תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
פסגות 50,884 55,460 4,576  8.99%
אלטשולר - שחם 248,316 248,015 -301  -0.12%
הירשמו לצפייה 10,194 9,799 -395  -3.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,576

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -696

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
ילין לפידות 317,943 344,506 26,563  8.35%
אנליסט 33,102 32,957 -145  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -145

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,576
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -696
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 385,276 2.43%
אלטשולר - שחם 248,015 1.57%
פסגות 55,460 0.35%
הירשמו לצפייה 42,000 0.27%
הירשמו לצפייה 12,708 0.08%
הירשמו לצפייה 10,529 0.07%
שדרגו את המנוי 9,799 0.06%
שדרגו את המנוי 2,980 0.02%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 1,868 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,148,264 13.56%
כלל 1,309,050 8.26%
פסגות 422,022 2.66%
הירשמו לצפייה 344,506 2.17%
הירשמו לצפייה 39,729 0.25%
הירשמו לצפייה 32,957 0.21%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית