תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 4,026,460 7,423,810 3,397,340  84.38%
מור 15,852,800 16,002,800 150,000  0.95%
הירשמו לצפייה 2,364,720 2,502,210 137,484  5.81%
הירשמו לצפייה 6,261,720 6,351,570 89,846  1.43%
הירשמו לצפייה 885,340 893,012 7,672  0.87%
שדרגו את המנוי 4,942 5,120 178  3.60%
שדרגו את המנוי 12,373 5,406 -6,967  -56.31%
שדרגו את המנוי 533,263 522,034 -11,229  -2.11%
שדרגו את המנוי 1,172,300 1,157,590 -14,707  -1.25%
שדרגו את המנוי 80,000 62,000 -18,000  -22.50%
שדרגו את המנוי 174,011 117,861 -56,150  -32.27%
שדרגו את המנוי 729,208 596,582 -132,626  -18.19%
שדרגו את המנוי 19,118,700 18,973,700 -145,056  -0.76%
שדרגו את המנוי 1,349,970 1,160,000 -189,970  -14.07%
שדרגו את המנוי 10,009,300 9,798,090 -211,163  -2.11%
שדרגו את המנוי 2,424,320 2,136,750 -287,567  -11.86%
שדרגו את המנוי 5,362,690 5,022,710 -339,976  -6.34%
שדרגו את המנוי 16,376,300 14,800,700 -1,575,570  -9.62%
שדרגו את המנוי 11,157,800 7,613,750 -3,544,080  -31.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,782,520

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,533,061

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 74,146,000 112,469,000 38,322,600  51.69%
עמיתים 31,494,600 50,252,200 18,757,600  59.56%
הירשמו לצפייה 40,913,600 52,405,800 11,492,200  28.09%
הירשמו לצפייה 28,409,000 32,634,300 4,225,370  14.87%
הירשמו לצפייה 11,492,100 15,099,700 3,607,560  31.39%
שדרגו את המנוי 78,696,300 82,226,200 3,529,900  4.49%
שדרגו את המנוי 2,086,600 3,216,020 1,129,420  54.13%
שדרגו את המנוי 2,765,000 3,639,000 874,000  31.61%
שדרגו את המנוי 550,000 1,240,000 690,000  125.45%
שדרגו את המנוי 5,081,920 5,186,540 104,620  2.06%
שדרגו את המנוי 1,297,780 1,336,900 39,115  3.01%
שדרגו את המנוי 10,095,800 10,099,800 4,088  0.04%
שדרגו את המנוי 891,210 886,220 -4,990  -0.56%
שדרגו את המנוי 1,547,240 1,541,470 -5,770  -0.37%
שדרגו את המנוי 17,317,700 17,306,200 -11,498  -0.07%
שדרגו את המנוי 254,779 236,984 -17,795  -6.98%
שדרגו את המנוי 152,202 132,566 -19,636  -12.90%
שדרגו את המנוי 277,760 257,477 -20,283  -7.30%
שדרגו את המנוי 219,781 194,663 -25,118  -11.43%
שדרגו את המנוי 1,638,700 1,604,920 -33,778  -2.06%
שדרגו את המנוי 618,875 572,375 -46,500  -7.51%
שדרגו את המנוי 2,510,810 2,443,500 -67,306  -2.68%
שדרגו את המנוי 1,301,440 1,229,560 -71,880  -5.52%
שדרגו את המנוי 1,582,610 1,507,900 -74,709  -4.72%
שדרגו את המנוי 656,870 577,457 -79,413  -12.09%
שדרגו את המנוי 679,415 591,965 -87,450  -12.87%
שדרגו את המנוי 1,243,510 1,145,890 -97,615  -7.85%
שדרגו את המנוי 1,693,730 1,593,390 -100,337  -5.92%
שדרגו את המנוי 74,215,600 74,115,000 -100,680  -0.14%
שדרגו את המנוי 2,199,780 2,089,970 -109,806  -4.99%
שדרגו את המנוי 2,730,070 2,618,100 -111,963  -4.10%
שדרגו את המנוי 476,999 356,792 -120,207  -25.20%
שדרגו את המנוי 786,123 653,569 -132,554  -16.86%
שדרגו את המנוי 1,111,410 913,605 -197,809  -17.80%
שדרגו את המנוי 2,287,360 1,977,100 -310,268  -13.56%
שדרגו את המנוי 15,925,600 15,377,600 -548,032  -3.44%
שדרגו את המנוי 4,138,370 3,478,200 -660,170  -15.95%
שדרגו את המנוי 2,418,910 1,595,570 -823,344  -34.04%
שדרגו את המנוי 6,562,230 5,265,040 -1,297,190  -19.77%
שדרגו את המנוי 118,685,000 117,269,000 -1,416,290  -1.19%
שדרגו את המנוי 22,564,500 19,694,300 -2,870,200  -12.72%
שדרגו את המנוי 59,096,200 54,346,300 -4,749,920  -8.04%
שדרגו את המנוי 148,671,000 129,891,000 -18,780,100  -12.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 82,776,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,992,611

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,782,520
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,533,061
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 82,776,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -32,992,611
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 96,459,433 3.01%
פסגות 18,973,700 0.59%
מור 16,002,800 0.50%
הירשמו לצפייה 14,800,700 0.46%
הירשמו לצפייה 9,798,090 0.31%
הירשמו לצפייה 7,613,750 0.24%
שדרגו את המנוי 7,423,810 0.23%
שדרגו את המנוי 6,351,570 0.20%
שדרגו את המנוי 5,022,710 0.16%
שדרגו את המנוי 2,502,210 0.08%
שדרגו את המנוי 2,136,750 0.07%
שדרגו את המנוי 1,160,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,157,590 0.04%
שדרגו את המנוי 893,012 0.03%
שדרגו את המנוי 596,582 0.02%
שדרגו את המנוי 522,034 0.02%
שדרגו את המנוי 373,774 0.01%
שדרגו את המנוי 357,593 0.01%
שדרגו את המנוי 187,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170,332 < 0.01%
שדרגו את המנוי 117,861 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,406 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,120 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 845,221,157 26.39%
מנורה 129,891,000 4.05%
הראל 117,269,000 3.66%
הירשמו לצפייה 112,469,000 3.51%
הירשמו לצפייה 82,226,200 2.57%
הירשמו לצפייה 74,115,000 2.31%
שדרגו את המנוי 54,346,300 1.70%
שדרגו את המנוי 52,405,800 1.64%
שדרגו את המנוי 50,252,200 1.57%
שדרגו את המנוי 32,634,300 1.02%
שדרגו את המנוי 19,694,300 0.61%
שדרגו את המנוי 17,306,200 0.54%
שדרגו את המנוי 15,377,600 0.48%
שדרגו את המנוי 15,099,700 0.47%
שדרגו את המנוי 10,099,800 0.32%
שדרגו את המנוי 5,555,790 0.17%
שדרגו את המנוי 5,265,040 0.16%
שדרגו את המנוי 5,186,540 0.16%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,478,200 0.11%
שדרגו את המנוי 3,216,020 0.10%
שדרגו את המנוי 2,618,100 0.08%
שדרגו את המנוי 2,512,470 0.08%
שדרגו את המנוי 2,443,500 0.08%
שדרגו את המנוי 2,264,910 0.07%
שדרגו את המנוי 2,089,970 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,977,100 0.06%
שדרגו את המנוי 1,604,920 0.05%
שדרגו את המנוי 1,595,570 0.05%
שדרגו את המנוי 1,593,390 0.05%
שדרגו את המנוי 1,541,470 0.05%
שדרגו את המנוי 1,507,900 0.05%
שדרגו את המנוי 1,336,900 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,229,560 0.04%
שדרגו את המנוי 1,145,890 0.04%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 913,605 0.03%
שדרגו את המנוי 886,220 0.03%
שדרגו את המנוי 653,569 0.02%
שדרגו את המנוי 591,965 0.02%
שדרגו את המנוי 577,457 0.02%
שדרגו את המנוי 572,375 0.02%
שדרגו את המנוי 356,792 0.01%
שדרגו את המנוי 257,477 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 236,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,984 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית