תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 3,038,170 3,120,870 82,699  2.72%
פסגות 3,107,910 3,185,850 77,944  2.51%
הירשמו לצפייה 1,207,290 1,280,050 72,764  6.03%
הירשמו לצפייה 1,138,510 1,209,240 70,735  6.21%
הירשמו לצפייה 58,764 125,171 66,407  113.01%
שדרגו את המנוי 40,106 75,321 35,215  87.80%
שדרגו את המנוי 197,206 226,931 29,725  15.07%
שדרגו את המנוי 348,500 368,500 20,000  5.74%
שדרגו את המנוי 169,671 177,835 8,164  4.81%
שדרגו את המנוי 96,500 102,200 5,700  5.91%
שדרגו את המנוי 2,596,670 2,598,670 2,000  0.08%
שדרגו את המנוי 307,986 309,525 1,539  0.50%
שדרגו את המנוי 22,000 21,500 -500  -2.27%
שדרגו את המנוי 46,863 45,248 -1,615  -3.45%
שדרגו את המנוי 63,800 54,742 -9,058  -14.20%
שדרגו את המנוי 888,000 851,000 -37,000  -4.17%
שדרגו את המנוי 1,252,050 1,180,360 -71,697  -5.73%
שדרגו את המנוי 2,169,830 2,041,420 -128,410  -5.92%
שדרגו את המנוי 5,280,070 5,137,030 -143,043  -2.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 472,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -391,323

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 11,550,900 13,600,800 2,049,920  17.75%
הפניקס 17,957,900 18,139,800 181,884  1.01%
הירשמו לצפייה 7,791,410 7,815,220 23,813  0.31%
הירשמו לצפייה 1,607,940 1,614,900 6,963  0.43%
הירשמו לצפייה 5,683,980 5,690,530 6,549  0.12%
שדרגו את המנוי 17,832 17,913 81  0.45%
שדרגו את המנוי 585 584 -1  -0.17%
שדרגו את המנוי 20 19 -1  -5.00%
שדרגו את המנוי 342,778 320,601 -22,177  -6.47%
שדרגו את המנוי 286,873 252,909 -33,964  -11.84%
שדרגו את המנוי 129,510 92,060 -37,450  -28.92%
שדרגו את המנוי 535,635 450,761 -84,874  -15.85%
שדרגו את המנוי 332,727 234,402 -98,325  -29.55%
שדרגו את המנוי 450,000 300,000 -150,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 2,001,080 989,692 -1,011,390  -50.54%
שדרגו את המנוי 3,516,320 1,961,460 -1,554,860  -44.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,269,210

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,993,042

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 472,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -391,323
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,269,210
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,993,042
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,445,336 5.94%
אי.בי.אי. 5,137,030 1.36%
פסגות 3,185,850 0.84%
הירשמו לצפייה 3,120,870 0.83%
הירשמו לצפייה 2,598,670 0.69%
הירשמו לצפייה 2,041,420 0.54%
שדרגו את המנוי 1,280,050 0.34%
שדרגו את המנוי 1,209,240 0.32%
שדרגו את המנוי 1,180,360 0.31%
שדרגו את המנוי 851,000 0.23%
שדרגו את המנוי 368,500 0.10%
שדרגו את המנוי 309,525 0.08%
שדרגו את המנוי 254,621 0.07%
שדרגו את המנוי 226,931 0.06%
שדרגו את המנוי 177,835 0.05%
שדרגו את המנוי 125,171 0.03%
שדרגו את המנוי 102,200 0.03%
שדרגו את המנוי 75,774 0.02%
שדרגו את המנוי 75,321 0.02%
שדרגו את המנוי 54,742 0.01%
שדרגו את המנוי 45,248 0.01%
שדרגו את המנוי 21,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 978 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,148,686 14.06%
הפניקס 18,139,800 4.80%
מגדל 13,600,800 3.60%
הירשמו לצפייה 7,815,220 2.07%
הירשמו לצפייה 5,690,530 1.50%
הירשמו לצפייה 1,961,460 0.52%
שדרגו את המנוי 1,614,900 0.43%
שדרגו את המנוי 989,692 0.26%
שדרגו את המנוי 642,708 0.17%
שדרגו את המנוי 450,761 0.12%
שדרגו את המנוי 326,559 0.09%
שדרגו את המנוי 323,333 0.09%
שדרגו את המנוי 320,601 0.08%
שדרגו את המנוי 311,309 0.08%
שדרגו את המנוי 300,000 0.08%
שדרגו את המנוי 252,909 0.07%
שדרגו את המנוי 234,402 0.06%
שדרגו את המנוי 92,060 0.02%
שדרגו את המנוי 35,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,977 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,117 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 482 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית