תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

דלק קבוצה

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
אקסלנס 3,607 6,039 2,432  67.42%
הראל 16,992 19,050 2,058  12.11%
הירשמו לצפייה 12,285 13,043 758  6.17%
הירשמו לצפייה 5,494 5,982 488  8.88%
הירשמו לצפייה 14,980 15,434 454  3.03%
שדרגו את המנוי 1,200 1,652 452  37.67%
שדרגו את המנוי 1,703 2,128 425  24.96%
שדרגו את המנוי 697 980 283  40.60%
שדרגו את המנוי 4,264 4,473 209  4.90%
שדרגו את המנוי 1,692 1,848 156  9.22%
שדרגו את המנוי 4,861 5,005 144  2.96%
שדרגו את המנוי 360 490 130  36.11%
שדרגו את המנוי 40 148 108  270.00%
שדרגו את המנוי 1,469 1,508 39  2.65%
שדרגו את המנוי 111 11 -100  -90.09%
שדרגו את המנוי 27,680 27,556 -124  -0.45%
שדרגו את המנוי 391 141 -250  -63.94%
שדרגו את המנוי 794 500 -294  -37.03%
שדרגו את המנוי 4,042 3,387 -655  -16.20%
שדרגו את המנוי 18,834 17,629 -1,205  -6.40%
שדרגו את המנוי 9,941 7,576 -2,365  -23.79%
שדרגו את המנוי 27,724 24,881 -2,843  -10.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,136

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,836

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 189,980 216,700 26,720  14.06%
עמיתים 98,964 105,491 6,527  6.60%
הירשמו לצפייה 46,727 51,370 4,643  9.94%
הירשמו לצפייה 20,385 24,905 4,520  22.17%
הירשמו לצפייה 81,404 85,798 4,394  5.40%
שדרגו את המנוי 2,006 3,289 1,283  63.96%
שדרגו את המנוי 8,686 9,565 879  10.12%
שדרגו את המנוי 549,897 550,699 802  0.15%
שדרגו את המנוי 5,018 5,504 486  9.69%
שדרגו את המנוי 3,254 3,631 377  11.59%
שדרגו את המנוי 173,577 173,924 347  0.20%
שדרגו את המנוי 19,366 19,621 255  1.32%
שדרגו את המנוי 31,227 31,428 201  0.64%
שדרגו את המנוי 5,446 5,589 143  2.63%
שדרגו את המנוי 1,860 1,912 52  2.80%
שדרגו את המנוי 7,302 7,210 -92  -1.26%
שדרגו את המנוי 521 392 -129  -24.76%
שדרגו את המנוי 1,244 987 -257  -20.66%
שדרגו את המנוי 11,072 10,505 -567  -5.12%
שדרגו את המנוי 5,446 4,409 -1,037  -19.04%
שדרגו את המנוי 46,927 45,785 -1,142  -2.43%
שדרגו את המנוי 169,574 98,657 -70,917  -41.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,629

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,141

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,136
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,836
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,629
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -74,141
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,430 1.63%
מור 28,895 0.24%
אילים 27,556 0.23%
הירשמו לצפייה 24,881 0.21%
הירשמו לצפייה 19,050 0.16%
הירשמו לצפייה 17,629 0.15%
שדרגו את המנוי 15,434 0.13%
שדרגו את המנוי 13,043 0.11%
שדרגו את המנוי 7,576 0.06%
שדרגו את המנוי 6,039 0.05%
שדרגו את המנוי 5,982 0.05%
שדרגו את המנוי 5,005 0.04%
שדרגו את המנוי 4,473 0.04%
שדרגו את המנוי 4,250 0.04%
שדרגו את המנוי 3,387 0.03%
שדרגו את המנוי 2,128 0.02%
שדרגו את המנוי 1,994 0.02%
שדרגו את המנוי 1,848 0.02%
שדרגו את המנוי 1,652 0.01%
שדרגו את המנוי 1,508 0.01%
שדרגו את המנוי 980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 490 < 0.01%
שדרגו את המנוי 318 < 0.01%
שדרגו את המנוי 240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,498,434 12.50%
מנורה 550,699 4.60%
הראל 216,700 1.81%
הירשמו לצפייה 173,924 1.45%
הירשמו לצפייה 105,491 0.88%
הירשמו לצפייה 98,657 0.82%
שדרגו את המנוי 85,798 0.72%
שדרגו את המנוי 51,370 0.43%
שדרגו את המנוי 45,785 0.38%
שדרגו את המנוי 31,428 0.26%
שדרגו את המנוי 24,905 0.21%
שדרגו את המנוי 19,621 0.16%
שדרגו את המנוי 10,505 0.09%
שדרגו את המנוי 9,565 0.08%
שדרגו את המנוי 8,823 0.07%
שדרגו את המנוי 7,697 0.06%
שדרגו את המנוי 7,210 0.06%
שדרגו את המנוי 7,155 0.06%
שדרגו את המנוי 5,589 0.05%
שדרגו את המנוי 5,504 0.05%
שדרגו את המנוי 5,022 0.04%
שדרגו את המנוי 4,409 0.04%
שדרגו את המנוי 4,047 0.03%
שדרגו את המנוי 3,631 0.03%
שדרגו את המנוי 3,289 0.03%
שדרגו את המנוי 2,384 0.02%
שדרגו את המנוי 1,912 0.02%
שדרגו את המנוי 1,839 0.02%
שדרגו את המנוי 1,400 0.01%
שדרגו את המנוי 1,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 987 < 0.01%
שדרגו את המנוי 611 < 0.01%
שדרגו את המנוי 564 < 0.01%
שדרגו את המנוי 505 < 0.01%
שדרגו את המנוי 392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
      
משקיע/ה
חברה ציבורית