תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

הפניקס

ענף: ביטוח
תת-ענף: ביטוח
אתר: www.fnx.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
ילין לפידות 1,562,130 1,835,910 273,787  17.53%
אלטשולר - שחם 1,156,170 1,286,620 130,453  11.28%
הירשמו לצפייה 913,263 974,739 61,476  6.73%
הירשמו לצפייה 3,080,230 3,105,270 25,042  0.81%
הירשמו לצפייה 22,719 45,136 22,417  98.67%
שדרגו את המנוי 302,925 321,397 18,472  6.10%
שדרגו את המנוי 448,056 465,439 17,383  3.88%
שדרגו את המנוי 127,619 143,253 15,634  12.25%
שדרגו את המנוי 40,825 52,800 11,975  29.33%
שדרגו את המנוי 72,151 75,759 3,608  5.00%
שדרגו את המנוי 21,280 22,230 950  4.46%
שדרגו את המנוי 174,000 174,500 500  0.29%
שדרגו את המנוי 250 680 430  172.00%
שדרגו את המנוי 7,752 7,374 -378  -4.88%
שדרגו את המנוי 12,500 11,666 -834  -6.67%
שדרגו את המנוי 2,500 1,500 -1,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 40,578 32,756 -7,822  -19.28%
שדרגו את המנוי 506,537 486,236 -20,301  -4.01%
שדרגו את המנוי 61,969 39,261 -22,708  -36.64%
שדרגו את המנוי 1,126,510 1,095,980 -30,533  -2.71%
שדרגו את המנוי 445,272 413,381 -31,891  -7.16%
שדרגו את המנוי 88,815 54,615 -34,200  -38.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 582,127

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -149,667

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
מגדל 8,922,810 9,154,540 231,735  2.60%
מיטב דש 2,863,960 2,953,550 89,597  3.13%
הירשמו לצפייה 174,919 203,579 28,660  16.38%
הירשמו לצפייה 72,991 73,541 550  0.75%
הירשמו לצפייה 114,141 114,630 489  0.43%
שדרגו את המנוי 171,989 172,129 140  0.08%
שדרגו את המנוי 11,299,400 11,299,200 -159
שדרגו את המנוי 3,161 2,427 -734  -23.22%
שדרגו את המנוי 1,021,440 1,017,320 -4,121  -0.40%
שדרגו את המנוי 147,892 143,209 -4,683  -3.17%
שדרגו את המנוי 139,999 133,780 -6,219  -4.44%
שדרגו את המנוי 152,251 141,551 -10,700  -7.03%
שדרגו את המנוי 67,536 53,921 -13,615  -20.16%
שדרגו את המנוי 89,641 72,930 -16,711  -18.64%
שדרגו את המנוי 60,295 43,171 -17,124  -28.40%
שדרגו את המנוי 380,679 347,444 -33,235  -8.73%
שדרגו את המנוי 695,199 660,929 -34,270  -4.93%
שדרגו את המנוי 230,223 189,846 -40,377  -17.54%
שדרגו את המנוי 190,088 148,888 -41,200  -21.67%
שדרגו את המנוי 249,140 201,120 -48,020  -19.27%
שדרגו את המנוי 200,900 135,900 -65,000  -32.35%
שדרגו את המנוי 1,143,530 926,298 -217,235  -19.00%
שדרגו את המנוי 1,322,400 844,385 -478,020  -36.15%
שדרגו את המנוי 1,564,950 980,791 -584,162  -37.33%
שדרגו את המנוי 8,533,750 7,658,750 -875,004  -10.25%
שדרגו את המנוי 9,090,210 7,484,360 -1,605,850  -17.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 351,171

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,096,439

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 582,127
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -149,667
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 351,171
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,096,439
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,804,392 4.22%
מור 3,105,270 1.21%
ילין לפידות 1,835,910 0.72%
הירשמו לצפייה 1,286,620 0.50%
הירשמו לצפייה 1,095,980 0.43%
הירשמו לצפייה 974,739 0.38%
שדרגו את המנוי 486,236 0.19%
שדרגו את המנוי 465,439 0.18%
שדרגו את המנוי 413,381 0.16%
שדרגו את המנוי 321,397 0.13%
שדרגו את המנוי 174,500 0.07%
שדרגו את המנוי 143,253 0.06%
שדרגו את המנוי 130,138 0.05%
שדרגו את המנוי 75,759 0.03%
שדרגו את המנוי 54,615 0.02%
שדרגו את המנוי 52,800 0.02%
שדרגו את המנוי 45,136 0.02%
שדרגו את המנוי 39,261 0.02%
שדרגו את המנוי 32,756 0.01%
שדרגו את המנוי 22,230 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 49,667,829 19.40%
מנורה 11,299,200 4.41%
מגדל 9,154,540 3.58%
הירשמו לצפייה 7,658,750 2.99%
הירשמו לצפייה 7,484,360 2.92%
הירשמו לצפייה 2,953,550 1.15%
שדרגו את המנוי 2,443,740 0.95%
שדרגו את המנוי 1,017,320 0.40%
שדרגו את המנוי 980,791 0.38%
שדרגו את המנוי 926,298 0.36%
שדרגו את המנוי 844,385 0.33%
שדרגו את המנוי 813,309 0.32%
שדרגו את המנוי 660,929 0.26%
שדרגו את המנוי 464,743 0.18%
שדרגו את המנוי 347,444 0.14%
שדרגו את המנוי 248,696 0.10%
שדרגו את המנוי 203,579 0.08%
שדרגו את המנוי 201,120 0.08%
שדרגו את המנוי 189,846 0.07%
שדרגו את המנוי 172,129 0.07%
שדרגו את המנוי 148,888 0.06%
שדרגו את המנוי 143,209 0.06%
שדרגו את המנוי 141,551 0.06%
שדרגו את המנוי 135,900 0.05%
שדרגו את המנוי 133,780 0.05%
שדרגו את המנוי 114,630 0.04%
שדרגו את המנוי 93,344 0.04%
שדרגו את המנוי 73,541 0.03%
שדרגו את המנוי 72,930 0.03%
שדרגו את המנוי 69,426 0.03%
שדרגו את המנוי 64,536 0.03%
שדרגו את המנוי 53,921 0.02%
שדרגו את המנוי 47,227 0.02%
שדרגו את המנוי 44,815 0.02%
שדרגו את המנוי 43,171 0.02%
שדרגו את המנוי 40,840 0.02%
שדרגו את המנוי 40,307 0.02%
שדרגו את המנוי 27,087 0.01%
שדרגו את המנוי 25,232 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,773 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,975 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,427 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה על תוצאותיה הכספיות לשנת 2014: הרווח הכולל הסתכם בכ-444 מיליון שקל, זאת לאחר הפרשה של 123 מיליון שקל שבצעה החברה בגלל סביבת הריבית הנמוכה.לשם השוואה, את 2013 סיימה הפניקס עם רווח כולל של כ-744 מיליון שקל. התשואה להון ב-2014 עמדה על 12.1% - התשואה הגבוהה בענף. #דוחות_כספיים #ביטוח #חברת_ביטוח
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על הסכם מימון מחדש עתידי בהיקף של 290 מיליון שקל , המיועד בין היתר להחלפת מימון ההקמה הקיים לפרויקט "נאות חובב". על פי ההסכם עם הפניקס, חברת הביטוח תעמיד לחברת הפרויקט 180 מיליון שקל ו-110 מיליון שקל נוספים תעמיד אנרג'יקס. בנוסף, להפניקס ניתנה אופציה ל-45 ימים מהיום, להעמיד הלוואה של 110 מיליון שקל במקום אנרג'יקס או למצוא גורם מממן אחר שיעמיד הלוואה זו לחברת הפרויקט. המימון מיועד להחליף מימון הקמה קיים בהיקף של עד 50 מיליון אירו #הלוואה #נאות_חובב #מימון #חברת_ביטוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הפניקס דיווחה היום על רווח נקי המיוחס לבעלי המניות של כ-133 מיליון שקל ברבעון השלישי, זאת לעומת רווח נקי של 113.3 מיליון שקל ברבעון המקביל #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  קבוצת הפניקס גייסה בשלב המוסדי סדרת אג"ח ד' שקלי בשיעור ריבית שנתי של 3.85%, בהיקף כספי כולל של 340 מיליון שקל. במסגרת ההנפקה נרשמו ביקושים של כ-840 מיליון שקל. איגרות החוב מדורגות Aa2 על ידי חברת מידרוג ותפרענה בתשלום קרן אחד בינואר 2026 עם אופציה לפירעון מוקדם בינואר 2024.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית