תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אקסלנס 2,403,130 2,465,490 62,361  2.59%
מיטב דש 4,622 6,235 1,613  34.90%
הירשמו לצפייה 1,019,980 1,017,400 -2,580  -0.25%
הירשמו לצפייה 139,123 136,071 -3,052  -2.19%
הירשמו לצפייה 1,523,750 1,511,730 -12,012  -0.79%
שדרגו את המנוי 2,543,840 2,515,270 -28,572  -1.12%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63,974

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,216

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 15,300 150,356 135,056  882.72%
הראל 3,776,460 3,788,000 11,542  0.31%
הירשמו לצפייה 166,143 155,394 -10,749  -6.47%
הירשמו לצפייה 6,604,190 6,589,040 -15,151  -0.23%
הירשמו לצפייה 1,690,460 1,544,250 -146,212  -8.65%
שדרגו את המנוי 4,680,650 4,418,880 -261,768  -5.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 146,598

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -433,880

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 63,974
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,216
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 146,598
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -433,880
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,978,741 7.65%
פסגות 2,515,270 2.41%
אקסלנס 2,465,490 2.36%
הירשמו לצפייה 1,511,730 1.45%
הירשמו לצפייה 1,017,400 0.98%
הירשמו לצפייה 298,435 0.29%
שדרגו את המנוי 136,071 0.13%
שדרגו את המנוי 28,110 0.03%
שדרגו את המנוי 6,235 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 20,284,388 19.45%
הפניקס 6,589,040 6.32%
ילין לפידות 4,418,880 4.24%
הירשמו לצפייה 3,788,000 3.63%
הירשמו לצפייה 1,544,250 1.48%
הירשמו לצפייה 1,440,820 1.38%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 412,500 0.40%
שדרגו את המנוי 375,985 0.36%
שדרגו את המנוי 275,000 0.26%
שדרגו את המנוי 246,208 0.24%
שדרגו את המנוי 197,882 0.19%
שדרגו את המנוי 155,394 0.15%
שדרגו את המנוי 150,356 0.14%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית