תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2017 30.09.2017 שינוי
אלומות - ספרינט 179,690 256,550 76,860  42.77%
אנליסט 163,207 180,809 17,602  10.79%
הירשמו לצפייה 455,145 470,836 15,691  3.45%
הירשמו לצפייה 179,146 188,474 9,328  5.21%
הירשמו לצפייה 63,842 64,807 965  1.51%
שדרגו את המנוי 3,626,710 3,623,400 -3,310  -0.09%
שדרגו את המנוי 268,306 264,458 -3,848  -1.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 120,446

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,158

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 3,871,090 4,929,900 1,058,820  27.35%
אל-על 37,367 63,767 26,400  70.65%
הירשמו לצפייה 4,822,030 4,827,660 5,628  0.12%
הירשמו לצפייה 455,716 457,288 1,572  0.34%
הירשמו לצפייה 224,837 226,261 1,424  0.63%
שדרגו את המנוי 678,419 678,155 -264  -0.04%
שדרגו את המנוי 103,253 97,626 -5,627  -5.45%
שדרגו את המנוי 2,530,120 2,192,400 -337,724  -13.35%
שדרגו את המנוי 1,731,320 1,205,820 -525,500  -30.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,093,844

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -869,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 120,446
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,158
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,093,844
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -869,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,539,427 4.82%
פסגות 3,623,400 3.16%
הראל 470,836 0.41%
הירשמו לצפייה 264,458 0.23%
הירשמו לצפייה 256,550 0.22%
הירשמו לצפייה 212,364 0.18%
שדרגו את המנוי 189,177 0.16%
שדרגו את המנוי 188,474 0.16%
שדרגו את המנוי 180,809 0.16%
שדרגו את המנוי 64,807 0.06%
שדרגו את המנוי 56,000 0.05%
שדרגו את המנוי 17,552 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,588,701 15.32%
הראל 4,929,900 4.29%
מנורה 4,827,660 4.20%
הירשמו לצפייה 2,192,400 1.91%
הירשמו לצפייה 1,770,950 1.54%
הירשמו לצפייה 1,205,820 1.05%
שדרגו את המנוי 678,155 0.59%
שדרגו את המנוי 492,221 0.43%
שדרגו את המנוי 457,288 0.40%
שדרגו את המנוי 325,386 0.28%
שדרגו את המנוי 226,261 0.20%
שדרגו את המנוי 122,350 0.11%
שדרגו את המנוי 97,626 0.09%
שדרגו את המנוי 82,200 0.07%
שדרגו את המנוי 80,049 0.07%
שדרגו את המנוי 63,767 0.06%
שדרגו את המנוי 34,460 0.03%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית