תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מגדל 6,900 15,175 8,275  119.93%
מיטב דש 25,747 26,539 792  3.08%
הירשמו לצפייה 1,159 1,836 677  58.41%
הירשמו לצפייה 4,375 4,628 253  5.78%
הירשמו לצפייה 1,051 1,214 163  15.51%
שדרגו את המנוי 1,252 1,321 69  5.51%
שדרגו את המנוי 478 517 39  8.16%
שדרגו את המנוי 49,037 49,072 35  0.07%
שדרגו את המנוי 130 150 20  15.38%
שדרגו את המנוי 1,938 1,910 -28  -1.44%
שדרגו את המנוי 460 400 -60  -13.04%
שדרגו את המנוי 66,207 61,595 -4,612  -6.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,323

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,700

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
מיטב דש 300 11,756 11,456  3,818.67%
הפניקס 5,491 9,293 3,802  69.24%
הירשמו לצפייה 1,337 2,454 1,117  83.55%
הירשמו לצפייה 44,362 44,707 345  0.78%
הירשמו לצפייה 24,968 25,292 324  1.30%
שדרגו את המנוי 130,473 130,597 124  0.10%
שדרגו את המנוי 562 480 -82  -14.59%
שדרגו את המנוי 1,635 1,551 -84  -5.14%
שדרגו את המנוי 28,069 27,719 -350  -1.25%
שדרגו את המנוי 9,841 9,036 -805  -8.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,168

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,321

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,323
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,700
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,168
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,321
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 181,451 7.75%
ילין לפידות 61,595 2.63%
מור 49,072 2.09%
הירשמו לצפייה 26,539 1.13%
הירשמו לצפייה 15,175 0.65%
הירשמו לצפייה 8,390 0.36%
שדרגו את המנוי 4,628 0.20%
שדרגו את המנוי 3,022 0.13%
שדרגו את המנוי 2,100 0.09%
שדרגו את המנוי 1,910 0.08%
שדרגו את המנוי 1,836 0.08%
שדרגו את המנוי 1,321 0.06%
שדרגו את המנוי 1,214 0.05%
שדרגו את המנוי 925 0.04%
שדרגו את המנוי 828 0.04%
שדרגו את המנוי 751 0.03%
שדרגו את המנוי 517 0.02%
שדרגו את המנוי 406 0.02%
שדרגו את המנוי 400 0.02%
שדרגו את המנוי 225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 386,288 16.49%
מגדל 130,597 5.58%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,678 2.72%
הירשמו לצפייה 44,707 1.91%
הירשמו לצפייה 43,027 1.84%
הירשמו לצפייה 27,719 1.18%
שדרגו את המנוי 25,292 1.08%
שדרגו את המנוי 11,756 0.50%
שדרגו את המנוי 9,293 0.40%
שדרגו את המנוי 9,166 0.39%
שדרגו את המנוי 9,036 0.39%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 2,454 0.10%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,551 0.07%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 480 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית