תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אי.בי.אי. 12,538 14,789 2,251  17.95%
הראל 13,354 15,284 1,930  14.45%
הירשמו לצפייה 27,278 28,904 1,626  5.96%
הירשמו לצפייה 15,895 17,259 1,364  8.58%
הירשמו לצפייה 919 1,318 399  43.42%
שדרגו את המנוי 4,685 4,942 257  5.49%
שדרגו את המנוי 441 572 131  29.71%
שדרגו את המנוי 1,400 1,520 120  8.57%
שדרגו את המנוי 2,435 2,545 110  4.52%
שדרגו את המנוי 260 366 106  40.77%
שדרגו את המנוי 874 944 70  8.01%
שדרגו את המנוי 130 30 -100  -76.92%
שדרגו את המנוי 29,452 29,352 -100  -0.34%
שדרגו את המנוי 2,191 1,986 -205  -9.36%
שדרגו את המנוי 4,536 4,330 -206  -4.54%
שדרגו את המנוי 1,248 962 -286  -22.92%
שדרגו את המנוי 2,686 2,399 -287  -10.69%
שדרגו את המנוי 16,347 15,964 -383  -2.34%
שדרגו את המנוי 3,854 3,451 -403  -10.46%
שדרגו את המנוי 2,791 1,149 -1,642  -58.83%
שדרגו את המנוי 13,540 10,899 -2,641  -19.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,253

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
כלל 168,391 207,586 39,195  23.28%
ילין לפידות 65,784 81,404 15,620  23.74%
הירשמו לצפייה 32,755 47,066 14,311  43.69%
הירשמו לצפייה 36,658 50,099 13,441  36.67%
הירשמו לצפייה 5,086 15,268 10,182  200.20%
שדרגו את המנוי 30,030 30,866 836  2.78%
שדרגו את המנוי 174,498 175,222 724  0.41%
שדרגו את המנוי 10,978 11,452 474  4.32%
שדרגו את המנוי 17,305 17,670 365  2.11%
שדרגו את המנוי 1,949 2,090 141  7.23%
שדרגו את המנוי 8,607 8,632 25  0.29%
שדרגו את המנוי 1,289 1,254 -35  -2.72%
שדרגו את המנוי 1,654 1,593 -61  -3.69%
שדרגו את המנוי 13,432 13,203 -229  -1.70%
שדרגו את המנוי 1,080 770 -310  -28.70%
שדרגו את המנוי 1,046 611 -435  -41.59%
שדרגו את המנוי 5,100 4,505 -595  -11.67%
שדרגו את המנוי 550,125 549,517 -608  -0.11%
שדרגו את המנוי 3,076 2,336 -740  -24.06%
שדרגו את המנוי 3,941 2,506 -1,435  -36.41%
שדרגו את המנוי 9,701 6,112 -3,589  -37.00%
שדרגו את המנוי 15,562 10,327 -5,235  -33.64%
שדרגו את המנוי 17,388 7,155 -10,233  -58.85%
שדרגו את המנוי 181,376 148,619 -32,757  -18.06%
שדרגו את המנוי 152,950 111,410 -41,540  -27.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,314

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -97,802

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,253
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,314
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -97,802
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,057 1.63%
מור 29,352 0.24%
אילים 28,904 0.24%
הירשמו לצפייה 17,259 0.14%
הירשמו לצפייה 15,964 0.13%
הירשמו לצפייה 15,284 0.13%
שדרגו את המנוי 14,789 0.12%
שדרגו את המנוי 14,272 0.12%
שדרגו את המנוי 10,899 0.09%
שדרגו את המנוי 8,438 0.07%
שדרגו את המנוי 6,300 0.05%
שדרגו את המנוי 4,942 0.04%
שדרגו את המנוי 4,330 0.04%
שדרגו את המנוי 3,451 0.03%
שדרגו את המנוי 2,545 0.02%
שדרגו את המנוי 2,399 0.02%
שדרגו את המנוי 2,326 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,986 0.02%
שדרגו את המנוי 1,520 0.01%
שדרגו את המנוי 1,318 0.01%
שדרגו את המנוי 1,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 442 < 0.01%
שדרגו את המנוי 366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
שדרגו את המנוי 104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,543,193 12.88%
מנורה 549,517 4.59%
כלל 207,586 1.73%
הירשמו לצפייה 175,222 1.46%
הירשמו לצפייה 148,619 1.24%
הירשמו לצפייה 111,410 0.93%
שדרגו את המנוי 81,404 0.68%
שדרגו את המנוי 50,099 0.42%
שדרגו את המנוי 47,066 0.39%
שדרגו את המנוי 30,866 0.26%
שדרגו את המנוי 17,670 0.15%
שדרגו את המנוי 15,268 0.13%
שדרגו את המנוי 13,203 0.11%
שדרגו את המנוי 11,452 0.10%
שדרגו את המנוי 10,327 0.09%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 8,632 0.07%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 6,112 0.05%
שדרגו את המנוי 5,446 0.05%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 4,693 0.04%
שדרגו את המנוי 4,505 0.04%
שדרגו את המנוי 4,365 0.04%
שדרגו את המנוי 3,807 0.03%
שדרגו את המנוי 2,506 0.02%
שדרגו את המנוי 2,336 0.02%
שדרגו את המנוי 2,090 0.02%
שדרגו את המנוי 1,860 0.02%
שדרגו את המנוי 1,593 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,254 0.01%
שדרגו את המנוי 770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית