תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2021 31.05.2021 שינוי
מור 541,514 660,868 119,354  22.04%
אי.בי.אי. 15,936 15,435 -501  -3.14%
הירשמו לצפייה 111,500 109,000 -2,500  -2.24%
הירשמו לצפייה 92,946 89,719 -3,227  -3.47%
הירשמו לצפייה 101,569 95,158 -6,411  -6.31%
שדרגו את המנוי 343,422 329,147 -14,275  -4.16%
שדרגו את המנוי 55,000 30,000 -25,000  -45.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 119,354

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,914

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.03.2021 שינוי
ילין לפידות 1,800,000 1,409,110 -390,886  -21.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -390,886

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 119,354
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,914
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2021
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -390,886
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,364,327 1.41%
מור 660,868 0.68%
מגדל 329,147 0.34%
הירשמו לצפייה 109,000 0.11%
הירשמו לצפייה 95,158 0.10%
הירשמו לצפייה 89,719 0.09%
שדרגו את המנוי 35,000 0.04%
שדרגו את המנוי 30,000 0.03%
שדרגו את המנוי 15,435 0.02%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,409,110 1.46%
ילין לפידות 1,409,110 1.46%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית