תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
דולפין 4,169 4,738 569  13.65%
פרופאונד 20,228 20,450 222  1.10%
הירשמו לצפייה 2,100 2,300 200  9.52%
הירשמו לצפייה 794 764 -30  -3.78%
הירשמו לצפייה 1,793 1,744 -49  -2.73%
שדרגו את המנוי 36,790 36,704 -86  -0.23%
שדרגו את המנוי 14,709 14,209 -500  -3.40%
שדרגו את המנוי 459,895 459,125 -770  -0.17%
שדרגו את המנוי 3,620 2,631 -989  -27.32%
שדרגו את המנוי 3,106 1,976 -1,130  -36.38%
שדרגו את המנוי 12,810 9,550 -3,260  -25.45%
שדרגו את המנוי 147,379 141,434 -5,945  -4.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 991

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,759

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
פסגות 108,780 108,280 -500  -0.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -500

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 991
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,759
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -500
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 728,228 8.77%
מור 459,125 5.53%
פסגות 141,434 1.70%
הירשמו לצפייה 36,704 0.44%
הירשמו לצפייה 23,798 0.29%
הירשמו לצפייה 20,450 0.25%
שדרגו את המנוי 14,209 0.17%
שדרגו את המנוי 9,550 0.12%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 4,738 0.06%
שדרגו את המנוי 2,631 0.03%
שדרגו את המנוי 2,300 0.03%
שדרגו את המנוי 1,976 0.02%
שדרגו את המנוי 1,744 0.02%
שדרגו את המנוי 1,555 0.02%
שדרגו את המנוי 1,278 0.02%
שדרגו את המנוי 764 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 115,429 1.39%
פסגות 108,280 1.30%
הפניקס 5,831 0.07%
הירשמו לצפייה 1,318 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית