תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פורסט 527,251 561,491 34,240  6.49%
מיטב דש 84,007 84,166 159  0.19%
הירשמו לצפייה 4,768 4,262 -506  -10.61%
הירשמו לצפייה 820,512 819,905 -607  -0.07%
הירשמו לצפייה 537,875 535,880 -1,995  -0.37%
שדרגו את המנוי 702,322 699,154 -3,168  -0.45%
שדרגו את המנוי 52,058 40,053 -12,005  -23.06%
שדרגו את המנוי 363,672 331,369 -32,303  -8.88%
שדרגו את המנוי 237,477 196,589 -40,888  -17.22%
שדרגו את המנוי 180,816 135,370 -45,446  -25.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 34,399

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -136,918

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הראל 2,282,420 2,378,290 95,870  4.20%
קחצ"ק חברת ניהול 93,631 92,598 -1,033  -1.10%
הירשמו לצפייה 20,000 10,000 -10,000  -50.00%
הירשמו לצפייה 52,600 27,600 -25,000  -47.53%
הירשמו לצפייה 2,083,810 2,035,950 -47,860  -2.30%
שדרגו את המנוי 106,920 47,354 -59,566  -55.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,870

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -143,459

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 34,399
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -136,918
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,870
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -143,459
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,606,505 9.10%
פסגות 819,905 2.07%
מור 699,154 1.76%
הירשמו לצפייה 561,491 1.42%
הירשמו לצפייה 535,880 1.35%
הירשמו לצפייה 331,369 0.84%
שדרגו את המנוי 196,589 0.50%
שדרגו את המנוי 180,974 0.46%
שדרגו את המנוי 135,370 0.34%
שדרגו את המנוי 84,166 0.21%
שדרגו את המנוי 40,053 0.10%
שדרגו את המנוי 13,289 0.03%
שדרגו את המנוי 4,262 0.01%
שדרגו את המנוי 4,003 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,869,028 24.91%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,378,290 6.00%
הירשמו לצפייה 2,035,950 5.14%
הירשמו לצפייה 1,522,780 3.84%
הירשמו לצפייה 378,855 0.96%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 92,598 0.23%
שדרגו את המנוי 63,232 0.16%
שדרגו את המנוי 47,354 0.12%
שדרגו את המנוי 27,600 0.07%
שדרגו את המנוי 10,000 0.03%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית