קרסו - Stocker.co.il | סטוקר
תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2018 31.05.2018 שינוי
אזימוט 82,520 84,852 2,332  2.83%
מיטב דש 153,834 154,000 166  0.11%
הירשמו לצפייה 60,163 60,237 74  0.12%
הירשמו לצפייה 1,226,610 1,226,340 -269  -0.02%
הירשמו לצפייה 382,943 382,643 -300  -0.08%
שדרגו את המנוי 920 320 -600  -65.22%
שדרגו את המנוי 36,534 35,896 -638  -1.75%
שדרגו את המנוי 79,837 78,537 -1,300  -1.63%
שדרגו את המנוי 6,901 5,012 -1,889  -27.37%
שדרגו את המנוי 36,000 29,518 -6,482  -18.01%
שדרגו את המנוי 40,690 32,409 -8,281  -20.35%
שדרגו את המנוי 50,500 37,100 -13,400  -26.53%
שדרגו את המנוי 181,018 157,064 -23,954  -13.23%
שדרגו את המנוי 1,496,830 1,455,470 -41,360  -2.76%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,572

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -98,473

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2017 31.03.2018 שינוי
אנליסט 216,521 308,311 91,790  42.39%
הכשרה ביטוח 206,121 213,608 7,487  3.63%
הירשמו לצפייה 3,891,920 3,894,900 2,975  0.08%
הירשמו לצפייה 4,250 4,700 450  10.59%
הירשמו לצפייה 2,226,390 2,226,390 -1
שדרגו את המנוי 11,746 11,628 -118  -1.00%
שדרגו את המנוי 55,490 54,791 -699  -1.26%
שדרגו את המנוי 6,237 4,854 -1,383  -22.17%
שדרגו את המנוי 216,440 214,563 -1,877  -0.87%
שדרגו את המנוי 25,386 22,223 -3,163  -12.46%
שדרגו את המנוי 71,570 68,329 -3,241  -4.53%
שדרגו את המנוי 17,836 5,053 -12,783  -71.67%
שדרגו את המנוי 53,360 34,360 -19,000  -35.61%
שדרגו את המנוי 1,265,000 1,242,000 -23,006  -1.82%
שדרגו את המנוי 78,497 54,777 -23,720  -30.22%
שדרגו את המנוי 56,782 28,391 -28,391  -50.00%
שדרגו את המנוי 83,000 47,500 -35,500  -42.77%
שדרגו את המנוי 109,001 67,138 -41,863  -38.41%
שדרגו את המנוי 1,299,200 1,245,420 -53,773  -4.14%
שדרגו את המנוי 146,270 13,250 -133,020  -90.94%
שדרגו את המנוי 1,425,770 1,233,470 -192,293  -13.49%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 102,702

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -573,831

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 2,572
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -98,473
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 102,702
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -573,831
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,118,993 7.65%
ילין לפידות 2,180,140 2.73%
פסגות 1,455,470 1.82%
הירשמו לצפייה 1,226,340 1.53%
הירשמו לצפייה 382,643 0.48%
הירשמו לצפייה 176,032 0.22%
שדרגו את המנוי 157,064 0.20%
שדרגו את המנוי 154,000 0.19%
שדרגו את המנוי 84,852 0.11%
שדרגו את המנוי 78,537 0.10%
שדרגו את המנוי 60,237 0.08%
שדרגו את המנוי 37,100 0.05%
שדרגו את המנוי 35,896 0.04%
שדרגו את המנוי 32,409 0.04%
שדרגו את המנוי 29,518 0.04%
שדרגו את המנוי 16,500 0.02%
שדרגו את המנוי 5,100 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,012 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,407,461 15.52%
מנורה 3,894,900 4.87%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,245,420 1.56%
הירשמו לצפייה 1,242,000 1.55%
הירשמו לצפייה 1,233,470 1.54%
שדרגו את המנוי 580,993 0.73%
שדרגו את המנוי 308,311 0.39%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 214,563 0.27%
שדרגו את המנוי 213,608 0.27%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 81,917 0.10%
שדרגו את המנוי 68,329 0.09%
שדרגו את המנוי 67,138 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,988 0.08%
שדרגו את המנוי 54,791 0.07%
שדרגו את המנוי 54,777 0.07%
שדרגו את המנוי 47,500 0.06%
שדרגו את המנוי 34,360 0.04%
שדרגו את המנוי 31,362 0.04%
שדרגו את המנוי 30,268 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 27,433 0.03%
שדרגו את המנוי 22,223 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 13,250 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,628 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית