מנדלסון תשתיות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פורסט 357,615 389,699 32,084  8.97%
הראל 537,843 559,621 21,778  4.05%
הירשמו לצפייה 444,176 461,966 17,790  4.01%
הירשמו לצפייה 183,100 198,100 15,000  8.19%
הירשמו לצפייה 108,122 107,412 -710  -0.66%
שדרגו את המנוי 157,162 151,205 -5,957  -3.79%
שדרגו את המנוי 670,999 653,325 -17,674  -2.63%
שדרגו את המנוי 1,222,800 1,191,070 -31,734  -2.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 86,652

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -56,075

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
מיטב דש 1,264,780 1,264,580 -199  -0.02%
קחצ"ק חברת ניהול 101,384 100,107 -1,277  -1.26%
הירשמו לצפייה 164,279 160,679 -3,600  -2.19%
הירשמו לצפייה 58,250 52,600 -5,650  -9.70%
הירשמו לצפייה 403,940 379,866 -24,074  -5.96%
שדרגו את המנוי 2,373,710 2,275,460 -98,248  -4.14%
שדרגו את המנוי 2,291,490 2,016,430 -275,068  -12.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -408,116

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 86,652
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -56,075
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -408,116
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,534,444 11.44%
פסגות 1,191,070 3.01%
מור 707,036 1.78%
הירשמו לצפייה 653,325 1.65%
הירשמו לצפייה 559,621 1.41%
הירשמו לצפייה 461,966 1.17%
שדרגו את המנוי 389,699 0.98%
שדרגו את המנוי 198,100 0.50%
שדרגו את המנוי 151,205 0.38%
שדרגו את המנוי 107,412 0.27%
שדרגו את המנוי 68,000 0.17%
שדרגו את המנוי 23,398 0.06%
שדרגו את המנוי 10,789 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,560,202 24.13%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,275,460 5.74%
הירשמו לצפייה 2,016,430 5.09%
הירשמו לצפייה 1,264,580 3.19%
הירשמו לצפייה 379,866 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 106,920 0.27%
שדרגו את המנוי 100,107 0.25%
שדרגו את המנוי 52,600 0.13%
שדרגו את המנוי 51,870 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית