תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
הראל 443,443 474,991 31,548  7.11%
אקסלנס 721,224 745,385 24,161  3.35%
הירשמו לצפייה 1,272,400 1,290,630 18,222  1.43%
הירשמו לצפייה 317,817 331,997 14,180  4.46%
הירשמו לצפייה 38,049 38,549 500  1.31%
שדרגו את המנוי 28,500 28,000 -500  -1.75%
שדרגו את המנוי 6,420 4,887 -1,533  -23.88%
שדרגו את המנוי 538,932 536,182 -2,750  -0.51%
שדרגו את המנוי 107,934 85,678 -22,256  -20.62%
שדרגו את המנוי 845,648 787,746 -57,902  -6.85%
שדרגו את המנוי 465,020 375,879 -89,141  -19.17%
שדרגו את המנוי 170,078 72,846 -97,232  -57.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 88,611

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -271,314

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
ק.ל.ע חברה לניהול קרן השתלמות לעובדים הסוציאליים 72,853 109,122 36,269  49.78%
הפניקס 4,031,420 4,066,390 34,971  0.87%
הירשמו לצפייה 13,790,500 13,802,200 11,707  0.08%
הירשמו לצפייה 1,638,180 1,646,610 8,432  0.51%
הירשמו לצפייה 394,575 398,065 3,490  0.88%
שדרגו את המנוי 183,648 184,588 940  0.51%
שדרגו את המנוי 14,309 14,276 -33  -0.23%
שדרגו את המנוי 210,081 198,005 -12,076  -5.75%
שדרגו את המנוי 277,703 264,155 -13,548  -4.88%
שדרגו את המנוי 216,016 177,815 -38,201  -17.68%
שדרגו את המנוי 1,188,830 1,144,900 -43,927  -3.70%
שדרגו את המנוי 906,907 835,294 -71,613  -7.90%
שדרגו את המנוי 2,274,230 2,195,290 -78,943  -3.47%
שדרגו את המנוי 382,230 277,571 -104,659  -27.38%
שדרגו את המנוי 6,102,640 5,905,460 -197,187  -3.23%
שדרגו את המנוי 4,022,500 1,122,560 -2,899,940  -72.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 95,809

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,460,127

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 88,611
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -271,314
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 95,809
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,460,127
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,915,713 5.53%
ילין לפידות 2,922,620 2.04%
אי.בי.אי. 1,290,630 0.90%
הירשמו לצפייה 787,746 0.55%
הירשמו לצפייה 745,385 0.52%
הירשמו לצפייה 536,182 0.37%
שדרגו את המנוי 474,991 0.33%
שדרגו את המנוי 375,879 0.26%
שדרגו את המנוי 331,997 0.23%
שדרגו את המנוי 85,678 0.06%
שדרגו את המנוי 72,846 0.05%
שדרגו את המנוי 70,063 0.05%
שדרגו את המנוי 38,549 0.03%
שדרגו את המנוי 38,417 0.03%
שדרגו את המנוי 34,000 0.02%
שדרגו את המנוי 28,000 0.02%
שדרגו את המנוי 18,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16,977 0.01%
שדרגו את המנוי 14,957 0.01%
שדרגו את המנוי 12,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,349 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,887 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,258,512 26.74%
מנורה 13,802,200 9.65%
הראל 5,905,460 4.13%
הירשמו לצפייה 4,066,390 2.84%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
הירשמו לצפייה 2,195,290 1.53%
שדרגו את המנוי 1,646,610 1.15%
שדרגו את המנוי 1,144,900 0.80%
שדרגו את המנוי 1,122,560 0.78%
שדרגו את המנוי 835,294 0.58%
שדרגו את המנוי 398,065 0.28%
שדרגו את המנוי 312,356 0.22%
שדרגו את המנוי 277,571 0.19%
שדרגו את המנוי 264,155 0.18%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 202,042 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 198,005 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 184,588 0.13%
שדרגו את המנוי 177,815 0.12%
שדרגו את המנוי 169,814 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 109,122 0.08%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 50,125 0.04%
שדרגו את המנוי 41,614 0.03%
שדרגו את המנוי 41,476 0.03%
שדרגו את המנוי 36,025 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 28,307 0.02%
שדרגו את המנוי 28,088 0.02%
שדרגו את המנוי 24,065 0.02%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 15,212 0.01%
שדרגו את המנוי 14,276 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית