תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלפי בנדק 501,831 622,260 120,429  24.00%
פורצ'ן נכסים פיננסיים 24,000 126,000 102,000  425.00%
הירשמו לצפייה 816,417 906,798 90,381  11.07%
הירשמו לצפייה 521,156 563,214 42,058  8.07%
הירשמו לצפייה 1,653,440 1,657,940 4,500  0.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 359,368

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,937,320 3,011,710 1,074,390  55.46%
אקסלנס 424,280 645,020 220,740  52.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,295,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 359,368
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,295,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,941,212 0.49%
תמיר פישמן 1,657,940 0.20%
מגדל 906,798 0.11%
הירשמו לצפייה 622,260 0.08%
הירשמו לצפייה 563,214 0.07%
הירשמו לצפייה 126,000 0.02%
שדרגו את המנוי 65,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,656,730 0.45%
הפניקס 3,011,710 0.37%
אקסלנס 645,020 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית