תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
פסגות 12,536,500 13,741,800 1,205,230  9.61%
אלטשולר - שחם -5,757,040 -4,814,890 942,155  -16.37%
הירשמו לצפייה 530,000 762,571 232,571  43.88%
הירשמו לצפייה 120,000 350,000 230,000  191.67%
הירשמו לצפייה 8,449,140 8,595,510 146,371  1.73%
שדרגו את המנוי 942,442 950,922 8,480  0.90%
שדרגו את המנוי 10,000 5,000 -5,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 233,000 217,000 -16,000  -6.87%
שדרגו את המנוי 208,659 191,746 -16,913  -8.11%
שדרגו את המנוי 4,368,100 4,345,660 -22,439  -0.51%
שדרגו את המנוי 1,971,690 1,904,180 -67,509  -3.42%
שדרגו את המנוי 2,898,260 2,804,810 -93,452  -3.22%
שדרגו את המנוי 7,666,680 7,538,400 -128,286  -1.67%
שדרגו את המנוי 12,412,000 12,280,000 -132,000  -1.06%
שדרגו את המנוי 1,203,160 1,065,530 -137,637  -11.44%
שדרגו את המנוי 811,193 652,812 -158,381  -19.52%
שדרגו את המנוי 3,737,720 3,389,400 -348,318  -9.32%
שדרגו את המנוי 7,981,720 7,397,900 -583,821  -7.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,764,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,709,756

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 23,758,100 30,418,700 6,660,650  28.04%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 2,089,970 2,769,970 680,000  32.54%
הירשמו לצפייה 143,000,000 143,152,000 151,952  0.11%
הירשמו לצפייה 4,577,740 4,676,590 98,850  2.16%
הירשמו לצפייה 125,373 49,337 -76,036  -60.65%
שדרגו את המנוי 236,984 136,178 -100,806  -42.54%
שדרגו את המנוי 109,999,000 109,888,000 -110,784  -0.10%
שדרגו את המנוי 2,047,630 1,895,720 -151,916  -7.42%
שדרגו את המנוי 668,832 482,540 -186,292  -27.85%
שדרגו את המנוי 17,387,400 17,148,400 -239,004  -1.37%
שדרגו את המנוי 769,657 474,738 -294,919  -38.32%
שדרגו את המנוי 1,157,060 854,429 -302,633  -26.16%
שדרגו את המנוי 2,133,500 1,734,300 -399,201  -18.71%
שדרגו את המנוי 3,483,800 3,052,150 -431,654  -12.39%
שדרגו את המנוי 1,507,900 1,047,420 -460,483  -30.54%
שדרגו את המנוי 4,479,000 3,479,000 -1,000,000  -22.33%
שדרגו את המנוי 68,140,600 66,102,600 -2,038,000  -2.99%
שדרגו את המנוי 19,694,300 17,603,600 -2,090,660  -10.62%
שדרגו את המנוי 88,941,700 86,111,700 -2,830,040  -3.18%
שדרגו את המנוי 12,306,500 4,319,940 -7,986,570  -64.90%
שדרגו את המנוי 133,266,000 122,844,000 -10,422,300  -7.82%
שדרגו את המנוי 28,011,300 12,874,700 -15,136,600  -54.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,591,452

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -44,257,898

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,764,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,709,756
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,591,452
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -44,257,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,839,063 2.02%
פסגות 13,741,800 0.43%
מור 12,280,000 0.38%
הירשמו לצפייה 8,595,510 0.27%
הירשמו לצפייה 7,538,400 0.24%
הירשמו לצפייה 7,397,900 0.23%
שדרגו את המנוי 4,345,660 0.14%
שדרגו את המנוי 3,389,400 0.11%
שדרגו את המנוי 2,804,810 0.09%
שדרגו את המנוי 1,904,180 0.06%
שדרגו את המנוי 1,671,290 0.05%
שדרגו את המנוי 1,065,530 0.03%
שדרגו את המנוי 1,005,030 0.03%
שדרגו את המנוי 950,922 0.03%
שדרגו את המנוי 762,571 0.02%
שדרגו את המנוי 652,812 0.02%
שדרגו את המנוי 350,000 0.01%
שדרגו את המנוי 346,680 0.01%
שדרגו את המנוי 340,000 0.01%
שדרגו את המנוי 217,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 191,746 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי -4,814,890 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 813,191,753 25.39%
מנורה 143,152,000 4.47%
מגדל 122,844,000 3.83%
הירשמו לצפייה 109,888,000 3.43%
הירשמו לצפייה 86,111,700 2.69%
הירשמו לצפייה 80,923,700 2.53%
שדרגו את המנוי 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 66,102,600 2.06%
שדרגו את המנוי 30,418,700 0.95%
שדרגו את המנוי 17,603,600 0.55%
שדרגו את המנוי 17,148,400 0.54%
שדרגו את המנוי 12,874,700 0.40%
שדרגו את המנוי 4,676,590 0.15%
שדרגו את המנוי 4,319,940 0.13%
שדרגו את המנוי 4,256,780 0.13%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,479,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,052,150 0.10%
שדרגו את המנוי 2,769,970 0.09%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,296,330 0.07%
שדרגו את המנוי 1,895,720 0.06%
שדרגו את המנוי 1,774,260 0.06%
שדרגו את המנוי 1,734,300 0.05%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,541,470 0.05%
שדרגו את המנוי 1,280,830 0.04%
שדרגו את המנוי 1,243,040 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,085,690 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 1,047,420 0.03%
שדרגו את המנוי 1,040,570 0.03%
שדרגו את המנוי 854,429 0.03%
שדרגו את המנוי 661,428 0.02%
שדרגו את המנוי 645,441 0.02%
שדרגו את המנוי 482,540 0.02%
שדרגו את המנוי 474,738 0.01%
שדרגו את המנוי 356,792 0.01%
שדרגו את המנוי 310,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 136,178 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 97,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 49,337 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית