תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
ילין לפידות 6,345,940 6,418,140 72,194  1.14%
אלטשולר - שחם 354,461 388,158 33,697  9.51%
הירשמו לצפייה 1,192,470 1,191,260 -1,208  -0.10%
הירשמו לצפייה 12,916 9,869 -3,047  -23.59%
הירשמו לצפייה 142,630 137,715 -4,915  -3.45%
שדרגו את המנוי 418,198 412,366 -5,832  -1.39%
שדרגו את המנוי 116,755 104,699 -12,056  -10.33%
שדרגו את המנוי 137,155 120,628 -16,527  -12.05%
שדרגו את המנוי 1,005,830 975,605 -30,228  -3.00%
שדרגו את המנוי 1,155,940 1,115,230 -40,708  -3.52%
שדרגו את המנוי 691,264 635,949 -55,315  -8.00%
שדרגו את המנוי 477,815 419,989 -57,826  -12.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 105,891

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -227,662

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 2,767,500 2,975,560 208,068  7.52%
רום 142,600 177,403 34,803  24.41%
הירשמו לצפייה 486,880 506,993 20,113  4.13%
הירשמו לצפייה 6,159,500 6,178,330 18,825  0.31%
הירשמו לצפייה 14,213,000 14,229,900 16,878  0.12%
שדרגו את המנוי 855,109 865,749 10,640  1.24%
שדרגו את המנוי 2,272,080 2,276,290 4,203  0.19%
שדרגו את המנוי 903,712 889,835 -13,877  -1.54%
שדרגו את המנוי 270,983 253,452 -17,531  -6.47%
שדרגו את המנוי 249,344 231,407 -17,937  -7.19%
שדרגו את המנוי 4,475,130 4,264,040 -211,095  -4.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,440

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 105,891
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -227,662
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 313,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,052,503 8.43%
ילין לפידות 6,418,140 4.49%
פסגות 1,191,260 0.83%
הירשמו לצפייה 1,115,230 0.78%
הירשמו לצפייה 975,605 0.68%
הירשמו לצפייה 635,949 0.44%
שדרגו את המנוי 419,989 0.29%
שדרגו את המנוי 412,366 0.29%
שדרגו את המנוי 388,158 0.27%
שדרגו את המנוי 137,715 0.10%
שדרגו את המנוי 120,628 0.08%
שדרגו את המנוי 104,699 0.07%
שדרגו את המנוי 51,963 0.04%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 9,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,036 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,651,366 23.52%
מנורה 14,229,900 9.95%
הראל 6,178,330 4.32%
הירשמו לצפייה 4,264,040 2.98%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
הירשמו לצפייה 2,276,290 1.59%
שדרגו את המנוי 889,835 0.62%
שדרגו את המנוי 865,749 0.61%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 253,452 0.18%
שדרגו את המנוי 234,571 0.16%
שדרגו את המנוי 231,407 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 177,403 0.12%
שדרגו את המנוי 157,566 0.11%
שדרגו את המנוי 75,185 0.05%
שדרגו את המנוי 41,115 0.03%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 14,807 0.01%
שדרגו את המנוי 13,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית