תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
הראל 1,149,940 1,256,880 106,941  9.30%
אי.בי.אי. 1,818,760 1,920,010 101,253  5.57%
הירשמו לצפייה 269,282 316,846 47,564  17.66%
הירשמו לצפייה 36,715 74,264 37,549  102.27%
הירשמו לצפייה 93,278 105,185 11,907  12.77%
שדרגו את המנוי 10,000 20,500 10,500  105.00%
שדרגו את המנוי 9,000 18,000 9,000  100.00%
שדרגו את המנוי 316,735 320,986 4,251  1.34%
שדרגו את המנוי 716,017 718,008 1,991  0.28%
שדרגו את המנוי 116,756 116,056 -700  -0.60%
שדרגו את המנוי 39,756 38,417 -1,339  -3.37%
שדרגו את המנוי 73,347 70,647 -2,700  -3.68%
שדרגו את המנוי 672,398 667,636 -4,762  -0.71%
שדרגו את המנוי 276,128 269,068 -7,060  -2.56%
שדרגו את המנוי 15,000 5,000 -10,000  -66.67%
שדרגו את המנוי 999,987 943,734 -56,253  -5.63%
שדרגו את המנוי 3,418,290 3,294,450 -123,837  -3.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 330,956

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -206,651

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 3,256,740 4,031,420 774,676  23.79%
אקסלנס 967,346 1,188,830 221,485  22.90%
הירשמו לצפייה 273,307 277,703 4,396  1.61%
הירשמו לצפייה 6,102,070 6,102,640 579  0.01%
הירשמו לצפייה 3,739,860 3,739,860 1
שדרגו את המנוי 14,802 14,309 -493  -3.33%
שדרגו את המנוי 170,887 169,814 -1,073  -0.63%
שדרגו את המנוי 216,845 210,081 -6,764  -3.12%
שדרגו את המנוי 273,365 202,042 -71,323  -26.09%
שדרגו את המנוי 2,391,990 2,274,230 -117,760  -4.92%
שדרגו את המנוי 1,876,270 1,638,180 -238,085  -12.69%
שדרגו את המנוי 14,246,300 13,790,500 -455,829  -3.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,001,137

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -891,327

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 330,956
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -206,651
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,001,137
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -891,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 10,178,877 7.12%
ילין לפידות 3,294,450 2.30%
אי.בי.אי. 1,920,010 1.34%
הירשמו לצפייה 1,256,880 0.88%
הירשמו לצפייה 943,734 0.66%
הירשמו לצפייה 718,008 0.50%
שדרגו את המנוי 667,636 0.47%
שדרגו את המנוי 320,986 0.22%
שדרגו את המנוי 316,846 0.22%
שדרגו את המנוי 269,068 0.19%
שדרגו את המנוי 116,056 0.08%
שדרגו את המנוי 105,185 0.07%
שדרגו את המנוי 74,264 0.05%
שדרגו את המנוי 70,647 0.05%
שדרגו את המנוי 38,417 0.03%
שדרגו את המנוי 20,500 0.01%
שדרגו את המנוי 18,000 0.01%
שדרגו את המנוי 12,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,583,556 29.07%
מנורה 13,790,500 9.64%
הראל 6,102,640 4.27%
הירשמו לצפייה 4,031,420 2.82%
הירשמו לצפייה 4,022,500 2.81%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
שדרגו את המנוי 2,274,230 1.59%
שדרגו את המנוי 1,638,180 1.15%
שדרגו את המנוי 1,188,830 0.83%
שדרגו את המנוי 906,907 0.63%
שדרגו את המנוי 394,575 0.28%
שדרגו את המנוי 382,230 0.27%
שדרגו את המנוי 312,356 0.22%
שדרגו את המנוי 277,703 0.19%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 216,016 0.15%
שדרגו את המנוי 210,081 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 202,042 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 183,648 0.13%
שדרגו את המנוי 169,814 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 72,853 0.05%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 50,125 0.04%
שדרגו את המנוי 41,614 0.03%
שדרגו את המנוי 41,476 0.03%
שדרגו את המנוי 36,025 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 28,307 0.02%
שדרגו את המנוי 28,088 0.02%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 14,309 0.01%
שדרגו את המנוי 8,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית