה 1,929,580 1,933,910 4,332  0.22%
שדרגו את המנוי 9,650 11,850 2,200  22.80%
שדרגו את המנוי 17,415 19,507 2,092  12.01%
שדרגו את המנוי 13,603,300 13,605,200 1,900  0.01%
שדרגו את המנוי 2 1 -1  -50.00%
שדרגו את המנוי 207,959 164,677 -43,282  -20.81%
שדרגו את המנוי 104,583 43,005 -61,578  -58.88%
שדרגו את המנוי 311,309 249,587 -61,722  -19.83%
שדרגו את המנוי 300,000 208,468 -91,532  -30.51%
שדרגו את המנוי 302,869 156,259 -146,610  -48.41%
שדרגו את המנוי 8,143,480 7,798,990 -344,494  -4.23%
שדרגו את המנוי 642,708 292,870 -349,838  -54.43%
שדרגו את המנוי 18,731,500 18,064,400 -667,068  -3.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,766,125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 239,787
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -330,941
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,766,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,189,357 5.60%
אי.בי.אי. 4,521,520 1.20%
אלטשולר - שחם 3,016,350 0.80%
הירשמו לצפייה 2,622,260 0.69%
הירשמו לצפייה 2,464,020 0.65%
הירשמו לצפייה 2,244,460 0.59%
שדרגו את המנוי 1,496,240 0.40%
שדרגו את המנוי 1,228,490 0.32%
שדרגו את המנוי 895,500 0.24%
שדרגו את המנוי 449,553 0.12%
שדרגו את המנוי 350,961 0.09%
שדרגו את המנוי 306,496 0.08%
שדרגו את המנוי 274,749 0.07%
שדרגו את המנוי 260,003 0.07%
שדרגו את המנוי 214,747 0.06%
שדרגו את המנוי 213,615 0.06%
שדרגו את המנוי 160,317 0.04%
שדרגו את המנוי 87,657 0.02%
שדרגו את המנוי 77,528 0.02%
שדרגו את המנוי 70,905 0.02%
שדרגו את המנוי 70,000 0.02%
שדרגו את המנוי 40,500 0.01%
שדרגו את המנוי 33,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,439,633 14.40%
הפניקס 18,064,400 4.78%
מגדל 13,605,200 3.60%
הירשמו לצפייה 7,798,990 2.06%
הירשמו לצפייה 5,693,710 1.51%
הירשמו לצפייה 5,263,530 1.39%
שדרגו את המנוי 1,933,910 0.51%
שדרגו את המנוי 322,819 0.09%
שדרגו את המנוי 292,870 0.08%
שדרגו את המנוי 260,165 0.07%
שדרגו את המנוי 249,587 0.07%
שדרגו את המנוי 208,468 0.06%
שדרגו את המנוי 205,518 0.05%
שדרגו את המנוי 164,677 0.04%
שדרגו את המנוי 156,259 0.04%
שדרגו את המנוי 92,060 0.02%
שדרגו את המנוי 43,005 0.01%
שדרגו את המנוי 25,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,507 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית