תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2021 30.04.2021 שינוי
אקסלנס 1,375,190 1,464,410 89,222  6.49%
הראל 1,337,460 1,381,420 43,963  3.29%
הירשמו לצפייה 1,834,700 1,861,510 26,814  1.46%
הירשמו לצפייה 247,052 266,519 19,467  7.88%
הירשמו לצפייה 1,029,730 1,045,230 15,500  1.51%
שדרגו את המנוי 20,739 35,346 14,607  70.43%
שדרגו את המנוי 106,765 115,011 8,246  7.72%
שדרגו את המנוי 67,409 75,467 8,058  11.95%
שדרגו את המנוי 448,638 452,550 3,912  0.87%
שדרגו את המנוי 38,956 40,767 1,811  4.65%
שדרגו את המנוי 30,800 32,600 1,800  5.84%
שדרגו את המנוי 235,177 236,480 1,303  0.55%
שדרגו את המנוי 1,200 1,900 700  58.33%
שדרגו את המנוי 21,326 21,852 526  2.47%
שדרגו את המנוי 1,097 1,293 196  17.87%
שדרגו את המנוי 12,000 11,600 -400  -3.33%
שדרגו את המנוי 73,538 72,625 -913  -1.24%
שדרגו את המנוי 23,765 21,965 -1,800  -7.57%
שדרגו את המנוי 168,500 166,500 -2,000  -1.19%
שדרגו את המנוי 328,269 324,267 -4,002  -1.22%
שדרגו את המנוי 64,261 60,176 -4,085  -6.36%
שדרגו את המנוי 297,647 293,505 -4,142  -1.39%
שדרגו את המנוי 749,914 741,670 -8,244  -1.10%
שדרגו את המנוי 829,800 803,800 -26,000  -3.13%
שדרגו את המנוי 35,566 7,344 -28,222  -79.35%
שדרגו את המנוי 131,311 68,894 -62,417  -47.53%
שדרגו את המנוי 366,133 297,407 -68,726  -18.77%
שדרגו את המנוי 579,684 -556 -580,240  -100.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 236,125

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -791,191

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
מנורה 28,746,100 30,746,800 2,000,680  6.96%
אקסלנס 3,974,360 5,418,720 1,444,350  36.34%
הירשמו לצפייה 15,265,600 15,540,300 274,740  1.80%
הירשמו לצפייה 257,007 354,007 97,000  37.74%
הירשמו לצפייה 630,155 719,810 89,655  14.23%
שדרגו את המנוי 7,500 17,877 10,377  138.36%
שדרגו את המנוי 26,450 26,965 515  1.95%
שדרגו את המנוי 4,139,620 4,135,770 -3,850  -0.09%
שדרגו את המנוי 984,337 979,953 -4,384  -0.45%
שדרגו את המנוי 324,711 317,142 -7,569  -2.33%
שדרגו את המנוי 15,511,100 15,502,700 -8,410  -0.05%
שדרגו את המנוי 132,921 120,195 -12,726  -9.57%
שדרגו את המנוי 187,686 173,521 -14,165  -7.55%
שדרגו את המנוי 687,475 669,888 -17,587  -2.56%
שדרגו את המנוי 1,620,000 1,600,000 -20,000  -1.23%
שדרגו את המנוי 331,090 291,227 -39,863  -12.04%
שדרגו את המנוי 136,296 83,030 -53,266  -39.08%
שדרגו את המנוי 764,641 659,641 -105,000  -13.73%
שדרגו את המנוי 2,705,710 2,547,350 -158,364  -5.85%
שדרגו את המנוי 6,047,230 5,887,930 -159,299  -2.63%
שדרגו את המנוי 27,046,500 26,414,700 -631,792  -2.34%
שדרגו את המנוי 16,159,600 14,188,000 -1,971,590  -12.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,917,317

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,207,865

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 236,125
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -791,191
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,917,317
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,207,865
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,004,406 2.33%
מגדל 1,861,510 0.43%
אקסלנס 1,464,410 0.34%
הירשמו לצפייה 1,381,420 0.32%
הירשמו לצפייה 1,045,230 0.24%
הירשמו לצפייה 803,800 0.19%
שדרגו את המנוי 741,670 0.17%
שדרגו את המנוי 452,550 0.11%
שדרגו את המנוי 324,267 0.08%
שדרגו את המנוי 297,407 0.07%
שדרגו את המנוי 293,505 0.07%
שדרגו את המנוי 266,519 0.06%
שדרגו את המנוי 236,480 0.06%
שדרגו את המנוי 166,500 0.04%
שדרגו את המנוי 115,011 0.03%
שדרגו את המנוי 75,467 0.02%
שדרגו את המנוי 72,625 0.02%
שדרגו את המנוי 68,894 0.02%
שדרגו את המנוי 60,176 0.01%
שדרגו את המנוי 40,767 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,346 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,478 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21,852 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,187 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,962 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,344 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,790 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,900 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,293 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,240 < 0.01%
שדרגו את המנוי -556 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 126,786,904 29.50%
מנורה 30,746,800 7.15%
כלל 26,414,700 6.15%
הירשמו לצפייה 15,540,300 3.62%
הירשמו לצפייה 15,502,700 3.61%
הירשמו לצפייה 14,188,000 3.30%
שדרגו את המנוי 5,887,930 1.37%
שדרגו את המנוי 5,418,720 1.26%
שדרגו את המנוי 4,135,770 0.96%
שדרגו את המנוי 2,547,350 0.59%
שדרגו את המנוי 1,600,000 0.37%
שדרגו את המנוי 979,953 0.23%
שדרגו את המנוי 719,810 0.17%
שדרגו את המנוי 669,888 0.16%
שדרגו את המנוי 659,641 0.15%
שדרגו את המנוי 354,007 0.08%
שדרגו את המנוי 317,142 0.07%
שדרגו את המנוי 291,227 0.07%
שדרגו את המנוי 173,521 0.04%
שדרגו את המנוי 146,099 0.03%
שדרגו את המנוי 143,901 0.03%
שדרגו את המנוי 120,195 0.03%
שדרגו את המנוי 83,030 0.02%
שדרגו את המנוי 43,881 0.01%
שדרגו את המנוי 26,965 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,336 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,877 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,161 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית