תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פיטנגו 165,240 183,614 18,374  11.12%
אלפי בנדק 888,842 867,781 -21,061  -2.37%
הירשמו לצפייה 1,565,340 1,388,980 -176,359  -11.27%
הירשמו לצפייה 705,406 515,189 -190,217  -26.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,374

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -387,637

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 23.08.2019 23.08.2019 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 18,374
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -387,637
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,955,564 0.36%
תמיר פישמן 1,388,980 0.17%
אלפי בנדק 867,781 0.11%
הירשמו לצפייה 515,189 0.06%
הירשמו לצפייה 183,614 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,361,777 0.29%
הפניקס 1,926,350 0.24%
אקסלנס 435,427 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית