תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
מור 6,477,000 6,577,450 100,450  1.55%
סלע 70,949 166,658 95,709  134.90%
הירשמו לצפייה 1,079,790 1,149,450 69,659  6.45%
הירשמו לצפייה 2,534,690 2,602,700 68,012  2.68%
הירשמו לצפייה 401,698 441,642 39,944  9.94%
שדרגו את המנוי 49,155 62,572 13,417  27.30%
שדרגו את המנוי 448,294 451,747 3,453  0.77%
שדרגו את המנוי 5,183 6,455 1,272  24.54%
שדרגו את המנוי 89,123 87,988 -1,135  -1.27%
שדרגו את המנוי 98,087 93,063 -5,024  -5.12%
שדרגו את המנוי 123,037 117,057 -5,980  -4.86%
שדרגו את המנוי 2,220,930 2,203,680 -17,250  -0.78%
שדרגו את המנוי 2,207,160 2,157,300 -49,866  -2.26%
שדרגו את המנוי 4,408,880 4,296,190 -112,695  -2.56%
שדרגו את המנוי 3,625,930 3,003,850 -622,076  -17.16%
שדרגו את המנוי 9,704,210 8,596,930 -1,107,280  -11.41%
שדרגו את המנוי 1,773,360 9 -1,773,350  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 391,916

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,694,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
כלל 49,315,200 58,592,600 9,277,430  18.81%
אקסלנס 7,857,830 9,931,980 2,074,150  26.40%
הירשמו לצפייה 32,179,600 34,177,200 1,997,580  6.21%
הירשמו לצפייה 32,428,300 33,680,700 1,252,380  3.86%
הירשמו לצפייה 1,620,000 2,750,000 1,130,000  69.75%
שדרגו את המנוי 14,514,000 15,254,000 740,000  5.10%
שדרגו את המנוי 2,912,300 3,508,790 596,486  20.48%
שדרגו את המנוי 1,366,330 1,624,510 258,177  18.90%
שדרגו את המנוי 188,303 438,627 250,324  132.94%
שדרגו את המנוי 77,318,800 77,418,200 99,384  0.13%
שדרגו את המנוי 594,451 652,313 57,862  9.73%
שדרגו את המנוי 305,724 355,883 50,159  16.41%
שדרגו את המנוי 666,117 703,040 36,923  5.54%
שדרגו את המנוי 884,764 905,764 21,000  2.37%
שדרגו את המנוי 172,209 192,753 20,544  11.93%
שדרגו את המנוי 162,626 182,901 20,275  12.47%
שדרגו את המנוי 116,480 130,340 13,860  11.90%
שדרגו את המנוי 807,984 819,403 11,419  1.41%
שדרגו את המנוי 115,438 125,249 9,811  8.50%
שדרגו את המנוי 76,120 84,875 8,755  11.50%
שדרגו את המנוי 104,896 112,540 7,644  7.29%
שדרגו את המנוי 45,571 51,676 6,105  13.40%
שדרגו את המנוי 684,030 686,430 2,400  0.35%
שדרגו את המנוי 1,083,460 1,079,400 -4,060  -0.37%
שדרגו את המנוי 443,719 437,434 -6,285  -1.42%
שדרגו את המנוי 1,287,000 1,279,300 -7,698  -0.60%
שדרגו את המנוי 104,997 92,697 -12,300  -11.71%
שדרגו את המנוי 90,916 75,246 -15,670  -17.24%
שדרגו את המנוי 31,196,900 31,180,600 -16,316  -0.05%
שדרגו את המנוי 98,012 72,475 -25,537  -26.05%
שדרגו את המנוי 1,692,550 1,664,260 -28,290  -1.67%
שדרגו את המנוי 119,607 89,104 -30,503  -25.50%
שדרגו את המנוי 99,394 56,961 -42,433  -42.69%
שדרגו את המנוי 456,163 392,163 -64,000  -14.03%
שדרגו את המנוי 873,382 798,544 -74,838  -8.57%
שדרגו את המנוי 1,716,810 1,571,250 -145,563  -8.48%
שדרגו את המנוי 2,924,310 2,769,630 -154,677  -5.29%
שדרגו את המנוי 31,176,000 31,010,700 -165,278  -0.53%
שדרגו את המנוי 400,000 0 -400,000  -100.00%
שדרגו את המנוי 8,482,040 7,969,760 -512,280  -6.04%
שדרגו את המנוי 9,709,440 8,914,230 -795,205  -8.19%
שדרגו את המנוי 11,740,000 10,680,000 -1,060,000  -9.03%
שדרגו את המנוי 32,126,000 25,535,500 -6,590,530  -20.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,942,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,151,463

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 391,916
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,694,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,942,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,151,463
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,534,952 3.97%
ילין לפידות 8,596,930 1.05%
מור 6,577,450 0.80%
הירשמו לצפייה 4,296,190 0.52%
הירשמו לצפייה 3,003,850 0.37%
הירשמו לצפייה 2,602,700 0.32%
שדרגו את המנוי 2,203,680 0.27%
שדרגו את המנוי 2,157,300 0.26%
שדרגו את המנוי 1,149,450 0.14%
שדרגו את המנוי 451,747 0.06%
שדרגו את המנוי 441,642 0.05%
שדרגו את המנוי 166,658 0.02%
שדרגו את המנוי 152,830 0.02%
שדרגו את המנוי 137,685 0.02%
שדרגו את המנוי 117,057 0.01%
שדרגו את המנוי 93,063 0.01%
שדרגו את המנוי 87,988 0.01%
שדרגו את המנוי 73,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,464 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,455 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 370,555,855 45.26%
מנורה 77,418,200 9.46%
כלל 58,592,600 7.16%
הירשמו לצפייה 34,177,200 4.17%
הירשמו לצפייה 33,680,700 4.11%
הירשמו לצפייה 31,180,600 3.81%
שדרגו את המנוי 31,010,700 3.79%
שדרגו את המנוי 25,535,500 3.12%
שדרגו את המנוי 15,254,000 1.86%
שדרגו את המנוי 10,680,000 1.30%
שדרגו את המנוי 9,931,980 1.21%
שדרגו את המנוי 8,914,230 1.09%
שדרגו את המנוי 7,969,760 0.97%
שדרגו את המנוי 3,508,790 0.43%
שדרגו את המנוי 2,769,630 0.34%
שדרגו את המנוי 2,750,000 0.34%
שדרגו את המנוי 1,664,260 0.20%
שדרגו את המנוי 1,624,510 0.20%
שדרגו את המנוי 1,571,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,535,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,279,300 0.16%
שדרגו את המנוי 1,079,400 0.13%
שדרגו את המנוי 905,764 0.11%
שדרגו את המנוי 819,403 0.10%
שדרגו את המנוי 798,544 0.10%
שדרגו את המנוי 703,040 0.09%
שדרגו את המנוי 686,430 0.08%
שדרגו את המנוי 652,313 0.08%
שדרגו את המנוי 438,627 0.05%
שדרגו את המנוי 437,434 0.05%
שדרגו את המנוי 418,177 0.05%
שדרגו את המנוי 392,163 0.05%
שדרגו את המנוי 355,883 0.04%
שדרגו את המנוי 279,939 0.03%
שדרגו את המנוי 211,016 0.03%
שדרגו את המנוי 192,753 0.02%
שדרגו את המנוי 182,901 0.02%
שדרגו את המנוי 130,340 0.02%
שדרגו את המנוי 125,249 0.02%
שדרגו את המנוי 112,540 0.01%
שדרגו את המנוי 92,697 0.01%
שדרגו את המנוי 89,104 0.01%
שדרגו את המנוי 84,875 0.01%
שדרגו את המנוי 75,246 < 0.01%
שדרגו את המנוי 72,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 62,395 < 0.01%
שדרגו את המנוי 56,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 51,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית