תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פסגות 17,952 19,504 1,552  8.65%
הראל 9,655 9,995 340  3.52%
הירשמו לצפייה 5,332 5,601 269  5.05%
הירשמו לצפייה 586 800 214  36.52%
הירשמו לצפייה 14,121 14,305 184  1.30%
שדרגו את המנוי 681 863 182  26.73%
שדרגו את המנוי 2,769 2,899 130  4.69%
שדרגו את המנוי 1,062 1,180 118  11.11%
שדרגו את המנוי 1,208 1,311 103  8.53%
שדרגו את המנוי 1,278 1,265 -13  -1.02%
שדרגו את המנוי 653 531 -122  -18.68%
שדרגו את המנוי 826 680 -146  -17.68%
שדרגו את המנוי 7,246 6,992 -254  -3.51%
שדרגו את המנוי 26,167 24,762 -1,405  -5.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,092

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,940

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 90,295 96,723 6,428  7.12%
אקסלנס 27,476 29,612 2,136  7.77%
הירשמו לצפייה 98,402 98,401 -1
הירשמו לצפייה 58,633 51,729 -6,904  -11.77%
הירשמו לצפייה 13,828 131 -13,697  -99.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 8,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,602

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,092
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,940
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 8,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,602
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 105,770 4.83%
מור 24,762 1.13%
פסגות 19,504 0.89%
הירשמו לצפייה 14,305 0.65%
הירשמו לצפייה 13,733 0.63%
הירשמו לצפייה 9,995 0.46%
שדרגו את המנוי 6,992 0.32%
שדרגו את המנוי 5,601 0.26%
שדרגו את המנוי 2,899 0.13%
שדרגו את המנוי 1,311 0.06%
שדרגו את המנוי 1,265 0.06%
שדרגו את המנוי 1,180 0.05%
שדרגו את המנוי 863 0.04%
שדרגו את המנוי 800 0.04%
שדרגו את המנוי 694 0.03%
שדרגו את המנוי 680 0.03%
שדרגו את המנוי 635 0.03%
שדרגו את המנוי 531 0.02%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 288,665 13.18%
כלל 98,401 4.49%
הפניקס 96,723 4.42%
הירשמו לצפייה 51,729 2.36%
הירשמו לצפייה 29,612 1.35%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 4,504 0.21%
שדרגו את המנוי 2,533 0.12%
שדרגו את המנוי 131 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית