תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אילים 388,629 1,332,340 943,709  242.83%
אפסילון 1,558,890 2,490,880 931,989  59.79%
הירשמו לצפייה 5,879,080 6,646,740 767,663  13.06%
הירשמו לצפייה 1,300,000 1,671,290 371,287  28.56%
הירשמו לצפייה 1,671,100 1,999,900 328,797  19.68%
שדרגו את המנוי 81,124 306,283 225,159  277.55%
שדרגו את המנוי 387,593 505,684 118,091  30.47%
שדרגו את המנוי 675,337 727,874 52,537  7.78%
שדרגו את המנוי 26,000 40,000 14,000  53.85%
שדרגו את המנוי 21,700 12,877 -8,823  -40.66%
שדרגו את המנוי 41,711 29,211 -12,500  -29.97%
שדרגו את המנוי 409,000 396,500 -12,500  -3.06%
שדרגו את המנוי 15,295,200 15,230,800 -64,371  -0.42%
שדרגו את המנוי 13,297,100 13,154,400 -142,695  -1.07%
שדרגו את המנוי 4,022,370 3,746,120 -276,248  -6.87%
שדרגו את המנוי 19,998,000 19,678,700 -319,326  -1.60%
שדרגו את המנוי 9,169,840 8,838,430 -331,405  -3.61%
שדרגו את המנוי 3,374,590 2,988,870 -385,718  -11.43%
שדרגו את המנוי 10,339,300 9,388,990 -950,334  -9.19%
שדרגו את המנוי 11,336,900 1,411,900 -9,925,020  -87.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,753,232

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,428,940

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 67,936,500 99,497,400 31,560,800  46.46%
מנורה 133,310,000 136,953,000 3,643,500  2.73%
הירשמו לצפייה 34,105,200 36,646,900 2,541,690  7.45%
הירשמו לצפייה 2,618,100 3,173,100 555,000  21.20%
הירשמו לצפייה 356,792 783,796 427,004  119.68%
שדרגו את המנוי 4,838 165,000 160,162  3,310.50%
שדרגו את המנוי 2,446,690 2,488,680 41,987  1.72%
שדרגו את המנוי 541,912 559,332 17,420  3.21%
שדרגו את המנוי 17,344,000 17,356,700 12,748  0.07%
שדרגו את המנוי 73,728,700 73,698,600 -30,048  -0.04%
שדרגו את המנוי 1,145,890 1,085,690 -60,200  -5.25%
שדרגו את המנוי 2,030,820 1,964,720 -66,096  -3.25%
שדרגו את המנוי 1,336,900 1,243,040 -93,858  -7.02%
שדרגו את המנוי 1,537,130 1,428,290 -108,843  -7.08%
שדרגו את המנוי 772,778 661,428 -111,350  -14.41%
שדרגו את המנוי 1,593,390 1,404,710 -188,679  -11.84%
שדרגו את המנוי 5,137,950 4,893,420 -244,538  -4.76%
שדרגו את המנוי 87,041,200 86,747,600 -293,672  -0.34%
שדרגו את המנוי 5,265,040 4,829,000 -436,047  -8.28%
שדרגו את המנוי 3,249,500 2,783,580 -465,917  -14.34%
שדרגו את המנוי 1,595,570 1,040,570 -555,000  -34.78%
שדרגו את המנוי 10,791,200 10,130,000 -661,191  -6.13%
שדרגו את המנוי 25,427,500 24,484,800 -942,712  -3.71%
שדרגו את המנוי 47,012,300 44,660,200 -2,352,090  -5.00%
שדרגו את המנוי 113,009,000 109,492,000 -3,516,100  -3.11%
שדרגו את המנוי 6,858,260 1,060,000 -5,798,260  -84.54%
שדרגו את המנוי 19,694,300 5,231,570 -14,462,700  -73.44%
שדרגו את המנוי 113,816,000 97,831,900 -15,984,500  -14.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 38,960,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,371,801

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,753,232
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,428,940
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 38,960,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -46,371,801
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 92,310,528 2.88%
מור 19,678,700 0.61%
מיטב דש 15,230,800 0.48%
הירשמו לצפייה 13,154,400 0.41%
הירשמו לצפייה 9,388,990 0.29%
הירשמו לצפייה 8,838,430 0.28%
שדרגו את המנוי 6,646,740 0.21%
שדרגו את המנוי 3,746,120 0.12%
שדרגו את המנוי 2,988,870 0.09%
שדרגו את המנוי 2,490,880 0.08%
שדרגו את המנוי 1,999,900 0.06%
שדרגו את המנוי 1,671,290 0.05%
שדרגו את המנוי 1,411,900 0.04%
שדרגו את המנוי 1,332,340 0.04%
שדרגו את המנוי 1,139,030 0.04%
שדרגו את המנוי 727,874 0.02%
שדרגו את המנוי 505,684 0.02%
שדרגו את המנוי 396,500 0.01%
שדרגו את המנוי 373,774 0.01%
שדרגו את המנוי 306,283 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,877 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 859,977,248 26.85%
מנורה 136,953,000 4.28%
הראל 109,492,000 3.42%
הירשמו לצפייה 99,497,400 3.11%
הירשמו לצפייה 97,831,900 3.05%
הירשמו לצפייה 86,747,600 2.71%
שדרגו את המנוי 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 62,525,100 1.95%
שדרגו את המנוי 44,660,200 1.39%
שדרגו את המנוי 36,646,900 1.14%
שדרגו את המנוי 24,484,800 0.76%
שדרגו את המנוי 17,356,700 0.54%
שדרגו את המנוי 10,130,000 0.32%
שדרגו את המנוי 5,231,570 0.16%
שדרגו את המנוי 4,893,420 0.15%
שדרגו את המנוי 4,829,000 0.15%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,478,200 0.11%
שדרגו את המנוי 3,173,100 0.10%
שדרגו את המנוי 2,783,580 0.09%
שדרגו את המנוי 2,512,470 0.08%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,443,500 0.08%
שדרגו את המנוי 2,089,970 0.07%
שדרגו את המנוי 1,964,720 0.06%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,507,900 0.05%
שדרגו את המנוי 1,428,290 0.04%
שדרגו את המנוי 1,404,710 0.04%
שדרגו את המנוי 1,243,040 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,229,560 0.04%
שדרגו את המנוי 1,085,690 0.03%
שדרגו את המנוי 1,064,910 0.03%
שדרגו את המנוי 1,060,000 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 1,040,570 0.03%
שדרגו את המנוי 783,796 0.02%
שדרגו את המנוי 783,777 0.02%
שדרגו את המנוי 661,428 0.02%
שדרגו את המנוי 591,965 0.02%
שדרגו את המנוי 577,457 0.02%
שדרגו את המנוי 559,332 0.02%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 236,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 194,663 < 0.01%
שדרגו את המנוי 165,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,984 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית