תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אושן 2,145 3,271 1,126  52.49%
הראל 12,171 12,515 344  2.83%
הירשמו לצפייה 5,734 5,897 163  2.84%
הירשמו לצפייה 1,335 1,407 72  5.39%
הירשמו לצפייה 3,534 3,567 33  0.93%
שדרגו את המנוי 811 834 23  2.84%
שדרגו את המנוי 6,855 6,861 6  0.09%
שדרגו את המנוי 477 451 -26  -5.45%
שדרגו את המנוי 19,921 19,697 -224  -1.12%
שדרגו את המנוי 2,905 2,574 -331  -11.39%
שדרגו את המנוי 8,843 8,082 -761  -8.61%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,342

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 96,723 120,379 23,656  24.46%
אקסלנס 29,612 36,332 6,720  22.69%
הירשמו לצפייה 131 123 -8  -6.11%
הירשמו לצפייה 51,729 47,424 -4,305  -8.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,376

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,313

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,342
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,376
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,313
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 97,353 4.45%
פסגות 19,697 0.90%
אלטשולר - שחם 14,409 0.66%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 12,515 0.57%
הירשמו לצפייה 8,082 0.37%
שדרגו את המנוי 6,861 0.31%
שדרגו את המנוי 5,897 0.27%
שדרגו את המנוי 3,567 0.16%
שדרגו את המנוי 3,271 0.15%
שדרגו את המנוי 2,574 0.12%
שדרגו את המנוי 1,407 0.06%
שדרגו את המנוי 1,265 0.06%
שדרגו את המנוי 1,049 0.05%
שדרגו את המנוי 834 0.04%
שדרגו את המנוי 694 0.03%
שדרגו את המנוי 547 0.02%
שדרגו את המנוי 451 0.02%
שדרגו את המנוי 450 0.02%
שדרגו את המנוי 30 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 314,728 14.37%
הפניקס 120,379 5.50%
כלל 98,401 4.49%
הירשמו לצפייה 47,424 2.17%
הירשמו לצפייה 36,332 1.66%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 123 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית