תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
אילים 210,157 265,259 55,102  26.22%
פסגות 2,968,140 3,018,870 50,737  1.71%
הירשמו לצפייה 398,121 420,671 22,550  5.66%
הירשמו לצפייה 63,442 71,502 8,060  12.70%
הירשמו לצפייה 295,467 301,756 6,289  2.13%
שדרגו את המנוי 13,342 15,526 2,184  16.37%
שדרגו את המנוי 294,157 294,733 576  0.20%
שדרגו את המנוי 132,348 131,270 -1,078  -0.81%
שדרגו את המנוי 69,475 57,777 -11,698  -16.84%
שדרגו את המנוי 12,010,500 11,996,700 -13,774  -0.11%
שדרגו את המנוי 245,566 220,760 -24,806  -10.10%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 145,498

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -51,356

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
פסגות 805,598 825,918 20,320  2.52%
מנורה 8,485,610 8,504,840 19,236  0.23%
הירשמו לצפייה 259,120 271,148 12,028  4.64%
הירשמו לצפייה 10,336,000 10,345,900 9,840  0.10%
הירשמו לצפייה 14,031 17,364 3,333  23.75%
שדרגו את המנוי 6,260,080 6,256,320 -3,760  -0.06%
שדרגו את המנוי 138,554 130,850 -7,704  -5.56%
שדרגו את המנוי 2,241,060 2,181,500 -59,562  -2.66%
שדרגו את המנוי 7,615,640 7,211,410 -404,228  -5.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 64,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -475,254

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 145,498
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -51,356
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 64,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -475,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,320,437 8.22%
ילין לפידות 11,996,700 5.69%
פסגות 3,018,870 1.43%
הירשמו לצפייה 420,671 0.20%
הירשמו לצפייה 301,756 0.14%
הירשמו לצפייה 298,644 0.14%
שדרגו את המנוי 294,733 0.14%
שדרגו את המנוי 265,259 0.13%
שדרגו את המנוי 220,760 0.10%
שדרגו את המנוי 136,652 0.06%
שדרגו את המנוי 131,270 0.06%
שדרגו את המנוי 71,502 0.03%
שדרגו את המנוי 57,777 0.03%
שדרגו את המנוי 51,751 0.02%
שדרגו את המנוי 21,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,526 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,896 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,600 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,644,317 18.34%
מגדל 10,345,900 4.91%
מנורה 8,504,840 4.04%
הירשמו לצפייה 7,211,410 3.42%
הירשמו לצפייה 6,256,320 2.97%
הירשמו לצפייה 2,181,500 1.04%
שדרגו את המנוי 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 825,918 0.39%
שדרגו את המנוי 425,678 0.20%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 271,148 0.13%
שדרגו את המנוי 130,850 0.06%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 65,876 0.03%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,364 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית