תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
אי.בי.אי. 1,311 3,502 2,191  167.12%
הראל 9,995 11,448 1,453  14.54%
הירשמו לצפייה 680 988 308  45.29%
הירשמו לצפייה 863 1,087 224  25.96%
הירשמו לצפייה 19,504 19,584 80  0.41%
שדרגו את המנוי 531 580 49  9.23%
שדרגו את המנוי 2,899 2,941 42  1.45%
שדרגו את המנוי 1,180 1,168 -12  -1.02%
שדרגו את המנוי 635 600 -35  -5.51%
שדרגו את המנוי 5,601 5,555 -46  -0.82%
שדרגו את המנוי 14,305 14,219 -86  -0.60%
שדרגו את המנוי 6,992 6,771 -221  -3.16%
שדרגו את המנוי 800 576 -224  -28.00%
שדרגו את המנוי 24,762 9,188 -15,574  -62.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,347

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,198

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 90,295 96,723 6,428  7.12%
אקסלנס 27,476 29,612 2,136  7.77%
הירשמו לצפייה 98,402 98,401 -1
הירשמו לצפייה 58,633 51,729 -6,904  -11.77%
הירשמו לצפייה 13,828 131 -13,697  -99.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,602

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,347
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -16,198
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,602
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 94,290 4.31%
פסגות 19,584 0.89%
אלטשולר - שחם 14,219 0.65%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 11,448 0.52%
הירשמו לצפייה 9,188 0.42%
שדרגו את המנוי 6,771 0.31%
שדרגו את המנוי 5,555 0.25%
שדרגו את המנוי 3,502 0.16%
שדרגו את המנוי 2,941 0.13%
שדרגו את המנוי 1,265 0.06%
שדרגו את המנוי 1,168 0.05%
שדרגו את המנוי 1,087 0.05%
שדרגו את המנוי 988 0.05%
שדרגו את המנוי 694 0.03%
שדרגו את המנוי 600 0.03%
שדרגו את המנוי 580 0.03%
שדרגו את המנוי 576 0.03%
שדרגו את המנוי 371 0.02%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 288,665 13.18%
כלל 98,401 4.49%
הפניקס 96,723 4.42%
הירשמו לצפייה 51,729 2.36%
הירשמו לצפייה 29,612 1.35%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית