תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אקסלנס 287,991 731,376 443,385  153.96%
אי.בי.אי. 1,870,040 2,246,120 376,081  20.11%
הירשמו לצפייה 693,856 965,737 271,881  39.18%
הירשמו לצפייה 1,237,060 1,312,920 75,857  6.13%
הירשמו לצפייה 1,022,240 1,086,830 64,593  6.32%
שדרגו את המנוי 26,888 41,297 14,409  53.59%
שדרגו את המנוי 240,300 254,100 13,800  5.74%
שדרגו את המנוי 28,797 40,271 11,474  39.84%
שדרגו את המנוי 17,996 17,608 -388  -2.16%
שדרגו את המנוי 368,959 360,721 -8,238  -2.23%
שדרגו את המנוי 11,467 2,606 -8,861  -77.27%
שדרגו את המנוי 191,000 178,181 -12,819  -6.71%
שדרגו את המנוי 308,717 256,120 -52,597  -17.04%
שדרגו את המנוי 1,435,700 1,281,280 -154,427  -10.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,271,480

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -237,330

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
הפניקס 20,482,800 23,646,000 3,163,200  15.44%
מנורה 11,001,300 13,450,200 2,448,990  22.26%
הירשמו לצפייה 692,954 2,045,410 1,352,460  195.17%
הירשמו לצפייה 1,010,750 1,602,460 591,714  58.54%
הירשמו לצפייה 510,049 755,837 245,788  48.19%
שדרגו את המנוי 120,733 283,746 163,013  135.02%
שדרגו את המנוי 247,075 386,902 139,827  56.59%
שדרגו את המנוי 181,453 251,835 70,382  38.79%
שדרגו את המנוי 77,073 136,795 59,722  77.49%
שדרגו את המנוי 273,822 333,299 59,477  21.72%
שדרגו את המנוי 99,900 121,668 21,768  21.79%
שדרגו את המנוי 14,152,300 14,157,900 5,538  0.04%
שדרגו את המנוי 735 4,790 4,055  551.70%
שדרגו את המנוי 209,352 77,190 -132,162  -63.13%
שדרגו את המנוי 24,129,600 23,610,500 -519,140  -2.15%
שדרגו את המנוי 2,428,770 1,621,920 -806,851  -33.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,325,934

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,458,153

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,271,480
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -237,330
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,325,934
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,458,153
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,965,856 4.07%
אי.בי.אי. 2,246,120 0.92%
מיטב דש 1,312,920 0.54%
הירשמו לצפייה 1,281,280 0.52%
הירשמו לצפייה 1,147,910 0.47%
הירשמו לצפייה 1,086,830 0.44%
שדרגו את המנוי 965,737 0.39%
שדרגו את המנוי 731,376 0.30%
שדרגו את המנוי 360,721 0.15%
שדרגו את המנוי 256,120 0.10%
שדרגו את המנוי 254,100 0.10%
שדרגו את המנוי 178,181 0.07%
שדרגו את המנוי 42,779 0.02%
שדרגו את המנוי 41,297 0.02%
שדרגו את המנוי 40,271 0.02%
שדרגו את המנוי 17,608 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,606 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,794,843 36.23%
הפניקס 23,646,000 9.65%
אלטשולר - שחם 23,610,500 9.63%
הירשמו לצפייה 14,157,900 5.78%
הירשמו לצפייה 13,450,200 5.49%
הירשמו לצפייה 2,045,410 0.83%
שדרגו את המנוי 1,621,920 0.66%
שדרגו את המנוי 1,602,460 0.65%
שדרגו את המנוי 1,283,000 0.52%
שדרגו את המנוי 1,160,730 0.47%
שדרגו את המנוי 1,016,690 0.41%
שדרגו את המנוי 940,303 0.38%
שדרגו את המנוי 755,837 0.31%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 386,902 0.16%
שדרגו את המנוי 346,121 0.14%
שדרגו את המנוי 333,299 0.14%
שדרגו את המנוי 283,746 0.12%
שדרגו את המנוי 251,835 0.10%
שדרגו את המנוי 227,622 0.09%
שדרגו את המנוי 156,204 0.06%
שדרגו את המנוי 154,897 0.06%
שדרגו את המנוי 136,795 0.06%
שדרגו את המנוי 121,668 0.05%
שדרגו את המנוי 116,305 0.05%
שדרגו את המנוי 86,586 0.04%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 59,049 0.02%
שדרגו את המנוי 39,091 0.02%
שדרגו את המנוי 37,288 0.02%
שדרגו את המנוי 36,569 0.01%
שדרגו את המנוי 31,834 0.01%
שדרגו את המנוי 25,748 0.01%
שדרגו את המנוי 19,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,790 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית