תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 879,209 1,027,280 148,068  16.84%
ילין לפידות 1,109,050 1,189,440 80,397  7.25%
הירשמו לצפייה 59,071 97,613 38,542  65.25%
הירשמו לצפייה 119,000 156,500 37,500  31.51%
הירשמו לצפייה 875,930 895,219 19,289  2.20%
שדרגו את המנוי 372,455 390,949 18,494  4.97%
שדרגו את המנוי 18,000 34,317 16,317  90.65%
שדרגו את המנוי 5,604 7,143 1,539  27.46%
שדרגו את המנוי 1,017 818 -199  -19.57%
שדרגו את המנוי 3,300 2,850 -450  -13.64%
שדרגו את המנוי 39,990 39,390 -600  -1.50%
שדרגו את המנוי 14,000 12,000 -2,000  -14.29%
שדרגו את המנוי 7,639 5,600 -2,039  -26.69%
שדרגו את המנוי 20,582 18,085 -2,497  -12.13%
שדרגו את המנוי 61,900 59,300 -2,600  -4.20%
שדרגו את המנוי 9,632 6,879 -2,753  -28.58%
שדרגו את המנוי 36,093 33,193 -2,900  -8.03%
שדרגו את המנוי 85,151 80,907 -4,244  -4.98%
שדרגו את המנוי 50,268 45,823 -4,445  -8.84%
שדרגו את המנוי 16,200 10,800 -5,400  -33.33%
שדרגו את המנוי 47,845 42,175 -5,670  -11.85%
שדרגו את המנוי 97,415 90,787 -6,628  -6.80%
שדרגו את המנוי 18,775 12,089 -6,686  -35.61%
שדרגו את המנוי 13,370 4,370 -9,000  -67.31%
שדרגו את המנוי 94,272 82,766 -11,506  -12.21%
שדרגו את המנוי 360,488 342,499 -17,989  -4.99%
שדרגו את המנוי 1,176,380 1,157,250 -19,128  -1.63%
שדרגו את המנוי 773,132 736,423 -36,709  -4.75%
שדרגו את המנוי 1,553,110 1,511,160 -41,952  -2.70%
שדרגו את המנוי 857,509 797,726 -59,783  -6.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 360,146

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -245,178

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 16,407,100 26,297,400 9,890,320  60.28%
כלל 5,918,840 15,107,600 9,188,710  155.25%
הירשמו לצפייה 8,245,610 17,392,500 9,146,930  110.93%
הירשמו לצפייה 3,529,330 6,383,010 2,853,680  80.86%
הירשמו לצפייה 9,204,700 11,852,900 2,648,180  28.77%
שדרגו את המנוי 2,512,320 4,287,660 1,775,340  70.67%
שדרגו את המנוי 10,692,100 11,993,600 1,301,470  12.17%
שדרגו את המנוי 2,400,110 2,919,780 519,672  21.65%
שדרגו את המנוי 12,342,000 12,696,300 354,319  2.87%
שדרגו את המנוי 156,383 422,207 265,824  169.98%
שדרגו את המנוי 831,317 1,003,540 172,223  20.72%
שדרגו את המנוי 30,496 185,220 154,724  507.36%
שדרגו את המנוי 121,430 249,044 127,614  105.09%
שדרגו את המנוי 246,671 287,971 41,300  16.74%
שדרגו את המנוי 48,847 88,471 39,624  81.12%
שדרגו את המנוי 0 36,400 36,400
שדרגו את המנוי 476,827 499,241 22,414  4.70%
שדרגו את המנוי 25,978 38,278 12,300  47.35%
שדרגו את המנוי 137,618 142,168 4,550  3.31%
שדרגו את המנוי 98,459 100,839 2,380  2.42%
שדרגו את המנוי 73,045 73,275 230  0.31%
שדרגו את המנוי 15,255 15,035 -220  -1.44%
שדרגו את המנוי 456 0 -456  -100.00%
שדרגו את המנוי 109,363 104,349 -5,014  -4.58%
שדרגו את המנוי 916,436 551,236 -365,200  -39.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,558,204

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -370,890

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 360,146
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -245,178
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,558,204
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -370,890
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,917,409 0.74%
מור 1,511,160 0.13%
ילין לפידות 1,189,440 0.10%
הירשמו לצפייה 1,157,250 0.10%
הירשמו לצפייה 1,027,280 0.09%
הירשמו לצפייה 895,219 0.07%
שדרגו את המנוי 797,726 0.07%
שדרגו את המנוי 736,423 0.06%
שדרגו את המנוי 390,949 0.03%
שדרגו את המנוי 342,499 0.03%
שדרגו את המנוי 156,500 0.01%
שדרגו את המנוי 97,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 82,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,907 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,823 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,175 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,089 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,143 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,759 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,850 < 0.01%
שדרגו את המנוי 818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 327 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 114,497,965 9.53%
מגדל 26,297,400 2.19%
מנורה 17,392,500 1.45%
הירשמו לצפייה 15,107,600 1.26%
הירשמו לצפייה 12,696,300 1.06%
הירשמו לצפייה 11,993,600 1.00%
שדרגו את המנוי 11,852,900 0.99%
שדרגו את המנוי 6,383,010 0.53%
שדרגו את המנוי 4,662,660 0.39%
שדרגו את המנוי 2,919,780 0.24%
שדרגו את המנוי 1,003,540 0.08%
שדרגו את המנוי 551,236 0.05%
שדרגו את המנוי 509,843 0.04%
שדרגו את המנוי 499,241 0.04%
שדרגו את המנוי 422,207 0.04%
שדרגו את המנוי 287,971 0.02%
שדרגו את המנוי 249,044 0.02%
שדרגו את המנוי 185,220 0.02%
שדרגו את המנוי 180,335 0.02%
שדרגו את המנוי 167,357 0.01%
שדרגו את המנוי 135,763 0.01%
שדרגו את המנוי 124,035 0.01%
שדרגו את המנוי 104,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 102,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,839 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100,641 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99,702 < 0.01%
שדרגו את המנוי 96,465 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,471 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,846 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,502 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית