תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 214,521 442,026 227,505  106.05%
מור 11,158,300 11,284,700 126,326  1.13%
הירשמו לצפייה 61,141 186,980 125,839  205.82%
הירשמו לצפייה 95,203 177,477 82,274  86.42%
הירשמו לצפייה 16,576 49,928 33,352  201.21%
שדרגו את המנוי 9,000 30,500 21,500  238.89%
שדרגו את המנוי 142 5,142 5,000  3,521.13%
שדרגו את המנוי 1,360,210 1,365,210 5,000  0.37%
שדרגו את המנוי 330,869 335,612 4,743  1.43%
שדרגו את המנוי 13,650 17,994 4,344  31.82%
שדרגו את המנוי 9,629 11,788 2,159  22.42%
שדרגו את המנוי 239,788 239,024 -764  -0.32%
שדרגו את המנוי 1,540,390 1,532,750 -7,632  -0.50%
שדרגו את המנוי 63,062 1,504 -61,558  -97.62%
שדרגו את המנוי 998,200 621,685 -376,515  -37.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 638,042

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -446,469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 0 1,564,880 1,564,880
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 464,703 1,506,000 1,041,300  224.08%
הירשמו לצפייה 369,373 407,190 37,817  10.24%
הירשמו לצפייה 646,758 658,494 11,736  1.81%
הירשמו לצפייה 32,145 35,979 3,834  11.93%
שדרגו את המנוי 1,807,760 1,810,750 2,986  0.17%
שדרגו את המנוי 261,245 263,002 1,757  0.67%
שדרגו את המנוי 218,086 218,793 707  0.32%
שדרגו את המנוי 12,162,100 12,162,100 -29
שדרגו את המנוי 25,359,800 25,358,500 -1,254  -0.01%
שדרגו את המנוי 488,000 484,575 -3,425  -0.70%
שדרגו את המנוי 35,000 24,600 -10,400  -29.71%
שדרגו את המנוי 129,735 115,035 -14,700  -11.33%
שדרגו את המנוי 77,919 62,356 -15,563  -19.97%
שדרגו את המנוי 16,131,700 16,107,300 -24,423  -0.15%
שדרגו את המנוי 219,265 181,237 -38,028  -17.34%
שדרגו את המנוי 16,611,300 15,908,600 -702,743  -4.23%
שדרגו את המנוי 3,758,510 2,307,370 -1,451,140  -38.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,665,017

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,261,705

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 638,042
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -446,469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,665,017
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,261,705
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,432,394 4.04%
מור 11,284,700 2.77%
מיטב דש 1,532,750 0.38%
הירשמו לצפייה 1,365,210 0.34%
הירשמו לצפייה 621,685 0.15%
הירשמו לצפייה 442,026 0.11%
שדרגו את המנוי 335,612 0.08%
שדרגו את המנוי 239,024 0.06%
שדרגו את המנוי 186,980 0.05%
שדרגו את המנוי 177,477 0.04%
שדרגו את המנוי 88,600 0.02%
שדרגו את המנוי 49,928 0.01%
שדרגו את המנוי 41,474 0.01%
שדרגו את המנוי 30,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,788 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,142 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,504 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 82,870,540 20.36%
מגדל 25,358,500 6.23%
מנורה 16,107,300 3.96%
הירשמו לצפייה 15,908,600 3.91%
הירשמו לצפייה 12,162,100 2.99%
הירשמו לצפייה 2,307,370 0.57%
שדרגו את המנוי 1,810,750 0.44%
שדרגו את המנוי 1,564,880 0.38%
שדרגו את המנוי 1,506,000 0.37%
שדרגו את המנוי 658,494 0.16%
שדרגו את המנוי 617,587 0.15%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 484,575 0.12%
שדרגו את המנוי 478,938 0.12%
שדרגו את המנוי 407,190 0.10%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 263,002 0.06%
שדרגו את המנוי 228,228 0.06%
שדרגו את המנוי 218,793 0.05%
שדרגו את המנוי 197,954 0.05%
שדרגו את המנוי 181,237 0.04%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 124,371 0.03%
שדרגו את המנוי 115,035 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 99,408 0.02%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 66,218 0.02%
שדרגו את המנוי 62,356 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 56,194 0.01%
שדרגו את המנוי 43,861 0.01%
שדרגו את המנוי 39,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,979 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,424 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית