תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 8,489,080 8,608,140 119,057  1.40%
אקסלנס 191,702 209,922 18,220  9.50%
הירשמו לצפייה 315,215 320,081 4,866  1.54%
הירשמו לצפייה 217,392 221,679 4,287  1.97%
הירשמו לצפייה 43,265 43,825 560  1.29%
שדרגו את המנוי 265,225 265,326 101  0.04%
שדרגו את המנוי 11,716 10,928 -788  -6.73%
שדרגו את המנוי 13,266 12,000 -1,266  -9.54%
שדרגו את המנוי 15,500 12,500 -3,000  -19.35%
שדרגו את המנוי 37,690 30,997 -6,693  -17.76%
שדרגו את המנוי 1,439,630 1,428,070 -11,564  -0.80%
שדרגו את המנוי 1,580,390 1,519,940 -60,447  -3.83%
שדרגו את המנוי 875,715 661,938 -213,777  -24.41%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 147,091

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -297,535

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 15,865,100 16,611,300 746,200  4.70%
הפניקס 3,636,060 3,758,510 122,450  3.37%
הירשמו לצפייה 1,804,900 1,807,760 2,860  0.16%
הירשמו לצפייה 16,130,000 16,131,700 1,700  0.01%
הירשמו לצפייה 217,387 218,086 699  0.32%
שדרגו את המנוי 43,236 43,861 625  1.45%
שדרגו את המנוי 81 0 -81  -100.00%
שדרגו את המנוי 219,887 219,265 -622  -0.28%
שדרגו את המנוי 262,307 261,245 -1,062  -0.40%
שדרגו את המנוי 125,538 124,371 -1,167  -0.93%
שדרגו את המנוי 650,831 646,758 -4,073  -0.63%
שדרגו את המנוי 136,965 129,735 -7,230  -5.28%
שדרגו את המנוי 75,575 66,218 -9,357  -12.38%
שדרגו את המנוי 498,000 488,000 -10,000  -2.01%
שדרגו את המנוי 68,202 56,194 -12,008  -17.61%
שדרגו את המנוי 240,475 197,954 -42,521  -17.68%
שדרגו את המנוי 436,628 369,373 -67,255  -15.40%
שדרגו את המנוי 580,869 478,938 -101,931  -17.55%
שדרגו את המנוי 233,056 77,919 -155,137  -66.57%
שדרגו את המנוי 300,882 32,145 -268,737  -89.32%
שדרגו את המנוי 1,506,000 464,703 -1,041,300  -69.14%
שדרגו את המנוי 26,882,100 25,359,800 -1,522,300  -5.66%
שדרגו את המנוי 14,255,900 12,162,100 -2,093,800  -14.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 874,534

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,338,581

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 147,091
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -297,535
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 874,534
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -5,338,581
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,505,594 3.32%
מור 8,608,140 2.11%
מיטב דש 1,519,940 0.37%
הירשמו לצפייה 1,428,070 0.35%
הירשמו לצפייה 661,938 0.16%
הירשמו לצפייה 320,081 0.08%
שדרגו את המנוי 265,326 0.07%
שדרגו את המנוי 221,679 0.05%
שדרגו את המנוי 209,922 0.05%
שדרגו את המנוי 138,000 0.03%
שדרגו את המנוי 43,825 0.01%
שדרגו את המנוי 30,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,928 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,935 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,781 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,669,427 20.31%
מגדל 25,359,800 6.23%
הראל 16,611,300 4.08%
הירשמו לצפייה 16,131,700 3.96%
הירשמו לצפייה 12,162,100 2.99%
הירשמו לצפייה 3,758,510 0.92%
שדרגו את המנוי 1,807,760 0.44%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 646,758 0.16%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 488,000 0.12%
שדרגו את המנוי 478,938 0.12%
שדרגו את המנוי 464,703 0.11%
שדרגו את המנוי 369,373 0.09%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 261,245 0.06%
שדרגו את המנוי 228,228 0.06%
שדרגו את המנוי 219,265 0.05%
שדרגו את המנוי 218,086 0.05%
שדרגו את המנוי 197,954 0.05%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 129,735 0.03%
שדרגו את המנוי 124,371 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 77,919 0.02%
שדרגו את המנוי 66,218 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 56,194 0.01%
שדרגו את המנוי 43,861 0.01%
שדרגו את המנוי 39,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,145 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית