תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
אקסלנס 501,608 531,240 29,632  5.91%
אלטשולר - שחם 938,683 966,629 27,946  2.98%
הירשמו לצפייה 1,173,330 1,200,300 26,971  2.30%
הירשמו לצפייה 130,000 153,961 23,961  18.43%
הירשמו לצפייה 184,844 188,817 3,973  2.15%
שדרגו את המנוי 584,083 586,583 2,500  0.43%
שדרגו את המנוי 1,547 454 -1,093  -70.65%
שדרגו את המנוי 137,175 135,862 -1,313  -0.96%
שדרגו את המנוי 59,722 57,964 -1,758  -2.94%
שדרגו את המנוי 1,054,610 1,048,610 -6,000  -0.57%
שדרגו את המנוי 390,270 374,928 -15,342  -3.93%
שדרגו את המנוי 3,521,570 3,446,000 -75,567  -2.15%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 114,983

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -101,073

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 234,571 716,555 481,984  205.47%
הראל 6,178,330 6,437,840 259,510  4.20%
הירשמו לצפייה 967,366 991,463 24,097  2.49%
הירשמו לצפייה 865,749 877,046 11,297  1.30%
הירשמו לצפייה 2,276,290 2,281,540 5,250  0.23%
שדרגו את המנוי 14,229,900 14,231,400 1,500  0.01%
שדרגו את המנוי 75,185 75,972 787  1.05%
שדרגו את המנוי 231,407 230,471 -936  -0.40%
שדרגו את המנוי 253,452 250,656 -2,796  -1.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 784,425

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,732

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 114,983
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -101,073
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 784,425
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,732
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,816,498 6.16%
ילין לפידות 3,446,000 2.41%
פסגות 1,200,300 0.84%
הירשמו לצפייה 1,048,610 0.73%
הירשמו לצפייה 966,629 0.68%
הירשמו לצפייה 586,583 0.41%
שדרגו את המנוי 531,240 0.37%
שדרגו את המנוי 374,928 0.26%
שדרגו את המנוי 188,817 0.13%
שדרגו את המנוי 153,961 0.11%
שדרגו את המנוי 135,862 0.09%
שדרגו את המנוי 57,964 0.04%
שדרגו את המנוי 57,201 0.04%
שדרגו את המנוי 51,593 0.04%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 454 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 34,948,845 24.43%
מנורה 14,231,400 9.95%
הראל 6,437,840 4.50%
הירשמו לצפייה 4,264,040 2.98%
הירשמו לצפייה 2,975,560 2.08%
הירשמו לצפייה 2,281,540 1.59%
שדרגו את המנוי 991,463 0.69%
שדרגו את המנוי 877,046 0.61%
שדרגו את המנוי 716,555 0.50%
שדרגו את המנוי 506,993 0.35%
שדרגו את המנוי 250,656 0.18%
שדרגו את המנוי 230,471 0.16%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 177,403 0.12%
שדרגו את המנוי 169,419 0.12%
שדרגו את המנוי 157,566 0.11%
שדרגו את המנוי 98,760 0.07%
שדרגו את המנוי 75,972 0.05%
שדרגו את המנוי 51,902 0.04%
שדרגו את המנוי 41,115 0.03%
שדרגו את המנוי 39,596 0.03%
שדרגו את המנוי 39,367 0.03%
שדרגו את המנוי 26,000 0.02%
שדרגו את המנוי 16,111 0.01%
שדרגו את המנוי 14,807 0.01%
שדרגו את המנוי 13,334 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,636 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,479 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,474 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,652 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,190 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,953 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,693 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,475 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,856 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,021 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית