תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אנרג'יקס

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: קלינטק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,545,240 2,699,220 153,979  6.05%
אלומות - ספרינט 185,662 316,494 130,832  70.47%
הירשמו לצפייה 1,051,000 1,124,000 73,000  6.95%
הירשמו לצפייה 251,884 285,559 33,675  13.37%
הירשמו לצפייה 48,674 75,276 26,602  54.65%
שדרגו את המנוי 228,068 248,068 20,000  8.77%
שדרגו את המנוי 688,951 707,582 18,631  2.70%
שדרגו את המנוי 97,055 103,692 6,637  6.84%
שדרגו את המנוי 261,030 266,030 5,000  1.92%
שדרגו את המנוי 50,405 55,300 4,895  9.71%
שדרגו את המנוי 2,514,650 2,511,120 -3,525  -0.14%
שדרגו את המנוי 285,593 279,153 -6,440  -2.25%
שדרגו את המנוי 50,513 39,389 -11,124  -22.02%
שדרגו את המנוי 61,676 50,225 -11,451  -18.57%
שדרגו את המנוי 2,398,890 2,385,590 -13,300  -0.55%
שדרגו את המנוי 291,428 266,006 -25,422  -8.72%
שדרגו את המנוי 1,111,560 1,036,010 -75,553  -6.80%
שדרגו את המנוי 1,225,240 1,122,210 -103,033  -8.41%
שדרגו את המנוי 4,106,120 3,867,300 -238,817  -5.82%
שדרגו את המנוי 2,115,850 1,850,700 -265,150  -12.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 473,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -753,815

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
פסגות 5,693,710 12,246,700 6,553,030  115.09%
מגדל 13,605,200 20,088,100 6,482,860  47.65%
הירשמו לצפייה 208,468 450,000 241,532  115.86%
הירשמו לצפייה 11,850 26,510 14,660  123.71%
הירשמו לצפייה 19,507 33,084 13,577  69.60%
שדרגו את המנוי 322,819 335,314 12,495  3.87%
שדרגו את המנוי 43,005 46,159 3,154  7.33%
שדרגו את המנוי 1,933,910 1,935,670 1,757  0.09%
שדרגו את המנוי 5,710 7,172 1,462  25.60%
שדרגו את המנוי 260,165 250,969 -9,196  -3.53%
שדרגו את המנוי 164,677 146,101 -18,576  -11.28%
שדרגו את המנוי 292,870 274,135 -18,735  -6.40%
שדרגו את המנוי 156,259 112,748 -43,511  -27.85%
שדרגו את המנוי 205,518 155,666 -49,852  -24.26%
שדרגו את המנוי 92,060 10,152 -81,908  -88.97%
שדרגו את המנוי 7,798,990 7,687,550 -111,439  -1.43%
שדרגו את המנוי 5,263,530 4,818,310 -445,222  -8.46%
שדרגו את המנוי 18,064,400 16,181,100 -1,883,340  -10.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,324,527

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,661,779

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 473,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -753,815
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,324,527
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,661,779
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,923,590 5.27%
אי.בי.אי. 3,867,300 1.02%
אלטשולר - שחם 2,699,220 0.71%
הירשמו לצפייה 2,511,120 0.66%
הירשמו לצפייה 2,385,590 0.63%
הירשמו לצפייה 1,850,700 0.49%
שדרגו את המנוי 1,124,000 0.30%
שדרגו את המנוי 1,122,210 0.30%
שדרגו את המנוי 1,036,010 0.27%
שדרגו את המנוי 707,582 0.19%
שדרגו את המנוי 316,494 0.08%
שדרגו את המנוי 287,186 0.08%
שדרגו את המנוי 285,559 0.08%
שדרגו את המנוי 279,153 0.07%
שדרגו את המנוי 266,030 0.07%
שדרגו את המנוי 266,006 0.07%
שדרגו את המנוי 248,068 0.07%
שדרגו את המנוי 166,326 0.04%
שדרגו את המנוי 103,692 0.03%
שדרגו את המנוי 75,276 0.02%
שדרגו את המנוי 73,171 0.02%
שדרגו את המנוי 56,000 0.01%
שדרגו את המנוי 55,300 0.01%
שדרגו את המנוי 50,225 0.01%
שדרגו את המנוי 39,389 0.01%
שדרגו את המנוי 28,697 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,186 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 75,434,657 19.95%
מגדל 20,088,100 5.31%
הפניקס 16,181,100 4.28%
הירשמו לצפייה 12,246,700 3.24%
הירשמו לצפייה 8,875,480 2.35%
הירשמו לצפייה 7,687,550 2.03%
שדרגו את המנוי 4,818,310 1.27%
שדרגו את המנוי 1,935,670 0.51%
שדרגו את המנוי 1,187,500 0.31%
שדרגו את המנוי 450,000 0.12%
שדרגו את המנוי 335,314 0.09%
שדרגו את המנוי 274,135 0.07%
שדרגו את המנוי 250,969 0.07%
שדרגו את המנוי 249,587 0.07%
שדרגו את המנוי 155,666 0.04%
שדרגו את המנוי 146,101 0.04%
שדרגו את המנוי 136,552 0.04%
שדרגו את המנוי 122,601 0.03%
שדרגו את המנוי 112,748 0.03%
שדרגו את המנוי 46,159 0.01%
שדרגו את המנוי 33,084 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,139 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,172 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,484 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,238 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 407 < 0.01%
שדרגו את המנוי 305 < 0.01%
שדרגו את המנוי 211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 68 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה כי הושלמו כל התנאים המתלים לביצוע משיכת הכספים בגין הסכם המימון לפרויקט "אנרג'יקס נאות חובב" שנחתם עם קונסורציום של מלווים ברשות חברת הביטוח הפניקס בהיקף של 290 מיליון ש"ח. #הלוואה #הסכם_מימון
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  דירקטוריון אמות החליט על חלוקת דיבידנד מיוחד לשנת 2014 בהיקף של כ- 39.4 מיליון שקל בדרך של דיבידנד בעין. מהודעה שפרסמה החברה עולה כי אמות תחלק את כל מניותיה (16,625,000 מניות) בחברת אנרג'יקס למחזיקי מניות אמות. #דיבידנד_בעין
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרגי'קס הודיעה היום כי פרויקט הדגל של החברה, אנרג'יקס נאות חובב - הפרויקט הסולארי הגדול הראשון בישראל - קיבל רישיון קבוע לייצור חשמל. החל מהיום, הפרויקט הפוטו וולטאי, בהספק של 37.5 מגה וואט, יניב הכנסות. לאור האישור התעריפי שהתקבל, החברה מעריכה את כי ההכנסות מייצור חשמל יסתכמו בכ- 42-45 מיליון שקל לשנה לתקופה של 20 שנה, צמוד למדד. #נאות_חובב #פוטו_וולטאי #סולארי #חשמל
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית