רימוני - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אנליסט 42,723 42,689 -34  -0.08%
מגדל 1,560 1,411 -149  -9.55%
הירשמו לצפייה 33,355 33,205 -150  -0.45%
הירשמו לצפייה 10,000 9,620 -380  -3.80%
הירשמו לצפייה 37,349 36,510 -839  -2.25%
שדרגו את המנוי 525,835 523,703 -2,132  -0.41%
שדרגו את המנוי 6,513 1,600 -4,913  -75.43%
שדרגו את המנוי 57,240 33,005 -24,235  -42.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -32,832

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
פסגות 107,885 107,700 -185  -0.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -185

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -32,832
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 884,744 10.65%
מור 523,703 6.31%
פסגות 166,384 2.00%
הירשמו לצפייה 42,689 0.51%
הירשמו לצפייה 36,510 0.44%
הירשמו לצפייה 33,205 0.40%
שדרגו את המנוי 33,005 0.40%
שדרגו את המנוי 23,442 0.28%
שדרגו את המנוי 11,279 0.14%
שדרגו את המנוי 9,620 0.12%
שדרגו את המנוי 1,600 0.02%
שדרגו את המנוי 1,596 0.02%
שדרגו את המנוי 1,411 0.02%
שדרגו את המנוי 300 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,700 1.30%
פסגות 107,700 1.30%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית