תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אי.בי.אי. 23,102 27,191 4,089  17.70%
כוון 1,583 4,250 2,667  168.48%
הירשמו לצפייה 27,445 28,895 1,450  5.28%
הירשמו לצפייה 6,022 6,871 849  14.10%
הירשמו לצפייה 248 1,032 784  316.13%
שדרגו את המנוי 3,595 4,254 659  18.33%
שדרגו את המנוי 3,975 4,075 100  2.52%
שדרגו את המנוי 749 811 62  8.28%
שדרגו את המנוי 4,112 4,156 44  1.07%
שדרגו את המנוי 1,589 1,613 24  1.51%
שדרגו את המנוי 257 240 -17  -6.61%
שדרגו את המנוי 622 582 -40  -6.43%
שדרגו את המנוי 3,019 2,977 -42  -1.39%
שדרגו את המנוי 144 67 -77  -53.47%
שדרגו את המנוי 2,137 2,037 -100  -4.68%
שדרגו את המנוי 17,238 17,021 -217  -1.26%
שדרגו את המנוי 773 382 -391  -50.58%
שדרגו את המנוי 19,768 18,877 -891  -4.51%
שדרגו את המנוי 17,478 16,412 -1,066  -6.10%
שדרגו את המנוי 5,532 3,937 -1,595  -28.83%
שדרגו את המנוי 36,604 29,878 -6,726  -18.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,728

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,162

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 189,980 216,700 26,720  14.06%
עמיתים 98,964 105,491 6,527  6.60%
הירשמו לצפייה 46,727 51,370 4,643  9.94%
הירשמו לצפייה 20,385 24,905 4,520  22.17%
הירשמו לצפייה 81,404 85,798 4,394  5.40%
שדרגו את המנוי 2,006 3,289 1,283  63.96%
שדרגו את המנוי 8,686 9,565 879  10.12%
שדרגו את המנוי 549,897 550,699 802  0.15%
שדרגו את המנוי 5,018 5,504 486  9.69%
שדרגו את המנוי 3,254 3,631 377  11.59%
שדרגו את המנוי 173,577 173,924 347  0.20%
שדרגו את המנוי 19,366 19,621 255  1.32%
שדרגו את המנוי 31,227 31,428 201  0.64%
שדרגו את המנוי 5,446 5,589 143  2.63%
שדרגו את המנוי 1,860 1,912 52  2.80%
שדרגו את המנוי 7,302 7,210 -92  -1.26%
שדרגו את המנוי 521 392 -129  -24.76%
שדרגו את המנוי 1,244 987 -257  -20.66%
שדרגו את המנוי 11,072 10,505 -567  -5.12%
שדרגו את המנוי 5,446 4,409 -1,037  -19.04%
שדרגו את המנוי 46,927 45,785 -1,142  -2.43%
שדרגו את המנוי 169,574 98,657 -70,917  -41.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,629

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,141

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,728
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,162
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,629
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -74,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 192,924 1.61%
אילים 29,878 0.25%
מור 28,895 0.24%
הירשמו לצפייה 27,191 0.23%
הירשמו לצפייה 18,877 0.16%
הירשמו לצפייה 17,021 0.14%
שדרגו את המנוי 16,412 0.14%
שדרגו את המנוי 14,980 0.13%
שדרגו את המנוי 6,871 0.06%
שדרגו את המנוי 4,254 0.04%
שדרגו את המנוי 4,250 0.04%
שדרגו את המנוי 4,156 0.03%
שדרגו את המנוי 4,075 0.03%
שדרגו את המנוי 3,937 0.03%
שדרגו את המנוי 2,977 0.02%
שדרגו את המנוי 2,037 0.02%
שדרגו את המנוי 1,613 0.01%
שדרגו את המנוי 1,469 0.01%
שדרגו את המנוי 1,032 < 0.01%
שדרגו את המנוי 811 < 0.01%
שדרגו את המנוי 582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 382 < 0.01%
שדרגו את המנוי 286 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,498,434 12.50%
מנורה 550,699 4.60%
הראל 216,700 1.81%
הירשמו לצפייה 173,924 1.45%
הירשמו לצפייה 105,491 0.88%
הירשמו לצפייה 98,657 0.82%
שדרגו את המנוי 85,798 0.72%
שדרגו את המנוי 51,370 0.43%
שדרגו את המנוי 45,785 0.38%
שדרגו את המנוי 31,428 0.26%
שדרגו את המנוי 24,905 0.21%
שדרגו את המנוי 19,621 0.16%
שדרגו את המנוי 10,505 0.09%
שדרגו את המנוי 9,565 0.08%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 7,697 0.06%
שדרגו את המנוי 7,210 0.06%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 5,589 0.05%
שדרגו את המנוי 5,504 0.05%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 4,409 0.04%
שדרגו את המנוי 4,047 0.03%
שדרגו את המנוי 3,631 0.03%
שדרגו את המנוי 3,289 0.03%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 1,912 0.02%
שדרגו את המנוי 1,839 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית