תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מגדל 300,588 294,718 -5,870  -1.95%
הראל 609,541 550,029 -59,512  -9.76%
הירשמו לצפייה 660,000 510,000 -150,000  -22.73%
הירשמו לצפייה 2,863,590 2,032,160 -831,427  -29.03%
הירשמו לצפייה 45,652,400 44,542,900 -1,109,510  -2.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,156,319

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 322,871 340,359 17,488  5.42%
אקסלנס 72,981 74,540 1,559  2.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,156,319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,064,235 10.24%
מור 44,542,900 9.49%
דולפין 2,032,160 0.43%
הירשמו לצפייה 550,029 0.12%
הירשמו לצפייה 510,000 0.11%
הירשמו לצפייה 294,718 0.06%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 66,156 0.01%
שדרגו את המנוי 830 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 414,899 0.09%
הפניקס 340,359 0.07%
אקסלנס 74,540 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית