תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
פורטה 61,000 113,000 52,000  85.25%
סלע 54,510 106,153 51,643  94.74%
הירשמו לצפייה 934,057 959,614 25,557  2.74%
הירשמו לצפייה 5,340 24,571 19,231  360.13%
הירשמו לצפייה 2,069,520 2,085,270 15,746  0.76%
שדרגו את המנוי 173,089 186,893 13,804  7.98%
שדרגו את המנוי 391,544 399,601 8,057  2.06%
שדרגו את המנוי 910,881 915,981 5,100  0.56%
שדרגו את המנוי 1,320,200 1,325,190 4,984  0.38%
שדרגו את המנוי 8,000 8,800 800  10.00%
שדרגו את המנוי 57,836 58,507 671  1.16%
שדרגו את המנוי 7,206 7,783 577  8.01%
שדרגו את המנוי 8,356 8,630 274  3.28%
שדרגו את המנוי 14,577 14,271 -306  -2.10%
שדרגו את המנוי 35,460 34,560 -900  -2.54%
שדרגו את המנוי 60,530 57,530 -3,000  -4.96%
שדרגו את המנוי 79,805 76,500 -3,305  -4.14%
שדרגו את המנוי 12,351 8,351 -4,000  -32.39%
שדרגו את המנוי 1,136,180 1,130,380 -5,808  -0.51%
שדרגו את המנוי 67,980 60,628 -7,352  -10.81%
שדרגו את המנוי 35,565 25,874 -9,691  -27.25%
שדרגו את המנוי 39,500 29,500 -10,000  -25.32%
שדרגו את המנוי 454,458 443,425 -11,033  -2.43%
שדרגו את המנוי 972,401 840,667 -131,734  -13.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 198,444

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -187,129

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
עמיתים 10,880,800 13,492,500 2,611,630  24.00%
מנורה 14,648,700 17,068,200 2,419,520  16.52%
הירשמו לצפייה 21,919,600 24,326,100 2,406,560  10.98%
הירשמו לצפייה 13,900,100 15,060,700 1,160,610  8.35%
הירשמו לצפייה 9,105,990 9,592,140 486,147  5.34%
שדרגו את המנוי 11,454,900 11,653,100 198,196  1.73%
שדרגו את המנוי 926,865 1,100,620 173,753  18.75%
שדרגו את המנוי 311,893 466,893 155,000  49.70%
שדרגו את המנוי 133,689 208,731 75,042  56.13%
שדרגו את המנוי 1,553,730 1,588,840 35,107  2.26%
שדרגו את המנוי 588,033 621,775 33,742  5.74%
שדרגו את המנוי 180,210 192,799 12,589  6.99%
שדרגו את המנוי 77,606 83,952 6,346  8.18%
שדרגו את המנוי 355,172 356,672 1,500  0.42%
שדרגו את המנוי 134,008 135,356 1,348  1.01%
שדרגו את המנוי 64,105 64,410 305  0.48%
שדרגו את המנוי 86,588 85,063 -1,525  -1.76%
שדרגו את המנוי 25,114 23,547 -1,567  -6.24%
שדרגו את המנוי 61,241 58,110 -3,131  -5.11%
שדרגו את המנוי 32,450 22,950 -9,500  -29.28%
שדרגו את המנוי 28,733 17,240 -11,493  -40.00%
שדרגו את המנוי 454,603 442,860 -11,743  -2.58%
שדרגו את המנוי 108,017 93,017 -15,000  -13.89%
שדרגו את המנוי 132,082 112,640 -19,442  -14.72%
שדרגו את המנוי 223,455 193,435 -30,020  -13.43%
שדרגו את המנוי 171,896 139,896 -32,000  -18.62%
שדרגו את המנוי 104,440 69,250 -35,190  -33.69%
שדרגו את המנוי 234,230 178,161 -56,069  -23.94%
שדרגו את המנוי 149,651 84,619 -65,032  -43.46%
שדרגו את המנוי 271,545 168,870 -102,675  -37.81%
שדרגו את המנוי 6,416,440 6,307,740 -108,700  -1.69%
שדרגו את המנוי 16,201,600 16,032,500 -169,117  -1.04%
שדרגו את המנוי 644,843 399,943 -244,900  -37.98%
שדרגו את המנוי 4,333,210 2,525,740 -1,807,470  -41.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,777,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,724,574

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 198,444
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -187,129
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,777,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,724,574
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,103,574 0.83%
ילין לפידות 2,085,270 0.19%
מגדל 1,325,190 0.12%
הירשמו לצפייה 1,130,380 0.10%
הירשמו לצפייה 959,614 0.09%
הירשמו לצפייה 915,981 0.08%
שדרגו את המנוי 840,667 0.08%
שדרגו את המנוי 443,425 0.04%
שדרגו את המנוי 399,601 0.04%
שדרגו את המנוי 186,893 0.02%
שדרגו את המנוי 113,000 0.01%
שדרגו את המנוי 106,153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,628 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59,254 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,507 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,530 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,560 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,208 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,874 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,271 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,630 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,351 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,783 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,511 < 0.01%
שדרגו את המנוי 920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 123,892,540 11.30%
מגדל 24,326,100 2.22%
מנורה 17,068,200 1.56%
הירשמו לצפייה 16,032,500 1.46%
הירשמו לצפייה 15,060,700 1.37%
הירשמו לצפייה 13,492,500 1.23%
שדרגו את המנוי 11,653,100 1.06%
שדרגו את המנוי 9,592,140 0.87%
שדרגו את המנוי 6,307,740 0.58%
שדרגו את המנוי 2,525,740 0.23%
שדרגו את המנוי 1,588,840 0.14%
שדרגו את המנוי 1,100,620 0.10%
שדרגו את המנוי 621,775 0.06%
שדרגו את המנוי 466,893 0.04%
שדרגו את המנוי 442,860 0.04%
שדרגו את המנוי 425,347 0.04%
שדרגו את המנוי 399,943 0.04%
שדרגו את המנוי 356,672 0.03%
שדרגו את המנוי 208,731 0.02%
שדרגו את המנוי 193,435 0.02%
שדרגו את המנוי 192,799 0.02%
שדרגו את המנוי 178,161 0.02%
שדרגו את המנוי 172,056 0.02%
שדרגו את המנוי 168,870 0.02%
שדרגו את המנוי 165,863 0.02%
שדרגו את המנוי 139,896 0.01%
שדרגו את המנוי 135,356 0.01%
שדרגו את המנוי 112,640 0.01%
שדרגו את המנוי 93,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 85,063 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,619 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,952 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 64,410 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,110 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,589 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,936 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,099 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,923 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,574 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,261 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,935 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  הבורסה לני"ע בת"א: היקף הדיבידנדים הכולל שחילקו חברות הנסחרות בבורסה לני"ע בת"א הסתכם בשנת 2014 בכ-18.8 מיליארד שקל - עלייה של 1% לעומת 2013. בראש הטבלה ניצבת טבע, שחילקה אשתקד דיבידנד בהיקף של 4.1 מיליארד שקל. מנגד, תשואת הדיבידנד ממשיכה להישחק זו השנה הרביעית ברצף. #בורסה #בורסה_לני"ע #דיבידנד טבע
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע דיווחה היום על רכישת אוספקס פרמסוטיקלס תמורת 3.2 מיליארד דולר, מחיר המשקף למניית אוספקס מחיר של 101 דולר - פרמיה של 42% על מחיר מניית חברת התרופות האמריקאית עם נעילת המסחר ביום שישי האחרון. בכך מרחיבה טבע את פורטפוליו המוצרים שלה בתחום מערכת העצבים המרכזית (CNS). #מיזוגים_ורכישות #אוספקס #ASPX
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על הסכם למכירת אתר החברה בסלרסלוויל, פנסילבניה לחברת .G&W Laboratories. העסקה כוללת את כל הבניינים, הקרקע והציוד המצויים באתר. בהתאם לתנאי ההסכם, G&W תייצר ותשווק מוצרים עבור טבע באתר, וזאת עד שייצור מוצרים אלו יועבר לאתרים אחרים ברשת של טבע. #מכירת_נכס #פארמה #G&W
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה היום על תוצאות חיוביות בניסוי שלב 2b שערכה בתרופה TEV-48125 למניעת מיגרנה כרונית (מיגרנה עם כאבי ראש על פני 15 יום בחודש לפחות).#פארמה #ניסוי_קליני #מיגרנה_כרונית
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מסחור תרופת ה-EP-3102 שפיתחה חברת איגל (Eagle)לטיפול בלוקמיה לימפוציטית כרונית ולימפומה איטית של תאי B שאינה הודג'קין. על פי ההסכם, טבע תהיה אחראית לשיווק והפצת התרופה בארה"ב, זאת לאחר שהתרופה תזכה לאישור שיווק מצד מנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA). טבע בניהולו של ארז ויגודמן, תשלם לאיגל 30 מיליון דולר כמקדמה ו-90 מיליון דולר נוספים בהתאם לעמידה באבני דרך. בנוסף, איגל תהיה זכאית לתמלוגים בשיעור דו-ספרתי ממכירות התרופה. מדובר בגרסה מהירה של התרופה טריאנדה של טבע, כך שבעקבות ההסכם, טבע למעשה תזכה בבלעדיות של כ-7 שנים נוספות על התרופה שלה #הסכם_מסחור #פארמה #איגל #לוקמיה #לימפומה #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע הודיעה על מכרז לרכישה עצמית של איגרות חוב. מדובר בחמש סדרות לפדיון בשנים 2016-2036. #רכישה_עצמית #אגח
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע בניהולו של ארז ויגודמן דיווחה היום על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי של 2014 ולשנה כולה: ההכנסות ברבעון הרביעי של 2014 שמרו על סטגנציה יחסית לאחר שצמחו ב-2% לעומת הרבעון המקביל ל-5.2 מיליארד דולר - מעל לתחזיות של השוק. הרווח הנקי ירד ב-8% והסתכם ב-1.1 מיליארד דולר (1.31 דולרים למניה), זאת בהתאם לתחזיות. #פארמה #גנריקה #דוחות_כספיים #ארז_ויגודמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  בית המשפט העליון בארה"ב הפך היום (ג') פסיקה קודמת וקבע כי הפטנט של טבע על הקופקסון תקף עד ספטמבר השנה. עד עתה מתחרותיה של טבע טרם קיבלו אישור ממנהל המזון והתרופות האמריקאי (FDA) לשווק גירסה גנרית שפיתחו לתרופת הדגל של טבע לטיפול בטרשת נפוצה #FDA #קופקסון #גנריקה #פארמה #פטנט
  • הפץ
 •  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  טבע פרסמה את תוצאותיה הכספיות לרבעון השלישי של 2014: הכנסות החברה הסתכמו ברבעון בכ-5.1 מיליארד דולר, בדומה לרבעון המקביל ב-2013; בשורה התחתונה רשמה ענקית התרופות רווח נקי מתואם של 1.1 מיליארד דולר. #דוחות_כספיים #פארמה
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית