תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 935 1,142 207  22.14%
פסגות 154,895 155,010 115  0.07%
הירשמו לצפייה 35,784 35,803 19  0.05%
הירשמו לצפייה 17,491 17,087 -404  -2.31%
הירשמו לצפייה 25,445 24,898 -547  -2.15%
שדרגו את המנוי 20,500 16,393 -4,107  -20.03%
שדרגו את המנוי 494,934 484,737 -10,197  -2.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 341

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,255

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 341
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,255
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 777,219 9.36%
מור 484,737 5.84%
פסגות 155,010 1.87%
הירשמו לצפייה 35,803 0.43%
הירשמו לצפייה 24,898 0.30%
הירשמו לצפייה 21,238 0.26%
שדרגו את המנוי 17,087 0.21%
שדרגו את המנוי 16,393 0.20%
שדרגו את המנוי 9,246 0.11%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 1,734 0.02%
שדרגו את המנוי 1,142 0.01%
שדרגו את המנוי 1,059 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,780 1.31%
פסגות 108,780 1.31%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית