תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פורסט 570,007 655,401 85,394  14.98%
אפסילון 3,925 4,835 910  23.18%
הירשמו לצפייה 40,169 40,548 379  0.94%
הירשמו לצפייה 330,561 330,822 261  0.08%
הירשמו לצפייה 698,212 690,712 -7,500  -1.07%
שדרגו את המנוי 174,110 166,444 -7,666  -4.40%
שדרגו את המנוי 78,483 63,567 -14,916  -19.01%
שדרגו את המנוי 785,818 769,405 -16,413  -2.09%
שדרגו את המנוי 135,090 99,590 -35,500  -26.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,944

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -81,995

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 63,232 523,364 460,132  727.69%
מגדל 3,151,690 3,161,540 9,845  0.31%
הירשמו לצפייה 378,855 381,933 3,078  0.81%
הירשמו לצפייה 92,598 94,278 1,680  1.81%
הירשמו לצפייה 1,522,780 1,519,570 -3,208  -0.21%
שדרגו את המנוי 2,378,290 2,277,680 -100,612  -4.23%
שדרגו את המנוי 2,035,950 1,847,620 -188,334  -9.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 474,735

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -292,154

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,944
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -81,995
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 474,735
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -292,154
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,574,860 9.02%
פסגות 769,405 1.94%
מור 690,712 1.74%
הירשמו לצפייה 655,401 1.65%
הירשמו לצפייה 535,880 1.35%
הירשמו לצפייה 330,822 0.83%
שדרגו את המנוי 200,364 0.51%
שדרגו את המנוי 166,444 0.42%
שדרגו את המנוי 99,590 0.25%
שדרגו את המנוי 63,567 0.16%
שדרגו את המנוי 40,548 0.10%
שדרגו את המנוי 13,289 0.03%
שדרגו את המנוי 4,835 0.01%
שדרגו את המנוי 4,003 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,599,966 26.75%
מגדל 3,161,540 7.98%
הראל 2,277,680 5.75%
הירשמו לצפייה 1,847,620 4.66%
הירשמו לצפייה 1,519,570 3.84%
הירשמו לצפייה 550,039 1.39%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 381,933 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 94,278 0.24%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית