תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
מגדל 594,626 605,015 10,389  1.75%
אקסלנס 556,088 562,882 6,794  1.22%
הירשמו לצפייה 159,306 163,628 4,322  2.71%
הירשמו לצפייה 5,628 7,751 2,123  37.72%
הירשמו לצפייה 193,992 191,887 -2,105  -1.09%
שדרגו את המנוי 129,128 126,428 -2,700  -2.09%
שדרגו את המנוי 1,196,200 1,191,660 -4,546  -0.38%
שדרגו את המנוי 44,252 39,537 -4,715  -10.65%
שדרגו את המנוי 1,033,610 1,023,610 -10,000  -0.97%
שדרגו את המנוי 369,501 357,338 -12,163  -3.29%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 23,628

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -36,229

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 716,555 3,370,900 2,654,350  370.43%
בנק לאומי 169,419 701,260 531,841  313.92%
הירשמו לצפייה 75,972 253,615 177,643  233.83%
הירשמו לצפייה 51,902 166,294 114,392  220.40%
הירשמו לצפייה 41,115 142,907 101,792  247.58%
שדרגו את המנוי 26,000 122,640 96,640  371.69%
שדרגו את המנוי 39,596 130,238 90,642  228.92%
שדרגו את המנוי 177,403 261,852 84,449  47.60%
שדרגו את המנוי 4,264,040 4,324,710 60,670  1.42%
שדרגו את המנוי 98,760 149,523 50,763  51.40%
שדרגו את המנוי 16,111 54,690 38,579  239.46%
שדרגו את המנוי 14,807 51,139 36,332  245.37%
שדרגו את המנוי 157,566 191,846 34,280  21.76%
שדרגו את המנוי 13,334 45,231 31,897  239.22%
שדרגו את המנוי 9,474 36,722 27,248  287.61%
שדרגו את המנוי 9,479 29,551 20,072  211.75%
שדרגו את המנוי 4,693 21,968 17,275  368.10%
שדרגו את המנוי 6,652 21,478 14,826  222.88%
שדרגו את המנוי 6,190 19,937 13,747  222.08%
שדרגו את המנוי 4,475 16,762 12,287  274.57%
שדרגו את המנוי 2,856 12,824 9,968  349.02%
שדרגו את המנוי 2,021 6,370 4,349  215.19%
שדרגו את המנוי 877,046 880,073 3,027  0.35%
שדרגו את המנוי 2,281,540 2,283,860 2,320  0.10%
שדרגו את המנוי 250,656 252,302 1,646  0.66%
שדרגו את המנוי 230,471 232,021 1,550  0.67%
שדרגו את המנוי 2,975,560 2,975,560 4
שדרגו את המנוי 14,231,400 14,209,900 -21,521  -0.15%
שדרגו את המנוי 991,463 758,998 -232,465  -23.45%
שדרגו את המנוי 6,437,840 6,095,360 -342,478  -5.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,232,589

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -596,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 23,628
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -36,229
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,232,589
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -596,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,410,716 5.18%
ילין לפידות 2,656,310 1.86%
פסגות 1,191,660 0.83%
הירשמו לצפייה 1,023,610 0.72%
הירשמו לצפייה 605,015 0.42%
הירשמו לצפייה 562,882 0.39%
שדרגו את המנוי 357,338 0.25%
שדרגו את המנוי 354,461 0.25%
שדרגו את המנוי 191,887 0.13%
שדרגו את המנוי 163,628 0.11%
שדרגו את המנוי 126,428 0.09%
שדרגו את המנוי 57,201 0.04%
שדרגו את המנוי 51,593 0.04%
שדרגו את המנוי 39,537 0.03%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 7,751 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,059 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,253,869 27.44%
מנורה 14,209,900 9.93%
הראל 6,095,360 4.26%
הירשמו לצפייה 4,324,710 3.02%
הירשמו לצפייה 3,370,900 2.36%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
שדרגו את המנוי 2,283,860 1.60%
שדרגו את המנוי 880,073 0.62%
שדרגו את המנוי 758,998 0.53%
שדרגו את המנוי 701,260 0.49%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 460,146 0.32%
שדרגו את המנוי 261,852 0.18%
שדרגו את המנוי 253,615 0.18%
שדרגו את המנוי 252,302 0.18%
שדרגו את המנוי 232,021 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 192,058 0.13%
שדרגו את המנוי 191,846 0.13%
שדרגו את המנוי 166,294 0.12%
שדרגו את המנוי 149,523 0.10%
שדרגו את המנוי 142,907 0.10%
שדרגו את המנוי 130,238 0.09%
שדרגו את המנוי 122,640 0.09%
שדרגו את המנוי 54,690 0.04%
שדרגו את המנוי 51,139 0.04%
שדרגו את המנוי 45,231 0.03%
שדרגו את המנוי 39,367 0.03%
שדרגו את המנוי 36,722 0.03%
שדרגו את המנוי 29,551 0.02%
שדרגו את המנוי 21,968 0.02%
שדרגו את המנוי 21,478 0.02%
שדרגו את המנוי 20,468 0.01%
שדרגו את המנוי 19,937 0.01%
שדרגו את המנוי 16,762 0.01%
שדרגו את המנוי 12,824 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית