תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
מיטב דש 479,027 1,001,850 522,825  109.14%
אי.בי.אי. 1,497,070 1,547,070 50,000  3.34%
הירשמו לצפייה 96,765 104,947 8,182  8.46%
הירשמו לצפייה 15,000 22,000 7,000  46.67%
הירשמו לצפייה 927,250 921,146 -6,104  -0.66%
שדרגו את המנוי 2,531,160 2,521,900 -9,261  -0.37%
שדרגו את המנוי 123,977 93,223 -30,754  -24.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 588,007

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,119

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
אקסלנס 2,551,410 2,579,460 28,044  1.10%
מיטב דש 7,449,530 7,469,730 20,202  0.27%
הירשמו לצפייה 156,469 164,212 7,743  4.95%
הירשמו לצפייה 81,724 80,000 -1,724  -2.11%
הירשמו לצפייה 3,780,140 3,763,350 -16,787  -0.44%
שדרגו את המנוי 110,073 9,790 -100,283  -91.11%
שדרגו את המנוי 550,633 411,688 -138,945  -25.23%
שדרגו את המנוי 8,917,390 8,772,410 -144,981  -1.63%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,989

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -402,720

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 588,007
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,119
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 55,989
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -402,720
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,613,587 6.34%
פסגות 2,521,900 2.42%
אי.בי.אי. 1,547,070 1.48%
הירשמו לצפייה 1,001,850 0.96%
הירשמו לצפייה 921,146 0.88%
הירשמו לצפייה 177,313 0.17%
שדרגו את המנוי 123,835 0.12%
שדרגו את המנוי 104,947 0.10%
שדרגו את המנוי 93,223 0.09%
שדרגו את המנוי 80,505 0.08%
שדרגו את המנוי 22,000 0.02%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 4,798 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 27,301,350 26.18%
הפניקס 8,772,410 8.41%
מיטב דש 7,469,730 7.16%
הירשמו לצפייה 3,763,350 3.61%
הירשמו לצפייה 3,470,710 3.33%
הירשמו לצפייה 2,579,460 2.47%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 411,688 0.39%
שדרגו את המנוי 164,212 0.16%
שדרגו את המנוי 80,000 0.08%
שדרגו את המנוי 9,790 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית