תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אקסלנס 635,914 794,254 158,340  24.90%
הראל 168,823 250,882 82,059  48.61%
הירשמו לצפייה 191,173 212,422 21,249  11.12%
הירשמו לצפייה 57,201 62,800 5,599  9.79%
הירשמו לצפייה 7,751 9,918 2,167  27.96%
שדרגו את המנוי 1,019,420 1,017,870 -1,555  -0.15%
שדרגו את המנוי 126,928 123,789 -3,139  -2.47%
שדרגו את המנוי 545,590 535,779 -9,811  -1.80%
שדרגו את המנוי 47,374 37,226 -10,148  -21.42%
שדרגו את המנוי 356,971 342,987 -13,984  -3.92%
שדרגו את המנוי 1,156,820 1,082,460 -74,367  -6.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 269,414

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -113,004

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
כלל 2,975,560 3,739,860 764,294  25.69%
ילין לפידות 460,146 771,921 311,775  67.76%
הירשמו לצפייה 14,209,900 14,242,100 32,214  0.23%
הירשמו לצפייה 253,615 267,666 14,051  5.54%
הירשמו לצפייה 252,302 264,788 12,486  4.95%
שדרגו את המנוי 6,095,360 6,107,660 12,299  0.20%
שדרגו את המנוי 12,824 16,178 3,354  26.15%
שדרגו את המנוי 142,907 144,507 1,600  1.12%
שדרגו את המנוי 20,468 17,424 -3,044  -14.87%
שדרגו את המנוי 232,021 219,119 -12,902  -5.56%
שדרגו את המנוי 192,058 91,664 -100,394  -52.27%
שדרגו את המנוי 758,998 433,541 -325,457  -42.88%
שדרגו את המנוי 880,073 15,517 -864,556  -98.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,152,073

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,306,353

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 269,414
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -113,004
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,152,073
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,306,353
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,563,002 5.99%
ילין לפידות 3,576,310 2.50%
פסגות 1,082,460 0.76%
הירשמו לצפייה 1,017,870 0.71%
הירשמו לצפייה 794,254 0.56%
הירשמו לצפייה 535,779 0.37%
שדרגו את המנוי 354,461 0.25%
שדרגו את המנוי 342,987 0.24%
שדרגו את המנוי 250,882 0.18%
שדרגו את המנוי 212,422 0.15%
שדרגו את המנוי 123,789 0.09%
שדרגו את המנוי 62,800 0.04%
שדרגו את המנוי 61,236 0.04%
שדרגו את המנוי 51,593 0.04%
שדרגו את המנוי 37,226 0.03%
שדרגו את המנוי 32,659 0.02%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 9,918 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,184,126 27.39%
מנורה 14,242,100 9.96%
הראל 6,107,660 4.27%
הירשמו לצפייה 4,324,710 3.02%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
הירשמו לצפייה 3,370,900 2.36%
שדרגו את המנוי 2,283,860 1.60%
שדרגו את המנוי 771,921 0.54%
שדרגו את המנוי 701,260 0.49%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 433,541 0.30%
שדרגו את המנוי 267,666 0.19%
שדרגו את המנוי 264,788 0.19%
שדרגו את המנוי 261,852 0.18%
שדרגו את המנוי 219,119 0.15%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 191,846 0.13%
שדרגו את המנוי 159,653 0.11%
שדרגו את המנוי 149,523 0.10%
שדרגו את המנוי 144,507 0.10%
שדרגו את המנוי 130,238 0.09%
שדרגו את המנוי 122,640 0.09%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 91,664 0.06%
שדרגו את המנוי 54,690 0.04%
שדרגו את המנוי 51,139 0.04%
שדרגו את המנוי 45,231 0.03%
שדרגו את המנוי 36,722 0.03%
שדרגו את המנוי 29,551 0.02%
שדרגו את המנוי 24,898 0.02%
שדרגו את המנוי 21,968 0.02%
שדרגו את המנוי 21,478 0.02%
שדרגו את המנוי 19,937 0.01%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 16,762 0.01%
שדרגו את המנוי 16,178 0.01%
שדרגו את המנוי 15,517 0.01%
שדרגו את המנוי 6,370 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,170 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית