תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,769,290 3,144,730 375,438  13.56%
אקסלנס 920,239 1,142,090 221,848  24.11%
הירשמו לצפייה 3,117,340 3,335,230 217,887  6.99%
הירשמו לצפייה 264,253 385,358 121,105  45.83%
הירשמו לצפייה 264,430 339,330 74,900  28.33%
שדרגו את המנוי 815,071 851,789 36,718  4.50%
שדרגו את המנוי 4,650 21,884 17,234  370.62%
שדרגו את המנוי 323,953 340,047 16,094  4.97%
שדרגו את המנוי 73,263 82,843 9,580  13.08%
שדרגו את המנוי 3,087,440 3,097,010 9,570  0.31%
שדרגו את המנוי 149,610 153,570 3,960  2.65%
שדרגו את המנוי 20,000 22,000 2,000  10.00%
שדרגו את המנוי 250 723 473  189.20%
שדרגו את המנוי 77,284 68,642 -8,642  -11.18%
שדרגו את המנוי 19,007 4,500 -14,507  -76.32%
שדרגו את המנוי 1,216,870 1,195,570 -21,300  -1.75%
שדרגו את המנוי 568,650 542,700 -25,950  -4.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,106,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -70,399

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 2,243,870 2,369,270 125,399  5.59%
הלמן אלדובי 1,975,490 2,063,230 87,742  4.44%
הירשמו לצפייה 606,149 633,546 27,397  4.52%
הירשמו לצפייה 100,629 113,463 12,834  12.75%
הירשמו לצפייה 708,888 720,289 11,401  1.61%
שדרגו את המנוי 1,491,990 1,494,890 2,904  0.19%
שדרגו את המנוי 640,735 643,394 2,659  0.41%
שדרגו את המנוי 16,064,200 16,065,700 1,499  0.01%
שדרגו את המנוי 250,296 250,500 204  0.08%
שדרגו את המנוי 16,444,000 16,443,800 -230
שדרגו את המנוי 254,099 252,790 -1,309  -0.52%
שדרגו את המנוי 16,199 13,674 -2,525  -15.59%
שדרגו את המנוי 5,715,440 5,710,440 -5,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,910,020 5,887,420 -22,601  -0.38%
שדרגו את המנוי 170,860 145,443 -25,417  -14.88%
שדרגו את המנוי 1,764,730 1,730,800 -33,933  -1.92%
שדרגו את המנוי 199,320 121,320 -78,000  -39.13%
שדרגו את המנוי 430,976 308,192 -122,784  -28.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 272,039

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -291,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,106,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -70,399
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 272,039
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -291,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,348,795 5.00%
ילין לפידות 7,370,000 1.65%
אי.בי.אי. 3,335,230 0.75%
הירשמו לצפייה 3,144,730 0.70%
הירשמו לצפייה 3,097,010 0.69%
הירשמו לצפייה 1,195,570 0.27%
שדרגו את המנוי 1,142,090 0.26%
שדרגו את המנוי 851,789 0.19%
שדרגו את המנוי 542,700 0.12%
שדרגו את המנוי 385,358 0.09%
שדרגו את המנוי 340,047 0.08%
שדרגו את המנוי 339,330 0.08%
שדרגו את המנוי 153,570 0.03%
שדרגו את המנוי 82,843 0.02%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 68,642 0.02%
שדרגו את המנוי 63,571 0.01%
שדרגו את המנוי 55,459 0.01%
שדרגו את המנוי 31,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,884 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,749 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 723 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,909,556 17.65%
מנורה 16,443,800 3.68%
הראל 16,065,700 3.59%
הירשמו לצפייה 14,377,400 3.22%
הירשמו לצפייה 5,887,420 1.32%
הירשמו לצפייה 5,710,440 1.28%
שדרגו את המנוי 3,244,950 0.73%
שדרגו את המנוי 2,369,270 0.53%
שדרגו את המנוי 2,063,230 0.46%
שדרגו את המנוי 1,730,800 0.39%
שדרגו את המנוי 1,494,890 0.33%
שדרגו את המנוי 1,428,400 0.32%
שדרגו את המנוי 1,155,920 0.26%
שדרגו את המנוי 720,289 0.16%
שדרגו את המנוי 643,394 0.14%
שדרגו את המנוי 633,546 0.14%
שדרגו את המנוי 359,896 0.08%
שדרגו את המנוי 339,811 0.08%
שדרגו את המנוי 327,403 0.07%
שדרגו את המנוי 311,086 0.07%
שדרגו את המנוי 308,192 0.07%
שדרגו את המנוי 305,715 0.07%
שדרגו את המנוי 301,870 0.07%
שדרגו את המנוי 300,000 0.07%
שדרגו את המנוי 252,790 0.06%
שדרגו את המנוי 250,500 0.06%
שדרגו את המנוי 249,952 0.06%
שדרגו את המנוי 218,178 0.05%
שדרגו את המנוי 217,846 0.05%
שדרגו את המנוי 208,562 0.05%
שדרגו את המנוי 149,236 0.03%
שדרגו את המנוי 145,443 0.03%
שדרגו את המנוי 121,320 0.03%
שדרגו את המנוי 113,463 0.03%
שדרגו את המנוי 111,866 0.03%
שדרגו את המנוי 79,593 0.02%
שדרגו את המנוי 65,619 0.01%
שדרגו את המנוי 49,457 0.01%
שדרגו את המנוי 46,678 0.01%
שדרגו את המנוי 41,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,674 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית