תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
הראל 368,834 603,532 234,698  63.63%
מיטב דש 573,632 712,809 139,177  24.26%
הירשמו לצפייה 52,251 129,650 77,399  148.13%
הירשמו לצפייה 13,212 56,343 43,131  326.45%
הירשמו לצפייה 3,465 21,347 17,882  516.08%
שדרגו את המנוי 220,583 229,288 8,705  3.95%
שדרגו את המנוי 64,322 71,459 7,137  11.10%
שדרגו את המנוי 301,413 307,019 5,606  1.86%
שדרגו את המנוי 84,294 87,774 3,480  4.13%
שדרגו את המנוי 15,526 18,025 2,499  16.10%
שדרגו את המנוי 21,020 21,214 194  0.92%
שדרגו את המנוי 298,644 296,594 -2,050  -0.69%
שדרגו את המנוי 124,270 117,570 -6,700  -5.39%
שדרגו את המנוי 174,059 120,734 -53,325  -30.64%
שדרגו את המנוי 9,811,680 9,370,150 -441,525  -4.50%
שדרגו את המנוי 3,128,020 2,179,340 -948,685  -30.33%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 539,908

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,452,285

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 7,211,410 7,984,670 773,259  10.72%
אקסלנס 2,181,500 2,431,580 250,073  11.46%
הירשמו לצפייה 271,148 279,872 8,724  3.22%
הירשמו לצפייה 8,504,840 8,505,350 509  0.01%
הירשמו לצפייה 10,345,900 10,346,200 341
שדרגו את המנוי 17,364 16,277 -1,087  -6.26%
שדרגו את המנוי 130,850 129,461 -1,389  -1.06%
שדרגו את המנוי 6,256,320 6,250,600 -5,730  -0.09%
שדרגו את המנוי 425,678 416,265 -9,413  -2.21%
שדרגו את המנוי 65,876 52,310 -13,566  -20.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,032,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,185

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 539,908
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -1,452,285
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,032,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,498,841 6.88%
ילין לפידות 9,370,150 4.45%
פסגות 2,179,340 1.03%
הירשמו לצפייה 712,809 0.34%
הירשמו לצפייה 603,532 0.29%
הירשמו לצפייה 307,019 0.15%
שדרגו את המנוי 296,594 0.14%
שדרגו את המנוי 229,288 0.11%
שדרגו את המנוי 136,652 0.06%
שדרגו את המנוי 129,650 0.06%
שדרגו את המנוי 120,734 0.06%
שדרגו את המנוי 117,570 0.06%
שדרגו את המנוי 87,774 0.04%
שדרגו את המנוי 71,459 0.03%
שדרגו את המנוי 56,343 0.03%
שדרגו את המנוי 21,347 0.01%
שדרגו את המנוי 21,214 0.01%
שדרגו את המנוי 18,025 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,291 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,657,410 18.82%
מגדל 10,346,200 4.91%
מנורה 8,505,350 4.04%
הירשמו לצפייה 7,984,670 3.79%
הירשמו לצפייה 6,250,600 2.97%
הירשמו לצפייה 2,431,580 1.15%
שדרגו את המנוי 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 825,918 0.39%
שדרגו את המנוי 416,265 0.20%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 279,872 0.13%
שדרגו את המנוי 129,461 0.06%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 52,310 0.02%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית