תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מגדל 2,415 4,007 1,592  65.92%
פסגות 146,941 148,495 1,554  1.06%
הירשמו לצפייה 147,534 147,945 411  0.28%
הירשמו לצפייה 41,431 41,434 3  0.01%
הירשמו לצפייה 2,785 1,896 -889  -31.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,560

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -889

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
ילין לפידות 420,369 436,110 15,741  3.74%
הכשרה ביטוח 74,703 84,026 9,323  12.48%
הירשמו לצפייה 54,575 60,267 5,692  10.43%
הירשמו לצפייה 830,935 831,378 443  0.05%
הירשמו לצפייה 422,022 421,919 -103  -0.02%
שדרגו את המנוי 9,961 7,026 -2,935  -29.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,199

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,038

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,560
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -889
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 31,199
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,038
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 608,801 3.84%
אלטשולר - שחם 253,956 1.60%
פסגות 148,495 0.94%
הירשמו לצפייה 147,945 0.93%
הירשמו לצפייה 41,434 0.26%
הירשמו לצפייה 9,000 0.06%
שדרגו את המנוי 4,007 0.03%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 1,896 0.01%
שדרגו את המנוי 101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,044,653 19.22%
כלל 1,170,970 7.39%
הפניקס 831,378 5.25%
הירשמו לצפייה 436,110 2.75%
הירשמו לצפייה 421,919 2.66%
הירשמו לצפייה 84,026 0.53%
שדרגו את המנוי 60,267 0.38%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 7,026 0.04%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית