תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

שיכון ובינוי

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
מור 1,339,080 5,859,240 4,520,160  337.56%
אנליסט 1,343,630 1,372,630 29,000  2.16%
הירשמו לצפייה 89,478 106,640 17,162  19.18%
הירשמו לצפייה 19,500 31,000 11,500  58.97%
הירשמו לצפייה 34,192 39,118 4,926  14.41%
שדרגו את המנוי 335,842 334,700 -1,142  -0.34%
שדרגו את המנוי 4,862 2,331 -2,531  -52.06%
שדרגו את המנוי 8,869 1,369 -7,500  -84.56%
שדרגו את המנוי 62,496 46,282 -16,214  -25.94%
שדרגו את המנוי 360,935 332,433 -28,502  -7.90%
שדרגו את המנוי 166,579 126,760 -39,819  -23.90%
שדרגו את המנוי 883,472 822,226 -61,246  -6.93%
שדרגו את המנוי 1,619,440 1,481,330 -138,110  -8.53%
שדרגו את המנוי 437,732 195,108 -242,624  -55.43%
שדרגו את המנוי 1,541,290 1,016,200 -525,086  -34.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,582,748

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,062,774

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 28,329 228,228 199,899  705.63%
הכשרה ביטוח 467,231 580,869 113,638  24.32%
הירשמו לצפייה 15,816,800 15,865,100 48,343  0.31%
הירשמו לצפייה 16,110,800 16,130,000 19,133  0.12%
הירשמו לצפייה 1,801,670 1,804,900 3,235  0.18%
שדרגו את המנוי 499,033 498,000 -1,033  -0.21%
שדרגו את המנוי 127,035 125,538 -1,497  -1.18%
שדרגו את המנוי 37,132 29,123 -8,009  -21.57%
שדרגו את המנוי 48,547 39,443 -9,104  -18.75%
שדרגו את המנוי 98,574 83,574 -15,000  -15.22%
שדרגו את המנוי 151,965 136,965 -15,000  -9.87%
שדרגו את המנוי 58,391 43,236 -15,155  -25.95%
שדרגו את המנוי 282,639 262,307 -20,332  -7.19%
שדרגו את המנוי 695,850 650,831 -45,019  -6.47%
שדרגו את המנוי 275,328 217,387 -57,941  -21.04%
שדרגו את המנוי 306,558 240,475 -66,083  -21.56%
שדרגו את המנוי 256,893 7,500 -249,393  -97.08%
שדרגו את המנוי 5,080,040 4,682,390 -397,654  -7.83%
שדרגו את המנוי 701,592 300,882 -400,710  -57.11%
שדרגו את המנוי 16,303,200 14,255,900 -2,047,300  -12.56%
שדרגו את המנוי 29,595,400 26,882,100 -2,713,320  -9.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 384,248

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,062,550

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,582,748
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,062,774
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 384,248
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,062,550
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 11,936,644 2.93%
מור 5,859,240 1.44%
מיטב דש 1,481,330 0.36%
הירשמו לצפייה 1,372,630 0.34%
הירשמו לצפייה 1,016,200 0.25%
הירשמו לצפייה 822,226 0.20%
שדרגו את המנוי 334,700 0.08%
שדרגו את המנוי 332,433 0.08%
שדרגו את המנוי 195,108 0.05%
שדרגו את המנוי 138,000 0.03%
שדרגו את המנוי 126,760 0.03%
שדרגו את המנוי 106,640 0.03%
שדרגו את המנוי 46,282 0.01%
שדרגו את המנוי 39,118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 31,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,916 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,331 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,369 < 0.01%
שדרגו את המנוי 142 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 88,130,137 21.65%
מגדל 26,882,100 6.60%
מנורה 16,130,000 3.96%
הירשמו לצפייה 15,865,100 3.90%
הירשמו לצפייה 14,255,900 3.50%
הירשמו לצפייה 4,682,390 1.15%
שדרגו את המנוי 1,804,900 0.44%
שדרגו את המנוי 1,506,000 0.37%
שדרגו את המנוי 893,128 0.22%
שדרגו את המנוי 650,831 0.16%
שדרגו את המנוי 580,869 0.14%
שדרגו את המנוי 531,870 0.13%
שדרגו את המנוי 498,000 0.12%
שדרגו את המנוי 436,628 0.11%
שדרגו את המנוי 334,667 0.08%
שדרגו את המנוי 325,000 0.08%
שדרגו את המנוי 300,882 0.07%
שדרגו את המנוי 262,307 0.06%
שדרגו את המנוי 240,475 0.06%
שדרגו את המנוי 233,056 0.06%
שדרגו את המנוי 228,228 0.06%
שדרגו את המנוי 217,387 0.05%
שדרגו את המנוי 177,728 0.04%
שדרגו את המנוי 147,776 0.04%
שדרגו את המנוי 136,965 0.03%
שדרגו את המנוי 125,538 0.03%
שדרגו את המנוי 103,525 0.03%
שדרגו את המנוי 83,574 0.02%
שדרגו את המנוי 75,575 0.02%
שדרגו את המנוי 68,202 0.02%
שדרגו את המנוי 57,925 0.01%
שדרגו את המנוי 43,236 0.01%
שדרגו את המנוי 39,443 < 0.01%
שדרגו את המנוי 35,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 29,123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 28,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 24,039 < 0.01%
שדרגו את המנוי 22,918 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,616 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18,462 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,468 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,676 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
     
משקיע/ה
חברה ציבורית