תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 31.07.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 38,000 431,409 393,409  1,035.29%
מגדל 3,097,370 3,212,310 114,942  3.71%
הירשמו לצפייה 167,880 211,267 43,387  25.84%
הירשמו לצפייה 8,407,540 8,449,310 41,768  0.50%
הירשמו לצפייה 9 12,503 12,494  138,822.22%
שדרגו את המנוי 81,732 89,432 7,700  9.42%
שדרגו את המנוי 154,507 158,033 3,526  2.28%
שדרגו את המנוי 151,859 147,202 -4,657  -3.07%
שדרגו את המנוי 97,287 90,645 -6,642  -6.83%
שדרגו את המנוי 81,526 63,196 -18,330  -22.48%
שדרגו את המנוי 55,316 8,579 -46,737  -84.49%
שדרגו את המנוי 4,011,180 3,946,070 -65,106  -1.62%
שדרגו את המנוי 4,227,250 4,057,890 -169,360  -4.01%
שדרגו את המנוי 7,322,720 6,551,350 -771,370  -10.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 617,226

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,082,202

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.06.2021 שינוי
כלל 58,592,600 65,685,300 7,092,710  12.11%
הפניקס 25,535,500 32,386,500 6,850,980  26.83%
הירשמו לצפייה 31,180,600 34,234,000 3,053,380  9.79%
הירשמו לצפייה 9,931,980 12,786,300 2,854,360  28.74%
הירשמו לצפייה 2,750,000 3,630,910 880,914  32.03%
שדרגו את המנוי 3,508,790 4,124,790 616,003  17.56%
שדרגו את המנוי 8,914,230 9,482,380 568,149  6.37%
שדרגו את המנוי 686,430 791,430 105,000  15.30%
שדרגו את המנוי 31,010,700 31,109,300 98,626  0.32%
שדרגו את המנוי 77,418,200 77,484,300 66,072  0.09%
שדרגו את המנוי 437,434 488,343 50,909  11.64%
שדרגו את המנוי 72,475 101,545 29,070  40.11%
שדרגו את המנוי 75,246 102,513 27,267  36.24%
שדרגו את המנוי 819,403 826,850 7,447  0.91%
שדרגו את המנוי 418,177 425,041 6,864  1.64%
שדרגו את המנוי 125,249 129,147 3,898  3.11%
שדרגו את המנוי 62,395 61,105 -1,290  -2.07%
שדרגו את המנוי 1,624,510 1,622,340 -2,171  -0.13%
שדרגו את המנוי 84,875 79,710 -5,165  -6.09%
שדרגו את המנוי 51,676 41,676 -10,000  -19.35%
שדרגו את המנוי 92,697 81,999 -10,698  -11.54%
שדרגו את המנוי 355,883 344,575 -11,308  -3.18%
שדרגו את המנוי 182,901 171,182 -11,719  -6.41%
שדרגו את המנוי 89,104 73,696 -15,408  -17.29%
שדרגו את המנוי 112,540 92,540 -20,000  -17.77%
שדרגו את המנוי 130,340 105,340 -25,000  -19.18%
שדרגו את המנוי 798,544 747,661 -50,883  -6.37%
שדרגו את המנוי 438,627 381,394 -57,233  -13.05%
שדרגו את המנוי 1,279,300 1,169,920 -109,379  -8.55%
שדרגו את המנוי 1,079,400 931,651 -147,747  -13.69%
שדרגו את המנוי 703,040 539,029 -164,011  -23.33%
שדרגו את המנוי 211,016 0 -211,016  -100.00%
שדרגו את המנוי 905,764 541,539 -364,225  -40.21%
שדרגו את המנוי 15,254,000 14,400,600 -853,340  -5.59%
שדרגו את המנוי 10,680,000 9,805,000 -875,000  -8.19%
שדרגו את המנוי 34,177,200 32,437,100 -1,740,110  -5.09%
שדרגו את המנוי 7,969,760 5,296,790 -2,672,970  -33.54%
שדרגו את המנוי 33,680,700 29,505,600 -4,175,010  -12.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,311,649

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,533,683

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 617,226
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,082,202
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 22,311,649
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -11,533,683
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,077,866 3.43%
מור 8,449,310 1.03%
ילין לפידות 6,551,350 0.80%
הירשמו לצפייה 4,057,890 0.50%
הירשמו לצפייה 3,946,070 0.48%
הירשמו לצפייה 3,212,310 0.39%
שדרגו את המנוי 441,642 0.05%
שדרגו את המנוי 431,409 0.05%
שדרגו את המנוי 211,267 0.03%
שדרגו את המנוי 158,033 0.02%
שדרגו את המנוי 147,202 0.02%
שדרגו את המנוי 90,645 0.01%
שדרגו את המנוי 89,432 0.01%
שדרגו את המנוי 73,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63,196 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,503 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,579 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,596 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 381,988,855 46.66%
מנורה 77,484,300 9.46%
כלל 65,685,300 8.02%
הירשמו לצפייה 34,234,000 4.18%
הירשמו לצפייה 32,437,100 3.96%
הירשמו לצפייה 32,386,500 3.96%
שדרגו את המנוי 31,109,300 3.80%
שדרגו את המנוי 29,505,600 3.60%
שדרגו את המנוי 14,400,600 1.76%
שדרגו את המנוי 12,786,300 1.56%
שדרגו את המנוי 9,805,000 1.20%
שדרגו את המנוי 9,482,380 1.16%
שדרגו את המנוי 5,296,790 0.65%
שדרגו את המנוי 4,124,790 0.50%
שדרגו את המנוי 3,630,910 0.44%
שדרגו את המנוי 2,769,630 0.34%
שדרגו את המנוי 1,664,260 0.20%
שדרגו את המנוי 1,622,340 0.20%
שדרגו את המנוי 1,571,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,535,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,169,920 0.14%
שדרגו את המנוי 931,651 0.11%
שדרגו את המנוי 826,850 0.10%
שדרגו את המנוי 791,430 0.10%
שדרגו את המנוי 747,661 0.09%
שדרגו את המנוי 652,313 0.08%
שדרגו את המנוי 541,539 0.07%
שדרגו את המנוי 539,029 0.07%
שדרגו את המנוי 488,343 0.06%
שדרגו את המנוי 425,041 0.05%
שדרגו את המנוי 401,665 0.05%
שדרגו את המנוי 392,163 0.05%
שדרגו את המנוי 381,394 0.05%
שדרגו את המנוי 344,575 0.04%
שדרגו את המנוי 279,939 0.03%
שדרגו את המנוי 253,525 0.03%
שדרגו את המנוי 192,753 0.02%
שדרגו את המנוי 171,182 0.02%
שדרגו את המנוי 129,147 0.02%
שדרגו את המנוי 105,340 0.01%
שדרגו את המנוי 102,513 0.01%
שדרגו את המנוי 101,545 0.01%
שדרגו את המנוי 92,540 0.01%
שדרגו את המנוי 81,999 0.01%
שדרגו את המנוי 79,710 < 0.01%
שדרגו את המנוי 73,696 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 41,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 7 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית