תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 1,644,840 2,155,140 510,300  31.02%
אילים 25,618 63,780 38,162  148.97%
הירשמו לצפייה 415,244 425,744 10,500  2.53%
הירשמו לצפייה 9,399 18,916 9,517  101.26%
הירשמו לצפייה 123,612 128,158 4,546  3.68%
שדרגו את המנוי 512,346 513,500 1,154  0.23%
שדרגו את המנוי 5,123 4,292 -831  -16.22%
שדרגו את המנוי 527,587 526,215 -1,372  -0.26%
שדרגו את המנוי 710,503 699,642 -10,861  -1.53%
שדרגו את המנוי 268,834 254,144 -14,690  -5.46%
שדרגו את המנוי 150,000 127,589 -22,411  -14.94%
שדרגו את המנוי 5,425,120 5,367,780 -57,347  -1.06%
שדרגו את המנוי 2,007,520 1,947,760 -59,760  -2.98%
שדרגו את המנוי 2,687,470 2,610,740 -76,731  -2.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 574,179

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -244,003

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 10,610,200 12,666,000 2,055,810  19.38%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 3,956,980 5,440,730 1,483,750  37.50%
הירשמו לצפייה 1,347,350 2,811,400 1,464,050  108.66%
הירשמו לצפייה 869,739 1,467,130 597,391  68.69%
הירשמו לצפייה 1,552,640 2,136,800 584,158  37.62%
שדרגו את המנוי 727,570 967,392 239,822  32.96%
שדרגו את המנוי 501,203 656,579 155,376  31.00%
שדרגו את המנוי 400,157 534,687 134,530  33.62%
שדרגו את המנוי 388,627 520,004 131,377  33.81%
שדרגו את המנוי 596,240 711,553 115,313  19.34%
שדרגו את המנוי 435,725 550,505 114,780  26.34%
שדרגו את המנוי 4,000 80,381 76,381  1,909.53%
שדרגו את המנוי 257,153 323,267 66,114  25.71%
שדרגו את המנוי 153,838 209,839 56,001  36.40%
שדרגו את המנוי 464,879 517,813 52,934  11.39%
שדרגו את המנוי 224,552 268,082 43,530  19.39%
שדרגו את המנוי 150,852 186,911 36,059  23.90%
שדרגו את המנוי 1,358,460 1,387,560 29,105  2.14%
שדרגו את המנוי 97,512 123,422 25,910  26.57%
שדרגו את המנוי 21,138,700 21,163,800 25,104  0.12%
שדרגו את המנוי 369,539 390,546 21,007  5.68%
שדרגו את המנוי 61,519 78,307 16,788  27.29%
שדרגו את המנוי 60,320 77,061 16,741  27.75%
שדרגו את המנוי 43,116 56,240 13,124  30.44%
שדרגו את המנוי 48,824 60,643 11,819  24.21%
שדרגו את המנוי 74,950 84,175 9,225  12.31%
שדרגו את המנוי 28,519 36,642 8,123  28.48%
שדרגו את המנוי 2,378,950 2,385,950 6,993  0.29%
שדרגו את המנוי 1,325,420 1,331,480 6,054  0.46%
שדרגו את המנוי 650,037 641,354 -8,683  -1.34%
שדרגו את המנוי 103,582 93,282 -10,300  -9.94%
שדרגו את המנוי 50,000 34,953 -15,047  -30.09%
שדרגו את המנוי 370,845 344,167 -26,678  -7.19%
שדרגו את המנוי 32,781,400 32,752,100 -29,392  -0.09%
שדרגו את המנוי 481,315 446,869 -34,446  -7.16%
שדרגו את המנוי 76,770 17,455 -59,315  -77.26%
שדרגו את המנוי 2,041,620 1,710,620 -331,000  -16.21%
שדרגו את המנוי 15,263,600 14,465,000 -798,588  -5.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,597,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,313,449

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 574,179
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -244,003
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 7,597,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,313,449
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,764,941 6.37%
פסגות 5,367,780 1.82%
ילין לפידות 3,881,520 1.32%
הירשמו לצפייה 2,610,740 0.89%
הירשמו לצפייה 2,155,140 0.73%
הירשמו לצפייה 1,947,760 0.66%
שדרגו את המנוי 699,642 0.24%
שדרגו את המנוי 526,215 0.18%
שדרגו את המנוי 513,500 0.17%
שדרגו את המנוי 425,744 0.14%
שדרגו את המנוי 254,144 0.09%
שדרגו את המנוי 128,158 0.04%
שדרגו את המנוי 127,589 0.04%
שדרגו את המנוי 63,780 0.02%
שדרגו את המנוי 28,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,292 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,809,430 36.96%
הפניקס 32,752,100 11.12%
מנורה 21,163,800 7.19%
הירשמו לצפייה 14,465,000 4.91%
הירשמו לצפייה 12,666,000 4.30%
הירשמו לצפייה 5,440,730 1.85%
שדרגו את המנוי 2,811,400 0.95%
שדרגו את המנוי 2,385,950 0.81%
שדרגו את המנוי 2,136,800 0.73%
שדרגו את המנוי 1,710,620 0.58%
שדרגו את המנוי 1,467,130 0.50%
שדרגו את המנוי 1,387,560 0.47%
שדרגו את המנוי 1,331,480 0.45%
שדרגו את המנוי 967,392 0.33%
שדרגו את המנוי 711,553 0.24%
שדרגו את המנוי 656,579 0.22%
שדרגו את המנוי 641,354 0.22%
שדרגו את המנוי 550,505 0.19%
שדרגו את המנוי 534,687 0.18%
שדרגו את המנוי 520,004 0.18%
שדרגו את המנוי 517,813 0.18%
שדרגו את המנוי 446,869 0.15%
שדרגו את המנוי 418,732 0.14%
שדרגו את המנוי 390,546 0.13%
שדרגו את המנוי 344,167 0.12%
שדרגו את המנוי 323,267 0.11%
שדרגו את המנוי 268,082 0.09%
שדרגו את המנוי 235,163 0.08%
שדרגו את המנוי 217,433 0.07%
שדרגו את המנוי 209,839 0.07%
שדרגו את המנוי 186,911 0.06%
שדרגו את המנוי 130,213 0.04%
שדרגו את המנוי 123,422 0.04%
שדרגו את המנוי 93,282 0.03%
שדרגו את המנוי 84,175 0.03%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 78,307 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 77,061 0.03%
שדרגו את המנוי 60,643 0.02%
שדרגו את המנוי 56,240 0.02%
שדרגו את המנוי 36,642 0.01%
שדרגו את המנוי 34,953 0.01%
שדרגו את המנוי 17,455 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית