תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
פסגות 1,196 2,326 1,130  94.48%
אושן 4,065 4,605 540  13.28%
הירשמו לצפייה 25,985 26,488 503  1.94%
הירשמו לצפייה 1,835 2,335 500  27.25%
הירשמו לצפייה 13,221 13,578 357  2.70%
שדרגו את המנוי 1,237 1,592 355  28.70%
שדרגו את המנוי 16,393 16,704 311  1.90%
שדרגו את המנוי 13,364 13,669 305  2.28%
שדרגו את המנוי 1,100 1,400 300  27.27%
שדרגו את המנוי 13,130 13,396 266  2.03%
שדרגו את המנוי 12,673 12,848 175  1.38%
שדרגו את המנוי 3,748 3,884 136  3.63%
שדרגו את המנוי 1,270 1,370 100  7.87%
שדרגו את המנוי 308 371 63  20.45%
שדרגו את המנוי 308 357 49  15.91%
שדרגו את המנוי 198 222 24  12.12%
שדרגו את המנוי 207 163 -44  -21.26%
שדרגו את המנוי 220 130 -90  -40.91%
שדרגו את המנוי 29,592 29,492 -100  -0.34%
שדרגו את המנוי 602 502 -100  -16.61%
שדרגו את המנוי 8,550 8,438 -112  -1.31%
שדרגו את המנוי 2,776 2,626 -150  -5.40%
שדרגו את המנוי 3,292 2,785 -507  -15.40%
שדרגו את המנוי 15,278 14,011 -1,267  -8.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,114

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,370

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 452,857 550,125 97,268  21.48%
ילין לפידות 31,309 65,784 34,475  110.11%
הירשמו לצפייה 161,547 174,498 12,951  8.02%
הירשמו לצפייה 156,591 168,391 11,800  7.54%
הירשמו לצפייה 171,028 181,376 10,348  6.05%
שדרגו את המנוי 25,282 32,755 7,473  29.56%
שדרגו את המנוי 11,282 13,432 2,150  19.06%
שדרגו את המנוי 4,193 4,693 500  11.92%
שדרגו את המנוי 8,138 8,607 469  5.76%
שדרגו את המנוי 869 1,289 420  48.33%
שדרגו את המנוי 2,703 3,000 297  10.99%
שדרגו את המנוי 29,818 30,030 212  0.71%
שדרגו את המנוי 9,614 9,701 87  0.90%
שדרגו את המנוי 1,932 1,949 17  0.88%
שדרגו את המנוי 4,359 4,365 6  0.14%
שדרגו את המנוי 0 -1 -1
שדרגו את המנוי 3 0 -3  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,884 1,860 -24  -1.27%
שדרגו את המנוי 17,364 17,305 -59  -0.34%
שדרגו את המנוי 3,244 3,076 -168  -5.18%
שדרגו את המנוי 11,277 10,978 -299  -2.65%
שדרגו את המנוי 6,173 5,446 -727  -11.78%
שדרגו את המנוי 6,784 5,086 -1,698  -25.03%
שדרגו את המנוי 155,050 152,950 -2,100  -1.35%
שדרגו את המנוי 58,707 36,658 -22,049  -37.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 178,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,128

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,114
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,370
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 178,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,128
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 189,045 1.58%
מור 29,492 0.25%
אילים 26,488 0.22%
הירשמו לצפייה 16,704 0.14%
הירשמו לצפייה 14,011 0.12%
הירשמו לצפייה 13,669 0.11%
שדרגו את המנוי 13,578 0.11%
שדרגו את המנוי 13,396 0.11%
שדרגו את המנוי 12,848 0.11%
שדרגו את המנוי 8,438 0.07%
שדרגו את המנוי 6,300 0.05%
שדרגו את המנוי 4,605 0.04%
שדרגו את המנוי 4,536 0.04%
שדרגו את המנוי 3,884 0.03%
שדרגו את המנוי 2,785 0.02%
שדרגו את המנוי 2,626 0.02%
שדרגו את המנוי 2,335 0.02%
שדרגו את המנוי 2,326 0.02%
שדרגו את המנוי 2,191 0.02%
שדרגו את המנוי 1,592 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,370 0.01%
שדרגו את המנוי 801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 665 < 0.01%
שדרגו את המנוי 502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 357 < 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165 < 0.01%
שדרגו את המנוי 163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,549,296 12.93%
מנורה 550,125 4.59%
הראל 181,376 1.51%
הירשמו לצפייה 174,498 1.46%
הירשמו לצפייה 168,391 1.41%
הירשמו לצפייה 152,950 1.28%
שדרגו את המנוי 65,784 0.55%
שדרגו את המנוי 36,658 0.31%
שדרגו את המנוי 32,755 0.27%
שדרגו את המנוי 30,030 0.25%
שדרגו את המנוי 17,388 0.15%
שדרגו את המנוי 17,305 0.14%
שדרגו את המנוי 15,562 0.13%
שדרגו את המנוי 13,432 0.11%
שדרגו את המנוי 10,978 0.09%
שדרגו את המנוי 9,701 0.08%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 8,607 0.07%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,100 0.04%
שדרגו את המנוי 5,086 0.04%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 4,693 0.04%
שדרגו את המנוי 4,365 0.04%
שדרגו את המנוי 3,941 0.03%
שדרגו את המנוי 3,807 0.03%
שדרגו את המנוי 3,076 0.03%
שדרגו את המנוי 3,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,949 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 0.02%
שדרגו את המנוי 1,654 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,289 0.01%
שדרגו את המנוי 1,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית