ארית תעשיות - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
פסגות 42,362 42,249 -113  -0.27%
מגדל 67,392 63,510 -3,882  -5.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,995

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
ילין לפידות 1,826,740 1,925,950 99,212  5.43%
ארם גמולים 20,744 2,280 -18,464  -89.01%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 99,212

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,464

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,995
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 99,212
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -18,464
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 117,966 0.12%
מגדל 63,510 0.07%
פסגות 42,249 0.04%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 483 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,940,342 2.01%
ילין לפידות 1,925,950 1.99%
מיטב דש 7,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 5,112 < 0.01%
הירשמו לצפייה 2,280 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית