תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 31.07.2019 שינוי
פורסט 238,098 407,278 169,180  71.05%
מיטב דש 150,195 165,338 15,143  10.08%
הירשמו לצפייה 237,096 243,239 6,143  2.59%
הירשמו לצפייה 38,784 43,078 4,294  11.07%
הירשמו לצפייה 343,670 346,746 3,076  0.90%
שדרגו את המנוי 20,859 23,441 2,582  12.38%
שדרגו את המנוי 54,015 56,291 2,276  4.21%
שדרגו את המנוי 688,771 689,530 759  0.11%
שדרגו את המנוי 13,637 12,197 -1,440  -10.56%
שדרגו את המנוי 301,733 293,117 -8,616  -2.86%
שדרגו את המנוי 1,128,840 1,117,430 -11,418  -1.01%
שדרגו את המנוי 2,179,520 2,122,930 -56,586  -2.60%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 203,453

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -78,060

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 1,578,930 1,622,630 43,701  2.77%
מנורה 3,910,960 3,915,720 4,763  0.12%
הירשמו לצפייה 404,739 406,822 2,083  0.51%
הירשמו לצפייה 63,299 65,336 2,037  3.22%
הירשמו לצפייה 2,226,390 2,226,390 2
שדרגו את המנוי 9,726 9,608 -118  -1.21%
שדרגו את המנוי 42,902 42,664 -238  -0.55%
שדרגו את המנוי 60,170 59,601 -569  -0.95%
שדרגו את המנוי 1,481,610 1,480,270 -1,338  -0.09%
שדרגו את המנוי 8,110 6,460 -1,650  -20.35%
שדרגו את המנוי 381,173 359,210 -21,963  -5.76%
שדרגו את המנוי 1,273,660 1,197,420 -76,239  -5.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,586

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 203,453
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -78,060
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,586
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -102,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,880,567 7.36%
ילין לפידות 2,122,930 2.66%
מור 1,117,430 1.40%
הירשמו לצפייה 689,530 0.86%
הירשמו לצפייה 407,278 0.51%
הירשמו לצפייה 346,746 0.43%
שדרגו את המנוי 319,845 0.40%
שדרגו את המנוי 293,117 0.37%
שדרגו את המנוי 243,239 0.30%
שדרגו את המנוי 165,338 0.21%
שדרגו את המנוי 56,291 0.07%
שדרגו את המנוי 43,078 0.05%
שדרגו את המנוי 24,200 0.03%
שדרגו את המנוי 23,441 0.03%
שדרגו את המנוי 12,197 0.02%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,183,910 16.49%
מנורה 3,915,720 4.90%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,622,630 2.03%
הירשמו לצפייה 1,480,270 1.85%
הירשמו לצפייה 1,197,420 1.50%
שדרגו את המנוי 582,046 0.73%
שדרגו את המנוי 406,822 0.51%
שדרגו את המנוי 359,210 0.45%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 224,616 0.28%
שדרגו את המנוי 152,732 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 65,336 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,601 0.07%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 42,664 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,608 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית