תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.04.2018 שינוי
מגדל 12,499 18,374 5,875  47.00%
מיטב דש 12,168 13,098 930  7.64%
הירשמו לצפייה 3,359 3,652 293  8.72%
הירשמו לצפייה 25,620 25,814 194  0.76%
הירשמו לצפייה 934 1,001 67  7.17%
שדרגו את המנוי 1,954 1,937 -17  -0.87%
שדרגו את המנוי 1,853 1,780 -73  -3.94%
שדרגו את המנוי 11,718 11,454 -264  -2.25%
שדרגו את המנוי 52,726 49,050 -3,676  -6.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 7,359

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,030

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 155 5,475 5,320  3,432.26%
פסגות 1,124 1,368 244  21.71%
הירשמו לצפייה 953 952 -1  -0.10%
הירשמו לצפייה 201 176 -25  -12.44%
הירשמו לצפייה 1,206 603 -603  -50.00%
שדרגו את המנוי 61,753 60,685 -1,068  -1.73%
שדרגו את המנוי 5,000 500 -4,500  -90.00%
שדרגו את המנוי 142,731 112,983 -29,748  -20.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,945

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 7,359
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,030
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,945
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 132,216 6.04%
מור 49,050 2.24%
פסגות 25,814 1.18%
הירשמו לצפייה 18,374 0.84%
הירשמו לצפייה 13,098 0.60%
הירשמו לצפייה 11,454 0.52%
שדרגו את המנוי 3,780 0.17%
שדרגו את המנוי 3,652 0.17%
שדרגו את המנוי 1,937 0.09%
שדרגו את המנוי 1,780 0.08%
שדרגו את המנוי 1,300 0.06%
שדרגו את המנוי 1,001 0.05%
שדרגו את המנוי 400 0.02%
שדרגו את המנוי 371 0.02%
שדרגו את המנוי 163 < 0.01%
שדרגו את המנוי 33 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 263,716 12.04%
הפניקס 112,983 5.16%
ילין לפידות 60,685 2.77%
הירשמו לצפייה 52,136 2.38%
הירשמו לצפייה 13,000 0.59%
הירשמו לצפייה 6,204 0.28%
שדרגו את המנוי 5,475 0.25%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,368 0.06%
שדרגו את המנוי 1,121 0.05%
שדרגו את המנוי 952 0.04%
שדרגו את המנוי 761 0.03%
שדרגו את המנוי 666 0.03%
שדרגו את המנוי 603 0.03%
שדרגו את המנוי 600 0.03%
שדרגו את המנוי 515 0.02%
שדרגו את המנוי 501 0.02%
שדרגו את המנוי 500 0.02%
שדרגו את המנוי 484 0.02%
שדרגו את המנוי 449 0.02%
שדרגו את המנוי 345 0.02%
שדרגו את המנוי 255 0.01%
שדרגו את המנוי 250 0.01%
שדרגו את המנוי 230 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית