תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אלוני חץ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
הראל 810,644 839,909 29,265  3.61%
ברומטר 1,001 27,555 26,554  2,652.75%
הירשמו לצפייה 205,548 221,147 15,599  7.59%
הירשמו לצפייה 44,811 56,474 11,663  26.03%
הירשמו לצפייה 55,500 66,500 11,000  19.82%
שדרגו את המנוי 4,375,730 4,385,830 10,104  0.23%
שדרגו את המנוי 1,362 3,051 1,689  124.01%
שדרגו את המנוי 1,732,130 1,733,630 1,497  0.09%
שדרגו את המנוי 710 2,181 1,471  207.18%
שדרגו את המנוי 1,440 2,880 1,440  100.00%
שדרגו את המנוי 45,186 45,735 549  1.21%
שדרגו את המנוי 7,674 8,024 350  4.56%
שדרגו את המנוי 82,339 82,378 39  0.05%
שדרגו את המנוי 18,480 18,020 -460  -2.49%
שדרגו את המנוי 391,081 389,795 -1,286  -0.33%
שדרגו את המנוי 25,813 24,333 -1,480  -5.73%
שדרגו את המנוי 170,809 169,161 -1,648  -0.96%
שדרגו את המנוי 24,614 22,297 -2,317  -9.41%
שדרגו את המנוי 3,800 1,390 -2,410  -63.42%
שדרגו את המנוי 533,022 530,249 -2,773  -0.52%
שדרגו את המנוי 400,380 397,434 -2,946  -0.74%
שדרגו את המנוי 128,759 124,867 -3,892  -3.02%
שדרגו את המנוי 13,556 9,064 -4,492  -33.14%
שדרגו את המנוי 1,442,620 1,430,580 -12,040  -0.83%
שדרגו את המנוי 553,831 437,478 -116,353  -21.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111,220

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -152,097

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מנורה 12,100,900 12,488,200 387,295  3.20%
אקסלנס 1,119,440 1,441,840 322,409  28.80%
הירשמו לצפייה 1,731,160 1,986,200 255,035  14.73%
הירשמו לצפייה 9,382,930 9,504,820 121,894  1.30%
הירשמו לצפייה 574,368 672,489 98,121  17.08%
שדרגו את המנוי 37,000 104,000 67,000  181.08%
שדרגו את המנוי 222,073 271,743 49,670  22.37%
שדרגו את המנוי 1,225,470 1,274,700 49,235  4.02%
שדרגו את המנוי 37,735 58,608 20,873  55.31%
שדרגו את המנוי 184,255 202,044 17,789  9.65%
שדרגו את המנוי 150,179 162,579 12,400  8.26%
שדרגו את המנוי 273,595 279,503 5,908  2.16%
שדרגו את המנוי 264,550 268,156 3,606  1.36%
שדרגו את המנוי 47,113 46,373 -740  -1.57%
שדרגו את המנוי 8,580 7,380 -1,200  -13.99%
שדרגו את המנוי 80,561 79,176 -1,385  -1.72%
שדרגו את המנוי 168,833 165,369 -3,464  -2.05%
שדרגו את המנוי 29,858 25,112 -4,746  -15.90%
שדרגו את המנוי 20,771 15,871 -4,900  -23.59%
שדרגו את המנוי 38,139 31,930 -6,209  -16.28%
שדרגו את המנוי 6,573,760 6,567,140 -6,621  -0.10%
שדרגו את המנוי 173,274 165,377 -7,897  -4.56%
שדרגו את המנוי 112,237 103,866 -8,371  -7.46%
שדרגו את המנוי 19,261 9,761 -9,500  -49.32%
שדרגו את המנוי 3,140,310 3,130,580 -9,731  -0.31%
שדרגו את המנוי 57,334 44,825 -12,509  -21.82%
שדרגו את המנוי 78,600 65,300 -13,300  -16.92%
שדרגו את המנוי 84,335 63,745 -20,590  -24.41%
שדרגו את המנוי 66,436 44,346 -22,090  -33.25%
שדרגו את המנוי 2,322,000 2,299,470 -22,533  -0.97%
שדרגו את המנוי 349,952 281,852 -68,100  -19.46%
שדרגו את המנוי 3,009,740 2,916,570 -93,164  -3.10%
שדרגו את המנוי 306,215 192,365 -113,850  -37.18%
שדרגו את המנוי 224,929 86,850 -138,079  -61.39%
שדרגו את המנוי 1,511,470 1,061,240 -450,227  -29.79%
שדרגו את המנוי 4,517,980 3,907,830 -610,153  -13.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,411,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,629,359

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 111,220
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -152,097
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,411,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,629,359
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,140,580 6.51%
אלטשולר - שחם 4,385,830 2.56%
ילין לפידות 1,733,630 1.01%
הירשמו לצפייה 1,430,580 0.84%
הירשמו לצפייה 839,909 0.49%
הירשמו לצפייה 530,249 0.31%
שדרגו את המנוי 437,478 0.26%
שדרגו את המנוי 397,434 0.23%
שדרגו את המנוי 389,795 0.23%
שדרגו את המנוי 221,147 0.13%
שדרגו את המנוי 169,161 0.10%
שדרגו את המנוי 124,867 0.07%
שדרגו את המנוי 82,378 0.05%
שדרגו את המנוי 72,900 0.04%
שדרגו את המנוי 66,500 0.04%
שדרגו את המנוי 56,474 0.03%
שדרגו את המנוי 45,735 0.03%
שדרגו את המנוי 27,555 0.02%
שדרגו את המנוי 24,333 0.01%
שדרגו את המנוי 22,297 0.01%
שדרגו את המנוי 18,020 0.01%
שדרגו את המנוי 14,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,064 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,024 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,880 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,181 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 113 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 72,217,447 42.21%
אלטשולר - שחם 16,997,200 9.93%
מנורה 12,488,200 7.30%
הירשמו לצפייה 9,504,820 5.56%
הירשמו לצפייה 6,567,140 3.84%
הירשמו לצפייה 4,245,690 2.48%
שדרגו את המנוי 3,907,830 2.28%
שדרגו את המנוי 3,130,580 1.83%
שדרגו את המנוי 2,916,570 1.70%
שדרגו את המנוי 2,299,470 1.34%
שדרגו את המנוי 1,986,200 1.16%
שדרגו את המנוי 1,441,840 0.84%
שדרגו את המנוי 1,274,700 0.74%
שדרגו את המנוי 1,061,240 0.62%
שדרגו את המנוי 672,489 0.39%
שדרגו את המנוי 348,200 0.20%
שדרגו את המנוי 281,852 0.16%
שדרגו את המנוי 279,503 0.16%
שדרגו את המנוי 271,743 0.16%
שדרגו את המנוי 268,156 0.16%
שדרגו את המנוי 242,286 0.14%
שדרגו את המנוי 202,044 0.12%
שדרגו את המנוי 192,365 0.11%
שדרגו את המנוי 165,377 0.10%
שדרגו את המנוי 165,369 0.10%
שדרגו את המנוי 162,579 0.10%
שדרגו את המנוי 104,000 0.06%
שדרגו את המנוי 103,866 0.06%
שדרגו את המנוי 97,439 0.06%
שדרגו את המנוי 86,850 0.05%
שדרגו את המנוי 85,380 0.05%
שדרגו את המנוי 79,176 0.05%
שדרגו את המנוי 65,300 0.04%
שדרגו את המנוי 63,745 0.04%
שדרגו את המנוי 58,608 0.03%
שדרגו את המנוי 55,572 0.03%
שדרגו את המנוי 51,109 0.03%
שדרגו את המנוי 46,373 0.03%
שדרגו את המנוי 44,825 0.03%
שדרגו את המנוי 44,346 0.03%
שדרגו את המנוי 31,930 0.02%
שדרגו את המנוי 25,112 0.01%
שדרגו את המנוי 23,479 0.01%
שדרגו את המנוי 15,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,403 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,820 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,236 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,761 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,380 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,423 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ בניהולו של נתן חץ הודיעה כי בכוונתה לבחון אפשרות של גיוס הון בהיקף כספי של כ-140 מיליון ש"ח, על מנת להגדיל את אחזקות הציבור במניה למעל 60% ולהביא ע"י כך לעליית מדרגה בחישוב משקל המניה במדדים, מה שצפוי לשפר את הסחירות במניה.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אלוני חץ הודיעה היום (ד') כי מכרה 4 מיליון מניות של FCR בתמורה ל-76.6 מיליון דולר קנדי (כ-251 מיליון שקל). עקב מכירה זו, אלוני חץ תרשום בדוחותיה הכספיים לרבעון הראשון של השנה רווח (לאחר מס) של כ-78 מיליון שקל. #דוחות_כספיים #מכירת_מניות #FCR
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אנרג'יקס חתמה על זיכרון דברים לרכישת פרויקט לייצור חשמל מאנרגיית רוח בהיקף של כ- 192 מגה וואט בפולין. בכוונת החברה לרכוש בין 60%-90% מהזכויות בפרויקט, שכלל הזכויות בו שוות עד כ- 38 מיליון יורוו. לדברי אנרג'יקס, עלות הקמת הפרויקט מוערכת בכ-330 מיליון יורו, כשתשואת הפרויקט מוערכת בין 10% ל-13% והתשואה על ההון בין 18% ל-22%. אנרג'יקס תידרש להגדיל את הונה העצמי בכ- 300 מיליון שקל. אלוני חץ בעלת השליטה בחברה, מוכנה להשתתף בהגדלת ההון, בכפוף לתוצאות בדיקת הנאותות והתקדמות העסקה. #חשמל #פולין #אנרגיית_רוח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אמות, החברה-הבת של אלוני חץ (58.9%) פרסמה את תוצאותיה לרבעון השלישי של 2014: ה-NOI הסתכם בכ-123 מיליון שקל - עלייה של 3.5% בהשוואה לרבעון המקביל; ה-FFO ברבעון השלישי הסתכם בכ-74 מיליון שקל, גידול של כ-10% לעומת הרבעון השלישי ב-2013. #נדלן #דוחות_כספיים
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אלוני חץ גייסה כ- 105 מיליון שקל באמצעות הנפקת 4 מיליון מניות במחיר של 26.2 שקל למניה. בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" השתתפו בהנפקה ורכשו מניות בהיקף של כ- 13 מיליון ש"ח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אלוני חץ תקיים היום מכרז לציבור להנפקת 4 מיליון מניות (40,000 יחידות כאשר כל יחידה כוללת 100 מניות) בהיקף כספי כולל של כ- 105 מיליון שקל. ע"פ תשקיף מדף מחיר המינימום במכרז הינו 2,620 ש"ח ליחידה (26.2 ש"ח למניה). בעלי השליטה בחברה, קבוצת "חץ-ורטהיים" הודיעו לחברה כי במסגרת המכרז לציבור בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 5,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 13.1 מיליון שקל; גופים מוסדיים מקבוצת מגדל ביטוח הודיעו לחברה כי בכוונתם להגיש הצעות לרכישת 25,000 יחידות, בהיקף כספי כולל שלא יפחת מ- 65.5 מיליון שקל.
  • הפץ