תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
הראל 1,589,500 1,787,200 197,696  12.44%
אפסילון 175,278 262,662 87,384  49.85%
הירשמו לצפייה 352,462 376,016 23,554  6.68%
הירשמו לצפייה -22,484 7 22,491  -100.03%
הירשמו לצפייה 53,014 64,682 11,668  22.01%
שדרגו את המנוי 6,983 10,425 3,442  49.29%
שדרגו את המנוי 341,585 340,487 -1,098  -0.32%
שדרגו את המנוי 1,024,780 1,022,530 -2,250  -0.22%
שדרגו את המנוי 7,341 4,790 -2,551  -34.75%
שדרגו את המנוי 1,651,430 1,645,860 -5,563  -0.34%
שדרגו את המנוי 61,122 54,619 -6,503  -10.64%
שדרגו את המנוי 121,635 114,315 -7,320  -6.02%
שדרגו את המנוי 34,280 25,680 -8,600  -25.09%
שדרגו את המנוי 399,301 389,923 -9,378  -2.35%
שדרגו את המנוי 96,727 87,235 -9,492  -9.81%
שדרגו את המנוי 119,314 102,279 -17,035  -14.28%
שדרגו את המנוי 37,011 19,134 -17,877  -48.30%
שדרגו את המנוי 118,638 97,679 -20,959  -17.67%
שדרגו את המנוי 1,105,440 1,065,600 -39,835  -3.60%
שדרגו את המנוי 1,022,550 980,786 -41,766  -4.08%
שדרגו את המנוי 62,900 17,343 -45,557  -72.43%
שדרגו את המנוי 271,903 220,354 -51,549  -18.96%
שדרגו את המנוי 411,882 333,346 -78,536  -19.07%
שדרגו את המנוי 1,423,130 1,303,240 -119,893  -8.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 346,235

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -485,762

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
מגדל 4,862,200 12,831,500 7,969,340  163.90%
הפניקס 13,159,000 15,709,300 2,550,270  19.38%
הירשמו לצפייה 4,568,760 5,644,650 1,075,890  23.55%
הירשמו לצפייה 25,879,100 26,460,000 580,946  2.24%
הירשמו לצפייה 3,555,030 3,953,600 398,573  11.21%
שדרגו את המנוי 618,250 728,911 110,661  17.90%
שדרגו את המנוי 100,785 136,917 36,132  35.85%
שדרגו את המנוי 149,648 178,916 29,268  19.56%
שדרגו את המנוי 26,516,200 26,541,200 24,944  0.09%
שדרגו את המנוי 658,473 674,045 15,572  2.36%
שדרגו את המנוי 14,511,000 14,517,600 6,544  0.05%
שדרגו את המנוי 943,626 940,250 -3,376  -0.36%
שדרגו את המנוי 617,599 614,049 -3,550  -0.57%
שדרגו את המנוי 33,999 29,199 -4,800  -14.12%
שדרגו את המנוי 448,480 437,099 -11,381  -2.54%
שדרגו את המנוי 351,145 326,515 -24,630  -7.01%
שדרגו את המנוי 206,659 172,259 -34,400  -16.65%
שדרגו את המנוי 291,901 143,901 -148,000  -50.70%
שדרגו את המנוי 2,469,430 632,102 -1,837,330  -74.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,798,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,067,467

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 346,235
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -485,762
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,798,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,067,467
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,541,403 2.59%
הראל 1,787,200 0.44%
מגדל 1,645,860 0.40%
הירשמו לצפייה 1,303,240 0.32%
הירשמו לצפייה 1,065,600 0.26%
הירשמו לצפייה 1,022,530 0.25%
שדרגו את המנוי 980,786 0.24%
שדרגו את המנוי 389,923 0.10%
שדרגו את המנוי 376,016 0.09%
שדרגו את המנוי 340,487 0.08%
שדרגו את המנוי 333,346 0.08%
שדרגו את המנוי 262,662 0.06%
שדרגו את המנוי 220,354 0.05%
שדרגו את המנוי 114,315 0.03%
שדרגו את המנוי 114,000 0.03%
שדרגו את המנוי 102,279 0.03%
שדרגו את המנוי 97,679 0.02%
שדרגו את המנוי 87,235 0.02%
שדרגו את המנוי 64,682 0.02%
שדרגו את המנוי 54,619 0.01%
שדרגו את המנוי 26,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25,680 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 19,134 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,343 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,425 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 670 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,862 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 118,748,210 29.17%
מנורה 26,541,200 6.52%
כלל 26,460,000 6.50%
הירשמו לצפייה 15,709,300 3.86%
הירשמו לצפייה 14,517,600 3.57%
הירשמו לצפייה 12,831,500 3.15%
שדרגו את המנוי 5,897,830 1.45%
שדרגו את המנוי 5,644,650 1.39%
שדרגו את המנוי 3,953,600 0.97%
שדרגו את המנוי 1,565,400 0.38%
שדרגו את המנוי 940,250 0.23%
שדרגו את המנוי 728,911 0.18%
שדרגו את המנוי 674,045 0.17%
שדרגו את המנוי 632,102 0.16%
שדרגו את המנוי 614,049 0.15%
שדרגו את המנוי 437,099 0.11%
שדרגו את המנוי 326,515 0.08%
שדרגו את המנוי 244,998 0.06%
שדרגו את המנוי 178,916 0.04%
שדרגו את המנוי 172,259 0.04%
שדרגו את המנוי 143,901 0.04%
שדרגו את המנוי 136,917 0.03%
שדרגו את המנוי 136,296 0.03%
שדרגו את המנוי 92,639 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 29,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שם חברה: שיכון ובינוי
מספר נייר ערך: 1081942
אתר: http://www.shikunbinui.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: תשתיות, בנייה, יזמות נדל"ן וזכיינות פרוייקטים בארץ ובחו"ל, אנרגיה מתחדשת ומים ושולטת ב"איי.די.או. גרופ".
משקיע/ה
חברה ציבורית