תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פסגות 129,123 129,111 -12  -0.01%
מגדל 48,875 47,083 -1,792  -3.67%
הירשמו לצפייה 6,892 5,000 -1,892  -27.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,696

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 2,271,800 2,399,750 127,954  5.63%
ארם גמולים 242,132 259,957 17,825  7.36%
הירשמו לצפייה 206,152 210,072 3,920  1.90%
הירשמו לצפייה 46,598 46,006 -592  -1.27%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 149,699

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -592

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,696
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 149,699
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -592
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 192,918 0.20%
פסגות 129,111 0.13%
מגדל 47,083 0.05%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,915,785 3.02%
ילין לפידות 2,399,750 2.48%
ארם גמולים 259,957 0.27%
הירשמו לצפייה 210,072 0.22%
הירשמו לצפייה 46,006 0.05%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית