תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2020 30.04.2020 שינוי
פורסט 477,456 505,110 27,654  5.79%
אקסלנס 56,268 75,425 19,157  34.05%
הירשמו לצפייה 54,598 61,525 6,927  12.69%
הירשמו לצפייה 268,318 266,631 -1,687  -0.63%
הירשמו לצפייה 229,890 226,635 -3,255  -1.42%
שדרגו את המנוי 12,441 4,500 -7,941  -63.83%
שדרגו את המנוי 331,751 323,504 -8,247  -2.49%
שדרגו את המנוי 59,200 50,200 -9,000  -15.20%
שדרגו את המנוי 543,425 533,669 -9,756  -1.80%
שדרגו את המנוי 46,735 36,533 -10,202  -21.83%
שדרגו את המנוי 107,567 90,349 -17,218  -16.01%
שדרגו את המנוי 1,957,870 1,939,130 -18,735  -0.96%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 53,738

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -86,041

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 1,203,930 2,247,310 1,043,380  86.66%
אקסלנס 339,354 619,118 279,764  82.44%
הירשמו לצפייה 85,619 303,337 217,718  254.29%
הירשמו לצפייה 423,783 495,728 71,945  16.98%
הירשמו לצפייה 3,734 5,285 1,551  41.54%
שדרגו את המנוי 6,899 7,219 320  4.64%
שדרגו את המנוי 56,221 56,111 -110  -0.20%
שדרגו את המנוי 3,918,990 3,918,630 -358  -0.01%
שדרגו את המנוי 1,456,910 1,456,270 -642  -0.04%
שדרגו את המנוי 6,440 5,494 -946  -14.69%
שדרגו את המנוי 579,468 577,424 -2,044  -0.35%
שדרגו את המנוי 64,863 60,618 -4,245  -6.54%
שדרגו את המנוי 1,720,420 1,708,000 -12,415  -0.72%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,614,678

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -20,760

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אפריל
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 53,738
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -86,041
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,614,678
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -20,760
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 4,502,566 5.63%
ילין לפידות 1,939,130 2.43%
פסגות 533,669 0.67%
הירשמו לצפייה 505,110 0.63%
הירשמו לצפייה 323,504 0.40%
הירשמו לצפייה 312,191 0.39%
שדרגו את המנוי 266,631 0.33%
שדרגו את המנוי 226,635 0.28%
שדרגו את המנוי 90,349 0.11%
שדרגו את המנוי 75,425 0.09%
שדרגו את המנוי 61,525 0.08%
שדרגו את המנוי 50,200 0.06%
שדרגו את המנוי 36,533 0.05%
שדרגו את המנוי 29,200 0.04%
שדרגו את המנוי 28,976 0.04%
שדרגו את המנוי 15,000 0.02%
שדרגו את המנוי 4,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 648 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 14,560,550 18.21%
מנורה 3,918,630 4.90%
הפניקס 2,247,310 2.81%
הירשמו לצפייה 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,708,000 2.14%
הירשמו לצפייה 1,456,270 1.82%
שדרגו את המנוי 619,118 0.77%
שדרגו את המנוי 577,424 0.72%
שדרגו את המנוי 495,728 0.62%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 235,354 0.29%
שדרגו את המנוי 152,020 0.19%
שדרגו את המנוי 93,743 0.12%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 60,618 0.08%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 56,111 0.07%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 8,121 0.01%
שדרגו את המנוי 8,030 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,219 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,494 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,285 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית