תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2017 30.11.2017 שינוי
אנליסט 846,467 1,916,140 1,069,680  126.37%
אפסילון 762,442 883,020 120,578  15.81%
הירשמו לצפייה 1,613,800 1,650,930 37,134  2.30%
הירשמו לצפייה 1,898,080 1,933,580 35,501  1.87%
הירשמו לצפייה 20,085 54,906 34,821  173.37%
שדרגו את המנוי 1,536,300 1,548,920 12,622  0.82%
שדרגו את המנוי 363,300 369,600 6,300  1.73%
שדרגו את המנוי 421,163 426,788 5,625  1.34%
שדרגו את המנוי 30,105 30,065 -40  -0.13%
שדרגו את המנוי 5,697,130 5,681,350 -15,785  -0.28%
שדרגו את המנוי 2,694,070 2,647,050 -47,015  -1.75%
שדרגו את המנוי 507,071 426,290 -80,781  -15.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,322,261

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -143,621

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 30.09.2017 שינוי
הראל 5,649 4,853,680 4,848,030  85,821.05%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 940,303 2,909,770 1,969,470  209.45%
הירשמו לצפייה 23,576,300 25,248,800 1,672,540  7.09%
הירשמו לצפייה 1,361,910 2,475,160 1,113,250  81.74%
הירשמו לצפייה 346,121 1,247,900 901,783  260.54%
שדרגו את המנוי 155,726 555,282 399,556  256.58%
שדרגו את המנוי 39,091 372,596 333,505  853.15%
שדרגו את המנוי 198,955 516,981 318,026  159.85%
שדרגו את המנוי 87,189 350,000 262,811  301.43%
שדרגו את המנוי 116,658 307,945 191,287  163.97%
שדרגו את המנוי 333,299 506,975 173,676  52.11%
שדרגו את המנוי 2,041,620 2,200,000 158,384  7.76%
שדרגו את המנוי 36,569 170,507 133,938  366.26%
שדרגו את המנוי 59,049 186,430 127,381  215.72%
שדרגו את המנוי 232,902 325,463 92,561  39.74%
שדרגו את המנוי 251,835 336,239 84,404  33.52%
שדרגו את המנוי 25,748 99,517 73,769  286.50%
שדרגו את המנוי 48,510 114,408 65,898  135.84%
שדרגו את המנוי 31,834 95,199 63,365  199.05%
שדרגו את המנוי 19,421 70,996 51,575  265.56%
שדרגו את המנוי 167,651 213,690 46,039  27.46%
שדרגו את המנוי 16,051 53,956 37,905  236.15%
שדרגו את המנוי 13,193 45,762 32,569  246.87%
שדרגו את המנוי 16,145 42,065 25,920  160.55%
שדרגו את המנוי 10,575 35,961 25,386  240.06%
שדרגו את המנוי 13,462,600 13,487,000 24,426  0.18%
שדרגו את המנוי 9,272 32,151 22,879  246.75%
שדרגו את המנוי 6,584 23,412 16,828  255.59%
שדרגו את המנוי 4,490 14,517 10,027  223.32%
שדרגו את המנוי 1,046,100 1,048,060 1,959  0.19%
שדרגו את המנוי 482,498 482,643 145  0.03%
שדרגו את המנוי 4,790 4,055 -735  -15.34%
שדרגו את המנוי 1,287,070 1,284,990 -2,080  -0.16%
שדרגו את המנוי 271,437 257,287 -14,150  -5.21%
שדרגו את המנוי 14,157,900 14,142,900 -14,910  -0.11%
שדרגו את המנוי 232,902 174,902 -58,000  -24.90%
שדרגו את המנוי 759,731 545,790 -213,941  -28.16%
שדרגו את המנוי 2,057,650 1,636,540 -421,104  -20.47%
שדרגו את המנוי 23,106,900 2,950,730 -20,156,100  -87.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,279,292

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,881,020

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,322,261
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -143,621
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,279,292
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,881,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,714,189 7.02%
פסגות 5,681,350 2.25%
אי.בי.אי. 2,647,050 1.05%
הירשמו לצפייה 1,933,580 0.77%
הירשמו לצפייה 1,916,140 0.76%
הירשמו לצפייה 1,650,930 0.65%
שדרגו את המנוי 1,548,920 0.61%
שדרגו את המנוי 883,020 0.35%
שדרגו את המנוי 426,788 0.17%
שדרגו את המנוי 426,290 0.17%
שדרגו את המנוי 369,600 0.15%
שדרגו את המנוי 58,408 0.02%
שדרגו את המנוי 54,906 0.02%
שדרגו את המנוי 41,856 0.02%
שדרגו את המנוי 40,271 0.02%
שדרגו את המנוי 30,065 0.01%
שדרגו את המנוי 3,017 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,998 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,198,146 32.57%
הפניקס 25,248,800 10.00%
פסגות 14,142,900 5.60%
הירשמו לצפייה 13,487,000 5.34%
הירשמו לצפייה 4,853,680 1.92%
הירשמו לצפייה 2,950,730 1.17%
שדרגו את המנוי 2,909,770 1.15%
שדרגו את המנוי 2,475,160 0.98%
שדרגו את המנוי 2,200,000 0.87%
שדרגו את המנוי 1,636,540 0.65%
שדרגו את המנוי 1,507,870 0.60%
שדרגו את המנוי 1,284,990 0.51%
שדרגו את המנוי 1,247,900 0.49%
שדרגו את המנוי 1,048,060 0.42%
שדרגו את המנוי 555,282 0.22%
שדרגו את המנוי 545,790 0.22%
שדרגו את המנוי 516,981 0.20%
שדרגו את המנוי 506,975 0.20%
שדרגו את המנוי 482,643 0.19%
שדרגו את המנוי 480,793 0.19%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 372,596 0.15%
שדרגו את המנוי 350,000 0.14%
שדרגו את המנוי 336,239 0.13%
שדרגו את המנוי 325,463 0.13%
שדרגו את המנוי 307,945 0.12%
שדרגו את המנוי 257,287 0.10%
שדרגו את המנוי 213,690 0.08%
שדרגו את המנוי 212,921 0.08%
שדרגו את המנוי 186,430 0.07%
שדרגו את המנוי 174,902 0.07%
שדרגו את המנוי 170,507 0.07%
שדרגו את המנוי 114,408 0.05%
שדרגו את המנוי 99,517 0.04%
שדרגו את המנוי 95,199 0.04%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 70,996 0.03%
שדרגו את המנוי 53,956 0.02%
שדרגו את המנוי 45,762 0.02%
שדרגו את המנוי 42,065 0.02%
שדרגו את המנוי 35,961 0.01%
שדרגו את המנוי 32,151 0.01%
שדרגו את המנוי 23,412 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,517 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,055 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית