תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 42,300 47,000 4,700  11.11%
פסגות 55,886 60,502 4,616  8.26%
הירשמו לצפייה 248,015 251,005 2,990  1.21%
הירשמו לצפייה 11,748 14,711 2,963  25.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,269

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
ילין לפידות 344,506 411,028 66,522  19.31%
כלל 1,309,050 1,250,650 -58,401  -4.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,522

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,401

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 15,269
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,522
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -58,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 407,143 2.57%
אלטשולר - שחם 251,005 1.58%
פסגות 60,502 0.38%
הירשמו לצפייה 47,000 0.30%
הירשמו לצפייה 14,711 0.09%
הירשמו לצפייה 12,708 0.08%
שדרגו את המנוי 10,529 0.07%
שדרגו את המנוי 3,250 0.02%
שדרגו את המנוי 2,980 0.02%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
שדרגו את המנוי 1,868 0.01%
שדרגו את המנוי 673 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,139,903 19.82%
כלל 1,250,650 7.89%
הפניקס 900,944 5.69%
הירשמו לצפייה 422,022 2.66%
הירשמו לצפייה 411,028 2.59%
הירשמו לצפייה 39,946 0.25%
שדרגו את המנוי 39,729 0.25%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 32,666 0.21%
שדרגו את המנוי 9,961 0.06%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית