תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מור 450,058 452,393 2,335  0.52%
מיטב דש 1,067 1,072 5  0.47%
הירשמו לצפייה 3,400 3,345 -55  -1.62%
הירשמו לצפייה 34,370 34,216 -154  -0.45%
הירשמו לצפייה 12,739 12,210 -529  -4.15%
שדרגו את המנוי 1,542 981 -561  -36.38%
שדרגו את המנוי 61,079 60,476 -603  -0.99%
שדרגו את המנוי 97,371 96,323 -1,048  -1.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,340

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,950

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
איילון 1,519 6,623 5,104  336.01%
הפניקס 29,396 31,314 1,918  6.52%
הירשמו לצפייה 8,047 8,984 937  11.64%
הירשמו לצפייה 3,949 4,449 500  12.66%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,459

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,340
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,950
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,459
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 676,114 8.14%
מור 452,393 5.45%
פסגות 96,323 1.16%
הירשמו לצפייה 60,476 0.73%
הירשמו לצפייה 34,216 0.41%
הירשמו לצפייה 12,210 0.15%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 3,345 0.04%
שדרגו את המנוי 3,270 0.04%
שדרגו את המנוי 2,100 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,756 0.02%
שדרגו את המנוי 1,072 0.01%
שדרגו את המנוי 981 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,650 1.92%
פסגות 108,280 1.30%
הפניקס 31,314 0.38%
הירשמו לצפייה 8,984 0.11%
הירשמו לצפייה 6,623 0.08%
הירשמו לצפייה 4,449 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית