תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 33,158 35,859 2,701  8.15%
אושן 31,275 31,900 625  2.00%
הירשמו לצפייה 268 548 280  104.48%
הירשמו לצפייה 1,795 1,910 115  6.41%
הירשמו לצפייה 166,289 165,976 -313  -0.19%
שדרגו את המנוי 32,747 32,347 -400  -1.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,721

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -713

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 107,700 108,780 1,080  1.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,080

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,721
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -713
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,080
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 838,804 10.10%
מור 506,198 6.10%
פסגות 165,976 2.00%
הירשמו לצפייה 35,859 0.43%
הירשמו לצפייה 32,347 0.39%
הירשמו לצפייה 31,900 0.38%
שדרגו את המנוי 22,779 0.27%
שדרגו את המנוי 22,000 0.26%
שדרגו את המנוי 9,246 0.11%
שדרגו את המנוי 6,007 0.07%
שדרגו את המנוי 2,300 0.03%
שדרגו את המנוי 1,910 0.02%
שדרגו את המנוי 1,734 0.02%
שדרגו את המנוי 548 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,780 1.31%
פסגות 108,780 1.31%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית