תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מלם תים

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: שרותי מידע

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2018 30.06.2018 שינוי
פסגות 36,527 50,820 14,293  39.13%
פורסט 8,581 10,944 2,363  27.54%
הירשמו לצפייה 18,214 18,735 521  2.86%
הירשמו לצפייה 33 21 -12  -36.36%
הירשמו לצפייה 834 817 -17  -2.04%
שדרגו את המנוי 1,664 1,621 -43  -2.58%
שדרגו את המנוי 2,746 2,537 -209  -7.61%
שדרגו את המנוי 371 155 -216  -58.22%
שדרגו את המנוי 12,659 11,179 -1,480  -11.69%
שדרגו את המנוי 3,120 1,069 -2,051  -65.74%
שדרגו את המנוי 46,190 40,725 -5,465  -11.83%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,177

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -9,493

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אי.בי.אי. 155 5,475 5,320  3,432.26%
פסגות 1,124 1,368 244  21.71%
הירשמו לצפייה 953 952 -1  -0.10%
הירשמו לצפייה 201 176 -25  -12.44%
הירשמו לצפייה 1,206 603 -603  -50.00%
שדרגו את המנוי 61,753 60,685 -1,068  -1.73%
שדרגו את המנוי 5,000 500 -4,500  -90.00%
שדרגו את המנוי 142,731 112,983 -29,748  -20.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,564

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -35,945

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 17,177
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -9,493
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,564
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -35,945
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 152,482 6.96%
פסגות 50,820 2.32%
מור 40,725 1.86%
הירשמו לצפייה 18,735 0.86%
הירשמו לצפייה 11,454 0.52%
הירשמו לצפייה 11,179 0.51%
שדרגו את המנוי 10,944 0.50%
שדרגו את המנוי 2,537 0.12%
שדרגו את המנוי 1,621 0.07%
שדרגו את המנוי 1,069 0.05%
שדרגו את המנוי 929 0.04%
שדרגו את המנוי 817 0.04%
שדרגו את המנוי 552 0.03%
שדרגו את המנוי 500 0.02%
שדרגו את המנוי 415 0.02%
שדרגו את המנוי 155 < 0.01%
שדרגו את המנוי 21 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 263,716 12.04%
הפניקס 112,983 5.16%
ילין לפידות 60,685 2.77%
הירשמו לצפייה 52,136 2.38%
הירשמו לצפייה 13,000 0.59%
הירשמו לצפייה 6,204 0.28%
שדרגו את המנוי 5,475 0.25%
שדרגו את המנוי 2,002 0.09%
שדרגו את המנוי 1,368 0.06%
שדרגו את המנוי 1,121 0.05%
שדרגו את המנוי 952 0.04%
שדרגו את המנוי 761 0.03%
שדרגו את המנוי 666 0.03%
שדרגו את המנוי 603 0.03%
שדרגו את המנוי 600 0.03%
שדרגו את המנוי 515 0.02%
שדרגו את המנוי 501 0.02%
שדרגו את המנוי 500 0.02%
שדרגו את המנוי 484 0.02%
שדרגו את המנוי 449 0.02%
שדרגו את המנוי 345 0.02%
שדרגו את המנוי 255 0.01%
שדרגו את המנוי 250 0.01%
שדרגו את המנוי 230 0.01%
שדרגו את המנוי 218 < 0.01%
שדרגו את המנוי 176 < 0.01%
שדרגו את המנוי 171 < 0.01%
שדרגו את המנוי 170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 153 < 0.01%
שדרגו את המנוי 144 < 0.01%
שדרגו את המנוי 135 < 0.01%
שדרגו את המנוי 89 < 0.01%
שדרגו את המנוי 84 < 0.01%
שדרגו את המנוי 75 < 0.01%
שדרגו את המנוי 67 < 0.01%
שדרגו את המנוי 60 < 0.01%
שדרגו את המנוי 57 < 0.01%
שדרגו את המנוי 32 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית