תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
מגדל 252,952 258,645 5,693  2.25%
פסגות 59,663 59,741 78  0.13%
הירשמו לצפייה 1,009,290 953,189 -56,101  -5.56%
הירשמו לצפייה 40,714,900 39,521,700 -1,193,210  -2.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,771

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,249,311

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
אקסלנס 68,042 33,587 -34,455  -50.64%
הפניקס 317,701 162,064 -155,637  -48.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -190,092

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,771
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,249,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -190,092
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 44,130,148 9.40%
מור 39,521,700 8.42%
אקסלנס 2,545,650 0.54%
הירשמו לצפייה 953,189 0.20%
הירשמו לצפייה 427,984 0.09%
הירשמו לצפייה 258,645 0.06%
שדרגו את המנוי 250,000 0.05%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 59,741 0.01%
שדרגו את המנוי 36,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,797 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 195,651 0.04%
הפניקס 162,064 0.03%
אקסלנס 33,587 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית