תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מיטב דש 1,902,130 2,234,960 332,829  17.50%
פרופאונד 50,134 216,454 166,320  331.75%
הירשמו לצפייה 954,417 1,038,000 83,583  8.76%
הירשמו לצפייה 139,965 210,256 70,291  50.22%
הירשמו לצפייה 1,239,370 1,275,820 36,450  2.94%
שדרגו את המנוי 341,712 358,393 16,681  4.88%
שדרגו את המנוי 185,931 190,471 4,540  2.44%
שדרגו את המנוי 609 494 -115  -18.88%
שדרגו את המנוי 34,325 31,323 -3,002  -8.75%
שדרגו את המנוי 138,015 133,866 -4,149  -3.01%
שדרגו את המנוי 99,700 94,100 -5,600  -5.62%
שדרגו את המנוי 48,248 36,315 -11,933  -24.73%
שדרגו את המנוי 384,179 364,998 -19,181  -4.99%
שדרגו את המנוי 2,614,670 2,585,960 -28,708  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,054,260 3,009,680 -44,584  -1.46%
שדרגו את המנוי 5,057,520 4,934,930 -122,589  -2.42%
שדרגו את המנוי 815,134 602,301 -212,833  -26.11%
שדרגו את המנוי 3,210,620 2,794,360 -416,259  -12.97%
שדרגו את המנוי 1,907,570 1,243,430 -664,143  -34.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 710,694

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,533,096

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 7,815,220 8,143,480 328,260  4.20%
אנליסט 1,614,900 1,929,580 314,680  19.49%
הירשמו לצפייה 13,600,800 13,603,300 2,500  0.02%
הירשמו לצפייה 1,117 1,137 20  1.79%
הירשמו לצפייה 5,690,530 5,687,970 -2,560  -0.04%
שדרגו את המנוי 320,601 317,065 -3,536  -1.10%
שדרגו את המנוי 323,333 302,869 -20,464  -6.33%
שדרגו את המנוי 234,402 207,959 -26,443  -11.28%
שדרגו את המנוי 35,652 2,366 -33,286  -93.36%
שדרגו את המנוי 326,559 243,019 -83,540  -25.58%
שדרגו את המנוי 19,119,000 18,731,500 -387,500  -2.03%
שדרגו את המנוי 1,961,460 1,475,320 -486,140  -24.78%
שדרגו את המנוי 1,199,220 2 -1,199,220  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 645,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,242,689

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 710,694
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,533,096
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 645,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,242,689
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,746,116 5.75%
אי.בי.אי. 4,934,930 1.31%
אלטשולר - שחם 3,009,680 0.80%
הירשמו לצפייה 2,794,360 0.74%
הירשמו לצפייה 2,585,960 0.68%
הירשמו לצפייה 2,234,960 0.59%
שדרגו את המנוי 1,275,820 0.34%
שדרגו את המנוי 1,243,430 0.33%
שדרגו את המנוי 1,038,000 0.27%
שדרגו את המנוי 602,301 0.16%
שדרגו את המנוי 364,998 0.10%
שדרגו את המנוי 358,393 0.09%
שדרגו את המנוי 256,121 0.07%
שדרגו את המנוי 216,454 0.06%
שדרגו את המנוי 210,256 0.06%
שדרגו את המנוי 190,471 0.05%
שדרגו את המנוי 133,866 0.04%
שדרגו את המנוי 94,100 0.02%
שדרגו את המנוי 77,558 0.02%
שדרגו את המנוי 36,315 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 494 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 52,403,372 13.86%
הפניקס 18,731,500 4.95%
מגדל 13,603,300 3.60%
הירשמו לצפייה 8,143,480 2.15%
הירשמו לצפייה 5,687,970 1.50%
הירשמו לצפייה 1,929,580 0.51%
שדרגו את המנוי 1,475,320 0.39%
שדרגו את המנוי 642,708 0.17%
שדרגו את המנוי 317,065 0.08%
שדרגו את המנוי 311,309 0.08%
שדרגו את המנוי 302,869 0.08%
שדרגו את המנוי 300,000 0.08%
שדרגו את המנוי 252,909 0.07%
שדרגו את המנוי 243,019 0.06%
שדרגו את המנוי 207,959 0.05%
שדרגו את המנוי 104,583 0.03%
שדרגו את המנוי 92,060 0.02%
שדרגו את המנוי 17,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית