תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות


מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מור 414,701 636,679 221,978  53.53%
הראל 777,817 877,361 99,544  12.80%
הירשמו לצפייה 354,621 432,868 78,247  22.06%
הירשמו לצפייה 6,280 19,680 13,400  213.38%
הירשמו לצפייה 390,103 401,308 11,205  2.87%
שדרגו את המנוי 30,873 34,792 3,919  12.69%
שדרגו את המנוי 557,429 556,379 -1,050  -0.19%
שדרגו את המנוי 41,301 35,907 -5,394  -13.06%
שדרגו את המנוי 30,355 10,770 -19,585  -64.52%
שדרגו את המנוי 497,909 473,348 -24,561  -4.93%
שדרגו את המנוי 3,261,710 3,152,100 -109,608  -3.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 428,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -160,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אנליסט 1,197,180 1,319,300 122,116  10.20%
מנורה 4,846,160 4,857,140 10,987  0.23%
הירשמו לצפייה 300 10,900 10,600  3,533.33%
הירשמו לצפייה 6,799 8,524 1,725  25.37%
הירשמו לצפייה 4,850,080 4,850,080 1
שדרגו את המנוי 677,590 677,414 -176  -0.03%
שדרגו את המנוי 556,291 553,642 -2,649  -0.48%
שדרגו את המנוי 79,129 74,728 -4,401  -5.56%
שדרגו את המנוי 193,548 151,768 -41,780  -21.59%
שדרגו את המנוי 645,066 510,099 -134,967  -20.92%
שדרגו את המנוי 2,214,660 1,719,030 -495,630  -22.38%
שדרגו את המנוי 4,675,920 3,508,420 -1,167,510  -24.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,429

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,847,113

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 428,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -160,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 145,429
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,847,113
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,137,368 5.41%
פסגות 3,152,100 2.39%
הראל 877,361 0.67%
הירשמו לצפייה 636,679 0.48%
הירשמו לצפייה 556,379 0.42%
הירשמו לצפייה 473,348 0.36%
שדרגו את המנוי 432,868 0.33%
שדרגו את המנוי 401,308 0.30%
שדרגו את המנוי 278,416 0.21%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 35,907 0.03%
שדרגו את המנוי 34,792 0.03%
שדרגו את המנוי 32,500 0.02%
שדרגו את המנוי 19,680 0.01%
שדרגו את המנוי 10,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,467 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,220 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,841,539 18.08%
מנורה 4,857,140 3.68%
כלל 4,850,080 3.68%
הירשמו לצפייה 3,508,420 2.66%
הירשמו לצפייה 3,077,610 2.33%
הירשמו לצפייה 1,719,030 1.30%
שדרגו את המנוי 1,319,300 1.00%
שדרגו את המנוי 677,414 0.51%
שדרגו את המנוי 553,642 0.42%
שדרגו את המנוי 510,099 0.39%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 335,086 0.25%
שדרגו את המנוי 321,300 0.24%
שדרגו את המנוי 251,885 0.19%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 151,768 0.12%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 124,650 0.09%
שדרגו את המנוי 115,481 0.09%
שדרגו את המנוי 101,500 0.08%
שדרגו את המנוי 85,000 0.06%
שדרגו את המנוי 74,728 0.06%
שדרגו את המנוי 68,200 0.05%
שדרגו את המנוי 47,511 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 17,100 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית

עמודי חברות ציבוריות