תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
פורסט 938,634 943,089 4,455  0.47%
מיטב דש 3,831 3,323 -508  -13.26%
הירשמו לצפייה 38,099 35,266 -2,833  -7.44%
הירשמו לצפייה 223,512 212,164 -11,348  -5.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,455

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,689

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 1,874,870 1,904,710 29,841  1.59%
ילין לפידות 386,673 399,851 13,178  3.41%
הירשמו לצפייה 102,128 103,770 1,642  1.61%
הירשמו לצפייה 2,265,470 2,265,690 216  0.01%
הירשמו לצפייה 568,558 565,811 -2,747  -0.48%
שדרגו את המנוי 3,164,650 2,018,740 -1,145,910  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,877

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,148,657

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,455
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,689
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 44,877
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,148,657
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,479,768 8.78%
פורסט 943,089 2.38%
פסגות 744,063 1.88%
הירשמו לצפייה 681,780 1.72%
הירשמו לצפייה 426,212 1.08%
הירשמו לצפייה 212,164 0.54%
שדרגו את המנוי 200,364 0.51%
שדרגו את המנוי 154,444 0.39%
שדרגו את המנוי 43,190 0.11%
שדרגו את המנוי 35,266 0.09%
שדרגו את המנוי 33,025 0.08%
שדרגו את המנוי 3,323 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,537,058 24.07%
הראל 2,265,690 5.72%
מגדל 2,018,740 5.10%
הירשמו לצפייה 1,904,710 4.81%
הירשמו לצפייה 1,511,180 3.81%
הירשמו לצפייה 565,811 1.43%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 399,851 1.01%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 103,770 0.26%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
שם חברה: מנדלסון תשתיות
מספר נייר ערך: 1129444
אתר: http://www.iml.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: מסחר
תחום פעילות: מסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים.
משקיע/ה
חברה ציבורית