תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2018 28.02.2018 שינוי
מיטב דש 10,675 11,947 1,272  11.92%
אי.בי.אי. 1,030 1,996 966  93.79%
הירשמו לצפייה 1,473 1,927 454  30.82%
הירשמו לצפייה 175 350 175  100.00%
הירשמו לצפייה 785 929 144  18.34%
שדרגו את המנוי 3,127 3,264 137  4.38%
שדרגו את המנוי 241 371 130  53.94%
שדרגו את המנוי 12,478 12,606 128  1.03%
שדרגו את המנוי 219 235 16  7.31%
שדרגו את המנוי 11,913 11,718 -195  -1.64%
שדרגו את המנוי 54,240 53,060 -1,180  -2.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,422

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,375

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 123,616 142,731 19,115  15.46%
מיטב דש 270 600 330  122.22%
הירשמו לצפייה 61 155 94  154.10%
הירשמו לצפייה 52,137 52,136 -1
הירשמו לצפייה 261 255 -6  -2.30%
שדרגו את המנוי 352 345 -7  -1.99%
שדרגו את המנוי 81 32 -49  -60.49%
שדרגו את המנוי 292 135 -157  -53.77%
שדרגו את המנוי 65,427 61,753 -3,674  -5.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,539

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,894

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,422
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,375
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 19,539
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,894
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 103,240 4.75%
מור 53,060 2.44%
מגדל 12,606 0.58%
הירשמו לצפייה 11,947 0.55%
הירשמו לצפייה 11,718 0.54%
הירשמו לצפייה 3,264 0.15%
שדרגו את המנוי 2,945 0.14%
שדרגו את המנוי 1,996 0.09%
שדרגו את המנוי 1,927 0.09%
שדרגו את המנוי 1,400 0.06%
שדרגו את המנוי 929 0.04%
שדרגו את המנוי 371 0.02%
שדרגו את המנוי 350 0.02%
שדרגו את המנוי 320 0.01%
שדרגו את המנוי 235 0.01%
שדרגו את המנוי 163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 280,309 12.91%
הפניקס 142,731 6.57%
ילין לפידות 61,753 2.84%
הירשמו לצפייה 52,136 2.40%
הירשמו לצפייה 6,204 0.29%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,206 0.06%
שדרגו את המנוי 1,124 0.05%
שדרגו את המנוי 1,121 0.05%
שדרגו את המנוי 953 0.04%
שדרגו את המנוי 761 0.04%
שדרגו את המנוי 666 0.03%
שדרגו את המנוי 600 0.03%
שדרגו את המנוי 515 0.02%
שדרגו את המנוי 501 0.02%
שדרגו את המנוי 484 0.02%
שדרגו את המנוי 345 0.02%
שדרגו את המנוי 255 0.01%
שדרגו את המנוי 230 0.01%
שדרגו את המנוי 218 0.01%
שדרגו את המנוי 201 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית