תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסטרנק שהם 169,696 307,087 137,391  80.96%
מיטב דש 850,359 968,865 118,506  13.94%
הירשמו לצפייה 18,740 52,558 33,818  180.46%
הירשמו לצפייה 16,851 33,557 16,706  99.14%
הירשמו לצפייה 260,720 270,070 9,350  3.59%
שדרגו את המנוי 29,138 32,769 3,631  12.46%
שדרגו את המנוי 55,589 56,288 699  1.26%
שדרגו את המנוי 116,436 116,186 -250  -0.21%
שדרגו את המנוי 4,350 3,900 -450  -10.34%
שדרגו את המנוי 277,321 276,278 -1,043  -0.38%
שדרגו את המנוי 27,529 26,225 -1,304  -4.74%
שדרגו את המנוי 534,241 532,137 -2,104  -0.39%
שדרגו את המנוי 37,308 34,947 -2,361  -6.33%
שדרגו את המנוי 52,226 49,375 -2,851  -5.46%
שדרגו את המנוי 15,848 12,848 -3,000  -18.93%
שדרגו את המנוי 35,487 31,840 -3,647  -10.28%
שדרגו את המנוי 12,000 6,500 -5,500  -45.83%
שדרגו את המנוי 205,149 194,000 -11,149  -5.43%
שדרגו את המנוי 199,508 177,846 -21,662  -10.86%
שדרגו את המנוי 1,228,470 1,201,270 -27,205  -2.21%
שדרגו את המנוי 3,583,660 3,548,590 -35,071  -0.98%
שדרגו את המנוי 231,819 182,120 -49,699  -21.44%
שדרגו את המנוי 777,389 665,118 -112,271  -14.44%
שדרגו את המנוי 1,446,840 1,251,810 -195,036  -13.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 320,101

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -474,603

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
עמיתים 2,343,740 5,233,460 2,889,720  123.30%
מנורה 10,282,400 11,549,900 1,267,510  12.33%
הירשמו לצפייה 1,743,720 2,260,960 517,237  29.66%
הירשמו לצפייה 141,400 565,000 423,600  299.58%
הירשמו לצפייה 893,595 1,270,120 376,520  42.14%
שדרגו את המנוי 464,743 723,743 259,000  55.73%
שדרגו את המנוי 7,156,820 7,296,610 139,795  1.95%
שדרגו את המנוי 90,270 223,168 132,898  147.22%
שדרגו את המנוי 49,920 114,800 64,880  129.97%
שדרגו את המנוי 9,760,870 9,825,470 64,601  0.66%
שדרגו את המנוי 313,326 369,926 56,600  18.06%
שדרגו את המנוי 43,556 59,417 15,861  36.42%
שדרגו את המנוי 145,114 160,248 15,134  10.43%
שדרגו את המנוי 294,289 302,289 8,000  2.72%
שדרגו את המנוי 136,165 142,089 5,924  4.35%
שדרגו את המנוי 415,423 415,537 114  0.03%
שדרגו את המנוי 10,649,300 10,649,300 1
שדרגו את המנוי 10,669,300 10,668,900 -338
שדרגו את המנוי 821,201 817,843 -3,358  -0.41%
שדרגו את המנוי 45,081 38,817 -6,264  -13.89%
שדרגו את המנוי 403,703 396,167 -7,536  -1.87%
שדרגו את המנוי 27,800 18,600 -9,200  -33.09%
שדרגו את המנוי 31,695 19,091 -12,604  -39.77%
שדרגו את המנוי 146,133 130,687 -15,446  -10.57%
שדרגו את המנוי 204,664 184,582 -20,082  -9.81%
שדרגו את המנוי 66,604 37,704 -28,900  -43.39%
שדרגו את המנוי 82,984 50,139 -32,845  -39.58%
שדרגו את המנוי 64,700 2,800 -61,900  -95.67%
שדרגו את המנוי 121,718 25,232 -96,486  -79.27%
שדרגו את המנוי 1,692,020 1,551,710 -140,315  -8.29%
שדרגו את המנוי 215,741 60,125 -155,616  -72.13%
שדרגו את המנוי 720,540 548,548 -171,992  -23.87%
שדרגו את המנוי 4,781,470 3,393,410 -1,388,060  -29.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,237,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,150,942

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 320,101
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -474,603
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,237,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,150,942
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,272,008 4.01%
ילין לפידות 3,548,590 1.39%
מור 1,251,810 0.49%
הירשמו לצפייה 1,201,270 0.47%
הירשמו לצפייה 968,865 0.38%
הירשמו לצפייה 665,118 0.26%
שדרגו את המנוי 532,137 0.21%
שדרגו את המנוי 307,087 0.12%
שדרגו את המנוי 276,278 0.11%
שדרגו את המנוי 270,070 0.11%
שדרגו את המנוי 194,000 0.08%
שדרגו את המנוי 182,120 0.07%
שדרגו את המנוי 177,846 0.07%
שדרגו את המנוי 139,380 0.05%
שדרגו את המנוי 116,186 0.05%
שדרגו את המנוי 56,449 0.02%
שדרגו את המנוי 56,288 0.02%
שדרגו את המנוי 52,558 0.02%
שדרגו את המנוי 49,375 0.02%
שדרגו את המנוי 34,947 0.01%
שדרגו את המנוי 33,557 0.01%
שדרגו את המנוי 32,769 0.01%
שדרגו את המנוי 31,840 0.01%
שדרגו את המנוי 26,225 0.01%
שדרגו את המנוי 17,732 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,848 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,195 < 0.01%
שדרגו את המנוי 380 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 74,032,515 28.91%
מנורה 11,549,900 4.51%
מגדל 10,668,900 4.17%
הירשמו לצפייה 10,649,300 4.16%
הירשמו לצפייה 9,825,470 3.84%
הירשמו לצפייה 7,296,610 2.85%
שדרגו את המנוי 5,233,460 2.04%
שדרגו את המנוי 3,393,410 1.33%
שדרגו את המנוי 3,159,720 1.23%
שדרגו את המנוי 2,260,960 0.88%
שדרגו את המנוי 1,551,710 0.61%
שדרגו את המנוי 1,270,120 0.50%
שדרגו את המנוי 817,843 0.32%
שדרגו את המנוי 723,743 0.28%
שדרגו את המנוי 565,000 0.22%
שדרגו את המנוי 548,548 0.21%
שדרגו את המנוי 499,747 0.20%
שדרגו את המנוי 415,537 0.16%
שדרגו את המנוי 396,167 0.15%
שדרגו את המנוי 369,926 0.14%
שדרגו את המנוי 302,289 0.12%
שדרגו את המנוי 250,207 0.10%
שדרגו את המנוי 232,189 0.09%
שדרגו את המנוי 223,168 0.09%
שדרגו את המנוי 199,329 0.08%
שדרגו את המנוי 184,582 0.07%
שדרגו את המנוי 172,044 0.07%
שדרגו את המנוי 160,248 0.06%
שדרגו את המנוי 142,089 0.06%
שדרגו את המנוי 130,687 0.05%
שדרגו את המנוי 116,688 0.05%
שדרגו את המנוי 114,800 0.04%
שדרגו את המנוי 77,311 0.03%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 60,125 0.02%
שדרגו את המנוי 59,417 0.02%
שדרגו את המנוי 50,139 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 38,817 0.02%
שדרגו את המנוי 37,704 0.01%
שדרגו את המנוי 35,726 0.01%
שדרגו את המנוי 33,953 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,669 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,091 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית