תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
פורסט 141,310 142,604 1,294  0.92%
אפסילון 3,500 4,158 658  18.80%
הירשמו לצפייה 3,590 3,867 277  7.72%
הירשמו לצפייה 41,469 41,393 -76  -0.18%
הירשמו לצפייה 145,974 145,835 -139  -0.10%
שדרגו את המנוי 10,646 9,900 -746  -7.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -961

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 9,080 54,575 45,495  501.05%
הכשרה ביטוח 62,259 74,703 12,444  19.99%
הירשמו לצפייה 413,796 420,369 6,573  1.59%
הירשמו לצפייה 830,430 828,421 -2,009  -0.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,512

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,009

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -961
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,512
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,009
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 603,781 3.81%
אלטשולר - שחם 253,956 1.60%
פסגות 145,835 0.92%
הירשמו לצפייה 142,604 0.90%
הירשמו לצפייה 41,393 0.26%
הירשמו לצפייה 9,900 0.06%
שדרגו את המנוי 4,158 0.03%
שדרגו את המנוי 3,867 0.02%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 50 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,165,987 19.98%
כלל 1,170,970 7.39%
הפניקס 828,421 5.23%
הירשמו לצפייה 422,022 2.66%
הירשמו לצפייה 420,369 2.65%
הירשמו לצפייה 131,210 0.83%
שדרגו את המנוי 74,703 0.47%
שדרגו את המנוי 54,575 0.34%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 20,799 0.13%
שדרגו את המנוי 9,961 0.06%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית