תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 165,881 166,070 189  0.11%
מגדל 1,766 1,712 -54  -3.06%
הירשמו לצפייה 58,387 58,317 -70  -0.12%
הירשמו לצפייה 7,500 6,875 -625  -8.33%
הירשמו לצפייה 37,707 37,031 -676  -1.79%
שדרגו את המנוי 531,878 529,462 -2,416  -0.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 189

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,841

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
פסגות 108,264 107,885 -379  -0.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -379

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 189
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,841
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -379
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 904,823 10.90%
מור 529,462 6.38%
פסגות 166,070 2.00%
הירשמו לצפייה 58,317 0.70%
הירשמו לצפייה 42,723 0.51%
הירשמו לצפייה 37,031 0.45%
שדרגו את המנוי 33,829 0.41%
שדרגו את המנוי 16,008 0.19%
שדרגו את המנוי 12,296 0.15%
שדרגו את המנוי 6,875 0.08%
שדרגו את המנוי 1,712 0.02%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 107,889 1.30%
פסגות 107,885 1.30%
מיטב דש 4 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית