תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
ילין לפידות 2,296,280 3,865,160 1,568,890  68.32%
פרופאונד 25,430 108,656 83,226  327.27%
הירשמו לצפייה 51,582 111,315 59,733  115.80%
הירשמו לצפייה 561,108 619,113 58,005  10.34%
הירשמו לצפייה 1,209,120 1,234,740 25,628  2.12%
שדרגו את המנוי 10,991 25,487 14,496  131.89%
שדרגו את המנוי 3,077 16,301 13,224  429.77%
שדרגו את המנוי 23,022 33,446 10,424  45.28%
שדרגו את המנוי 1,193,960 1,203,570 9,616  0.80%
שדרגו את המנוי 27,241 35,026 7,785  28.58%
שדרגו את המנוי 329,346 332,092 2,746  0.83%
שדרגו את המנוי 260 2,195 1,935  744.23%
שדרגו את המנוי 12,900 14,000 1,100  8.53%
שדרגו את המנוי 3,604 4,659 1,055  29.27%
שדרגו את המנוי 5,202 5,395 193  3.71%
שדרגו את המנוי 234,500 233,500 -1,000  -0.43%
שדרגו את המנוי 17,050 15,000 -2,050  -12.02%
שדרגו את המנוי 72,950 69,875 -3,075  -4.22%
שדרגו את המנוי 270,831 260,438 -10,393  -3.84%
שדרגו את המנוי 484,088 470,669 -13,419  -2.77%
שדרגו את המנוי 1,728,360 1,638,980 -89,376  -5.17%
שדרגו את המנוי 794,830 -97,143 -891,973  -112.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,858,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,011,286

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 1,617,650 4,781,470 3,163,820  195.58%
הראל 7,433,430 9,760,870 2,327,440  31.31%
הירשמו לצפייה 5,030,110 7,156,820 2,126,700  42.28%
הירשמו לצפייה 1,891,630 3,159,720 1,268,090  67.04%
הירשמו לצפייה 565,000 1,743,720 1,178,720  208.62%
שדרגו את המנוי 978,904 1,692,020 713,118  72.85%
שדרגו את המנוי 99,918 403,703 303,785  304.03%
שדרגו את המנוי 430,793 720,540 289,747  67.26%
שדרגו את המנוי 268,897 499,747 230,850  85.85%
שדרגו את המנוי 141,479 250,207 108,728  76.85%
שדרגו את המנוי 309,351 415,423 106,072  34.29%
שדרגו את המנוי 114,258 215,741 101,483  88.82%
שדרגו את המנוי 59,000 141,400 82,400  139.66%
שדרגו את המנוי 10,692 77,311 66,619  623.07%
שדרגו את המנוי 57,873 121,718 63,845  110.32%
שדרגו את המנוי 142,552 204,664 62,112  43.57%
שדרגו את המנוי 262,308 313,326 51,018  19.45%
שדרגו את המנוי 41,828 82,984 41,156  98.39%
שדרגו את המנוי 77,153 116,688 39,535  51.24%
שדרגו את המנוי 28,326 66,604 38,278  135.13%
שדרגו את המנוי 110,278 146,133 35,855  32.51%
שדרגו את המנוי 116,926 145,114 28,188  24.11%
שדרגו את המנוי 17,070 45,081 28,011  164.09%
שדרגו את המנוי 20,444 35,726 15,282  74.75%
שדרגו את המנוי 184,259 199,329 15,070  8.18%
שדרגו את המנוי 17,806 31,695 13,889  78.00%
שדרגו את המנוי 10,783 23,938 13,155  122.00%
שדרגו את המנוי 10,271,500 10,282,400 10,914  0.11%
שדרגו את המנוי 10,665,800 10,669,300 3,493  0.03%
שדרגו את המנוי 10,649,300 10,649,300 -1
שדרגו את המנוי 50,820 49,920 -900  -1.77%
שדרגו את המנוי 147,077 136,165 -10,912  -7.42%
שדרגו את המנוי 54,851 43,556 -11,295  -20.59%
שדרגו את המנוי 907,705 893,595 -14,110  -1.55%
שדרגו את המנוי 844,864 821,201 -23,663  -2.80%
שדרגו את המנוי 60,584 35,210 -25,374  -41.88%
שדרגו את המנוי 257,818 64,700 -193,118  -74.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,527,373

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -279,373

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,858,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,011,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,527,373
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -279,373
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,432,326 4.07%
ילין לפידות 3,865,160 1.51%
מור 1,638,980 0.64%
הירשמו לצפייה 1,234,740 0.48%
הירשמו לצפייה 1,203,570 0.47%
הירשמו לצפייה 619,113 0.24%
שדרגו את המנוי 470,669 0.18%
שדרגו את המנוי 332,092 0.13%
שדרגו את המנוי 260,438 0.10%
שדרגו את המנוי 233,500 0.09%
שדרגו את המנוי 142,294 0.06%
שדרגו את המנוי 111,315 0.04%
שדרגו את המנוי 108,656 0.04%
שדרגו את המנוי 69,875 0.03%
שדרגו את המנוי 48,670 0.02%
שדרגו את המנוי 35,026 0.01%
שדרגו את המנוי 33,446 0.01%
שדרגו את המנוי 25,487 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,301 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,969 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,209 < 0.01%
שדרגו את המנוי -97,143 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,775,998 27.25%
מגדל 10,669,300 4.17%
כלל 10,649,300 4.16%
הירשמו לצפייה 10,282,400 4.02%
הירשמו לצפייה 9,760,870 3.81%
הירשמו לצפייה 7,156,820 2.79%
שדרגו את המנוי 4,781,470 1.87%
שדרגו את המנוי 3,159,720 1.23%
שדרגו את המנוי 2,343,740 0.92%
שדרגו את המנוי 1,743,720 0.68%
שדרגו את המנוי 1,692,020 0.66%
שדרגו את המנוי 893,595 0.35%
שדרגו את המנוי 821,201 0.32%
שדרגו את המנוי 720,540 0.28%
שדרגו את המנוי 499,747 0.20%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 415,423 0.16%
שדרגו את המנוי 403,703 0.16%
שדרגו את המנוי 313,326 0.12%
שדרגו את המנוי 294,289 0.11%
שדרגו את המנוי 250,207 0.10%
שדרגו את המנוי 215,741 0.08%
שדרגו את המנוי 204,664 0.08%
שדרגו את המנוי 199,329 0.08%
שדרגו את המנוי 172,044 0.07%
שדרגו את המנוי 146,133 0.06%
שדרגו את המנוי 145,114 0.06%
שדרגו את המנוי 141,400 0.06%
שדרגו את המנוי 136,165 0.05%
שדרגו את המנוי 121,718 0.05%
שדרגו את המנוי 116,688 0.05%
שדרגו את המנוי 90,270 0.04%
שדרגו את המנוי 82,984 0.03%
שדרגו את המנוי 77,311 0.03%
שדרגו את המנוי 66,604 0.03%
שדרגו את המנוי 64,700 0.03%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 49,920 0.02%
שדרגו את המנוי 45,081 0.02%
שדרגו את המנוי 43,556 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 35,726 0.01%
שדרגו את המנוי 35,210 0.01%
שדרגו את המנוי 33,953 0.01%
שדרגו את המנוי 31,695 0.01%
שדרגו את המנוי 27,800 0.01%
שדרגו את המנוי 26,849 0.01%
שדרגו את המנוי 24,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,938 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית