תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 2,839 12,014 9,175  323.18%
פסגות 137,266 140,191 2,925  2.13%
הירשמו לצפייה 8,445 9,175 730  8.64%
הירשמו לצפייה 45,713 44,213 -1,500  -3.28%
הירשמו לצפייה 10,529 7,671 -2,858  -27.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,830

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,358

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 111,902 131,210 19,308  17.25%
הכשרה ביטוח 22,667 37,224 14,557  64.22%
הירשמו לצפייה 40,477 41,860 1,383  3.42%
הירשמו לצפייה 415,326 416,247 921  0.22%
הירשמו לצפייה 899,997 830,207 -69,790  -7.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -69,790

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 12,830
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -69,790
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 483,748 3.05%
אלטשולר - שחם 251,005 1.58%
פסגות 140,191 0.88%
הירשמו לצפייה 44,213 0.28%
הירשמו לצפייה 12,708 0.08%
הירשמו לצפייה 12,014 0.08%
שדרגו את המנוי 9,175 0.06%
שדרגו את המנוי 7,671 0.05%
שדרגו את המנוי 2,980 0.02%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 1,874 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,113,457 19.65%
כלל 1,170,970 7.39%
הפניקס 830,207 5.24%
הירשמו לצפייה 422,022 2.66%
הירשמו לצפייה 416,247 2.63%
הירשמו לצפייה 131,210 0.83%
שדרגו את המנוי 41,860 0.26%
שדרגו את המנוי 37,224 0.23%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 20,799 0.13%
שדרגו את המנוי 9,961 0.06%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית