תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
פסגות 16,722,800 18,683,800 1,961,050  11.73%
מגדל 20,877,700 21,674,200 796,522  3.82%
הירשמו לצפייה 1,285,280 1,824,840 539,557  41.98%
הירשמו לצפייה 17,252,900 17,671,100 418,244  2.42%
הירשמו לצפייה 4,059,960 4,304,330 244,372  6.02%
שדרגו את המנוי 3,625,960 3,754,490 128,537  3.54%
שדרגו את המנוי 17,162 119,069 101,907  593.79%
שדרגו את המנוי 871,655 938,194 66,539  7.63%
שדרגו את המנוי 295,000 360,000 65,000  22.03%
שדרגו את המנוי 972,915 1,012,920 40,000  4.11%
שדרגו את המנוי 13,423 27,668 14,245  106.12%
שדרגו את המנוי 1,086,310 1,098,310 12,000  1.10%
שדרגו את המנוי 86,145 84,369 -1,776  -2.06%
שדרגו את המנוי 75,069 58,259 -16,810  -22.39%
שדרגו את המנוי 256,000 166,000 -90,000  -35.16%
שדרגו את המנוי 5,302,020 5,157,120 -144,905  -2.73%
שדרגו את המנוי 7,766,510 7,594,560 -171,952  -2.21%
שדרגו את המנוי 4,425,460 3,752,410 -673,052  -15.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,387,973

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,098,495

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 80,923,700 125,989,000 45,065,400  55.69%
יהב אחים ואחיות 1,774,260 6,144,260 4,370,000  246.30%
הירשמו לצפייה 1,541,470 5,262,470 3,721,000  241.39%
הירשמו לצפייה 30,418,700 31,903,600 1,484,890  4.88%
הירשמו לצפייה 2,296,330 3,630,910 1,334,580  58.12%
שדרגו את המנוי 1,058,590 2,085,610 1,027,020  97.02%
שדרגו את המנוי 86,111,700 86,904,200 792,528  0.92%
שדרגו את המנוי 645,441 1,267,840 622,400  96.43%
שדרגו את המנוי 12,874,700 13,328,700 454,020  3.53%
שדרגו את המנוי 310,765 591,965 281,200  90.49%
שדרגו את המנוי 143,152,000 143,287,000 134,672  0.09%
שדרגו את המנוי 109,888,000 109,949,000 60,968  0.06%
שדרגו את המנוי 49,337 48,012 -1,325  -2.69%
שדרגו את המנוי 17,148,400 17,134,400 -13,984  -0.08%
שדרגו את המנוי 4,676,590 4,649,710 -26,880  -0.57%
שדרגו את המנוי 482,540 379,792 -102,748  -21.29%
שדרגו את המנוי 1,895,720 1,762,750 -132,967  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,280,830 1,098,180 -182,655  -14.26%
שדרגו את המנוי 854,429 551,133 -303,296  -35.50%
שדרגו את המנוי 1,243,040 795,469 -447,573  -36.01%
שדרגו את המנוי 2,769,970 1,901,960 -868,012  -31.34%
שדרגו את המנוי 4,319,940 2,316,450 -2,003,490  -46.38%
שדרגו את המנוי 4,256,780 1,394,290 -2,862,490  -67.25%
שדרגו את המנוי 122,844,000 69,845,700 -52,998,200  -43.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,348,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,943,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,387,973
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,098,495
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 59,348,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -59,943,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 92,504,560 2.89%
מגדל 21,674,200 0.68%
פסגות 18,683,800 0.58%
הירשמו לצפייה 17,671,100 0.55%
הירשמו לצפייה 7,594,560 0.24%
הירשמו לצפייה 5,157,120 0.16%
שדרגו את המנוי 4,304,330 0.13%
שדרגו את המנוי 3,754,490 0.12%
שדרגו את המנוי 3,752,410 0.12%
שדרגו את המנוי 2,030,560 0.06%
שדרגו את המנוי 1,824,840 0.06%
שדרגו את המנוי 1,098,310 0.03%
שדרגו את המנוי 1,012,920 0.03%
שדרגו את המנוי 1,005,030 0.03%
שדרגו את המנוי 938,194 0.03%
שדרגו את המנוי 364,247 0.01%
שדרגו את המנוי 360,000 0.01%
שדרגו את המנוי 325,846 0.01%
שדרגו את המנוי 287,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 166,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 141,352 < 0.01%
שדרגו את המנוי 119,069 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,943 < 0.01%
שדרגו את המנוי 58,259 < 0.01%
שדרגו את המנוי 27,668 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 715,234,571 22.33%
מנורה 143,287,000 4.47%
כלל 125,989,000 3.93%
הירשמו לצפייה 109,949,000 3.43%
הירשמו לצפייה 86,904,200 2.71%
הירשמו לצפייה 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 69,845,700 2.18%
שדרגו את המנוי 31,903,600 1.00%
שדרגו את המנוי 17,134,400 0.53%
שדרגו את המנוי 13,328,700 0.42%
שדרגו את המנוי 6,144,260 0.19%
שדרגו את המנוי 5,262,470 0.16%
שדרגו את המנוי 4,649,710 0.15%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,630,910 0.11%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,316,450 0.07%
שדרגו את המנוי 2,085,610 0.07%
שדרגו את המנוי 1,901,960 0.06%
שדרגו את המנוי 1,762,750 0.06%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,394,290 0.04%
שדרגו את המנוי 1,267,840 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,098,180 0.03%
שדרגו את המנוי 795,469 0.02%
שדרגו את המנוי 591,965 0.02%
שדרגו את המנוי 551,133 0.02%
שדרגו את המנוי 379,792 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,012 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית