תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בונוס ביוגרופ

ענף: ביומד
תת-ענף: ביוטכנולוגיה

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
פיטנגו 976,997 1,275,170 298,171  30.52%
תמיר פישמן 2,078,200 2,141,200 63,005  3.03%
הירשמו לצפייה 466,751 439,891 -26,860  -5.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 361,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -26,860

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 3,020,290 5,414,330 2,394,040  79.27%
אקסלנס 625,948 640,326 14,378  2.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,408,418

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 361,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -26,860
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,408,418
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,898,381 0.60%
תמיר פישמן 2,141,200 0.26%
פיטנגו 1,275,170 0.16%
הירשמו לצפייה 916,120 0.11%
הירשמו לצפייה 439,891 0.05%
הירשמו לצפייה 126,000 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,054,656 0.75%
הפניקס 5,414,330 0.67%
אקסלנס 640,326 0.08%
שם חברה: בונוס ביוגרופ
מספר נייר ערך: 485011
אתר: http://www.bonusbiogroup.com
ענף: ביומד
תת ענף: ביוטכנולוגיה
תחום פעילות: תחום תאי הגזע והנדסת רקמות.
משקיע/ה
חברה ציבורית