תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 3,520,190 3,671,310 151,116  4.29%
פורטה 128,331 136,506 8,175  6.37%
הירשמו לצפייה 101,184 102,866 1,682  1.66%
הירשמו לצפייה 10,027 11,478 1,451  14.47%
הירשמו לצפייה 71,540 70,536 -1,004  -1.40%
שדרגו את המנוי 5,000 1,000 -4,000  -80.00%
שדרגו את המנוי 238,422 229,984 -8,438  -3.54%
שדרגו את המנוי 195,616 171,116 -24,500  -12.52%
שדרגו את המנוי 1,080,090 1,034,760 -45,333  -4.20%
שדרגו את המנוי 1,866,380 1,795,360 -71,025  -3.81%
שדרגו את המנוי 888,346 784,128 -104,218  -11.73%
שדרגו את המנוי 911,416 503,374 -408,042  -44.77%
שדרגו את המנוי 8,761,670 8,114,790 -646,885  -7.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 162,424

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,313,445

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
כלל 17,088,400 20,598,800 3,510,320  20.54%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 444,900 1,616,900 1,172,000  263.43%
הירשמו לצפייה 324,700 645,180 320,480  98.70%
הירשמו לצפייה 270,713 495,535 224,822  83.05%
הירשמו לצפייה 613,888 716,784 102,896  16.76%
שדרגו את המנוי 1,324,990 1,418,760 93,772  7.08%
שדרגו את המנוי 122,626 142,902 20,276  16.53%
שדרגו את המנוי 151,700 171,442 19,742  13.01%
שדרגו את המנוי 334,286 342,586 8,300  2.48%
שדרגו את המנוי 15,000 21,100 6,100  40.67%
שדרגו את המנוי 9,990 15,731 5,741  57.47%
שדרגו את המנוי 253,700 257,144 3,444  1.36%
שדרגו את המנוי 56,105 58,604 2,499  4.45%
שדרגו את המנוי 146,089 143,751 -2,338  -1.60%
שדרגו את המנוי 98,311 95,896 -2,415  -2.46%
שדרגו את המנוי 1,256,320 1,152,230 -104,087  -8.29%
שדרגו את המנוי 346,900 201,800 -145,100  -41.83%
שדרגו את המנוי 657,578 1,393 -656,185  -99.79%
שדרגו את המנוי 2,974,570 2,105,000 -869,573  -29.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,490,392

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,779,698

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 162,424
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,313,445
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,490,392
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,779,698
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,116,924 12.98%
מור 8,114,790 6.15%
אלטשולר - שחם 3,671,310 2.78%
הירשמו לצפייה 1,795,360 1.36%
הירשמו לצפייה 1,034,760 0.78%
הירשמו לצפייה 784,128 0.59%
שדרגו את המנוי 503,374 0.38%
שדרגו את המנוי 453,350 0.34%
שדרגו את המנוי 229,984 0.17%
שדרגו את המנוי 171,116 0.13%
שדרגו את המנוי 136,506 0.10%
שדרגו את המנוי 102,866 0.08%
שדרגו את המנוי 70,536 0.05%
שדרגו את המנוי 34,366 0.03%
שדרגו את המנוי 11,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 32,687,517 24.79%
כלל 20,598,800 15.62%
ילין לפידות 2,105,000 1.60%
הירשמו לצפייה 1,616,900 1.23%
הירשמו לצפייה 1,418,760 1.08%
הירשמו לצפייה 1,152,230 0.87%
שדרגו את המנוי 814,421 0.62%
שדרגו את המנוי 716,784 0.54%
שדרגו את המנוי 645,180 0.49%
שדרגו את המנוי 495,535 0.38%
שדרגו את המנוי 419,573 0.32%
שדרגו את המנוי 352,600 0.27%
שדרגו את המנוי 342,586 0.26%
שדרגו את המנוי 257,144 0.20%
שדרגו את המנוי 218,900 0.17%
שדרגו את המנוי 201,800 0.15%
שדרגו את המנוי 171,442 0.13%
שדרגו את המנוי 143,751 0.11%
שדרגו את המנוי 142,902 0.11%
שדרגו את המנוי 132,100 0.10%
שדרגו את המנוי 118,100 0.09%
שדרגו את המנוי 100,100 0.08%
שדרגו את המנוי 95,896 0.07%
שדרגו את המנוי 79,300 0.06%
שדרגו את המנוי 69,100 0.05%
שדרגו את המנוי 58,604 0.04%
שדרגו את המנוי 52,400 0.04%
שדרגו את המנוי 33,735 0.03%
שדרגו את המנוי 25,760 0.02%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 21,100 0.02%
שדרגו את המנוי 20,300 0.02%
שדרגו את המנוי 16,790 0.01%
שדרגו את המנוי 15,731 0.01%
שדרגו את המנוי 10,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,393 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית