תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2020 31.10.2020 שינוי
מור 674,919 870,064 195,145  28.91%
מגדל 470,267 618,473 148,206  31.52%
הירשמו לצפייה 43,566 65,753 22,187  50.93%
הירשמו לצפייה 58,715 80,036 21,321  36.31%
הירשמו לצפייה 381,395 399,732 18,337  4.81%
שדרגו את המנוי 2,000 500 -1,500  -75.00%
שדרגו את המנוי 1,216,540 1,214,960 -1,575  -0.13%
שדרגו את המנוי 115,016 113,249 -1,767  -1.54%
שדרגו את המנוי 130,985 128,689 -2,296  -1.75%
שדרגו את המנוי 222,518 215,267 -7,251  -3.26%
שדרגו את המנוי 182,199 171,450 -10,749  -5.90%
שדרגו את המנוי 176,808 155,418 -21,390  -12.10%
שדרגו את המנוי 59,100 33,541 -25,559  -43.25%
שדרגו את המנוי 1,437,960 1,389,880 -48,083  -3.34%
שדרגו את המנוי 298,232 218,578 -79,654  -26.71%
שדרגו את המנוי 7,486,460 7,398,640 -87,819  -1.17%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 405,196

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -287,643

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,532,700 2,273,370 740,666  48.32%
הפניקס 10,589,200 11,309,500 720,271  6.80%
הירשמו לצפייה 3,625,120 4,041,870 416,747  11.50%
הירשמו לצפייה 15,830 221,814 205,984  1,301.23%
הירשמו לצפייה 219,126 351,220 132,094  60.28%
שדרגו את המנוי 36,757 98,029 61,272  166.69%
שדרגו את המנוי 77,961 119,032 41,071  52.68%
שדרגו את המנוי 82,323 110,833 28,510  34.63%
שדרגו את המנוי 10,658 26,151 15,493  145.36%
שדרגו את המנוי 17,362 26,035 8,673  49.95%
שדרגו את המנוי 8,520,720 8,528,740 8,016  0.09%
שדרגו את המנוי 16,603 16,431 -172  -1.04%
שדרגו את המנוי 10,360,200 10,359,900 -328
שדרגו את המנוי 11,377 7,913 -3,464  -30.45%
שדרגו את המנוי 16,213 12,601 -3,612  -22.28%
שדרגו את המנוי 112,836 104,922 -7,914  -7.01%
שדרגו את המנוי 21,177 476 -20,701  -97.75%
שדרגו את המנוי 75,959 47,705 -28,254  -37.20%
שדרגו את המנוי 55,987 0 -55,987  -100.00%
שדרגו את המנוי 1,315,260 0 -1,315,260  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,378,797

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,435,692

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוקטובר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 405,196
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -287,643
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,378,797
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,435,692
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,341,718 6.81%
ילין לפידות 7,398,640 3.51%
מיטב דש 1,389,880 0.66%
הירשמו לצפייה 1,214,960 0.58%
הירשמו לצפייה 894,997 0.42%
הירשמו לצפייה 870,064 0.41%
שדרגו את המנוי 618,473 0.29%
שדרגו את המנוי 399,732 0.19%
שדרגו את המנוי 218,578 0.10%
שדרגו את המנוי 215,267 0.10%
שדרגו את המנוי 171,450 0.08%
שדרגו את המנוי 155,418 0.07%
שדרגו את המנוי 147,091 0.07%
שדרגו את המנוי 128,689 0.06%
שדרגו את המנוי 113,249 0.05%
שדרגו את המנוי 80,036 0.04%
שדרגו את המנוי 79,239 0.04%
שדרגו את המנוי 65,753 0.03%
שדרגו את המנוי 52,503 0.02%
שדרגו את המנוי 43,000 0.02%
שדרגו את המנוי 33,541 0.02%
שדרגו את המנוי 24,589 0.01%
שדרגו את המנוי 14,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,200 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,869 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 38,356,028 18.20%
הפניקס 11,309,500 5.37%
מגדל 10,359,900 4.92%
הירשמו לצפייה 8,528,740 4.05%
הירשמו לצפייה 4,041,870 1.92%
הירשמו לצפייה 2,273,370 1.08%
שדרגו את המנוי 351,220 0.17%
שדרגו את המנוי 221,814 0.11%
שדרגו את המנוי 200,588 0.10%
שדרגו את המנוי 161,384 0.08%
שדרגו את המנוי 134,126 0.06%
שדרגו את המנוי 119,032 0.06%
שדרגו את המנוי 110,833 0.05%
שדרגו את המנוי 104,922 0.05%
שדרגו את המנוי 98,029 0.05%
שדרגו את המנוי 52,100 0.02%
שדרגו את המנוי 52,076 0.02%
שדרגו את המנוי 47,705 0.02%
שדרגו את המנוי 26,151 0.01%
שדרגו את המנוי 26,035 0.01%
שדרגו את המנוי 22,968 0.01%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,431 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 12,601 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,913 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,899 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,624 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,512 < 0.01%
שדרגו את המנוי 476 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 6 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית