תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.10.2017 שינוי
פסגות 61,013 135,884 74,871  122.71%
מגדל 11,941 11,343 -598  -5.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,871

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -598

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 12,315 22,667 10,352  84.06%
ילין לפידות 411,115 415,326 4,211  1.02%
הירשמו לצפייה 1,170,970 1,170,970 -1
הירשמו לצפייה 20,966 20,799 -167  -0.80%
הירשמו לצפייה 900,945 899,997 -948  -0.11%
שדרגו את המנוי 131,210 111,902 -19,308  -14.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,563

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,424

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 74,871
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -598
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,563
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,424
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 481,625 3.04%
אלטשולר - שחם 251,005 1.58%
פסגות 135,884 0.86%
הירשמו לצפייה 45,858 0.29%
הירשמו לצפייה 12,708 0.08%
הירשמו לצפייה 11,343 0.07%
שדרגו את המנוי 10,529 0.07%
שדרגו את המנוי 9,401 0.06%
שדרגו את המנוי 2,980 0.02%
שדרגו את המנוי 1,917 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,147,078 19.86%
כלל 1,170,970 7.39%
הפניקס 899,997 5.68%
הירשמו לצפייה 422,022 2.66%
הירשמו לצפייה 415,326 2.62%
הירשמו לצפייה 111,902 0.71%
שדרגו את המנוי 40,477 0.26%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 22,667 0.14%
שדרגו את המנוי 20,799 0.13%
שדרגו את המנוי 9,961 0.06%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית