תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
פסגות 623,185 942,949 319,764  51.31%
אי.בי.אי. 1,381,850 1,642,240 260,387  18.84%
הירשמו לצפייה 941,606 1,165,080 223,471  23.73%
הירשמו לצפייה 572,498 645,062 72,564  12.67%
הירשמו לצפייה 1,155,570 1,204,240 48,667  4.21%
שדרגו את המנוי 620,492 648,361 27,869  4.49%
שדרגו את המנוי 214,850 219,900 5,050  2.35%
שדרגו את המנוי 8,274 9,866 1,592  19.24%
שדרגו את המנוי 20,198 16,921 -3,277  -16.22%
שדרגו את המנוי 223,279 219,297 -3,982  -1.78%
שדרגו את המנוי 173,296 163,340 -9,956  -5.75%
שדרגו את המנוי 213,500 201,000 -12,500  -5.85%
שדרגו את המנוי 32,251 6,536 -25,715  -79.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 959,364

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,430

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
מנורה 9,831,250 11,001,300 1,170,000  11.90%
קרן השתלמות לאקדמאים במדעי החברה והרוח 181,000 227,622 46,622  25.76%
הירשמו לצפייה 1,172,730 1,183,720 10,992  0.94%
הירשמו לצפייה 202,242 209,352 7,110  3.52%
הירשמו לצפייה 508,574 510,049 1,475  0.29%
שדרגו את המנוי 245,919 247,075 1,156  0.47%
שדרגו את המנוי 2,709,030 2,428,770 -280,263  -10.35%
שדרגו את המנוי 1,413,860 692,954 -720,910  -50.99%
שדרגו את המנוי 21,207,200 20,482,800 -724,402  -3.42%
שדרגו את המנוי 15,224,100 14,152,300 -1,071,810  -7.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,237,355

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,797,385

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 959,364
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,237,355
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,797,385
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,174,095 2.93%
אי.בי.אי. 1,642,240 0.67%
מור 1,204,240 0.49%
הירשמו לצפייה 1,165,080 0.48%
הירשמו לצפייה 942,949 0.38%
הירשמו לצפייה 648,361 0.26%
שדרגו את המנוי 645,062 0.26%
שדרגו את המנוי 219,900 0.09%
שדרגו את המנוי 219,297 0.09%
שדרגו את המנוי 201,000 0.08%
שדרגו את המנוי 163,340 0.07%
שדרגו את המנוי 42,750 0.02%
שדרגו את המנוי 28,797 0.01%
שדרגו את המנוי 17,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,866 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,536 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 77,482,624 31.61%
אלטשולר - שחם 24,129,600 9.84%
הפניקס 20,482,800 8.36%
הירשמו לצפייה 14,152,300 5.77%
הירשמו לצפייה 11,001,300 4.49%
הירשמו לצפייה 2,428,770 0.99%
שדרגו את המנוי 1,183,720 0.48%
שדרגו את המנוי 1,010,750 0.41%
שדרגו את המנוי 692,954 0.28%
שדרגו את המנוי 510,049 0.21%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 273,822 0.11%
שדרגו את המנוי 247,075 0.10%
שדרגו את המנוי 227,622 0.09%
שדרגו את המנוי 209,352 0.09%
שדרגו את המנוי 181,453 0.07%
שדרגו את המנוי 120,733 0.05%
שדרגו את המנוי 99,900 0.04%
שדרגו את המנוי 77,073 0.03%
שדרגו את המנוי 33,884 0.01%
שדרגו את המנוי 735 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית