קליל - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
ילין לפידות 48,538 53,140 4,602  9.48%
דיאמונד 395 509 114  28.86%
הירשמו לצפייה 4,594 4,664 70  1.52%
הירשמו לצפייה 650 683 33  5.08%
הירשמו לצפייה 501 515 14  2.79%
שדרגו את המנוי 3,137 3,128 -9  -0.29%
שדרגו את המנוי 1,247 1,221 -26  -2.09%
שדרגו את המנוי 1,381 1,331 -50  -3.62%
שדרגו את המנוי 118 18 -100  -84.75%
שדרגו את המנוי 39,649 39,478 -171  -0.43%
שדרגו את המנוי 701 523 -178  -25.39%
שדרגו את המנוי 10,456 10,196 -260  -2.49%
שדרגו את המנוי 10,744 10,475 -269  -2.50%
שדרגו את המנוי 26,730 24,238 -2,492  -9.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,833

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,555

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מגדל 145,071 151,163 6,092  4.20%
ילין לפידות 72,074 74,512 2,438  3.38%
הירשמו לצפייה 3,802 5,574 1,772  46.61%
הירשמו לצפייה 23,568 24,584 1,016  4.31%
הירשמו לצפייה 439 766 327  74.49%
שדרגו את המנוי 202 222 20  9.90%
שדרגו את המנוי 2,806 377 -2,429  -86.56%
שדרגו את המנוי 27,949 3,260 -24,689  -88.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 11,665

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -27,118

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,833
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,555
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 11,665
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -27,118
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 150,657 6.31%
ילין לפידות 53,140 2.22%
מור 39,478 1.65%
הירשמו לצפייה 24,238 1.01%
הירשמו לצפייה 10,475 0.44%
הירשמו לצפייה 10,196 0.43%
שדרגו את המנוי 4,664 0.20%
שדרגו את המנוי 3,128 0.13%
שדרגו את המנוי 1,331 0.06%
שדרגו את המנוי 1,221 0.05%
שדרגו את המנוי 683 0.03%
שדרגו את המנוי 523 0.02%
שדרגו את המנוי 515 0.02%
שדרגו את המנוי 509 0.02%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 322,286 13.49%
מגדל 151,163 6.33%
ילין לפידות 74,512 3.12%
הירשמו לצפייה 51,292 2.15%
הירשמו לצפייה 24,584 1.03%
הירשמו לצפייה 5,574 0.23%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 3,260 0.14%
שדרגו את המנוי 2,067 0.09%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,582 0.07%
שדרגו את המנוי 766 0.03%
שדרגו את המנוי 377 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.01%
שדרגו את המנוי 222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית