תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

לידר השקעות

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מור 44,743,900 45,293,900 550,000  1.23%
מיטב דש 67,443 67,442 -1
הירשמו לצפייה 288,077 253,426 -34,651  -12.03%
הירשמו לצפייה 1,760,580 1,690,840 -69,738  -3.96%
הירשמו לצפייה 550,029 427,984 -122,045  -22.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -226,435

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
אקסלנס 74,540 68,042 -6,498  -8.72%
הפניקס 340,359 317,701 -22,658  -6.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -29,156

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 550,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -226,435
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -29,156
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 48,143,825 10.25%
מור 45,293,900 9.65%
דולפין 1,690,840 0.36%
הירשמו לצפייה 427,984 0.09%
הירשמו לצפייה 330,000 0.07%
הירשמו לצפייה 253,426 0.05%
שדרגו את המנוי 67,442 0.01%
שדרגו את המנוי 62,233 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 385,743 0.08%
הפניקס 317,701 0.07%
אקסלנס 68,042 0.01%
שם חברה: לידר השקעות
מספר נייר ערך: 318014
אתר: http://www.leader.co.il
ענף: השקעה ואחזקות
תת ענף: השקעה ואחזקות
תחום פעילות: נדל"ן ותעשייה ושולטת ב"פולאר תקשורת" ו"לידר שוקי הון" ומחזיקה ב"גרינסטון".
משקיע/ה
חברה ציבורית