תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 23,152 34,636 11,484  49.60%
טופ אלפא 2,845 4,447 1,602  56.31%
הירשמו לצפייה 240 1,611 1,371  571.25%
הירשמו לצפייה 9,400 10,625 1,225  13.03%
הירשמו לצפייה 11,396 11,937 541  4.75%
שדרגו את המנוי 12,785 13,245 460  3.60%
שדרגו את המנוי 439 759 320  72.89%
שדרגו את המנוי 610 770 160  26.23%
שדרגו את המנוי 1,153 1,299 146  12.66%
שדרגו את המנוי 1,581 1,604 23  1.45%
שדרגו את המנוי 12,689 12,566 -123  -0.97%
שדרגו את המנוי 1,236 1,108 -128  -10.36%
שדרגו את המנוי 2,225 2,091 -134  -6.02%
שדרגו את המנוי 2,153 1,990 -163  -7.57%
שדרגו את המנוי 22,698 22,480 -218  -0.96%
שדרגו את המנוי 7,840 7,107 -733  -9.35%
שדרגו את המנוי 5,964 5,097 -867  -14.54%
שדרגו את המנוי 1,455 413 -1,042  -71.62%
שדרגו את המנוי 33,282 24,563 -8,719  -26.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,332

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,127

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 211,571 235,967 24,396  11.53%
אי.בי.אי. 1,510 4,231 2,721  180.20%
הירשמו לצפייה 25 1,912 1,887  7,548.00%
הירשמו לצפייה 562,106 562,774 668  0.12%
הירשמו לצפייה 9,268 9,643 375  4.05%
שדרגו את המנוי 337 539 202  59.94%
שדרגו את המנוי 158,481 158,621 140  0.09%
שדרגו את המנוי 31,701 31,745 44  0.14%
שדרגו את המנוי 1,806 1,825 19  1.05%
שדרגו את המנוי 6,222 6,228 6  0.10%
שדרגו את המנוי 1,073 1,063 -10  -0.93%
שדרגו את המנוי 9,589 9,427 -162  -1.69%
שדרגו את המנוי 2,681 2,479 -202  -7.53%
שדרגו את המנוי 51,076 50,710 -366  -0.72%
שדרגו את המנוי 392 0 -392  -100.00%
שדרגו את המנוי 21,721 21,092 -629  -2.90%
שדרגו את המנוי 9,861 9,151 -710  -7.20%
שדרגו את המנוי 4,646 3,363 -1,283  -27.62%
שדרגו את המנוי 2,384 0 -2,384  -100.00%
שדרגו את המנוי 93,794 70,210 -23,584  -25.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,458

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,722

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,332
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,127
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,458
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,722
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 180,007 1.50%
מיטב דש 34,636 0.29%
אי.בי.אי. 24,563 0.20%
הירשמו לצפייה 22,480 0.19%
הירשמו לצפייה 13,245 0.11%
הירשמו לצפייה 12,566 0.10%
שדרגו את המנוי 11,937 0.10%
שדרגו את המנוי 10,625 0.09%
שדרגו את המנוי 7,107 0.06%
שדרגו את המנוי 6,170 0.05%
שדרגו את המנוי 5,526 0.05%
שדרגו את המנוי 5,097 0.04%
שדרגו את המנוי 4,447 0.04%
שדרגו את המנוי 3,191 0.03%
שדרגו את המנוי 2,500 0.02%
שדרגו את המנוי 2,091 0.02%
שדרגו את המנוי 1,990 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,700 0.01%
שדרגו את המנוי 1,611 0.01%
שדרגו את המנוי 1,604 0.01%
שדרגו את המנוי 1,299 0.01%
שדרגו את המנוי 1,108 < 0.01%
שדרגו את המנוי 770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,331,741 11.11%
מנורה 562,774 4.70%
הראל 235,967 1.97%
הירשמו לצפייה 158,621 1.32%
הירשמו לצפייה 98,983 0.83%
הירשמו לצפייה 70,210 0.59%
שדרגו את המנוי 50,710 0.42%
שדרגו את המנוי 31,745 0.26%
שדרגו את המנוי 21,092 0.18%
שדרגו את המנוי 10,536 0.09%
שדרגו את המנוי 9,643 0.08%
שדרגו את המנוי 9,427 0.08%
שדרגו את המנוי 9,151 0.08%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 6,228 0.05%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 4,433 0.04%
שדרגו את המנוי 4,231 0.04%
שדרגו את המנוי 3,363 0.03%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,479 0.02%
שדרגו את המנוי 1,912 0.02%
שדרגו את המנוי 1,849 0.02%
שדרגו את המנוי 1,825 0.02%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 644 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 539 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית