תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

טיב טעם

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מור 42,000 44,998 2,998  7.14%
סלע 104,462 107,393 2,931  2.81%
הירשמו לצפייה 2,726,650 2,722,190 -4,455  -0.16%
הירשמו לצפייה 1,010,040 1,004,760 -5,282  -0.52%
הירשמו לצפייה 62,009 52,091 -9,918  -15.99%
שדרגו את המנוי 91,870 80,407 -11,463  -12.48%
שדרגו את המנוי 801,361 704,508 -96,853  -12.09%
שדרגו את המנוי 633,097 527,568 -105,529  -16.67%
שדרגו את המנוי 177,313 30,633 -146,680  -82.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,929

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -380,180

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 8,557,110 9,171,410 614,303  7.18%
אקסלנס 2,559,660 2,635,000 75,339  2.94%
הירשמו לצפייה 53,682 43,892 -9,790  -18.24%
הירשמו לצפייה 3,447,960 3,346,000 -101,961  -2.96%
הירשמו לצפייה 304,526 170,699 -133,827  -43.95%
שדרגו את המנוי 4,768,560 1,314,650 -3,453,910  -72.43%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 689,642

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,699,488

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,929
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -380,180
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 689,642
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,699,488
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,345,041 5.13%
פסגות 2,722,190 2.61%
הראל 1,004,760 0.96%
הירשמו לצפייה 704,508 0.68%
הירשמו לצפייה 527,568 0.51%
הירשמו לצפייה 107,393 0.10%
שדרגו את המנוי 80,407 0.08%
שדרגו את המנוי 52,091 0.05%
שדרגו את המנוי 44,998 0.04%
שדרגו את המנוי 34,358 0.03%
שדרגו את המנוי 30,633 0.03%
שדרגו את המנוי 15,000 0.01%
שדרגו את המנוי 13,539 0.01%
שדרגו את המנוי 5,446 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,150 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,509,692 21.59%
הפניקס 9,171,410 8.80%
ילין לפידות 3,346,000 3.21%
הירשמו לצפייה 2,635,000 2.53%
הירשמו לצפייה 1,441,620 1.38%
הירשמו לצפייה 1,314,650 1.26%
שדרגו את המנוי 905,447 0.87%
שדרגו את המנוי 454,207 0.44%
שדרגו את המנוי 433,285 0.42%
שדרגו את המנוי 376,258 0.36%
שדרגו את המנוי 366,852 0.35%
שדרגו את המנוי 299,637 0.29%
שדרגו את המנוי 212,761 0.20%
שדרגו את המנוי 186,255 0.18%
שדרגו את המנוי 171,223 0.16%
שדרגו את המנוי 170,699 0.16%
שדרגו את המנוי 156,888 0.15%
שדרגו את המנוי 151,013 0.14%
שדרגו את המנוי 120,365 0.12%
שדרגו את המנוי 92,958 0.09%
שדרגו את המנוי 83,918 0.08%
שדרגו את המנוי 77,435 0.07%
שדרגו את המנוי 66,122 0.06%
שדרגו את המנוי 62,600 0.06%
שדרגו את המנוי 58,328 0.06%
שדרגו את המנוי 51,615 0.05%
שדרגו את המנוי 43,892 0.04%
שדרגו את המנוי 41,111 0.04%
שדרגו את המנוי 17,904 0.02%
שדרגו את המנוי 239 < 0.01%
שם חברה: טיב טעם
מספר נייר ערך: 103010
אתר: http://www.tivtaam.co.il
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: מסחר
תחום פעילות: החברה מפעילה רשת מרכולים ועוסקת בייבוא וייצור מוצרי מזון, ושולטת ברשת חנויות לכלי בית.
משקיע/ה
חברה ציבורית