תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
מגדל 620,060 655,377 35,317  5.70%
ברומטר 71,374 85,284 13,910  19.49%
הירשמו לצפייה 339,727 351,802 12,075  3.55%
הירשמו לצפייה 839,066 850,430 11,364  1.35%
הירשמו לצפייה 41,049 52,201 11,152  27.17%
שדרגו את המנוי 61,236 70,708 9,472  15.47%
שדרגו את המנוי 301,215 308,980 7,765  2.58%
שדרגו את המנוי 215,914 219,088 3,174  1.47%
שדרגו את המנוי 9,918 9,756 -162  -1.63%
שדרגו את המנוי 124,089 122,502 -1,587  -1.28%
שדרגו את המנוי 976,074 960,168 -15,906  -1.63%
שדרגו את המנוי 1,055,090 1,008,950 -46,136  -4.37%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 104,229

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,791

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 433,541 3,256,740 2,823,200  651.20%
ילין לפידות 771,921 2,391,990 1,620,070  209.87%
הירשמו לצפייה 91,664 967,346 875,682  955.32%
הירשמו לצפייה 3,370,900 4,022,500 651,602  19.33%
הירשמו לצפייה 701,260 906,907 205,647  29.33%
שדרגו את המנוי 267,666 394,575 126,909  47.41%
שדרגו את המנוי 144,507 205,866 61,359  42.46%
שדרגו את המנוי 130,238 183,648 53,410  41.01%
שדרגו את המנוי 261,852 312,356 50,504  19.29%
שדרגו את המנוי 122,640 164,724 42,084  34.32%
שדרגו את המנוי 2,170 41,614 39,444  1,817.70%
שדרגו את המנוי 159,653 189,286 29,633  18.56%
שדרגו את המנוי 191,846 216,016 24,170  12.60%
שדרגו את המנוי 54,690 77,362 22,672  41.46%
שדרגו את המנוי 51,139 72,853 21,714  42.46%
שדרגו את המנוי 149,523 170,887 21,364  14.29%
שדרגו את המנוי 45,231 62,283 17,052  37.70%
שדרגו את המנוי 36,722 50,125 13,403  36.50%
שדרגו את המנוי 29,551 41,476 11,925  40.35%
שדרגו את המנוי 24,898 36,025 11,127  44.69%
שדרגו את המנוי 21,478 30,362 8,884  41.36%
שדרגו את המנוי 264,788 273,307 8,519  3.22%
שדרגו את המנוי 19,937 28,088 8,151  40.88%
שדרגו את המנוי 16,762 24,065 7,303  43.57%
שדרגו את המנוי 21,968 28,307 6,339  28.86%
שדרגו את המנוי 14,242,100 14,246,300 4,227  0.03%
שדרגו את המנוי 6,370 8,938 2,568  40.31%
שדרגו את המנוי 15,517 14,802 -715  -4.61%
שדרגו את המנוי 16,178 15,212 -966  -5.97%
שדרגו את המנוי 219,119 216,845 -2,274  -1.04%
שדרגו את המנוי 6,107,660 6,102,070 -5,595  -0.09%
שדרגו את המנוי 506,993 273,365 -233,628  -46.08%
שדרגו את המנוי 2,283,860 1,876,270 -407,594  -17.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,768,962

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -650,772

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 104,229
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,791
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 6,768,962
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -650,772
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,390,476 5.87%
ילין לפידות 3,576,310 2.50%
פסגות 1,008,950 0.71%
הירשמו לצפייה 960,168 0.67%
הירשמו לצפייה 850,430 0.59%
הירשמו לצפייה 655,377 0.46%
שדרגו את המנוי 351,802 0.25%
שדרגו את המנוי 308,980 0.22%
שדרגו את המנוי 219,088 0.15%
שדרגו את המנוי 122,502 0.09%
שדרגו את המנוי 85,284 0.06%
שדרגו את המנוי 70,708 0.05%
שדרגו את המנוי 52,201 0.04%
שדרגו את המנוי 51,593 0.04%
שדרגו את המנוי 44,371 0.03%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 9,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,590,368 29.07%
מנורה 14,246,300 9.96%
הראל 6,102,070 4.27%
הירשמו לצפייה 4,022,500 2.81%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
הירשמו לצפייה 3,256,740 2.28%
שדרגו את המנוי 2,391,990 1.67%
שדרגו את המנוי 1,876,270 1.31%
שדרגו את המנוי 967,346 0.68%
שדרגו את המנוי 906,907 0.63%
שדרגו את המנוי 394,575 0.28%
שדרגו את המנוי 382,230 0.27%
שדרגו את המנוי 312,356 0.22%
שדרגו את המנוי 273,365 0.19%
שדרגו את המנוי 273,307 0.19%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 216,845 0.15%
שדרגו את המנוי 216,016 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 183,648 0.13%
שדרגו את המנוי 170,887 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 77,362 0.05%
שדרגו את המנוי 72,853 0.05%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 50,125 0.04%
שדרגו את המנוי 41,614 0.03%
שדרגו את המנוי 41,476 0.03%
שדרגו את המנוי 36,025 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 28,307 0.02%
שדרגו את המנוי 28,088 0.02%
שדרגו את המנוי 24,065 0.02%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 15,212 0.01%
שדרגו את המנוי 14,802 0.01%
שדרגו את המנוי 8,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית