תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.08.2018 30.09.2018 שינוי
אזימוט 110,762 160,236 49,474  44.67%
מגדל 145,919 152,373 6,454  4.42%
הירשמו לצפייה 356,826 359,701 2,875  0.81%
הירשמו לצפייה 25,823 28,379 2,556  9.90%
הירשמו לצפייה 7,053 8,902 1,849  26.22%
שדרגו את המנוי 30,700 30,900 200  0.65%
שדרגו את המנוי 33,431 33,408 -23  -0.07%
שדרגו את המנוי 7,972 7,472 -500  -6.27%
שדרגו את המנוי 8,581 7,581 -1,000  -11.65%
שדרגו את המנוי 69,856 67,463 -2,393  -3.43%
שדרגו את המנוי 149,147 144,473 -4,674  -3.13%
שדרגו את המנוי 18,350 13,516 -4,834  -26.34%
שדרגו את המנוי 1,219,700 1,210,750 -8,945  -0.73%
שדרגו את המנוי 1,140,640 1,123,160 -17,488  -1.53%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 63,408

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -39,857

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,245,420 1,460,180 214,754  17.24%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 13,250 147,957 134,707  1,016.66%
הירשמו לצפייה 213,608 272,741 59,133  27.68%
הירשמו לצפייה 1,233,470 1,243,170 9,694  0.79%
הירשמו לצפייה 308,311 316,612 8,301  2.69%
שדרגו את המנוי 54,791 59,900 5,109  9.32%
שדרגו את המנוי 3,894,900 3,899,520 4,626  0.12%
שדרגו את המנוי 214,563 218,067 3,504  1.63%
שדרגו את המנוי 2,226,390 2,226,390 1
שדרגו את המנוי 31,362 30,932 -430  -1.37%
שדרגו את המנוי 22,223 18,574 -3,649  -16.42%
שדרגו את המנוי 68,329 63,413 -4,916  -7.19%
שדרגו את המנוי 67,138 3,802 -63,336  -94.34%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 439,829

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -72,331

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ספטמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 63,408
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -39,857
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 439,829
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -72,331
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,059,270 7.58%
ילין לפידות 2,247,210 2.81%
מור 1,210,750 1.51%
הירשמו לצפייה 1,123,160 1.40%
הירשמו לצפייה 415,694 0.52%
הירשמו לצפייה 359,701 0.45%
שדרגו את המנוי 160,236 0.20%
שדרגו את המנוי 152,373 0.19%
שדרגו את המנוי 144,473 0.18%
שדרגו את המנוי 67,463 0.08%
שדרגו את המנוי 35,258 0.04%
שדרגו את המנוי 33,408 0.04%
שדרגו את המנוי 30,900 0.04%
שדרגו את המנוי 28,379 0.04%
שדרגו את המנוי 13,516 0.02%
שדרגו את המנוי 8,902 0.01%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,472 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,470 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 800 < 0.01%
שדרגו את המנוי 209 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,724,098 15.92%
מנורה 3,899,520 4.88%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,460,180 1.83%
הירשמו לצפייה 1,243,170 1.55%
הירשמו לצפייה 1,242,000 1.55%
שדרגו את המנוי 580,993 0.73%
שדרגו את המנוי 316,612 0.40%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 272,741 0.34%
שדרגו את המנוי 218,067 0.27%
שדרגו את המנוי 147,957 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 81,917 0.10%
שדרגו את המנוי 63,413 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,988 0.08%
שדרגו את המנוי 59,900 0.07%
שדרגו את המנוי 54,777 0.07%
שדרגו את המנוי 47,500 0.06%
שדרגו את המנוי 30,932 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 27,433 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 18,574 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,628 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,802 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית