תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
דולפין 5,000 6,892 1,892  37.84%
פסגות 128,511 129,123 612  0.48%
הירשמו לצפייה 1,411 1,378 -33  -2.34%
הירשמו לצפייה 3,719 722 -2,997  -80.59%
הירשמו לצפייה 52,583 48,875 -3,708  -7.05%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,504

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,738

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 2,271,800 2,399,750 127,954  5.63%
ארם גמולים 242,132 259,957 17,825  7.36%
הירשמו לצפייה 206,152 210,072 3,920  1.90%
הירשמו לצפייה 46,598 46,006 -592  -1.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,699

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -592

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,504
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,738
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,699
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -592
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 218,489 0.23%
פסגות 129,123 0.13%
מגדל 48,875 0.05%
הירשמו לצפייה 19,775 0.02%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 6,892 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,378 < 0.01%
שדרגו את המנוי 722 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,915,785 3.02%
ילין לפידות 2,399,750 2.48%
ארם גמולים 259,957 0.27%
הירשמו לצפייה 210,072 0.22%
הירשמו לצפייה 46,006 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית