תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פורסט 676,698 769,236 92,538  13.67%
דולפין 328,663 330,742 2,079  0.63%
הירשמו לצפייה 4,835 5,109 274  5.67%
הירשמו לצפייה 752,185 752,370 185  0.02%
הירשמו לצפייה 63,449 63,376 -73  -0.12%
שדרגו את המנוי 163,630 163,449 -181  -0.11%
שדרגו את המנוי 47,857 38,239 -9,618  -20.10%
שדרגו את המנוי 99,590 51,190 -48,400  -48.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,076

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -58,272

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
הפניקס 1,847,620 1,880,070 32,455  1.76%
אקסלנס 550,039 567,864 17,825  3.24%
הירשמו לצפייה 94,278 98,944 4,666  4.95%
הירשמו לצפייה 3,161,540 3,164,550 3,011  0.10%
הירשמו לצפייה 381,933 383,673 1,740  0.46%
שדרגו את המנוי 1,519,570 1,519,540 -30
שדרגו את המנוי 2,277,680 2,267,560 -10,115  -0.44%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 59,697

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -10,145

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 95,076
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -58,272
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 59,697
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -10,145
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,603,856 9.10%
פורסט 769,236 1.94%
פסגות 752,370 1.90%
הירשמו לצפייה 689,185 1.74%
הירשמו לצפייה 529,263 1.34%
הירשמו לצפייה 330,742 0.83%
שדרגו את המנוי 200,364 0.51%
שדרגו את המנוי 163,449 0.41%
שדרגו את המנוי 63,376 0.16%
שדרגו את המנוי 51,190 0.13%
שדרגו את המנוי 38,239 0.10%
שדרגו את המנוי 11,333 0.03%
שדרגו את המנוי 5,109 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,649,507 26.88%
מגדל 3,164,550 7.99%
הראל 2,267,560 5.72%
הירשמו לצפייה 1,880,070 4.75%
הירשמו לצפייה 1,519,540 3.84%
הירשמו לצפייה 567,864 1.43%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 383,673 0.97%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 98,944 0.25%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית