תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אי.בי.אי. 1,080,090 1,471,630 391,542  36.25%
מיטב דש 9,014 104,305 95,291  1,057.14%
הירשמו לצפייה 2,362,510 2,430,620 68,114  2.88%
הירשמו לצפייה 37,967 76,135 38,168  100.53%
הירשמו לצפייה 108,743 104,358 -4,385  -4.03%
שדרגו את המנוי 28,300 4,798 -23,502  -83.05%
שדרגו את המנוי 966,059 929,983 -36,076  -3.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 593,115

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -63,963

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
מיטב דש 2,452,830 7,449,530 4,996,700  203.71%
הפניקס 8,678,680 8,917,390 238,711  2.75%
הירשמו לצפייה 3,443,830 3,470,710 26,878  0.78%
הירשמו לצפייה 153,680 156,469 2,789  1.81%
הירשמו לצפייה 197,882 81,724 -116,158  -58.70%
שדרגו את המנוי 3,947,110 3,780,140 -166,975  -4.23%
שדרגו את המנוי 996,171 550,633 -445,538  -44.73%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,265,078

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -728,671

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 593,115
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -63,963
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 5,265,078
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -728,671
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,473,323 5.25%
פסגות 2,430,620 2.33%
אי.בי.אי. 1,471,630 1.41%
הירשמו לצפייה 929,983 0.89%
הירשמו לצפייה 177,313 0.17%
הירשמו לצפייה 104,358 0.10%
שדרגו את המנוי 104,305 0.10%
שדרגו את המנוי 96,765 0.09%
שדרגו את המנוי 76,135 0.07%
שדרגו את המנוי 60,000 0.06%
שדרגו את המנוי 17,416 0.02%
שדרגו את המנוי 4,798 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,068,079 25.96%
הפניקס 8,917,390 8.55%
מיטב דש 7,449,530 7.14%
הירשמו לצפייה 3,780,140 3.63%
הירשמו לצפייה 3,470,710 3.33%
הירשמו לצפייה 2,551,410 2.45%
שדרגו את המנוי 550,633 0.53%
שדרגו את המנוי 156,469 0.15%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
שדרגו את המנוי 81,724 0.08%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית