תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אי.בי.אי. 639,825 927,850 288,025  45.02%
הראל 693,303 847,211 153,908  22.20%
הירשמו לצפייה 221,741 271,236 49,495  22.32%
הירשמו לצפייה 305,998 311,912 5,914  1.93%
הירשמו לצפייה 54,804 60,008 5,204  9.50%
שדרגו את המנוי 1,013,150 1,017,000 3,849  0.38%
שדרגו את המנוי 13,945 13,130 -815  -5.84%
שדרגו את המנוי 247,979 246,332 -1,647  -0.66%
שדרגו את המנוי 116,508 114,037 -2,471  -2.12%
שדרגו את המנוי 129,422 125,413 -4,009  -3.10%
שדרגו את המנוי 3,531,110 3,521,110 -10,000  -0.28%
שדרגו את המנוי 61,006 37,629 -23,377  -38.32%
שדרגו את המנוי 806,614 756,284 -50,330  -6.24%
שדרגו את המנוי 894,367 820,397 -73,970  -8.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 506,395

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -166,619

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 3,256,740 4,031,420 774,676  23.79%
אקסלנס 967,346 1,188,830 221,485  22.90%
הירשמו לצפייה 273,307 277,703 4,396  1.61%
הירשמו לצפייה 6,102,070 6,102,640 579  0.01%
הירשמו לצפייה 3,739,860 3,739,860 1
שדרגו את המנוי 14,802 14,309 -493  -3.33%
שדרגו את המנוי 170,887 169,814 -1,073  -0.63%
שדרגו את המנוי 216,845 210,081 -6,764  -3.12%
שדרגו את המנוי 273,365 202,042 -71,323  -26.09%
שדרגו את המנוי 2,391,990 2,274,230 -117,760  -4.92%
שדרגו את המנוי 1,876,270 1,638,180 -238,085  -12.69%
שדרגו את המנוי 14,246,300 13,790,500 -455,829  -3.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,001,137

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -891,327

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 506,395
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -166,619
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,001,137
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -891,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,234,050 6.46%
ילין לפידות 3,521,110 2.46%
פסגות 1,017,000 0.71%
הירשמו לצפייה 927,850 0.65%
הירשמו לצפייה 847,211 0.59%
הירשמו לצפייה 820,397 0.57%
שדרגו את המנוי 756,284 0.53%
שדרגו את המנוי 311,912 0.22%
שדרגו את המנוי 271,236 0.19%
שדרגו את המנוי 246,332 0.17%
שדרגו את המנוי 125,413 0.09%
שדרגו את המנוי 114,037 0.08%
שדרגו את המנוי 60,008 0.04%
שדרגו את המנוי 51,593 0.04%
שדרגו את המנוי 37,629 0.03%
שדרגו את המנוי 37,277 0.03%
שדרגו את המנוי 32,575 0.02%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 14,500 0.01%
שדרגו את המנוי 13,130 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,583,556 29.07%
מנורה 13,790,500 9.64%
הראל 6,102,640 4.27%
הירשמו לצפייה 4,031,420 2.82%
הירשמו לצפייה 4,022,500 2.81%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
שדרגו את המנוי 2,274,230 1.59%
שדרגו את המנוי 1,638,180 1.15%
שדרגו את המנוי 1,188,830 0.83%
שדרגו את המנוי 906,907 0.63%
שדרגו את המנוי 394,575 0.28%
שדרגו את המנוי 382,230 0.27%
שדרגו את המנוי 312,356 0.22%
שדרגו את המנוי 277,703 0.19%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 216,016 0.15%
שדרגו את המנוי 210,081 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 202,042 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 183,648 0.13%
שדרגו את המנוי 169,814 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 72,853 0.05%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 50,125 0.04%
שדרגו את המנוי 41,614 0.03%
שדרגו את המנוי 41,476 0.03%
שדרגו את המנוי 36,025 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 28,307 0.02%
שדרגו את המנוי 28,088 0.02%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 14,309 0.01%
שדרגו את המנוי 8,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית