תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 9,810,630 10,120,600 309,934  3.16%
אקסלנס 1,776,100 1,978,370 202,274  11.39%
הירשמו לצפייה 10,616,800 10,684,000 67,200  0.63%
הירשמו לצפייה 181,000 187,000 6,000  3.31%
הירשמו לצפייה 85,000 80,000 -5,000  -5.88%
שדרגו את המנוי 42,944 32,944 -10,000  -23.29%
שדרגו את המנוי 34,931 11,622 -23,309  -66.73%
שדרגו את המנוי 604,925 574,617 -30,308  -5.01%
שדרגו את המנוי 318,776 276,906 -41,870  -13.13%
שדרגו את המנוי 5,638,890 5,589,210 -49,674  -0.88%
שדרגו את המנוי 1,086,510 1,020,240 -66,273  -6.10%
שדרגו את המנוי 507,545 373,774 -133,771  -26.36%
שדרגו את המנוי 1,373,460 1,202,060 -171,400  -12.48%
שדרגו את המנוי 1,037,840 841,535 -196,303  -18.91%
שדרגו את המנוי 17,158,800 16,857,500 -301,314  -1.76%
שדרגו את המנוי 675,861 189,610 -486,251  -71.95%
שדרגו את המנוי 20,570,100 20,072,000 -498,112  -2.42%
שדרגו את המנוי 2,478,400 1,878,430 -599,970  -24.21%
שדרגו את המנוי 4,794,390 4,085,340 -709,046  -14.79%
שדרגו את המנוי 7,072,970 6,323,140 -749,830  -10.60%
שדרגו את המנוי 18,289,700 17,178,900 -1,110,750  -6.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 585,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,183,181

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 47,847,300 74,146,000 26,298,800  54.96%
הלמן אלדובי 12,200,000 28,409,000 16,209,000  132.86%
הירשמו לצפייה 116,404,000 118,685,000 2,281,490  1.96%
הירשמו לצפייה 73,307,500 74,215,600 908,160  1.24%
הירשמו לצפייה 3,595,440 4,138,370 542,924  15.10%
שדרגו את המנוי 1,064,910 1,547,240 482,329  45.29%
שדרגו את המנוי 148,335,000 148,671,000 336,288  0.23%
שדרגו את המנוי 4,807,830 5,081,920 274,096  5.70%
שדרגו את המנוי 755,250 891,210 135,960  18.00%
שדרגו את המנוי 11,399,800 11,492,100 92,318  0.81%
שדרגו את המנוי 1,571,550 1,582,610 11,068  0.70%
שדרגו את המנוי 142,040 152,202 10,162  7.15%
שדרגו את המנוי 210,000 207,000 -3,000  -1.43%
שדרגו את המנוי 1,313,130 1,301,440 -11,689  -0.89%
שדרגו את המנוי 1,655,050 1,638,700 -16,350  -0.99%
שדרגו את המנוי 95,697 67,984 -27,713  -28.96%
שדרגו את המנוי 303,106 254,779 -48,327  -15.94%
שדרגו את המנוי 1,293,460 1,243,510 -49,950  -3.86%
שדרגו את המנוי 743,698 656,870 -86,828  -11.68%
שדרגו את המנוי 2,422,050 2,287,360 -134,682  -5.56%
שדרגו את המנוי 41,092,500 40,913,600 -178,924  -0.44%
שדרגו את המנוי 848,425 618,875 -229,550  -27.06%
שדרגו את המנוי 2,860,810 2,510,810 -350,000  -12.23%
שדרגו את המנוי 59,601,900 59,096,200 -505,656  -0.85%
שדרגו את המנוי 10,698,400 10,095,800 -602,597  -5.63%
שדרגו את המנוי 3,556,720 2,730,070 -826,652  -23.24%
שדרגו את המנוי 7,680,230 6,562,230 -1,118,000  -14.56%
שדרגו את המנוי 1,750,000 550,000 -1,200,000  -68.57%
שדרגו את המנוי 19,084,600 17,317,700 -1,766,820  -9.26%
שדרגו את המנוי 20,222,100 15,925,600 -4,296,450  -21.25%
שדרגו את המנוי 84,853,600 78,696,300 -6,157,300  -7.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 47,582,595

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -17,610,488

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 585,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,183,181
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 47,582,595
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -17,610,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 101,673,044 3.17%
פסגות 20,072,000 0.63%
מיטב דש 17,178,900 0.54%
הירשמו לצפייה 16,857,500 0.53%
הירשמו לצפייה 10,684,000 0.33%
הירשמו לצפייה 10,120,600 0.32%
שדרגו את המנוי 6,323,140 0.20%
שדרגו את המנוי 5,589,210 0.17%
שדרגו את המנוי 4,085,340 0.13%
שדרגו את המנוי 1,978,370 0.06%
שדרגו את המנוי 1,878,430 0.06%
שדרגו את המנוי 1,349,970 0.04%
שדרגו את המנוי 1,202,060 0.04%
שדרגו את המנוי 1,020,240 0.03%
שדרגו את המנוי 841,535 0.03%
שדרגו את המנוי 574,617 0.02%
שדרגו את המנוי 373,774 0.01%
שדרגו את המנוי 357,593 0.01%
שדרגו את המנוי 276,906 < 0.01%
שדרגו את המנוי 192,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 189,610 < 0.01%
שדרגו את המנוי 187,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75,998 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,622 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,973 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 787,368,238 24.58%
מנורה 148,671,000 4.64%
הראל 118,685,000 3.71%
הירשמו לצפייה 78,696,300 2.46%
הירשמו לצפייה 74,215,600 2.32%
הירשמו לצפייה 74,146,000 2.31%
שדרגו את המנוי 59,096,200 1.84%
שדרגו את המנוי 40,913,600 1.28%
שדרגו את המנוי 31,494,600 0.98%
שדרגו את המנוי 28,409,000 0.89%
שדרגו את המנוי 22,564,500 0.70%
שדרגו את המנוי 17,317,700 0.54%
שדרגו את המנוי 15,925,600 0.50%
שדרגו את המנוי 11,492,100 0.36%
שדרגו את המנוי 10,095,800 0.32%
שדרגו את המנוי 6,562,230 0.20%
שדרגו את המנוי 5,081,920 0.16%
שדרגו את המנוי 4,138,370 0.13%
שדרגו את המנוי 2,765,000 0.09%
שדרגו את המנוי 2,730,070 0.09%
שדרגו את המנוי 2,510,810 0.08%
שדרגו את המנוי 2,418,910 0.08%
שדרגו את המנוי 2,287,360 0.07%
שדרגו את המנוי 2,264,910 0.07%
שדרגו את המנוי 2,199,780 0.07%
שדרגו את המנוי 2,086,600 0.07%
שדרגו את המנוי 2,032,000 0.06%
שדרגו את המנוי 1,693,730 0.05%
שדרגו את המנוי 1,638,700 0.05%
שדרגו את המנוי 1,582,610 0.05%
שדרגו את המנוי 1,547,240 0.05%
שדרגו את המנוי 1,301,440 0.04%
שדרגו את המנוי 1,297,780 0.04%
שדרגו את המנוי 1,243,510 0.04%
שדרגו את המנוי 1,111,410 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 891,210 0.03%
שדרגו את המנוי 786,123 0.02%
שדרגו את המנוי 679,415 0.02%
שדרגו את המנוי 656,870 0.02%
שדרגו את המנוי 618,875 0.02%
שדרגו את המנוי 550,000 0.02%
שדרגו את המנוי 476,999 0.01%
שדרגו את המנוי 277,760 < 0.01%
שדרגו את המנוי 254,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 253,270 < 0.01%
שדרגו את המנוי 219,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 207,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 152,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67,984 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית