תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מבני תעשיה

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2021 31.10.2021 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 17,200 333,265 316,065  1,837.59%
מור 8,813,110 8,926,320 113,211  1.28%
הירשמו לצפייה 1,149,680 1,195,840 46,157  4.02%
הירשמו לצפייה 4,197,990 4,235,010 37,022  0.88%
הירשמו לצפייה 3,732,540 3,765,650 33,114  0.89%
שדרגו את המנוי 12,503 39,667 27,164  217.26%
שדרגו את המנוי 135,509 145,869 10,360  7.65%
שדרגו את המנוי 95,271 102,196 6,925  7.27%
שדרגו את המנוי 3,226,190 3,230,040 3,852  0.12%
שדרגו את המנוי 500 2,265 1,765  353.00%
שדרגו את המנוי 750 818 68  9.07%
שדרגו את המנוי 73,430 71,068 -2,362  -3.22%
שדרגו את המנוי 7,596 4,651 -2,945  -38.77%
שדרגו את המנוי 142,102 137,914 -4,188  -2.95%
שדרגו את המנוי 522,598 514,598 -8,000  -1.53%
שדרגו את המנוי 41,047 33,039 -8,008  -19.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 595,703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -25,503

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2021 30.09.2021 שינוי
כלל 65,685,300 73,000,000 7,314,740  11.14%
הפניקס 32,386,500 39,468,700 7,082,190  21.87%
הירשמו לצפייה 34,234,000 41,011,100 6,777,170  19.80%
הירשמו לצפייה 12,786,300 15,572,800 2,786,480  21.79%
הירשמו לצפייה 3,630,910 4,904,810 1,273,890  35.08%
שדרגו את המנוי 29,505,600 29,840,000 334,392  1.13%
שדרגו את המנוי 0 202,500 202,500
שדרגו את המנוי 1,622,340 1,807,600 185,259  11.42%
שדרגו את המנוי 4,124,790 4,296,100 171,313  4.15%
שדרגו את המנוי 31,109,300 31,150,900 41,610  0.13%
שדרגו את המנוי 826,850 851,161 24,311  2.94%
שדרגו את המנוי 747,661 766,594 18,933  2.53%
שדרגו את המנוי 401,665 411,616 9,951  2.48%
שדרגו את המנוי 81,999 90,733 8,734  10.65%
שדרגו את המנוי 101,545 103,097 1,552  1.53%
שדרגו את המנוי 652,313 651,413 -900  -0.14%
שדרגו את המנוי 102,513 101,436 -1,077  -1.05%
שדרגו את המנוי 425,041 423,957 -1,084  -0.26%
שדרגו את המנוי 344,575 341,915 -2,660  -0.77%
שדרגו את המנוי 77,484,300 77,480,700 -3,608
שדרגו את המנוי 541,539 535,989 -5,550  -1.02%
שדרגו את המנוי 73,696 67,496 -6,200  -8.41%
שדרגו את המנוי 41,676 33,655 -8,021  -19.25%
שדרגו את המנוי 56,961 47,992 -8,969  -15.75%
שדרגו את המנוי 931,651 918,051 -13,600  -1.46%
שדרגו את המנוי 2,769,630 2,750,990 -18,639  -0.67%
שדרגו את המנוי 1,169,920 1,136,210 -33,715  -2.88%
שדרגו את המנוי 488,343 438,343 -50,000  -10.24%
שדרגו את המנוי 9,805,000 9,450,000 -355,000  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 26,233,025

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -509,023

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 595,703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -25,503
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 26,233,025
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -509,023
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,654,751 3.99%
מור 8,926,320 1.09%
ילין לפידות 7,295,320 0.89%
הירשמו לצפייה 4,235,010 0.52%
הירשמו לצפייה 3,765,650 0.46%
הירשמו לצפייה 3,230,040 0.39%
שדרגו את המנוי 2,297,950 0.28%
שדרגו את המנוי 1,195,840 0.15%
שדרגו את המנוי 514,598 0.06%
שדרגו את המנוי 333,265 0.04%
שדרגו את המנוי 211,267 0.03%
שדרגו את המנוי 145,869 0.02%
שדרגו את המנוי 137,914 0.02%
שדרגו את המנוי 102,196 0.01%
שדרגו את המנוי 71,068 < 0.01%
שדרגו את המנוי 55,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39,667 < 0.01%
שדרגו את המנוי 36,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,651 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,501 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,265 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 360,416,815 44.02%
מנורה 77,480,700 9.46%
כלל 73,000,000 8.92%
הירשמו לצפייה 41,011,100 5.01%
הירשמו לצפייה 39,468,700 4.82%
הירשמו לצפייה 31,150,900 3.80%
שדרגו את המנוי 29,840,000 3.64%
שדרגו את המנוי 15,572,800 1.90%
שדרגו את המנוי 14,400,600 1.76%
שדרגו את המנוי 9,450,000 1.15%
שדרגו את המנוי 4,904,810 0.60%
שדרגו את המנוי 4,296,100 0.52%
שדרגו את המנוי 2,750,990 0.34%
שדרגו את המנוי 1,807,600 0.22%
שדרגו את המנוי 1,664,260 0.20%
שדרגו את המנוי 1,571,250 0.19%
שדרגו את המנוי 1,535,300 0.19%
שדרגו את המנוי 1,136,210 0.14%
שדרגו את המנוי 918,051 0.11%
שדרגו את המנוי 851,161 0.10%
שדרגו את המנוי 791,430 0.10%
שדרגו את המנוי 766,594 0.09%
שדרגו את המנוי 651,413 0.08%
שדרגו את המנוי 539,029 0.07%
שדרגו את המנוי 535,989 0.07%
שדרגו את המנוי 438,343 0.05%
שדרגו את המנוי 423,957 0.05%
שדרגו את המנוי 411,616 0.05%
שדרגו את המנוי 392,163 0.05%
שדרגו את המנוי 381,394 0.05%
שדרגו את המנוי 341,915 0.04%
שדרגו את המנוי 279,939 0.03%
שדרגו את המנוי 253,525 0.03%
שדרגו את המנוי 202,500 0.02%
שדרגו את המנוי 192,753 0.02%
שדרגו את המנוי 171,182 0.02%
שדרגו את המנוי 129,147 0.02%
שדרגו את המנוי 105,340 0.01%
שדרגו את המנוי 103,097 0.01%
שדרגו את המנוי 101,436 0.01%
שדרגו את המנוי 92,540 0.01%
שדרגו את המנוי 90,733 0.01%
שדרגו את המנוי 67,496 < 0.01%
שדרגו את המנוי 61,105 < 0.01%
שדרגו את המנוי 47,992 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,655 < 0.01%
שם חברה: מבני תעשיה
מספר נייר ערך: 226019
אתר: http://www.building.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: יזום ובהקמת מבנים לתעשיה, מלאכה, מסחר ומגורים- להשכרה ולמכירה;ובניהול עבודות פיתוח ותשתית.
משקיע/ה
חברה ציבורית