תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אפסילון 13,801 18,451 4,650  33.69%
מיטב דש 1,127 1,156 29  2.57%
הירשמו לצפייה 51,458 50,861 -597  -1.16%
הירשמו לצפייה 123,844 122,976 -868  -0.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,679

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,465

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
ילין לפידות 1,998,800 2,237,760 238,959  11.96%
ארם גמולים 17,280 40,840 23,560  136.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 262,519

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,679
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,465
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 262,519
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 205,651 0.21%
פסגות 122,976 0.13%
מגדל 50,861 0.05%
הירשמו לצפייה 18,451 0.02%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 1,156 < 0.01%
שדרגו את המנוי 483 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,290,712 2.37%
ילין לפידות 2,237,760 2.32%
ארם גמולים 40,840 0.04%
הירשמו לצפייה 7,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 5,112 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית