תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 960,310 1,132,740 172,430  17.96%
מור 11,589,400 11,706,500 117,047  1.01%
הירשמו לצפייה 246,526 332,523 85,997  34.88%
הירשמו לצפייה 84,000 148,600 64,600  76.90%
הירשמו לצפייה 1,425,190 1,474,500 49,309  3.46%
שדרגו את המנוי 246,968 273,402 26,434  10.70%
שדרגו את המנוי 489,810 513,457 23,647  4.83%
שדרגו את המנוי 9,219 11,306 2,087  22.64%
שדרגו את המנוי 1,733 3,383 1,650  95.21%
שדרגו את המנוי 58,256 59,456 1,200  2.06%
שדרגו את המנוי 11,127 10,876 -251  -2.26%
שדרגו את המנוי 7,142 6,642 -500  -7.00%
שדרגו את המנוי 48,500 41,500 -7,000  -14.43%
שדרגו את המנוי 56,172 46,081 -10,091  -17.96%
שדרגו את המנוי 36,091 24,752 -11,339  -31.42%
שדרגו את המנוי 155,017 131,103 -23,914  -15.43%
שדרגו את המנוי 1,523,560 1,320,530 -203,023  -13.33%
שדרגו את המנוי 452,400 224,966 -227,434  -50.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 544,401

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -483,552

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 2,307,370 12,636,100 10,328,800  447.64%
אקסלנס 617,587 3,752,040 3,134,450  507.53%
הירשמו לצפייה 1,564,880 2,007,080 442,201  28.26%
הירשמו לצפייה 16,107,300 16,228,500 121,196  0.75%
הירשמו לצפייה 218,793 258,236 39,443  18.03%
שדרגו את המנוי 658,494 683,827 25,333  3.85%
שדרגו את המנוי 35,979 44,133 8,154  22.66%
שדרגו את המנוי 1,506,000 1,513,230 7,230  0.48%
שדרגו את המנוי 24,600 20,699 -3,901  -15.86%
שדרגו את המנוי 263,002 249,680 -13,322  -5.07%
שדרגו את המנוי 62,356 41,217 -21,139  -33.90%
שדרגו את המנוי 66,218 41,587 -24,631  -37.20%
שדרגו את המנוי 28,130 1,171 -26,959  -95.84%
שדרגו את המנוי 228,228 177,709 -50,519  -22.14%
שדרגו את המנוי 484,575 432,700 -51,875  -10.71%
שדרגו את המנוי 478,938 382,816 -96,122  -20.07%
שדרגו את המנוי 334,667 238,467 -96,200  -28.74%
שדרגו את המנוי 15,908,600 15,796,000 -112,546  -0.71%
שדרגו את המנוי 407,190 277,690 -129,500  -31.80%
שדרגו את המנוי 1,810,750 1,583,610 -227,134  -12.54%
שדרגו את המנוי 12,162,100 4,788,670 -7,373,400  -60.63%
שדרגו את המנוי 25,358,500 5,640,000 -19,718,500  -77.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 14,106,807

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,945,748

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 544,401
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -483,552
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 14,106,807
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,945,748
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,489,628 4.30%
מור 11,706,500 2.88%
אנליסט 1,474,500 0.36%
הירשמו לצפייה 1,320,530 0.32%
הירשמו לצפייה 1,132,740 0.28%
הירשמו לצפייה 513,457 0.13%
שדרגו את המנוי 332,523 0.08%
שדרגו את המנוי 273,402 0.07%
שדרגו את המנוי 224,966 0.06%
שדרגו את המנוי 148,600 0.04%
שדרגו את המנוי 131,103 0.03%
שדרגו את המנוי 59,456 0.01%
שדרגו את המנוי 46,081 0.01%
שדרגו את המנוי 41,500 0.01%
שדרגו את המנוי 24,752 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,994 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,306 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,876 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,642 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,115 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 69,560,038 17.09%
מנורה 16,228,500 3.99%
הראל 15,796,000 3.88%
הירשמו לצפייה 12,636,100 3.10%
הירשמו לצפייה 5,640,000 1.39%
הירשמו לצפייה 4,788,670 1.18%
שדרגו את המנוי 3,752,040 0.92%
שדרגו את המנוי 2,007,080 0.49%
שדרגו את המנוי 1,583,610 0.39%
שדרגו את המנוי 1,513,230 0.37%
שדרגו את המנוי 683,827 0.17%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 438,308 0.11%
שדרגו את המנוי 432,700 0.11%
שדרגו את המנוי 382,816 0.09%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 277,690 0.07%
שדרגו את המנוי 258,236 0.06%
שדרגו את המנוי 249,680 0.06%
שדרגו את המנוי 238,467 0.06%
שדרגו את המנוי 198,834 0.05%
שדרגו את המנוי 197,954 0.05%
שדרגו את המנוי 181,237 0.04%
שדרגו את המנוי 177,709 0.04%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 115,035 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 99,408 0.02%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 56,194 0.01%
שדרגו את המנוי 44,133 0.01%
שדרגו את המנוי 43,861 0.01%
שדרגו את המנוי 41,587 0.01%
שדרגו את המנוי 41,217 0.01%
שדרגו את המנוי 29,149 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20,699 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,424 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,171 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית