תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
מיטב דש 795,598 986,952 191,354  24.05%
פסטרנק שהם 162,435 264,425 101,990  62.79%
הירשמו לצפייה 191,543 255,783 64,240  33.54%
הירשמו לצפייה 23,949 59,670 35,721  149.15%
הירשמו לצפייה 10,000 29,333 19,333  193.33%
שדרגו את המנוי 33,866 49,551 15,685  46.31%
שדרגו את המנוי 24,993 37,117 12,124  48.51%
שדרגו את המנוי 294,634 293,862 -772  -0.26%
שדרגו את המנוי 279,331 275,857 -3,474  -1.24%
שדרגו את המנוי 65,270 61,137 -4,133  -6.33%
שדרגו את המנוי 13,056 7,353 -5,703  -43.68%
שדרגו את המנוי 14,289 8,152 -6,137  -42.95%
שדרגו את המנוי 7,694,060 7,687,530 -6,531  -0.08%
שדרגו את המנוי 81,982 73,783 -8,199  -10.00%
שדרגו את המנוי 826,423 809,553 -16,870  -2.04%
שדרגו את המנוי 46,000 13,500 -32,500  -70.65%
שדרגו את המנוי 226,464 190,697 -35,767  -15.79%
שדרגו את המנוי 126,636 36,417 -90,219  -71.24%
שדרגו את המנוי 1,304,250 1,146,320 -157,936  -12.11%
שדרגו את המנוי 1,605,310 1,369,200 -236,111  -14.71%
שדרגו את המנוי 4,609,610 4,024,400 -585,212  -12.70%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 440,447

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,189,564

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 6,599,860 10,353,000 3,753,130  56.87%
הפניקס 9,547,940 9,955,340 407,401  4.27%
הירשמו לצפייה 8,505,230 8,512,450 7,221  0.08%
הירשמו לצפייה 15,101 15,040 -61  -0.40%
הירשמו לצפייה 18,080 15,830 -2,250  -12.44%
שדרגו את המנוי 129,566 122,118 -7,448  -5.75%
שדרגו את המנוי 391,253 383,743 -7,510  -1.92%
שדרגו את המנוי 2,868,540 2,854,790 -13,745  -0.48%
שדרגו את המנוי 232,741 208,884 -23,857  -10.25%
שדרגו את המנוי 107,259 83,109 -24,150  -22.52%
שדרגו את המנוי 5,123,860 4,680,950 -442,911  -8.64%
שדרגו את המנוי 1,532,700 429,845 -1,102,860  -71.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,167,752

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,624,792

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 440,447
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,189,564
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 4,167,752
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,624,792
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,769,007 8.43%
ילין לפידות 7,687,530 3.65%
אלטשולר - שחם 4,024,400 1.91%
הירשמו לצפייה 1,369,200 0.65%
הירשמו לצפייה 1,146,320 0.54%
הירשמו לצפייה 986,952 0.47%
שדרגו את המנוי 809,553 0.38%
שדרגו את המנוי 293,862 0.14%
שדרגו את המנוי 275,857 0.13%
שדרגו את המנוי 264,425 0.13%
שדרגו את המנוי 255,783 0.12%
שדרגו את המנוי 190,697 0.09%
שדרגו את המנוי 73,783 0.04%
שדרגו את המנוי 61,137 0.03%
שדרגו את המנוי 59,670 0.03%
שדרגו את המנוי 49,551 0.02%
שדרגו את המנוי 46,900 0.02%
שדרגו את המנוי 39,415 0.02%
שדרגו את המנוי 37,117 0.02%
שדרגו את המנוי 36,417 0.02%
שדרגו את המנוי 29,333 0.01%
שדרגו את המנוי 13,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 8,152 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,353 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,543,649 18.29%
מגדל 10,353,000 4.91%
הפניקס 9,955,340 4.72%
הירשמו לצפייה 8,512,450 4.04%
הירשמו לצפייה 4,680,950 2.22%
הירשמו לצפייה 2,854,790 1.35%
שדרגו את המנוי 429,845 0.20%
שדרגו את המנוי 383,743 0.18%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 208,884 0.10%
שדרגו את המנוי 187,214 0.09%
שדרגו את המנוי 122,118 0.06%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 83,109 0.04%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 75,959 0.04%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,040 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
שדרגו את המנוי 185 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית