תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2018 30.11.2018 שינוי
אזימוט 206,147 215,147 9,000  4.37%
אילים 35,114 43,109 7,995  22.77%
הירשמו לצפייה 112,234 115,373 3,139  2.80%
הירשמו לצפייה 30,647 33,505 2,858  9.33%
הירשמו לצפייה 364,262 366,843 2,581  0.71%
שדרגו את המנוי 800 2,008 1,208  151.00%
שדרגו את המנוי 31,800 32,200 400  1.26%
שדרגו את המנוי 2,247,210 2,247,210 3
שדרגו את המנוי 1,194,180 1,194,180 -4
שדרגו את המנוי 1,123,310 1,122,760 -550  -0.05%
שדרגו את המנוי 35,258 31,103 -4,155  -11.78%
שדרגו את המנוי 66,698 56,994 -9,704  -14.55%
שדרגו את המנוי 412,194 350,534 -61,660  -14.96%
שדרגו את המנוי 156,518 65,786 -90,732  -57.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 27,184

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -166,805

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 30.09.2018 שינוי
הפניקס 1,329,570 1,852,910 523,340  39.36%
הראל 1,460,180 1,521,510 61,330  4.20%
הירשמו לצפייה 3,899,520 3,908,010 8,490  0.22%
הירשמו לצפייה 316,612 317,391 779  0.25%
הירשמו לצפייה 11,628 11,746 118  1.01%
שדרגו את המנוי 63,413 63,288 -125  -0.20%
שדרגו את המנוי 59,900 59,239 -661  -1.10%
שדרגו את המנוי 580,993 579,587 -1,406  -0.24%
שדרגו את המנוי 4,700 1,145 -3,555  -75.64%
שדרגו את המנוי 218,067 213,447 -4,620  -2.12%
שדרגו את המנוי 18,574 10,460 -8,114  -43.68%
שדרגו את המנוי 30,268 13,959 -16,309  -53.88%
שדרגו את המנוי 272,741 203,256 -69,485  -25.48%
שדרגו את המנוי 303,337 93,978 -209,359  -69.02%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 594,057

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -313,634

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 27,184
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -166,805
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 594,057
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -313,634
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,897,695 7.38%
ילין לפידות 2,247,210 2.81%
מור 1,194,180 1.49%
הירשמו לצפייה 1,122,760 1.40%
הירשמו לצפייה 366,843 0.46%
הירשמו לצפייה 350,534 0.44%
שדרגו את המנוי 215,147 0.27%
שדרגו את המנוי 115,373 0.14%
שדרגו את המנוי 65,786 0.08%
שדרגו את המנוי 56,994 0.07%
שדרגו את המנוי 43,109 0.05%
שדרגו את המנוי 33,505 0.04%
שדרגו את המנוי 32,200 0.04%
שדרגו את המנוי 31,103 0.04%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,008 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,991 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 409 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,018,922 16.28%
מנורה 3,908,010 4.89%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,852,910 2.32%
הירשמו לצפייה 1,521,510 1.90%
הירשמו לצפייה 1,242,000 1.55%
שדרגו את המנוי 579,587 0.72%
שדרגו את המנוי 317,391 0.40%
שדרגו את המנוי 213,447 0.27%
שדרגו את המנוי 203,256 0.25%
שדרגו את המנוי 147,957 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 93,978 0.12%
שדרגו את המנוי 63,288 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,988 0.08%
שדרגו את המנוי 59,239 0.07%
שדרגו את המנוי 54,777 0.07%
שדרגו את המנוי 47,500 0.06%
שדרגו את המנוי 30,932 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 13,959 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,746 0.01%
שדרגו את המנוי 10,460 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,145 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית