תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
פסגות 41,395 42,220 825  1.99%
מגדל 87,633 81,556 -6,077  -6.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 825

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,077

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
ארם גמולים 2,280 20,744 18,464  809.82%
ילין לפידות 2,079,000 1,826,740 -252,260  -12.13%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 18,464

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -252,260

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 825
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -6,077
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 18,464
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -252,260
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 124,259 0.13%
מגדל 81,556 0.08%
פסגות 42,220 0.04%
הירשמו לצפייה 483 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,859,596 1.93%
ילין לפידות 1,826,740 1.89%
ארם גמולים 20,744 0.02%
הירשמו לצפייה 7,000 < 0.01%
הירשמו לצפייה 5,112 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית