תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מגדל 48,848 51,203 2,355  4.82%
פסגות 133,963 134,952 989  0.74%
הירשמו לצפייה 60,000 41,921 -18,079  -30.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 3,344

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -18,079

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ארם גמולים 259,957 277,422 17,465  6.72%
אקסלנס 46,006 41,996 -4,010  -8.72%
הירשמו לצפייה 210,072 196,088 -13,984  -6.66%
הירשמו לצפייה 2,399,750 2,129,040 -270,716  -11.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -288,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 3,344
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -18,079
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -288,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 244,800 0.25%
פסגות 134,952 0.14%
מגדל 51,203 0.05%
הירשמו לצפייה 41,921 0.04%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,644,546 2.74%
ילין לפידות 2,129,040 2.20%
ארם גמולים 277,422 0.29%
הירשמו לצפייה 196,088 0.20%
הירשמו לצפייה 41,996 0.04%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית