תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
הראל 1,682,380 2,393,010 710,632  42.24%
מגדל 1,122,610 1,257,310 134,702  12.00%
הירשמו לצפייה 981,843 1,042,260 60,416  6.15%
הירשמו לצפייה 398,209 432,719 34,510  8.67%
הירשמו לצפייה 160,551 194,788 34,237  21.32%
שדרגו את המנוי 104,673 126,335 21,662  20.69%
שדרגו את המנוי 126,042 139,746 13,704  10.87%
שדרגו את המנוי 214,766 226,846 12,080  5.62%
שדרגו את המנוי 99,064 106,856 7,792  7.87%
שדרגו את המנוי 2,961 5,396 2,435  82.24%
שדרגו את המנוי 32,137 33,871 1,734  5.40%
שדרגו את המנוי 64,900 66,060 1,160  1.79%
שדרגו את המנוי 16,920 17,282 362  2.14%
שדרגו את המנוי 17,504 15,171 -2,333  -13.33%
שדרגו את המנוי 17,359 13,004 -4,355  -25.09%
שדרגו את המנוי 1,201,810 1,197,180 -4,627  -0.39%
שדרגו את המנוי 63,776 56,505 -7,271  -11.40%
שדרגו את המנוי 31,567 22,483 -9,084  -28.78%
שדרגו את המנוי 222,147 206,584 -15,563  -7.01%
שדרגו את המנוי 121,813 92,916 -28,897  -23.72%
שדרגו את המנוי 105,306 23,224 -82,082  -77.95%
שדרגו את המנוי 1,208,260 1,115,890 -92,368  -7.64%
שדרגו את המנוי 805,723 704,749 -100,974  -12.53%
שדרגו את המנוי 6,979,980 6,683,210 -296,773  -4.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,035,426

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -644,327

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 25 4,489,640 4,489,620  17,958,460.00%
הפניקס 12,949,100 14,750,000 1,800,980  13.91%
הירשמו לצפייה 2,773,750 4,327,830 1,554,080  56.03%
הירשמו לצפייה 22,339,900 23,418,000 1,078,110  4.83%
הירשמו לצפייה 13,743,100 14,494,700 751,633  5.47%
שדרגו את המנוי 110,889 558,487 447,598  403.65%
שדרגו את המנוי 340,350 695,350 355,000  104.30%
שדרגו את המנוי 3,650,850 3,982,680 331,832  9.09%
שדרגו את המנוי 254,548 359,998 105,450  41.43%
שדרגו את המנוי 6,250 45,000 38,750  620.00%
שדרגו את המנוי 105,524 138,924 33,400  31.65%
שדרגו את המנוי 379,526 412,596 33,070  8.71%
שדרגו את המנוי 8,000 26,450 18,450  230.63%
שדרגו את המנוי 320,486 335,324 14,838  4.63%
שדרגו את המנוי 87,133 86,833 -300  -0.34%
שדרגו את המנוי 24,900 22,664 -2,236  -8.98%
שדרגו את המנוי 154,502 149,648 -4,854  -3.14%
שדרגו את המנוי 611,720 603,352 -8,368  -1.37%
שדרגו את המנוי 658,847 589,950 -68,897  -10.46%
שדרגו את המנוי 1,203,680 957,675 -246,000  -20.44%
שדרגו את המנוי 26,035,100 23,622,300 -2,412,830  -9.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,052,811

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,743,485

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,035,426
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -644,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,052,811
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,743,485
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,448,509 4.04%
מור 6,683,210 1.64%
הראל 2,393,010 0.59%
הירשמו לצפייה 1,257,310 0.31%
הירשמו לצפייה 1,197,180 0.29%
הירשמו לצפייה 1,115,890 0.27%
שדרגו את המנוי 1,042,260 0.26%
שדרגו את המנוי 704,749 0.17%
שדרגו את המנוי 432,719 0.11%
שדרגו את המנוי 226,846 0.06%
שדרגו את המנוי 206,584 0.05%
שדרגו את המנוי 194,788 0.05%
שדרגו את המנוי 147,793 0.04%
שדרגו את המנוי 139,746 0.03%
שדרגו את המנוי 126,335 0.03%
שדרגו את המנוי 106,856 0.03%
שדרגו את המנוי 92,916 0.02%
שדרגו את המנוי 90,000 0.02%
שדרגו את המנוי 66,060 0.02%
שדרגו את המנוי 56,505 0.01%
שדרגו את המנוי 33,871 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23,224 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,483 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,004 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,396 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 94,510,639 23.22%
כלל 23,622,300 5.80%
מנורה 23,418,000 5.75%
הירשמו לצפייה 14,750,000 3.62%
הירשמו לצפייה 14,494,700 3.56%
הירשמו לצפייה 4,489,640 1.10%
שדרגו את המנוי 4,327,830 1.06%
שדרגו את המנוי 3,982,680 0.98%
שדרגו את המנוי 957,675 0.24%
שדרגו את המנוי 695,350 0.17%
שדרגו את המנוי 603,352 0.15%
שדרגו את המנוי 589,950 0.14%
שדרגו את המנוי 558,487 0.14%
שדרגו את המנוי 412,596 0.10%
שדרגו את המנוי 359,998 0.09%
שדרגו את המנוי 335,324 0.08%
שדרגו את המנוי 179,659 0.04%
שדרגו את המנוי 149,648 0.04%
שדרגו את המנוי 138,924 0.03%
שדרגו את המנוי 136,296 0.03%
שדרגו את המנוי 86,833 0.02%
שדרגו את המנוי 71,923 0.02%
שדרגו את המנוי 45,000 0.01%
שדרגו את המנוי 32,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 26,450 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,664 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,161 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
    
משקיע/ה
חברה ציבורית