תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

רימוני

ענף: תעשיה
תת-ענף: כימיה, גומי ופלסטיק

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פרופאונד 56,251 59,671 3,420  6.08%
מיטב דש 1,109 1,069 -40  -3.61%
הירשמו לצפייה 3,031 2,900 -131  -4.32%
הירשמו לצפייה 2,400 2,000 -400  -16.67%
הירשמו לצפייה 35,502 34,370 -1,132  -3.19%
שדרגו את המנוי 2,314 1,022 -1,292  -55.83%
שדרגו את המנוי 13,982 12,665 -1,317  -9.42%
שדרגו את המנוי 446,815 444,902 -1,913  -0.43%
שדרגו את המנוי 103,158 97,370 -5,788  -5.61%
שדרגו את המנוי 24,160 239 -23,921  -99.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,420

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,934

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 5,686 29,396 23,710  416.99%
אקסלנס 1,217 8,047 6,830  561.22%
הירשמו לצפייה 450 895 445  98.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,985

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,420
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,934
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,985
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 669,206 8.06%
מור 444,902 5.36%
פסגות 97,370 1.17%
הירשמו לצפייה 59,671 0.72%
הירשמו לצפייה 34,370 0.41%
הירשמו לצפייה 12,665 0.15%
שדרגו את המנוי 5,972 0.07%
שדרגו את המנוי 3,270 0.04%
שדרגו את המנוי 2,900 0.03%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 2,000 0.02%
שדרגו את המנוי 1,756 0.02%
שדרגו את המנוי 1,069 0.01%
שדרגו את המנוי 1,022 0.01%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 152,086 1.83%
פסגות 108,280 1.30%
הפניקס 29,396 0.35%
הירשמו לצפייה 8,047 0.10%
הירשמו לצפייה 3,949 0.05%
הירשמו לצפייה 1,519 0.02%
שדרגו את המנוי 895 0.01%
שם חברה: רימוני
מספר נייר ערך: 1080456
אתר: http://www.rimoni-ind.com
ענף: תעשיה
תת ענף: כימיה, גומי ופלסטיק
תחום פעילות: ייצור ומכירת מוצרי פלסטיק מדויקים, ותבניות להזרקת פלסטיק.
משקיע/ה
חברה ציבורית