תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 202,815 371,174 168,359  83.01%
אי.בי.אי. 1,266,400 1,382,520 116,115  9.17%
הירשמו לצפייה 233,691 291,331 57,640  24.67%
הירשמו לצפייה 53,000 102,382 49,382  93.17%
הירשמו לצפייה 27,600 57,600 30,000  108.70%
שדרגו את המנוי 372,777 378,077 5,300  1.42%
שדרגו את המנוי 1,123,890 1,125,400 1,510  0.13%
שדרגו את המנוי 13,466 13,866 400  2.97%
שדרגו את המנוי 885,199 803,905 -81,294  -9.18%
שדרגו את המנוי 3,502,000 3,416,400 -85,606  -2.44%
שדרגו את המנוי 151,030 40,000 -111,030  -73.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 428,706

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -277,930

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 947,348 3,356,150 2,408,800  254.27%
ילין לפידות 2,179,150 3,172,330 993,179  45.58%
הירשמו לצפייה 457,288 1,163,400 706,116  154.41%
הירשמו לצפייה 133,253 406,160 272,907  204.80%
הירשמו לצפייה 1,104 101,500 100,396  9,093.84%
שדרגו את המנוי 444,686 492,221 47,535  10.69%
שדרגו את המנוי 88,217 97,317 9,100  10.32%
שדרגו את המנוי 4,840,130 4,843,520 3,388  0.07%
שדרגו את המנוי 4,935,720 4,936,330 611  0.01%
שדרגו את המנוי 92,333 89,070 -3,263  -3.53%
שדרגו את המנוי 218,583 210,838 -7,745  -3.54%
שדרגו את המנוי 2,159,030 1,598,260 -560,776  -25.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,542,032

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -571,784

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 428,706
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -277,930
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,542,032
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -571,784
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,440,161 7.35%
פסגות 3,416,400 2.98%
אי.בי.אי. 1,382,520 1.20%
הירשמו לצפייה 1,125,400 0.98%
הירשמו לצפייה 803,905 0.70%
הירשמו לצפייה 378,077 0.33%
שדרגו את המנוי 371,174 0.32%
שדרגו את המנוי 291,331 0.25%
שדרגו את המנוי 204,264 0.18%
שדרגו את המנוי 188,474 0.16%
שדרגו את המנוי 102,382 0.09%
שדרגו את המנוי 57,600 0.05%
שדרגו את המנוי 40,000 0.03%
שדרגו את המנוי 20,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,727 0.02%
שדרגו את המנוי 15,052 0.01%
שדרגו את המנוי 13,866 0.01%
שדרגו את המנוי 10,989 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,579,644 24.02%
הראל 4,936,330 4.30%
מנורה 4,843,520 4.22%
הירשמו לצפייה 4,447,600 3.87%
הירשמו לצפייה 3,356,150 2.92%
הירשמו לצפייה 3,172,330 2.76%
שדרגו את המנוי 1,598,260 1.39%
שדרגו את המנוי 1,163,400 1.01%
שדרגו את המנוי 678,155 0.59%
שדרגו את המנוי 492,221 0.43%
שדרגו את המנוי 406,160 0.35%
שדרגו את המנוי 325,386 0.28%
שדרגו את המנוי 321,300 0.28%
שדרגו את המנוי 210,838 0.18%
שדרגו את המנוי 200,000 0.17%
שדרגו את המנוי 149,000 0.13%
שדרגו את המנוי 147,700 0.13%
שדרגו את המנוי 131,900 0.11%
שדרגו את המנוי 122,350 0.11%
שדרגו את המנוי 101,500 0.09%
שדרגו את המנוי 97,600 0.08%
שדרגו את המנוי 97,317 0.08%
שדרגו את המנוי 89,070 0.08%
שדרגו את המנוי 77,600 0.07%
שדרגו את המנוי 63,000 0.05%
שדרגו את המנוי 61,647 0.05%
שדרגו את המנוי 58,910 0.05%
שדרגו את המנוי 58,800 0.05%
שדרגו את המנוי 34,300 0.03%
שדרגו את המנוי 33,600 0.03%
שדרגו את המנוי 20,700 0.02%
שדרגו את המנוי 20,100 0.02%
שדרגו את המנוי 12,500 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית