תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
פסגות 2,288,280 2,343,180 54,892  2.40%
אפסילון 14,149 32,945 18,796  132.84%
הירשמו לצפייה 7,669 8,090 421  5.49%
הירשמו לצפייה 134,682 102,016 -32,666  -24.25%
הירשמו לצפייה 1,014,180 972,424 -41,752  -4.12%
שדרגו את המנוי 298,435 233,013 -65,422  -21.92%
שדרגו את המנוי 1,166,910 1,064,610 -102,304  -8.77%
שדרגו את המנוי 518,849 80,000 -438,849  -84.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 74,109

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -680,993

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 6,608,000 8,678,680 2,070,680  31.34%
הראל 3,788,000 3,947,110 159,110  4.20%
הירשמו לצפייה 155,394 153,680 -1,714  -1.10%
הירשמו לצפייה 275,000 199,919 -75,081  -27.30%
הירשמו לצפייה 1,544,250 996,171 -548,079  -35.49%
שדרגו את המנוי 4,418,880 3,443,830 -975,050  -22.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,229,790

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,599,924

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 74,109
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -680,993
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,229,790
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,599,924
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,836,278 4.64%
פסגות 2,343,180 2.25%
אי.בי.אי. 1,064,610 1.02%
הירשמו לצפייה 972,424 0.93%
הירשמו לצפייה 233,013 0.22%
הירשמו לצפייה 102,016 0.10%
שדרגו את המנוי 80,000 0.08%
שדרגו את המנוי 32,945 0.03%
שדרגו את המנוי 8,090 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,995,703 22.05%
הפניקס 8,678,680 8.32%
הראל 3,947,110 3.79%
הירשמו לצפייה 3,443,830 3.30%
הירשמו לצפייה 2,452,830 2.35%
הירשמו לצפייה 1,440,820 1.38%
שדרגו את המנוי 996,171 0.96%
שדרגו את המנוי 580,000 0.56%
שדרגו את המנוי 412,500 0.40%
שדרגו את המנוי 246,208 0.24%
שדרגו את המנוי 199,919 0.19%
שדרגו את המנוי 197,882 0.19%
שדרגו את המנוי 153,680 0.15%
שדרגו את המנוי 136,000 0.13%
שדרגו את המנוי 110,073 0.11%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית