תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 54,310 61,949 7,639  14.07%
דיאמונד 796 797 1  0.13%
הירשמו לצפייה 218 212 -6  -2.75%
הירשמו לצפייה 3,119 3,100 -19  -0.61%
הירשמו לצפייה 1,194 1,170 -24  -2.01%
שדרגו את המנוי 1,316 1,282 -34  -2.58%
שדרגו את המנוי 12,636 12,557 -79  -0.63%
שדרגו את המנוי 39,492 39,088 -404  -1.02%
שדרגו את המנוי 4,689 4,272 -417  -8.89%
שדרגו את המנוי 579 99 -480  -82.90%
שדרגו את המנוי 9,643 8,657 -986  -10.23%
שדרגו את המנוי 21,897 8,713 -13,184  -60.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,640

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,633

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 3,260 28,218 24,958  765.58%
הכשרה ביטוח 766 5,851 5,085  663.84%
הירשמו לצפייה 24,584 24,803 219  0.89%
הירשמו לצפייה 2,067 1,967 -100  -4.84%
הירשמו לצפייה 5,574 5,382 -192  -3.44%
שדרגו את המנוי 1,582 1,060 -522  -33.00%
שדרגו את המנוי 74,512 62,400 -12,112  -16.26%
שדרגו את המנוי 151,163 130,199 -20,964  -13.87%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,262

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -33,890

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,640
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,633
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,262
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -33,890
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,887 6.14%
ילין לפידות 61,949 2.64%
מור 39,088 1.67%
הירשמו לצפייה 12,557 0.54%
הירשמו לצפייה 8,713 0.37%
הירשמו לצפייה 8,657 0.37%
שדרגו את המנוי 4,272 0.18%
שדרגו את המנוי 3,100 0.13%
שדרגו את המנוי 1,282 0.05%
שדרגו את המנוי 1,170 0.05%
שדרגו את המנוי 800 0.03%
שדרגו את המנוי 797 0.03%
שדרגו את המנוי 683 0.03%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
שדרגו את המנוי 212 < 0.01%
שדרגו את המנוי 99 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 18 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 331,860 14.17%
מגדל 130,199 5.56%
ילין לפידות 62,400 2.66%
הירשמו לצפייה 51,292 2.19%
הירשמו לצפייה 28,218 1.20%
הירשמו לצפייה 24,803 1.06%
שדרגו את המנוי 13,424 0.57%
שדרגו את המנוי 5,851 0.25%
שדרגו את המנוי 5,382 0.23%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 1,967 0.08%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,060 0.05%
שדרגו את המנוי 377 0.02%
שדרגו את המנוי 260 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית