תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אדגר

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.adgar.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2017 31.07.2017 שינוי
הראל 292,599 475,136 182,537  62.38%
אקסלנס 53,000 58,000 5,000  9.43%
הירשמו לצפייה 13,684 18,132 4,448  32.51%
הירשמו לצפייה 123,840 127,040 3,200  2.58%
הירשמו לצפייה 107,026 104,165 -2,861  -2.67%
שדרגו את המנוי 305,679 293,041 -12,638  -4.13%
שדרגו את המנוי 4,204,620 3,667,910 -536,707  -12.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195,185

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -552,206

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2017 30.06.2017 שינוי
הראל 3,871,090 4,929,900 1,058,820  27.35%
אל-על 37,367 63,767 26,400  70.65%
הירשמו לצפייה 4,822,030 4,827,660 5,628  0.12%
הירשמו לצפייה 455,716 457,288 1,572  0.34%
הירשמו לצפייה 224,837 226,261 1,424  0.63%
שדרגו את המנוי 678,419 678,155 -264  -0.04%
שדרגו את המנוי 103,253 97,626 -5,627  -5.45%
שדרגו את המנוי 2,530,120 2,192,400 -337,724  -13.35%
שדרגו את המנוי 1,731,320 1,205,820 -525,500  -30.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,093,844

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -869,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 195,185
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -552,206
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,093,844
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -869,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,383,798 4.69%
פסגות 3,667,910 3.19%
הראל 475,136 0.41%
הירשמו לצפייה 293,041 0.26%
הירשמו לצפייה 212,364 0.18%
הירשמו לצפייה 181,000 0.16%
שדרגו את המנוי 163,207 0.14%
שדרגו את המנוי 127,040 0.11%
שדרגו את המנוי 104,165 0.09%
שדרגו את המנוי 58,000 0.05%
שדרגו את המנוי 27,002 0.02%
שדרגו את המנוי 25,109 0.02%
שדרגו את המנוי 18,132 0.02%
שדרגו את המנוי 16,692 0.01%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,588,701 15.32%
הראל 4,929,900 4.29%
מנורה 4,827,660 4.20%
הירשמו לצפייה 2,192,400 1.91%
הירשמו לצפייה 1,770,950 1.54%
הירשמו לצפייה 1,205,820 1.05%
שדרגו את המנוי 678,155 0.59%
שדרגו את המנוי 492,221 0.43%
שדרגו את המנוי 457,288 0.40%
שדרגו את המנוי 325,386 0.28%
שדרגו את המנוי 226,261 0.20%
שדרגו את המנוי 122,350 0.11%
שדרגו את המנוי 97,626 0.09%
שדרגו את המנוי 82,200 0.07%
שדרגו את המנוי 80,049 0.07%
שדרגו את המנוי 63,767 0.06%
שדרגו את המנוי 34,460 0.03%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,104 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית