תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 14,577 18,487 3,910  26.82%
הראל 20,057 22,410 2,353  11.73%
הירשמו לצפייה 1,689 2,583 894  52.93%
הירשמו לצפייה 5,098 5,847 749  14.69%
הירשמו לצפייה 12,015 12,265 250  2.08%
שדרגו את המנוי 4,500 4,700 200  4.44%
שדרגו את המנוי 12,253 12,428 175  1.43%
שדרגו את המנוי 451 618 167  37.03%
שדרגו את המנוי 1,832 1,964 132  7.21%
שדרגו את המנוי 1,300 1,328 28  2.15%
שדרגו את המנוי 1,265 1,277 12  0.95%
שדרגו את המנוי 33 39 6  18.18%
שדרגו את המנוי 3,053 3,036 -17  -0.56%
שדרגו את המנוי 150 100 -50  -33.33%
שדרגו את המנוי 435 124 -311  -71.49%
שדרגו את המנוי 2,439 2,071 -368  -15.09%
שדרגו את המנוי 2,975 2,417 -558  -18.76%
שדרגו את המנוי 19,534 18,905 -629  -3.22%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,876

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,933

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 96,723 120,379 23,656  24.46%
אקסלנס 29,612 36,332 6,720  22.69%
הירשמו לצפייה 131 123 -8  -6.11%
הירשמו לצפייה 51,729 47,424 -4,305  -8.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,313

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 8,876
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 125,897 5.75%
הראל 22,410 1.02%
פסגות 18,905 0.86%
הירשמו לצפייה 18,487 0.84%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 12,428 0.57%
שדרגו את המנוי 12,265 0.56%
שדרגו את המנוי 5,847 0.27%
שדרגו את המנוי 4,700 0.21%
שדרגו את המנוי 3,036 0.14%
שדרגו את המנוי 2,583 0.12%
שדרגו את המנוי 2,417 0.11%
שדרגו את המנוי 2,071 0.09%
שדרגו את המנוי 1,964 0.09%
שדרגו את המנוי 1,328 0.06%
שדרגו את המנוי 1,277 0.06%
שדרגו את המנוי 808 0.04%
שדרגו את המנוי 717 0.03%
שדרגו את המנוי 618 0.03%
שדרגו את המנוי 124 < 0.01%
שדרגו את המנוי 100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 40 < 0.01%
שדרגו את המנוי 39 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,728 14.37%
הפניקס 120,379 5.50%
כלל 98,401 4.49%
הירשמו לצפייה 47,424 2.17%
הירשמו לצפייה 36,332 1.66%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית