תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
מור 2,774,140 3,385,980 611,848  22.06%
הראל 1,184,120 1,314,170 130,045  10.98%
הירשמו לצפייה 518,603 634,149 115,546  22.28%
הירשמו לצפייה 27,000 32,000 5,000  18.52%
הירשמו לצפייה 449,552 453,650 4,098  0.91%
שדרגו את המנוי 42,713 40,642 -2,071  -4.85%
שדרגו את המנוי 526,736 524,636 -2,100  -0.40%
שדרגו את המנוי 10,770 6,733 -4,037  -37.48%
שדרגו את המנוי 136,304 129,931 -6,373  -4.68%
שדרגו את המנוי 53,284 42,252 -11,032  -20.70%
שדרגו את המנוי 267,416 245,316 -22,100  -8.26%
שדרגו את המנוי 2,867,020 2,838,400 -28,624  -1.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 866,537

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -76,337

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
כלל 4,850,080 11,487,500 6,637,460  136.85%
עתודות הוותיקה 251,885 447,788 195,903  77.77%
הירשמו לצפייה 1,319,300 1,324,990 5,686  0.43%
הירשמו לצפייה 677,414 677,275 -139  -0.02%
הירשמו לצפייה 8,524 7,921 -603  -7.07%
שדרגו את המנוי 151,768 141,459 -10,309  -6.79%
שדרגו את המנוי 553,642 536,793 -16,849  -3.04%
שדרגו את המנוי 124,650 77,670 -46,980  -37.69%
שדרגו את המנוי 3,508,420 3,168,220 -340,191  -9.70%
שדרגו את המנוי 510,099 45,722 -464,377  -91.04%
שדרגו את המנוי 1,719,030 208,773 -1,510,260  -87.86%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,839,049

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,389,708

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 866,537
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -76,337
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,839,049
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,389,708
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,869,987 7.49%
מור 3,385,980 2.57%
פסגות 2,838,400 2.15%
הירשמו לצפייה 1,314,170 1.00%
הירשמו לצפייה 634,149 0.48%
הירשמו לצפייה 524,636 0.40%
שדרגו את המנוי 453,650 0.34%
שדרגו את המנוי 245,316 0.19%
שדרגו את המנוי 188,474 0.14%
שדרגו את המנוי 129,931 0.10%
שדרגו את המנוי 42,252 0.03%
שדרגו את המנוי 40,642 0.03%
שדרגו את המנוי 32,000 0.02%
שדרגו את המנוי 25,244 0.02%
שדרגו את המנוי 6,733 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,771 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,540 < 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 23,354,070 17.71%
כלל 11,487,500 8.71%
הראל 3,168,220 2.40%
הירשמו לצפייה 3,077,610 2.33%
הירשמו לצפייה 1,324,990 1.00%
הירשמו לצפייה 677,275 0.51%
שדרגו את המנוי 536,793 0.41%
שדרגו את המנוי 492,221 0.37%
שדרגו את המנוי 447,788 0.34%
שדרגו את המנוי 335,086 0.25%
שדרגו את המנוי 321,300 0.24%
שדרגו את המנוי 208,773 0.16%
שדרגו את המנוי 201,000 0.15%
שדרגו את המנוי 149,000 0.11%
שדרגו את המנוי 141,459 0.11%
שדרגו את המנוי 131,900 0.10%
שדרגו את המנוי 115,481 0.09%
שדרגו את המנוי 101,500 0.08%
שדרגו את המנוי 85,000 0.06%
שדרגו את המנוי 77,670 0.06%
שדרגו את המנוי 68,200 0.05%
שדרגו את המנוי 47,511 0.04%
שדרגו את המנוי 45,722 0.03%
שדרגו את המנוי 45,000 0.03%
שדרגו את המנוי 17,100 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,921 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית