תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 2,124,600 2,791,970 667,365  31.41%
אקסלנס 910,113 1,384,620 474,509  52.14%
הירשמו לצפייה 216,689 207,788 -8,901  -4.11%
הירשמו לצפייה 175,085 163,652 -11,433  -6.53%
הירשמו לצפייה 481,905 438,055 -43,850  -9.10%
שדרגו את המנוי 1,870,960 1,651,250 -219,714  -11.74%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,141,874

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -283,898

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הכשרה ביטוח 889,550 1,779,830 890,276  100.08%
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 1,100,000 1,440,820 340,825  30.98%
הירשמו לצפייה 63,186 169,798 106,612  168.73%
הירשמו לצפייה 250,000 265,000 15,000  6.00%
הירשמו לצפייה 3,459,740 3,460,160 427  0.01%
שדרגו את המנוי 6,606,300 6,602,520 -3,780  -0.06%
שדרגו את המנוי 153,218 147,789 -5,429  -3.54%
שדרגו את המנוי 5,084,120 5,033,550 -50,566  -0.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,353,140

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,775

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,141,874
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -283,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,353,140
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -59,775
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,995,909 6.71%
פסגות 2,791,970 2.68%
אי.בי.אי. 1,651,250 1.58%
הירשמו לצפייה 1,384,620 1.33%
הירשמו לצפייה 438,055 0.42%
הירשמו לצפייה 358,574 0.34%
שדרגו את המנוי 207,788 0.20%
שדרגו את המנוי 163,652 0.16%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,233,115 20.36%
הפניקס 6,602,520 6.33%
ילין לפידות 5,033,550 4.83%
הירשמו לצפייה 3,460,160 3.32%
הירשמו לצפייה 1,779,830 1.71%
הירשמו לצפייה 1,440,820 1.38%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 412,500 0.40%
שדרגו את המנוי 375,985 0.36%
שדרגו את המנוי 275,000 0.26%
שדרגו את המנוי 265,000 0.25%
שדרגו את המנוי 246,208 0.24%
שדרגו את המנוי 197,882 0.19%
שדרגו את המנוי 169,798 0.16%
שדרגו את המנוי 147,789 0.14%
שדרגו את המנוי 136,000 0.13%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית