תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 3,340,900 3,524,510 183,606  5.50%
קבין 1,787,760 1,828,120 40,358  2.26%
הירשמו לצפייה 90,002 122,549 32,547  36.16%
הירשמו לצפייה 30,200 35,000 4,800  15.89%
הירשמו לצפייה 5,000 0 -5,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 583,260 535,134 -48,126  -8.25%
שדרגו את המנוי 284,299 231,497 -52,802  -18.57%
שדרגו את המנוי 376,720 262,515 -114,205  -30.32%
שדרגו את המנוי 12,992,800 12,861,500 -131,301  -1.01%
שדרגו את המנוי 11,855,000 11,686,300 -168,730  -1.42%
שדרגו את המנוי 4,242,070 4,023,550 -218,517  -5.15%
שדרגו את המנוי 3,773,650 3,550,070 -223,583  -5.92%
שדרגו את המנוי 5,995,700 5,305,020 -690,672  -11.52%
שדרגו את המנוי 16,216,900 15,004,900 -1,212,030  -7.47%
שדרגו את המנוי 11,265,400 9,540,940 -1,724,440  -15.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 261,311

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,589,406

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
כלל 80,923,700 125,989,000 45,065,400  55.69%
יהב אחים ואחיות 1,774,260 6,144,260 4,370,000  246.30%
הירשמו לצפייה 1,541,470 5,262,470 3,721,000  241.39%
הירשמו לצפייה 30,418,700 31,903,600 1,484,890  4.88%
הירשמו לצפייה 2,296,330 3,630,910 1,334,580  58.12%
שדרגו את המנוי 1,058,590 2,085,610 1,027,020  97.02%
שדרגו את המנוי 86,111,700 86,904,200 792,528  0.92%
שדרגו את המנוי 645,441 1,267,840 622,400  96.43%
שדרגו את המנוי 12,874,700 13,328,700 454,020  3.53%
שדרגו את המנוי 310,765 591,965 281,200  90.49%
שדרגו את המנוי 143,152,000 143,287,000 134,672  0.09%
שדרגו את המנוי 109,888,000 109,949,000 60,968  0.06%
שדרגו את המנוי 49,337 48,012 -1,325  -2.69%
שדרגו את המנוי 17,148,400 17,134,400 -13,984  -0.08%
שדרגו את המנוי 4,676,590 4,649,710 -26,880  -0.57%
שדרגו את המנוי 482,540 379,792 -102,748  -21.29%
שדרגו את המנוי 1,895,720 1,762,750 -132,967  -7.01%
שדרגו את המנוי 1,280,830 1,098,180 -182,655  -14.26%
שדרגו את המנוי 854,429 551,133 -303,296  -35.50%
שדרגו את המנוי 1,243,040 795,469 -447,573  -36.01%
שדרגו את המנוי 2,769,970 1,901,960 -868,012  -31.34%
שדרגו את המנוי 4,319,940 2,316,450 -2,003,490  -46.38%
שדרגו את המנוי 4,256,780 1,394,290 -2,862,490  -67.25%
שדרגו את המנוי 122,844,000 69,845,700 -52,998,200  -43.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,348,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,943,620

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 261,311
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,589,406
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 59,348,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -59,943,620
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 73,446,807 2.29%
פסגות 15,004,900 0.47%
מגדל 12,861,500 0.40%
הירשמו לצפייה 11,686,300 0.36%
הירשמו לצפייה 9,540,940 0.30%
הירשמו לצפייה 5,305,020 0.17%
שדרגו את המנוי 4,023,550 0.13%
שדרגו את המנוי 3,550,070 0.11%
שדרגו את המנוי 3,524,510 0.11%
שדרגו את המנוי 1,910,580 0.06%
שדרגו את המנוי 1,828,120 0.06%
שדרגו את המנוי 1,005,030 0.03%
שדרגו את המנוי 884,238 0.03%
שדרגו את המנוי 722,915 0.02%
שדרגו את המנוי 535,134 0.02%
שדרגו את המנוי 266,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 262,515 < 0.01%
שדרגו את המנוי 231,497 < 0.01%
שדרגו את המנוי 122,549 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57,287 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,762 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 715,234,571 22.33%
מנורה 143,287,000 4.47%
כלל 125,989,000 3.93%
הירשמו לצפייה 109,949,000 3.43%
הירשמו לצפייה 86,904,200 2.71%
הירשמו לצפייה 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 69,845,700 2.18%
שדרגו את המנוי 31,903,600 1.00%
שדרגו את המנוי 17,134,400 0.53%
שדרגו את המנוי 13,328,700 0.42%
שדרגו את המנוי 6,144,260 0.19%
שדרגו את המנוי 5,262,470 0.16%
שדרגו את המנוי 4,649,710 0.15%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,630,910 0.11%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,316,450 0.07%
שדרגו את המנוי 2,085,610 0.07%
שדרגו את המנוי 1,901,960 0.06%
שדרגו את המנוי 1,762,750 0.06%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,394,290 0.04%
שדרגו את המנוי 1,267,840 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,098,180 0.03%
שדרגו את המנוי 795,469 0.02%
שדרגו את המנוי 591,965 0.02%
שדרגו את המנוי 551,133 0.02%
שדרגו את המנוי 379,792 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48,012 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית