שיכון ובינוי - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אקסלנס 156,925 295,737 138,812  88.46%
ברק 8,368 29,224 20,856  249.24%
הירשמו לצפייה 112,235 118,821 6,586  5.87%
הירשמו לצפייה 43,241 43,623 382  0.88%
הירשמו לצפייה 5,000 2,500 -2,500  -50.00%
שדרגו את המנוי 34,927 30,570 -4,357  -12.47%
שדרגו את המנוי 349,725 336,307 -13,418  -3.84%
שדרגו את המנוי 1,292,800 1,276,470 -16,336  -1.26%
שדרגו את המנוי 378,642 357,044 -21,598  -5.70%
שדרגו את המנוי 34,737 12,587 -22,150  -63.76%
שדרגו את המנוי 1,863,650 1,825,440 -38,209  -2.05%
שדרגו את המנוי 1,414,800 1,343,440 -71,354  -5.04%
שדרגו את המנוי 719,228 550,478 -168,750  -23.46%
שדרגו את המנוי 2,628,360 2,196,200 -432,157  -16.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 166,636

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -790,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
הפניקס 4,400,610 5,080,040 679,431  15.44%
ילין לפידות 16,200 499,033 482,833  2,980.45%
הירשמו לצפייה 18,524 233,056 214,532  1,158.13%
הירשמו לצפייה 501,886 701,592 199,706  39.79%
הירשמו לצפייה 13,090 35,000 21,910  167.38%
שדרגו את המנוי 62,236 75,575 13,339  21.43%
שדרגו את המנוי 16,098,500 16,110,800 12,313  0.08%
שדרגו את המנוי 690,669 695,850 5,181  0.75%
שדרגו את המנוי 1,799,060 1,801,670 2,613  0.15%
שדרגו את המנוי 14,413 14,045 -368  -2.55%
שדרגו את המנוי 8,354 7,424 -930  -11.13%
שדרגו את המנוי 15,637 10,676 -4,961  -31.73%
שדרגו את המנוי 24,025 18,462 -5,563  -23.16%
שדרגו את המנוי 23,571 16,468 -7,103  -30.13%
שדרגו את המנוי 79,614 68,202 -11,412  -14.33%
שדרגו את המנוי 49,739 37,132 -12,607  -25.35%
שדרגו את המנוי 37,408 24,039 -13,369  -35.74%
שדרגו את המנוי 296,045 282,639 -13,406  -4.53%
שדרגו את המנוי 33,326 18,616 -14,710  -44.14%
שדרגו את המנוי 107,970 92,889 -15,081  -13.97%
שדרגו את המנוי 238,603 219,887 -18,716  -7.84%
שדרגו את המנוי 2,432,530 2,405,120 -27,415  -1.13%
שדרגו את המנוי 362,734 334,667 -28,067  -7.74%
שדרגו את המנוי 357,957 329,175 -28,782  -8.04%
שדרגו את המנוי 286,572 256,893 -29,679  -10.36%
שדרגו את המנוי 78,759 48,547 -30,212  -38.36%
שדרגו את המנוי 140,389 98,574 -41,815  -29.79%
שדרגו את המנוי 213,173 151,965 -61,208  -28.71%
שדרגו את המנוי 140,989 58,391 -82,598  -58.58%
שדרגו את המנוי 417,099 306,558 -110,541  -26.50%
שדרגו את המנוי 393,558 275,328 -118,230  -30.04%
שדרגו את המנוי 154,307 28,329 -125,978  -81.64%
שדרגו את המנוי 245,176 103,525 -141,651  -57.78%
שדרגו את המנוי 181,012 32,985 -148,027  -81.78%
שדרגו את המנוי 281,864 127,035 -154,829  -54.93%
שדרגו את המנוי 796,315 531,870 -264,445  -33.21%
שדרגו את המנוי 426,852 147,776 -279,076  -65.38%
שדרגו את המנוי 29,893,600 29,595,400 -298,190  -1.00%
שדרגו את המנוי 16,170,600 15,816,800 -353,760  -2.19%
שדרגו את המנוי 911,777 467,231 -444,546  -48.76%
שדרגו את המנוי 2,074,280 1,506,000 -568,283  -27.40%
שדרגו את המנוי 22,541,300 16,303,200 -6,238,080  -27.67%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,631,858

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,693,638

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 166,636
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -790,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,631,858
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -9,693,638
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,585,774 2.12%
אילים 2,196,200 0.54%
מיטב דש 1,825,440 0.45%
הירשמו לצפייה 1,343,440 0.33%
הירשמו לצפייה 1,276,470 0.32%
הירשמו לצפייה 550,478 0.14%
שדרגו את המנוי 357,044 0.09%
שדרגו את המנוי 336,307 0.08%
שדרגו את המנוי 295,737 0.07%
שדרגו את המנוי 138,000 0.03%
שדרגו את המנוי 118,821 0.03%
שדרגו את המנוי 43,623 0.01%
שדרגו את המנוי 30,570 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,587 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,191 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 96,851,996 23.90%
מגדל 29,595,400 7.30%
כלל 16,303,200 4.02%
הירשמו לצפייה 16,110,800 3.98%
הירשמו לצפייה 15,816,800 3.90%
הירשמו לצפייה 5,080,040 1.25%
שדרגו את המנוי 2,405,120 0.59%
שדרגו את המנוי 1,801,670 0.44%
שדרגו את המנוי 1,506,000 0.37%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 701,592 0.17%
שדרגו את המנוי 695,850 0.17%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 499,033 0.12%
שדרגו את המנוי 467,231 0.12%
שדרגו את המנוי 436,628 0.11%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 329,175 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 306,558 0.08%
שדרגו את המנוי 282,639 0.07%
שדרגו את המנוי 275,328 0.07%
שדרגו את המנוי 256,893 0.06%
שדרגו את המנוי 233,056 0.06%
שדרגו את המנוי 219,887 0.05%
שדרגו את המנוי 177,728 0.04%
שדרגו את המנוי 151,965 0.04%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 127,035 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 98,574 0.02%
שדרגו את המנוי 92,889 0.02%
שדרגו את המנוי 75,575 0.02%
שדרגו את המנוי 68,202 0.02%
שדרגו את המנוי 58,391 0.01%
שדרגו את המנוי 48,547 0.01%
שדרגו את המנוי 37,132 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,985 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,329 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,045 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,424 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית