תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פרוטרום

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 85,151 86,312 1,161  1.36%
סיגמא 3,873 4,904 1,031  26.62%
הירשמו לצפייה 3,018 3,872 854  28.30%
הירשמו לצפייה 1,978 2,798 820  41.46%
הירשמו לצפייה 3,435 3,959 524  15.25%
שדרגו את המנוי 525,465 525,922 457  0.09%
שדרגו את המנוי 7,266 7,434 168  2.31%
שדרגו את המנוי 323 309 -14  -4.33%
שדרגו את המנוי 2,085 2,065 -20  -0.96%
שדרגו את המנוי 415 366 -49  -11.81%
שדרגו את המנוי 13,467 13,415 -52  -0.39%
שדרגו את המנוי 240 183 -57  -23.75%
שדרגו את המנוי 1,030 940 -90  -8.74%
שדרגו את המנוי 1,650 1,500 -150  -9.09%
שדרגו את המנוי 5,360 4,908 -452  -8.43%
שדרגו את המנוי 19,163 18,663 -500  -2.61%
שדרגו את המנוי 39,456 38,469 -987  -2.50%
שדרגו את המנוי 14,375 13,110 -1,265  -8.80%
שדרגו את המנוי 35,779 34,272 -1,507  -4.21%
שדרגו את המנוי 2,359 612 -1,747  -74.06%
שדרגו את המנוי 29,513 27,174 -2,339  -7.93%
שדרגו את המנוי 6,500 3,800 -2,700  -41.54%
שדרגו את המנוי 3,662 958 -2,704  -73.84%
שדרגו את המנוי 35,950 32,600 -3,350  -9.32%
שדרגו את המנוי 25,327 19,655 -5,672  -22.40%
שדרגו את המנוי 91,616 82,956 -8,660  -9.45%
שדרגו את המנוי 138,694 127,160 -11,534  -8.32%
שדרגו את המנוי 106,017 90,295 -15,722  -14.83%
שדרגו את המנוי 151,077 128,624 -22,453  -14.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,015

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,024

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מנורה 573,235 1,142,910 569,676  99.38%
כלל 689,989 1,118,180 428,186  62.06%
הירשמו לצפייה 647,316 720,512 73,196  11.31%
הירשמו לצפייה 1,342,630 1,375,860 33,232  2.47%
הירשמו לצפייה 68,156 88,949 20,793  30.51%
שדרגו את המנוי 40,431 55,630 15,199  37.59%
שדרגו את המנוי 20,672 33,932 13,260  64.14%
שדרגו את המנוי 10,541 20,050 9,509  90.21%
שדרגו את המנוי 10,005 16,714 6,709  67.06%
שדרגו את המנוי 18,516 21,759 3,243  17.51%
שדרגו את המנוי 57,217 60,456 3,239  5.66%
שדרגו את המנוי 25,580 27,389 1,809  7.07%
שדרגו את המנוי 851,890 853,357 1,467  0.17%
שדרגו את המנוי 409,003 409,875 872  0.21%
שדרגו את המנוי 12,082 12,825 743  6.15%
שדרגו את המנוי 9,792 10,359 567  5.79%
שדרגו את המנוי 857 980 123  14.35%
שדרגו את המנוי 31,687 31,732 45  0.14%
שדרגו את המנוי 2,965 2,990 25  0.84%
שדרגו את המנוי 18,638 18,660 22  0.12%
שדרגו את המנוי 5,129 5,133 4  0.08%
שדרגו את המנוי 4,353 4,259 -94  -2.16%
שדרגו את המנוי 2,390 1,947 -443  -18.54%
שדרגו את המנוי 4,816 4,355 -461  -9.57%
שדרגו את המנוי 53,776 53,276 -500  -0.93%
שדרגו את המנוי 42,818 42,125 -693  -1.62%
שדרגו את המנוי 1,201 180 -1,021  -85.01%
שדרגו את המנוי 17,304 16,205 -1,099  -6.35%
שדרגו את המנוי 25,456 24,017 -1,439  -5.65%
שדרגו את המנוי 33,494 31,409 -2,085  -6.22%
שדרגו את המנוי 20,189 17,961 -2,228  -11.04%
שדרגו את המנוי 74,947 71,762 -3,185  -4.25%
שדרגו את המנוי 4,500 1,310 -3,190  -70.89%
שדרגו את המנוי 27,389 21,990 -5,399  -19.71%
שדרגו את המנוי 356,746 347,696 -9,050  -2.54%
שדרגו את המנוי 38,230 19,141 -19,089  -49.93%
שדרגו את המנוי 80,513 12,935 -67,578  -83.93%
שדרגו את המנוי 2,253,330 2,098,410 -154,920  -6.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,181,919

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -272,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,015
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,024
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,181,919
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -272,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,286,226 2.16%
ילין לפידות 525,922 0.88%
מגדל 128,624 0.22%
הירשמו לצפייה 127,160 0.21%
הירשמו לצפייה 90,295 0.15%
הירשמו לצפייה 86,312 0.14%
שדרגו את המנוי 82,956 0.14%
שדרגו את המנוי 38,469 0.06%
שדרגו את המנוי 34,272 0.06%
שדרגו את המנוי 32,600 0.05%
שדרגו את המנוי 27,174 0.05%
שדרגו את המנוי 19,655 0.03%
שדרגו את המנוי 18,663 0.03%
שדרגו את המנוי 13,415 0.02%
שדרגו את המנוי 13,110 0.02%
שדרגו את המנוי 7,954 0.01%
שדרגו את המנוי 7,434 0.01%
שדרגו את המנוי 4,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,904 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,959 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,872 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,798 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 958 < 0.01%
שדרגו את המנוי 940 < 0.01%
שדרגו את המנוי 612 < 0.01%
שדרגו את המנוי 366 < 0.01%
שדרגו את המנוי 309 < 0.01%
שדרגו את המנוי 183 < 0.01%
שדרגו את המנוי 38 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,091,845 15.27%
מגדל 2,098,410 3.52%
הראל 1,375,860 2.31%
הירשמו לצפייה 1,142,910 1.92%
הירשמו לצפייה 1,118,180 1.88%
הירשמו לצפייה 853,357 1.43%
שדרגו את המנוי 720,512 1.21%
שדרגו את המנוי 409,875 0.69%
שדרגו את המנוי 347,696 0.58%
שדרגו את המנוי 207,310 0.35%
שדרגו את המנוי 88,949 0.15%
שדרגו את המנוי 71,762 0.12%
שדרגו את המנוי 60,456 0.10%
שדרגו את המנוי 55,630 0.09%
שדרגו את המנוי 53,276 0.09%
שדרגו את המנוי 42,125 0.07%
שדרגו את המנוי 33,932 0.06%
שדרגו את המנוי 31,732 0.05%
שדרגו את המנוי 31,409 0.05%
שדרגו את המנוי 27,389 0.05%
שדרגו את המנוי 24,017 0.04%
שדרגו את המנוי 21,990 0.04%
שדרגו את המנוי 21,759 0.04%
שדרגו את המנוי 20,262 0.03%
שדרגו את המנוי 20,050 0.03%
שדרגו את המנוי 19,141 0.03%
שדרגו את המנוי 18,660 0.03%
שדרגו את המנוי 17,961 0.03%
שדרגו את המנוי 16,714 0.03%
שדרגו את המנוי 16,205 0.03%
שדרגו את המנוי 16,108 0.03%
שדרגו את המנוי 12,935 0.02%
שדרגו את המנוי 12,825 0.02%
שדרגו את המנוי 12,192 0.02%
שדרגו את המנוי 10,359 0.02%
שדרגו את המנוי 10,200 0.02%
שדרגו את המנוי 9,829 0.02%
שדרגו את המנוי 6,909 0.01%
שדרגו את המנוי 5,133 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,355 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,216 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,947 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,310 < 0.01%
שדרגו את המנוי 980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 180 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה היום על רכישת חברת הטעמים הבלגית טייגה (Taiga) תמורת כ-2.9 מיליון דולר. טייגה מפתחת, מייצרת ומשווקת תמציות טעם לתעשיות המזון, המשקאות והטבק. מחזור המכירות של החברה הבלגית הסתכם אשתקד בכ-4.9 מליון דולר. #מיזוגים_ורכישות #טייגה #Taiga #תמציות_טעם
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום בניהולו של אורי יהודאי הודיעה היום על חלוקת דיבידנד לבעלי מניותיה בהיקף של כ-22.2 מיליון שקל המשקף דיבידנד של 38 אגורות למניה. מועד התשלום נקבע ל-4 במאי השנה, כשהיום הקובע יהיה ה-20 באפריל 2015. #דיבידנד #אורי_יהודאי
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת שתי חברות בהיקף כולל של 10 מיליון דולר: אינגרנט הספרדית העוסקת במיצויים טבעיים מצמחים למתן פתרונות טעם, צבע, ושימור לתעשיית המזון תמורת 8 מיליון דולר; רכישה נוספת היא של חברת פוד בלנדרז האנגלית, שעוסקת בפיתוח, בייצור ובשיווק של פתרונות טעמי Savory (תחום הטעמים הלא מתוקים) תמורת כ-2 מיליון דולר.
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום קיימה אתמול (ג') שיחת ועידה לסקירת הרכישה של חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של Montana הפרואנית. האזנה חוזרת לשיחת הועידה תיהיה זמינה מעתה למשך 48 שעות הקרובות . טלפון להאזנה: 03-9255901
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  פרוטרום הודיעה על רכישת חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים למזון של חברת Montana SA הפרואנית תמורת 28.5 מיליון דולר ונטילת חוב של כ-6.5 מיליון דולר. עסקה זו כוללת גם את פעילות מונטה פוד בצ'ילה. ב-2013 מכירות חטיבת הטעמים והצבעים הטבעיים של מונטנה הסתכמו ב-52.5 מיליון דולר
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית