תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 46,453 48,211 1,758  3.78%
מיטב דש 10,423 10,837 414  3.97%
הירשמו לצפייה 4,405 4,520 115  2.61%
הירשמו לצפייה 3,505 3,511 6  0.17%
הירשמו לצפייה 501 499 -2  -0.40%
שדרגו את המנוי 725 650 -75  -10.34%
שדרגו את המנוי 1,348 1,253 -95  -7.05%
שדרגו את המנוי 228 118 -110  -48.25%
שדרגו את המנוי 1,533 1,397 -136  -8.87%
שדרגו את המנוי 10,692 10,456 -236  -2.21%
שדרגו את המנוי 39,440 38,946 -494  -1.25%
שדרגו את המנוי 1,100 605 -495  -45.00%
שדרגו את המנוי 30,602 28,619 -1,983  -6.48%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,293

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,626

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ילין לפידות 66,279 72,074 5,795  8.74%
אנליסט 18,717 23,568 4,851  25.92%
הירשמו לצפייה 122 202 80  65.57%
הירשמו לצפייה 3,821 3,802 -19  -0.50%
הירשמו לצפייה 147,114 145,071 -2,043  -1.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,726

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,062

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,293
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,626
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10,726
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -2,062
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 150,939 6.32%
ילין לפידות 48,211 2.02%
מור 38,946 1.63%
הירשמו לצפייה 28,619 1.20%
הירשמו לצפייה 10,837 0.45%
הירשמו לצפייה 10,456 0.44%
שדרגו את המנוי 4,520 0.19%
שדרגו את המנוי 3,511 0.15%
שדרגו את המנוי 1,397 0.06%
שדרגו את המנוי 1,253 0.05%
שדרגו את המנוי 650 0.03%
שדרגו את המנוי 605 0.03%
שדרגו את המנוי 500 0.02%
שדרגו את המנוי 499 0.02%
שדרגו את המנוי 432 0.02%
שדרגו את המנוי 370 0.02%
שדרגו את המנוי 118 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 337,802 14.14%
מגדל 145,071 6.07%
ילין לפידות 72,074 3.02%
הירשמו לצפייה 51,292 2.15%
הירשמו לצפייה 27,949 1.17%
הירשמו לצפייה 23,568 0.99%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 3,802 0.16%
שדרגו את המנוי 2,806 0.12%
שדרגו את המנוי 2,067 0.09%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,582 0.07%
שדרגו את המנוי 439 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.01%
שדרגו את המנוי 202 < 0.01%
שדרגו את המנוי 63 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית