תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אפסילון 5,067 17,743 12,676  250.17%
אדמונד דה רוטשילד 183,626 195,616 11,990  6.53%
הירשמו לצפייה 18,218 18,387 169  0.93%
הירשמו לצפייה 485,486 476,489 -8,997  -1.85%
הירשמו לצפייה 209,465 198,851 -10,614  -5.07%
שדרגו את המנוי 102,950 86,561 -16,389  -15.92%
שדרגו את המנוי 148,149 131,741 -16,408  -11.08%
שדרגו את המנוי 693,818 637,814 -56,004  -8.07%
שדרגו את המנוי 1,147,760 1,006,860 -140,895  -12.28%
שדרגו את המנוי 494,065 55,015 -439,050  -88.86%
שדרגו את המנוי 3,865,530 3,365,300 -500,234  -12.94%
שדרגו את המנוי 2,485,580 1,893,290 -592,285  -23.83%
שדרגו את המנוי 2,438,520 1,586,820 -851,693  -34.93%
שדרגו את המנוי 5,774,150 3,689,240 -2,084,910  -36.11%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 24,835

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,717,479

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 11,487,500 17,088,400 5,600,900  48.76%
הכשרה ביטוח 529,591 1,256,320 726,724  137.22%
הירשמו לצפייה 492,221 814,421 322,200  65.46%
הירשמו לצפייה 10,900 253,700 242,800  2,227.52%
הירשמו לצפייה 149,000 352,600 203,600  136.64%
שדרגו את המנוי 131,900 324,700 192,800  146.17%
שדרגו את המנוי 447,788 613,888 166,100  37.09%
שדרגו את המנוי 201,000 346,900 145,900  72.59%
שדרגו את המנוי 321,300 444,900 123,600  38.47%
שדרגו את המנוי 101,500 218,900 117,400  115.67%
שדרגו את המנוי 700 118,100 117,400  16,771.43%
שדרגו את המנוי 17,100 132,100 115,000  672.51%
שדרגו את המנוי 200 100,100 99,900  49,950.00%
שדרגו את המנוי 68,200 151,700 83,500  122.43%
שדרגו את המנוי 198,481 270,713 72,232  36.39%
שדרגו את המנוי 1,300 69,100 67,800  5,215.38%
שדרגו את המנוי 79,589 146,089 66,500  83.55%
שדרגו את המנוי 41,411 98,311 56,900  137.40%
שדרגו את המנוי 10,900 52,400 41,500  380.73%
שדרגו את המנוי 85,000 122,626 37,626  44.27%
שדרגו את המנוי 360 25,760 25,400  7,055.56%
שדרגו את המנוי 5,000 22,000 17,000  340.00%
שדרגו את המנוי 4,900 20,300 15,400  314.29%
שדרגו את המנוי 42,508 56,105 13,597  31.99%
שדרגו את המנוי 3,800 15,000 11,200  294.74%
שדרגו את המנוי 1,500 6,100 4,600  306.67%
שדרגו את המנוי 7,350 9,990 2,640  35.92%
שדרגו את המנוי 335,086 334,286 -800  -0.24%
שדרגו את המנוי 663,620 657,578 -6,042  -0.91%
שדרגו את המנוי 3,077,610 2,974,570 -103,041  -3.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,690,219

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,883

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 24,835
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,717,479
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,690,219
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -109,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,497,032 10.24%
מור 3,689,240 2.80%
אלטשולר - שחם 3,365,300 2.55%
הירשמו לצפייה 1,893,290 1.44%
הירשמו לצפייה 1,586,820 1.20%
הירשמו לצפייה 1,006,860 0.76%
שדרגו את המנוי 637,814 0.48%
שדרגו את המנוי 476,489 0.36%
שדרגו את המנוי 198,851 0.15%
שדרגו את המנוי 195,616 0.15%
שדרגו את המנוי 131,741 0.10%
שדרגו את המנוי 86,561 0.07%
שדרגו את המנוי 70,027 0.05%
שדרגו את המנוי 64,540 0.05%
שדרגו את המנוי 55,015 0.04%
שדרגו את המנוי 18,387 0.01%
שדרגו את המנוי 17,743 0.01%
שדרגו את המנוי 2,738 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,583,472 21.68%
כלל 17,088,400 12.96%
ילין לפידות 2,974,570 2.26%
הירשמו לצפייה 1,324,990 1.00%
הירשמו לצפייה 1,256,320 0.95%
הירשמו לצפייה 814,421 0.62%
שדרגו את המנוי 657,578 0.50%
שדרגו את המנוי 613,888 0.47%
שדרגו את המנוי 444,900 0.34%
שדרגו את המנוי 352,600 0.27%
שדרגו את המנוי 346,900 0.26%
שדרגו את המנוי 334,286 0.25%
שדרגו את המנוי 324,700 0.25%
שדרגו את המנוי 270,713 0.21%
שדרגו את המנוי 253,700 0.19%
שדרגו את המנוי 218,900 0.17%
שדרגו את המנוי 151,700 0.12%
שדרגו את המנוי 146,089 0.11%
שדרגו את המנוי 132,100 0.10%
שדרגו את המנוי 122,626 0.09%
שדרגו את המנוי 118,100 0.09%
שדרגו את המנוי 100,100 0.08%
שדרגו את המנוי 98,311 0.07%
שדרגו את המנוי 79,300 0.06%
שדרגו את המנוי 69,100 0.05%
שדרגו את המנוי 56,105 0.04%
שדרגו את המנוי 52,400 0.04%
שדרגו את המנוי 33,735 0.03%
שדרגו את המנוי 25,760 0.02%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 20,300 0.02%
שדרגו את המנוי 20,200 0.02%
שדרגו את המנוי 16,790 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 10,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,100 < 0.01%
שם חברה: אדגר
מספר נייר ערך: 1820083
אתר: http://www.adgar.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: החזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל ובייזום וניהול פרוייקטים לבנייה
משקיע/ה
חברה ציבורית