תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 991,926 1,023,440 31,519  3.18%
אלטשולר - שחם 465,052 495,950 30,898  6.64%
הירשמו לצפייה 144,499 161,654 17,155  11.87%
הירשמו לצפייה 142,500 155,000 12,500  8.77%
הירשמו לצפייה 1,300 13,550 12,250  942.31%
שדרגו את המנוי 873,745 881,573 7,828  0.90%
שדרגו את המנוי 52,904 60,390 7,486  14.15%
שדרגו את המנוי 73,435 79,550 6,115  8.33%
שדרגו את המנוי 1,519,150 1,523,600 4,448  0.29%
שדרגו את המנוי 3,500 7,020 3,520  100.57%
שדרגו את המנוי 408,295 411,166 2,871  0.70%
שדרגו את המנוי 41,500 43,800 2,300  5.54%
שדרגו את המנוי 55,535 57,421 1,886  3.40%
שדרגו את המנוי 130,453 132,252 1,799  1.38%
שדרגו את המנוי 10,500 11,690 1,190  11.33%
שדרגו את המנוי 515 1,170 655  127.18%
שדרגו את המנוי 7,151 6,294 -857  -11.98%
שדרגו את המנוי 42,325 40,825 -1,500  -3.54%
שדרגו את המנוי 142 -5,037 -5,179  -3,647.18%
שדרגו את המנוי 64,221 58,907 -5,314  -8.27%
שדרגו את המנוי 685,891 677,554 -8,337  -1.22%
שדרגו את המנוי 99,264 86,841 -12,423  -12.52%
שדרגו את המנוי 43,224 30,412 -12,812  -29.64%
שדרגו את המנוי 520,080 486,021 -34,059  -6.55%
שדרגו את המנוי 2,772,460 2,651,900 -120,563  -4.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 144,420

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -201,044

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הכשרה ביטוח 907,570 1,452,740 545,166  60.07%
הראל 7,904,900 8,197,870 292,972  3.71%
הירשמו לצפייה 1,426,970 1,553,530 126,557  8.87%
הירשמו לצפייה 326,396 353,805 27,409  8.40%
הירשמו לצפייה 11,241,800 11,267,200 25,485  0.23%
שדרגו את המנוי 2,424,350 2,443,740 19,385  0.80%
שדרגו את המנוי 96,576 113,682 17,106  17.71%
שדרגו את המנוי 1,076,800 1,091,970 15,177  1.41%
שדרגו את המנוי 15,111 24,973 9,862  65.26%
שדרגו את המנוי 65,446 74,026 8,580  13.11%
שדרגו את המנוי 8,914,030 8,922,510 8,485  0.10%
שדרגו את המנוי 155,172 158,429 3,257  2.10%
שדרגו את המנוי 23,186 24,761 1,575  6.79%
שדרגו את המנוי 72,121 72,991 870  1.21%
שדרגו את המנוי 176,221 174,919 -1,302  -0.74%
שדרגו את המנוי 43,928 42,567 -1,361  -3.10%
שדרגו את המנוי 5,650 4,009 -1,641  -29.04%
שדרגו את המנוי 49,615 44,815 -4,800  -9.67%
שדרגו את המנוי 19,257 12,132 -7,125  -37.00%
שדרגו את המנוי 183,557 173,350 -10,207  -5.56%
שדרגו את המנוי 40,840 22,934 -17,906  -43.84%
שדרגו את המנוי 84,988 60,295 -24,693  -29.05%
שדרגו את המנוי 194,884 162,928 -31,956  -16.40%
שדרגו את המנוי 243,180 182,500 -60,680  -24.95%
שדרגו את המנוי 326,346 248,696 -77,650  -23.79%
שדרגו את המנוי 800,383 720,806 -79,577  -9.94%
שדרגו את המנוי 2,803,490 2,479,390 -324,097  -11.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,101,886

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -642,995

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 144,420
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -201,044
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,101,886
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -642,995
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,166,406 3.58%
מור 2,651,900 1.04%
ילין לפידות 1,523,600 0.60%
הירשמו לצפייה 1,023,440 0.40%
הירשמו לצפייה 881,573 0.34%
הירשמו לצפייה 677,554 0.26%
שדרגו את המנוי 495,950 0.19%
שדרגו את המנוי 486,021 0.19%
שדרגו את המנוי 411,166 0.16%
שדרגו את המנוי 161,654 0.06%
שדרגו את המנוי 155,000 0.06%
שדרגו את המנוי 132,252 0.05%
שדרגו את המנוי 86,841 0.03%
שדרגו את המנוי 79,550 0.03%
שדרגו את המנוי 60,390 0.02%
שדרגו את המנוי 58,907 0.02%
שדרגו את המנוי 57,421 0.02%
שדרגו את המנוי 43,800 0.02%
שדרגו את המנוי 40,825 0.02%
שדרגו את המנוי 30,412 0.01%
שדרגו את המנוי 26,012 0.01%
שדרגו את המנוי 19,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,411 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,690 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,294 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 250 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,037 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 52,595,884 20.54%
מנורה 11,267,200 4.40%
כלל 9,231,660 3.61%
הירשמו לצפייה 8,922,510 3.48%
הירשמו לצפייה 8,197,870 3.20%
הירשמו לצפייה 2,479,390 0.97%
שדרגו את המנוי 2,443,740 0.95%
שדרגו את המנוי 1,553,530 0.61%
שדרגו את המנוי 1,452,740 0.57%
שדרגו את המנוי 1,091,970 0.43%
שדרגו את המנוי 927,400 0.36%
שדרגו את המנוי 720,806 0.28%
שדרגו את המנוי 697,445 0.27%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 353,805 0.14%
שדרגו את המנוי 253,327 0.10%
שדרגו את המנוי 248,696 0.10%
שדרגו את המנוי 239,223 0.09%
שדרגו את המנוי 199,504 0.08%
שדרגו את המנוי 182,500 0.07%
שדרגו את המנוי 174,919 0.07%
שדרגו את המנוי 173,350 0.07%
שדרגו את המנוי 162,928 0.06%
שדרגו את המנוי 158,429 0.06%
שדרגו את המנוי 113,682 0.04%
שדרגו את המנוי 104,129 0.04%
שדרגו את המנוי 89,641 0.04%
שדרגו את המנוי 74,026 0.03%
שדרגו את המנוי 72,991 0.03%
שדרגו את המנוי 69,426 0.03%
שדרגו את המנוי 64,536 0.03%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 44,815 0.02%
שדרגו את המנוי 42,567 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 27,087 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,161 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית