תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
ילין לפידות 931,683 1,228,460 296,781  31.85%
סיגמא 10,984 136,574 125,590  1,143.39%
הירשמו לצפייה 123,333 161,478 38,145  30.93%
הירשמו לצפייה 336,015 371,880 35,865  10.67%
הירשמו לצפייה 108,815 136,569 27,754  25.51%
שדרגו את המנוי 428,888 452,168 23,280  5.43%
שדרגו את המנוי 14,901 17,401 2,500  16.78%
שדרגו את המנוי 14,718 14,997 279  1.90%
שדרגו את המנוי 4,139 3,414 -725  -17.52%
שדרגו את המנוי 20,500 18,100 -2,400  -11.71%
שדרגו את המנוי 36,375 33,510 -2,865  -7.88%
שדרגו את המנוי 211,725 205,717 -6,008  -2.84%
שדרגו את המנוי 30,000 23,000 -7,000  -23.33%
שדרגו את המנוי 252,014 242,263 -9,751  -3.87%
שדרגו את המנוי 115,002 105,089 -9,913  -8.62%
שדרגו את המנוי 71,065 53,484 -17,581  -24.74%
שדרגו את המנוי 132,644 110,111 -22,533  -16.99%
שדרגו את המנוי 75,500 44,000 -31,500  -41.72%
שדרגו את המנוי 1,157,100 1,119,470 -37,639  -3.25%
שדרגו את המנוי 1,422,570 1,374,360 -48,211  -3.39%
שדרגו את המנוי 908,733 852,164 -56,569  -6.23%
שדרגו את המנוי 1,396,370 1,207,870 -188,497  -13.50%
שדרגו את המנוי 3,231,350 2,519,770 -711,580  -22.02%
שדרגו את המנוי 8,842,300 8,119,750 -722,557  -8.17%
שדרגו את המנוי 4,870,860 1,918,820 -2,952,040  -60.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 550,194

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,827,369

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מנורה 14,703,000 22,339,900 7,636,910  51.94%
כלל 20,652,200 26,035,100 5,382,990  26.06%
הירשמו לצפייה 499,375 658,847 159,472  31.93%
הירשמו לצפייה 79,659 179,659 100,000  125.54%
הירשמו לצפייה 223,982 320,486 96,504  43.09%
שדרגו את המנוי 330,796 379,526 48,730  14.73%
שדרגו את המנוי 78,000 105,524 27,524  35.29%
שדרגו את המנוי 68,138 87,133 18,995  27.88%
שדרגו את המנוי 13,724,300 13,743,100 18,796  0.14%
שדרגו את המנוי 95,326 110,889 15,563  16.33%
שדרגו את המנוי 143,294 154,502 11,208  7.82%
שדרגו את המנוי 244,395 254,548 10,153  4.15%
שדרגו את המנוי 1,500 6,250 4,750  316.67%
שדרגו את המנוי 5,600 8,000 2,400  42.86%
שדרגו את המנוי 621,318 611,720 -9,598  -1.54%
שדרגו את המנוי 109,000 83,500 -25,500  -23.39%
שדרגו את המנוי 1,237,680 1,203,680 -34,000  -2.75%
שדרגו את המנוי 12,991,800 12,949,100 -42,743  -0.33%
שדרגו את המנוי 3,838,650 3,650,850 -187,803  -4.89%
שדרגו את המנוי 1,876,570 25 -1,876,550  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 13,533,995

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,176,194

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 550,194
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,827,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 13,533,995
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,176,194
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,641,895 5.07%
מור 8,119,750 1.99%
הראל 2,519,770 0.62%
הירשמו לצפייה 1,918,820 0.47%
הירשמו לצפייה 1,374,360 0.34%
הירשמו לצפייה 1,228,460 0.30%
שדרגו את המנוי 1,207,870 0.30%
שדרגו את המנוי 1,119,470 0.28%
שדרגו את המנוי 852,164 0.21%
שדרגו את המנוי 452,168 0.11%
שדרגו את המנוי 371,880 0.09%
שדרגו את המנוי 242,263 0.06%
שדרגו את המנוי 205,717 0.05%
שדרגו את המנוי 161,478 0.04%
שדרגו את המנוי 136,574 0.03%
שדרגו את המנוי 136,569 0.03%
שדרגו את המנוי 110,111 0.03%
שדרגו את המנוי 105,089 0.03%
שדרגו את המנוי 80,000 0.02%
שדרגו את המנוי 53,484 0.01%
שדרגו את המנוי 44,000 0.01%
שדרגו את המנוי 43,420 0.01%
שדרגו את המנוי 33,510 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,613 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,401 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,204 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,414 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,350 < 0.01%
שדרגו את המנוי 554 < 0.01%
שדרגו את המנוי -1,086 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 86,174,404 21.17%
כלל 26,035,100 6.40%
מנורה 22,339,900 5.49%
הירשמו לצפייה 13,743,100 3.38%
הירשמו לצפייה 12,949,100 3.18%
הירשמו לצפייה 3,650,850 0.90%
שדרגו את המנוי 2,773,750 0.68%
שדרגו את המנוי 1,203,680 0.30%
שדרגו את המנוי 658,847 0.16%
שדרגו את המנוי 611,720 0.15%
שדרגו את המנוי 379,526 0.09%
שדרגו את המנוי 340,350 0.08%
שדרגו את המנוי 320,486 0.08%
שדרגו את המנוי 254,548 0.06%
שדרגו את המנוי 179,659 0.04%
שדרגו את המנוי 154,502 0.04%
שדרגו את המנוי 110,889 0.03%
שדרגו את המנוי 105,524 0.03%
שדרגו את המנוי 87,133 0.02%
שדרגו את המנוי 83,500 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 40,943 0.01%
שדרגו את המנוי 32,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 25 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית