תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 3,053,840 4,716,360 1,662,510  54.44%
מגדל 1,649,190 1,945,050 295,859  17.94%
הירשמו לצפייה 5,846,610 5,961,090 114,477  1.96%
הירשמו לצפייה 391,999 432,272 40,273  10.27%
הירשמו לצפייה 5,048 42,048 37,000  732.96%
שדרגו את המנוי 152,407 175,108 22,701  14.89%
שדרגו את המנוי 7,529 26,779 19,250  255.68%
שדרגו את המנוי 2,761 20,408 17,647  639.15%
שדרגו את המנוי 1,034 4,780 3,746  362.28%
שדרגו את המנוי 106,029 108,142 2,113  1.99%
שדרגו את המנוי 16,368 15,793 -575  -3.51%
שדרגו את המנוי 24,800 23,300 -1,500  -6.05%
שדרגו את המנוי 559,032 555,947 -3,085  -0.55%
שדרגו את המנוי 61,457 56,606 -4,851  -7.89%
שדרגו את המנוי 10,000 5,000 -5,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 186,309 181,309 -5,000  -2.68%
שדרגו את המנוי 205,234 198,519 -6,715  -3.27%
שדרגו את המנוי 11,000 300 -10,700  -97.27%
שדרגו את המנוי 2,634,940 2,587,730 -47,210  -1.79%
שדרגו את המנוי 1,467,440 1,409,510 -57,929  -3.95%
שדרגו את המנוי 4,293,120 4,153,040 -140,079  -3.26%
שדרגו את המנוי 4,758,400 4,618,100 -140,297  -2.95%
שדרגו את המנוי 197,948 0 -197,948  -100.00%
שדרגו את המנוי 12,438,500 12,198,100 -240,479  -1.93%
שדרגו את המנוי 1,982,920 1,616,110 -366,815  -18.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,215,576

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,228,183

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 16,443,800 76,430,600 59,986,900  364.80%
הפניקס 5,887,420 42,029,200 36,141,800  613.88%
הירשמו לצפייה 5,710,440 27,633,600 21,923,200  383.91%
הירשמו לצפייה 16,065,700 36,024,600 19,958,800  124.23%
הירשמו לצפייה 14,377,400 31,157,900 16,780,500  116.71%
שדרגו את המנוי 2,369,270 14,756,900 12,387,600  522.85%
שדרגו את המנוי 1,730,800 11,896,300 10,165,500  587.33%
שדרגו את המנוי 2,063,230 8,497,650 6,434,420  311.86%
שדרגו את המנוי 1,494,890 5,460,180 3,965,280  265.26%
שדרגו את המנוי 359,896 3,756,150 3,396,260  943.68%
שדרגו את המנוי 643,394 1,855,070 1,211,680  188.33%
שדרגו את המנוי 1,155,920 2,362,700 1,206,780  104.40%
שדרגו את המנוי 1,428,400 2,342,910 914,511  64.02%
שדרגו את המנוי 633,546 1,533,380 899,834  142.03%
שדרגו את המנוי 720,289 1,603,380 883,092  122.60%
שדרגו את המנוי 250,500 1,096,470 845,966  337.71%
שדרגו את המנוי 327,403 1,042,030 714,631  218.27%
שדרגו את המנוי 305,715 908,809 603,094  197.27%
שדרגו את המנוי 217,846 795,707 577,861  265.26%
שדרגו את המנוי 308,192 878,530 570,338  185.06%
שדרגו את המנוי 301,870 857,581 555,711  184.09%
שדרגו את המנוי 218,178 715,888 497,710  228.12%
שדרגו את המנוי 339,811 835,193 495,382  145.78%
שדרגו את המנוי 208,562 595,729 387,167  185.64%
שדרגו את המנוי 300,000 644,430 344,430  114.81%
שדרגו את המנוי 252,790 582,726 329,936  130.52%
שדרגו את המנוי 145,443 418,006 272,563  187.40%
שדרגו את המנוי 121,320 392,397 271,077  223.44%
שדרגו את המנוי 311,086 568,018 256,932  82.59%
שדרגו את המנוי 111,866 368,406 256,540  229.33%
שדרגו את המנוי 113,463 327,202 213,739  188.38%
שדרגו את המנוי 34,572 193,755 159,183  460.44%
שדרגו את המנוי 79,593 212,717 133,124  167.26%
שדרגו את המנוי 46,678 135,579 88,901  190.46%
שדרגו את המנוי 49,457 136,608 87,151  176.22%
שדרגו את המנוי 41,385 122,224 80,839  195.33%
שדרגו את המנוי 149,236 213,792 64,556  43.26%
שדרגו את המנוי 65,619 99,394 33,775  51.47%
שדרגו את המנוי 16,000 44,016 28,016  175.10%
שדרגו את המנוי 13,674 37,137 23,463  171.59%
שדרגו את המנוי 3,244,950 2,883,730 -361,214  -11.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 204,148,242

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -361,214

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,215,576
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,228,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 204,148,242
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -361,214
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,373,124 9.25%
ילין לפידות 12,198,100 2.73%
אי.בי.אי. 5,961,090 1.33%
הירשמו לצפייה 4,716,360 1.05%
הירשמו לצפייה 4,618,100 1.03%
הירשמו לצפייה 4,153,040 0.93%
שדרגו את המנוי 2,587,730 0.58%
שדרגו את המנוי 1,945,050 0.44%
שדרגו את המנוי 1,616,110 0.36%
שדרגו את המנוי 1,409,510 0.32%
שדרגו את המנוי 555,947 0.12%
שדרגו את המנוי 432,272 0.10%
שדרגו את המנוי 198,519 0.04%
שדרגו את המנוי 181,309 0.04%
שדרגו את המנוי 175,108 0.04%
שדרגו את המנוי 170,000 0.04%
שדרגו את המנוי 108,413 0.02%
שדרגו את המנוי 108,142 0.02%
שדרגו את המנוי 56,606 0.01%
שדרגו את המנוי 42,048 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,779 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,777 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,793 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,033 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,780 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 329,318,052 73.65%
מנורה 76,430,600 17.09%
הפניקס 42,029,200 9.40%
הירשמו לצפייה 36,024,600 8.06%
הירשמו לצפייה 31,157,900 6.97%
הירשמו לצפייה 27,633,600 6.18%
שדרגו את המנוי 26,988,500 6.04%
שדרגו את המנוי 17,445,700 3.90%
שדרגו את המנוי 14,756,900 3.30%
שדרגו את המנוי 11,896,300 2.66%
שדרגו את המנוי 8,497,650 1.90%
שדרגו את המנוי 5,460,180 1.22%
שדרגו את המנוי 3,756,150 0.84%
שדרגו את המנוי 2,883,730 0.64%
שדרגו את המנוי 2,362,700 0.53%
שדרגו את המנוי 2,342,910 0.52%
שדרגו את המנוי 1,855,070 0.41%
שדרגו את המנוי 1,603,380 0.36%
שדרגו את המנוי 1,533,380 0.34%
שדרגו את המנוי 1,096,470 0.25%
שדרגו את המנוי 1,042,030 0.23%
שדרגו את המנוי 1,018,650 0.23%
שדרגו את המנוי 908,809 0.20%
שדרגו את המנוי 878,530 0.20%
שדרגו את המנוי 857,581 0.19%
שדרגו את המנוי 835,193 0.19%
שדרגו את המנוי 795,707 0.18%
שדרגו את המנוי 744,604 0.17%
שדרגו את המנוי 715,888 0.16%
שדרגו את המנוי 644,430 0.14%
שדרגו את המנוי 595,729 0.13%
שדרגו את המנוי 582,726 0.13%
שדרגו את המנוי 568,018 0.13%
שדרגו את המנוי 418,006 0.09%
שדרגו את המנוי 392,397 0.09%
שדרגו את המנוי 368,406 0.08%
שדרגו את המנוי 327,202 0.07%
שדרגו את המנוי 249,952 0.06%
שדרגו את המנוי 221,781 0.05%
שדרגו את המנוי 213,792 0.05%
שדרגו את המנוי 212,717 0.05%
שדרגו את המנוי 193,755 0.04%
שדרגו את המנוי 136,608 0.03%
שדרגו את המנוי 135,579 0.03%
שדרגו את המנוי 122,224 0.03%
שדרגו את המנוי 101,841 0.02%
שדרגו את המנוי 99,394 0.02%
שדרגו את המנוי 58,910 0.01%
שדרגו את המנוי 44,016 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,625 < 0.01%
שדרגו את המנוי 37,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,895 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית