תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אקסלנס 1,350,000 2,535,650 1,185,650  87.83%
מגדל 255,619 298,353 42,734  16.72%
הירשמו לצפייה 18,000 36,000 18,000  100.00%
הירשמו לצפייה 62,233 68,083 5,850  9.40%
הירשמו לצפייה 300,000 270,000 -30,000  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,565,130 1,421,510 -143,616  -9.18%
שדרגו את המנוי 44,816,300 42,710,800 -2,105,460  -4.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,252,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,279,076

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 74,540 68,042 -6,498  -8.72%
הפניקס 340,359 317,701 -22,658  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,156

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,252,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,279,076
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,835,822 10.19%
מור 42,710,800 9.10%
אקסלנס 2,535,650 0.54%
הירשמו לצפייה 1,421,510 0.30%
הירשמו לצפייה 427,984 0.09%
הירשמו לצפייה 298,353 0.06%
שדרגו את המנוי 270,000 0.06%
שדרגו את המנוי 68,083 0.01%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 385,743 0.08%
הפניקס 317,701 0.07%
אקסלנס 68,042 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית