תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פורסט 808,718 845,307 36,589  4.52%
דולפין 327,466 326,906 -560  -0.17%
הירשמו לצפייה 38,508 36,427 -2,081  -5.40%
הירשמו לצפייה 754,176 750,800 -3,376  -0.45%
הירשמו לצפייה 484,263 470,358 -13,905  -2.87%
שדרגו את המנוי 41,055 3,321 -37,734  -91.91%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 36,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -57,656

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
קחצ"ק חברת ניהול 98,944 102,128 3,184  3.22%
ילין לפידות 383,673 386,673 3,000  0.78%
הירשמו לצפייה 567,864 568,558 694  0.12%
הירשמו לצפייה 3,164,550 3,164,650 104
הירשמו לצפייה 2,267,560 2,265,470 -2,090  -0.09%
שדרגו את המנוי 1,880,070 1,874,870 -5,198  -0.28%
שדרגו את המנוי 1,519,540 1,511,180 -8,361  -0.55%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,982

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,649

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 36,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -57,656
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,982
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -15,649
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,575,441 9.02%
פורסט 845,307 2.13%
פסגות 750,800 1.90%
הירשמו לצפייה 689,185 1.74%
הירשמו לצפייה 470,358 1.19%
הירשמו לצפייה 326,906 0.83%
שדרגו את המנוי 200,364 0.51%
שדרגו את המנוי 163,449 0.41%
שדרגו את המנוי 51,190 0.13%
שדרגו את המנוי 36,427 0.09%
שדרגו את המנוי 33,025 0.08%
שדרגו את המנוי 5,109 0.01%
שדרגו את המנוי 3,321 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,640,835 26.86%
מגדל 3,164,650 7.99%
הראל 2,265,470 5.72%
הירשמו לצפייה 1,874,870 4.73%
הירשמו לצפייה 1,511,180 3.81%
הירשמו לצפייה 568,558 1.44%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 386,673 0.98%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 102,128 0.26%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית