תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

כלכלית ירושלים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.jec.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
פסגות 1,935,020 3,353,350 1,418,340  73.30%
מיטב דש 1,639,230 1,866,190 226,960  13.85%
הירשמו לצפייה 1,301,790 1,475,620 173,827  13.35%
הירשמו לצפייה 347,482 423,701 76,219  21.93%
הירשמו לצפייה 641,406 691,572 50,166  7.82%
שדרגו את המנוי 16,850 43,151 26,301  156.09%
שדרגו את המנוי 335,900 357,500 21,600  6.43%
שדרגו את המנוי 1,503,410 1,510,910 7,500  0.50%
שדרגו את המנוי 2,611,280 2,614,450 3,168  0.12%
שדרגו את המנוי 2,185 2,258 73  3.34%
שדרגו את המנוי 1,003,890 835,578 -168,315  -16.77%
שדרגו את המנוי 676,689 397,664 -279,025  -41.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,004,154

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -447,340

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 1,016,690 2,057,650 1,040,960  102.39%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 1,602,460 2,041,620 439,152  27.41%
הירשמו לצפייה 1,160,730 1,287,070 126,340  10.88%
הירשמו לצפייה 121,668 232,902 111,234  91.42%
הירשמו לצפייה 386,902 480,793 93,891  24.27%
שדרגו את המנוי 156,204 198,955 42,751  27.37%
שדרגו את המנוי 136,795 167,651 30,856  22.56%
שדרגו את המנוי 13,450,200 13,462,600 12,310  0.09%
שדרגו את המנוי 37,288 48,510 11,222  30.10%
שדרגו את המנוי 227,622 232,902 5,280  2.32%
שדרגו את המנוי 755,837 759,731 3,894  0.52%
שדרגו את המנוי 154,897 155,726 829  0.54%
שדרגו את המנוי 86,586 87,189 603  0.70%
שדרגו את המנוי 116,305 116,658 353  0.30%
שדרגו את המנוי 283,746 271,437 -12,309  -4.34%
שדרגו את המנוי 23,646,000 23,576,300 -69,712  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,621,920 1,507,870 -114,048  -7.03%
שדרגו את המנוי 1,283,000 1,046,100 -236,900  -18.46%
שדרגו את המנוי 23,610,500 23,106,900 -503,604  -2.13%
שדרגו את המנוי 2,045,410 1,361,910 -683,504  -33.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,919,675

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,620,077

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,004,154
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -447,340
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,919,675
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,620,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,672,866 5.42%
פסגות 3,353,350 1.33%
אי.בי.אי. 2,614,450 1.04%
הירשמו לצפייה 1,866,190 0.74%
הירשמו לצפייה 1,510,910 0.60%
הירשמו לצפייה 1,475,620 0.58%
שדרגו את המנוי 835,578 0.33%
שדרגו את המנוי 691,572 0.27%
שדרגו את המנוי 423,701 0.17%
שדרגו את המנוי 397,664 0.16%
שדרגו את המנוי 357,500 0.14%
שדרגו את המנוי 43,151 0.02%
שדרגו את המנוי 40,271 0.02%
שדרגו את המנוי 39,779 0.02%
שדרגו את המנוי 20,085 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,258 < 0.01%
שדרגו את המנוי 787 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 89,587,194 35.49%
הפניקס 23,576,300 9.34%
אלטשולר - שחם 23,106,900 9.15%
הירשמו לצפייה 14,157,900 5.61%
הירשמו לצפייה 13,462,600 5.33%
הירשמו לצפייה 2,057,650 0.82%
שדרגו את המנוי 2,041,620 0.81%
שדרגו את המנוי 1,507,870 0.60%
שדרגו את המנוי 1,361,910 0.54%
שדרגו את המנוי 1,287,070 0.51%
שדרגו את המנוי 1,046,100 0.41%
שדרגו את המנוי 940,303 0.37%
שדרגו את המנוי 759,731 0.30%
שדרגו את המנוי 482,498 0.19%
שדרגו את המנוי 480,793 0.19%
שדרגו את המנוי 418,732 0.17%
שדרגו את המנוי 346,121 0.14%
שדרגו את המנוי 333,299 0.13%
שדרגו את המנוי 271,437 0.11%
שדרגו את המנוי 251,835 0.10%
שדרגו את המנוי 232,902 0.09%
שדרגו את המנוי 232,902 0.09%
שדרגו את המנוי 198,955 0.08%
שדרגו את המנוי 167,651 0.07%
שדרגו את המנוי 155,726 0.06%
שדרגו את המנוי 116,658 0.05%
שדרגו את המנוי 87,189 0.03%
שדרגו את המנוי 80,381 0.03%
שדרגו את המנוי 77,190 0.03%
שדרגו את המנוי 59,049 0.02%
שדרגו את המנוי 48,510 0.02%
שדרגו את המנוי 39,091 0.02%
שדרגו את המנוי 36,569 0.01%
שדרגו את המנוי 31,834 0.01%
שדרגו את המנוי 25,748 0.01%
שדרגו את המנוי 19,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,051 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,575 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,272 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,584 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,649 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,490 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים דיווחה על תוצאותיה לשנת 2014: הכנסות החברה הסתכמו בכ- 1.8 מיליארד שקל, לעומת כ- 2.1 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013, הירידה בהכנסות נובעת בעיקרה ממכירת נכסים שבוצעה בשנת 2013; ההפסד המיוחס לבעלי המניות של החברה עמד על 542 מיליון שקל, לעומת הפסד של 78 מיליון שקל ב-2013. לדברי החברה בניהולו של דודו זבידה, בנטרול תוצאות הפעילות ברוסיה ובמדינות חבר העמים, הרווח הסתכם לכ-58 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-60 מיליון שקל בשנת 2013. #דוחות_כספיים #רוסיה
  • הפץ
 • 
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  כלכלית ירושלים הודיעה כי תמחק 492 מיליון שקל מההון העצמי בדו"חות הרבעון הרביעי של 2014, זאת כתוצאה מהודעת החברה-הבת מירלנד כי היא צופה שתמחק 170 מיליון דולר מההון העצמי בגין המשבר ברוסיה. מבני תעשיה תמחק 257 מיליון שקל מההון העצמי בגין החזקותיה במירלנד. #רוסיה #אליעזר_פישמן
  • הפץ
 • 
משקיע/ה
חברה ציבורית