תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מגדל 37,603 38,911 1,308  3.48%
הראל 143,692 144,150 458  0.32%
הירשמו לצפייה 627 607 -20  -3.19%
הירשמו לצפייה 43,190 40,190 -3,000  -6.95%
הירשמו לצפייה 207,181 201,498 -5,683  -2.74%
שדרגו את המנוי 19,653 4,251 -15,402  -78.37%
שדרגו את המנוי 620,696 577,991 -42,705  -6.88%
שדרגו את המנוי 126,525 82,968 -43,557  -34.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,766

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -110,367

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,926,430 2,492,590 566,160  29.39%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 144,649 523,364 378,715  261.82%
הירשמו לצפייה 545,879 681,209 135,330  24.79%
הירשמו לצפייה 754,062 789,844 35,782  4.75%
הירשמו לצפייה 3,166,730 3,167,900 1,176  0.04%
שדרגו את המנוי 2,268,830 2,269,390 563  0.02%
שדרגו את המנוי 102,167 94,465 -7,702  -7.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,117,726

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,702

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,766
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -110,367
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,117,726
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,265,402 5.72%
פורסט 943,089 2.38%
פסגות 577,991 1.46%
הירשמו לצפייה 201,498 0.51%
הירשמו לצפייה 200,364 0.51%
הירשמו לצפייה 144,150 0.36%
שדרגו את המנוי 82,968 0.21%
שדרגו את המנוי 40,190 0.10%
שדרגו את המנוי 38,911 0.10%
שדרגו את המנוי 31,383 0.08%
שדרגו את המנוי 4,251 0.01%
שדרגו את המנוי 607 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,262,704 25.90%
מגדל 3,167,900 8.00%
הפניקס 2,492,590 6.29%
הירשמו לצפייה 2,269,390 5.73%
הירשמו לצפייה 789,844 1.99%
הירשמו לצפייה 681,209 1.72%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 94,465 0.24%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית