תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שטראוס

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 3,244 31,778 28,534  879.59%
אקסלנס 149,578 169,103 19,525  13.05%
הירשמו לצפייה 242,105 259,638 17,533  7.24%
הירשמו לצפייה 227,289 233,338 6,049  2.66%
הירשמו לצפייה 165,702 169,458 3,756  2.27%
שדרגו את המנוי 38,500 41,000 2,500  6.49%
שדרגו את המנוי 17,799 18,403 604  3.39%
שדרגו את המנוי 3,081 3,010 -71  -2.30%
שדרגו את המנוי 3,600 3,400 -200  -5.56%
שדרגו את המנוי 3,200 3,000 -200  -6.25%
שדרגו את המנוי 9,746 9,477 -269  -2.76%
שדרגו את המנוי 18,398 18,128 -270  -1.47%
שדרגו את המנוי 551,524 550,143 -1,381  -0.25%
שדרגו את המנוי 5,000 1,400 -3,600  -72.00%
שדרגו את המנוי 94,298 90,446 -3,852  -4.08%
שדרגו את המנוי 404,451 393,286 -11,165  -2.76%
שדרגו את המנוי 714,851 697,407 -17,444  -2.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 78,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,452

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מנורה 3,224,130 3,739,060 514,935  15.97%
הראל 3,178,600 3,369,720 191,118  6.01%
הירשמו לצפייה 892,423 1,013,470 121,048  13.56%
הירשמו לצפייה 5,138,800 5,235,170 96,375  1.88%
הירשמו לצפייה 192,001 265,346 73,345  38.20%
שדרגו את המנוי 892,647 948,117 55,470  6.21%
שדרגו את המנוי 93,723 147,883 54,160  57.79%
שדרגו את המנוי 124,055 138,716 14,661  11.82%
שדרגו את המנוי 46,253 53,539 7,286  15.75%
שדרגו את המנוי 15,470 20,682 5,212  33.69%
שדרגו את המנוי 20,386 22,071 1,685  8.27%
שדרגו את המנוי 26,795 28,416 1,621  6.05%
שדרגו את המנוי 16,296 16,446 150  0.92%
שדרגו את המנוי 11,533 11,266 -267  -2.32%
שדרגו את המנוי 11,601 11,025 -576  -4.97%
שדרגו את המנוי 141,251 140,251 -1,000  -0.71%
שדרגו את המנוי 10,500 8,500 -2,000  -19.05%
שדרגו את המנוי 22,434 19,057 -3,377  -15.05%
שדרגו את המנוי 37,053 33,553 -3,500  -9.45%
שדרגו את המנוי 61,553 56,803 -4,750  -7.72%
שדרגו את המנוי 45,570 34,270 -11,300  -24.80%
שדרגו את המנוי 967,585 954,944 -12,641  -1.31%
שדרגו את המנוי 1,814,470 1,792,500 -21,971  -1.21%
שדרגו את המנוי 284,737 262,167 -22,570  -7.93%
שדרגו את המנוי 47,995 21,307 -26,688  -55.61%
שדרגו את המנוי 1,091,150 1,053,890 -37,267  -3.41%
שדרגו את המנוי 294,692 249,810 -44,882  -15.23%
שדרגו את המנוי 1,024,990 862,839 -162,154  -15.82%
שדרגו את המנוי 2,146,270 1,268,770 -877,500  -40.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,137,066

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,232,443

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 78,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,452
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,137,066
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,232,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,757,296 2.36%
ילין לפידות 697,407 0.60%
מור 550,143 0.47%
הירשמו לצפייה 393,286 0.34%
הירשמו לצפייה 259,638 0.22%
הירשמו לצפייה 233,338 0.20%
שדרגו את המנוי 169,458 0.15%
שדרגו את המנוי 169,103 0.14%
שדרגו את המנוי 90,446 0.08%
שדרגו את המנוי 47,782 0.04%
שדרגו את המנוי 41,000 0.04%
שדרגו את המנוי 31,778 0.03%
שדרגו את המנוי 18,403 0.02%
שדרגו את המנוי 18,128 0.02%
שדרגו את המנוי 9,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,976,314 18.84%
מגדל 5,235,170 4.49%
מנורה 3,739,060 3.20%
הירשמו לצפייה 3,369,720 2.89%
הירשמו לצפייה 1,792,500 1.54%
הירשמו לצפייה 1,268,770 1.09%
שדרגו את המנוי 1,053,890 0.90%
שדרגו את המנוי 1,013,470 0.87%
שדרגו את המנוי 954,944 0.82%
שדרגו את המנוי 948,117 0.81%
שדרגו את המנוי 862,839 0.74%
שדרגו את המנוי 265,346 0.23%
שדרגו את המנוי 262,167 0.22%
שדרגו את המנוי 249,810 0.21%
שדרגו את המנוי 147,883 0.13%
שדרגו את המנוי 140,251 0.12%
שדרגו את המנוי 138,716 0.12%
שדרגו את המנוי 63,044 0.05%
שדרגו את המנוי 56,803 0.05%
שדרגו את המנוי 53,539 0.05%
שדרגו את המנוי 34,270 0.03%
שדרגו את המנוי 33,553 0.03%
שדרגו את המנוי 31,675 0.03%
שדרגו את המנוי 29,260 0.03%
שדרגו את המנוי 28,416 0.02%
שדרגו את המנוי 24,447 0.02%
שדרגו את המנוי 24,000 0.02%
שדרגו את המנוי 22,071 0.02%
שדרגו את המנוי 21,307 0.02%
שדרגו את המנוי 20,682 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 19,057 0.02%
שדרגו את המנוי 16,446 0.01%
שדרגו את המנוי 11,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית