תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
הראל 12,515 17,770 5,255  41.99%
מיטב דש 6,861 9,385 2,524  36.79%
הירשמו לצפייה 3,271 4,050 779  23.82%
הירשמו לצפייה 834 1,260 426  51.08%
הירשמו לצפייה 1,265 1,689 424  33.52%
שדרגו את המנוי 14,409 14,577 168  1.17%
שדרגו את המנוי 1,407 1,560 153  10.87%
שדרגו את המנוי 5,897 5,985 88  1.49%
שדרגו את המנוי 20 23 3  15.00%
שדרגו את המנוי 3,567 3,570 3  0.08%
שדרגו את המנוי 19,697 19,628 -69  -0.35%
שדרגו את המנוי 547 473 -74  -13.53%
שדרגו את המנוי 2,574 2,479 -95  -3.69%
שדרגו את המנוי 8,082 7,932 -150  -1.86%
שדרגו את המנוי 450 150 -300  -66.67%
שדרגו את המנוי 1,049 717 -332  -31.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 9,823

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,020

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 96,723 120,379 23,656  24.46%
אקסלנס 29,612 36,332 6,720  22.69%
הירשמו לצפייה 131 123 -8  -6.11%
הירשמו לצפייה 51,729 47,424 -4,305  -8.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,313

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 9,823
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 110,682 5.06%
פסגות 19,628 0.90%
הראל 17,770 0.81%
הירשמו לצפייה 14,577 0.67%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 9,385 0.43%
שדרגו את המנוי 7,932 0.36%
שדרגו את המנוי 5,985 0.27%
שדרגו את המנוי 4,500 0.21%
שדרגו את המנוי 4,050 0.18%
שדרגו את המנוי 3,570 0.16%
שדרגו את המנוי 2,479 0.11%
שדרגו את המנוי 1,689 0.08%
שדרגו את המנוי 1,560 0.07%
שדרגו את המנוי 1,260 0.06%
שדרגו את המנוי 717 0.03%
שדרגו את המנוי 694 0.03%
שדרגו את המנוי 473 0.02%
שדרגו את המנוי 451 0.02%
שדרגו את המנוי 150 < 0.01%
שדרגו את המנוי 48 < 0.01%
שדרגו את המנוי 23 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,728 14.37%
הפניקס 120,379 5.50%
כלל 98,401 4.49%
הירשמו לצפייה 47,424 2.17%
הירשמו לצפייה 36,332 1.66%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
שם חברה: מלם תים
מספר נייר ערך: 156018
אתר: http://www.malamteam.com
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: שרותי מידע
תחום פעילות: שיווק, אחזקה ומתן שרותי מחשב, ובאספקת תוכנה.
משקיע/ה
חברה ציבורית