תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
הראל 603,532 731,640 128,108  21.23%
מגדל 229,288 288,610 59,322  25.87%
הירשמו לצפייה 87,774 144,586 56,812  64.73%
הירשמו לצפייה 14,291 51,202 36,911  258.28%
הירשמו לצפייה 129,650 144,453 14,803  11.42%
שדרגו את המנוי 18,025 23,661 5,636  31.27%
שדרגו את המנוי 3,000 7,500 4,500  150.00%
שדרגו את המנוי 712,809 716,160 3,351  0.47%
שדרגו את המנוי 21,347 24,181 2,834  13.28%
שדרגו את המנוי 117,570 115,370 -2,200  -1.87%
שדרגו את המנוי 71,459 58,353 -13,106  -18.34%
שדרגו את המנוי 296,594 276,594 -20,000  -6.74%
שדרגו את המנוי 120,734 63,734 -57,000  -47.21%
שדרגו את המנוי 307,019 229,157 -77,862  -25.36%
שדרגו את המנוי 9,370,150 9,213,820 -156,325  -1.67%
שדרגו את המנוי 2,179,340 1,925,430 -253,908  -11.65%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 312,277

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -580,401

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
הפניקס 7,211,410 7,984,670 773,259  10.72%
אקסלנס 2,181,500 2,431,580 250,073  11.46%
הירשמו לצפייה 271,148 279,872 8,724  3.22%
הירשמו לצפייה 8,504,840 8,505,350 509  0.01%
הירשמו לצפייה 10,345,900 10,346,200 341
שדרגו את המנוי 17,364 16,277 -1,087  -6.26%
שדרגו את המנוי 130,850 129,461 -1,389  -1.06%
שדרגו את המנוי 6,256,320 6,250,600 -5,730  -0.09%
שדרגו את המנוי 425,678 416,265 -9,413  -2.21%
שדרגו את המנוי 65,876 52,310 -13,566  -20.59%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,032,906

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -31,185

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 312,277
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -580,401
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,032,906
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -31,185
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,230,710 6.75%
ילין לפידות 9,213,820 4.37%
פסגות 1,925,430 0.91%
הירשמו לצפייה 731,640 0.35%
הירשמו לצפייה 716,160 0.34%
הירשמו לצפייה 288,610 0.14%
שדרגו את המנוי 276,594 0.13%
שדרגו את המנוי 229,157 0.11%
שדרגו את המנוי 144,586 0.07%
שדרגו את המנוי 144,453 0.07%
שדרגו את המנוי 136,652 0.06%
שדרגו את המנוי 115,370 0.05%
שדרגו את המנוי 63,734 0.03%
שדרגו את המנוי 58,353 0.03%
שדרגו את המנוי 56,343 0.03%
שדרגו את המנוי 51,202 0.02%
שדרגו את המנוי 24,181 0.01%
שדרגו את המנוי 23,661 0.01%
שדרגו את המנוי 21,214 0.01%
שדרגו את המנוי 7,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,050 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 39,657,410 18.82%
מגדל 10,346,200 4.91%
מנורה 8,505,350 4.04%
הירשמו לצפייה 7,984,670 3.79%
הירשמו לצפייה 6,250,600 2.97%
הירשמו לצפייה 2,431,580 1.15%
שדרגו את המנוי 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 825,918 0.39%
שדרגו את המנוי 416,265 0.20%
שדרגו את המנוי 287,978 0.14%
שדרגו את המנוי 279,872 0.13%
שדרגו את המנוי 129,461 0.06%
שדרגו את המנוי 109,742 0.05%
שדרגו את המנוי 107,259 0.05%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 52,310 0.02%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 18,080 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,277 < 0.01%
שדרגו את המנוי 14,297 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,394 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,722 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,389 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 438 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אזורים בשותפות עם חברת דמרי זכו במכרז לקרקע בבאר שבע בשטח כולל של כ-67 דונם לבניית כ-2,000 יח"ד, וזאת בתמורה לכ-385 מיליון שקל (כולל הוצאות פיתוח).
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית