תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,322,500 2,461,100 138,599  5.97%
מיטב דש 690,448 778,282 87,834  12.72%
הירשמו לצפייה 2,933,470 2,968,830 35,358  1.21%
הירשמו לצפייה 155,893 180,367 24,474  15.70%
הירשמו לצפייה 179,744 190,914 11,170  6.21%
שדרגו את המנוי 1,219,720 1,222,820 3,101  0.25%
שדרגו את המנוי 239,133 240,966 1,833  0.77%
שדרגו את המנוי 75,000 70,000 -5,000  -6.67%
שדרגו את המנוי 56,930 46,930 -10,000  -17.57%
שדרגו את המנוי 58,879 47,706 -11,173  -18.98%
שדרגו את המנוי 644,992 621,820 -23,172  -3.59%
שדרגו את המנוי 224,675 184,147 -40,528  -18.04%
שדרגו את המנוי 7,863,140 7,743,140 -120,000  -1.53%
שדרגו את המנוי 494,998 323,466 -171,532  -34.65%
שדרגו את המנוי 3,494,900 3,174,090 -320,811  -9.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 302,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -702,216

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הראל 15,809,800 16,078,800 268,986  1.70%
החברה לניהול קרן ההשתלמות לעובדי המדינה 550,000 800,000 250,000  45.45%
הירשמו לצפייה 5,559,260 5,710,870 151,607  2.73%
הירשמו לצפייה 601,755 655,532 53,777  8.94%
הירשמו לצפייה 16,395,500 16,432,700 37,169  0.23%
שדרגו את המנוי 654,405 686,791 32,386  4.95%
שדרגו את המנוי 1,891,870 1,904,970 13,094  0.69%
שדרגו את המנוי 1,431,000 1,440,710 9,709  0.68%
שדרגו את המנוי 1,620,120 1,625,160 5,046  0.31%
שדרגו את המנוי 12,993,900 12,993,900 -1
שדרגו את המנוי 305,775 302,875 -2,900  -0.95%
שדרגו את המנוי 52,328 46,678 -5,650  -10.80%
שדרגו את המנוי 51,045 41,385 -9,660  -18.92%
שדרגו את המנוי 391,082 380,982 -10,100  -2.58%
שדרגו את המנוי 1,781,130 1,770,640 -10,498  -0.59%
שדרגו את המנוי 322,480 311,086 -11,394  -3.53%
שדרגו את המנוי 267,709 252,822 -14,887  -5.56%
שדרגו את המנוי 322,280 301,870 -20,410  -6.33%
שדרגו את המנוי 350,062 322,966 -27,096  -7.74%
שדרגו את המנוי 130,320 100,629 -29,691  -22.78%
שדרגו את המנוי 6,129,930 5,950,460 -179,466  -2.93%
שדרגו את המנוי 1,357,920 1,155,920 -202,000  -14.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 821,774

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -523,753

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 302,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -702,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 821,774
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -523,753
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,413,418 4.57%
ילין לפידות 7,743,140 1.73%
פסגות 3,174,090 0.71%
הירשמו לצפייה 2,968,830 0.66%
הירשמו לצפייה 2,461,100 0.55%
הירשמו לצפייה 1,222,820 0.27%
שדרגו את המנוי 778,282 0.17%
שדרגו את המנוי 621,820 0.14%
שדרגו את המנוי 323,466 0.07%
שדרגו את המנוי 240,966 0.05%
שדרגו את המנוי 190,914 0.04%
שדרגו את המנוי 184,147 0.04%
שדרגו את המנוי 180,367 0.04%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 70,000 0.02%
שדרגו את המנוי 67,351 0.02%
שדרגו את המנוי 47,706 0.01%
שדרגו את המנוי 46,930 0.01%
שדרגו את המנוי 12,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,640 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,777,684 17.40%
מנורה 16,432,700 3.68%
הראל 16,078,800 3.60%
הירשמו לצפייה 12,993,900 2.91%
הירשמו לצפייה 5,950,460 1.33%
הירשמו לצפייה 5,710,870 1.28%
שדרגו את המנוי 3,244,950 0.73%
שדרגו את המנוי 1,904,970 0.43%
שדרגו את המנוי 1,770,640 0.40%
שדרגו את המנוי 1,625,160 0.36%
שדרגו את המנוי 1,440,710 0.32%
שדרגו את המנוי 1,428,400 0.32%
שדרגו את המנוי 1,155,920 0.26%
שדרגו את המנוי 800,000 0.18%
שדרגו את המנוי 686,791 0.15%
שדרגו את המנוי 655,532 0.15%
שדרגו את המנוי 606,149 0.14%
שדרגו את המנוי 430,976 0.10%
שדרגו את המנוי 407,403 0.09%
שדרגו את המנוי 380,982 0.09%
שדרגו את המנוי 322,966 0.07%
שדרגו את המנוי 311,086 0.07%
שדרגו את המנוי 302,875 0.07%
שדרגו את המנוי 301,870 0.07%
שדרגו את המנוי 298,947 0.07%
שדרגו את המנוי 254,099 0.06%
שדרגו את המנוי 252,822 0.06%
שדרגו את המנוי 249,952 0.06%
שדרגו את המנוי 243,395 0.05%
שדרגו את המנוי 208,562 0.05%
שדרגו את המנוי 207,474 0.05%
שדרגו את המנוי 170,860 0.04%
שדרגו את המנוי 149,236 0.03%
שדרגו את המנוי 137,051 0.03%
שדרגו את המנוי 127,113 0.03%
שדרגו את המנוי 100,629 0.02%
שדרגו את המנוי 79,593 0.02%
שדרגו את המנוי 65,619 0.01%
שדרגו את המנוי 49,457 0.01%
שדרגו את המנוי 46,678 0.01%
שדרגו את המנוי 41,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית