תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
מגדל 515,042 764,760 249,718  48.48%
מור 79,911 142,474 62,563  78.29%
הירשמו לצפייה 446,640 498,000 51,360  11.50%
הירשמו לצפייה 3,799,340 3,839,340 40,000  1.05%
הירשמו לצפייה 2,857,850 2,891,150 33,299  1.17%
שדרגו את המנוי 27,485 59,308 31,823  115.78%
שדרגו את המנוי 286,754 291,696 4,942  1.72%
שדרגו את המנוי 13,574 14,440 866  6.38%
שדרגו את המנוי 2,242,370 2,234,440 -7,931  -0.35%
שדרגו את המנוי 19,996 6,621 -13,375  -66.89%
שדרגו את המנוי 312,481 252,481 -60,000  -19.20%
שדרגו את המנוי 1,389,100 1,306,250 -82,853  -5.96%
שדרגו את המנוי 6,386,360 6,266,080 -120,285  -1.88%
שדרגו את המנוי 461,853 278,674 -183,179  -39.66%
שדרגו את המנוי 743,517 483,207 -260,310  -35.01%
שדרגו את המנוי 476,840 8,466 -468,374  -98.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 474,571

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,196,307

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 25,499,500 32,781,400 7,281,960  28.56%
הראל 5,206,570 10,610,200 5,403,620  103.78%
הירשמו לצפייה 14,265,400 15,263,600 998,181  7.00%
הירשמו לצפייה 3,285,790 3,956,980 671,188  20.43%
הירשמו לצפייה 2,008,780 2,378,950 370,179  18.43%
שדרגו את המנוי 220,477 464,879 244,402  110.85%
שדרגו את המנוי 1,385,660 1,552,640 166,977  12.05%
שדרגו את המנוי 611,490 727,570 116,080  18.98%
שדרגו את המנוי 353,355 435,725 82,370  23.31%
שדרגו את המנוי 1,284,990 1,358,460 73,469  5.72%
שדרגו את המנוי 591,120 650,037 58,917  9.97%
שדרגו את המנוי 547,502 596,240 48,738  8.90%
שדרגו את המנוי 354,283 400,157 45,874  12.95%
שדרגו את המנוי 212,968 257,153 44,185  20.75%
שדרגו את המנוי 113,160 150,852 37,692  33.31%
שדרגו את המנוי 541,662 578,084 36,422  6.72%
שדרגו את המנוי 205,425 235,163 29,738  14.48%
שדרגו את המנוי 126,945 153,838 26,893  21.18%
שדרגו את המנוי 1,305,610 1,325,420 19,810  1.52%
שדרגו את המנוי 111,032 130,213 19,181  17.28%
שדרגו את המנוי 351,664 369,539 17,875  5.08%
שדרגו את המנוי 81,270 97,512 16,242  19.99%
שדרגו את המנוי 21,122,500 21,138,700 16,152  0.08%
שדרגו את המנוי 64,530 74,950 10,420  16.15%
שדרגו את המנוי 50,470 60,320 9,850  19.52%
שדרגו את המנוי 41,065 48,824 7,759  18.89%
שדרגו את המנוי 36,232 43,116 6,884  19.00%
שדרגו את המנוי 321,699 328,257 6,558  2.04%
שדרגו את המנוי 16,540 19,879 3,339  20.19%
שדרגו את המנוי 26,777 28,519 1,742  6.51%
שדרגו את המנוי 102,332 103,582 1,250  1.22%
שדרגו את המנוי 224,330 224,552 222  0.10%
שדרגו את המנוי 388,434 370,845 -17,589  -4.53%
שדרגו את המנוי 1,409,300 1,347,350 -61,949  -4.40%
שדרגו את המנוי 80,381 4,000 -76,381  -95.02%
שדרגו את המנוי 676,694 388,627 -288,067  -42.57%
שדרגו את המנוי 1,396,640 869,739 -526,899  -37.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,874,169

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -970,885

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 474,571
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,196,307
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,874,169
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -970,885
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,349,710 6.57%
פסגות 6,266,080 2.13%
ילין לפידות 3,839,340 1.30%
הירשמו לצפייה 2,891,150 0.98%
הירשמו לצפייה 2,234,440 0.76%
הירשמו לצפייה 1,306,250 0.44%
שדרגו את המנוי 764,760 0.26%
שדרגו את המנוי 498,000 0.17%
שדרגו את המנוי 483,207 0.16%
שדרגו את המנוי 291,696 0.10%
שדרגו את המנוי 278,674 0.09%
שדרגו את המנוי 252,481 0.09%
שדרגו את המנוי 142,474 0.05%
שדרגו את המנוי 59,308 0.02%
שדרגו את המנוי 14,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,466 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,621 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,123 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,234,221 35.07%
הפניקס 32,781,400 11.13%
מנורה 21,138,700 7.18%
הירשמו לצפייה 15,263,600 5.18%
הירשמו לצפייה 10,610,200 3.60%
הירשמו לצפייה 3,956,980 1.34%
שדרגו את המנוי 2,378,950 0.81%
שדרגו את המנוי 2,041,620 0.69%
שדרגו את המנוי 1,552,640 0.53%
שדרגו את המנוי 1,358,460 0.46%
שדרגו את המנוי 1,347,350 0.46%
שדרגו את המנוי 1,325,420 0.45%
שדרגו את המנוי 869,739 0.30%
שדרגו את המנוי 727,570 0.25%
שדרגו את המנוי 650,037 0.22%
שדרגו את המנוי 596,240 0.20%
שדרגו את המנוי 578,084 0.20%
שדרגו את המנוי 501,203 0.17%
שדרגו את המנוי 481,315 0.16%
שדרגו את המנוי 464,879 0.16%
שדרגו את המנוי 435,725 0.15%
שדרגו את המנוי 418,732 0.14%
שדרגו את המנוי 400,157 0.14%
שדרגו את המנוי 388,627 0.13%
שדרגו את המנוי 370,845 0.13%
שדרגו את המנוי 369,539 0.13%
שדרגו את המנוי 328,257 0.11%
שדרגו את המנוי 257,153 0.09%
שדרגו את המנוי 235,163 0.08%
שדרגו את המנוי 224,552 0.08%
שדרגו את המנוי 153,838 0.05%
שדרגו את המנוי 150,852 0.05%
שדרגו את המנוי 130,213 0.04%
שדרגו את המנוי 103,582 0.04%
שדרגו את המנוי 97,512 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 76,770 0.03%
שדרגו את המנוי 74,950 0.03%
שדרגו את המנוי 61,519 0.02%
שדרגו את המנוי 60,320 0.02%
שדרגו את המנוי 50,000 0.02%
שדרגו את המנוי 48,824 0.02%
שדרגו את המנוי 43,116 0.01%
שדרגו את המנוי 28,519 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,879 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית