תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 7,880,610 8,636,770 756,154  9.60%
איילון 756,600 883,170 126,570  16.73%
הירשמו לצפייה 1,158,130 1,197,010 38,875  3.36%
הירשמו לצפייה 12,744,000 12,773,500 29,498  0.23%
הירשמו לצפייה 160,125 182,605 22,480  14.04%
שדרגו את המנוי 130,000 135,100 5,100  3.92%
שדרגו את המנוי 4,532,600 4,520,240 -12,358  -0.27%
שדרגו את המנוי 2,913,650 2,798,030 -115,615  -3.97%
שדרגו את המנוי 8,169,380 7,866,350 -303,023  -3.71%
שדרגו את המנוי 4,204,630 3,782,040 -422,581  -10.05%
שדרגו את המנוי 1,478,090 910,708 -567,386  -38.39%
שדרגו את המנוי 2,646,160 1,928,990 -717,171  -27.10%
שדרגו את המנוי 16,533,600 13,896,100 -2,637,520  -15.95%
שדרגו את המנוי 11,921,500 8,345,580 -3,575,930  -30.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 978,677

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,351,584

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 99,497,400 133,266,000 33,768,800  33.94%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,231,570 19,694,300 14,462,700  276.45%
הירשמו לצפייה 136,953,000 143,000,000 6,046,930  4.42%
הירשמו לצפייה 62,525,100 68,140,600 5,615,560  8.98%
הירשמו לצפייה 86,747,600 88,941,700 2,194,180  2.53%
שדרגו את המנוי 10,130,000 12,306,500 2,176,490  21.49%
שדרגו את המנוי 3,173,100 4,256,780 1,083,670  34.15%
שדרגו את המנוי 109,492,000 109,999,000 506,256  0.46%
שדרגו את המנוי 1,064,910 1,541,470 476,559  44.75%
שדרגו את המנוי 559,332 668,832 109,500  19.58%
שדרגו את המנוי 1,964,720 2,047,630 82,912  4.22%
שדרגו את המנוי 577,457 645,441 67,984  11.77%
שדרגו את המנוי 17,356,700 17,387,400 30,712  0.18%
שדרגו את המנוי 165,000 175,000 10,000  6.06%
שדרגו את המנוי 3,478,200 3,483,800 5,606  0.16%
שדרגו את המנוי 783,777 769,657 -14,120  -1.80%
שדרגו את המנוי 207,000 153,000 -54,000  -26.09%
שדרגו את המנוי 194,663 128,083 -66,580  -34.20%
שדרגו את המנוי 1,229,560 1,157,060 -72,500  -5.90%
שדרגו את המנוי 1,428,290 1,280,830 -147,456  -10.32%
שדרגו את המנוי 591,965 310,765 -281,200  -47.50%
שדרגו את המנוי 2,443,500 2,133,500 -310,000  -12.69%
שדרגו את המנוי 4,893,420 4,577,740 -315,680  -6.45%
שדרגו את המנוי 4,829,000 4,479,000 -350,000  -7.25%
שדרגו את המנוי 783,796 356,792 -427,004  -54.48%
שדרגו את המנוי 2,783,580 2,296,330 -487,255  -17.50%
שדרגו את המנוי 24,484,800 23,758,100 -726,748  -2.97%
שדרגו את המנוי 2,512,470 1,774,260 -738,201  -29.38%
שדרגו את המנוי 36,646,900 28,011,300 -8,635,630  -23.56%
שדרגו את המנוי 97,831,900 80,923,700 -16,908,300  -17.28%
שדרגו את המנוי 44,660,200 125,373 -44,534,800  -99.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,637,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,069,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 978,677
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,351,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,637,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -74,069,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 67,914,450 2.12%
מור 13,896,100 0.43%
פסגות 12,773,500 0.40%
הירשמו לצפייה 8,636,770 0.27%
הירשמו לצפייה 8,345,580 0.26%
הירשמו לצפייה 7,866,350 0.25%
שדרגו את המנוי 4,520,240 0.14%
שדרגו את המנוי 3,782,040 0.12%
שדרגו את המנוי 2,798,030 0.09%
שדרגו את המנוי 1,928,990 0.06%
שדרגו את המנוי 1,671,290 0.05%
שדרגו את המנוי 1,197,010 0.04%
שדרגו את המנוי 1,005,030 0.03%
שדרגו את המנוי 910,708 0.03%
שדרגו את המנוי 883,170 0.03%
שדרגו את המנוי 760,000 0.02%
שדרגו את המנוי 396,000 0.01%
שדרגו את המנוי 340,000 0.01%
שדרגו את המנוי 278,795 < 0.01%
שדרגו את המנוי 182,605 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,574,570 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 851,165,027 26.57%
מנורה 143,000,000 4.46%
מגדל 133,266,000 4.16%
הירשמו לצפייה 109,999,000 3.43%
הירשמו לצפייה 88,941,700 2.78%
הירשמו לצפייה 80,923,700 2.53%
שדרגו את המנוי 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 68,140,600 2.13%
שדרגו את המנוי 28,011,300 0.87%
שדרגו את המנוי 23,758,100 0.74%
שדרגו את המנוי 19,694,300 0.61%
שדרגו את המנוי 17,387,400 0.54%
שדרגו את המנוי 12,306,500 0.38%
שדרגו את המנוי 4,577,740 0.14%
שדרגו את המנוי 4,479,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,256,780 0.13%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,483,800 0.11%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,296,330 0.07%
שדרגו את המנוי 2,133,500 0.07%
שדרגו את המנוי 2,089,970 0.07%
שדרגו את המנוי 2,047,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,774,260 0.06%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,541,470 0.05%
שדרגו את המנוי 1,507,900 0.05%
שדרגו את המנוי 1,404,710 0.04%
שדרגו את המנוי 1,280,830 0.04%
שדרגו את המנוי 1,243,040 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,157,060 0.04%
שדרגו את המנוי 1,085,690 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 1,040,570 0.03%
שדרגו את המנוי 769,657 0.02%
שדרגו את המנוי 668,832 0.02%
שדרגו את המנוי 661,428 0.02%
שדרגו את המנוי 645,441 0.02%
שדרגו את המנוי 356,792 0.01%
שדרגו את המנוי 310,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 236,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,373 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית