תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
אקסלנס 9,608,890 11,027,600 1,418,760  14.76%
פיטנגו 456,699 434,939 -21,760  -4.76%
הירשמו לצפייה 748,163 717,771 -30,392  -4.06%
הירשמו לצפייה 567,773 517,364 -50,409  -8.88%
הירשמו לצפייה 2,266,300 1,661,420 -604,882  -26.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,418,760

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -707,443

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
אקסלנס 1,945,000 1,875,710 -69,287  -3.56%
הפניקס 3,956,460 3,872,200 -84,260  -2.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -153,547

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,418,760
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -707,443
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -153,547
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,858,122 1.83%
אקסלנס 11,027,600 1.36%
תמיר פישמן 1,661,420 0.20%
הירשמו לצפייה 717,771 0.09%
הירשמו לצפייה 517,364 0.06%
הירשמו לצפייה 434,939 0.05%
שדרגו את המנוי 238,028 0.03%
שדרגו את המנוי 135,000 0.02%
שדרגו את המנוי 126,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,747,910 0.71%
הפניקס 3,872,200 0.48%
אקסלנס 1,875,710 0.23%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית