תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
דולפין 2,032,160 2,223,820 191,665  9.43%
מגדל 294,718 291,676 -3,042  -1.03%
הירשמו לצפייה 66,156 62,233 -3,923  -5.93%
הירשמו לצפייה 510,000 430,130 -79,870  -15.66%
הירשמו לצפייה 44,542,900 44,189,000 -353,956  -0.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 191,665

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -440,791

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 322,871 340,359 17,488  5.42%
אקסלנס 72,981 74,540 1,559  2.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,047

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 191,665
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -440,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,047
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 47,814,330 10.18%
מור 44,189,000 9.41%
דולפין 2,223,820 0.47%
הירשמו לצפייה 550,029 0.12%
הירשמו לצפייה 430,130 0.09%
הירשמו לצפייה 291,676 0.06%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 62,233 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 414,899 0.09%
הפניקס 340,359 0.07%
אקסלנס 74,540 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית