תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.01.2018 שינוי
ילין לפידות 223,772 2,475,770 2,252,000  1,006.38%
פסגות 5,638,320 6,535,650 897,325  15.91%
הירשמו לצפייה 1,981,140 2,130,020 148,879  7.51%
הירשמו לצפייה 1,369,420 1,511,870 142,451  10.40%
הירשמו לצפייה 1,678,900 1,730,320 51,414  3.06%
שדרגו את המנוי 428,676 461,479 32,803  7.65%
שדרגו את המנוי 99,929 123,943 24,014  24.03%
שדרגו את המנוי 378,500 388,810 10,310  2.72%
שדרגו את המנוי 650 3,902 3,252  500.31%
שדרגו את המנוי 2,123 5,123 3,000  141.31%
שדרגו את המנוי 3,919 4,012 93  2.37%
שדרגו את המנוי 40,271 26,993 -13,278  -32.97%
שדרגו את המנוי 2,705,390 2,690,270 -15,125  -0.56%
שדרגו את המנוי 29,322 13,273 -16,049  -54.73%
שדרגו את המנוי 375,482 348,091 -27,391  -7.29%
שדרגו את המנוי 520,979 470,000 -50,979  -9.79%
שדרגו את המנוי 210,150 158,585 -51,565  -24.54%
שדרגו את המנוי 1,860,160 1,770,770 -89,395  -4.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,565,541

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -263,782

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 5,649 4,853,680 4,848,030  85,821.05%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 940,303 2,909,770 1,969,470  209.45%
הירשמו לצפייה 23,576,300 25,248,800 1,672,540  7.09%
הירשמו לצפייה 1,361,910 2,475,160 1,113,250  81.74%
הירשמו לצפייה 346,121 1,247,900 901,783  260.54%
שדרגו את המנוי 155,726 555,282 399,556  256.58%
שדרגו את המנוי 39,091 372,596 333,505  853.15%
שדרגו את המנוי 198,955 516,981 318,026  159.85%
שדרגו את המנוי 87,189 350,000 262,811  301.43%
שדרגו את המנוי 116,658 307,945 191,287  163.97%
שדרגו את המנוי 333,299 506,975 173,676  52.11%
שדרגו את המנוי 2,041,620 2,200,000 158,384  7.76%
שדרגו את המנוי 36,569 170,507 133,938  366.26%
שדרגו את המנוי 59,049 186,430 127,381  215.72%
שדרגו את המנוי 232,902 325,463 92,561  39.74%
שדרגו את המנוי 251,835 336,239 84,404  33.52%
שדרגו את המנוי 25,748 99,517 73,769  286.50%
שדרגו את המנוי 48,510 114,408 65,898  135.84%
שדרגו את המנוי 31,834 95,199 63,365  199.05%
שדרגו את המנוי 19,421 70,996 51,575  265.56%
שדרגו את המנוי 167,651 213,690 46,039  27.46%
שדרגו את המנוי 16,051 53,956 37,905  236.15%
שדרגו את המנוי 13,193 45,762 32,569  246.87%
שדרגו את המנוי 16,145 42,065 25,920  160.55%
שדרגו את המנוי 10,575 35,961 25,386  240.06%
שדרגו את המנוי 13,462,600 13,487,000 24,426  0.18%
שדרגו את המנוי 9,272 32,151 22,879  246.75%
שדרגו את המנוי 6,584 23,412 16,828  255.59%
שדרגו את המנוי 4,490 14,517 10,027  223.32%
שדרגו את המנוי 1,046,100 1,048,060 1,959  0.19%
שדרגו את המנוי 482,498 482,643 145  0.03%
שדרגו את המנוי 4,790 4,055 -735  -15.34%
שדרגו את המנוי 1,287,070 1,284,990 -2,080  -0.16%
שדרגו את המנוי 271,437 257,287 -14,150  -5.21%
שדרגו את המנוי 14,157,900 14,142,900 -14,910  -0.11%
שדרגו את המנוי 232,902 174,902 -58,000  -24.90%
שדרגו את המנוי 759,731 545,790 -213,941  -28.16%
שדרגו את המנוי 2,057,650 1,636,540 -421,104  -20.47%
שדרגו את המנוי 23,106,900 2,950,730 -20,156,100  -87.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,279,292

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,881,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,565,541
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -263,782
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,279,292
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,881,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,849,473 8.26%
פסגות 6,535,650 2.59%
אי.בי.אי. 2,690,270 1.07%
הירשמו לצפייה 2,475,770 0.98%
הירשמו לצפייה 2,130,020 0.84%
הירשמו לצפייה 1,770,770 0.70%
שדרגו את המנוי 1,730,320 0.69%
שדרגו את המנוי 1,511,870 0.60%
שדרגו את המנוי 470,000 0.19%
שדרגו את המנוי 461,479 0.18%
שדרגו את המנוי 388,810 0.15%
שדרגו את המנוי 348,091 0.14%
שדרגו את המנוי 158,585 0.06%
שדרגו את המנוי 123,943 0.05%
שדרגו את המנוי 26,993 0.01%
שדרגו את המנוי 13,273 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,012 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,902 < 0.01%
שדרגו את המנוי 592 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,198,146 32.57%
הפניקס 25,248,800 10.00%
פסגות 14,142,900 5.60%
הירשמו לצפייה 13,487,000 5.34%
הירשמו לצפייה 4,853,680 1.92%
הירשמו לצפייה 2,950,730 1.17%
שדרגו את המנוי 2,909,770 1.15%
שדרגו את המנוי 2,475,160 0.98%
שדרגו את המנוי 2,200,000 0.87%
שדרגו את המנוי 1,636,540 0.65%
שדרגו את המנוי 1,507,870 0.60%
שדרגו את המנוי 1,284,990 0.51%
שדרגו את המנוי 1,247,900 0.49%
שדרגו את המנוי 1,048,060 0.42%
שדרגו את המנוי 555,282 0.22%
שדרגו את המנוי 545,790 0.22%
שדרגו את המנוי 516,981 0.20%
שדרגו את המנוי 506,975 0.20%
שדרגו את המנוי 482,643 0.19%
שדרגו את המנוי 480,793 0.19%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 372,596 0.15%
שדרגו את המנוי 350,000 0.14%
שדרגו את המנוי 336,239 0.13%
שדרגו את המנוי 325,463 0.13%
שדרגו את המנוי 307,945 0.12%
שדרגו את המנוי 257,287 0.10%
שדרגו את המנוי 213,690 0.08%
שדרגו את המנוי 212,921 0.08%
שדרגו את המנוי 186,430 0.07%
שדרגו את המנוי 174,902 0.07%
שדרגו את המנוי 170,507 0.07%
שדרגו את המנוי 114,408 0.05%
שדרגו את המנוי 99,517 0.04%
שדרגו את המנוי 95,199 0.04%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 70,996 0.03%
שדרגו את המנוי 53,956 0.02%
שדרגו את המנוי 45,762 0.02%
שדרגו את המנוי 42,065 0.02%
שדרגו את המנוי 35,961 0.01%
שדרגו את המנוי 32,151 0.01%
שדרגו את המנוי 23,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית