תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 215,459 3,865,530 3,650,070  1,694.09%
מור 5,662,300 5,774,150 111,846  1.98%
הירשמו לצפייה 2,357,690 2,438,520 80,825  3.43%
הירשמו לצפייה 199 18,218 18,019  9,054.77%
הירשמו לצפייה 191,947 209,465 17,518  9.13%
שדרגו את המנוי 174,376 183,626 9,250  5.30%
שדרגו את המנוי 31,000 36,000 5,000  16.13%
שדרגו את המנוי 13,000 15,000 2,000  15.38%
שדרגו את המנוי 148,023 148,149 126  0.09%
שדרגו את המנוי 107,371 102,950 -4,421  -4.12%
שדרגו את המנוי 128,745 122,632 -6,113  -4.75%
שדרגו את המנוי 496,636 485,486 -11,150  -2.25%
שדרגו את המנוי 83,332 64,540 -18,792  -22.55%
שדרגו את המנוי 718,665 693,818 -24,847  -3.46%
שדרגו את המנוי 2,522,850 2,485,580 -37,274  -1.48%
שדרגו את המנוי 560,651 494,065 -66,586  -11.88%
שדרגו את המנוי 1,272,670 1,147,760 -124,907  -9.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,894,654

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -294,090

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 11,487,500 17,088,400 5,600,900  48.76%
הכשרה ביטוח 529,591 1,256,320 726,724  137.22%
הירשמו לצפייה 492,221 814,421 322,200  65.46%
הירשמו לצפייה 10,900 253,700 242,800  2,227.52%
הירשמו לצפייה 149,000 352,600 203,600  136.64%
שדרגו את המנוי 131,900 324,700 192,800  146.17%
שדרגו את המנוי 447,788 613,888 166,100  37.09%
שדרגו את המנוי 201,000 346,900 145,900  72.59%
שדרגו את המנוי 321,300 444,900 123,600  38.47%
שדרגו את המנוי 101,500 218,900 117,400  115.67%
שדרגו את המנוי 700 118,100 117,400  16,771.43%
שדרגו את המנוי 17,100 132,100 115,000  672.51%
שדרגו את המנוי 200 100,100 99,900  49,950.00%
שדרגו את המנוי 68,200 151,700 83,500  122.43%
שדרגו את המנוי 198,481 270,713 72,232  36.39%
שדרגו את המנוי 1,300 69,100 67,800  5,215.38%
שדרגו את המנוי 79,589 146,089 66,500  83.55%
שדרגו את המנוי 41,411 98,311 56,900  137.40%
שדרגו את המנוי 10,900 52,400 41,500  380.73%
שדרגו את המנוי 85,000 122,626 37,626  44.27%
שדרגו את המנוי 360 25,760 25,400  7,055.56%
שדרגו את המנוי 5,000 22,000 17,000  340.00%
שדרגו את המנוי 4,900 20,300 15,400  314.29%
שדרגו את המנוי 42,508 56,105 13,597  31.99%
שדרגו את המנוי 3,800 15,000 11,200  294.74%
שדרגו את המנוי 1,500 6,100 4,600  306.67%
שדרגו את המנוי 7,350 9,990 2,640  35.92%
שדרגו את המנוי 335,086 334,286 -800  -0.24%
שדרגו את המנוי 663,620 657,578 -6,042  -0.91%
שדרגו את המנוי 3,077,610 2,974,570 -103,041  -3.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,690,219

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -109,883

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,894,654
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -294,090
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,690,219
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -109,883
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 18,360,583 13.93%
מור 5,774,150 4.38%
אלטשולר - שחם 3,865,530 2.93%
הירשמו לצפייה 2,485,580 1.89%
הירשמו לצפייה 2,438,520 1.85%
הירשמו לצפייה 1,147,760 0.87%
שדרגו את המנוי 693,818 0.53%
שדרגו את המנוי 494,065 0.37%
שדרגו את המנוי 485,486 0.37%
שדרגו את המנוי 209,465 0.16%
שדרגו את המנוי 183,626 0.14%
שדרגו את המנוי 148,149 0.11%
שדרגו את המנוי 122,632 0.09%
שדרגו את המנוי 102,950 0.08%
שדרגו את המנוי 70,027 0.05%
שדרגו את המנוי 64,540 0.05%
שדרגו את המנוי 36,000 0.03%
שדרגו את המנוי 18,218 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 5,067 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 28,583,472 21.68%
כלל 17,088,400 12.96%
ילין לפידות 2,974,570 2.26%
הירשמו לצפייה 1,324,990 1.00%
הירשמו לצפייה 1,256,320 0.95%
הירשמו לצפייה 814,421 0.62%
שדרגו את המנוי 657,578 0.50%
שדרגו את המנוי 613,888 0.47%
שדרגו את המנוי 444,900 0.34%
שדרגו את המנוי 352,600 0.27%
שדרגו את המנוי 346,900 0.26%
שדרגו את המנוי 334,286 0.25%
שדרגו את המנוי 324,700 0.25%
שדרגו את המנוי 270,713 0.21%
שדרגו את המנוי 253,700 0.19%
שדרגו את המנוי 218,900 0.17%
שדרגו את המנוי 151,700 0.12%
שדרגו את המנוי 146,089 0.11%
שדרגו את המנוי 132,100 0.10%
שדרגו את המנוי 122,626 0.09%
שדרגו את המנוי 118,100 0.09%
שדרגו את המנוי 100,100 0.08%
שדרגו את המנוי 98,311 0.07%
שדרגו את המנוי 79,300 0.06%
שדרגו את המנוי 69,100 0.05%
שדרגו את המנוי 56,105 0.04%
שדרגו את המנוי 52,400 0.04%
שדרגו את המנוי 33,735 0.03%
שדרגו את המנוי 25,760 0.02%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 20,300 0.02%
שדרגו את המנוי 20,200 0.02%
שדרגו את המנוי 16,790 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 10,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית