תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
מור 43,470 44,578 1,108  2.55%
איילון 47 361 314  668.09%
הירשמו לצפייה 31,105 31,215 110  0.35%
הירשמו לצפייה 425 516 91  21.41%
הירשמו לצפייה 3,344 3,349 5  0.15%
שדרגו את המנוי 100 90 -10  -10.00%
שדרגו את המנוי 1,178 1,150 -28  -2.38%
שדרגו את המנוי 2,490 2,302 -188  -7.55%
שדרגו את המנוי 6,950 6,637 -313  -4.50%
שדרגו את המנוי 450 100 -350  -77.78%
שדרגו את המנוי 10,536 10,036 -500  -4.75%
שדרגו את המנוי 5,954 4,533 -1,421  -23.87%
שדרגו את המנוי 14,920 12,861 -2,059  -13.80%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,628

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,869

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 83,311 130,688 47,377  56.87%
הכשרה ביטוח 9,818 13,283 3,465  35.29%
הירשמו לצפייה 26,266 28,400 2,134  8.12%
הירשמו לצפייה 43,027 42,990 -37  -0.09%
הירשמו לצפייה 1,810 1,769 -41  -2.27%
שדרגו את המנוי 1,694 1,646 -48  -2.83%
שדרגו את המנוי 25,252 25,153 -99  -0.39%
שדרגו את המנוי 969 721 -248  -25.59%
שדרגו את המנוי 30,052 29,475 -577  -1.92%
שדרגו את המנוי 4,527 3,479 -1,048  -23.15%
שדרגו את המנוי 63,678 17,691 -45,987  -72.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,976

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -48,085

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,628
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,869
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,976
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -48,085
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 177,680 7.58%
ילין לפידות 59,117 2.52%
מור 44,578 1.90%
הירשמו לצפייה 31,215 1.33%
הירשמו לצפייה 12,861 0.55%
הירשמו לצפייה 10,036 0.43%
שדרגו את המנוי 6,637 0.28%
שדרגו את המנוי 4,533 0.19%
שדרגו את המנוי 3,349 0.14%
שדרגו את המנוי 2,302 0.10%
שדרגו את המנוי 1,150 0.05%
שדרגו את המנוי 516 0.02%
שדרגו את המנוי 361 0.02%
שדרגו את המנוי 347 0.01%
שדרגו את המנוי 238 0.01%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 90 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 306,187 13.07%
מגדל 130,688 5.58%
פסגות 42,990 1.84%
הירשמו לצפייה 29,475 1.26%
הירשמו לצפייה 28,400 1.21%
הירשמו לצפייה 25,153 1.07%
שדרגו את המנוי 17,691 0.76%
שדרגו את המנוי 13,283 0.57%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 3,479 0.15%
שדרגו את המנוי 2,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,769 0.08%
שדרגו את המנוי 1,646 0.07%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 830 0.04%
שדרגו את המנוי 721 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית