תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
הראל 1,011,460 1,014,180 2,716  0.27%
מיטב דש 10,177 11,273 1,096  10.77%
הירשמו לצפייה 124,736 103,754 -20,982  -16.82%
הירשמו לצפייה 1,462,460 1,234,790 -227,668  -15.57%
הירשמו לצפייה 2,505,470 2,235,770 -269,698  -10.76%
שדרגו את המנוי 2,555,650 876,000 -1,679,650  -65.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,812

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -2,197,998

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 6,608,000 8,678,680 2,070,680  31.34%
הראל 3,788,000 3,947,110 159,110  4.20%
הירשמו לצפייה 155,394 153,680 -1,714  -1.10%
הירשמו לצפייה 275,000 199,919 -75,081  -27.30%
הירשמו לצפייה 1,544,250 996,171 -548,079  -35.49%
שדרגו את המנוי 4,418,880 3,443,830 -975,050  -22.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,229,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,599,924

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,812
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -2,197,998
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,229,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,599,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,802,312 5.56%
פסגות 2,235,770 2.14%
אי.בי.אי. 1,234,790 1.18%
הירשמו לצפייה 1,014,180 0.97%
הירשמו לצפייה 876,000 0.84%
הירשמו לצפייה 298,435 0.29%
שדרגו את המנוי 103,754 0.10%
שדרגו את המנוי 28,110 0.03%
שדרגו את המנוי 11,273 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,995,703 22.05%
הפניקס 8,678,680 8.32%
הראל 3,947,110 3.79%
הירשמו לצפייה 3,443,830 3.30%
הירשמו לצפייה 2,452,830 2.35%
הירשמו לצפייה 1,440,820 1.38%
שדרגו את המנוי 996,171 0.96%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 412,500 0.40%
שדרגו את המנוי 246,208 0.24%
שדרגו את המנוי 199,919 0.19%
שדרגו את המנוי 197,882 0.19%
שדרגו את המנוי 153,680 0.15%
שדרגו את המנוי 136,000 0.13%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית