תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
מור 104,879 269,845 164,966  157.29%
הראל 33,863 48,760 14,897  43.99%
הירשמו לצפייה 147,237 155,873 8,636  5.87%
הירשמו לצפייה 66,513 71,958 5,445  8.19%
הירשמו לצפייה 568,349 572,716 4,367  0.77%
שדרגו את המנוי 1,000 4,950 3,950  395.00%
שדרגו את המנוי 24,716 25,490 774  3.13%
שדרגו את המנוי 14,700 15,425 725  4.93%
שדרגו את המנוי 8,417 9,079 662  7.87%
שדרגו את המנוי 3,207 3,696 489  15.25%
שדרגו את המנוי 1,056 1,321 265  25.09%
שדרגו את המנוי 400 461 61  15.25%
שדרגו את המנוי 3,300 2,900 -400  -12.12%
שדרגו את המנוי 1,552 854 -698  -44.97%
שדרגו את המנוי 2,100 1,150 -950  -45.24%
שדרגו את המנוי 19,357 18,021 -1,336  -6.90%
שדרגו את המנוי 58,380 55,297 -3,083  -5.28%
שדרגו את המנוי 2,310 -898 -3,208  -138.87%
שדרגו את המנוי 55,192 51,275 -3,917  -7.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 205,237

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,592

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
אקסלנס 160,947 189,634 28,687  17.82%
ילין לפידות 231,843 252,357 20,514  8.85%
הירשמו לצפייה 17,163 27,273 10,110  58.91%
הירשמו לצפייה 1,230,650 1,237,480 6,833  0.55%
הירשמו לצפייה 41,898 48,603 6,705  16.00%
שדרגו את המנוי 418,947 421,479 2,532  0.60%
שדרגו את המנוי 39,621 41,241 1,620  4.09%
שדרגו את המנוי 15,559 15,873 314  2.02%
שדרגו את המנוי 58,655 58,821 166  0.28%
שדרגו את המנוי 6,902 7,002 100  1.45%
שדרגו את המנוי 84,826 84,922 96  0.11%
שדרגו את המנוי 21,560 21,599 39  0.18%
שדרגו את המנוי 27,276 27,297 21  0.08%
שדרגו את המנוי 1,002 857 -145  -14.47%
שדרגו את המנוי 9,939 9,793 -146  -1.47%
שדרגו את המנוי 2,048 1,898 -150  -7.32%
שדרגו את המנוי 14,765 14,595 -170  -1.15%
שדרגו את המנוי 3,015 2,766 -249  -8.26%
שדרגו את המנוי 10,426 10,073 -353  -3.39%
שדרגו את המנוי 4,220 3,723 -497  -11.78%
שדרגו את המנוי 21,212 20,262 -950  -4.48%
שדרגו את המנוי 1,356 93 -1,263  -93.14%
שדרגו את המנוי 23,704 21,444 -2,260  -9.53%
שדרגו את המנוי 31,242 28,795 -2,447  -7.83%
שדרגו את המנוי 20,298 16,437 -3,861  -19.02%
שדרגו את המנוי 108,847 102,515 -6,332  -5.82%
שדרגו את המנוי 30,778 20,894 -9,884  -32.11%
שדרגו את המנוי 673,526 640,106 -33,420  -4.96%
שדרגו את המנוי 905,755 856,355 -49,400  -5.45%
שדרגו את המנוי 1,724,510 1,578,460 -146,057  -8.47%
שדרגו את המנוי 3,248,440 3,043,410 -205,028  -6.31%
שדרגו את המנוי 1,058,960 827,269 -231,690  -21.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 77,737

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -694,302

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 205,237
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -13,592
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 77,737
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -694,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,334,446 2.26%
ילין לפידות 572,716 0.97%
מור 269,845 0.46%
הירשמו לצפייה 155,873 0.26%
הירשמו לצפייה 71,958 0.12%
הירשמו לצפייה 55,297 0.09%
שדרגו את המנוי 51,275 0.09%
שדרגו את המנוי 48,760 0.08%
שדרגו את המנוי 25,490 0.04%
שדרגו את המנוי 19,331 0.03%
שדרגו את המנוי 18,021 0.03%
שדרגו את המנוי 15,425 0.03%
שדרגו את המנוי 9,079 0.02%
שדרגו את המנוי 4,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,321 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 778 < 0.01%
שדרגו את המנוי 700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 461 < 0.01%
שדרגו את המנוי 272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי -898 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,160,160 17.24%
מגדל 3,043,410 5.16%
כלל 1,578,460 2.68%
הירשמו לצפייה 1,237,480 2.10%
הירשמו לצפייה 856,355 1.45%
הירשמו לצפייה 827,269 1.40%
שדרגו את המנוי 640,106 1.09%
שדרגו את המנוי 421,479 0.72%
שדרגו את המנוי 252,357 0.43%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 189,634 0.32%
שדרגו את המנוי 102,515 0.17%
שדרגו את המנוי 84,922 0.14%
שדרגו את המנוי 74,947 0.13%
שדרגו את המנוי 58,821 0.10%
שדרגו את המנוי 55,363 0.09%
שדרגו את המנוי 48,603 0.08%
שדרגו את המנוי 41,241 0.07%
שדרגו את המנוי 32,779 0.06%
שדרגו את המנוי 28,795 0.05%
שדרגו את המנוי 27,297 0.05%
שדרגו את המנוי 27,273 0.05%
שדרגו את המנוי 25,557 0.04%
שדרגו את המנוי 21,599 0.04%
שדרגו את המנוי 21,444 0.04%
שדרגו את המנוי 20,950 0.04%
שדרגו את המנוי 20,894 0.04%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 19,018 0.03%
שדרגו את המנוי 16,437 0.03%
שדרגו את המנוי 15,873 0.03%
שדרגו את המנוי 14,595 0.02%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 10,073 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 9,793 0.02%
שדרגו את המנוי 9,240 0.02%
שדרגו את המנוי 9,000 0.02%
שדרגו את המנוי 8,905 0.02%
שדרגו את המנוי 7,002 0.01%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,046 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,348 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,723 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,358 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,766 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,898 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,553 < 0.01%
שדרגו את המנוי 857 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית