תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 2,667,900 2,929,610 261,711  9.81%
הראל 229,066 388,357 159,291  69.54%
הירשמו לצפייה 2,834,670 2,876,650 41,978  1.48%
הירשמו לצפייה 129,964 169,637 39,673  30.53%
הירשמו לצפייה 812,831 841,709 28,878  3.55%
שדרגו את המנוי 725,958 744,811 18,853  2.60%
שדרגו את המנוי 52,261 67,017 14,756  28.24%
שדרגו את המנוי 2,400 6,000 3,600  150.00%
שדרגו את המנוי 241,276 242,134 858  0.36%
שדרגו את המנוי 67,351 67,795 444  0.66%
שדרגו את המנוי 588,720 585,650 -3,070  -0.52%
שדרגו את המנוי 64,500 56,000 -8,500  -13.18%
שדרגו את המנוי 805,817 766,256 -39,561  -4.91%
שדרגו את המנוי 3,165,350 3,115,220 -50,128  -1.58%
שדרגו את המנוי 123,221 67,074 -56,147  -45.57%
שדרגו את המנוי 7,719,900 7,630,000 -89,904  -1.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 570,042

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -247,310

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 12,993,900 14,377,400 1,383,500  10.65%
ילין לפידות 1,440,710 2,243,870 803,162  55.75%
הירשמו לצפייה 1,904,970 1,975,490 70,523  3.70%
הירשמו לצפייה 298,947 339,811 40,864  13.67%
הירשמו לצפייה 322,966 359,896 36,930  11.43%
שדרגו את המנוי 686,791 708,888 22,097  3.22%
שדרגו את המנוי 16,432,700 16,444,000 11,316  0.07%
שדרגו את המנוי 207,474 217,846 10,372  5.00%
שדרגו את המנוי 5,710,870 5,715,440 4,572  0.08%
שדרגו את המנוי 302,875 305,715 2,840  0.94%
שדרגו את המנוי 252,822 250,296 -2,526  -1.00%
שדרגו את המנוי 26,226 20,558 -5,668  -21.61%
שדרגו את המנוי 1,770,640 1,764,730 -5,903  -0.33%
שדרגו את המנוי 16,078,800 16,064,200 -14,513  -0.09%
שדרגו את המנוי 655,532 640,735 -14,797  -2.26%
שדרגו את המנוי 127,113 111,866 -15,247  -11.99%
שדרגו את המנוי 137,051 118,476 -18,575  -13.55%
שדרגו את המנוי 5,950,460 5,910,020 -40,444  -0.68%
שדרגו את המנוי 243,395 199,320 -44,075  -18.11%
שדרגו את המנוי 407,403 327,403 -80,000  -19.64%
שדרגו את המנוי 1,625,160 1,491,990 -133,172  -8.19%
שדרגו את המנוי 380,982 218,178 -162,804  -42.73%
שדרגו את המנוי 800,000 300,000 -500,000  -62.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,386,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,037,724

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 570,042
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -247,310
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,386,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,037,724
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,937,805 4.91%
ילין לפידות 7,630,000 1.71%
פסגות 3,115,220 0.70%
הירשמו לצפייה 2,929,610 0.66%
הירשמו לצפייה 2,876,650 0.64%
הירשמו לצפייה 1,222,820 0.27%
שדרגו את המנוי 841,709 0.19%
שדרגו את המנוי 766,256 0.17%
שדרגו את המנוי 744,811 0.17%
שדרגו את המנוי 585,650 0.13%
שדרגו את המנוי 388,357 0.09%
שדרגו את המנוי 242,134 0.05%
שדרגו את המנוי 169,637 0.04%
שדרגו את המנוי 75,000 0.02%
שדרגו את המנוי 67,795 0.02%
שדרגו את המנוי 67,074 0.02%
שדרגו את המנוי 67,017 0.01%
שדרגו את המנוי 63,571 0.01%
שדרגו את המנוי 56,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,950 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,395 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 79,126,025 17.70%
מנורה 16,444,000 3.68%
הראל 16,064,200 3.59%
הירשמו לצפייה 14,377,400 3.22%
הירשמו לצפייה 5,910,020 1.32%
הירשמו לצפייה 5,715,440 1.28%
שדרגו את המנוי 3,244,950 0.73%
שדרגו את המנוי 2,243,870 0.50%
שדרגו את המנוי 1,975,490 0.44%
שדרגו את המנוי 1,764,730 0.39%
שדרגו את המנוי 1,491,990 0.33%
שדרגו את המנוי 1,428,400 0.32%
שדרגו את המנוי 1,155,920 0.26%
שדרגו את המנוי 708,888 0.16%
שדרגו את המנוי 640,735 0.14%
שדרגו את המנוי 606,149 0.14%
שדרגו את המנוי 430,976 0.10%
שדרגו את המנוי 359,896 0.08%
שדרגו את המנוי 339,811 0.08%
שדרגו את המנוי 327,403 0.07%
שדרגו את המנוי 311,086 0.07%
שדרגו את המנוי 305,715 0.07%
שדרגו את המנוי 301,870 0.07%
שדרגו את המנוי 300,000 0.07%
שדרגו את המנוי 254,099 0.06%
שדרגו את המנוי 250,296 0.06%
שדרגו את המנוי 249,952 0.06%
שדרגו את המנוי 218,178 0.05%
שדרגו את המנוי 217,846 0.05%
שדרגו את המנוי 208,562 0.05%
שדרגו את המנוי 199,320 0.04%
שדרגו את המנוי 170,860 0.04%
שדרגו את המנוי 149,236 0.03%
שדרגו את המנוי 118,476 0.03%
שדרגו את המנוי 111,866 0.03%
שדרגו את המנוי 100,629 0.02%
שדרגו את המנוי 79,593 0.02%
שדרגו את המנוי 65,619 0.01%
שדרגו את המנוי 49,457 0.01%
שדרגו את המנוי 46,678 0.01%
שדרגו את המנוי 41,385 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,495 < 0.01%
שדרגו את המנוי 34,572 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,210 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,558 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  חברת מבני תעשיה דיווחה הבוקר (ה') כי השלימה את מכירת מלוא זכויות החכירה בנכס "Chalkfarm" בטורונטו קנדה, הכולל 1,214 דירות להשכרה וזאת בתמורה לכ-60 מיליון דולר קנדי (כ- 191 מיליון שקל). התזרים הפנוי לחברה מהמכירה עומד על כ-32 מיליון דולר קנדי ( כ-100 מיליון שקל).
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  מבני תעשיה הודיעה כי מעלות S&P פרסמה את הדוח המלא לאשרור דירוג A ולשינוי תחזית הדירוג לחיובית. עוד נמסר ממעלות כי "תחזית הדירוג החיובית משקפת את הערכתנו כי יחסי הכיסוי צפויים להשתפר לרמה התואמת דירוג גבוה יותר במהלך 12 החודשים הקרובים, עם השלמת תכנית המימושים, אותה רואים בסבירות גבוהה יחסית. כמו כן, משקפת התחזית את הערכתנו כי החברה תהיה מסוגלת לשמר יחסים אלו לאורך זמן, בהינתן יציבות יחסית של תיק הנכסים ובהנחה כי תמהיל הייזום מסך התיק יישמר ברמתו הנוכחית ולא ייעשה תוך הגדלת מינוף".
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית