תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אי.בי.אי. 422,502 426,212 3,710  0.88%
מגדל 36,333 38,099 1,766  4.86%
הירשמו לצפייה 3,333 3,831 498  14.94%
הירשמו לצפייה 684,760 681,780 -2,980  -0.44%
הירשמו לצפייה 266,948 223,512 -43,436  -16.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,416

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,874,870 1,904,710 29,841  1.59%
ילין לפידות 386,673 399,851 13,178  3.41%
הירשמו לצפייה 102,128 103,770 1,642  1.61%
הירשמו לצפייה 2,265,470 2,265,690 216  0.01%
הירשמו לצפייה 568,558 565,811 -2,747  -0.48%
שדרגו את המנוי 3,164,650 2,018,740 -1,145,910  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,148,657

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,416
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,148,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,490,002 8.81%
פורסט 938,634 2.37%
פסגות 744,063 1.88%
הירשמו לצפייה 681,780 1.72%
הירשמו לצפייה 426,212 1.08%
הירשמו לצפייה 223,512 0.56%
שדרגו את המנוי 200,364 0.51%
שדרגו את המנוי 154,444 0.39%
שדרגו את המנוי 43,190 0.11%
שדרגו את המנוי 38,099 0.10%
שדרגו את המנוי 33,025 0.08%
שדרגו את המנוי 3,831 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,537,058 24.07%
הראל 2,265,690 5.72%
מגדל 2,018,740 5.10%
הירשמו לצפייה 1,904,710 4.81%
הירשמו לצפייה 1,511,180 3.81%
הירשמו לצפייה 565,811 1.43%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 399,851 1.01%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 103,770 0.26%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית