תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
אפסילון 2,848 2,538 -310  -10.88%
מיטב דש 3,105 2,236 -869  -27.99%
הירשמו לצפייה 29,498 21,820 -7,678  -26.03%
הירשמו לצפייה 129,467 121,509 -7,958  -6.15%
הירשמו לצפייה 76,090 52,350 -23,740  -31.20%
שדרגו את המנוי 232,705 207,181 -25,524  -10.97%
שדרגו את המנוי 665,003 628,780 -36,223  -5.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,302

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 2,018,740 3,166,730 1,147,990  56.87%
ילין לפידות 399,851 754,062 354,211  88.59%
הירשמו לצפייה 1,904,710 1,926,430 21,716  1.14%
הירשמו לצפייה 2,265,690 2,268,830 3,139  0.14%
הירשמו לצפייה 103,770 102,167 -1,603  -1.54%
שדרגו את המנוי 1,511,180 1,507,980 -3,196  -0.21%
שדרגו את המנוי 565,811 545,879 -19,932  -3.52%
שדרגו את המנוי 523,364 144,649 -378,715  -72.36%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,527,056

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -403,446

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -102,302
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,527,056
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -403,446
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,398,132 6.05%
פורסט 943,089 2.38%
פסגות 628,780 1.59%
הירשמו לצפייה 207,181 0.52%
הירשמו לצפייה 200,364 0.51%
הירשמו לצפייה 143,692 0.36%
שדרגו את המנוי 121,509 0.31%
שדרגו את המנוי 52,350 0.13%
שדרגו את המנוי 43,190 0.11%
שדרגו את המנוי 31,383 0.08%
שדרגו את המנוי 21,820 0.06%
שדרגו את המנוי 2,538 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,236 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,660,669 26.91%
מגדל 3,166,730 7.99%
הראל 2,268,830 5.73%
הירשמו לצפייה 1,926,430 4.86%
הירשמו לצפייה 1,507,980 3.81%
הירשמו לצפייה 754,062 1.90%
שדרגו את המנוי 545,879 1.38%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 144,649 0.37%
שדרגו את המנוי 102,167 0.26%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
שם חברה: מנדלסון תשתיות
מספר נייר ערך: 1129444
אתר: http://www.iml.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: מסחר
תחום פעילות: מסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים.
משקיע/ה
חברה ציבורית