תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
אילים 31,017 33,741 2,724  8.78%
אי.בי.אי. 16,140 17,172 1,032  6.39%
הירשמו לצפייה 5,200 5,867 667  12.83%
הירשמו לצפייה 2,000 2,350 350  17.50%
הירשמו לצפייה 745 995 250  33.56%
שדרגו את המנוי 6,300 6,500 200  3.17%
שדרגו את המנוי 14,272 14,397 125  0.88%
שדרגו את המנוי 30,046 30,146 100  0.33%
שדרגו את המנוי 2,822 2,914 92  3.26%
שדרגו את המנוי 16,752 16,835 83  0.50%
שדרגו את המנוי 944 1,026 82  8.69%
שדרגו את המנוי 1,149 1,215 66  5.74%
שדרגו את המנוי 104 80 -24  -23.08%
שדרגו את המנוי 15,280 15,251 -29  -0.19%
שדרגו את המנוי 700 659 -41  -5.86%
שדרגו את המנוי 1,376 1,320 -56  -4.07%
שדרגו את המנוי 2,326 2,228 -98  -4.21%
שדרגו את המנוי 2,156 1,988 -168  -7.79%
שדרגו את המנוי 16,360 15,960 -400  -2.44%
שדרגו את המנוי 4,224 3,617 -607  -14.37%
שדרגו את המנוי 1,986 1,052 -934  -47.03%
שדרגו את המנוי 6,267 5,078 -1,189  -18.97%
שדרגו את המנוי 8,438 2,586 -5,852  -69.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,398

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 148,619 189,980 41,361  27.83%
הכשרה ביטוח 15,268 20,385 5,117  33.51%
הירשמו לצפייה 17,670 19,366 1,696  9.60%
הירשמו לצפייה 4,365 5,446 1,081  24.77%
הירשמו לצפייה 2,336 3,254 918  39.30%
שדרגו את המנוי 549,517 549,897 380  0.07%
שדרגו את המנוי 30,866 31,227 361  1.17%
שדרגו את המנוי 8,632 8,686 54  0.63%
שדרגו את המנוי 2,090 2,006 -84  -4.02%
שדרגו את המנוי 47,066 46,927 -139  -0.30%
שדרגו את המנוי 770 564 -206  -26.75%
שדרגו את המנוי 1,254 1,016 -238  -18.98%
שדרגו את המנוי 11,452 11,072 -380  -3.32%
שדרגו את המנוי 4,693 4,047 -646  -13.77%
שדרגו את המנוי 2,506 1,839 -667  -26.62%
שדרגו את המנוי 1,593 521 -1,072  -67.29%
שדרגו את המנוי 6,112 5,018 -1,094  -17.90%
שדרגו את המנוי 3,807 2,384 -1,423  -37.38%
שדרגו את המנוי 175,222 173,577 -1,645  -0.94%
שדרגו את המנוי 10,327 7,697 -2,630  -25.47%
שדרגו את המנוי 4,505 1,244 -3,261  -72.39%
שדרגו את המנוי 50,099 46,727 -3,372  -6.73%
שדרגו את המנוי 13,203 7,302 -5,901  -44.69%
שדרגו את המנוי 111,410 98,964 -12,446  -11.17%
שדרגו את המנוי 207,586 169,574 -38,012  -18.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 50,968

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,216

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,398
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 50,968
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -73,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 190,028 1.59%
אילים 33,741 0.28%
מור 30,146 0.25%
הירשמו לצפייה 17,172 0.14%
הירשמו לצפייה 16,835 0.14%
הירשמו לצפייה 15,960 0.13%
שדרגו את המנוי 15,251 0.13%
שדרגו את המנוי 14,397 0.12%
שדרגו את המנוי 6,500 0.05%
שדרגו את המנוי 5,867 0.05%
שדרגו את המנוי 5,078 0.04%
שדרגו את המנוי 3,660 0.03%
שדרגו את המנוי 3,617 0.03%
שדרגו את המנוי 2,914 0.02%
שדרגו את המנוי 2,586 0.02%
שדרגו את המנוי 2,350 0.02%
שדרגו את המנוי 2,228 0.02%
שדרגו את המנוי 1,988 0.02%
שדרגו את המנוי 1,320 0.01%
שדרגו את המנוי 1,318 0.01%
שדרגו את המנוי 1,215 0.01%
שדרגו את המנוי 1,052 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,026 < 0.01%
שדרגו את המנוי 995 < 0.01%
שדרגו את המנוי 962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 391 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,520,946 12.69%
מנורה 549,897 4.59%
הראל 189,980 1.59%
הירשמו לצפייה 173,577 1.45%
הירשמו לצפייה 169,574 1.42%
הירשמו לצפייה 98,964 0.83%
שדרגו את המנוי 81,404 0.68%
שדרגו את המנוי 46,927 0.39%
שדרגו את המנוי 46,727 0.39%
שדרגו את המנוי 31,227 0.26%
שדרגו את המנוי 20,385 0.17%
שדרגו את המנוי 19,366 0.16%
שדרגו את המנוי 11,072 0.09%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 8,686 0.07%
שדרגו את המנוי 7,697 0.06%
שדרגו את המנוי 7,302 0.06%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 5,018 0.04%
שדרגו את המנוי 4,047 0.03%
שדרגו את המנוי 3,254 0.03%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 2,006 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 0.02%
שדרגו את המנוי 1,839 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,244 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית