תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
ילין לפידות 2,922,620 2,961,300 38,673  1.32%
ברומטר 73,263 78,767 5,504  7.51%
הירשמו לצפייה 82,919 82,639 -280  -0.34%
הירשמו לצפייה 40,049 38,549 -1,500  -3.75%
הירשמו לצפייה 353,092 350,678 -2,414  -0.68%
שדרגו את המנוי 6,000 3,000 -3,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 343,853 317,041 -26,812  -7.80%
שדרגו את המנוי 852,161 770,021 -82,140  -9.64%
שדרגו את המנוי 797,560 679,284 -118,276  -14.83%
שדרגו את המנוי 1,233,040 1,088,280 -144,760  -11.74%
שדרגו את המנוי 2,454,240 2,294,830 -159,406  -6.50%
שדרגו את המנוי 566,600 378,218 -188,382  -33.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 44,177

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -726,970

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,122,560 4,022,500 2,899,940  258.33%
בנק לאומי 835,294 969,094 133,800  16.02%
הירשמו לצפייה 4,066,390 4,181,640 115,244  2.83%
הירשמו לצפייה 50,125 79,640 29,515  58.88%
הירשמו לצפייה 169,814 187,014 17,200  10.13%
שדרגו את המנוי 17,424 26,824 9,400  53.95%
שדרגו את המנוי 28,088 37,478 9,390  33.43%
שדרגו את המנוי 109,122 115,129 6,007  5.50%
שדרגו את המנוי 14,276 15,310 1,034  7.24%
שדרגו את המנוי 3,739,860 3,739,860 -1
שדרגו את המנוי 198,005 197,616 -389  -0.20%
שדרגו את המנוי 13,802,200 13,800,900 -1,257  -0.01%
שדרגו את המנוי 41,614 39,029 -2,585  -6.21%
שדרגו את המנוי 312,356 309,756 -2,600  -0.83%
שדרגו את המנוי 41,476 36,743 -4,733  -11.41%
שדרגו את המנוי 2,195,290 2,178,800 -16,488  -0.75%
שדרגו את המנוי 1,646,610 1,626,410 -20,199  -1.23%
שדרגו את המנוי 177,815 152,712 -25,103  -14.12%
שדרגו את המנוי 1,144,900 1,117,230 -27,671  -2.42%
שדרגו את המנוי 264,155 217,075 -47,080  -17.82%
שדרגו את המנוי 5,905,460 5,214,950 -690,512  -11.69%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,221,530

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -838,618

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 44,177
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -726,970
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 3,221,530
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -838,618
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,686,712 6.77%
ילין לפידות 2,961,300 2.07%
אלטשולר - שחם 2,294,830 1.60%
הירשמו לצפייה 1,088,280 0.76%
הירשמו לצפייה 770,021 0.54%
הירשמו לצפייה 679,284 0.47%
שדרגו את המנוי 515,675 0.36%
שדרגו את המנוי 378,218 0.26%
שדרגו את המנוי 350,678 0.25%
שדרגו את המנוי 317,041 0.22%
שדרגו את המנוי 82,639 0.06%
שדרגו את המנוי 78,767 0.06%
שדרגו את המנוי 38,933 0.03%
שדרגו את המנוי 38,549 0.03%
שדרגו את המנוי 25,172 0.02%
שדרגו את המנוי 19,800 0.01%
שדרגו את המנוי 16,008 0.01%
שדרגו את המנוי 14,957 0.01%
שדרגו את המנוי 12,930 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 630 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 40,658,118 28.42%
מנורה 13,800,900 9.65%
הראל 5,214,950 3.65%
הירשמו לצפייה 4,181,640 2.92%
הירשמו לצפייה 4,022,500 2.81%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
שדרגו את המנוי 2,178,800 1.52%
שדרגו את המנוי 1,626,410 1.14%
שדרגו את המנוי 1,117,230 0.78%
שדרגו את המנוי 969,094 0.68%
שדרגו את המנוי 398,065 0.28%
שדרגו את המנוי 309,756 0.22%
שדרגו את המנוי 277,571 0.19%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 217,075 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 202,042 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 197,616 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 187,014 0.13%
שדרגו את המנוי 184,588 0.13%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 152,712 0.11%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 115,129 0.08%
שדרגו את המנוי 90,000 0.06%
שדרגו את המנוי 79,640 0.06%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 39,029 0.03%
שדרגו את המנוי 37,478 0.03%
שדרגו את המנוי 36,743 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 26,824 0.02%
שדרגו את המנוי 24,065 0.02%
שדרגו את המנוי 15,310 0.01%
שדרגו את המנוי 15,212 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שם חברה: מגדלי הים התיכון
מספר נייר ערך: 1131523
אתר: http://www.migdalei.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: ייזום והפעלה של בתי דיור מוגן.
משקיע/ה
חברה ציבורית