תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שטראוס

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
ילין לפידות 707,608 757,024 49,416  6.98%
אקסלנס 266,367 282,701 16,334  6.13%
הירשמו לצפייה 311,153 324,399 13,246  4.26%
הירשמו לצפייה 122,776 126,490 3,714  3.03%
הירשמו לצפייה 182,916 184,190 1,274  0.70%
שדרגו את המנוי 273 497 224  82.05%
שדרגו את המנוי 2,263 2,423 160  7.07%
שדרגו את המנוי 12,442 12,427 -15  -0.12%
שדרגו את המנוי 900 800 -100  -11.11%
שדרגו את המנוי 69,660 69,183 -477  -0.68%
שדרגו את המנוי 4,600 3,800 -800  -17.39%
שדרגו את המנוי 4,810 3,810 -1,000  -20.79%
שדרגו את המנוי 68,406 66,876 -1,530  -2.24%
שדרגו את המנוי 10,838 3,374 -7,464  -68.87%
שדרגו את המנוי 376,168 367,758 -8,410  -2.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 84,368

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,796

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
אקסלנס 189,534 408,011 218,477  115.27%
הראל 4,098,970 4,255,220 156,250  3.81%
הירשמו לצפייה 209,361 334,226 124,865  59.64%
הירשמו לצפייה 887,265 1,011,580 124,318  14.01%
הירשמו לצפייה 5,376,380 5,398,060 21,677  0.40%
שדרגו את המנוי 169,244 175,581 6,337  3.74%
שדרגו את המנוי 3,750,380 3,753,160 2,781  0.07%
שדרגו את המנוי 2,000 3,000 1,000  50.00%
שדרגו את המנוי 680,398 680,393 -5
שדרגו את המנוי 746,742 745,252 -1,490  -0.20%
שדרגו את המנוי 10,797 8,933 -1,864  -17.26%
שדרגו את המנוי 9,707 7,258 -2,449  -25.23%
שדרגו את המנוי 42,363 38,712 -3,651  -8.62%
שדרגו את המנוי 8,028 4,338 -3,690  -45.96%
שדרגו את המנוי 13,577 9,371 -4,206  -30.98%
שדרגו את המנוי 44,005 38,915 -5,090  -11.57%
שדרגו את המנוי 6,992 350 -6,642  -94.99%
שדרגו את המנוי 331,162 309,749 -21,413  -6.47%
שדרגו את המנוי 1,791,850 1,741,800 -50,046  -2.79%
שדרגו את המנוי 93,000 6,159 -86,841  -93.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 655,705

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -187,387

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 84,368
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,796
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 655,705
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -187,387
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,264,293 1.95%
ילין לפידות 757,024 0.65%
מגדל 367,758 0.32%
הירשמו לצפייה 324,399 0.28%
הירשמו לצפייה 282,701 0.24%
הירשמו לצפייה 184,190 0.16%
שדרגו את המנוי 126,490 0.11%
שדרגו את המנוי 69,183 0.06%
שדרגו את המנוי 66,876 0.06%
שדרגו את המנוי 24,840 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,427 0.01%
שדרגו את המנוי 10,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,810 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,374 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,423 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,960,466 18.91%
מגדל 5,398,060 4.65%
הראל 4,255,220 3.66%
הירשמו לצפייה 3,753,160 3.23%
הירשמו לצפייה 1,741,800 1.50%
הירשמו לצפייה 1,472,930 1.27%
שדרגו את המנוי 1,026,040 0.88%
שדרגו את המנוי 1,011,580 0.87%
שדרגו את המנוי 745,252 0.64%
שדרגו את המנוי 680,393 0.59%
שדרגו את המנוי 408,011 0.35%
שדרגו את המנוי 334,226 0.29%
שדרגו את המנוי 309,749 0.27%
שדרגו את המנוי 216,173 0.19%
שדרגו את המנוי 175,581 0.15%
שדרגו את המנוי 139,186 0.12%
שדרגו את המנוי 68,244 0.06%
שדרגו את המנוי 45,700 0.04%
שדרגו את המנוי 38,915 0.03%
שדרגו את המנוי 38,712 0.03%
שדרגו את המנוי 28,552 0.02%
שדרגו את המנוי 19,850 0.02%
שדרגו את המנוי 13,723 0.01%
שדרגו את המנוי 9,371 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,159 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,338 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 350 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית