תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מור 48,785 49,337 552  1.13%
פסגות 4,034 4,390 356  8.82%
הירשמו לצפייה 2,959 3,055 96  3.24%
הירשמו לצפייה 1,833 1,895 62  3.38%
הירשמו לצפייה 360 413 53  14.72%
שדרגו את המנוי 1,113 1,159 46  4.13%
שדרגו את המנוי 990 1,009 19  1.92%
שדרגו את המנוי 1,190 1,187 -3  -0.25%
שדרגו את המנוי 200 193 -7  -3.50%
שדרגו את המנוי 25,670 25,660 -10  -0.04%
שדרגו את המנוי 7,805 7,765 -40  -0.51%
שדרגו את המנוי 66,938 66,851 -87  -0.13%
שדרגו את המנוי 545 59 -486  -89.17%
שדרגו את המנוי 7,274 6,718 -556  -7.64%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,189

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 13,466 63,678 50,212  372.88%
הכשרה ביטוח 7,757 9,841 2,084  26.87%
הירשמו לצפייה 43,661 44,362 701  1.61%
הירשמו לצפייה 42,895 43,027 132  0.31%
הירשמו לצפייה 547 562 15  2.74%
שדרגו את המנוי 24,956 24,968 12  0.05%
שדרגו את המנוי 130,483 130,473 -10  -0.01%
שדרגו את המנוי 390 300 -90  -23.08%
שדרגו את המנוי 6,855 5,491 -1,364  -19.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,156

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,189
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 53,156
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 171,431 7.32%
ילין לפידות 66,851 2.85%
מור 49,337 2.11%
הירשמו לצפייה 25,660 1.10%
הירשמו לצפייה 7,765 0.33%
הירשמו לצפייה 6,718 0.29%
שדרגו את המנוי 4,390 0.19%
שדרגו את המנוי 3,055 0.13%
שדרגו את המנוי 1,895 0.08%
שדרגו את המנוי 1,187 0.05%
שדרגו את המנוי 1,159 0.05%
שדרגו את המנוי 1,009 0.04%
שדרגו את המנוי 828 0.04%
שדרגו את המנוי 510 0.02%
שדרגו את המנוי 413 0.02%
שדרגו את המנוי 193 < 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 70 < 0.01%
שדרגו את המנוי 59 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 365,671 15.61%
מגדל 130,473 5.57%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,678 2.72%
הירשמו לצפייה 44,362 1.89%
הירשמו לצפייה 43,027 1.84%
הירשמו לצפייה 28,069 1.20%
שדרגו את המנוי 24,968 1.07%
שדרגו את המנוי 9,841 0.42%
שדרגו את המנוי 9,166 0.39%
שדרגו את המנוי 5,491 0.23%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,635 0.07%
שדרגו את המנוי 1,337 0.06%
שדרגו את המנוי 905 0.04%
שדרגו את המנוי 562 0.02%
שדרגו את המנוי 300 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית