תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מור 8,334,740 8,443,990 109,246  1.31%
סיגמא 35,649 42,265 6,616  18.56%
הירשמו לצפייה 42,990 47,749 4,759  11.07%
הירשמו לצפייה 168,632 171,714 3,082  1.83%
הירשמו לצפייה 2,679 1,990 -689  -25.72%
שדרגו את המנוי 14,626 13,266 -1,360  -9.30%
שדרגו את המנוי 864,195 857,513 -6,682  -0.77%
שדרגו את המנוי 336,620 317,830 -18,790  -5.58%
שדרגו את המנוי 87,303 67,012 -20,291  -23.24%
שדרגו את המנוי 1,467,120 1,439,630 -27,499  -1.87%
שדרגו את המנוי 1,512,560 1,459,640 -52,920  -3.50%
שדרגו את המנוי 340,874 266,963 -73,911  -21.68%
שדרגו את המנוי 675,910 411,244 -264,666  -39.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 123,703

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -466,808

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 28,329 228,228 199,899  705.63%
הכשרה ביטוח 467,231 580,869 113,638  24.32%
הירשמו לצפייה 15,816,800 15,865,100 48,343  0.31%
הירשמו לצפייה 16,110,800 16,130,000 19,133  0.12%
הירשמו לצפייה 1,801,670 1,804,900 3,235  0.18%
שדרגו את המנוי 32,985 33,001 16  0.05%
שדרגו את המנוי 499,033 498,000 -1,033  -0.21%
שדרגו את המנוי 127,035 125,538 -1,497  -1.18%
שדרגו את המנוי 37,132 29,123 -8,009  -21.57%
שדרגו את המנוי 48,547 39,443 -9,104  -18.75%
שדרגו את המנוי 98,574 83,574 -15,000  -15.22%
שדרגו את המנוי 151,965 136,965 -15,000  -9.87%
שדרגו את המנוי 58,391 43,236 -15,155  -25.95%
שדרגו את המנוי 282,639 262,307 -20,332  -7.19%
שדרגו את המנוי 695,850 650,831 -45,019  -6.47%
שדרגו את המנוי 275,328 217,387 -57,941  -21.04%
שדרגו את המנוי 306,558 240,475 -66,083  -21.56%
שדרגו את המנוי 256,893 7,500 -249,393  -97.08%
שדרגו את המנוי 5,080,040 4,682,390 -397,654  -7.83%
שדרגו את המנוי 701,592 300,882 -400,710  -57.11%
שדרגו את המנוי 16,303,200 14,255,900 -2,047,300  -12.56%
שדרגו את המנוי 29,595,400 26,882,100 -2,713,320  -9.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 384,264

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,062,550

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 123,703
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -466,808
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 384,264
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,062,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,870,824 3.41%
מור 8,443,990 2.07%
מיטב דש 1,459,640 0.36%
הירשמו לצפייה 1,439,630 0.35%
הירשמו לצפייה 857,513 0.21%
הירשמו לצפייה 411,244 0.10%
שדרגו את המנוי 317,830 0.08%
שדרגו את המנוי 266,963 0.07%
שדרגו את המנוי 171,714 0.04%
שדרגו את המנוי 154,486 0.04%
שדרגו את המנוי 138,000 0.03%
שדרגו את המנוי 67,012 0.02%
שדרגו את המנוי 47,749 0.01%
שדרגו את המנוי 42,265 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,266 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,390 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,163,138 21.66%
מגדל 26,882,100 6.60%
מנורה 16,130,000 3.96%
הירשמו לצפייה 15,865,100 3.90%
הירשמו לצפייה 14,255,900 3.50%
הירשמו לצפייה 4,682,390 1.15%
שדרגו את המנוי 1,804,900 0.44%
שדרגו את המנוי 1,506,000 0.37%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 650,831 0.16%
שדרגו את המנוי 580,869 0.14%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 498,000 0.12%
שדרגו את המנוי 436,628 0.11%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 300,882 0.07%
שדרגו את המנוי 262,307 0.06%
שדרגו את המנוי 240,475 0.06%
שדרגו את המנוי 233,056 0.06%
שדרגו את המנוי 228,228 0.06%
שדרגו את המנוי 217,387 0.05%
שדרגו את המנוי 177,728 0.04%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 136,965 0.03%
שדרגו את המנוי 125,538 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 75,575 0.02%
שדרגו את המנוי 68,202 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 43,236 0.01%
שדרגו את המנוי 39,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33,001 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית