תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.10.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 417,616 429,716 12,100  2.90%
אפסילון 7,786 12,039 4,253  54.62%
הירשמו לצפייה 800 4,279 3,479  434.88%
הירשמו לצפייה 52,905 55,198 2,293  4.33%
הירשמו לצפייה 13,866 14,366 500  3.61%
שדרגו את המנוי 185,672 185,706 34  0.02%
שדרגו את המנוי 63,500 62,000 -1,500  -2.36%
שדרגו את המנוי 307,071 304,474 -2,597  -0.85%
שדרגו את המנוי 1,084,000 1,080,710 -3,293  -0.30%
שדרגו את המנוי 701,497 695,000 -6,497  -0.93%
שדרגו את המנוי 3,274,510 3,266,990 -7,523  -0.23%
שדרגו את המנוי 1,194,810 878,453 -316,357  -26.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 22,659

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -337,767

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 562,354 2,719,420 2,157,060  383.58%
הראל 4,701,720 4,899,200 197,485  4.20%
הירשמו לצפייה 325,386 335,086 9,700  2.98%
הירשמו לצפייה 1,165,750 1,166,840 1,093  0.09%
הירשמו לצפייה 4,852,980 4,853,500 513  0.01%
שדרגו את המנוי 16,700 17,100 400  2.40%
שדרגו את המנוי 4,536,870 4,536,870 -1
שדרגו את המנוי 677,926 677,894 -32
שדרגו את המנוי 3,500 3,190 -310  -8.86%
שדרגו את המנוי 78,919 78,600 -319  -0.40%
שדרגו את המנוי 192,877 190,750 -2,127  -1.10%
שדרגו את המנוי 3,083,610 3,079,610 -4,000  -0.13%
שדרגו את המנוי 7,900 360 -7,540  -95.44%
שדרגו את המנוי 31,500 200 -31,300  -99.37%
שדרגו את המנוי 58,800 300 -58,500  -99.49%
שדרגו את המנוי 321,300 99,100 -222,200  -69.16%
שדרגו את המנוי 698,955 339,136 -359,819  -51.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,366,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -686,148

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 22,659
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -337,767
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,366,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -686,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,188,349 5.45%
פסגות 3,266,990 2.48%
אנליסט 1,080,710 0.82%
הירשמו לצפייה 878,453 0.67%
הירשמו לצפייה 695,000 0.53%
הירשמו לצפייה 429,716 0.33%
שדרגו את המנוי 304,474 0.23%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 185,706 0.14%
שדרגו את המנוי 62,000 0.05%
שדרגו את המנוי 55,198 0.04%
שדרגו את המנוי 14,366 0.01%
שדרגו את המנוי 12,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,944 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,279 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 24,884,073 18.87%
הראל 4,899,200 3.72%
מנורה 4,853,500 3.68%
הירשמו לצפייה 4,536,870 3.44%
הירשמו לצפייה 3,079,610 2.34%
הירשמו לצפייה 2,719,420 2.06%
שדרגו את המנוי 1,166,840 0.88%
שדרגו את המנוי 677,894 0.51%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 486,542 0.37%
שדרגו את המנוי 339,136 0.26%
שדרגו את המנוי 335,086 0.25%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 190,750 0.14%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 99,100 0.08%
שדרגו את המנוי 89,503 0.07%
שדרגו את המנוי 85,000 0.06%
שדרגו את המנוי 78,600 0.06%
שדרגו את המנוי 77,600 0.06%
שדרגו את המנוי 47,511 0.04%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 30,266 0.02%
שדרגו את המנוי 17,100 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,074 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,400 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית