תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אזימוט 4,641 6,782 2,141  46.13%
מיטב דש 15,002 16,728 1,726  11.51%
הירשמו לצפייה 16,433 18,074 1,641  9.99%
הירשמו לצפייה 7,100 8,700 1,600  22.54%
הירשמו לצפייה 341 1,156 815  239.00%
שדרגו את המנוי 36,792 37,600 808  2.20%
שדרגו את המנוי 3,121 3,512 391  12.53%
שדרגו את המנוי 1,204 1,450 246  20.43%
שדרגו את המנוי 7,173 7,197 24  0.33%
שדרגו את המנוי 962 955 -7  -0.73%
שדרגו את המנוי 3,626 3,595 -31  -0.85%
שדרגו את המנוי 82 42 -40  -48.78%
שדרגו את המנוי 1,633 1,583 -50  -3.06%
שדרגו את המנוי 30,386 30,326 -60  -0.20%
שדרגו את המנוי 2,228 2,137 -91  -4.08%
שדרגו את המנוי 16,003 15,903 -100  -0.62%
שדרגו את המנוי 920 780 -140  -15.22%
שדרגו את המנוי 945 711 -234  -24.76%
שדרגו את המנוי 6,644 6,075 -569  -8.56%
שדרגו את המנוי 19,619 19,048 -571  -2.91%
שדרגו את המנוי 4,756 3,772 -984  -20.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,392

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,877

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 148,619 189,980 41,361  27.83%
הכשרה ביטוח 15,268 20,385 5,117  33.51%
הירשמו לצפייה 17,670 19,366 1,696  9.60%
הירשמו לצפייה 4,365 5,446 1,081  24.77%
הירשמו לצפייה 2,336 3,254 918  39.30%
שדרגו את המנוי 549,517 549,897 380  0.07%
שדרגו את המנוי 30,866 31,227 361  1.17%
שדרגו את המנוי 8,632 8,686 54  0.63%
שדרגו את המנוי 2,090 2,006 -84  -4.02%
שדרגו את המנוי 47,066 46,927 -139  -0.30%
שדרגו את המנוי 770 564 -206  -26.75%
שדרגו את המנוי 1,254 1,016 -238  -18.98%
שדרגו את המנוי 11,452 11,072 -380  -3.32%
שדרגו את המנוי 4,693 4,047 -646  -13.77%
שדרגו את המנוי 2,506 1,839 -667  -26.62%
שדרגו את המנוי 1,593 521 -1,072  -67.29%
שדרגו את המנוי 6,112 5,018 -1,094  -17.90%
שדרגו את המנוי 3,807 2,384 -1,423  -37.38%
שדרגו את המנוי 175,222 173,577 -1,645  -0.94%
שדרגו את המנוי 10,327 7,697 -2,630  -25.47%
שדרגו את המנוי 4,505 1,244 -3,261  -72.39%
שדרגו את המנוי 50,099 46,727 -3,372  -6.73%
שדרגו את המנוי 13,203 7,302 -5,901  -44.69%
שדרגו את המנוי 111,410 98,964 -12,446  -11.17%
שדרגו את המנוי 207,586 169,574 -38,012  -18.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,968

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,216

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,392
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,877
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,968
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -73,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 203,417 1.70%
אילים 37,600 0.31%
מור 30,326 0.25%
הירשמו לצפייה 19,048 0.16%
הירשמו לצפייה 18,074 0.15%
הירשמו לצפייה 16,728 0.14%
שדרגו את המנוי 15,903 0.13%
שדרגו את המנוי 14,395 0.12%
שדרגו את המנוי 8,700 0.07%
שדרגו את המנוי 7,197 0.06%
שדרגו את המנוי 6,782 0.06%
שדרגו את המנוי 6,075 0.05%
שדרגו את המנוי 3,772 0.03%
שדרגו את המנוי 3,595 0.03%
שדרגו את המנוי 3,512 0.03%
שדרגו את המנוי 2,137 0.02%
שדרגו את המנוי 1,583 0.01%
שדרגו את המנוי 1,469 0.01%
שדרגו את המנוי 1,450 0.01%
שדרגו את המנוי 1,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 955 < 0.01%
שדרגו את המנוי 780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 711 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,520,946 12.69%
מנורה 549,897 4.59%
הראל 189,980 1.59%
הירשמו לצפייה 173,577 1.45%
הירשמו לצפייה 169,574 1.42%
הירשמו לצפייה 98,964 0.83%
שדרגו את המנוי 81,404 0.68%
שדרגו את המנוי 46,927 0.39%
שדרגו את המנוי 46,727 0.39%
שדרגו את המנוי 31,227 0.26%
שדרגו את המנוי 20,385 0.17%
שדרגו את המנוי 19,366 0.16%
שדרגו את המנוי 11,072 0.09%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 8,686 0.07%
שדרגו את המנוי 7,697 0.06%
שדרגו את המנוי 7,302 0.06%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 5,018 0.04%
שדרגו את המנוי 4,047 0.03%
שדרגו את המנוי 3,254 0.03%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 2,006 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 0.02%
שדרגו את המנוי 1,839 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,244 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית