תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
פורסט 474,210 527,251 53,041  11.19%
אלטשולר - שחם 162,974 191,974 29,000  17.79%
הירשמו לצפייה 377,612 382,032 4,420  1.17%
הירשמו לצפייה 899,148 898,398 -750  -0.08%
הירשמו לצפייה 22,023 20,301 -1,722  -7.82%
שדרגו את המנוי 13,098 10,789 -2,309  -17.63%
שדרגו את המנוי 101,693 84,380 -17,313  -17.02%
שדרגו את המנוי 76,757 37,952 -38,805  -50.56%
שדרגו את המנוי 683,721 614,030 -69,691  -10.19%
שדרגו את המנוי 533,309 421,541 -111,768  -20.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,461

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -242,358

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 2,282,420 2,378,290 95,870  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 93,631 92,598 -1,033  -1.10%
הירשמו לצפייה 20,000 10,000 -10,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 52,600 27,600 -25,000  -47.53%
הירשמו לצפייה 2,083,810 2,035,950 -47,860  -2.30%
שדרגו את המנוי 106,920 47,354 -59,566  -55.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,870

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -143,459

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,461
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -242,358
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,870
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -143,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,086,392 10.31%
פסגות 898,398 2.27%
מור 702,322 1.77%
הירשמו לצפייה 614,030 1.55%
הירשמו לצפייה 527,251 1.33%
הירשמו לצפייה 421,541 1.06%
שדרגו את המנוי 382,032 0.96%
שדרגו את המנוי 191,974 0.48%
שדרגו את המנוי 180,816 0.46%
שדרגו את המנוי 84,380 0.21%
שדרגו את המנוי 37,952 0.10%
שדרגו את המנוי 20,301 0.05%
שדרגו את המנוי 10,789 0.03%
שדרגו את המנוי 10,603 0.03%
שדרגו את המנוי 4,003 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,869,028 24.91%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,378,290 6.00%
הירשמו לצפייה 2,035,950 5.14%
הירשמו לצפייה 1,522,780 3.84%
הירשמו לצפייה 378,855 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 92,598 0.23%
שדרגו את המנוי 63,232 0.16%
שדרגו את המנוי 47,354 0.12%
שדרגו את המנוי 27,600 0.07%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית