תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אקסלנס 876,607 908,780 32,173  3.67%
איילון 462,485 481,586 19,101  4.13%
הירשמו לצפייה 1,189,270 1,194,040 4,768  0.40%
הירשמו לצפייה 20,751 25,196 4,445  21.42%
הירשמו לצפייה 62,681 65,568 2,887  4.61%
שדרגו את המנוי 530,105 530,471 366  0.07%
שדרגו את המנוי 145,891 145,991 100  0.07%
שדרגו את המנוי 12,300 8,000 -4,300  -34.96%
שדרגו את המנוי 414,750 404,443 -10,307  -2.49%
שדרגו את המנוי 16,250 803 -15,447  -95.06%
שדרגו את המנוי 1,349,010 1,243,100 -105,910  -7.85%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63,840

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -135,964

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
אנליסט 1,307,900 2,266,730 958,832  73.31%
כלל 2,555,280 2,767,500 212,222  8.31%
הירשמו לצפייה 1,928,500 1,999,950 71,449  3.70%
הירשמו לצפייה 14,192,200 14,202,100 9,933  0.07%
הירשמו לצפייה 7,334 9,818 2,484  33.87%
שדרגו את המנוי 807,004 798,309 -8,695  -1.08%
שדרגו את המנוי 270,741 261,171 -9,570  -3.53%
שדרגו את המנוי 290,647 278,557 -12,090  -4.16%
שדרגו את המנוי 111,691 96,800 -14,891  -13.33%
שדרגו את המנוי 6,562,960 6,521,840 -41,120  -0.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,254,920

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,366

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 63,840
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -135,964
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,254,920
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -86,366
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,700,511 8.88%
ילין לפידות 6,246,950 4.37%
מגדל 1,243,100 0.87%
הירשמו לצפייה 1,194,040 0.83%
הירשמו לצפייה 1,131,210 0.79%
הירשמו לצפייה 908,780 0.64%
שדרגו את המנוי 530,471 0.37%
שדרגו את המנוי 481,586 0.34%
שדרגו את המנוי 404,443 0.28%
שדרגו את המנוי 145,991 0.10%
שדרגו את המנוי 137,155 0.10%
שדרגו את המנוי 90,380 0.06%
שדרגו את המנוי 65,568 0.05%
שדרגו את המנוי 45,438 0.03%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 8,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 803 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 37,018,575 25.88%
מנורה 14,202,100 9.93%
אלטשולר - שחם 6,895,820 4.82%
הירשמו לצפייה 6,521,840 4.56%
הירשמו לצפייה 2,767,500 1.93%
הירשמו לצפייה 2,266,730 1.58%
שדרגו את המנוי 1,999,950 1.40%
שדרגו את המנוי 798,309 0.56%
שדרגו את המנוי 486,880 0.34%
שדרגו את המנוי 278,557 0.19%
שדרגו את המנוי 261,171 0.18%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 142,600 0.10%
שדרגו את המנוי 96,800 0.07%
שדרגו את המנוי 90,000 0.06%
שדרגו את המנוי 9,818 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית