תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אזורים

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
מיטב דש 732,224 977,376 245,152  33.48%
פסטרנק שהם 183,355 252,875 69,520  37.92%
הירשמו לצפייה 121,752 150,285 28,533  23.44%
הירשמו לצפייה 7,657,580 7,685,640 28,065  0.37%
הירשמו לצפייה 146,054 173,178 27,124  18.57%
שדרגו את המנוי 38,383 57,942 19,559  50.96%
שדרגו את המנוי 83,909 95,075 11,166  13.31%
שדרגו את המנוי 36,279 46,467 10,188  28.08%
שדרגו את המנוי 209,925 212,233 2,308  1.10%
שדרגו את המנוי 306,125 306,761 636  0.21%
שדרגו את המנוי 14,834 10,019 -4,815  -32.46%
שדרגו את המנוי 33,861 28,377 -5,484  -16.20%
שדרגו את המנוי 237,843 225,607 -12,236  -5.14%
שדרגו את המנוי 73,783 61,300 -12,483  -16.92%
שדרגו את המנוי 17,000 4,000 -13,000  -76.47%
שדרגו את המנוי 747,720 696,105 -51,615  -6.90%
שדרגו את המנוי 387,422 299,885 -87,537  -22.59%
שדרגו את המנוי 1,378,230 1,265,730 -112,499  -8.16%
שדרגו את המנוי 992,060 827,419 -164,641  -16.60%
שדרגו את המנוי 3,972,100 3,736,020 -236,078  -5.94%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 442,251

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -700,388

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 429,845 1,532,700 1,102,860  256.57%
הפניקס 9,955,340 10,611,300 655,913  6.59%
הירשמו לצפייה 2,854,790 2,957,550 102,758  3.60%
הירשמו לצפייה 185 86,266 86,081  46,530.27%
הירשמו לצפייה 2,340 21,177 18,837  805.00%
שדרגו את המנוי 438 16,213 15,775  3,601.60%
שדרגו את המנוי 10,353,000 10,356,800 3,843  0.04%
שדרגו את המנוי 14,297 16,694 2,397  16.77%
שדרגו את המנוי 15,040 16,127 1,087  7.23%
שדרגו את המנוי 122,118 121,879 -239  -0.20%
שדרגו את המנוי 8,512,450 8,511,680 -774  -0.01%
שדרגו את המנוי 287,978 219,126 -68,852  -23.91%
שדרגו את המנוי 208,884 58,765 -150,119  -71.87%
שדרגו את המנוי 383,743 226,203 -157,540  -41.05%
שדרגו את המנוי 4,680,950 1,411,760 -3,269,180  -69.84%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,989,551

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,646,704

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 442,251
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -700,388
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,989,551
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -3,646,704
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 17,278,284 8.20%
ילין לפידות 7,685,640 3.65%
אלטשולר - שחם 3,736,020 1.77%
הירשמו לצפייה 1,265,730 0.60%
הירשמו לצפייה 977,376 0.46%
הירשמו לצפייה 827,419 0.39%
שדרגו את המנוי 696,105 0.33%
שדרגו את המנוי 306,761 0.15%
שדרגו את המנוי 299,885 0.14%
שדרגו את המנוי 252,875 0.12%
שדרגו את המנוי 225,607 0.11%
שדרגו את המנוי 212,233 0.10%
שדרגו את המנוי 173,178 0.08%
שדרגו את המנוי 150,285 0.07%
שדרגו את המנוי 99,508 0.05%
שדרגו את המנוי 95,075 0.05%
שדרגו את המנוי 61,300 0.03%
שדרגו את המנוי 57,942 0.03%
שדרגו את המנוי 46,467 0.02%
שדרגו את המנוי 46,000 0.02%
שדרגו את המנוי 28,377 0.01%
שדרגו את המנוי 19,582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,019 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 900 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 36,720,638 17.42%
הפניקס 10,611,300 5.04%
מגדל 10,356,800 4.91%
הירשמו לצפייה 8,511,680 4.04%
הירשמו לצפייה 2,957,550 1.40%
הירשמו לצפייה 1,532,700 0.73%
שדרגו את המנוי 1,411,760 0.67%
שדרגו את המנוי 226,203 0.11%
שדרגו את המנוי 219,126 0.10%
שדרגו את המנוי 121,879 0.06%
שדרגו את המנוי 96,574 0.05%
שדרגו את המנוי 86,266 0.04%
שדרגו את המנוי 83,109 0.04%
שדרגו את המנוי 82,323 0.04%
שדרגו את המנוי 77,961 0.04%
שדרגו את המנוי 75,959 0.04%
שדרגו את המנוי 58,765 0.03%
שדרגו את המנוי 36,757 0.02%
שדרגו את המנוי 21,177 0.01%
שדרגו את המנוי 17,997 < 0.01%
שדרגו את המנוי 17,362 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,694 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,213 < 0.01%
שדרגו את המנוי 16,127 < 0.01%
שדרגו את המנוי 15,830 < 0.01%
שדרגו את המנוי 13,177 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11,377 < 0.01%
שדרגו את המנוי 10,658 < 0.01%
שדרגו את המנוי 9,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,933 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,188 < 0.01%
שדרגו את המנוי 93 < 0.01%
שם חברה: אזורים
מספר נייר ערך: 715011
אתר: http://www.azorim.co.il
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: בניית פרויקטים למגורים, בנדל"ן מניב ושולטת ב"שיכון ופיתוח".
משקיע/ה
חברה ציבורית