תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
אקסלנס 1,605 2,478 873  54.39%
אקסיומה 995 1,265 270  27.14%
הירשמו לצפייה 23,053 23,221 168  0.73%
הירשמו לצפייה 3,447 3,600 153  4.44%
הירשמו לצפייה 400 500 100  25.00%
שדרגו את המנוי 1,998 2,086 88  4.40%
שדרגו את המנוי 1,713 1,677 -36  -2.10%
שדרגו את המנוי 77 39 -38  -49.35%
שדרגו את המנוי 3,428 3,385 -43  -1.25%
שדרגו את המנוי 618 562 -56  -9.06%
שדרגו את המנוי 10,269 10,135 -134  -1.30%
שדרגו את המנוי 1,350 1,093 -257  -19.04%
שדרגו את המנוי 3,141 2,689 -452  -14.39%
שדרגו את המנוי 16,857 15,870 -987  -5.86%
שדרגו את המנוי 10,947 8,001 -2,946  -26.91%
שדרגו את המנוי 56,445 22,748 -33,697  -59.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,652

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -38,646

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
כלל 98,401 98,402 1
הלמן אלדובי 123 121 -2  -1.63%
הירשמו לצפייה 5,000 4,939 -61  -1.22%
הירשמו לצפייה 47,424 43,194 -4,230  -8.92%
הירשמו לצפייה 36,332 32,068 -4,264  -11.74%
שדרגו את המנוי 120,379 112,841 -7,538  -6.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,095

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,652
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -38,646
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,095
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 115,379 5.27%
הראל 23,221 1.06%
אלטשולר - שחם 22,748 1.04%
הירשמו לצפייה 15,870 0.72%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 10,135 0.46%
שדרגו את המנוי 8,001 0.37%
שדרגו את המנוי 3,600 0.16%
שדרגו את המנוי 3,385 0.15%
שדרגו את המנוי 2,689 0.12%
שדרגו את המנוי 2,478 0.11%
שדרגו את המנוי 2,086 0.10%
שדרגו את המנוי 1,677 0.08%
שדרגו את המנוי 1,265 0.06%
שדרגו את המנוי 1,260 0.06%
שדרגו את המנוי 1,093 0.05%
שדרגו את המנוי 562 0.03%
שדרגו את המנוי 500 0.02%
שדרגו את המנוי 458 0.02%
שדרגו את המנוי 270 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 69 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 303,434 13.86%
הפניקס 112,841 5.15%
כלל 98,402 4.49%
הירשמו לצפייה 43,194 1.97%
הירשמו לצפייה 32,068 1.46%
הירשמו לצפייה 4,939 0.23%
שדרגו את המנוי 4,800 0.22%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 121 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית