תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מנדלסון תשתיות

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר: www.iml.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2020 31.05.2020 שינוי
מגדל 28,177 37,603 9,426  33.45%
פורטה 125,369 126,525 1,156  0.92%
הירשמו לצפייה 2,227 627 -1,600  -71.85%
הירשמו לצפייה 625,637 620,696 -4,941  -0.79%
הירשמו לצפייה 49,012 19,653 -29,359  -59.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10,582

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,900

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,926,430 2,492,590 566,160  29.39%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 144,649 523,364 378,715  261.82%
הירשמו לצפייה 545,879 681,209 135,330  24.79%
הירשמו לצפייה 754,062 789,844 35,782  4.75%
הירשמו לצפייה 3,166,730 3,167,900 1,176  0.04%
שדרגו את המנוי 2,268,830 2,269,390 563  0.02%
שדרגו את המנוי 102,167 94,465 -7,702  -7.54%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,117,726

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,702

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 10,582
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -35,900
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,117,726
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -7,702
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,374,003 5.99%
פורסט 943,089 2.38%
פסגות 620,696 1.57%
הירשמו לצפייה 207,181 0.52%
הירשמו לצפייה 200,364 0.51%
הירשמו לצפייה 143,692 0.36%
שדרגו את המנוי 126,525 0.32%
שדרגו את המנוי 43,190 0.11%
שדרגו את המנוי 37,603 0.09%
שדרגו את המנוי 31,383 0.08%
שדרגו את המנוי 19,653 0.05%
שדרגו את המנוי 627 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,262,704 25.90%
מגדל 3,167,900 8.00%
הפניקס 2,492,590 6.29%
הירשמו לצפייה 2,269,390 5.73%
הירשמו לצפייה 789,844 1.99%
הירשמו לצפייה 681,209 1.72%
שדרגו את המנוי 523,364 1.32%
שדרגו את המנוי 160,679 0.41%
שדרגו את המנוי 94,465 0.24%
שדרגו את המנוי 83,263 0.21%
שם חברה: מנדלסון תשתיות
מספר נייר ערך: 1129444
אתר: http://www.iml.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: מסחר
תחום פעילות: מסחר ושיווק של מוצרים בתחום הובלת זורמים.
משקיע/ה
חברה ציבורית