תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מור 2,598,740 2,650,160 51,423  1.98%
אלטשולר - שחם 588,875 633,086 44,211  7.51%
הירשמו לצפייה 804,324 847,436 43,112  5.36%
הירשמו לצפייה 1,532,180 1,553,930 21,743  1.42%
הירשמו לצפייה 40,050 59,050 19,000  47.44%
שדרגו את המנוי -9,546 5,180 14,726  -154.26%
שדרגו את המנוי 190,380 201,822 11,442  6.01%
שדרגו את המנוי 60,922 71,621 10,699  17.56%
שדרגו את המנוי 533,865 542,020 8,155  1.53%
שדרגו את המנוי 33,228 34,290 1,062  3.20%
שדרגו את המנוי 135,265 136,283 1,018  0.75%
שדרגו את המנוי 15,850 16,650 800  5.05%
שדרגו את המנוי 250 7 -243  -97.20%
שדרגו את המנוי 9,699 9,333 -366  -3.77%
שדרגו את המנוי 3,000 2,000 -1,000  -33.33%
שדרגו את המנוי 83,195 81,497 -1,698  -2.04%
שדרגו את המנוי 1,140,520 1,135,430 -5,089  -0.45%
שדרגו את המנוי 60,708 55,568 -5,140  -8.47%
שדרגו את המנוי 17,950 4,600 -13,350  -74.37%
שדרגו את המנוי 19,010 2,596 -16,414  -86.34%
שדרגו את המנוי 103,532 86,137 -17,395  -16.80%
שדרגו את המנוי 64,999 45,109 -19,890  -30.60%
שדרגו את המנוי 480,747 448,327 -32,420  -6.74%
שדרגו את המנוי 877,122 824,281 -52,841  -6.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 227,391

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -165,846

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
מיטב דש 2,479,390 2,863,960 384,566  15.51%
הראל 8,197,870 8,533,750 335,878  4.10%
הירשמו לצפייה 697,445 813,309 115,864  16.61%
הירשמו לצפייה 927,400 1,021,440 94,045  10.14%
הירשמו לצפייה 1,091,970 1,143,530 51,560  4.72%
שדרגו את המנוי 104,129 139,999 35,870  34.45%
שדרגו את המנוי 11,267,200 11,299,400 32,117  0.29%
שדרגו את המנוי 353,805 380,679 26,874  7.60%
שדרגו את המנוי 182,500 200,900 18,400  10.08%
שדרגו את המנוי 22,934 40,840 17,906  78.08%
שדרגו את המנוי 1,553,530 1,564,950 11,425  0.74%
שדרגו את המנוי 12,132 17,797 5,665  46.69%
שדרגו את המנוי 42,567 47,227 4,660  10.95%
שדרגו את המנוי 113,682 114,141 459  0.40%
שדרגו את המנוי 8,922,510 8,922,810 295
שדרגו את המנוי 24,962 24,692 -270  -1.08%
שדרגו את המנוי 173,350 171,989 -1,361  -0.79%
שדרגו את המנוי 253,327 249,140 -4,187  -1.65%
שדרגו את המנוי 74,026 67,536 -6,490  -8.77%
שדרגו את המנוי 239,223 230,223 -9,000  -3.76%
שדרגו את המנוי 24,973 15,773 -9,200  -36.84%
שדרגו את המנוי 199,504 190,088 -9,416  -4.72%
שדרגו את המנוי 158,429 147,892 -10,537  -6.65%
שדרגו את המנוי 162,928 152,251 -10,677  -6.55%
שדרגו את המנוי 720,806 695,199 -25,607  -3.55%
שדרגו את המנוי 1,452,740 1,322,400 -130,331  -8.97%
שדרגו את המנוי 9,231,660 9,090,210 -141,444  -1.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,135,584

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -358,520

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 227,391
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -165,846
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,135,584
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -358,520
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,671,798 3.78%
מור 2,650,160 1.03%
ילין לפידות 1,553,930 0.61%
הירשמו לצפייה 1,135,430 0.44%
הירשמו לצפייה 847,436 0.33%
הירשמו לצפייה 824,281 0.32%
שדרגו את המנוי 633,086 0.25%
שדרגו את המנוי 542,020 0.21%
שדרגו את המנוי 448,327 0.18%
שדרגו את המנוי 201,822 0.08%
שדרגו את המנוי 155,000 0.06%
שדרגו את המנוי 136,283 0.05%
שדרגו את המנוי 86,137 0.03%
שדרגו את המנוי 81,497 0.03%
שדרגו את המנוי 71,621 0.03%
שדרגו את המנוי 59,050 0.02%
שדרגו את המנוי 55,568 0.02%
שדרגו את המנוי 45,109 0.02%
שדרגו את המנוי 42,075 0.02%
שדרגו את המנוי 34,290 0.01%
שדרגו את המנוי 19,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,333 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,180 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 53,466,361 20.88%
מנורה 11,299,400 4.41%
כלל 9,090,210 3.55%
הירשמו לצפייה 8,922,810 3.48%
הירשמו לצפייה 8,533,750 3.33%
הירשמו לצפייה 2,863,960 1.12%
שדרגו את המנוי 2,443,740 0.95%
שדרגו את המנוי 1,564,950 0.61%
שדרגו את המנוי 1,322,400 0.52%
שדרגו את המנוי 1,143,530 0.45%
שדרגו את המנוי 1,021,440 0.40%
שדרגו את המנוי 813,309 0.32%
שדרגו את המנוי 695,199 0.27%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 380,679 0.15%
שדרגו את המנוי 249,140 0.10%
שדרגו את המנוי 248,696 0.10%
שדרגו את המנוי 230,223 0.09%
שדרגו את המנוי 200,900 0.08%
שדרגו את המנוי 190,088 0.07%
שדרגו את המנוי 174,919 0.07%
שדרגו את המנוי 171,989 0.07%
שדרגו את המנוי 152,251 0.06%
שדרגו את המנוי 147,892 0.06%
שדרגו את המנוי 139,999 0.05%
שדרגו את המנוי 114,141 0.04%
שדרגו את המנוי 93,344 0.04%
שדרגו את המנוי 89,641 0.04%
שדרגו את המנוי 72,991 0.03%
שדרגו את המנוי 69,426 0.03%
שדרגו את המנוי 67,536 0.03%
שדרגו את המנוי 64,536 0.03%
שדרגו את המנוי 60,295 0.02%
שדרגו את המנוי 47,227 0.02%
שדרגו את המנוי 44,815 0.02%
שדרגו את המנוי 40,840 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 27,087 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,692 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,009 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,161 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית