תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.10.2019 שינוי
אלטשולר - שחם 136,652 269,768 133,116  97.41%
מגדל 686,765 736,875 50,110  7.30%
הירשמו לצפייה 227,936 254,300 26,364  11.57%
הירשמו לצפייה 769,493 785,512 16,019  2.08%
הירשמו לצפייה 234,662 244,352 9,690  4.13%
שדרגו את המנוי 165,254 174,194 8,940  5.41%
שדרגו את המנוי 73,640 80,420 6,780  9.21%
שדרגו את המנוי 7,500 10,000 2,500  33.33%
שדרגו את המנוי 1,836,600 1,837,750 1,149  0.06%
שדרגו את המנוי 65,072 61,763 -3,309  -5.09%
שדרגו את המנוי 56,343 49,271 -7,072  -12.55%
שדרגו את המנוי 115,370 107,370 -8,000  -6.93%
שדרגו את המנוי 9,213,820 9,136,550 -77,278  -0.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 254,668

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -95,659

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 7,984,670 9,547,940 1,563,270  19.58%
אקסלנס 2,431,580 2,868,540 436,959  17.97%
הירשמו לצפייה 2,389 17,997 15,608  653.33%
הירשמו לצפייה 129,461 129,566 105  0.08%
הירשמו לצפייה 8,505,350 8,505,230 -120
שדרגו את המנוי 16,277 15,101 -1,176  -7.22%
שדרגו את המנוי 5,722 2,397 -3,325  -58.11%
שדרגו את המנוי 416,265 391,253 -25,012  -6.01%
שדרגו את המנוי 109,742 75,959 -33,783  -30.78%
שדרגו את המנוי 279,872 232,741 -47,131  -16.84%
שדרגו את המנוי 6,250,600 5,123,860 -1,126,730  -18.03%
שדרגו את המנוי 10,346,200 6,599,860 -3,746,340  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,015,942

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,983,617

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 254,668
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -95,659
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,015,942
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,983,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,363,764 6.82%
ילין לפידות 9,136,550 4.34%
פסגות 1,837,750 0.87%
הירשמו לצפייה 785,512 0.37%
הירשמו לצפייה 736,875 0.35%
הירשמו לצפייה 272,778 0.13%
שדרגו את המנוי 269,768 0.13%
שדרגו את המנוי 254,300 0.12%
שדרגו את המנוי 244,352 0.12%
שדרגו את המנוי 174,194 0.08%
שדרגו את המנוי 144,453 0.07%
שדרגו את המנוי 107,370 0.05%
שדרגו את המנוי 80,420 0.04%
שדרגו את המנוי 64,500 0.03%
שדרגו את המנוי 61,763 0.03%
שדרגו את המנוי 51,202 0.02%
שדרגו את המנוי 49,271 0.02%
שדרגו את המנוי 34,754 0.02%
שדרגו את המנוי 26,472 0.01%
שדרגו את המנוי 19,430 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,000,495 17.08%
הפניקס 9,547,940 4.53%
מנורה 8,505,230 4.04%
הירשמו לצפייה 6,599,860 3.13%
הירשמו לצפייה 5,123,860 2.43%
הירשמו לצפייה 2,868,540 1.36%
שדרגו את המנוי 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 391,253 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 232,741 0.11%
שדרגו את המנוי 187,214 0.09%
שדרגו את המנוי 129,566 0.06%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 75,959 0.04%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית