תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 38,240 44,912 6,672  17.45%
הראל 19,229 22,754 3,525  18.33%
הירשמו לצפייה 1,980 4,937 2,957  149.34%
הירשמו לצפייה 9,291 11,924 2,633  28.34%
הירשמו לצפייה 12,347 13,987 1,640  13.28%
שדרגו את המנוי 2,000 2,475 475  23.75%
שדרגו את המנוי 2,487 2,671 184  7.40%
שדרגו את המנוי 1,782 1,830 48  2.69%
שדרגו את המנוי 25,868 25,906 38  0.15%
שדרגו את המנוי 205 243 38  18.54%
שדרגו את המנוי 56 81 25  44.64%
שדרגו את המנוי 70 88 18  25.71%
שדרגו את המנוי 152 112 -40  -26.32%
שדרגו את המנוי 7,105 7,025 -80  -1.13%
שדרגו את המנוי 812 719 -93  -11.45%
שדרגו את המנוי 1,371 1,250 -121  -8.83%
שדרגו את המנוי 1,621 1,463 -158  -9.75%
שדרגו את המנוי 5,578 5,378 -200  -3.59%
שדרגו את המנוי 1,193 805 -388  -32.52%
שדרגו את המנוי 1,362 934 -428  -31.42%
שדרגו את המנוי 1,636 1,179 -457  -27.93%
שדרגו את המנוי 1,108 627 -481  -43.41%
שדרגו את המנוי 13,245 12,758 -487  -3.68%
שדרגו את המנוי 6,942 6,372 -570  -8.21%
שדרגו את המנוי 5,484 4,694 -790  -14.41%
שדרגו את המנוי 1,724 552 -1,172  -67.98%
שדרגו את המנוי 3,674 1,532 -2,142  -58.30%
שדרגו את המנוי 30,450 27,649 -2,801  -9.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,253

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,408

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 235,967 246,781 10,814  4.58%
עמיתים 98,983 104,483 5,500  5.56%
הירשמו לצפייה 25,164 27,278 2,114  8.40%
הירשמו לצפייה 7,155 7,460 305  4.26%
הירשמו לצפייה 383 557 174  45.43%
שדרגו את המנוי 31,745 31,877 132  0.42%
שדרגו את המנוי 562,774 562,834 60  0.01%
שדרגו את המנוי 3,363 3,328 -35  -1.04%
שדרגו את המנוי 9,151 9,114 -37  -0.40%
שדרגו את המנוי 9,643 9,573 -70  -0.73%
שדרגו את המנוי 158,621 158,387 -234  -0.15%
שדרגו את המנוי 1,912 1,376 -536  -28.03%
שדרגו את המנוי 4,692 3,988 -704  -15.00%
שדרגו את המנוי 6,228 5,507 -721  -11.58%
שדרגו את המנוי 4,433 3,386 -1,047  -23.62%
שדרגו את המנוי 10,536 3,252 -7,284  -69.13%
שדרגו את המנוי 10,777 241 -10,536  -97.76%
שדרגו את המנוי 50,710 34,264 -16,446  -32.43%
שדרגו את המנוי 70,210 43,007 -27,203  -38.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,853

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,253
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -10,408
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -64,853
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 209,151 1.75%
מיטב דש 44,912 0.37%
אקסלנס 27,649 0.23%
הירשמו לצפייה 25,906 0.22%
הירשמו לצפייה 22,754 0.19%
הירשמו לצפייה 13,987 0.12%
שדרגו את המנוי 12,758 0.11%
שדרגו את המנוי 11,924 0.10%
שדרגו את המנוי 7,025 0.06%
שדרגו את המנוי 6,372 0.05%
שדרגו את המנוי 5,378 0.04%
שדרגו את המנוי 4,937 0.04%
שדרגו את המנוי 4,694 0.04%
שדרגו את המנוי 2,671 0.02%
שדרגו את המנוי 2,475 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,830 0.02%
שדרגו את המנוי 1,759 0.01%
שדרגו את המנוי 1,532 0.01%
שדרגו את המנוי 1,463 0.01%
שדרגו את המנוי 1,250 0.01%
שדרגו את המנוי 1,179 < 0.01%
שדרגו את המנוי 934 < 0.01%
שדרגו את המנוי 805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 719 < 0.01%
שדרגו את המנוי 627 < 0.01%
שדרגו את המנוי 552 < 0.01%
שדרגו את המנוי 274 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 112 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88 < 0.01%
שדרגו את המנוי 81 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,290,070 10.77%
מנורה 562,834 4.70%
הראל 246,781 2.06%
הירשמו לצפייה 158,387 1.32%
הירשמו לצפייה 104,483 0.87%
הירשמו לצפייה 43,007 0.36%
שדרגו את המנוי 34,264 0.29%
שדרגו את המנוי 31,877 0.27%
שדרגו את המנוי 27,278 0.23%
שדרגו את המנוי 9,573 0.08%
שדרגו את המנוי 9,114 0.08%
שדרגו את המנוי 7,460 0.06%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 5,507 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 3,988 0.03%
שדרגו את המנוי 3,386 0.03%
שדרגו את המנוי 3,328 0.03%
שדרגו את המנוי 3,252 0.03%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,479 0.02%
שדרגו את המנוי 1,825 0.02%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,376 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 557 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית