תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2018 31.08.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 17,504 18,740 1,236  7.06%
פסגות 51,362 52,197 835  1.63%
הירשמו לצפייה 1,046 1,127 81  7.74%
הירשמו לצפייה 11,762 11,804 42  0.36%
הירשמו לצפייה 442 479 37  8.37%
שדרגו את המנוי 21 15 -6  -28.57%
שדרגו את המנוי 430 400 -30  -6.98%
שדרגו את המנוי 955 914 -41  -4.29%
שדרגו את המנוי 1,546 1,440 -106  -6.86%
שדרגו את המנוי 546 232 -314  -57.51%
שדרגו את המנוי 8,482 8,141 -341  -4.02%
שדרגו את המנוי 39,779 39,384 -395  -0.99%
שדרגו את המנוי 17,672 14,627 -3,045  -17.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,231

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,278

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 500 5,000 4,500  900.00%
הפניקס 112,983 113,599 616  0.55%
הירשמו לצפייה 13,000 13,506 506  3.89%
הירשמו לצפייה 1,368 1,618 250  18.27%
הירשמו לצפייה 761 751 -10  -1.31%
שדרגו את המנוי 255 114 -141  -55.29%
שדרגו את המנוי 153 1 -152  -99.35%
שדרגו את המנוי 6,204 6,047 -157  -2.53%
שדרגו את המנוי 600 340 -260  -43.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,872

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -720

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,231
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -4,278
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,872
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -720
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 150,750 6.89%
פסגות 52,197 2.38%
מור 39,384 1.80%
הירשמו לצפייה 18,740 0.86%
הירשמו לצפייה 14,627 0.67%
הירשמו לצפייה 11,804 0.54%
שדרגו את המנוי 8,141 0.37%
שדרגו את המנוי 1,440 0.07%
שדרגו את המנוי 1,127 0.05%
שדרגו את המנוי 965 0.04%
שדרגו את המנוי 914 0.04%
שדרגו את המנוי 479 0.02%
שדרגו את המנוי 400 0.02%
שדרגו את המנוי 256 0.01%
שדרגו את המנוי 232 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 261,175 11.93%
הפניקס 113,599 5.19%
ילין לפידות 60,685 2.77%
הירשמו לצפייה 52,136 2.38%
הירשמו לצפייה 13,506 0.62%
הירשמו לצפייה 6,047 0.28%
שדרגו את המנוי 5,000 0.23%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,618 0.07%
שדרגו את המנוי 1,121 0.05%
שדרגו את המנוי 751 0.03%
שדרגו את המנוי 666 0.03%
שדרגו את המנוי 603 0.03%
שדרגו את המנוי 501 0.02%
שדרגו את המנוי 484 0.02%
שדרגו את המנוי 449 0.02%
שדרגו את המנוי 340 0.02%
שדרגו את המנוי 250 0.01%
שדרגו את המנוי 230 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 114 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית