תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

ארית תעשיות

ענף: טכנולוגיה
תת-ענף: ביטחוניות
אתר: www.arytltd.com

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מגדל 44,861 47,102 2,241  5.00%
פסגות 128,525 127,725 -800  -0.62%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,241

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -800

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ארם גמולים 259,957 277,422 17,465  6.72%
אקסלנס 46,006 41,996 -4,010  -8.72%
הירשמו לצפייה 210,072 196,088 -13,984  -6.66%
הירשמו לצפייה 2,399,750 2,129,040 -270,716  -11.28%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 17,465

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -288,710

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,241
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -800
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 17,465
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -288,710
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 191,551 0.20%
פסגות 127,725 0.13%
מגדל 47,102 0.05%
הירשמו לצפייה 11,724 0.01%
הירשמו לצפייה 5,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,644,546 2.74%
ילין לפידות 2,129,040 2.20%
ארם גמולים 277,422 0.29%
הירשמו לצפייה 196,088 0.20%
הירשמו לצפייה 41,996 0.04%
שם חברה: ארית תעשיות
מספר נייר ערך: 587014
אתר: http://www.arytltd.com
ענף: טכנולוגיה
תת ענף: ביטחוניות
תחום פעילות: פיתוח, ייצור ושיווק מרעומים ומוצרי אלקטרוניקה צבאיים.
משקיע/ה
חברה ציבורית