תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
מגדל 81,514 85,199 3,685  4.52%
מיטב דש 520 854 334  64.23%
הירשמו לצפייה 136,396 135,582 -814  -0.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,019

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -814

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
ארם גמולים 2,280 17,280 15,000  657.89%
ילין לפידות 1,925,950 1,799,400 -126,552  -6.57%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 15,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -126,552

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,019
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -814
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 15,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -126,552
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 260,340 0.27%
פסגות 135,582 0.14%
מגדל 85,199 0.09%
הירשמו לצפייה 26,498 0.03%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 483 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,828,792 1.89%
ילין לפידות 1,799,400 1.86%
ארם גמולים 17,280 0.02%
הירשמו לצפייה 7,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 5,112 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית