תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פיטנגו 593,326 831,242 237,916  40.10%
תמיר פישמן 2,082,630 2,078,200 -4,433  -0.21%
הירשמו לצפייה 583,455 560,524 -22,931  -3.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 237,916

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,364

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 3,011,710 3,020,290 8,573  0.28%
אקסלנס 645,020 625,948 -19,072  -2.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,573

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,072

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 237,916
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -27,364
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,573
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,072
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,595,966 0.44%
תמיר פישמן 2,078,200 0.26%
פיטנגו 831,242 0.10%
הירשמו לצפייה 560,524 0.07%
הירשמו לצפייה 126,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,646,238 0.45%
הפניקס 3,020,290 0.37%
אקסלנס 625,948 0.08%
שם חברה: בונוס ביוגרופ
מספר נייר ערך: 485011
אתר: http://www.bonusbiogroup.com
ענף: ביומד
תת ענף: ביוטכנולוגיה
תחום פעילות: תחום תאי הגזע והנדסת רקמות.
משקיע/ה
חברה ציבורית