תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שטראוס

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2020 31.08.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 87,586 162,896 75,310  85.98%
מגדל 171,201 246,475 75,274  43.97%
הירשמו לצפייה 181,015 226,358 45,343  25.05%
הירשמו לצפייה 2,100 2,375 275  13.10%
הירשמו לצפייה 200 100 -100  -50.00%
שדרגו את המנוי 254 110 -144  -56.69%
שדרגו את המנוי 3,400 2,840 -560  -16.47%
שדרגו את המנוי 1,400 500 -900  -64.29%
שדרגו את המנוי 4,003 2,973 -1,030  -25.73%
שדרגו את המנוי 3,294 2,158 -1,136  -34.49%
שדרגו את המנוי 17,409 15,973 -1,436  -8.25%
שדרגו את המנוי 6,908 4,553 -2,355  -34.09%
שדרגו את המנוי 3,647 647 -3,000  -82.26%
שדרגו את המנוי 41,000 36,750 -4,250  -10.37%
שדרגו את המנוי 261,850 256,936 -4,914  -1.88%
שדרגו את המנוי 8,978 1,994 -6,984  -77.79%
שדרגו את המנוי 182,805 174,796 -8,009  -4.38%
שדרגו את המנוי 87,303 76,100 -11,203  -12.83%
שדרגו את המנוי 519,979 501,705 -18,274  -3.51%
שדרגו את המנוי 304,639 282,477 -22,162  -7.27%
שדרגו את המנוי 680,320 592,426 -87,894  -12.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 196,202

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -174,351

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 3,369,720 3,731,830 362,108  10.75%
מגדל 5,235,170 5,538,940 303,774  5.80%
הירשמו לצפייה 954,944 1,160,260 205,314  21.50%
הירשמו לצפייה 1,013,470 1,130,860 117,392  11.58%
הירשמו לצפייה 249,810 366,437 116,627  46.69%
שדרגו את המנוי 24,000 53,000 29,000  120.83%
שדרגו את המנוי 140,251 158,838 18,587  13.25%
שדרגו את המנוי 265,346 280,837 15,491  5.84%
שדרגו את המנוי 3,739,060 3,743,040 3,972  0.11%
שדרגו את המנוי 138,716 140,181 1,465  1.06%
שדרגו את המנוי 16,446 17,551 1,105  6.72%
שדרגו את המנוי 29,260 29,560 300  1.03%
שדרגו את המנוי 33,553 33,850 297  0.89%
שדרגו את המנוי 34,270 34,370 100  0.29%
שדרגו את המנוי 948,117 948,118 1
שדרגו את המנוי 20,000 19,850 -150  -0.75%
שדרגו את המנוי 11,025 10,120 -905  -8.21%
שדרגו את המנוי 11,266 10,002 -1,264  -11.22%
שדרגו את המנוי 22,071 19,271 -2,800  -12.69%
שדרגו את המנוי 24,447 20,527 -3,920  -16.03%
שדרגו את המנוי 53,539 49,567 -3,972  -7.42%
שדרגו את המנוי 56,803 49,803 -7,000  -12.32%
שדרגו את המנוי 21,307 14,257 -7,050  -33.09%
שדרגו את המנוי 1,792,500 1,784,700 -7,800  -0.44%
שדרגו את המנוי 147,883 111,883 -36,000  -24.34%
שדרגו את המנוי 262,167 192,919 -69,248  -26.41%
שדרגו את המנוי 1,053,890 974,180 -79,707  -7.56%
שדרגו את המנוי 862,839 683,347 -179,492  -20.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,175,533

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -399,308

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 196,202
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -174,351
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,175,533
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -399,308
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,685,610 2.30%
ילין לפידות 592,426 0.51%
מור 501,705 0.43%
הירשמו לצפייה 282,477 0.24%
הירשמו לצפייה 256,936 0.22%
הירשמו לצפייה 246,475 0.21%
שדרגו את המנוי 226,358 0.19%
שדרגו את המנוי 174,796 0.15%
שדרגו את המנוי 162,896 0.14%
שדרגו את המנוי 76,100 0.07%
שדרגו את המנוי 47,323 0.04%
שדרגו את המנוי 43,651 0.04%
שדרגו את המנוי 36,750 0.03%
שדרגו את המנוי 15,973 0.01%
שדרגו את המנוי 4,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,840 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,375 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,308 < 0.01%
שדרגו את המנוי 650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 647 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,475,272 18.41%
מגדל 5,538,940 4.75%
מנורה 3,743,040 3.21%
הירשמו לצפייה 3,731,830 3.20%
הירשמו לצפייה 1,784,700 1.53%
הירשמו לצפייה 1,160,260 0.99%
שדרגו את המנוי 1,130,860 0.97%
שדרגו את המנוי 974,180 0.84%
שדרגו את המנוי 948,118 0.81%
שדרגו את המנוי 683,347 0.59%
שדרגו את המנוי 366,437 0.31%
שדרגו את המנוי 280,837 0.24%
שדרגו את המנוי 192,919 0.17%
שדרגו את המנוי 158,838 0.14%
שדרגו את המנוי 140,181 0.12%
שדרגו את המנוי 111,883 0.10%
שדרגו את המנוי 63,044 0.05%
שדרגו את המנוי 53,000 0.05%
שדרגו את המנוי 49,803 0.04%
שדרגו את המנוי 49,567 0.04%
שדרגו את המנוי 34,370 0.03%
שדרגו את המנוי 33,850 0.03%
שדרגו את המנוי 31,675 0.03%
שדרגו את המנוי 29,560 0.03%
שדרגו את המנוי 28,416 0.02%
שדרגו את המנוי 20,682 0.02%
שדרגו את המנוי 20,527 0.02%
שדרגו את המנוי 19,850 0.02%
שדרגו את המנוי 19,271 0.02%
שדרגו את המנוי 19,057 0.02%
שדרגו את המנוי 17,551 0.02%
שדרגו את המנוי 14,257 0.01%
שדרגו את המנוי 10,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,002 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,300 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית