תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פיטנגו 145,851 269,297 123,446  84.64%
אלפי בנדק 570,523 618,531 48,008  8.41%
הירשמו לצפייה 680,346 544,258 -136,088  -20.00%
הירשמו לצפייה 1,249,930 1,039,070 -210,857  -16.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 171,454

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -346,945

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 1,926,350 1,937,320 10,971  0.57%
אקסלנס 435,427 424,280 -11,147  -2.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,971

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,147

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 171,454
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -346,945
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,971
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,147
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,471,156 0.30%
תמיר פישמן 1,039,070 0.13%
אלפי בנדק 618,531 0.08%
הירשמו לצפייה 544,258 0.07%
הירשמו לצפייה 269,297 0.03%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,361,600 0.29%
הפניקס 1,937,320 0.24%
אקסלנס 424,280 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית