תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
מיטב דש 104,775 114,638 9,863  9.41%
אנליסט 160,197 163,207 3,010  1.88%
הירשמו לצפייה 5,917 6,237 320  5.41%
הירשמו לצפייה 4,281,910 4,281,890 -17
הירשמו לצפייה 296,594 296,018 -576  -0.19%
שדרגו את המנוי 57,889 56,000 -1,889  -3.26%
שדרגו את המנוי 185,000 183,000 -2,000  -1.08%
שדרגו את המנוי 329,056 318,563 -10,493  -3.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,193

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,975

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
מיטב דש 1,887,260 2,530,120 642,864  34.06%
אנליסט 97,210 455,716 358,506  368.80%
הירשמו לצפייה 77,700 80,049 2,349  3.02%
הירשמו לצפייה 224,200 224,837 637  0.28%
הירשמו לצפייה 678,996 678,419 -577  -0.08%
שדרגו את המנוי 1,754,700 1,731,320 -23,380  -1.33%
שדרגו את המנוי 4,925,290 4,822,030 -103,255  -2.10%
שדרגו את המנוי 772,557 325,386 -447,171  -57.88%
שדרגו את המנוי 4,704,890 3,871,090 -833,804  -17.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,004,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,408,187

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,193
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,975
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,004,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,408,187
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,838,710 5.08%
פסגות 4,281,890 3.73%
מגדל 318,563 0.28%
הירשמו לצפייה 296,018 0.26%
הירשמו לצפייה 212,364 0.18%
הירשמו לצפייה 183,000 0.16%
שדרגו את המנוי 163,207 0.14%
שדרגו את המנוי 114,638 0.10%
שדרגו את המנוי 109,306 0.10%
שדרגו את המנוי 56,000 0.05%
שדרגו את המנוי 27,002 0.02%
שדרגו את המנוי 25,109 0.02%
שדרגו את המנוי 16,692 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 13,684 0.01%
שדרגו את המנוי 6,237 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,246,212 15.02%
מנורה 4,822,030 4.20%
הראל 3,871,090 3.37%
הירשמו לצפייה 2,530,120 2.20%
הירשמו לצפייה 1,770,950 1.54%
הירשמו לצפייה 1,731,320 1.51%
שדרגו את המנוי 678,419 0.59%
שדרגו את המנוי 492,221 0.43%
שדרגו את המנוי 455,716 0.40%
שדרגו את המנוי 325,386 0.28%
שדרגו את המנוי 224,837 0.20%
שדרגו את המנוי 122,350 0.11%
שדרגו את המנוי 103,253 0.09%
שדרגו את המנוי 80,049 0.07%
שדרגו את המנוי 37,367 0.03%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית