תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
דולפין 1,500 2,850 1,350  90.00%
מיטב דש 35,795 35,801 6  0.02%
הירשמו לצפייה 165,650 165,631 -19  -0.01%
הירשמו לצפייה 6,007 5,972 -35  -0.58%
הירשמו לצפייה 31,682 31,632 -50  -0.16%
שדרגו את המנוי 501,833 501,433 -400  -0.08%
שדרגו את המנוי 1,596 1,181 -415  -26.00%
שדרגו את המנוי 28,450 27,826 -624  -2.19%
שדרגו את המנוי 21,700 20,718 -982  -4.53%
שדרגו את המנוי 2,119 1,064 -1,055  -49.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,356

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,580

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,356
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,580
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 826,326 9.95%
מור 501,433 6.04%
פסגות 165,631 1.99%
הירשמו לצפייה 35,801 0.43%
הירשמו לצפייה 31,632 0.38%
הירשמו לצפייה 27,826 0.34%
שדרגו את המנוי 21,238 0.26%
שדרגו את המנוי 20,718 0.25%
שדרגו את המנוי 9,246 0.11%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 2,850 0.03%
שדרגו את המנוי 1,734 0.02%
שדרגו את המנוי 1,181 0.01%
שדרגו את המנוי 1,064 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,780 1.31%
פסגות 108,780 1.31%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית