תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שטראוס

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 453,934 541,242 87,308  19.23%
פיטנגו 1,200 8,666 7,466  622.17%
הירשמו לצפייה 31,176 34,366 3,190  10.23%
הירשמו לצפייה 57,789 60,522 2,733  4.73%
הירשמו לצפייה 17,222 19,815 2,593  15.06%
שדרגו את המנוי 2,900 3,700 800  27.59%
שדרגו את המנוי 1,625 1,750 125  7.69%
שדרגו את המנוי 1,147 1,090 -57  -4.97%
שדרגו את המנוי 3,885 3,755 -130  -3.35%
שדרגו את המנוי 2,128 1,764 -364  -17.11%
שדרגו את המנוי 5,195 4,740 -455  -8.76%
שדרגו את המנוי 13,337 12,647 -690  -5.17%
שדרגו את המנוי 138,271 137,431 -840  -0.61%
שדרגו את המנוי 101,475 99,413 -2,062  -2.03%
שדרגו את המנוי 1,115,770 1,112,290 -3,481  -0.31%
שדרגו את המנוי 185,184 176,617 -8,567  -4.63%
שדרגו את המנוי 186,326 176,304 -10,022  -5.38%
שדרגו את המנוי 18,750 1,400 -17,350  -92.53%
שדרגו את המנוי 579,149 555,499 -23,650  -4.08%
שדרגו את המנוי 365,043 326,767 -38,276  -10.49%
שדרגו את המנוי 205,169 100,370 -104,799  -51.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,215

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -210,743

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הראל 2,925,870 3,178,600 252,737  8.64%
אלטשולר - שחם 1,976,000 2,146,270 170,267  8.62%
הירשמו לצפייה 248,552 284,737 36,185  14.56%
הירשמו לצפייה 132,085 141,251 9,166  6.94%
הירשמו לצפייה 185,692 192,001 6,309  3.40%
שדרגו את המנוי 59,573 63,044 3,471  5.83%
שדרגו את המנוי 121,292 124,055 2,763  2.28%
שדרגו את המנוי 3,221,390 3,224,130 2,736  0.09%
שדרגו את המנוי 5,136,990 5,138,800 1,803  0.04%
שדרגו את המנוי 11,243 11,533 290  2.58%
שדרגו את המנוי 20,686 20,386 -300  -1.45%
שדרגו את המנוי 48,995 47,995 -1,000  -2.04%
שדרגו את המנוי 28,495 26,795 -1,700  -5.97%
שדרגו את המנוי 64,282 61,553 -2,729  -4.25%
שדרגו את המנוי 49,074 46,253 -2,821  -5.75%
שדרגו את המנוי 54,570 45,570 -9,000  -16.49%
שדרגו את המנוי 39,000 29,260 -9,740  -24.97%
שדרגו את המנוי 1,105,750 1,091,150 -14,594  -1.32%
שדרגו את המנוי 312,678 294,692 -17,986  -5.75%
שדרגו את המנוי 1,859,950 1,814,470 -45,479  -2.45%
שדרגו את המנוי 1,080,300 1,024,990 -55,311  -5.12%
שדרגו את המנוי 949,924 892,647 -57,277  -6.03%
שדרגו את המנוי 1,194,180 967,585 -226,600  -18.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 485,727

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -444,537

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,215
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -210,743
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 485,727
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -444,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,391,802 2.91%
ילין לפידות 1,112,290 0.95%
פסגות 555,499 0.48%
הירשמו לצפייה 541,242 0.46%
הירשמו לצפייה 326,767 0.28%
הירשמו לצפייה 176,617 0.15%
שדרגו את המנוי 176,304 0.15%
שדרגו את המנוי 137,431 0.12%
שדרגו את המנוי 100,370 0.09%
שדרגו את המנוי 99,413 0.09%
שדרגו את המנוי 60,522 0.05%
שדרגו את המנוי 34,366 0.03%
שדרגו את המנוי 19,815 0.02%
שדרגו את המנוי 12,647 0.01%
שדרגו את המנוי 8,666 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,740 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,755 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,764 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,750 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,047,689 18.90%
מגדל 5,138,800 4.40%
מנורה 3,224,130 2.76%
הירשמו לצפייה 3,178,600 2.72%
הירשמו לצפייה 2,146,270 1.84%
הירשמו לצפייה 1,814,470 1.56%
שדרגו את המנוי 1,091,150 0.94%
שדרגו את המנוי 1,024,990 0.88%
שדרגו את המנוי 967,585 0.83%
שדרגו את המנוי 892,647 0.77%
שדרגו את המנוי 892,423 0.76%
שדרגו את המנוי 294,692 0.25%
שדרגו את המנוי 284,737 0.24%
שדרגו את המנוי 192,001 0.16%
שדרגו את המנוי 141,251 0.12%
שדרגו את המנוי 124,055 0.11%
שדרגו את המנוי 93,723 0.08%
שדרגו את המנוי 63,044 0.05%
שדרגו את המנוי 61,553 0.05%
שדרגו את המנוי 47,995 0.04%
שדרגו את המנוי 46,253 0.04%
שדרגו את המנוי 45,570 0.04%
שדרגו את המנוי 37,053 0.03%
שדרגו את המנוי 31,675 0.03%
שדרגו את המנוי 29,260 0.03%
שדרגו את המנוי 26,795 0.02%
שדרגו את המנוי 24,447 0.02%
שדרגו את המנוי 22,434 0.02%
שדרגו את המנוי 20,386 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,296 0.01%
שדרגו את המנוי 15,470 0.01%
שדרגו את המנוי 11,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,533 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית