תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טבע

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2021 30.06.2021 שינוי
ילין לפידות 2,153,910 2,427,640 273,736  12.71%
הראל 832,781 994,084 161,303  19.37%
הירשמו לצפייה 1,440,950 1,534,650 93,698  6.50%
הירשמו לצפייה 480,744 532,784 52,040  10.82%
הירשמו לצפייה 1,039,930 1,084,270 44,336  4.26%
שדרגו את המנוי 243,254 280,295 37,041  15.23%
שדרגו את המנוי 310,000 340,000 30,000  9.68%
שדרגו את המנוי 12,442 38,971 26,529  213.22%
שדרגו את המנוי 40,810 54,510 13,700  33.57%
שדרגו את המנוי 117,139 126,880 9,741  8.32%
שדרגו את המנוי 84,826 92,738 7,912  9.33%
שדרגו את המנוי 14,208 19,218 5,010  35.26%
שדרגו את המנוי 12,343 14,805 2,462  19.95%
שדרגו את המנוי 26,463 27,741 1,278  4.83%
שדרגו את המנוי 500 1,500 1,000  200.00%
שדרגו את המנוי 3,511 4,416 905  25.78%
שדרגו את המנוי 2,296 2,676 380  16.55%
שדרגו את המנוי 16,079 16,344 265  1.65%
שדרגו את המנוי 51,992 51,445 -547  -1.05%
שדרגו את המנוי 403,893 400,395 -3,498  -0.87%
שדרגו את המנוי 5,900 1,500 -4,400  -74.58%
שדרגו את המנוי 34,800 27,460 -7,340  -21.09%
שדרגו את המנוי 64,748 34,961 -29,787  -46.00%
שדרגו את המנוי 1,021,080 989,578 -31,500  -3.09%
שדרגו את המנוי 56,941 7,400 -49,541  -87.00%
שדרגו את המנוי 872,696 121,579 -751,117  -86.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 761,336

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -877,730

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
עמיתים 13,190,800 14,731,000 1,540,130  11.68%
כלל 15,643,300 17,179,900 1,536,600  9.82%
הירשמו לצפייה 13,388,000 13,819,300 431,328  3.22%
הירשמו לצפייה 5,314,220 5,634,850 320,631  6.03%
הירשמו לצפייה 243,082 412,190 169,108  69.57%
שדרגו את המנוי 1,376,550 1,537,410 160,857  11.69%
שדרגו את המנוי 24,312,900 24,395,000 82,027  0.34%
שדרגו את המנוי 73,155 149,889 76,734  104.89%
שדרגו את המנוי 26,348 83,766 57,418  217.92%
שדרגו את המנוי 1,587,190 1,638,760 51,572  3.25%
שדרגו את המנוי 384,536 423,542 39,006  10.14%
שדרגו את המנוי 15,643,500 15,674,000 30,466  0.19%
שדרגו את המנוי 6,317,880 6,341,820 23,943  0.38%
שדרגו את המנוי 20,041,000 20,058,100 17,103  0.09%
שדרגו את המנוי 30,947 46,634 15,687  50.69%
שדרגו את המנוי 21,372 30,341 8,969  41.97%
שדרגו את המנוי 95,752 102,916 7,164  7.48%
שדרגו את המנוי 34,290 29,842 -4,448  -12.97%
שדרגו את המנוי 206,715 193,544 -13,171  -6.37%
שדרגו את המנוי 86,685 71,192 -15,493  -17.87%
שדרגו את המנוי 156,874 127,911 -28,963  -18.46%
שדרגו את המנוי 139,896 109,896 -30,000  -21.44%
שדרגו את המנוי 642,913 587,944 -54,969  -8.55%
שדרגו את המנוי 680,393 619,209 -61,184  -8.99%
שדרגו את המנוי 9,100,470 2,548 -9,097,920  -99.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,568,743

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,306,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 761,336
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -877,730
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,568,743
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,306,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,365,952 0.85%
ילין לפידות 2,427,640 0.22%
מגדל 1,534,650 0.14%
הירשמו לצפייה 1,084,270 0.10%
הירשמו לצפייה 994,084 0.09%
הירשמו לצפייה 989,578 0.09%
שדרגו את המנוי 532,784 0.05%
שדרגו את המנוי 400,395 0.04%
שדרגו את המנוי 340,000 0.03%
שדרגו את המנוי 280,295 0.03%
שדרגו את המנוי 126,880 0.01%
שדרגו את המנוי 121,579 0.01%
שדרגו את המנוי 92,738 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 52,347 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,445 < 0.01%
שדרגו את המנוי 42,910 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38,971 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,741 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,805 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,416 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,054 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,413,843 11.53%
מגדל 24,395,000 2.22%
מנורה 20,058,100 1.83%
הירשמו לצפייה 17,179,900 1.57%
הירשמו לצפייה 15,674,000 1.43%
הירשמו לצפייה 14,731,000 1.34%
שדרגו את המנוי 13,819,300 1.26%
שדרגו את המנוי 6,341,820 0.58%
שדרגו את המנוי 5,634,850 0.51%
שדרגו את המנוי 1,638,760 0.15%
שדרגו את המנוי 1,537,410 0.14%
שדרגו את המנוי 674,303 0.06%
שדרגו את המנוי 619,209 0.06%
שדרגו את המנוי 587,944 0.05%
שדרגו את המנוי 425,347 0.04%
שדרגו את המנוי 423,542 0.04%
שדרגו את המנוי 412,190 0.04%
שדרגו את המנוי 283,175 0.03%
שדרגו את המנוי 193,544 0.02%
שדרגו את המנוי 193,435 0.02%
שדרגו את המנוי 149,889 0.01%
שדרגו את המנוי 143,311 0.01%
שדרגו את המנוי 133,501 0.01%
שדרגו את המנוי 127,911 0.01%
שדרגו את המנוי 111,054 0.01%
שדרגו את המנוי 109,896 0.01%
שדרגו את המנוי 102,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 88,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83,504 < 0.01%
שדרגו את המנוי 71,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,617 < 0.01%
שדרגו את המנוי 46,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,842 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,717 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,893 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,392 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,185 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,514 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,548 < 0.01%
שם חברה: טבע
מספר נייר ערך: 629014
אתר: http://www.tevapharm.com
ענף: תעשיה
תת ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק של תרופות, חומרי-גלם לתעשיית התרופות, מוצרים רפואיים מתכלים ומוצרים וטרינריים.
משקיע/ה
חברה ציבורית