תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
מור 128,985 177,903 48,918  37.93%
אינטראקטיב ישראל שוקי הון 60,000 70,000 10,000  16.67%
הירשמו לצפייה 118,052 127,228 9,176  7.77%
הירשמו לצפייה 140,000 146,000 6,000  4.29%
הירשמו לצפייה 10,691 14,115 3,424  32.03%
שדרגו את המנוי 112,871 116,077 3,206  2.84%
שדרגו את המנוי 435,632 421,247 -14,385  -3.30%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 80,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -14,385

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
ילין לפידות 1,988,910 1,972,280 -16,632  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,632

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 80,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -14,385
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,632
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,133,308 1.17%
מגדל 421,247 0.44%
מור 177,903 0.18%
הירשמו לצפייה 146,000 0.15%
הירשמו לצפייה 127,228 0.13%
הירשמו לצפייה 116,077 0.12%
שדרגו את המנוי 70,000 0.07%
שדרגו את המנוי 60,738 0.06%
שדרגו את המנוי 14,115 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,259,286 2.34%
ילין לפידות 1,972,280 2.04%
ארם גמולים 287,006 0.30%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית