תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
הראל 68,016 90,337 22,321  32.82%
מור 283,852 290,367 6,515  2.30%
הירשמו לצפייה 2,350 6,800 4,450  189.36%
הירשמו לצפייה 17,675 20,550 2,875  16.27%
הירשמו לצפייה 461 1,336 875  189.80%
שדרגו את המנוי 2,641 3,367 726  27.49%
שדרגו את המנוי 1,000 1,691 691  69.10%
שדרגו את המנוי 1,115 1,618 503  45.11%
שדרגו את המנוי 1,511 1,922 411  27.20%
שדרגו את המנוי 5,396 5,547 151  2.80%
שדרגו את המנוי -831 -740 91  -10.95%
שדרגו את המנוי 16,234 15,996 -238  -1.47%
שדרגו את המנוי 8,706 8,075 -631  -7.25%
שדרגו את המנוי 28,564 26,797 -1,767  -6.19%
שדרגו את המנוי 178,200 176,084 -2,116  -1.19%
שדרגו את המנוי 75,627 72,809 -2,818  -3.73%
שדרגו את המנוי 54,605 51,453 -3,152  -5.77%
שדרגו את המנוי 48,093 42,871 -5,222  -10.86%
שדרגו את המנוי 571,671 543,982 -27,689  -4.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 39,609

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -43,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 421,479 626,791 205,312  48.71%
ילין לפידות 252,357 401,556 149,199  59.12%
הירשמו לצפייה 10,073 132,887 122,814  1,219.24%
הירשמו לצפייה 3,043,410 3,129,280 85,865  2.82%
הירשמו לצפייה 27,273 102,537 75,264  275.97%
שדרגו את המנוי 19,018 38,133 19,115  100.51%
שדרגו את המנוי 41,241 46,026 4,785  11.60%
שדרגו את המנוי 58,821 61,016 2,195  3.73%
שדרגו את המנוי 14,595 14,967 372  2.55%
שדרגו את המנוי 55,363 55,603 240  0.43%
שדרגו את המנוי 20,950 21,145 195  0.93%
שדרגו את המנוי 21,599 21,708 109  0.50%
שדרגו את המנוי 32,779 32,832 53  0.16%
שדרגו את המנוי 9,000 9,029 29  0.32%
שדרגו את המנוי 3,358 3,011 -347  -10.33%
שדרגו את המנוי 15,873 14,955 -918  -5.78%
שדרגו את המנוי 3,723 2,455 -1,268  -34.06%
שדרגו את המנוי 8,905 7,633 -1,272  -14.28%
שדרגו את המנוי 27,297 25,561 -1,736  -6.36%
שדרגו את המנוי 9,240 6,990 -2,250  -24.35%
שדרגו את המנוי 21,444 18,760 -2,684  -12.52%
שדרגו את המנוי 856,355 851,890 -4,465  -0.52%
שדרגו את המנוי 25,557 20,672 -4,885  -19.11%
שדרגו את המנוי 20,894 13,885 -7,009  -33.55%
שדרגו את המנוי 640,106 631,778 -8,328  -1.30%
שדרגו את המנוי 48,603 33,970 -14,633  -30.11%
שדרגו את המנוי 102,515 49,626 -52,889  -51.59%
שדרגו את המנוי 1,578,460 1,522,640 -55,812  -3.54%
שדרגו את המנוי 827,269 676,463 -150,806  -18.23%
שדרגו את המנוי 1,237,480 1,050,530 -186,953  -15.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 665,547

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -496,255

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 39,609
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -43,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 665,547
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -496,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,393,654 2.36%
ילין לפידות 543,982 0.92%
מור 290,367 0.49%
הירשמו לצפייה 176,084 0.30%
הירשמו לצפייה 90,337 0.15%
הירשמו לצפייה 72,809 0.12%
שדרגו את המנוי 51,453 0.09%
שדרגו את המנוי 42,871 0.07%
שדרגו את המנוי 26,797 0.05%
שדרגו את המנוי 20,550 0.03%
שדרגו את המנוי 19,331 0.03%
שדרגו את המנוי 15,996 0.03%
שדרגו את המנוי 8,075 0.01%
שדרגו את המנוי 6,800 0.01%
שדרגו את המנוי 5,547 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,367 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,922 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,618 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 91 < 0.01%
שדרגו את המנוי -740 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,134,520 17.20%
מגדל 3,129,280 5.31%
כלל 1,522,640 2.58%
הירשמו לצפייה 1,050,530 1.78%
הירשמו לצפייה 851,890 1.45%
הירשמו לצפייה 676,463 1.15%
שדרגו את המנוי 631,778 1.07%
שדרגו את המנוי 626,791 1.06%
שדרגו את המנוי 401,556 0.68%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 132,887 0.23%
שדרגו את המנוי 102,537 0.17%
שדרגו את המנוי 84,922 0.14%
שדרגו את המנוי 74,947 0.13%
שדרגו את המנוי 61,016 0.10%
שדרגו את המנוי 55,603 0.09%
שדרגו את המנוי 49,626 0.08%
שדרגו את המנוי 46,026 0.08%
שדרגו את המנוי 38,133 0.06%
שדרגו את המנוי 33,970 0.06%
שדרגו את המנוי 32,832 0.06%
שדרגו את המנוי 28,795 0.05%
שדרגו את המנוי 25,561 0.04%
שדרגו את המנוי 21,708 0.04%
שדרגו את המנוי 21,145 0.04%
שדרגו את המנוי 20,672 0.04%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 18,760 0.03%
שדרגו את המנוי 16,437 0.03%
שדרגו את המנוי 14,967 0.03%
שדרגו את המנוי 14,955 0.03%
שדרגו את המנוי 13,885 0.02%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 9,793 0.02%
שדרגו את המנוי 9,029 0.02%
שדרגו את המנוי 7,633 0.01%
שדרגו את המנוי 7,002 0.01%
שדרגו את המנוי 6,990 0.01%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,553 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית