תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 31.07.2020 שינוי
מיטב דש 10,395 11,915 1,520  14.62%
אפסילון 2,475 2,823 348  14.06%
הירשמו לצפייה 764 954 190  24.87%
הירשמו לצפייה 775 697 -78  -10.06%
הירשמו לצפייה 22,440 22,253 -187  -0.83%
שדרגו את המנוי 569 30 -539  -94.73%
שדרגו את המנוי 41,593 40,928 -665  -1.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,058

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,469

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.06.2020 שינוי
הפניקס 10,237 43,670 33,433  326.59%
אקסלנס 1,481 15,826 14,345  968.60%
הירשמו לצפייה 629 2,400 1,771  281.56%
הירשמו לצפייה 130,736 132,464 1,728  1.32%
הירשמו לצפייה 1,258 1,172 -86  -6.84%
שדרגו את המנוי 29,918 29,651 -267  -0.89%
שדרגו את המנוי 24,590 24,300 -290  -1.18%
שדרגו את המנוי 830 420 -410  -49.40%
שדרגו את המנוי 1,641 289 -1,352  -82.39%
שדרגו את המנוי 16,762 15,256 -1,506  -8.98%
שדרגו את המנוי 24,618 22,065 -2,553  -10.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 51,277

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,058
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,469
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 51,277
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 157,317 6.72%
ילין לפידות 59,545 2.54%
מור 40,928 1.75%
הירשמו לצפייה 22,253 0.95%
הירשמו לצפייה 11,915 0.51%
הירשמו לצפייה 9,986 0.43%
שדרגו את המנוי 7,101 0.30%
שדרגו את המנוי 2,823 0.12%
שדרגו את המנוי 954 0.04%
שדרגו את המנוי 697 0.03%
שדרגו את המנוי 410 0.02%
שדרגו את המנוי 361 0.02%
שדרגו את המנוי 238 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 401,635 17.15%
מגדל 132,464 5.65%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,678 2.72%
הירשמו לצפייה 43,670 1.86%
הירשמו לצפייה 41,287 1.76%
הירשמו לצפייה 29,651 1.27%
שדרגו את המנוי 24,300 1.04%
שדרגו את המנוי 22,065 0.94%
שדרגו את המנוי 15,826 0.68%
שדרגו את המנוי 15,256 0.65%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 2,530 0.11%
שדרגו את המנוי 2,400 0.10%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,172 0.05%
שדרגו את המנוי 420 0.02%
שדרגו את המנוי 289 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית