תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 3,711,430 3,998,630 287,200  7.74%
הראל 2,710,060 2,800,120 90,061  3.32%
הירשמו לצפייה 1,432,400 1,466,970 34,572  2.41%
הירשמו לצפייה 245,959 263,974 18,015  7.32%
הירשמו לצפייה 105,606 119,814 14,208  13.45%
שדרגו את המנוי 121,753 135,942 14,189  11.65%
שדרגו את המנוי 19,500 22,135 2,635  13.51%
שדרגו את המנוי 9,450 11,115 1,665  17.62%
שדרגו את המנוי 3,820 5,048 1,228  32.15%
שדרגו את המנוי 11,000 12,000 1,000  9.09%
שדרגו את המנוי 1,122 500 -622  -55.44%
שדרגו את המנוי 3,989 0 -3,989  -100.00%
שדרגו את המנוי 94,999 87,876 -7,123  -7.50%
שדרגו את המנוי 613,808 602,928 -10,880  -1.77%
שדרגו את המנוי 643,123 627,596 -15,527  -2.41%
שדרגו את המנוי 49,000 25,500 -23,500  -47.96%
שדרגו את המנוי 304,703 216,214 -88,489  -29.04%
שדרגו את המנוי 7,584,360 7,432,300 -152,056  -2.00%
שדרגו את המנוי 2,275,790 2,071,720 -204,069  -8.97%
שדרגו את המנוי 6,479,820 6,275,300 -204,524  -3.16%
שדרגו את המנוי 3,387,860 3,153,070 -234,786  -6.93%
שדרגו את המנוי 4,556,600 4,183,770 -372,832  -8.18%
שדרגו את המנוי 15,037,900 14,614,300 -423,611  -2.82%
שדרגו את המנוי 6,112,900 5,446,770 -666,134  -10.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 464,773

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,408,142

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 2,243,870 2,369,270 125,399  5.59%
הלמן אלדובי 1,975,490 2,063,230 87,742  4.44%
הירשמו לצפייה 606,149 633,546 27,397  4.52%
הירשמו לצפייה 100,629 113,463 12,834  12.75%
הירשמו לצפייה 708,888 720,289 11,401  1.61%
שדרגו את המנוי 1,491,990 1,494,890 2,904  0.19%
שדרגו את המנוי 640,735 643,394 2,659  0.41%
שדרגו את המנוי 16,064,200 16,065,700 1,499  0.01%
שדרגו את המנוי 250,296 250,500 204  0.08%
שדרגו את המנוי 16,444,000 16,443,800 -230
שדרגו את המנוי 254,099 252,790 -1,309  -0.52%
שדרגו את המנוי 16,199 13,674 -2,525  -15.59%
שדרגו את המנוי 5,715,440 5,710,440 -5,000  -0.09%
שדרגו את המנוי 5,910,020 5,887,420 -22,601  -0.38%
שדרגו את המנוי 170,860 145,443 -25,417  -14.88%
שדרגו את המנוי 1,764,730 1,730,800 -33,933  -1.92%
שדרגו את המנוי 199,320 121,320 -78,000  -39.13%
שדרגו את המנוי 430,976 308,192 -122,784  -28.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 272,039

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -291,799

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 464,773
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,408,142
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 272,039
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -291,799
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 54,147,495 12.11%
ילין לפידות 14,614,300 3.27%
אי.בי.אי. 7,432,300 1.66%
הירשמו לצפייה 6,275,300 1.40%
הירשמו לצפייה 5,446,770 1.22%
הירשמו לצפייה 4,183,770 0.94%
שדרגו את המנוי 3,998,630 0.89%
שדרגו את המנוי 3,153,070 0.71%
שדרגו את המנוי 2,800,120 0.63%
שדרגו את המנוי 2,071,720 0.46%
שדרגו את המנוי 1,466,970 0.33%
שדרגו את המנוי 627,596 0.14%
שדרגו את המנוי 602,928 0.13%
שדרגו את המנוי 263,974 0.06%
שדרגו את המנוי 247,000 0.06%
שדרגו את המנוי 216,214 0.05%
שדרגו את המנוי 176,949 0.04%
שדרגו את המנוי 135,942 0.03%
שדרגו את המנוי 119,814 0.03%
שדרגו את המנוי 94,350 0.02%
שדרגו את המנוי 87,876 0.02%
שדרגו את המנוי 26,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,648 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,115 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,048 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,056 < 0.01%
שדרגו את המנוי 600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 78,909,556 17.65%
מנורה 16,443,800 3.68%
הראל 16,065,700 3.59%
הירשמו לצפייה 14,377,400 3.22%
הירשמו לצפייה 5,887,420 1.32%
הירשמו לצפייה 5,710,440 1.28%
שדרגו את המנוי 3,244,950 0.73%
שדרגו את המנוי 2,369,270 0.53%
שדרגו את המנוי 2,063,230 0.46%
שדרגו את המנוי 1,730,800 0.39%
שדרגו את המנוי 1,494,890 0.33%
שדרגו את המנוי 1,428,400 0.32%
שדרגו את המנוי 1,155,920 0.26%
שדרגו את המנוי 720,289 0.16%
שדרגו את המנוי 643,394 0.14%
שדרגו את המנוי 633,546 0.14%
שדרגו את המנוי 359,896 0.08%
שדרגו את המנוי 339,811 0.08%
שדרגו את המנוי 327,403 0.07%
שדרגו את המנוי 311,086 0.07%
שדרגו את המנוי 308,192 0.07%
שדרגו את המנוי 305,715 0.07%
שדרגו את המנוי 301,870 0.07%
שדרגו את המנוי 300,000 0.07%
שדרגו את המנוי 252,790 0.06%
שדרגו את המנוי 250,500 0.06%
שדרגו את המנוי 249,952 0.06%
שדרגו את המנוי 218,178 0.05%
שדרגו את המנוי 217,846 0.05%
שדרגו את המנוי 208,562 0.05%
שדרגו את המנוי 149,236 0.03%
שדרגו את המנוי 145,443 0.03%
שדרגו את המנוי 121,320 0.03%
שדרגו את המנוי 113,463 0.03%
שדרגו את המנוי 111,866 0.03%
שדרגו את המנוי 79,593 0.02%
שדרגו את המנוי 65,619 0.01%
שדרגו את המנוי 49,457 0.01%
שדרגו את המנוי 46,678 0.01%
שדרגו את המנוי 41,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,674 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית