תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 2,792,870 2,984,530 191,656  6.86%
מגדל 501,035 556,682 55,647  11.11%
הירשמו לצפייה 498,025 523,143 25,118  5.04%
הירשמו לצפייה 62,438 77,438 15,000  24.02%
הירשמו לצפייה 25,522 37,966 12,444  48.76%
שדרגו את המנוי 171,581 175,120 3,539  2.06%
שדרגו את המנוי 8,092 7,092 -1,000  -12.36%
שדרגו את המנוי 12,125 10,065 -2,060  -16.99%
שדרגו את המנוי 85,000 80,000 -5,000  -5.88%
שדרגו את המנוי 526,891 520,271 -6,620  -1.26%
שדרגו את המנוי 184,668 174,168 -10,500  -5.69%
שדרגו את המנוי 268,216 245,631 -22,585  -8.42%
שדרגו את המנוי 2,433,410 2,363,110 -70,301  -2.89%
שדרגו את המנוי 1,872,030 1,757,470 -114,563  -6.12%
שדרגו את המנוי 4,703,050 4,532,740 -170,317  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 303,404

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -402,946

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
מנורה 21,163,800 22,726,800 1,563,000  7.39%
הלמן אלדובי 1,387,560 2,018,430 630,870  45.47%
הירשמו לצפייה 12,666,000 13,152,800 486,800  3.84%
הירשמו לצפייה 77,190 193,124 115,934  150.19%
הירשמו לצפייה 344,167 368,051 23,884  6.94%
שדרגו את המנוי 2,385,950 2,390,800 4,850  0.20%
שדרגו את המנוי 209,839 206,733 -3,106  -1.48%
שדרגו את המנוי 60,643 56,489 -4,154  -6.85%
שדרגו את המנוי 84,175 79,079 -5,096  -6.05%
שדרגו את המנוי 517,813 512,102 -5,711  -1.10%
שדרגו את המנוי 34,953 26,800 -8,153  -23.33%
שדרגו את המנוי 93,282 80,752 -12,530  -13.43%
שדרגו את המנוי 390,546 372,349 -18,197  -4.66%
שדרגו את המנוי 384,117 364,718 -19,399  -5.05%
שדרגו את המנוי 520,004 497,782 -22,222  -4.27%
שדרגו את המנוי 967,392 913,088 -54,304  -5.61%
שדרגו את המנוי 534,687 476,153 -58,534  -10.95%
שדרגו את המנוי 550,505 484,011 -66,494  -12.08%
שדרגו את המנוי 268,082 199,531 -68,551  -25.57%
שדרגו את המנוי 14,465,000 14,108,500 -356,500  -2.46%
שדרגו את המנוי 1,331,480 875,115 -456,365  -34.28%
שדרגו את המנוי 33,296,300 32,811,800 -484,500  -1.46%
שדרגו את המנוי 2,811,400 2,262,450 -548,950  -19.53%
שדרגו את המנוי 1,710,620 762,616 -948,004  -55.42%
שדרגו את המנוי 1,783,860 25,708 -1,758,150  -98.56%
שדרגו את המנוי 5,440,730 1,693,220 -3,747,510  -68.88%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,825,338

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,646,430

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 303,404
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -402,946
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,825,338
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,646,430
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,962,699 6.10%
פסגות 4,532,740 1.54%
ילין לפידות 3,881,520 1.32%
הירשמו לצפייה 2,984,530 1.01%
הירשמו לצפייה 2,363,110 0.80%
הירשמו לצפייה 1,757,470 0.60%
שדרגו את המנוי 556,682 0.19%
שדרגו את המנוי 523,143 0.18%
שדרגו את המנוי 520,271 0.18%
שדרגו את המנוי 245,631 0.08%
שדרגו את המנוי 175,120 0.06%
שדרגו את המנוי 174,168 0.06%
שדרגו את המנוי 80,000 0.03%
שדרגו את המנוי 77,438 0.03%
שדרגו את המנוי 37,966 0.01%
שדרגו את המנוי 20,441 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,065 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,092 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,312 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 104,178,127 35.39%
הפניקס 32,811,800 11.15%
מנורה 22,726,800 7.72%
הירשמו לצפייה 14,108,500 4.79%
הירשמו לצפייה 13,152,800 4.47%
הירשמו לצפייה 2,390,800 0.81%
שדרגו את המנוי 2,262,450 0.77%
שדרגו את המנוי 2,136,800 0.73%
שדרגו את המנוי 2,018,430 0.69%
שדרגו את המנוי 1,693,220 0.58%
שדרגו את המנוי 913,088 0.31%
שדרגו את המנוי 875,115 0.30%
שדרגו את המנוי 762,616 0.26%
שדרגו את המנוי 711,553 0.24%
שדרגו את המנוי 656,579 0.22%
שדרגו את המנוי 512,102 0.17%
שדרגו את המנוי 497,782 0.17%
שדרגו את המנוי 484,011 0.16%
שדרגו את המנוי 476,153 0.16%
שדרגו את המנוי 473,089 0.16%
שדרגו את המנוי 418,732 0.14%
שדרגו את המנוי 372,349 0.13%
שדרגו את המנוי 368,051 0.13%
שדרגו את המנוי 364,718 0.12%
שדרגו את המנוי 335,868 0.11%
שדרגו את המנוי 323,267 0.11%
שדרגו את המנוי 235,163 0.08%
שדרגו את המנוי 217,433 0.07%
שדרגו את המנוי 206,733 0.07%
שדרגו את המנוי 199,531 0.07%
שדרגו את המנוי 193,124 0.07%
שדרגו את המנוי 186,911 0.06%
שדרגו את המנוי 144,727 0.05%
שדרגו את המנוי 130,213 0.04%
שדרגו את המנוי 123,422 0.04%
שדרגו את המנוי 80,752 0.03%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 79,079 0.03%
שדרגו את המנוי 78,307 0.03%
שדרגו את המנוי 77,061 0.03%
שדרגו את המנוי 56,489 0.02%
שדרגו את המנוי 56,240 0.02%
שדרגו את המנוי 55,273 0.02%
שדרגו את המנוי 36,642 0.01%
שדרגו את המנוי 26,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,708 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,010 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,455 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית