תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
אקסלנס 2,707 4,183 1,476  54.53%
מגדל 9,985 11,312 1,327  13.29%
הירשמו לצפייה 235 621 386  164.26%
הירשמו לצפייה 1,252 1,434 182  14.54%
הירשמו לצפייה 1,701 1,840 139  8.17%
שדרגו את המנוי 2,010 2,075 65  3.23%
שדרגו את המנוי 69 84 15  21.74%
שדרגו את המנוי 500 450 -50  -10.00%
שדרגו את המנוי 21,579 21,524 -55  -0.25%
שדרגו את המנוי 847 772 -75  -8.85%
שדרגו את המנוי 15,151 15,015 -136  -0.90%
שדרגו את המנוי 1,657 1,510 -147  -8.87%
שדרגו את המנוי 3,725 3,575 -150  -4.03%
שדרגו את המנוי 1,431 1,270 -161  -11.25%
שדרגו את המנוי 562 247 -315  -56.05%
שדרגו את המנוי 58,727 57,570 -1,157  -1.97%
שדרגו את המנוי 2,750 1,366 -1,384  -50.33%
שדרגו את המנוי 9,578 7,838 -1,740  -18.17%
שדרגו את המנוי 13,023 10,255 -2,768  -21.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,590

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,138

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הלמן אלדובי 121 131 10  8.26%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 4,939 4,610 -329  -6.66%
הירשמו לצפייה 4,504 3,981 -523  -11.61%
הירשמו לצפייה 32,068 26,614 -5,454  -17.01%
הירשמו לצפייה 43,194 32,355 -10,839  -25.09%
שדרגו את המנוי 112,841 95,897 -16,944  -15.02%
שדרגו את המנוי 98,402 80,308 -18,094  -18.39%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 10

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -52,183

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,590
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8,138
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 10
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -52,183
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 143,439 6.55%
אלטשולר - שחם 57,570 2.63%
הראל 21,524 0.98%
הירשמו לצפייה 15,015 0.69%
הירשמו לצפייה 11,312 0.52%
הירשמו לצפייה 10,255 0.47%
שדרגו את המנוי 7,838 0.36%
שדרגו את המנוי 4,183 0.19%
שדרגו את המנוי 3,575 0.16%
שדרגו את המנוי 2,075 0.09%
שדרגו את המנוי 1,840 0.08%
שדרגו את המנוי 1,510 0.07%
שדרגו את המנוי 1,434 0.07%
שדרגו את המנוי 1,366 0.06%
שדרגו את המנוי 1,270 0.06%
שדרגו את המנוי 772 0.04%
שדרגו את המנוי 621 0.03%
שדרגו את המנוי 458 0.02%
שדרגו את המנוי 450 0.02%
שדרגו את המנוי 247 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 248,696 11.36%
הפניקס 95,897 4.38%
כלל 80,308 3.67%
הירשמו לצפייה 32,355 1.48%
הירשמו לצפייה 26,614 1.22%
הירשמו לצפייה 4,800 0.22%
שדרגו את המנוי 4,610 0.21%
שדרגו את המנוי 3,981 0.18%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שם חברה: מלם תים
מספר נייר ערך: 156018
אתר: http://www.malamteam.com
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: שרותי מידע
תחום פעילות: שיווק, אחזקה ומתן שרותי מחשב, ובאספקת תוכנה.
משקיע/ה
חברה ציבורית