תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מגדל 44,679 49,042 4,363  9.77%
אי.בי.אי. 234,952 235,705 753  0.32%
הירשמו לצפייה 3,358 3,341 -17  -0.51%
הירשמו לצפייה 33,025 31,383 -1,642  -4.97%
הירשמו לצפייה 712,462 697,648 -14,814  -2.08%
שדרגו את המנוי 170,779 109,086 -61,693  -36.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,116

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,166

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,874,870 1,904,710 29,841  1.59%
ילין לפידות 386,673 399,851 13,178  3.41%
הירשמו לצפייה 102,128 103,770 1,642  1.61%
הירשמו לצפייה 2,265,470 2,265,690 216  0.01%
הירשמו לצפייה 568,558 565,811 -2,747  -0.48%
שדרגו את המנוי 3,164,650 2,018,740 -1,145,910  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,148,657

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,116
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,166
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,148,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,470,140 6.23%
פורסט 943,089 2.38%
פסגות 697,648 1.76%
הירשמו לצפייה 235,705 0.59%
הירשמו לצפייה 200,364 0.51%
הירשמו לצפייה 154,444 0.39%
שדרגו את המנוי 109,086 0.28%
שדרגו את המנוי 49,042 0.12%
שדרגו את המנוי 43,190 0.11%
שדרגו את המנוי 31,383 0.08%
שדרגו את המנוי 3,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,537,058 24.07%
הראל 2,265,690 5.72%
מגדל 2,018,740 5.10%
הירשמו לצפייה 1,904,710 4.81%
הירשמו לצפייה 1,511,180 3.81%
הירשמו לצפייה 565,811 1.43%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 399,851 1.01%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 103,770 0.26%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית