תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 15,363 17,924 2,561  16.67%
מגדל 8,461 8,603 142  1.68%
הירשמו לצפייה 1,177 1,244 67  5.69%
הירשמו לצפייה 130 148 18  13.85%
הירשמו לצפייה 1,214 1,231 17  1.40%
שדרגו את המנוי 212 200 -12  -5.66%
שדרגו את המנוי 3,323 3,306 -17  -0.51%
שדרגו את המנוי 8,401 8,111 -290  -3.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,805

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -319

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,260 28,218 24,958  765.58%
הכשרה ביטוח 766 5,851 5,085  663.84%
הירשמו לצפייה 24,584 24,803 219  0.89%
הירשמו לצפייה 2,067 1,967 -100  -4.84%
הירשמו לצפייה 5,574 5,382 -192  -3.44%
שדרגו את המנוי 1,582 1,060 -522  -33.00%
שדרגו את המנוי 74,512 62,400 -12,112  -16.26%
שדרגו את המנוי 151,163 130,199 -20,964  -13.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,262

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,890

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,805
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -319
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,262
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,890
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 147,542 6.30%
ילין לפידות 63,675 2.72%
מור 38,288 1.63%
הירשמו לצפייה 17,924 0.77%
הירשמו לצפייה 8,603 0.37%
הירשמו לצפייה 8,111 0.35%
שדרגו את המנוי 3,306 0.14%
שדרגו את המנוי 2,059 0.09%
שדרגו את המנוי 1,244 0.05%
שדרגו את המנוי 1,231 0.05%
שדרגו את המנוי 824 0.04%
שדרגו את המנוי 803 0.03%
שדרגו את המנוי 704 0.03%
שדרגו את המנוי 345 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 148 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 332,082 14.18%
מגדל 130,199 5.56%
ילין לפידות 62,400 2.66%
הירשמו לצפייה 51,292 2.19%
הירשמו לצפייה 28,218 1.20%
הירשמו לצפייה 24,803 1.06%
שדרגו את המנוי 13,424 0.57%
שדרגו את המנוי 5,851 0.25%
שדרגו את המנוי 5,382 0.23%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 1,967 0.08%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,060 0.05%
שדרגו את המנוי 377 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית