תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
הראל 85,642 111,243 25,601  29.89%
אלטשולר - שחם 6,235 21,604 15,369  246.50%
הירשמו לצפייה 143,925 150,089 6,164  4.28%
הירשמו לצפייה 19,340 25,208 5,868  30.34%
הירשמו לצפייה 25,132 30,364 5,232  20.82%
שדרגו את המנוי 76,632 79,454 2,822  3.68%
שדרגו את המנוי 27,483 29,862 2,379  8.66%
שדרגו את המנוי 39,373 40,424 1,051  2.67%
שדרגו את המנוי 6,319 7,349 1,030  16.30%
שדרגו את המנוי 7,107 7,932 825  11.61%
שדרגו את המנוי 12,565 13,013 448  3.57%
שדרגו את המנוי 5,995 6,285 290  4.84%
שדרגו את המנוי 2,352 2,610 258  10.97%
שדרגו את המנוי 703 929 226  32.15%
שדרגו את המנוי 9,400 9,600 200  2.13%
שדרגו את המנוי 144 343 199  138.19%
שדרגו את המנוי 1,022 1,192 170  16.63%
שדרגו את המנוי 36,081 36,200 119  0.33%
שדרגו את המנוי 790 895 105  13.29%
שדרגו את המנוי 1,550 1,650 100  6.45%
שדרגו את המנוי 3,421 3,521 100  2.92%
שדרגו את המנוי 19,093 19,163 70  0.37%
שדרגו את המנוי 1,865 1,900 35  1.88%
שדרגו את המנוי 3,233 3,187 -46  -1.42%
שדרגו את המנוי 778 698 -80  -10.28%
שדרגו את המנוי 144 38 -106  -73.61%
שדרגו את המנוי 390 270 -120  -30.77%
שדרגו את המנוי 3,496 3,302 -194  -5.55%
שדרגו את המנוי 5,121 4,757 -364  -7.11%
שדרגו את המנוי 905 400 -505  -55.80%
שדרגו את המנוי 9,668 9,000 -668  -6.91%
שדרגו את המנוי 4,677 3,567 -1,110  -23.73%
שדרגו את המנוי 238,127 174,515 -63,612  -26.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 68,661

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -66,805

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 642,850 647,316 4,466  0.69%
אי.בי.אי. 31,256 33,494 2,238  7.16%
הירשמו לצפייה 572,834 573,235 401  0.07%
הירשמו לצפייה 40,170 40,431 261  0.65%
הירשמו לצפייה 20,119 20,189 70  0.35%
שדרגו את המנוי 1,342,570 1,342,630 62
שדרגו את המנוי 5,099 5,129 30  0.59%
שדרגו את המנוי 18,615 18,638 23  0.12%
שדרגו את המנוי 31,665 31,687 22  0.07%
שדרגו את המנוי 689,988 689,989 1
שדרגו את המנוי 1,553 1,344 -209  -13.46%
שדרגו את המנוי 10,927 10,541 -386  -3.53%
שדרגו את המנוי 26,065 25,580 -485  -1.86%
שדרגו את המנוי 17,028 16,108 -920  -5.40%
שדרגו את המנוי 10,802 9,792 -1,010  -9.35%
שדרגו את המנוי 19,566 18,516 -1,050  -5.37%
שדרגו את המנוי 18,757 17,304 -1,453  -7.75%
שדרגו את המנוי 6,990 5,405 -1,585  -22.68%
שדרגו את המנוי 14,102 12,082 -2,020  -14.32%
שדרגו את המנוי 411,068 409,003 -2,065  -0.50%
שדרגו את המנוי 59,318 57,217 -2,101  -3.54%
שדרגו את המנוי 28,287 25,456 -2,831  -10.01%
שדרגו את המנוי 84,996 80,513 -4,483  -5.27%
שדרגו את המנוי 36,876 27,389 -9,487  -25.73%
שדרגו את המנוי 81,652 68,156 -13,496  -16.53%
שדרגו את המנוי 67,578 42,818 -24,760  -36.64%
שדרגו את המנוי 397,806 356,746 -41,060  -10.32%
שדרגו את המנוי 2,527,060 2,253,330 -273,734  -10.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,574

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -383,135

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 68,661
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -66,805
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,574
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -383,135
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,136,134 1.91%
ילין לפידות 334,264 0.56%
מור 174,515 0.29%
הירשמו לצפייה 150,089 0.25%
הירשמו לצפייה 111,243 0.19%
הירשמו לצפייה 79,454 0.13%
שדרגו את המנוי 40,424 0.07%
שדרגו את המנוי 36,200 0.06%
שדרגו את המנוי 30,364 0.05%
שדרגו את המנוי 29,862 0.05%
שדרגו את המנוי 25,208 0.04%
שדרגו את המנוי 21,604 0.04%
שדרגו את המנוי 19,163 0.03%
שדרגו את המנוי 13,013 0.02%
שדרגו את המנוי 9,600 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 0.02%
שדרגו את המנוי 7,932 0.01%
שדרגו את המנוי 7,349 0.01%
שדרגו את המנוי 6,285 0.01%
שדרגו את המנוי 4,757 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,567 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,521 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,302 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,650 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,192 < 0.01%
שדרגו את המנוי 929 < 0.01%
שדרגו את המנוי 895 < 0.01%
שדרגו את המנוי 698 < 0.01%
שדרגו את המנוי 461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,185,013 13.76%
מגדל 2,253,330 3.79%
הראל 1,342,630 2.26%
הירשמו לצפייה 851,890 1.43%
הירשמו לצפייה 689,989 1.16%
הירשמו לצפייה 647,316 1.09%
שדרגו את המנוי 573,235 0.96%
שדרגו את המנוי 409,003 0.69%
שדרגו את המנוי 356,746 0.60%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 80,513 0.14%
שדרגו את המנוי 74,947 0.13%
שדרגו את המנוי 68,156 0.11%
שדרגו את המנוי 57,217 0.10%
שדרגו את המנוי 53,776 0.09%
שדרגו את המנוי 42,818 0.07%
שדרגו את המנוי 40,431 0.07%
שדרגו את המנוי 38,230 0.06%
שדרגו את המנוי 33,494 0.06%
שדרגו את המנוי 31,687 0.05%
שדרגו את המנוי 27,389 0.05%
שדרגו את המנוי 25,580 0.04%
שדרגו את המנוי 25,456 0.04%
שדרגו את המנוי 20,672 0.03%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 20,189 0.03%
שדרגו את המנוי 18,638 0.03%
שדרגו את המנוי 18,516 0.03%
שדרגו את המנוי 17,304 0.03%
שדרגו את המנוי 16,108 0.03%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 12,082 0.02%
שדרגו את המנוי 10,541 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 10,005 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 9,792 0.02%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,405 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,129 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,816 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית