תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
אנליסט 544,100 578,012 33,912  6.23%
מגדל 337,297 361,673 24,376  7.23%
הירשמו לצפייה 147,891 169,307 21,416  14.48%
הירשמו לצפייה 1,886,100 1,906,760 20,658  1.10%
הירשמו לצפייה 809,126 818,679 9,553  1.18%
שדרגו את המנוי 15,000 20,000 5,000  33.33%
שדרגו את המנוי 25,810 29,660 3,850  14.92%
שדרגו את המנוי 50,510 48,860 -1,650  -3.27%
שדרגו את המנוי 98,912 93,012 -5,900  -5.96%
שדרגו את המנוי 7,443,320 7,428,990 -14,326  -0.19%
שדרגו את המנוי 826,170 803,784 -22,386  -2.71%
שדרגו את המנוי 225,263 182,757 -42,506  -18.87%
שדרגו את המנוי 3,855,350 3,709,680 -145,666  -3.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 118,765

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -232,434

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 2,795,670 3,508,180 712,518  25.49%
הלמן אלדובי 16,002 15,818 -184  -1.15%
הירשמו לצפייה 487,863 485,869 -1,994  -0.41%
הירשמו לצפייה 239,834 235,357 -4,477  -1.87%
הירשמו לצפייה 342,586 326,086 -16,500  -4.82%
שדרגו את המנוי 347,000 315,756 -31,244  -9.00%
שדרגו את המנוי 142,902 111,202 -31,700  -22.18%
שדרגו את המנוי 52,400 10,900 -41,500  -79.20%
שדרגו את המנוי 156,729 114,405 -42,324  -27.00%
שדרגו את המנוי 1,039,460 978,877 -60,584  -5.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 712,518

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -230,507

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 118,765
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -232,434
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 712,518
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -230,507
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,495,308 12.51%
מור 7,428,990 5.63%
אלטשולר - שחם 3,709,680 2.81%
הירשמו לצפייה 1,906,760 1.45%
הירשמו לצפייה 818,679 0.62%
הירשמו לצפייה 803,784 0.61%
שדרגו את המנוי 578,012 0.44%
שדרגו את המנוי 361,673 0.27%
שדרגו את המנוי 213,094 0.16%
שדרגו את המנוי 182,757 0.14%
שדרגו את המנוי 169,307 0.13%
שדרגו את המנוי 128,500 0.10%
שדרגו את המנוי 93,012 0.07%
שדרגו את המנוי 48,860 0.04%
שדרגו את המנוי 29,660 0.02%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,540 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 30,301,186 22.98%
כלל 21,135,000 16.03%
ילין לפידות 3,508,180 2.66%
הירשמו לצפייה 1,494,170 1.13%
הירשמו לצפייה 978,877 0.74%
הירשמו לצפייה 814,421 0.62%
שדרגו את המנוי 732,652 0.56%
שדרגו את המנוי 485,869 0.37%
שדרגו את המנוי 326,086 0.25%
שדרגו את המנוי 315,756 0.24%
שדרגו את המנוי 235,357 0.18%
שדרגו את המנוי 114,405 0.09%
שדרגו את המנוי 111,202 0.08%
שדרגו את המנוי 21,100 0.02%
שדרגו את המנוי 15,818 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,393 < 0.01%
שם חברה: אדגר
מספר נייר ערך: 1820083
אתר: http://www.adgar.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: החזקת נדל"ן מניב בישראל ובחו"ל ובייזום וניהול פרוייקטים לבנייה
משקיע/ה
חברה ציבורית