תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 2,729,530 3,789,520 1,059,990  38.83%
אי.בי.אי. 443,982 542,934 98,952  22.29%
הירשמו לצפייה 717,946 790,430 72,484  10.10%
הירשמו לצפייה 459,888 491,303 31,415  6.83%
הירשמו לצפייה 60,044 66,571 6,527  10.87%
שדרגו את המנוי 75,630 81,710 6,080  8.04%
שדרגו את המנוי 213,341 219,103 5,762  2.70%
שדרגו את המנוי 28,479 30,852 2,373  8.33%
שדרגו את המנוי 130,000 131,000 1,000  0.77%
שדרגו את המנוי 25,544 26,509 965  3.78%
שדרגו את המנוי 1,930 2,430 500  25.91%
שדרגו את המנוי 32,980 33,450 470  1.43%
שדרגו את המנוי 143,205 143,668 463  0.32%
שדרגו את המנוי 101 350 249  246.53%
שדרגו את המנוי 21,756 21,923 167  0.77%
שדרגו את המנוי 14,199 13,378 -821  -5.78%
שדרגו את המנוי 161,371 160,442 -929  -0.58%
שדרגו את המנוי 14,135 11,470 -2,665  -18.85%
שדרגו את המנוי 50,546 47,412 -3,134  -6.20%
שדרגו את המנוי 31,819 25,611 -6,208  -19.51%
שדרגו את המנוי 9,176 1,001 -8,175  -89.09%
שדרגו את המנוי 1,430,820 1,417,620 -13,200  -0.92%
שדרגו את המנוי 486,858 454,270 -32,588  -6.69%
שדרגו את המנוי 39,000 3,800 -35,200  -90.26%
שדרגו את המנוי 567,918 491,892 -76,026  -13.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,287,397

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -178,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מנורה 10,530,000 12,100,900 1,570,910  14.92%
כלל 7,850,290 9,382,930 1,532,640  19.52%
הירשמו לצפייה 213,243 1,731,160 1,517,920  711.83%
הירשמו לצפייה 6,070,190 6,573,760 503,566  8.30%
הירשמו לצפייה 3,791,990 4,245,690 453,700  11.96%
שדרגו את המנוי 2,943,520 3,140,310 196,795  6.69%
שדרגו את המנוי 390,806 574,368 183,562  46.97%
שדרגו את המנוי 1,062,800 1,225,470 162,670  15.31%
שדרגו את המנוי 205,990 349,952 143,962  69.89%
שדרגו את המנוי 177,782 306,215 128,433  72.24%
שדרגו את המנוי 4,410,630 4,517,980 107,347  2.43%
שדרגו את המנוי 121,969 222,073 100,104  82.07%
שדרגו את המנוי 159,721 224,929 65,208  40.83%
שדרגו את המנוי 219,828 264,550 44,722  20.34%
שדרגו את המנוי 207,658 242,286 34,628  16.68%
שדרגו את המנוי 1,477,110 1,511,470 34,359  2.33%
שדרגו את המנוי 32,536 66,436 33,900  104.19%
שדרגו את המנוי 45,745 78,600 32,855  71.82%
שדרגו את המנוי 5,000 37,000 32,000  640.00%
שדרגו את המנוי 321,100 348,200 27,100  8.44%
שדרגו את המנוי 124,017 150,179 26,162  21.10%
שדרגו את המנוי 72,095 97,439 25,344  35.15%
שדרגו את המנוי 88,880 112,237 23,357  26.28%
שדרגו את המנוי 151,062 173,274 22,212  14.70%
שדרגו את המנוי 60,020 79,076 19,056  31.75%
שדרגו את המנוי 169,243 184,255 15,012  8.87%
שדרגו את המנוי 6,497 20,771 14,274  219.70%
שדרגו את המנוי 15,609 29,858 14,249  91.29%
שדרגו את המנוי 7,689 19,261 11,572  150.50%
שדרגו את המנוי 74,888 84,335 9,447  12.61%
שדרגו את המנוי 42,444 51,109 8,665  20.42%
שדרגו את המנוי 4,933 13,403 8,470  171.70%
שדרגו את המנוי 31,989 38,139 6,150  19.23%
שדרגו את המנוי 51,366 57,334 5,968  11.62%
שדרגו את המנוי 41,209 47,113 5,904  14.33%
שדרגו את המנוי 2,980 8,580 5,600  187.92%
שדרגו את המנוי 270,065 273,595 3,530  1.31%
שדרגו את המנוי 9,086 12,236 3,150  34.67%
שדרגו את המנוי 9,919 12,820 2,901  29.25%
שדרגו את המנוי 79,068 80,561 1,493  1.89%
שדרגו את המנוי 38,199 37,735 -464  -1.21%
שדרגו את המנוי 181,283 168,833 -12,450  -6.87%
שדרגו את המנוי 106,380 85,380 -21,000  -19.74%
שדרגו את המנוי 17,079,400 16,997,200 -82,128  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,214,970 1,119,440 -95,536  -7.86%
שדרגו את המנוי 3,179,150 3,009,740 -169,414  -5.33%
שדרגו את המנוי 2,650,000 2,322,000 -328,000  -12.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,138,897

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -708,992

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,287,397
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -178,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,138,897
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -708,992
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,026,622 5.28%
אלטשולר - שחם 3,789,520 2.21%
מור 1,417,620 0.83%
הירשמו לצפייה 790,430 0.46%
הירשמו לצפייה 542,934 0.32%
הירשמו לצפייה 491,892 0.29%
שדרגו את המנוי 491,303 0.29%
שדרגו את המנוי 454,270 0.27%
שדרגו את המנוי 219,103 0.13%
שדרגו את המנוי 160,442 0.09%
שדרגו את המנוי 143,668 0.08%
שדרגו את המנוי 131,000 0.08%
שדרגו את המנוי 81,710 0.05%
שדרגו את המנוי 66,571 0.04%
שדרגו את המנוי 47,412 0.03%
שדרגו את המנוי 33,450 0.02%
שדרגו את המנוי 30,852 0.02%
שדרגו את המנוי 26,509 0.02%
שדרגו את המנוי 25,611 0.01%
שדרגו את המנוי 21,923 0.01%
שדרגו את המנוי 16,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 363 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,509,233 42.38%
אלטשולר - שחם 16,997,200 9.93%
מנורה 12,100,900 7.07%
הירשמו לצפייה 9,382,930 5.48%
הירשמו לצפייה 6,573,760 3.84%
הירשמו לצפייה 4,517,980 2.64%
שדרגו את המנוי 4,245,690 2.48%
שדרגו את המנוי 3,140,310 1.84%
שדרגו את המנוי 3,009,740 1.76%
שדרגו את המנוי 2,322,000 1.36%
שדרגו את המנוי 1,731,160 1.01%
שדרגו את המנוי 1,511,470 0.88%
שדרגו את המנוי 1,225,470 0.72%
שדרגו את המנוי 1,119,440 0.65%
שדרגו את המנוי 574,368 0.34%
שדרגו את המנוי 349,952 0.20%
שדרגו את המנוי 348,200 0.20%
שדרגו את המנוי 306,215 0.18%
שדרגו את המנוי 273,595 0.16%
שדרגו את המנוי 264,550 0.15%
שדרגו את המנוי 242,286 0.14%
שדרגו את המנוי 224,929 0.13%
שדרגו את המנוי 222,073 0.13%
שדרגו את המנוי 184,255 0.11%
שדרגו את המנוי 173,274 0.10%
שדרגו את המנוי 168,833 0.10%
שדרגו את המנוי 150,179 0.09%
שדרגו את המנוי 112,237 0.07%
שדרגו את המנוי 97,439 0.06%
שדרגו את המנוי 85,380 0.05%
שדרגו את המנוי 84,335 0.05%
שדרגו את המנוי 80,561 0.05%
שדרגו את המנוי 79,076 0.05%
שדרגו את המנוי 78,600 0.05%
שדרגו את המנוי 66,436 0.04%
שדרגו את המנוי 57,334 0.03%
שדרגו את המנוי 55,572 0.03%
שדרגו את המנוי 51,109 0.03%
שדרגו את המנוי 47,113 0.03%
שדרגו את המנוי 38,139 0.02%
שדרגו את המנוי 37,735 0.02%
שדרגו את המנוי 37,000 0.02%
שדרגו את המנוי 29,858 0.02%
שדרגו את המנוי 23,479 0.01%
שדרגו את המנוי 20,771 0.01%
שדרגו את המנוי 19,261 0.01%
שדרגו את המנוי 13,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,580 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית