תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2021 31.03.2021 שינוי
ילין לפידות 85,880 88,393 2,513  2.93%
מיטב דש 10,643 12,598 1,955  18.37%
הירשמו לצפייה 825 1,001 176  21.33%
הירשמו לצפייה 40,853 40,995 142  0.35%
הירשמו לצפייה 10,322 10,422 100  0.97%
שדרגו את המנוי 361 368 7  1.94%
שדרגו את המנוי 1,320 1,275 -45  -3.41%
שדרגו את המנוי 119 59 -60  -50.42%
שדרגו את המנוי 5,224 3,951 -1,273  -24.37%
שדרגו את המנוי 29,165 27,841 -1,324  -4.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,893

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,702

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.12.2020 שינוי
מגדל 137,058 140,002 2,944  2.15%
אינפיניטי 1,172 1,082 -90  -7.68%
הירשמו לצפייה 15,007 14,819 -188  -1.25%
הירשמו לצפייה 41,287 41,060 -227  -0.55%
הירשמו לצפייה 43,214 42,609 -605  -1.40%
שדרגו את המנוי 63,678 61,813 -1,865  -2.93%
שדרגו את המנוי 52,457 46,626 -5,831  -11.12%
שדרגו את המנוי 16,106 10,196 -5,910  -36.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,716

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,893
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -14,716
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 192,920 8.35%
ילין לפידות 88,393 3.83%
מור 40,995 1.78%
הירשמו לצפייה 27,841 1.21%
הירשמו לצפייה 12,598 0.55%
הירשמו לצפייה 10,422 0.45%
שדרגו את המנוי 3,951 0.17%
שדרגו את המנוי 2,613 0.11%
שדרגו את המנוי 2,000 0.09%
שדרגו את המנוי 1,275 0.06%
שדרגו את המנוי 1,166 0.05%
שדרגו את המנוי 1,001 0.04%
שדרגו את המנוי 368 0.02%
שדרגו את המנוי 238 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 421,692 18.26%
מגדל 140,002 6.06%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 61,813 2.68%
הירשמו לצפייה 46,626 2.02%
הירשמו לצפייה 42,609 1.85%
הירשמו לצפייה 41,060 1.78%
שדרגו את המנוי 30,551 1.32%
שדרגו את המנוי 21,857 0.95%
שדרגו את המנוי 14,819 0.64%
שדרגו את המנוי 10,196 0.44%
שדרגו את המנוי 4,770 0.21%
שדרגו את המנוי 2,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,500 0.06%
שדרגו את המנוי 1,082 0.05%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית