תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 89,509 103,624 14,115  15.77%
איילון 10,096 13,863 3,767  37.31%
הירשמו לצפייה 2,206 3,581 1,375  62.33%
הירשמו לצפייה 3,142 4,191 1,049  33.39%
הירשמו לצפייה -739 6 745  -100.81%
שדרגו את המנוי 172,326 172,681 355  0.21%
שדרגו את המנוי 5,842 5,997 155  2.65%
שדרגו את המנוי 71,300 71,439 139  0.19%
שדרגו את המנוי 2,600 2,700 100  3.85%
שדרגו את המנוי 5,310 5,340 30  0.56%
שדרגו את המנוי 384 405 21  5.47%
שדרגו את המנוי 26,475 26,477 2  0.01%
שדרגו את המנוי 1,313 1,224 -89  -6.78%
שדרגו את המנוי 2,144 1,543 -601  -28.03%
שדרגו את המנוי 3,516 2,911 -605  -17.21%
שדרגו את המנוי 543,982 543,072 -910  -0.17%
שדרגו את המנוי 20,450 19,500 -950  -4.65%
שדרגו את המנוי 49,249 48,123 -1,126  -2.29%
שדרגו את המנוי 7,600 6,100 -1,500  -19.74%
שדרגו את המנוי 40,521 38,971 -1,550  -3.83%
שדרגו את המנוי 283,481 281,781 -1,700  -0.60%
שדרגו את המנוי 15,996 11,267 -4,729  -29.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 21,853

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,760

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 1,050,530 1,340,990 290,461  27.65%
הפניקס 626,791 648,074 21,283  3.40%
הירשמו לצפייה 14,955 31,507 16,552  110.68%
הירשמו לצפייה 401,556 414,550 12,994  3.24%
הירשמו לצפייה 16,437 26,065 9,628  58.58%
שדרגו את המנוי 55,603 61,603 6,000  10.79%
שדרגו את המנוי 21,145 23,020 1,875  8.87%
שדרגו את המנוי 61,016 61,402 386  0.63%
שדרגו את המנוי 676,463 676,754 291  0.04%
שדרגו את המנוי 9,793 10,005 212  2.16%
שדרגו את המנוי 38,133 38,230 97  0.25%
שדרגו את המנוי 84,922 84,996 74  0.09%
שדרגו את המנוי 2,766 2,787 21  0.76%
שדרגו את המנוי 18,760 18,757 -3  -0.02%
שדרגו את המנוי 33,970 33,742 -228  -0.67%
שדרגו את המנוי 5,046 4,816 -230  -4.56%
שדרגו את המנוי 13,885 13,593 -292  -2.10%
שדרגו את המנוי 2,830 2,390 -440  -15.55%
שדרגו את המנוי 32,832 31,624 -1,208  -3.68%
שדרגו את המנוי 28,795 26,065 -2,730  -9.48%
שדרגו את המנוי 7,633 4,353 -3,280  -42.97%
שדרגו את המנוי 9,029 5,093 -3,936  -43.59%
שדרגו את המנוי 25,561 18,615 -6,946  -27.17%
שדרגו את המנוי 21,708 14,692 -7,016  -32.32%
שדרגו את המנוי 102,537 94,369 -8,168  -7.97%
שדרגו את המנוי 46,026 36,876 -9,150  -19.88%
שדרגו את המנוי 132,887 69,893 -62,994  -47.40%
שדרגו את המנוי 631,778 566,394 -65,384  -10.35%
שדרגו את המנוי 3,129,280 2,580,800 -548,476  -17.53%
שדרגו את המנוי 1,522,640 946,602 -576,041  -37.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 359,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,296,522

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 21,853
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,760
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 359,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,296,522
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,390,129 2.34%
ילין לפידות 543,072 0.91%
מור 281,781 0.47%
הירשמו לצפייה 172,681 0.29%
הירשמו לצפייה 103,624 0.17%
הירשמו לצפייה 71,439 0.12%
שדרגו את המנוי 48,123 0.08%
שדרגו את המנוי 38,971 0.07%
שדרגו את המנוי 26,477 0.04%
שדרגו את המנוי 19,500 0.03%
שדרגו את המנוי 19,331 0.03%
שדרגו את המנוי 13,863 0.02%
שדרגו את המנוי 11,267 0.02%
שדרגו את המנוי 6,100 0.01%
שדרגו את המנוי 5,997 0.01%
שדרגו את המנוי 5,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,911 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,691 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,543 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,198,727 15.46%
מגדל 2,580,800 4.34%
הראל 1,340,990 2.25%
הירשמו לצפייה 946,602 1.59%
הירשמו לצפייה 851,890 1.43%
הירשמו לצפייה 676,754 1.14%
שדרגו את המנוי 648,074 1.09%
שדרגו את המנוי 566,394 0.95%
שדרגו את המנוי 414,550 0.70%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 94,369 0.16%
שדרגו את המנוי 84,996 0.14%
שדרגו את המנוי 74,947 0.13%
שדרגו את המנוי 69,893 0.12%
שדרגו את המנוי 61,603 0.10%
שדרגו את המנוי 61,402 0.10%
שדרגו את המנוי 49,626 0.08%
שדרגו את המנוי 38,230 0.06%
שדרגו את המנוי 36,876 0.06%
שדרגו את המנוי 33,742 0.06%
שדרגו את המנוי 31,624 0.05%
שדרגו את המנוי 31,507 0.05%
שדרגו את המנוי 26,065 0.04%
שדרגו את המנוי 26,065 0.04%
שדרגו את המנוי 23,020 0.04%
שדרגו את המנוי 20,672 0.03%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 18,757 0.03%
שדרגו את המנוי 18,615 0.03%
שדרגו את המנוי 14,967 0.03%
שדרגו את המנוי 14,692 0.02%
שדרגו את המנוי 13,593 0.02%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 10,005 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 7,002 0.01%
שדרגו את המנוי 6,990 0.01%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,787 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית