תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 93,883 162,974 69,091  73.59%
פורסט 392,196 412,930 20,734  5.29%
הירשמו לצפייה 657,325 667,618 10,293  1.57%
הירשמו לצפייה 198,500 199,196 696  0.35%
הירשמו לצפייה 461,027 461,516 489  0.11%
שדרגו את המנוי 10,789 11,088 299  2.77%
שדרגו את המנוי 4,823 4,003 -820  -17.00%
שדרגו את המנוי 125,431 122,134 -3,297  -2.63%
שדרגו את המנוי 104,846 101,092 -3,754  -3.58%
שדרגו את המנוי 946,219 932,820 -13,399  -1.42%
שדרגו את המנוי 556,152 537,744 -18,408  -3.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 101,602

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,678

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,016,430 2,026,950 10,527  0.52%
הראל 2,275,460 2,282,420 6,955  0.31%
הירשמו לצפייה 379,866 378,855 -1,011  -0.27%
הירשמו לצפייה 100,107 93,631 -6,476  -6.47%
הירשמו לצפייה 51,870 20,000 -31,870  -61.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,357

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 101,602
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,678
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,343,549 10.96%
פסגות 932,820 2.35%
מור 707,036 1.78%
הירשמו לצפייה 667,618 1.69%
הירשמו לצפייה 537,744 1.36%
הירשמו לצפייה 461,516 1.16%
שדרגו את המנוי 412,930 1.04%
שדרגו את המנוי 199,196 0.50%
שדרגו את המנוי 162,974 0.41%
שדרגו את המנוי 122,134 0.31%
שדרגו את המנוי 101,092 0.26%
שדרגו את המנוי 23,398 0.06%
שדרגו את המנוי 11,088 0.03%
שדרגו את המנוי 4,003 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,538,325 24.07%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,282,420 5.76%
הירשמו לצפייה 2,026,950 5.12%
הירשמו לצפייה 1,264,580 3.19%
הירשמו לצפייה 378,855 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 106,920 0.27%
שדרגו את המנוי 93,631 0.24%
שדרגו את המנוי 52,600 0.13%
שדרגו את המנוי 20,000 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית