תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מור 8,894,560 11,169,200 2,274,610  25.57%
מגדל 926,168 960,801 34,633  3.74%
הירשמו לצפייה 8,424 28,090 19,666  233.45%
הירשמו לצפייה 1,367 16,576 15,209  1,112.58%
הירשמו לצפייה 1,491,000 1,504,970 13,961  0.94%
שדרגו את המנוי 45,325 53,917 8,592  18.96%
שדרגו את המנוי 316,940 319,630 2,690  0.85%
שדרגו את המנוי 8,219 9,937 1,718  20.90%
שדרגו את המנוי 250,227 249,322 -905  -0.36%
שדרגו את המנוי 14,500 12,000 -2,500  -17.24%
שדרגו את המנוי 11,500 1,000 -10,500  -91.30%
שדרגו את המנוי 224,610 194,186 -30,424  -13.55%
שדרגו את המנוי 1,387,630 1,353,130 -34,500  -2.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,371,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,829

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 15,865,100 16,611,300 746,200  4.70%
הפניקס 3,636,060 3,758,510 122,450  3.37%
הירשמו לצפייה 1,804,900 1,807,760 2,860  0.16%
הירשמו לצפייה 16,130,000 16,131,700 1,700  0.01%
הירשמו לצפייה 217,387 218,086 699  0.32%
שדרגו את המנוי 43,236 43,861 625  1.45%
שדרגו את המנוי 81 0 -81  -100.00%
שדרגו את המנוי 219,887 219,265 -622  -0.28%
שדרגו את המנוי 262,307 261,245 -1,062  -0.40%
שדרגו את המנוי 125,538 124,371 -1,167  -0.93%
שדרגו את המנוי 650,831 646,758 -4,073  -0.63%
שדרגו את המנוי 136,965 129,735 -7,230  -5.28%
שדרגו את המנוי 75,575 66,218 -9,357  -12.38%
שדרגו את המנוי 498,000 488,000 -10,000  -2.01%
שדרגו את המנוי 68,202 56,194 -12,008  -17.61%
שדרגו את המנוי 240,475 197,954 -42,521  -17.68%
שדרגו את המנוי 436,628 369,373 -67,255  -15.40%
שדרגו את המנוי 580,869 478,938 -101,931  -17.55%
שדרגו את המנוי 233,056 77,919 -155,137  -66.57%
שדרגו את המנוי 300,882 32,145 -268,737  -89.32%
שדרגו את המנוי 1,506,000 464,703 -1,041,300  -69.14%
שדרגו את המנוי 26,882,100 25,359,800 -1,522,300  -5.66%
שדרגו את המנוי 14,255,900 12,162,100 -2,093,800  -14.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 874,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,338,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,371,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,829
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 874,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,338,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 15,959,512 3.92%
מור 11,169,200 2.74%
מיטב דש 1,504,970 0.37%
הירשמו לצפייה 1,353,130 0.33%
הירשמו לצפייה 960,801 0.24%
הירשמו לצפייה 319,630 0.08%
שדרגו את המנוי 249,322 0.06%
שדרגו את המנוי 194,186 0.05%
שדרגו את המנוי 80,576 0.02%
שדרגו את המנוי 53,917 0.01%
שדרגו את המנוי 28,090 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,576 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,937 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,035 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,669,427 20.31%
מגדל 25,359,800 6.23%
הראל 16,611,300 4.08%
הירשמו לצפייה 16,131,700 3.96%
הירשמו לצפייה 12,162,100 2.99%
הירשמו לצפייה 3,758,510 0.92%
שדרגו את המנוי 1,807,760 0.44%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 646,758 0.16%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 488,000 0.12%
שדרגו את המנוי 478,938 0.12%
שדרגו את המנוי 464,703 0.11%
שדרגו את המנוי 369,373 0.09%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 261,245 0.06%
שדרגו את המנוי 228,228 0.06%
שדרגו את המנוי 219,265 0.05%
שדרגו את המנוי 218,086 0.05%
שדרגו את המנוי 197,954 0.05%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 129,735 0.03%
שדרגו את המנוי 124,371 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 77,919 0.02%
שדרגו את המנוי 66,218 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 56,194 0.01%
שדרגו את המנוי 43,861 0.01%
שדרגו את המנוי 39,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית