תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
הראל 853 6,456 5,603  656.86%
מגדל 8,064 9,296 1,232  15.28%
הירשמו לצפייה 910 1,130 220  24.18%
הירשמו לצפייה 466 681 215  46.14%
הירשמו לצפייה 301 438 137  45.51%
שדרגו את המנוי 764 884 120  15.71%
שדרגו את המנוי 2,408 2,475 67  2.78%
שדרגו את המנוי 7,229 7,280 51  0.71%
שדרגו את המנוי 1,283 1,278 -5  -0.39%
שדרגו את המנוי 659 504 -155  -23.52%
שדרגו את המנוי 965 694 -271  -28.08%
שדרגו את המנוי 19,516 17,949 -1,567  -8.03%
שדרגו את המנוי 34,038 29,919 -4,119  -12.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,645

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,117

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 86,287 98,402 12,115  14.04%
פסגות 2,182 2,533 351  16.09%
הירשמו לצפייה 58,464 58,633 169  0.29%
הירשמו לצפייה 13,715 13,828 113  0.82%
הירשמו לצפייה 27,588 27,476 -112  -0.41%
שדרגו את המנוי 93,371 90,295 -3,076  -3.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 12,748

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,188

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,645
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,117
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 12,748
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,188
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 108,537 4.96%
מור 29,919 1.37%
פסגות 17,949 0.82%
הירשמו לצפייה 14,350 0.66%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 9,296 0.42%
שדרגו את המנוי 7,280 0.33%
שדרגו את המנוי 6,456 0.29%
שדרגו את המנוי 2,475 0.11%
שדרגו את המנוי 1,278 0.06%
שדרגו את המנוי 1,130 0.05%
שדרגו את המנוי 884 0.04%
שדרגו את המנוי 800 0.04%
שדרגו את המנוי 694 0.03%
שדרגו את המנוי 681 0.03%
שדרגו את המנוי 650 0.03%
שדרגו את המנוי 504 0.02%
שדרגו את המנוי 438 0.02%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 301,152 13.75%
כלל 98,402 4.49%
הפניקס 90,295 4.12%
הירשמו לצפייה 58,633 2.68%
הירשמו לצפייה 27,476 1.25%
הירשמו לצפייה 13,828 0.63%
שדרגו את המנוי 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 449 0.02%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית