תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
הראל 735,890 1,106,730 370,843  50.39%
אקסלנס 1,039,560 1,149,960 110,403  10.62%
הירשמו לצפייה 71,141 150,075 78,934  110.95%
הירשמו לצפייה 476,721 532,225 55,504  11.64%
הירשמו לצפייה 85,000 110,000 25,000  29.41%
שדרגו את המנוי 31,429 37,011 5,582  17.76%
שדרגו את המנוי 43,966 47,846 3,880  8.83%
שדרגו את המנוי 6,000 9,677 3,677  61.28%
שדרגו את המנוי 777 1,597 820  105.53%
שדרגו את המנוי 8,052 8,241 189  2.35%
שדרגו את המנוי 13,100 12,800 -300  -2.29%
שדרגו את המנוי 1,614,920 1,613,580 -1,340  -0.08%
שדרגו את המנוי 1,216,320 1,212,340 -3,985  -0.33%
שדרגו את המנוי 221,458 215,959 -5,499  -2.48%
שדרגו את המנוי 10,280 4,679 -5,601  -54.48%
שדרגו את המנוי 77,560 67,560 -10,000  -12.89%
שדרגו את המנוי 332,577 321,541 -11,036  -3.32%
שדרגו את המנוי 141,818 129,025 -12,793  -9.02%
שדרגו את המנוי 23,266 4,000 -19,266  -82.81%
שדרגו את המנוי 97,489 75,937 -21,552  -22.11%
שדרגו את המנוי 1,108,750 1,081,120 -27,632  -2.49%
שדרגו את המנוי 139,215 96,102 -43,113  -30.97%
שדרגו את המנוי 492,226 433,622 -58,604  -11.91%
שדרגו את המנוי 207,602 144,991 -62,611  -30.16%
שדרגו את המנוי 553,049 472,093 -80,956  -14.64%
שדרגו את המנוי 1,792,540 1,592,920 -199,611  -11.14%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 654,832

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -563,899

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
מנורה 23,418,000 26,516,200 3,098,190  13.23%
כלל 23,622,300 25,879,100 2,256,780  9.55%
הירשמו לצפייה 412,596 2,469,430 2,056,840  498.51%
הירשמו לצפייה 4,327,830 5,897,830 1,570,000  36.28%
הירשמו לצפייה 3,982,680 4,568,760 586,080  14.72%
שדרגו את המנוי 138,924 291,901 152,977  110.12%
שדרגו את המנוי 589,950 658,473 68,523  11.62%
שדרגו את המנוי 179,659 206,659 27,000  15.03%
שדרגו את המנוי 14,494,700 14,511,000 16,308  0.11%
שדרגו את המנוי 335,324 351,145 15,821  4.72%
שדרגו את המנוי 603,352 617,599 14,247  2.36%
שדרגו את המנוי 86,833 100,785 13,952  16.07%
שדרגו את המנוי 32,699 33,999 1,300  3.98%
שדרגו את המנוי 22,664 17,317 -5,347  -23.59%
שדרגו את המנוי 957,675 943,626 -14,049  -1.47%
שדרגו את המנוי 45,000 18,000 -27,000  -60.00%
שדרגו את המנוי 695,350 618,250 -77,100  -11.09%
שדרגו את המנוי 558,487 448,480 -110,007  -19.70%
שדרגו את המנוי 359,998 244,998 -115,000  -31.94%
שדרגו את המנוי 4,489,640 3,555,030 -934,612  -20.82%
שדרגו את המנוי 14,750,000 13,159,000 -1,591,010  -10.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,878,018

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,874,125

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 654,832
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -563,899
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 9,878,018
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,874,125
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,673,834 2.62%
מגדל 1,613,580 0.40%
מור 1,592,920 0.39%
הירשמו לצפייה 1,212,340 0.30%
הירשמו לצפייה 1,149,960 0.28%
הירשמו לצפייה 1,106,730 0.27%
שדרגו את המנוי 1,081,120 0.27%
שדרגו את המנוי 532,225 0.13%
שדרגו את המנוי 472,093 0.12%
שדרגו את המנוי 433,622 0.11%
שדרגו את המנוי 321,541 0.08%
שדרגו את המנוי 215,959 0.05%
שדרגו את המנוי 150,075 0.04%
שדרגו את המנוי 144,991 0.04%
שדרגו את המנוי 129,025 0.03%
שדרגו את המנוי 110,000 0.03%
שדרגו את המנוי 96,102 0.02%
שדרגו את המנוי 75,937 0.02%
שדרגו את המנוי 67,560 0.02%
שדרגו את המנוי 47,846 0.01%
שדרגו את המנוי 37,011 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,677 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,241 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,597 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 106,469,399 26.16%
מנורה 26,516,200 6.51%
כלל 25,879,100 6.36%
הירשמו לצפייה 14,511,000 3.56%
הירשמו לצפייה 13,159,000 3.23%
הירשמו לצפייה 5,897,830 1.45%
שדרגו את המנוי 4,862,200 1.19%
שדרגו את המנוי 4,568,760 1.12%
שדרגו את המנוי 3,555,030 0.87%
שדרגו את המנוי 2,469,430 0.61%
שדרגו את המנוי 943,626 0.23%
שדרגו את המנוי 658,473 0.16%
שדרגו את המנוי 618,250 0.15%
שדרגו את המנוי 617,599 0.15%
שדרגו את המנוי 448,480 0.11%
שדרגו את המנוי 351,145 0.09%
שדרגו את המנוי 291,901 0.07%
שדרגו את המנוי 244,998 0.06%
שדרגו את המנוי 206,659 0.05%
שדרגו את המנוי 149,648 0.04%
שדרגו את המנוי 136,296 0.03%
שדרגו את המנוי 100,785 0.02%
שדרגו את המנוי 92,639 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 33,999 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,317 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית