תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2021 28.02.2021 שינוי
מור 5,052,110 5,826,020 773,909  15.32%
אלטרנטיב בית השקעות 84,678 114,888 30,210  35.68%
הירשמו לצפייה 403,291 413,149 9,858  2.44%
הירשמו לצפייה 9,985,770 9,993,260 7,483  0.08%
הירשמו לצפייה 93,783 91,148 -2,635  -2.81%
שדרגו את המנוי 2,225,510 2,221,580 -3,935  -0.18%
שדרגו את המנוי 149,807 135,220 -14,587  -9.74%
שדרגו את המנוי 4,499,520 4,477,200 -22,323  -0.50%
שדרגו את המנוי 2,269,670 2,240,470 -29,201  -1.29%
שדרגו את המנוי 2,544,370 2,489,590 -54,779  -2.15%
שדרגו את המנוי 2,222,770 1,913,280 -309,489  -13.92%
שדרגו את המנוי 4,531,240 3,799,630 -731,614  -16.15%
שדרגו את המנוי 1,990,500 1,035,890 -954,614  -47.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 821,460

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,123,177

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
כלל 40,126,000 49,315,200 9,189,180  22.90%
מיטב דש 25,897,900 32,428,300 6,530,400  25.22%
הירשמו לצפייה 13,086,300 14,514,000 1,427,730  10.91%
הירשמו לצפייה 7,630,690 8,482,040 851,353  11.16%
הירשמו לצפייה 30,443,100 31,196,900 753,808  2.48%
שדרגו את המנוי 1,260,000 1,620,000 360,000  28.57%
שדרגו את המנוי 1,098,700 1,366,330 267,638  24.36%
שדרגו את המנוי 77,240,200 77,318,800 78,672  0.10%
שדרגו את המנוי 113,463 162,626 49,163  43.33%
שדרגו את המנוי 2,867,980 2,912,300 44,318  1.55%
שדרגו את המנוי 644,430 684,030 39,600  6.14%
שדרגו את המנוי 67,654 104,997 37,343  55.20%
שדרגו את המנוי 67,870 104,896 37,026  54.55%
שדרגו את המנוי 371,803 363,803 -8,000  -2.15%
שדרגו את המנוי 84,600 76,120 -8,480  -10.02%
שדרגו את המנוי 125,007 115,438 -9,569  -7.65%
שדרגו את המנוי 129,441 116,480 -12,961  -10.01%
שדרגו את המנוי 1,102,640 1,083,460 -19,183  -1.74%
שדרגו את המנוי 1,324,790 1,287,000 -37,789  -2.85%
שדרגו את המנוי 704,075 666,117 -37,958  -5.39%
שדרגו את המנוי 494,399 443,719 -50,680  -10.25%
שדרגו את המנוי 264,637 212,293 -52,344  -19.78%
שדרגו את המנוי 650,538 594,451 -56,087  -8.62%
שדרגו את המנוי 485,377 418,177 -67,200  -13.84%
שדרגו את המנוי 158,793 90,916 -67,877  -42.75%
שדרגו את המנוי 374,562 305,724 -68,838  -18.38%
שדרגו את המנוי 950,226 873,382 -76,844  -8.09%
שדרגו את המנוי 179,636 98,012 -81,624  -45.44%
שדרגו את המנוי 299,243 188,303 -110,940  -37.07%
שדרגו את המנוי 31,314,700 31,176,000 -138,770  -0.44%
שדרגו את המנוי 342,785 172,209 -170,576  -49.76%
שדרגו את המנוי 1,970,720 1,716,810 -253,902  -12.88%
שדרגו את המנוי 1,972,050 1,692,550 -279,494  -14.17%
שדרגו את המנוי 1,907,410 1,535,300 -372,114  -19.51%
שדרגו את המנוי 12,148,000 11,740,000 -408,021  -3.36%
שדרגו את המנוי 3,519,760 2,924,310 -595,451  -16.92%
שדרגו את המנוי 33,107,600 32,179,600 -927,964  -2.80%
שדרגו את המנוי 11,375,000 9,709,440 -1,665,520  -14.64%
שדרגו את המנוי 35,072,500 32,126,000 -2,946,460  -8.40%
שדרגו את המנוי 12,786,500 7,857,830 -4,928,640  -38.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,666,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -13,453,286

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 821,460
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,123,177
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,666,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -13,453,286
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 35,594,924 4.35%
ילין לפידות 9,993,260 1.22%
מור 5,826,020 0.71%
הירשמו לצפייה 4,477,200 0.55%
הירשמו לצפייה 3,799,630 0.46%
הירשמו לצפייה 2,489,590 0.30%
שדרגו את המנוי 2,240,470 0.27%
שדרגו את המנוי 2,221,580 0.27%
שדרגו את המנוי 1,913,280 0.23%
שדרגו את המנוי 1,035,890 0.13%
שדרגו את המנוי 454,054 0.06%
שדרגו את המנוי 413,149 0.05%
שדרגו את המנוי 135,220 0.02%
שדרגו את המנוי 114,888 0.01%
שדרגו את המנוי 98,775 0.01%
שדרגו את המנוי 91,148 0.01%
שדרגו את המנוי 73,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60,160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,844 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,686 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 363,362,321 44.38%
מנורה 77,318,800 9.44%
כלל 49,315,200 6.02%
הירשמו לצפייה 32,428,300 3.96%
הירשמו לצפייה 32,179,600 3.93%
הירשמו לצפייה 32,126,000 3.92%
שדרגו את המנוי 31,196,900 3.81%
שדרגו את המנוי 31,176,000 3.81%
שדרגו את המנוי 14,514,000 1.77%
שדרגו את המנוי 11,740,000 1.43%
שדרגו את המנוי 9,709,440 1.19%
שדרגו את המנוי 8,482,040 1.04%
שדרגו את המנוי 7,857,830 0.96%
שדרגו את המנוי 2,924,310 0.36%
שדרגו את המנוי 2,912,300 0.36%
שדרגו את המנוי 1,716,810 0.21%
שדרגו את המנוי 1,692,550 0.21%
שדרגו את המנוי 1,620,000 0.20%
שדרגו את המנוי 1,535,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,366,330 0.17%
שדרגו את המנוי 1,287,000 0.16%
שדרגו את המנוי 1,083,460 0.13%
שדרגו את המנוי 884,764 0.11%
שדרגו את המנוי 873,382 0.11%
שדרגו את המנוי 807,984 0.10%
שדרגו את המנוי 684,030 0.08%
שדרגו את המנוי 666,117 0.08%
שדרגו את המנוי 594,451 0.07%
שדרגו את המנוי 456,163 0.06%
שדרגו את המנוי 443,719 0.05%
שדרגו את המנוי 418,177 0.05%
שדרגו את המנוי 400,000 0.05%
שדרגו את המנוי 363,803 0.04%
שדרגו את המנוי 305,724 0.04%
שדרגו את המנוי 279,939 0.03%
שדרגו את המנוי 212,293 0.03%
שדרגו את המנוי 211,016 0.03%
שדרגו את המנוי 188,303 0.02%
שדרגו את המנוי 172,209 0.02%
שדרגו את המנוי 162,626 0.02%
שדרגו את המנוי 119,607 0.01%
שדרגו את המנוי 116,480 0.01%
שדרגו את המנוי 115,438 0.01%
שדרגו את המנוי 104,997 0.01%
שדרגו את המנוי 104,896 0.01%
שדרגו את המנוי 99,394 0.01%
שדרגו את המנוי 98,012 0.01%
שדרגו את המנוי 90,916 0.01%
שדרגו את המנוי 76,120 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 45,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,625 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית