תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
ברומטר 81,886 263,713 181,827  222.05%
הראל 1,691,790 1,795,750 103,962  6.14%
הירשמו לצפייה 879,032 905,150 26,118  2.97%
הירשמו לצפייה 451,802 474,224 22,422  4.96%
הירשמו לצפייה 108,735 122,896 14,161  13.02%
שדרגו את המנוי 357,799 359,543 1,744  0.49%
שדרגו את המנוי 122,859 110,651 -12,208  -9.94%
שדרגו את המנוי 135,017 116,808 -18,209  -13.49%
שדרגו את המנוי 383,468 336,110 -47,358  -12.35%
שדרגו את המנוי 1,906,720 1,854,060 -52,662  -2.76%
שדרגו את המנוי 423,306 368,903 -54,403  -12.85%
שדרגו את המנוי 2,054,540 1,931,940 -122,600  -5.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 350,234

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -307,440

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
רעות 454,207 409,207 -45,000  -9.91%
אקסלנס 3,180,790 2,979,010 -201,779  -6.34%
הירשמו לצפייה 9,297,260 8,357,730 -939,537  -10.11%
הירשמו לצפייה 2,779,190 202,000 -2,577,190  -92.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,763,506

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 350,234
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -307,440
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,763,506
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,073,041 8.70%
מגדל 1,931,940 1.85%
פסגות 1,854,060 1.78%
הירשמו לצפייה 1,795,750 1.72%
הירשמו לצפייה 905,150 0.87%
הירשמו לצפייה 474,224 0.45%
שדרגו את המנוי 368,903 0.35%
שדרגו את המנוי 359,543 0.34%
שדרגו את המנוי 336,110 0.32%
שדרגו את המנוי 263,713 0.25%
שדרגו את המנוי 245,416 0.24%
שדרגו את המנוי 122,896 0.12%
שדרגו את המנוי 116,808 0.11%
שדרגו את המנוי 110,651 0.11%
שדרגו את המנוי 102,410 0.10%
שדרגו את המנוי 43,711 0.04%
שדרגו את המנוי 30,633 0.03%
שדרגו את המנוי 10,225 < 0.01%
שדרגו את המנוי 898 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 21,598,224 20.71%
הפניקס 8,357,730 8.02%
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 4,768,560 4.57%
הירשמו לצפייה 2,979,010 2.86%
הירשמו לצפייה 1,441,620 1.38%
הירשמו לצפייה 905,447 0.87%
שדרגו את המנוי 433,285 0.42%
שדרגו את המנוי 409,207 0.39%
שדרגו את המנוי 299,637 0.29%
שדרגו את המנוי 291,258 0.28%
שדרגו את המנוי 212,761 0.20%
שדרגו את המנוי 202,000 0.19%
שדרגו את המנוי 186,255 0.18%
שדרגו את המנוי 171,223 0.16%
שדרגו את המנוי 156,888 0.15%
שדרגו את המנוי 151,013 0.14%
שדרגו את המנוי 120,365 0.12%
שדרגו את המנוי 92,958 0.09%
שדרגו את המנוי 77,435 0.07%
שדרגו את המנוי 66,122 0.06%
שדרגו את המנוי 62,600 0.06%
שדרגו את המנוי 61,796 0.06%
שדרגו את המנוי 58,328 0.06%
שדרגו את המנוי 51,615 0.05%
שדרגו את המנוי 41,111 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית