תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שטראוס

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
כוון 800 17,700 16,900  2,112.50%
אילים 1,764 3,662 1,898  107.60%
הירשמו לצפייה 3,755 5,513 1,758  46.82%
הירשמו לצפייה 8,666 10,298 1,632  18.83%
הירשמו לצפייה 1,750 1,900 150  8.57%
שדרגו את המנוי 1,907 1,436 -471  -24.70%
שדרגו את המנוי 3,700 3,200 -500  -13.51%
שדרגו את המנוי 1,090 200 -890  -81.65%
שדרגו את המנוי 12,647 11,703 -944  -7.46%
שדרגו את המנוי 4,740 3,350 -1,390  -29.32%
שדרגו את המנוי 4,856 3,200 -1,656  -34.10%
שדרגו את המנוי 19,815 17,540 -2,275  -11.48%
שדרגו את המנוי 99,413 91,293 -8,120  -8.17%
שדרגו את המנוי 137,431 126,700 -10,731  -7.81%
שדרגו את המנוי 60,522 49,757 -10,765  -17.79%
שדרגו את המנוי 176,304 158,129 -18,175  -10.31%
שדרגו את המנוי 541,242 518,731 -22,511  -4.16%
שדרגו את המנוי 34,366 5,935 -28,431  -82.73%
שדרגו את המנוי 176,617 145,252 -31,365  -17.76%
שדרגו את המנוי 100,370 33,715 -66,655  -66.41%
שדרגו את המנוי 326,767 238,790 -87,977  -26.92%
שדרגו את המנוי 555,499 456,219 -99,280  -17.87%
שדרגו את המנוי 1,112,290 751,209 -361,083  -32.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -753,219

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 2,925,870 3,178,600 252,737  8.64%
אלטשולר - שחם 1,976,000 2,146,270 170,267  8.62%
הירשמו לצפייה 248,552 284,737 36,185  14.56%
הירשמו לצפייה 132,085 141,251 9,166  6.94%
הירשמו לצפייה 185,692 192,001 6,309  3.40%
שדרגו את המנוי 59,573 63,044 3,471  5.83%
שדרגו את המנוי 121,292 124,055 2,763  2.28%
שדרגו את המנוי 3,221,390 3,224,130 2,736  0.09%
שדרגו את המנוי 5,136,990 5,138,800 1,803  0.04%
שדרגו את המנוי 11,243 11,533 290  2.58%
שדרגו את המנוי 20,686 20,386 -300  -1.45%
שדרגו את המנוי 48,995 47,995 -1,000  -2.04%
שדרגו את המנוי 28,495 26,795 -1,700  -5.97%
שדרגו את המנוי 64,282 61,553 -2,729  -4.25%
שדרגו את המנוי 49,074 46,253 -2,821  -5.75%
שדרגו את המנוי 54,570 45,570 -9,000  -16.49%
שדרגו את המנוי 39,000 29,260 -9,740  -24.97%
שדרגו את המנוי 1,105,750 1,091,150 -14,594  -1.32%
שדרגו את המנוי 312,678 294,692 -17,986  -5.75%
שדרגו את המנוי 1,859,950 1,814,470 -45,479  -2.45%
שדרגו את המנוי 1,080,300 1,024,990 -55,311  -5.12%
שדרגו את המנוי 949,924 892,647 -57,277  -6.03%
שדרגו את המנוי 1,194,180 967,585 -226,600  -18.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -444,537

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -753,219
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -444,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,680,698 2.30%
ילין לפידות 751,209 0.64%
מור 518,731 0.44%
הירשמו לצפייה 456,219 0.39%
הירשמו לצפייה 238,790 0.20%
הירשמו לצפייה 158,129 0.14%
שדרגו את המנוי 145,252 0.12%
שדרגו את המנוי 126,700 0.11%
שדרגו את המנוי 91,293 0.08%
שדרגו את המנוי 49,757 0.04%
שדרגו את המנוי 33,715 0.03%
שדרגו את המנוי 17,700 0.02%
שדרגו את המנוי 17,540 0.02%
שדרגו את המנוי 15,954 0.01%
שדרגו את המנוי 11,703 0.01%
שדרגו את המנוי 10,298 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,513 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,763 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,662 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,047,689 18.90%
מגדל 5,138,800 4.40%
מנורה 3,224,130 2.76%
הירשמו לצפייה 3,178,600 2.72%
הירשמו לצפייה 2,146,270 1.84%
הירשמו לצפייה 1,814,470 1.56%
שדרגו את המנוי 1,091,150 0.94%
שדרגו את המנוי 1,024,990 0.88%
שדרגו את המנוי 967,585 0.83%
שדרגו את המנוי 892,647 0.77%
שדרגו את המנוי 892,423 0.76%
שדרגו את המנוי 294,692 0.25%
שדרגו את המנוי 284,737 0.24%
שדרגו את המנוי 192,001 0.16%
שדרגו את המנוי 141,251 0.12%
שדרגו את המנוי 124,055 0.11%
שדרגו את המנוי 93,723 0.08%
שדרגו את המנוי 63,044 0.05%
שדרגו את המנוי 61,553 0.05%
שדרגו את המנוי 47,995 0.04%
שדרגו את המנוי 46,253 0.04%
שדרגו את המנוי 45,570 0.04%
שדרגו את המנוי 37,053 0.03%
שדרגו את המנוי 31,675 0.03%
שדרגו את המנוי 29,260 0.03%
שדרגו את המנוי 26,795 0.02%
שדרגו את המנוי 24,447 0.02%
שדרגו את המנוי 22,434 0.02%
שדרגו את המנוי 20,386 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,296 0.01%
שדרגו את המנוי 15,470 0.01%
שדרגו את המנוי 11,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
שם חברה: שטראוס
מספר נייר ערך: 746016
אתר: http://www.strauss-group.com
ענף: תעשיה
תת ענף: מזון
תחום פעילות: יצור ושווק מוצרי מזון:קפה, ממתקים, שוקולד, חטיפים, מוצרי מאפה, מוצרי חלב וסלטים מוכנים.
משקיע/ה
חברה ציבורית