תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מור 1,186,780 1,325,480 138,698  11.69%
אלטשולר - שחם 506,186 642,534 136,348  26.94%
הירשמו לצפייה 755,781 872,836 117,055  15.49%
הירשמו לצפייה 11,000 81,463 70,463  640.57%
הירשמו לצפייה 192,950 225,770 32,820  17.01%
שדרגו את המנוי 37,497 63,252 25,755  68.69%
שדרגו את המנוי 248,494 272,623 24,129  9.71%
שדרגו את המנוי 1,000 10,000 9,000  900.00%
שדרגו את המנוי 44,859 48,933 4,074  9.08%
שדרגו את המנוי 265,285 268,694 3,409  1.29%
שדרגו את המנוי 10,047 11,551 1,504  14.97%
שדרגו את המנוי 1,050 2,250 1,200  114.29%
שדרגו את המנוי 127,344 128,068 724  0.57%
שדרגו את המנוי 1,798,900 1,794,370 -4,532  -0.25%
שדרגו את המנוי 103,370 96,158 -7,212  -6.98%
שדרגו את המנוי 23,253 14,253 -9,000  -38.70%
שדרגו את המנוי 49,300 36,741 -12,559  -25.47%
שדרגו את המנוי 135,701 123,100 -12,601  -9.29%
שדרגו את המנוי 51,202 37,242 -13,960  -27.26%
שדרגו את המנוי 879,501 812,446 -67,055  -7.62%
שדרגו את המנוי 274,778 198,811 -75,967  -27.65%
שדרגו את המנוי 7,757,070 7,596,060 -161,012  -2.08%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 565,179

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -363,898

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 7,984,670 9,547,940 1,563,270  19.58%
אקסלנס 2,431,580 2,868,540 436,959  17.97%
הירשמו לצפייה 2,389 17,997 15,608  653.33%
הירשמו לצפייה 129,461 129,566 105  0.08%
הירשמו לצפייה 8,505,350 8,505,230 -120
שדרגו את המנוי 16,277 15,101 -1,176  -7.22%
שדרגו את המנוי 5,722 2,397 -3,325  -58.11%
שדרגו את המנוי 416,265 391,253 -25,012  -6.01%
שדרגו את המנוי 109,742 75,959 -33,783  -30.78%
שדרגו את המנוי 279,872 232,741 -47,131  -16.84%
שדרגו את המנוי 6,250,600 5,123,860 -1,126,730  -18.03%
שדרגו את המנוי 10,346,200 6,599,860 -3,746,340  -36.21%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,015,942

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -4,983,617

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 565,179
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -363,898
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,015,942
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -4,983,617
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,675,744 6.96%
ילין לפידות 7,596,060 3.60%
פסגות 1,794,370 0.85%
הירשמו לצפייה 1,325,480 0.63%
הירשמו לצפייה 872,836 0.41%
הירשמו לצפייה 812,446 0.39%
שדרגו את המנוי 642,534 0.30%
שדרגו את המנוי 272,623 0.13%
שדרגו את המנוי 268,694 0.13%
שדרגו את המנוי 225,770 0.11%
שדרגו את המנוי 198,811 0.09%
שדרגו את המנוי 128,068 0.06%
שדרגו את המנוי 123,100 0.06%
שדרגו את המנוי 96,158 0.05%
שדרגו את המנוי 81,463 0.04%
שדרגו את המנוי 63,252 0.03%
שדרגו את המנוי 48,933 0.02%
שדרגו את המנוי 37,242 0.02%
שדרגו את המנוי 36,741 0.02%
שדרגו את המנוי 14,253 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,109 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,250 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,000,495 17.08%
הפניקס 9,547,940 4.53%
מנורה 8,505,230 4.04%
הירשמו לצפייה 6,599,860 3.13%
הירשמו לצפייה 5,123,860 2.43%
הירשמו לצפייה 2,868,540 1.36%
שדרגו את המנוי 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 391,253 0.19%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 232,741 0.11%
שדרגו את המנוי 187,214 0.09%
שדרגו את המנוי 129,566 0.06%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 75,959 0.04%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,101 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,397 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית