תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מיטב דש 102,489 115,685 13,196  12.88%
אי.בי.אי. 676,199 683,199 7,000  1.04%
הירשמו לצפייה 412,930 417,906 4,976  1.21%
הירשמו לצפייה 915,562 912,151 -3,411  -0.37%
הירשמו לצפייה 452,487 446,533 -5,954  -1.32%
שדרגו את המנוי 106,451 97,091 -9,360  -8.79%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 25,172

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,725

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הפניקס 2,016,430 2,026,950 10,527  0.52%
הראל 2,275,460 2,282,420 6,955  0.31%
הירשמו לצפייה 379,866 378,855 -1,011  -0.27%
הירשמו לצפייה 100,107 93,631 -6,476  -6.47%
הירשמו לצפייה 51,870 20,000 -31,870  -61.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,482

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,357

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 25,172
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,725
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,482
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -39,357
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,298,570 10.85%
פסגות 912,151 2.30%
מור 702,322 1.77%
הירשמו לצפייה 683,199 1.72%
הירשמו לצפייה 536,144 1.35%
הירשמו לצפייה 446,533 1.13%
שדרגו את המנוי 417,906 1.05%
שדרגו את המנוי 176,316 0.45%
שדרגו את המנוי 162,974 0.41%
שדרגו את המנוי 115,685 0.29%
שדרגו את המנוי 97,091 0.25%
שדרגו את המנוי 23,280 0.06%
שדרגו את המנוי 10,789 0.03%
שדרגו את המנוי 10,177 0.03%
שדרגו את המנוי 4,003 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,538,325 24.07%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,282,420 5.76%
הירשמו לצפייה 2,026,950 5.12%
הירשמו לצפייה 1,264,580 3.19%
הירשמו לצפייה 378,855 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 106,920 0.27%
שדרגו את המנוי 93,631 0.24%
שדרגו את המנוי 52,600 0.13%
שדרגו את המנוי 20,000 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית