תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מגדלי הים התיכון

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
אי.בי.אי. 927,850 1,477,940 550,086  59.29%
הראל 847,211 1,053,940 206,730  24.40%
הירשמו לצפייה 32,575 85,025 52,450  161.01%
הירשמו לצפייה 271,236 311,336 40,100  14.78%
הירשמו לצפייה 246,332 269,476 23,144  9.40%
שדרגו את המנוי 60,008 82,589 22,581  37.63%
שדרגו את המנוי 14,500 21,000 6,500  44.83%
שדרגו את המנוי 7,200 9,000 1,800  25.00%
שדרגו את המנוי 51,593 52,247 654  1.27%
שדרגו את המנוי 5,000 5,500 500  10.00%
שדרגו את המנוי 1,017,000 1,016,670 -332  -0.03%
שדרגו את המנוי 125,413 122,756 -2,657  -2.12%
שדרגו את המנוי 13,130 9,260 -3,870  -29.47%
שדרגו את המנוי 114,037 106,106 -7,931  -6.95%
שדרגו את המנוי 311,912 303,609 -8,303  -2.66%
שדרגו את המנוי 37,629 29,198 -8,431  -22.41%
שדרגו את המנוי 37,277 14,184 -23,093  -61.95%
שדרגו את המנוי 756,284 708,318 -47,966  -6.34%
שדרגו את המנוי 3,521,110 3,448,290 -72,821  -2.07%
שדרגו את המנוי 820,397 697,832 -122,565  -14.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 904,545

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -297,969

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 3,256,740 4,031,420 774,676  23.79%
אקסלנס 967,346 1,188,830 221,485  22.90%
הירשמו לצפייה 273,307 277,703 4,396  1.61%
הירשמו לצפייה 6,102,070 6,102,640 579  0.01%
הירשמו לצפייה 3,739,860 3,739,860 1
שדרגו את המנוי 14,802 14,309 -493  -3.33%
שדרגו את המנוי 170,887 169,814 -1,073  -0.63%
שדרגו את המנוי 216,845 210,081 -6,764  -3.12%
שדרגו את המנוי 273,365 202,042 -71,323  -26.09%
שדרגו את המנוי 2,391,990 2,274,230 -117,760  -4.92%
שדרגו את המנוי 1,876,270 1,638,180 -238,085  -12.69%
שדרגו את המנוי 14,246,300 13,790,500 -455,829  -3.20%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,001,137

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -891,327

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 904,545
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -297,969
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,001,137
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -891,327
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,840,632 6.88%
ילין לפידות 3,448,290 2.41%
אי.בי.אי. 1,477,940 1.03%
הירשמו לצפייה 1,053,940 0.74%
הירשמו לצפייה 1,016,670 0.71%
הירשמו לצפייה 708,318 0.50%
שדרגו את המנוי 697,832 0.49%
שדרגו את המנוי 311,336 0.22%
שדרגו את המנוי 303,609 0.21%
שדרגו את המנוי 269,476 0.19%
שדרגו את המנוי 122,756 0.09%
שדרגו את המנוי 106,106 0.07%
שדרגו את המנוי 85,025 0.06%
שדרגו את המנוי 82,589 0.06%
שדרגו את המנוי 52,247 0.04%
שדרגו את המנוי 29,198 0.02%
שדרגו את המנוי 21,000 0.01%
שדרגו את המנוי 16,356 0.01%
שדרגו את המנוי 14,184 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,260 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 41,583,556 29.07%
מנורה 13,790,500 9.64%
הראל 6,102,640 4.27%
הירשמו לצפייה 4,031,420 2.82%
הירשמו לצפייה 4,022,500 2.81%
הירשמו לצפייה 3,739,860 2.61%
שדרגו את המנוי 2,274,230 1.59%
שדרגו את המנוי 1,638,180 1.15%
שדרגו את המנוי 1,188,830 0.83%
שדרגו את המנוי 906,907 0.63%
שדרגו את המנוי 394,575 0.28%
שדרגו את המנוי 382,230 0.27%
שדרגו את המנוי 312,356 0.22%
שדרגו את המנוי 277,703 0.19%
שדרגו את המנוי 230,554 0.16%
שדרגו את המנוי 216,016 0.15%
שדרגו את המנוי 210,081 0.15%
שדרגו את המנוי 205,866 0.14%
שדרגו את המנוי 202,042 0.14%
שדרגו את המנוי 200,000 0.14%
שדרגו את המנוי 189,286 0.13%
שדרגו את המנוי 183,648 0.13%
שדרגו את המנוי 169,814 0.12%
שדרגו את המנוי 164,724 0.12%
שדרגו את המנוי 117,290 0.08%
שדרגו את המנוי 72,853 0.05%
שדרגו את המנוי 62,283 0.04%
שדרגו את המנוי 50,125 0.04%
שדרגו את המנוי 41,614 0.03%
שדרגו את המנוי 41,476 0.03%
שדרגו את המנוי 36,025 0.03%
שדרגו את המנוי 30,362 0.02%
שדרגו את המנוי 28,307 0.02%
שדרגו את המנוי 28,088 0.02%
שדרגו את המנוי 17,424 0.01%
שדרגו את המנוי 14,309 0.01%
שדרגו את המנוי 8,938 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שם חברה: מגדלי הים התיכון
מספר נייר ערך: 1131523
אתר: http://www.migdalei.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: ייזום והפעלה של בתי דיור מוגן.
משקיע/ה
חברה ציבורית