תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 606,304 724,836 118,532  19.55%
פסגות 1,170,770 1,181,100 10,339  0.88%
הירשמו לצפייה 400,318 401,422 1,104  0.28%
הירשמו לצפייה 141,563 142,113 550  0.39%
הירשמו לצפייה 110,909 110,505 -404  -0.36%
שדרגו את המנוי 362,536 347,518 -15,018  -4.14%
שדרגו את המנוי 1,093,770 1,071,230 -22,539  -2.06%
שדרגו את המנוי 694,288 663,446 -30,842  -4.44%
שדרגו את המנוי 79,275 27,821 -51,454  -64.91%
שדרגו את המנוי 948,814 848,950 -99,864  -10.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 130,525

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -220,121

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
כלל 2,767,500 2,975,560 208,068  7.52%
רום 142,600 177,403 34,803  24.41%
הירשמו לצפייה 486,880 506,993 20,113  4.13%
הירשמו לצפייה 6,159,500 6,178,330 18,825  0.31%
הירשמו לצפייה 14,213,000 14,229,900 16,878  0.12%
שדרגו את המנוי 855,109 865,749 10,640  1.24%
שדרגו את המנוי 2,272,080 2,276,290 4,203  0.19%
שדרגו את המנוי 11,678 11,583 -95  -0.81%
שדרגו את המנוי 903,712 889,835 -13,877  -1.54%
שדרגו את המנוי 270,983 253,452 -17,531  -6.47%
שדרגו את המנוי 249,344 231,407 -17,937  -7.19%
שדרגו את המנוי 4,475,130 4,264,040 -211,095  -4.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 313,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -260,535

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 130,525
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -220,121
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 313,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -260,535
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,070,906 8.44%
ילין לפידות 6,420,190 4.49%
פסגות 1,181,100 0.83%
הירשמו לצפייה 1,071,230 0.75%
הירשמו לצפייה 848,950 0.59%
הירשמו לצפייה 724,836 0.51%
שדרגו את המנוי 663,446 0.46%
שדרגו את המנוי 401,422 0.28%
שדרגו את המנוי 347,518 0.24%
שדרגו את המנוי 142,113 0.10%
שדרגו את המנוי 110,505 0.08%
שדרגו את המנוי 57,201 0.04%
שדרגו את המנוי 41,400 0.03%
שדרגו את המנוי 27,821 0.02%
שדרגו את המנוי 25,196 0.02%
שדרגו את המנוי 7,978 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 33,662,949 23.53%
מנורה 14,229,900 9.95%
הראל 6,178,330 4.32%
הירשמו לצפייה 4,264,040 2.98%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
הירשמו לצפייה 2,276,290 1.59%
שדרגו את המנוי 889,835 0.62%
שדרגו את המנוי 865,749 0.61%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 253,452 0.18%
שדרגו את המנוי 234,571 0.16%
שדרגו את המנוי 231,407 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 177,403 0.12%
שדרגו את המנוי 157,566 0.11%
שדרגו את המנוי 75,185 0.05%
שדרגו את המנוי 41,115 0.03%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 14,807 0.01%
שדרגו את המנוי 13,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,583 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית