תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
דולפין 2,900 3,653 753  25.97%
פרופאונד 19,596 20,228 632  3.23%
הירשמו לצפייה 678 794 116  17.11%
הירשמו לצפייה 1,475 1,457 -18  -1.22%
הירשמו לצפייה 153,082 153,012 -70  -0.05%
שדרגו את המנוי 15,709 14,709 -1,000  -6.37%
שדרגו את המנוי 35,850 34,793 -1,057  -2.95%
שדרגו את המנוי 15,400 14,310 -1,090  -7.08%
שדרגו את המנוי 24,898 23,798 -1,100  -4.42%
שדרגו את המנוי 9,246 5,020 -4,226  -45.71%
שדרגו את המנוי 473,788 462,887 -10,901  -2.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,501

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,462

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,501
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -19,462
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 743,293 8.95%
מור 462,887 5.57%
פסגות 153,012 1.84%
הירשמו לצפייה 34,793 0.42%
הירשמו לצפייה 23,798 0.29%
הירשמו לצפייה 20,228 0.24%
שדרגו את המנוי 14,709 0.18%
שדרגו את המנוי 14,310 0.17%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 5,020 0.06%
שדרגו את המנוי 3,653 0.04%
שדרגו את המנוי 1,478 0.02%
שדרגו את המנוי 1,457 0.02%
שדרגו את המנוי 794 < 0.01%
שדרגו את המנוי 682 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,780 1.31%
פסגות 108,780 1.31%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית