אדגר - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
דיביאם 25,000 69,000 44,000  176.00%
מיטב דש 309,572 322,555 12,983  4.19%
הירשמו לצפייה 394,463 396,650 2,187  0.55%
הירשמו לצפייה 60,855 57,247 -3,608  -5.93%
הירשמו לצפייה 14,432 10,653 -3,779  -26.18%
שדרגו את המנוי 40,000 33,259 -6,741  -16.85%
שדרגו את המנוי 3,326,800 3,315,700 -11,107  -0.33%
שדרגו את המנוי 214,509 199,111 -15,398  -7.18%
שדרגו את המנוי 762,492 743,151 -19,341  -2.54%
שדרגו את המנוי 1,453,460 1,251,300 -202,162  -13.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,170

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -262,136

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
כלל 4,447,600 4,536,870 89,274  2.01%
הכשרה ביטוח 406,160 486,542 80,382  19.79%
הירשמו לצפייה 4,843,520 4,847,220 3,704  0.08%
הירשמו לצפייה 122,350 124,650 2,300  1.88%
הירשמו לצפייה 200,000 201,000 1,000  0.50%
שדרגו את המנוי 1,163,400 1,164,360 954  0.08%
שדרגו את המנוי 97,317 97,235 -82  -0.08%
שדרגו את המנוי 12,500 12,400 -100  -0.80%
שדרגו את המנוי 58,910 54,984 -3,926  -6.66%
שדרגו את המנוי 89,070 85,036 -4,034  -4.53%
שדרגו את המנוי 147,700 143,142 -4,558  -3.09%
שדרגו את המנוי 210,838 206,218 -4,620  -2.19%
שדרגו את המנוי 63,000 31,500 -31,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 3,172,330 3,122,380 -49,953  -1.57%
שדרגו את המנוי 61,647 8,550 -53,097  -86.13%
שדרגו את המנוי 4,936,330 4,687,390 -248,939  -5.04%
שדרגו את המנוי 1,598,260 569,599 -1,028,660  -64.36%
שדרגו את המנוי 3,356,150 474,874 -2,881,280  -85.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 177,614

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,310,749

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 59,170
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -262,136
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 177,614
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,310,749
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,956,044 6.04%
פסגות 3,315,700 2.52%
אי.בי.אי. 1,251,300 0.95%
הירשמו לצפייה 1,145,680 0.87%
הירשמו לצפייה 743,151 0.56%
הירשמו לצפייה 396,650 0.30%
שדרגו את המנוי 322,555 0.24%
שדרגו את המנוי 199,111 0.15%
שדרגו את המנוי 195,843 0.15%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 69,000 0.05%
שדרגו את המנוי 57,247 0.04%
שדרגו את המנוי 33,259 0.03%
שדרגו את המנוי 13,866 0.01%
שדרגו את המנוי 10,989 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,653 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,566 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,504,452 17.84%
מנורה 4,847,220 3.68%
הראל 4,687,390 3.56%
הירשמו לצפייה 4,536,870 3.44%
הירשמו לצפייה 3,122,380 2.37%
הירשמו לצפייה 1,164,360 0.88%
שדרגו את המנוי 678,155 0.51%
שדרגו את המנוי 569,599 0.43%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 486,542 0.37%
שדרגו את המנוי 474,874 0.36%
שדרגו את המנוי 325,386 0.25%
שדרגו את המנוי 321,300 0.24%
שדרגו את המנוי 206,218 0.16%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 143,142 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 124,650 0.09%
שדרגו את המנוי 101,500 0.08%
שדרגו את המנוי 97,600 0.07%
שדרגו את המנוי 97,235 0.07%
שדרגו את המנוי 85,036 0.06%
שדרגו את המנוי 77,600 0.06%
שדרגו את המנוי 58,800 0.04%
שדרגו את המנוי 54,984 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 34,300 0.03%
שדרגו את המנוי 33,600 0.03%
שדרגו את המנוי 31,500 0.02%
שדרגו את המנוי 20,700 0.02%
שדרגו את המנוי 20,100 0.02%
שדרגו את המנוי 12,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,550 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית