תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פסגות 2,769 3,158 389  14.05%
מגדל 6,855 7,090 235  3.43%
הירשמו לצפייה 21 177 156  742.86%
הירשמו לצפייה 24,477 24,627 150  0.61%
הירשמו לצפייה 300 360 60  20.00%
שדרגו את המנוי 3,490 3,499 9  0.26%
שדרגו את המנוי 7,839 7,825 -14  -0.18%
שדרגו את המנוי 1,170 1,155 -15  -1.28%
שדרגו את המנוי 890 828 -62  -6.97%
שדרגו את המנוי 1,900 1,833 -67  -3.53%
שדרגו את המנוי 67,823 67,673 -150  -0.22%
שדרגו את המנוי 1,632 940 -692  -42.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 999

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,000

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הכשרה ביטוח 5,851 7,757 1,906  32.58%
הפניקס 6,388 6,855 467  7.31%
הירשמו לצפייה 130,199 130,483 284  0.22%
הירשמו לצפייה 377 547 170  45.09%
הירשמו לצפייה 24,803 24,956 153  0.62%
שדרגו את המנוי 260 390 130  50.00%
שדרגו את המנוי 13,424 13,466 42  0.31%
שדרגו את המנוי 28,218 28,069 -149  -0.53%
שדרגו את המנוי 1,060 905 -155  -14.62%
שדרגו את המנוי 1,967 1,635 -332  -16.88%
שדרגו את המנוי 51,292 42,895 -8,397  -16.37%
שדרגו את המנוי 62,400 43,661 -18,739  -30.03%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,152

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,772

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 999
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,000
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,152
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,772
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 169,861 7.25%
ילין לפידות 67,673 2.89%
מור 48,795 2.08%
הירשמו לצפייה 24,627 1.05%
הירשמו לצפייה 7,825 0.33%
הירשמו לצפייה 7,090 0.30%
שדרגו את המנוי 3,499 0.15%
שדרגו את המנוי 3,158 0.13%
שדרגו את המנוי 1,833 0.08%
שדרגו את המנוי 1,237 0.05%
שדרגו את המנוי 1,155 0.05%
שדרגו את המנוי 940 0.04%
שדרגו את המנוי 828 0.04%
שדרגו את המנוי 360 0.02%
שדרגו את המנוי 294 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 80 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 308,246 13.16%
מגדל 130,483 5.57%
ילין לפידות 43,661 1.86%
הירשמו לצפייה 42,895 1.83%
הירשמו לצפייה 28,069 1.20%
הירשמו לצפייה 24,956 1.07%
שדרגו את המנוי 13,466 0.57%
שדרגו את המנוי 7,757 0.33%
שדרגו את המנוי 6,855 0.29%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,635 0.07%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 547 0.02%
שדרגו את המנוי 390 0.02%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית