תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 396,601 1,097,700 701,102  176.78%
מיטב דש 4,426,890 4,763,940 337,044  7.61%
הירשמו לצפייה 2,298,320 2,413,060 114,747  4.99%
הירשמו לצפייה 111,309 131,425 20,116  18.07%
הירשמו לצפייה 9,000 12,000 3,000  33.33%
שדרגו את המנוי 23,056 24,327 1,271  5.51%
שדרגו את המנוי 23,477 24,712 1,235  5.26%
שדרגו את המנוי 23,300 24,500 1,200  5.15%
שדרגו את המנוי 6,780 6,349 -431  -6.36%
שדרגו את המנוי 5,000 3,000 -2,000  -40.00%
שדרגו את המנוי 190,459 183,972 -6,487  -3.41%
שדרגו את המנוי 51,658 43,908 -7,750  -15.00%
שדרגו את המנוי 31,839 22,949 -8,890  -27.92%
שדרגו את המנוי 43,249 32,615 -10,634  -24.59%
שדרגו את המנוי 12,287,200 12,274,600 -12,669  -0.10%
שדרגו את המנוי 545,947 497,147 -48,800  -8.94%
שדרגו את המנוי 1,318,840 1,261,340 -57,500  -4.36%
שדרגו את המנוי 1,611,750 1,550,260 -61,497  -3.82%
שדרגו את המנוי 167,600 100,600 -67,000  -39.98%
שדרגו את המנוי 398,604 330,559 -68,045  -17.07%
שדרגו את המנוי 2,496,530 2,403,660 -92,879  -3.72%
שדרגו את המנוי 5,897,120 5,650,490 -246,629  -4.18%
שדרגו את המנוי 4,830,990 4,384,040 -446,953  -9.25%
שדרגו את המנוי 4,645,330 3,653,810 -991,518  -21.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,179,715

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,129,682

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מגדל 17,445,700 29,040,300 11,594,600  66.46%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 2,883,730 11,837,700 8,953,930  310.50%
הירשמו לצפייה 31,157,900 39,722,900 8,564,990  27.49%
הירשמו לצפייה 27,633,600 31,418,000 3,784,360  13.69%
הירשמו לצפייה 36,024,600 37,296,400 1,271,840  3.53%
שדרגו את המנוי 2,362,700 3,373,380 1,010,680  42.78%
שדרגו את המנוי 568,018 846,641 278,623  49.05%
שדרגו את המנוי 1,855,070 2,131,170 276,100  14.88%
שדרגו את המנוי 835,193 1,086,780 251,585  30.12%
שדרגו את המנוי 908,809 1,040,040 131,235  14.44%
שדרגו את המנוי 44,016 165,030 121,014  274.93%
שדרגו את המנוי 857,581 970,374 112,793  13.15%
שדרגו את המנוי 595,729 684,562 88,833  14.91%
שדרגו את המנוי 418,006 469,314 51,308  12.27%
שדרגו את המנוי 213,792 264,637 50,845  23.78%
שדרגו את המנוי 212,717 239,849 27,132  12.75%
שדרגו את המנוי 135,579 154,007 18,428  13.59%
שדרגו את המנוי 122,224 139,400 17,176  14.05%
שדרגו את המנוי 392,397 409,214 16,817  4.29%
שדרגו את המנוי 795,707 809,531 13,824  1.74%
שדרגו את המנוי 58,910 71,028 12,118  20.57%
שדרגו את המנוי 368,406 376,130 7,724  2.10%
שדרגו את המנוי 1,895 1,896 1  0.05%
שדרגו את המנוי 582,726 581,424 -1,302  -0.22%
שדרגו את המנוי 1,096,470 1,094,320 -2,151  -0.20%
שדרגו את המנוי 101,841 95,496 -6,345  -6.23%
שדרגו את המנוי 76,430,600 76,423,700 -6,968  -0.01%
שדרגו את המנוי 327,202 315,351 -11,851  -3.62%
שדרגו את המנוי 715,888 697,901 -17,987  -2.51%
שדרגו את המנוי 193,755 175,493 -18,262  -9.43%
שדרגו את המנוי 1,042,030 1,021,250 -20,784  -1.99%
שדרגו את המנוי 1,533,380 1,506,770 -26,609  -1.74%
שדרגו את המנוי 1,603,380 1,552,320 -51,056  -3.18%
שדרגו את המנוי 8,497,650 8,414,320 -83,339  -0.98%
שדרגו את המנוי 878,530 694,424 -184,106  -20.96%
שדרגו את המנוי 744,604 535,948 -208,656  -28.02%
שדרגו את המנוי 3,756,150 3,481,410 -274,745  -7.31%
שדרגו את המנוי 5,460,180 3,776,690 -1,683,490  -30.83%
שדרגו את המנוי 26,988,500 24,867,000 -2,121,440  -7.86%
שדרגו את המנוי 14,756,900 12,142,300 -2,614,600  -17.72%
שדרגו את המנוי 11,896,300 8,364,770 -3,531,520  -29.69%
שדרגו את המנוי 42,029,200 31,452,100 -10,577,100  -25.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,655,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -21,442,311

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,179,715
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,129,682
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 36,655,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -21,442,311
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,018,187 9.17%
ילין לפידות 12,274,600 2.75%
אי.בי.אי. 5,650,490 1.26%
הירשמו לצפייה 4,763,940 1.07%
הירשמו לצפייה 4,384,040 0.98%
הירשמו לצפייה 3,653,810 0.82%
שדרגו את המנוי 2,413,060 0.54%
שדרגו את המנוי 2,403,660 0.54%
שדרגו את המנוי 1,550,260 0.35%
שדרגו את המנוי 1,261,340 0.28%
שדרגו את המנוי 1,097,700 0.25%
שדרגו את המנוי 497,147 0.11%
שדרגו את המנוי 330,559 0.07%
שדרגו את המנוי 183,972 0.04%
שדרגו את המנוי 131,425 0.03%
שדרגו את המנוי 108,413 0.02%
שדרגו את המנוי 100,600 0.02%
שדרגו את המנוי 43,908 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,615 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,712 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,327 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,949 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,255 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 357,578,004 79.97%
מנורה 76,423,700 17.09%
כלל 39,722,900 8.88%
הירשמו לצפייה 37,296,400 8.34%
הירשמו לצפייה 31,452,100 7.03%
הירשמו לצפייה 31,418,000 7.03%
שדרגו את המנוי 29,040,300 6.50%
שדרגו את המנוי 24,867,000 5.56%
שדרגו את המנוי 13,086,300 2.93%
שדרגו את המנוי 12,142,300 2.72%
שדרגו את המנוי 11,837,700 2.65%
שדרגו את המנוי 8,414,320 1.88%
שדרגו את המנוי 8,364,770 1.87%
שדרגו את המנוי 3,776,690 0.84%
שדרגו את המנוי 3,481,410 0.78%
שדרגו את המנוי 3,373,380 0.75%
שדרגו את המנוי 2,342,910 0.52%
שדרגו את המנוי 2,131,170 0.48%
שדרגו את המנוי 1,552,320 0.35%
שדרגו את המנוי 1,506,770 0.34%
שדרגו את המנוי 1,094,320 0.24%
שדרגו את המנוי 1,086,780 0.24%
שדרגו את המנוי 1,040,040 0.23%
שדרגו את המנוי 1,021,250 0.23%
שדרגו את המנוי 1,018,650 0.23%
שדרגו את המנוי 970,374 0.22%
שדרגו את המנוי 846,641 0.19%
שדרגו את המנוי 809,531 0.18%
שדרגו את המנוי 697,901 0.16%
שדרגו את המנוי 694,424 0.16%
שדרגו את המנוי 684,562 0.15%
שדרגו את המנוי 644,430 0.14%
שדרגו את המנוי 581,424 0.13%
שדרגו את המנוי 535,948 0.12%
שדרגו את המנוי 469,314 0.10%
שדרגו את המנוי 409,214 0.09%
שדרגו את המנוי 383,644 0.09%
שדרגו את המנוי 376,130 0.08%
שדרגו את המנוי 315,351 0.07%
שדרגו את המנוי 264,637 0.06%
שדרגו את המנוי 239,849 0.05%
שדרגו את המנוי 221,781 0.05%
שדרגו את המנוי 175,493 0.04%
שדרגו את המנוי 165,030 0.04%
שדרגו את המנוי 154,007 0.03%
שדרגו את המנוי 139,400 0.03%
שדרגו את המנוי 99,394 0.02%
שדרגו את המנוי 95,496 0.02%
שדרגו את המנוי 71,028 0.02%
שדרגו את המנוי 39,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,896 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית