תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 323,535 444,125 120,590  37.27%
מגדל 478,050 499,581 21,531  4.50%
הירשמו לצפייה 47,266 55,146 7,880  16.67%
הירשמו לצפייה 356,530 364,169 7,639  2.14%
הירשמו לצפייה 229,500 234,500 5,000  2.18%
שדרגו את המנוי 2,101 4,101 2,000  95.19%
שדרגו את המנוי 78,568 80,548 1,980  2.52%
שדרגו את המנוי 11,850 12,900 1,050  8.86%
שדרגו את המנוי 3,188 3,419 231  7.25%
שדרגו את המנוי 21,200 20,500 -700  -3.30%
שדרגו את המנוי 50,750 50,000 -750  -1.48%
שדרגו את המנוי 9,349 6,969 -2,380  -25.46%
שדרגו את המנוי 302,206 298,976 -3,230  -1.07%
שדרגו את המנוי 1,838,950 1,832,720 -6,227  -0.34%
שדרגו את המנוי 34,301 27,241 -7,060  -20.58%
שדרגו את המנוי 11,742 189 -11,553  -98.39%
שדרגו את המנוי 1,161,160 1,122,990 -38,172  -3.29%
שדרגו את המנוי 964,723 887,851 -76,872  -7.97%
שדרגו את המנוי 1,656,770 1,193,110 -463,661  -27.99%
שדרגו את המנוי 2,379,450 1,899,280 -480,166  -20.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 167,901

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,090,771

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 388,259 1,891,630 1,503,370  387.21%
מיטב דש 3,761,820 5,030,110 1,268,300  33.71%
הירשמו לצפייה 9,761,940 10,649,300 887,337  9.09%
הירשמו לצפייה 622,331 978,904 356,573  57.30%
הירשמו לצפייה 1,322,030 1,617,650 295,619  22.36%
שדרגו את המנוי 660,406 844,864 184,458  27.93%
שדרגו את המנוי 248,696 430,793 182,097  73.22%
שדרגו את המנוי 172,747 257,818 85,071  49.25%
שדרגו את המנוי 93,344 172,044 78,700  84.31%
שדרגו את המנוי 187,815 262,308 74,493  39.66%
שדרגו את המנוי 218,493 268,897 50,404  23.07%
שדרגו את המנוי 9,500 59,000 49,500  521.05%
שדרגו את המנוי 113,762 141,479 27,717  24.36%
שדרגו את המנוי 268,534 294,289 25,755  9.59%
שדרגו את המנוי 90,793 114,258 23,465  25.84%
שדרגו את המנוי 112,245 134,523 22,278  19.85%
שדרגו את המנוי 89,746 110,278 20,532  22.88%
שדרגו את המנוי 42,955 57,873 14,918  34.73%
שדרגו את המנוי 16,800 27,800 11,000  65.48%
שדרגו את המנוי 32,637 41,828 9,191  28.16%
שדרגו את המנוי 54,136 60,584 6,448  11.91%
שדרגו את המנוי 110,598 116,926 6,328  5.72%
שדרגו את המנוי 29,565 33,953 4,388  14.84%
שדרגו את המנוי 10,661,800 10,665,800 3,958  0.04%
שדרגו את המנוי 17,090 20,444 3,354  19.63%
שדרגו את המנוי 14,706 17,806 3,100  21.08%
שדרגו את המנוי 14,334 17,070 2,736  19.09%
שדרגו את המנוי 181,664 184,259 2,595  1.43%
שדרגו את המנוי 8,596 10,783 2,187  25.44%
שדרגו את המנוי 49,920 50,820 900  1.80%
שדרגו את המנוי 147,366 147,077 -289  -0.20%
שדרגו את המנוי 143,209 142,552 -657  -0.46%
שדרגו את המנוי 10,272,400 10,271,500 -936  -0.01%
שדרגו את המנוי 78,639 77,153 -1,486  -1.89%
שדרגו את המנוי 20,001 10,692 -9,309  -46.54%
שדרגו את המנוי 47,947 28,326 -19,621  -40.92%
שדרגו את המנוי 84,988 60,295 -24,693  -29.05%
שדרגו את המנוי 338,814 309,351 -29,463  -8.70%
שדרגו את המנוי 136,868 99,918 -36,950  -27.00%
שדרגו את המנוי 977,164 907,705 -69,459  -7.11%
שדרגו את המנוי 2,443,740 2,343,740 -100,000  -4.09%
שדרגו את המנוי 7,596,430 7,433,430 -163,002  -2.15%
שדרגו את המנוי 1,035,560 565,000 -470,562  -45.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,206,772

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -926,427

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 167,901
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,090,771
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,206,772
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -926,427
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,252,083 3.61%
מור 1,899,280 0.74%
ילין לפידות 1,832,720 0.72%
הירשמו לצפייה 1,193,110 0.47%
הירשמו לצפייה 1,122,990 0.44%
הירשמו לצפייה 887,851 0.35%
שדרגו את המנוי 499,581 0.20%
שדרגו את המנוי 444,125 0.17%
שדרגו את המנוי 364,169 0.14%
שדרגו את המנוי 298,976 0.12%
שדרגו את המנוי 234,500 0.09%
שדרגו את המנוי 142,294 0.06%
שדרגו את המנוי 80,548 0.03%
שדרגו את המנוי 55,146 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 27,241 0.01%
שדרגו את המנוי 20,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,729 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,419 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,077 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 715 < 0.01%
שדרגו את המנוי 354 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 189 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 57,611,001 22.50%
מגדל 10,665,800 4.17%
כלל 10,649,300 4.16%
הירשמו לצפייה 10,271,500 4.01%
הירשמו לצפייה 7,433,430 2.90%
הירשמו לצפייה 5,030,110 1.96%
שדרגו את המנוי 2,343,740 0.92%
שדרגו את המנוי 1,891,630 0.74%
שדרגו את המנוי 1,617,650 0.63%
שדרגו את המנוי 978,904 0.38%
שדרגו את המנוי 907,705 0.35%
שדרגו את המנוי 844,864 0.33%
שדרגו את המנוי 565,000 0.22%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 430,793 0.17%
שדרגו את המנוי 309,351 0.12%
שדרגו את המנוי 294,289 0.11%
שדרגו את המנוי 268,897 0.11%
שדרגו את המנוי 262,308 0.10%
שדרגו את המנוי 257,818 0.10%
שדרגו את המנוי 184,259 0.07%
שדרגו את המנוי 172,044 0.07%
שדרגו את המנוי 147,077 0.06%
שדרגו את המנוי 142,552 0.06%
שדרגו את המנוי 141,479 0.06%
שדרגו את המנוי 134,523 0.05%
שדרגו את המנוי 116,926 0.05%
שדרגו את המנוי 114,258 0.04%
שדרגו את המנוי 110,278 0.04%
שדרגו את המנוי 99,918 0.04%
שדרגו את המנוי 90,270 0.04%
שדרגו את המנוי 77,153 0.03%
שדרגו את המנוי 60,584 0.02%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 59,000 0.02%
שדרגו את המנוי 57,873 0.02%
שדרגו את המנוי 54,851 0.02%
שדרגו את המנוי 50,820 0.02%
שדרגו את המנוי 41,828 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 33,953 0.01%
שדרגו את המנוי 28,326 0.01%
שדרגו את המנוי 27,800 0.01%
שדרגו את המנוי 20,444 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,806 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,070 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,692 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית