תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 558,254 612,602 54,348  9.74%
הראל 480,506 531,535 51,029  10.62%
הירשמו לצפייה 390,244 414,619 24,375  6.25%
הירשמו לצפייה 1,166,680 1,185,660 18,988  1.63%
הירשמו לצפייה 174,988 178,088 3,100  1.77%
שדרגו את המנוי 13,078 11,257 -1,821  -13.92%
שדרגו את המנוי 115,295 113,197 -2,098  -1.82%
שדרגו את המנוי 711,036 706,036 -5,000  -0.70%
שדרגו את המנוי 37,318 23,398 -13,920  -37.30%
שדרגו את המנוי 76,014 58,321 -17,693  -23.28%
שדרגו את המנוי 205,494 172,619 -32,875  -16.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 151,840

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -73,407

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הראל 2,373,420 2,373,710 294  0.01%
מגדל 3,152,910 3,151,690 -1,224  -0.04%
הירשמו לצפייה 1,267,300 1,264,780 -2,523  -0.20%
הירשמו לצפייה 105,109 101,384 -3,725  -3.54%
הירשמו לצפייה 2,299,510 2,291,490 -8,017  -0.35%
שדרגו את המנוי 209,335 164,279 -45,056  -21.52%
שדרגו את המנוי 450,000 403,940 -46,060  -10.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 294

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -106,605

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 151,840
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -73,407
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 294
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -106,605
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,438,637 11.20%
פסגות 1,185,660 2.99%
מור 706,036 1.78%
הירשמו לצפייה 612,602 1.55%
הירשמו לצפייה 531,535 1.34%
הירשמו לצפייה 414,619 1.05%
שדרגו את המנוי 337,794 0.85%
שדרגו את המנוי 178,088 0.45%
שדרגו את המנוי 172,619 0.44%
שדרגו את המנוי 113,197 0.29%
שדרגו את המנוי 68,000 0.17%
שדרגו את המנוי 58,321 0.15%
שדרגו את המנוי 23,398 0.06%
שדרגו את המנוי 12,688 0.03%
שדרגו את המנוי 11,257 0.03%
שדרגו את המנוי 8,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,823 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,968,313 25.16%
מגדל 3,151,690 7.95%
הראל 2,373,710 5.99%
הירשמו לצפייה 2,291,490 5.78%
הירשמו לצפייה 1,264,780 3.19%
הירשמו לצפייה 403,940 1.02%
שדרגו את המנוי 164,279 0.41%
שדרגו את המנוי 106,920 0.27%
שדרגו את המנוי 101,384 0.26%
שדרגו את המנוי 58,250 0.15%
שדרגו את המנוי 51,870 0.13%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית