תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
מור 38,261 47,952 9,691  25.33%
אדמונד דה רוטשילד 2,910 3,470 560  19.24%
הירשמו לצפייה 900 1,350 450  50.00%
הירשמו לצפייה 153 304 151  98.69%
הירשמו לצפייה 1,355 1,478 123  9.08%
שדרגו את המנוי 18,698 18,729 31  0.17%
שדרגו את המנוי 1,201 1,197 -4  -0.33%
שדרגו את המנוי 3,288 3,284 -4  -0.12%
שדרגו את המנוי 345 310 -35  -10.14%
שדרגו את המנוי 8,025 7,839 -186  -2.32%
שדרגו את המנוי 2,202 1,702 -500  -22.71%
שדרגו את המנוי 8,579 6,739 -1,840  -21.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,006

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,569

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 5,851 7,757 1,906  32.58%
הפניקס 6,388 6,855 467  7.31%
הירשמו לצפייה 130,199 130,483 284  0.22%
הירשמו לצפייה 377 547 170  45.09%
הירשמו לצפייה 24,803 24,956 153  0.62%
שדרגו את המנוי 260 390 130  50.00%
שדרגו את המנוי 13,424 13,466 42  0.31%
שדרגו את המנוי 28,218 28,069 -149  -0.53%
שדרגו את המנוי 1,060 905 -155  -14.62%
שדרגו את המנוי 1,967 1,635 -332  -16.88%
שדרגו את המנוי 51,292 42,895 -8,397  -16.37%
שדרגו את המנוי 62,400 43,661 -18,739  -30.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,152

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,772

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 11,006
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,569
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,152
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,772
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 163,396 6.98%
ילין לפידות 67,823 2.90%
מור 47,952 2.05%
הירשמו לצפייה 18,729 0.80%
הירשמו לצפייה 7,839 0.33%
הירשמו לצפייה 6,739 0.29%
שדרגו את המנוי 3,470 0.15%
שדרגו את המנוי 3,284 0.14%
שדרגו את המנוי 1,702 0.07%
שדרגו את המנוי 1,478 0.06%
שדרגו את המנוי 1,350 0.06%
שדרגו את המנוי 1,197 0.05%
שדרגו את המנוי 828 0.04%
שדרגו את המנוי 310 0.01%
שדרגו את המנוי 304 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 308,246 13.16%
מגדל 130,483 5.57%
ילין לפידות 43,661 1.86%
הירשמו לצפייה 42,895 1.83%
הירשמו לצפייה 28,069 1.20%
הירשמו לצפייה 24,956 1.07%
שדרגו את המנוי 13,466 0.57%
שדרגו את המנוי 7,757 0.33%
שדרגו את המנוי 6,855 0.29%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,635 0.07%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 547 0.02%
שדרגו את המנוי 390 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית