תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2017 31.03.2017 שינוי
אנליסט 151,297 158,019 6,722  4.44%
הלמן אלדובי 11,765 16,692 4,927  41.88%
הירשמו לצפייה 100,000 101,694 1,694  1.69%
הירשמו לצפייה 29,099 27,002 -2,097  -7.21%
הירשמו לצפייה 18,040 15,000 -3,040  -16.85%
שדרגו את המנוי 322,727 317,853 -4,874  -1.51%
שדרגו את המנוי 290,435 280,853 -9,582  -3.30%
שדרגו את המנוי 167,500 157,500 -10,000  -5.97%
שדרגו את המנוי 24,332 13,684 -10,648  -43.76%
שדרגו את המנוי 4,904,710 4,258,890 -645,823  -13.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,343

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -686,064

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2016 31.12.2016 שינוי
הראל 4,677,750 4,704,890 27,136  0.58%
הכשרה ביטוח 52,572 77,700 25,128  47.80%
הירשמו לצפייה 223,568 224,200 632  0.28%
הירשמו לצפייה 679,052 678,996 -56  -0.01%
הירשמו לצפייה 1,774,950 1,770,950 -4,000  -0.23%
שדרגו את המנוי 2,222,830 1,754,700 -468,127  -21.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,896

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -472,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 13,343
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -686,064
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2016
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,896
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -472,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,649,877 4.92%
פסגות 4,258,890 3.71%
מגדל 317,853 0.28%
הירשמו לצפייה 280,853 0.24%
הירשמו לצפייה 212,364 0.18%
הירשמו לצפייה 158,019 0.14%
שדרגו את המנוי 157,500 0.14%
שדרגו את המנוי 101,694 0.09%
שדרגו את המנוי 59,300 0.05%
שדרגו את המנוי 27,002 0.02%
שדרגו את המנוי 25,109 0.02%
שדרגו את המנוי 16,692 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 13,684 0.01%
שדרגו את המנוי 5,917 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,046,477 14.84%
מנורה 4,925,290 4.29%
הראל 4,704,890 4.10%
הירשמו לצפייה 1,887,260 1.64%
הירשמו לצפייה 1,770,950 1.54%
הירשמו לצפייה 1,754,700 1.53%
שדרגו את המנוי 772,557 0.67%
שדרגו את המנוי 678,996 0.59%
שדרגו את המנוי 224,200 0.20%
שדרגו את המנוי 151,620 0.13%
שדרגו את המנוי 97,210 0.08%
שדרגו את המנוי 77,700 0.07%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית