תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אקסלנס 10,333 15,700 5,367  51.94%
אזימוט 9,664 10,622 958  9.91%
הירשמו לצפייה 23,602 24,067 465  1.97%
הירשמו לצפייה 5,180 5,503 323  6.24%
הירשמו לצפייה 4,250 4,500 250  5.88%
שדרגו את המנוי 15,810 16,004 194  1.23%
שדרגו את המנוי 28,860 29,040 180  0.62%
שדרגו את המנוי 2,769 2,894 125  4.51%
שדרגו את המנוי 3,964 4,006 42  1.06%
שדרגו את המנוי 1,066 1,096 30  2.81%
שדרגו את המנוי 1,901 1,930 29  1.53%
שדרגו את המנוי 920 900 -20  -2.17%
שדרגו את המנוי 391 352 -39  -9.97%
שדרגו את המנוי 5,955 5,873 -82  -1.38%
שדרגו את המנוי 326 227 -99  -30.37%
שדרגו את המנוי 14,272 14,074 -198  -1.39%
שדרגו את המנוי 800 600 -200  -25.00%
שדרגו את המנוי 1,967 1,609 -358  -18.20%
שדרגו את המנוי 22,040 21,334 -706  -3.20%
שדרגו את המנוי 12,420 11,702 -718  -5.78%
שדרגו את המנוי 15,707 14,385 -1,322  -8.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,963

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,742

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 19,594 21,721 2,127  10.86%
בנק לאומי 4,199 5,824 1,625  38.70%
הירשמו לצפייה 561,213 562,106 893  0.16%
הירשמו לצפייה 4,047 4,433 386  9.54%
הירשמו לצפייה 4,409 4,692 283  6.42%
שדרגו את המנוי 4,387 4,646 259  5.90%
שדרגו את המנוי 0 243 243
שדרגו את המנוי 564 793 229  40.60%
שדרגו את המנוי 0 107 107
שדרגו את המנוי 31,608 31,701 93  0.29%
שדרגו את המנוי 800 700 -100  -12.50%
שדרגו את המנוי 9,387 9,268 -119  -1.27%
שדרגו את המנוי 154 0 -154  -100.00%
שדרגו את המנוי 987 825 -162  -16.41%
שדרגו את המנוי 10,320 9,861 -459  -4.45%
שדרגו את המנוי 7,909 6,774 -1,135  -14.35%
שדרגו את המנוי 4,156 2,681 -1,475  -35.49%
שדרגו את המנוי 7,697 6,157 -1,540  -20.01%
שדרגו את המנוי 8,007 6,222 -1,785  -22.29%
שדרגו את המנוי 5,022 3,205 -1,817  -36.18%
שדרגו את המנוי 1,912 25 -1,887  -98.69%
שדרגו את המנוי 8,823 4,769 -4,054  -45.95%
שדרגו את המנוי 5,886 1,510 -4,376  -74.35%
שדרגו את המנוי 105,491 98,983 -6,508  -6.17%
שדרגו את המנוי 100,826 93,794 -7,032  -6.97%
שדרגו את המנוי 220,665 211,571 -9,094  -4.12%
שדרגו את המנוי 62,944 51,076 -11,868  -18.85%
שדרגו את המנוי 171,557 158,481 -13,076  -7.62%
שדרגו את המנוי 49,336 9,589 -39,747  -80.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,245

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,388

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,963
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,742
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,245
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -106,388
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,162 1.63%
מור 29,040 0.24%
אי.בי.אי. 24,067 0.20%
הירשמו לצפייה 21,334 0.18%
הירשמו לצפייה 16,004 0.13%
הירשמו לצפייה 15,700 0.13%
שדרגו את המנוי 14,385 0.12%
שדרגו את המנוי 14,074 0.12%
שדרגו את המנוי 11,702 0.10%
שדרגו את המנוי 10,622 0.09%
שדרגו את המנוי 5,873 0.05%
שדרגו את המנוי 5,503 0.05%
שדרגו את המנוי 4,500 0.04%
שדרגו את המנוי 4,006 0.03%
שדרגו את המנוי 2,894 0.02%
שדרגו את המנוי 2,017 0.02%
שדרגו את המנוי 1,977 0.02%
שדרגו את המנוי 1,965 0.02%
שדרגו את המנוי 1,930 0.02%
שדרגו את המנוי 1,609 0.01%
שדרגו את המנוי 1,462 0.01%
שדרגו את המנוי 1,096 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 801 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 227 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,343,717 11.21%
מנורה 562,106 4.69%
הראל 211,571 1.77%
הירשמו לצפייה 158,481 1.32%
הירשמו לצפייה 98,983 0.83%
הירשמו לצפייה 93,794 0.78%
שדרגו את המנוי 51,076 0.43%
שדרגו את המנוי 31,701 0.26%
שדרגו את המנוי 21,721 0.18%
שדרגו את המנוי 10,536 0.09%
שדרגו את המנוי 9,861 0.08%
שדרגו את המנוי 9,589 0.08%
שדרגו את המנוי 9,268 0.08%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 6,774 0.06%
שדרגו את המנוי 6,222 0.05%
שדרגו את המנוי 6,157 0.05%
שדרגו את המנוי 5,824 0.05%
שדרגו את המנוי 4,769 0.04%
שדרגו את המנוי 4,692 0.04%
שדרגו את המנוי 4,646 0.04%
שדרגו את המנוי 4,433 0.04%
שדרגו את המנוי 3,205 0.03%
שדרגו את המנוי 2,681 0.02%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 1,849 0.02%
שדרגו את המנוי 1,806 0.02%
שדרגו את המנוי 1,510 0.01%
שדרגו את המנוי 1,390 0.01%
שדרגו את המנוי 1,073 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 972 < 0.01%
שדרגו את המנוי 825 < 0.01%
שדרגו את המנוי 793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 337 < 0.01%
שדרגו את המנוי 323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 243 < 0.01%
שדרגו את המנוי 156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122 < 0.01%
שדרגו את המנוי 107 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית