תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 1,400,800 1,449,390 48,587  3.47%
אי.בי.אי. 463,310 474,002 10,692  2.31%
הירשמו לצפייה 28,814 37,530 8,716  30.25%
הירשמו לצפייה 5,205 12,303 7,098  136.37%
הירשמו לצפייה 73,479 76,555 3,076  4.19%
שדרגו את המנוי 57,251 59,386 2,135  3.73%
שדרגו את המנוי 71,310 73,010 1,700  2.38%
שדרגו את המנוי 680 1,266 586  86.18%
שדרגו את המנוי 163,130 163,542 412  0.25%
שדרגו את המנוי 15,700 16,000 300  1.91%
שדרגו את המנוי 1,440 1,680 240  16.67%
שדרגו את המנוי 300 213 -87  -29.00%
שדרגו את המנוי 38,997 38,910 -87  -0.22%
שדרגו את המנוי 969 797 -172  -17.75%
שדרגו את המנוי 20,942 19,934 -1,008  -4.81%
שדרגו את המנוי 161,500 160,000 -1,500  -0.93%
שדרגו את המנוי 23,339 21,820 -1,519  -6.51%
שדרגו את המנוי 3,822 1,762 -2,060  -53.90%
שדרגו את המנוי 62,952 59,135 -3,817  -6.06%
שדרגו את המנוי 37,950 34,070 -3,880  -10.22%
שדרגו את המנוי 60,474 56,436 -4,038  -6.68%
שדרגו את המנוי 31,817 27,772 -4,045  -12.71%
שדרגו את המנוי 591,642 585,931 -5,711  -0.97%
שדרגו את המנוי 939,257 930,316 -8,941  -0.95%
שדרגו את המנוי 180,884 166,587 -14,297  -7.90%
שדרגו את המנוי 470,812 455,814 -14,998  -3.19%
שדרגו את המנוי 874,699 824,203 -50,496  -5.77%
שדרגו את המנוי 5,192,790 4,467,940 -724,856  -13.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 83,542

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -841,512

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 4,451,110 7,850,290 3,399,180  76.37%
הראל 4,594,900 6,070,190 1,475,290  32.11%
הירשמו לצפייה 3,994,790 4,410,630 415,845  10.41%
הירשמו לצפייה 3,451,990 3,791,990 340,000  9.85%
הירשמו לצפייה 16,898,100 17,079,400 181,236  1.07%
שדרגו את המנוי 258,346 390,806 132,460  51.27%
שדרגו את המנוי 945,433 1,062,800 117,363  12.41%
שדרגו את המנוי 119,007 219,828 100,821  84.72%
שדרגו את המנוי 2,847,040 2,943,520 96,483  3.39%
שדרגו את המנוי 1,145,550 1,214,970 69,421  6.06%
שדרגו את המנוי 207,823 270,065 62,242  29.95%
שדרגו את המנוי 185,932 207,658 21,726  11.68%
שדרגו את המנוי 78,780 88,880 10,100  12.82%
שדרגו את המנוי 10,521,100 10,530,000 8,931  0.08%
שדרגו את המנוי 830 5,000 4,170  502.41%
שדרגו את המנוי 38,335 42,444 4,109  10.72%
שדרגו את המנוי 121,017 121,969 952  0.79%
שדרגו את המנוי 31,249 31,989 740  2.37%
שדרגו את המנוי 50,774 51,366 592  1.17%
שדרגו את המנוי 59,822 60,020 198  0.33%
שדרגו את המנוי 3,179,970 3,179,150 -821  -0.03%
שדרגו את המנוי 1,480,140 1,477,110 -3,025  -0.20%
שדרגו את המנוי 85,768 79,068 -6,700  -7.81%
שדרגו את המנוי 160,276 151,062 -9,214  -5.75%
שדרגו את המנוי 51,180 41,209 -9,971  -19.48%
שדרגו את המנוי 137,617 124,017 -13,600  -9.88%
שדרגו את המנוי 120,380 106,380 -14,000  -11.63%
שדרגו את המנוי 198,283 181,283 -17,000  -8.57%
שדרגו את המנוי 200,721 159,721 -41,000  -20.43%
שדרגו את המנוי 236,900 177,782 -59,118  -24.95%
שדרגו את המנוי 2,763,760 2,650,000 -113,756  -4.12%
שדרגו את המנוי 766,161 213,243 -552,918  -72.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,441,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -841,123

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 83,542
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -841,512
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,441,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -841,123
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,459,076 6.11%
אלטשולר - שחם 4,467,940 2.61%
מור 1,449,390 0.85%
הירשמו לצפייה 930,316 0.54%
הירשמו לצפייה 824,203 0.48%
הירשמו לצפייה 585,931 0.34%
שדרגו את המנוי 474,002 0.28%
שדרגו את המנוי 455,814 0.27%
שדרגו את המנוי 166,587 0.10%
שדרגו את המנוי 163,542 0.10%
שדרגו את המנוי 160,000 0.09%
שדרגו את המנוי 142,855 0.08%
שדרגו את המנוי 76,555 0.04%
שדרגו את המנוי 73,010 0.04%
שדרגו את המנוי 72,300 0.04%
שדרגו את המנוי 59,386 0.03%
שדרגו את המנוי 59,135 0.03%
שדרגו את המנוי 56,436 0.03%
שדרגו את המנוי 38,910 0.02%
שדרגו את המנוי 37,530 0.02%
שדרגו את המנוי 34,070 0.02%
שדרגו את המנוי 27,772 0.02%
שדרגו את המנוי 21,820 0.01%
שדרגו את המנוי 19,934 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,303 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,784 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,926 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 797 < 0.01%
שדרגו את המנוי 213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 66,094,964 38.63%
אלטשולר - שחם 17,079,400 9.98%
מנורה 10,530,000 6.15%
הירשמו לצפייה 7,850,290 4.59%
הירשמו לצפייה 6,070,190 3.55%
הירשמו לצפייה 4,410,630 2.58%
שדרגו את המנוי 3,791,990 2.22%
שדרגו את המנוי 3,179,150 1.86%
שדרגו את המנוי 2,943,520 1.72%
שדרגו את המנוי 2,650,000 1.55%
שדרגו את המנוי 1,477,110 0.86%
שדרגו את המנוי 1,214,970 0.71%
שדרגו את המנוי 1,062,800 0.62%
שדרגו את המנוי 390,806 0.23%
שדרגו את המנוי 321,100 0.19%
שדרגו את המנוי 270,065 0.16%
שדרגו את המנוי 219,828 0.13%
שדרגו את המנוי 213,243 0.12%
שדרגו את המנוי 207,658 0.12%
שדרגו את המנוי 205,990 0.12%
שדרגו את המנוי 181,283 0.11%
שדרגו את המנוי 177,782 0.10%
שדרגו את המנוי 169,243 0.10%
שדרגו את המנוי 159,721 0.09%
שדרגו את המנוי 151,062 0.09%
שדרגו את המנוי 124,017 0.07%
שדרגו את המנוי 121,969 0.07%
שדרגו את המנוי 106,380 0.06%
שדרגו את המנוי 88,880 0.05%
שדרגו את המנוי 79,068 0.05%
שדרגו את המנוי 74,888 0.04%
שדרגו את המנוי 72,095 0.04%
שדרגו את המנוי 60,020 0.04%
שדרגו את המנוי 55,572 0.03%
שדרגו את המנוי 51,366 0.03%
שדרגו את המנוי 45,745 0.03%
שדרגו את המנוי 42,444 0.02%
שדרגו את המנוי 41,209 0.02%
שדרגו את המנוי 38,199 0.02%
שדרגו את המנוי 32,536 0.02%
שדרגו את המנוי 31,989 0.02%
שדרגו את המנוי 23,479 0.01%
שדרגו את המנוי 19,892 0.01%
שדרגו את המנוי 9,919 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,086 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,689 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,023 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,980 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית