תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
דיאמונד 17,401 63,265 45,864  263.57%
אושן 23,000 67,600 44,600  193.91%
הירשמו לצפייה 161,478 182,553 21,075  13.05%
הירשמו לצפייה 3,414 18,980 15,566  455.95%
הירשמו לצפייה 53,484 67,409 13,925  26.04%
שדרגו את המנוי 80,000 90,000 10,000  12.50%
שדרגו את המנוי -1,086 2,362 3,448  -317.50%
שדרגו את המנוי 205,717 207,903 2,186  1.06%
שדרגו את המנוי 136,569 137,394 825  0.60%
שדרגו את המנוי 554 1,037 483  87.18%
שדרגו את המנוי 14,997 15,373 376  2.51%
שדרגו את המנוי 33,510 33,475 -35  -0.10%
שדרגו את המנוי 18,100 17,600 -500  -2.76%
שדרגו את המנוי 17,613 16,920 -693  -3.93%
שדרגו את המנוי 8,204 5,459 -2,745  -33.46%
שדרגו את המנוי 43,420 32,137 -11,283  -25.99%
שדרגו את המנוי 105,089 93,070 -12,019  -11.44%
שדרגו את המנוי 110,111 95,591 -14,520  -13.19%
שדרגו את המנוי 1,228,460 1,201,270 -27,192  -2.21%
שדרגו את המנוי 44,000 5,500 -38,500  -87.50%
שדרגו את המנוי 136,574 97,935 -38,639  -28.29%
שדרגו את המנוי 242,263 199,918 -42,345  -17.48%
שדרגו את המנוי 852,164 790,711 -61,453  -7.21%
שדרגו את המנוי 452,168 389,488 -62,680  -13.86%
שדרגו את המנוי 1,119,470 1,053,430 -66,040  -5.90%
שדרגו את המנוי 1,374,360 1,240,520 -133,842  -9.74%
שדרגו את המנוי 1,207,870 1,057,180 -150,692  -12.48%
שדרגו את המנוי 1,918,820 1,731,760 -187,057  -9.75%
שדרגו את המנוי 2,519,770 2,306,100 -213,671  -8.48%
שדרגו את המנוי 371,880 140,385 -231,495  -62.25%
שדרגו את המנוי 8,119,750 7,664,000 -455,745  -5.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 158,348

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,751,146

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 14,703,000 22,339,900 7,636,910  51.94%
כלל 20,652,200 26,035,100 5,382,990  26.06%
הירשמו לצפייה 499,375 658,847 159,472  31.93%
הירשמו לצפייה 79,659 179,659 100,000  125.54%
הירשמו לצפייה 223,982 320,486 96,504  43.09%
שדרגו את המנוי 330,796 379,526 48,730  14.73%
שדרגו את המנוי 78,000 105,524 27,524  35.29%
שדרגו את המנוי 68,138 87,133 18,995  27.88%
שדרגו את המנוי 13,724,300 13,743,100 18,796  0.14%
שדרגו את המנוי 95,326 110,889 15,563  16.33%
שדרגו את המנוי 143,294 154,502 11,208  7.82%
שדרגו את המנוי 244,395 254,548 10,153  4.15%
שדרגו את המנוי 1,500 6,250 4,750  316.67%
שדרגו את המנוי 5,600 8,000 2,400  42.86%
שדרגו את המנוי 621,318 611,720 -9,598  -1.54%
שדרגו את המנוי 109,000 83,500 -25,500  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,237,680 1,203,680 -34,000  -2.75%
שדרגו את המנוי 12,991,800 12,949,100 -42,743  -0.33%
שדרגו את המנוי 3,838,650 3,650,850 -187,803  -4.89%
שדרגו את המנוי 1,876,570 25 -1,876,550  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,533,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,176,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 158,348
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,751,146
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,533,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,176,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 19,044,596 4.68%
מור 7,664,000 1.88%
הראל 2,306,100 0.57%
הירשמו לצפייה 1,731,760 0.43%
הירשמו לצפייה 1,240,520 0.30%
הירשמו לצפייה 1,201,270 0.30%
שדרגו את המנוי 1,057,180 0.26%
שדרגו את המנוי 1,053,430 0.26%
שדרגו את המנוי 790,711 0.19%
שדרגו את המנוי 389,488 0.10%
שדרגו את המנוי 207,903 0.05%
שדרגו את המנוי 199,918 0.05%
שדרגו את המנוי 182,553 0.04%
שדרגו את המנוי 140,385 0.03%
שדרגו את המנוי 137,394 0.03%
שדרגו את המנוי 97,935 0.02%
שדרגו את המנוי 95,591 0.02%
שדרגו את המנוי 93,070 0.02%
שדרגו את המנוי 90,000 0.02%
שדרגו את המנוי 67,600 0.02%
שדרגו את המנוי 67,409 0.02%
שדרגו את המנוי 63,265 0.02%
שדרגו את המנוי 33,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,137 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,980 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,373 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,459 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,037 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 86,174,404 21.17%
כלל 26,035,100 6.40%
מנורה 22,339,900 5.49%
הירשמו לצפייה 13,743,100 3.38%
הירשמו לצפייה 12,949,100 3.18%
הירשמו לצפייה 3,650,850 0.90%
שדרגו את המנוי 2,773,750 0.68%
שדרגו את המנוי 1,203,680 0.30%
שדרגו את המנוי 658,847 0.16%
שדרגו את המנוי 611,720 0.15%
שדרגו את המנוי 379,526 0.09%
שדרגו את המנוי 340,350 0.08%
שדרגו את המנוי 320,486 0.08%
שדרגו את המנוי 254,548 0.06%
שדרגו את המנוי 179,659 0.04%
שדרגו את המנוי 154,502 0.04%
שדרגו את המנוי 110,889 0.03%
שדרגו את המנוי 105,524 0.03%
שדרגו את המנוי 87,133 0.02%
שדרגו את המנוי 83,500 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 40,943 0.01%
שדרגו את המנוי 32,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: שיכון ובינוי
מספר נייר ערך: 1081942
אתר: http://www.shikunbinui.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: תשתיות, בנייה, יזמות נדל"ן וזכיינות פרוייקטים בארץ ובחו"ל, אנרגיה מתחדשת ומים ושולטת ב"איי.די.או. גרופ".
משקיע/ה
חברה ציבורית