תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

גן שמואל

ענף: תעשיה
תת-ענף: מזון

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פסגות 154,966 159,746 4,780  3.08%
מגדל 4,727 5,180 453  9.58%
הירשמו לצפייה 185 177 -8  -4.32%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,233

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 73,166 74,954 1,788  2.44%
כלל 1,170,970 1,170,970 1
הירשמו לצפייה 467,053 466,880 -173  -0.04%
הירשמו לצפייה 103,504 102,537 -967  -0.93%
הירשמו לצפייה 174,341 169,644 -4,697  -2.69%
שדרגו את המנוי 604,765 591,301 -13,464  -2.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,789

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -19,301

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,233
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -8
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,789
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -19,301
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 664,170 4.19%
פורסט 255,438 1.61%
אלטשולר - שחם 241,361 1.52%
הירשמו לצפייה 159,746 1.01%
הירשמו לצפייה 5,180 0.03%
הירשמו לצפייה 2,167 0.01%
שדרגו את המנוי 177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 101 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 3,058,227 19.30%
כלל 1,170,970 7.39%
הפניקס 591,301 3.73%
הירשמו לצפייה 466,880 2.95%
הירשמו לצפייה 421,919 2.66%
הירשמו לצפייה 169,644 1.07%
שדרגו את המנוי 102,537 0.65%
שדרגו את המנוי 74,954 0.47%
שדרגו את המנוי 32,957 0.21%
שדרגו את המנוי 27,065 0.17%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  גן שמואל אישרה הבוקר כי היא מנהלת מגעים עם פרוטרום להשקעה של האחרונה בחברה #מיזוגים_ורכישות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית