תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
פיטנגו 251,525 286,525 35,000  13.92%
תמיר פישמן 1,609,690 1,628,980 19,292  1.20%
הירשמו לצפייה 599,045 588,027 -11,018  -1.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 54,292

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,018

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,937,320 3,011,710 1,074,390  55.46%
אקסלנס 424,280 645,020 220,740  52.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,295,130

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 54,292
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,018
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,295,130
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,094,363 0.38%
תמיר פישמן 1,628,980 0.20%
מגדל 588,027 0.07%
הירשמו לצפייה 501,831 0.06%
הירשמו לצפייה 286,525 0.04%
הירשמו לצפייה 65,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,656,730 0.45%
הפניקס 3,011,710 0.37%
אקסלנס 645,020 0.08%
שם חברה: בונוס ביוגרופ
מספר נייר ערך: 485011
אתר: http://www.bonusbiogroup.com
ענף: ביומד
תת ענף: ביוטכנולוגיה
תחום פעילות: תחום תאי הגזע והנדסת רקמות.
משקיע/ה
חברה ציבורית