תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 1,445,760 1,702,360 256,592  17.75%
אילים 2,693,240 2,894,080 200,840  7.46%
הירשמו לצפייה 578,956 777,955 198,999  34.37%
הירשמו לצפייה 71,222 103,316 32,094  45.06%
הירשמו לצפייה 2,715 26,935 24,220  892.08%
שדרגו את המנוי 5,000 18,000 13,000  260.00%
שדרגו את המנוי 759,349 771,675 12,326  1.62%
שדרגו את המנוי 44,491 47,876 3,385  7.61%
שדרגו את המנוי 153,206 152,795 -411  -0.27%
שדרגו את המנוי 8,381 5,381 -3,000  -35.80%
שדרגו את המנוי 12,333 1,679 -10,654  -86.39%
שדרגו את המנוי 365,521 344,495 -21,026  -5.75%
שדרגו את המנוי 491,506 404,579 -86,927  -17.69%
שדרגו את המנוי 186,308 81,733 -104,575  -56.13%
שדרגו את המנוי 672,000 211,849 -460,151  -68.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 741,456

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -686,744

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 2,089,170 4,400,610 2,311,440  110.64%
מנורה 14,318,400 16,098,500 1,780,140  12.43%
הירשמו לצפייה 29,189,600 29,893,600 703,998  2.41%
הירשמו לצפייה 21,887,600 22,541,300 653,632  2.99%
הירשמו לצפייה 648,808 911,777 262,969  40.53%
שדרגו את המנוי 100,295 245,176 144,881  144.45%
שדרגו את המנוי 333,228 357,957 24,729  7.42%
שדרגו את המנוי 273,147 296,045 22,898  8.38%
שדרגו את המנוי 881,308 893,128 11,820  1.34%
שדרגו את המנוי 1,789,230 1,799,060 9,829  0.55%
שדרגו את המנוי 236,263 238,603 2,340  0.99%
שדרגו את המנוי 16,168,600 16,170,600 1,997  0.01%
שדרגו את המנוי 176,928 177,728 800  0.45%
שדרגו את המנוי 14,418 14,413 -5  -0.03%
שדרגו את המנוי 31,071 28,130 -2,941  -9.47%
שדרגו את המנוי 48,127 44,671 -3,456  -7.18%
שדרגו את המנוי 397,281 393,558 -3,723  -0.94%
שדרגו את המנוי 194,045 181,012 -13,033  -6.72%
שדרגו את המנוי 716,042 690,669 -25,373  -3.54%
שדרגו את המנוי 447,709 417,099 -30,610  -6.84%
שדרגו את המנוי 116,615 76,691 -39,924  -34.24%
שדרגו את המנוי 132,809 79,614 -53,195  -40.05%
שדרגו את המנוי 193,945 107,970 -85,975  -44.33%
שדרגו את המנוי 2,522,930 2,432,530 -90,399  -3.58%
שדרגו את המנוי 466,932 286,572 -180,360  -38.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,931,473

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -528,994

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 741,456
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -686,744
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,931,473
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -528,994
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,112,465 2.25%
אילים 2,894,080 0.71%
מיטב דש 1,702,360 0.42%
הירשמו לצפייה 1,384,920 0.34%
הירשמו לצפייה 777,955 0.19%
הירשמו לצפייה 771,675 0.19%
שדרגו את המנוי 404,579 0.10%
שדרגו את המנוי 344,495 0.09%
שדרגו את המנוי 211,849 0.05%
שדרגו את המנוי 152,795 0.04%
שדרגו את המנוי 138,000 0.03%
שדרגו את המנוי 103,316 0.03%
שדרגו את המנוי 81,733 0.02%
שדרגו את המנוי 47,876 0.01%
שדרגו את המנוי 30,695 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,381 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,679 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,122,299 25.94%
מגדל 29,893,600 7.38%
כלל 22,541,300 5.56%
הירשמו לצפייה 16,170,600 3.99%
הירשמו לצפייה 16,098,500 3.97%
הירשמו לצפייה 4,400,610 1.09%
שדרגו את המנוי 2,432,530 0.60%
שדרגו את המנוי 2,074,280 0.51%
שדרגו את המנוי 1,799,060 0.44%
שדרגו את המנוי 911,777 0.23%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 796,315 0.20%
שדרגו את המנוי 690,669 0.17%
שדרגו את המנוי 501,886 0.12%
שדרגו את המנוי 436,628 0.11%
שדרגו את המנוי 426,852 0.11%
שדרגו את המנוי 417,099 0.10%
שדרגו את המנוי 393,558 0.10%
שדרגו את המנוי 362,734 0.09%
שדרגו את המנוי 357,957 0.09%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 296,045 0.07%
שדרגו את המנוי 286,572 0.07%
שדרגו את המנוי 281,864 0.07%
שדרגו את המנוי 245,176 0.06%
שדרגו את המנוי 238,603 0.06%
שדרגו את המנוי 213,173 0.05%
שדרגו את המנוי 181,012 0.04%
שדרגו את המנוי 177,728 0.04%
שדרגו את המנוי 154,307 0.04%
שדרגו את המנוי 140,989 0.03%
שדרגו את המנוי 140,389 0.03%
שדרגו את המנוי 110,000 0.03%
שדרגו את המנוי 107,970 0.03%
שדרגו את המנוי 79,614 0.02%
שדרגו את המנוי 78,759 0.02%
שדרגו את המנוי 76,691 0.02%
שדרגו את המנוי 62,236 0.02%
שדרגו את המנוי 49,739 0.01%
שדרגו את המנוי 44,671 0.01%
שדרגו את המנוי 37,408 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,326 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,571 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,524 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,637 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,413 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,354 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית