תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

בזן

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
אתר: www.orl.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הראל 2,798,030 2,898,260 100,233  3.58%
אושן 135,100 233,000 97,900  72.46%
הירשמו לצפייה 278,795 346,680 67,885  24.35%
הירשמו לצפייה 883,170 942,442 59,272  6.71%
הירשמו לצפייה 1,928,990 1,971,690 42,700  2.21%
שדרגו את המנוי 182,605 208,659 26,054  14.27%
שדרגו את המנוי 1,197,010 1,203,160 6,154  0.51%
שדרגו את המנוי 396,000 376,000 -20,000  -5.05%
שדרגו את המנוי 3,782,040 3,737,720 -44,326  -1.17%
שדרגו את המנוי 910,708 811,193 -99,515  -10.93%
שדרגו את המנוי 4,520,240 4,368,100 -152,136  -3.37%
שדרגו את המנוי 8,636,770 8,449,140 -187,628  -2.17%
שדרגו את המנוי 7,866,350 7,666,680 -199,670  -2.54%
שדרגו את המנוי 760,000 530,000 -230,000  -30.26%
שדרגו את המנוי 12,773,500 12,536,500 -236,961  -1.86%
שדרגו את המנוי 8,345,580 7,981,720 -363,856  -4.36%
שדרגו את המנוי -4,574,570 -5,757,040 -1,182,480  25.85%
שדרגו את המנוי 13,896,100 12,412,000 -1,484,040  -10.68%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 400,198

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,200,612

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 99,497,400 133,266,000 33,768,800  33.94%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 5,231,570 19,694,300 14,462,700  276.45%
הירשמו לצפייה 136,953,000 143,000,000 6,046,930  4.42%
הירשמו לצפייה 62,525,100 68,140,600 5,615,560  8.98%
הירשמו לצפייה 86,747,600 88,941,700 2,194,180  2.53%
שדרגו את המנוי 10,130,000 12,306,500 2,176,490  21.49%
שדרגו את המנוי 3,173,100 4,256,780 1,083,670  34.15%
שדרגו את המנוי 109,492,000 109,999,000 506,256  0.46%
שדרגו את המנוי 1,064,910 1,541,470 476,559  44.75%
שדרגו את המנוי 559,332 668,832 109,500  19.58%
שדרגו את המנוי 1,964,720 2,047,630 82,912  4.22%
שדרגו את המנוי 577,457 645,441 67,984  11.77%
שדרגו את המנוי 17,356,700 17,387,400 30,712  0.18%
שדרגו את המנוי 165,000 175,000 10,000  6.06%
שדרגו את המנוי 3,478,200 3,483,800 5,606  0.16%
שדרגו את המנוי 783,777 769,657 -14,120  -1.80%
שדרגו את המנוי 207,000 153,000 -54,000  -26.09%
שדרגו את המנוי 194,663 128,083 -66,580  -34.20%
שדרגו את המנוי 1,229,560 1,157,060 -72,500  -5.90%
שדרגו את המנוי 1,428,290 1,280,830 -147,456  -10.32%
שדרגו את המנוי 591,965 310,765 -281,200  -47.50%
שדרגו את המנוי 2,443,500 2,133,500 -310,000  -12.69%
שדרגו את המנוי 4,893,420 4,577,740 -315,680  -6.45%
שדרגו את המנוי 4,829,000 4,479,000 -350,000  -7.25%
שדרגו את המנוי 783,796 356,792 -427,004  -54.48%
שדרגו את המנוי 2,783,580 2,296,330 -487,255  -17.50%
שדרגו את המנוי 24,484,800 23,758,100 -726,748  -2.97%
שדרגו את המנוי 2,512,470 1,774,260 -738,201  -29.38%
שדרגו את המנוי 36,646,900 28,011,300 -8,635,630  -23.56%
שדרגו את המנוי 97,831,900 80,923,700 -16,908,300  -17.28%
שדרגו את המנוי 44,660,200 125,373 -44,534,800  -99.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 66,637,859

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -74,069,474

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 400,198
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,200,612
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 66,637,859
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -74,069,474
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 64,233,936 2.01%
פסגות 12,536,500 0.39%
מור 12,412,000 0.39%
הירשמו לצפייה 8,449,140 0.26%
הירשמו לצפייה 7,981,720 0.25%
הירשמו לצפייה 7,666,680 0.24%
שדרגו את המנוי 4,368,100 0.14%
שדרגו את המנוי 3,737,720 0.12%
שדרגו את המנוי 2,898,260 0.09%
שדרגו את המנוי 1,971,690 0.06%
שדרגו את המנוי 1,671,290 0.05%
שדרגו את המנוי 1,203,160 0.04%
שדרגו את המנוי 1,005,030 0.03%
שדרגו את המנוי 942,442 0.03%
שדרגו את המנוי 811,193 0.03%
שדרגו את המנוי 530,000 0.02%
שדרגו את המנוי 376,000 0.01%
שדרגו את המנוי 346,680 0.01%
שדרגו את המנוי 340,000 0.01%
שדרגו את המנוי 233,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 208,659 < 0.01%
שדרגו את המנוי 120,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 54,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,211 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי -5,757,040 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 851,165,027 26.57%
מנורה 143,000,000 4.46%
מגדל 133,266,000 4.16%
הירשמו לצפייה 109,999,000 3.43%
הירשמו לצפייה 88,941,700 2.78%
הירשמו לצפייה 80,923,700 2.53%
שדרגו את המנוי 73,698,600 2.30%
שדרגו את המנוי 68,140,600 2.13%
שדרגו את המנוי 28,011,300 0.87%
שדרגו את המנוי 23,758,100 0.74%
שדרגו את המנוי 19,694,300 0.61%
שדרגו את המנוי 17,387,400 0.54%
שדרגו את המנוי 12,306,500 0.38%
שדרגו את המנוי 4,577,740 0.14%
שדרגו את המנוי 4,479,000 0.14%
שדרגו את המנוי 4,256,780 0.13%
שדרגו את המנוי 3,639,000 0.11%
שדרגו את המנוי 3,483,800 0.11%
שדרגו את המנוי 2,488,680 0.08%
שדרגו את המנוי 2,296,330 0.07%
שדרגו את המנוי 2,133,500 0.07%
שדרגו את המנוי 2,089,970 0.07%
שדרגו את המנוי 2,047,630 0.06%
שדרגו את המנוי 1,774,260 0.06%
שדרגו את המנוי 1,617,890 0.05%
שדרגו את המנוי 1,541,470 0.05%
שדרגו את המנוי 1,507,900 0.05%
שדרגו את המנוי 1,404,710 0.04%
שדרגו את המנוי 1,280,830 0.04%
שדרגו את המנוי 1,243,040 0.04%
שדרגו את המנוי 1,240,000 0.04%
שדרגו את המנוי 1,157,060 0.04%
שדרגו את המנוי 1,085,690 0.03%
שדרגו את המנוי 1,058,590 0.03%
שדרגו את המנוי 1,040,570 0.03%
שדרגו את המנוי 769,657 0.02%
שדרגו את המנוי 668,832 0.02%
שדרגו את המנוי 661,428 0.02%
שדרגו את המנוי 645,441 0.02%
שדרגו את המנוי 356,792 0.01%
שדרגו את המנוי 310,765 < 0.01%
שדרגו את המנוי 236,984 < 0.01%
שדרגו את המנוי 229,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 175,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 132,566 < 0.01%
שדרגו את המנוי 128,083 < 0.01%
שדרגו את המנוי 125,373 < 0.01%
שם חברה: בזן
מספר נייר ערך: 2590248
אתר: http://www.orl.co.il
ענף: תעשיה
תת ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
תחום פעילות: זיקוק נפט גלמי ומוצרי ביניים;ייצור ומכירת מוצרי דלק;ייצור ומכירת חומרים ארומטיים ושולטת ב"כרמל אולפינים".
משקיע/ה
חברה ציבורית