תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קליל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מתכת ומוצרי בניה
אתר: www.klil.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פורטה 516 764 248  48.06%
פרופאונד 6,883 7,101 218  3.17%
הירשמו לצפייה 10,387 10,395 8  0.08%
הירשמו לצפייה 92 67 -25  -27.17%
הירשמו לצפייה 22,465 22,440 -25  -0.11%
שדרגו את המנוי 59,596 59,545 -51  -0.09%
שדרגו את המנוי 639 569 -70  -10.95%
שדרגו את המנוי 2,859 2,764 -95  -3.32%
שדרגו את המנוי 3,064 2,475 -589  -19.22%
שדרגו את המנוי 44,143 41,593 -2,550  -5.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 474

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,405

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 17,691 63,678 45,987  259.95%
הפניקס 3,479 10,237 6,758  194.25%
הירשמו לצפייה 13,283 16,762 3,479  26.19%
הירשמו לצפייה 28,400 29,918 1,518  5.35%
הירשמו לצפייה 721 1,481 760  105.41%
שדרגו את המנוי 130,688 130,736 48  0.04%
שדרגו את המנוי 1,769 1,641 -128  -7.24%
שדרגו את המנוי 1,646 1,258 -388  -23.57%
שדרגו את המנוי 25,153 24,618 -535  -2.13%
שדרגו את המנוי 42,990 41,287 -1,703  -3.96%
שדרגו את המנוי 29,475 24,590 -4,885  -16.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 58,550

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,639

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 474
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,405
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 58,550
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,639
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 159,492 6.81%
ילין לפידות 59,545 2.54%
מור 41,593 1.78%
הירשמו לצפייה 22,440 0.96%
הירשמו לצפייה 10,395 0.44%
הירשמו לצפייה 9,986 0.43%
שדרגו את המנוי 7,101 0.30%
שדרגו את המנוי 2,764 0.12%
שדרגו את המנוי 2,475 0.11%
שדרגו את המנוי 775 0.03%
שדרגו את המנוי 764 0.03%
שדרגו את המנוי 569 0.02%
שדרגו את המנוי 410 0.02%
שדרגו את המנוי 361 0.02%
שדרגו את המנוי 238 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 356,822 15.23%
מגדל 130,736 5.58%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,678 2.72%
הירשמו לצפייה 41,287 1.76%
הירשמו לצפייה 29,918 1.28%
הירשמו לצפייה 24,618 1.05%
שדרגו את המנוי 24,590 1.05%
שדרגו את המנוי 16,762 0.72%
שדרגו את המנוי 10,237 0.44%
שדרגו את המנוי 4,770 0.20%
שדרגו את המנוי 2,530 0.11%
שדרגו את המנוי 1,857 0.08%
שדרגו את המנוי 1,641 0.07%
שדרגו את המנוי 1,481 0.06%
שדרגו את המנוי 1,258 0.05%
שדרגו את המנוי 830 0.04%
שדרגו את המנוי 629 0.03%
שם חברה: קליל
מספר נייר ערך: 797035
אתר: http://www.klil.co.il
ענף: תעשיה
תת ענף: מתכת ומוצרי בניה
תחום פעילות: ייצור פרופילים ומוצרי אלומיניום לענף הבנייה.
משקיע/ה
חברה ציבורית