תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אדמונד דה רוטשילד 337 1,987 1,650  489.61%
מור 34,571 35,071 500  1.45%
הירשמו לצפייה 394 757 363  92.13%
הירשמו לצפייה 12,053 12,287 234  1.94%
הירשמו לצפייה 1,027 1,104 77  7.50%
שדרגו את המנוי 7,726 7,754 28  0.36%
שדרגו את המנוי 174 158 -16  -9.20%
שדרגו את המנוי 420 400 -20  -4.76%
שדרגו את המנוי 1,351 1,326 -25  -1.85%
שדרגו את המנוי 1,762 843 -919  -52.16%
שדרגו את המנוי 17,123 16,002 -1,121  -6.55%
שדרגו את המנוי 4,496 3,257 -1,239  -27.56%
שדרגו את המנוי 52,120 48,795 -3,325  -6.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,852

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,665

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
כלל 52,136 64,100 11,964  22.95%
הפניקס 117,836 120,659 2,823  2.40%
הירשמו לצפייה 1,618 1,804 186  11.50%
הירשמו לצפייה 13,506 13,674 168  1.24%
הירשמו לצפייה 555 340 -215  -38.74%
שדרגו את המנוי 666 372 -294  -44.14%
שדרגו את המנוי 751 354 -397  -52.86%
שדרגו את המנוי 60,685 60,241 -444  -0.73%
שדרגו את המנוי 603 2 -601  -99.67%
שדרגו את המנוי 6,047 1,771 -4,276  -70.71%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,141

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,227

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,852
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,665
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,141
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,227
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 131,259 5.99%
פסגות 48,795 2.23%
מור 35,071 1.60%
הירשמו לצפייה 16,002 0.73%
הירשמו לצפייה 12,287 0.56%
הירשמו לצפייה 7,754 0.35%
שדרגו את המנוי 3,257 0.15%
שדרגו את המנוי 1,987 0.09%
שדרגו את המנוי 1,326 0.06%
שדרגו את המנוי 1,104 0.05%
שדרגו את המנוי 965 0.04%
שדרגו את המנוי 843 0.04%
שדרגו את המנוי 757 0.03%
שדרגו את המנוי 539 0.02%
שדרגו את המנוי 400 0.02%
שדרגו את המנוי 158 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 274,598 12.54%
הפניקס 120,659 5.51%
כלל 64,100 2.93%
הירשמו לצפייה 60,241 2.75%
הירשמו לצפייה 13,674 0.62%
הירשמו לצפייה 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,804 0.08%
שדרגו את המנוי 1,771 0.08%
שדרגו את המנוי 1,121 0.05%
שדרגו את המנוי 501 0.02%
שדרגו את המנוי 484 0.02%
שדרגו את המנוי 449 0.02%
שדרגו את המנוי 372 0.02%
שדרגו את המנוי 354 0.02%
שדרגו את המנוי 340 0.02%
שדרגו את המנוי 230 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 160 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית