תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אלטשולר - שחם 176,032 281,169 105,137  59.73%
ילין לפידות 2,180,140 2,230,080 49,935  2.29%
הירשמו לצפייה 85,303 87,645 2,342  2.75%
הירשמו לצפייה 5,956 7,492 1,536  25.79%
הירשמו לצפייה 41,900 41,930 30  0.07%
שדרגו את המנוי 25,106 24,814 -292  -1.16%
שדרגו את המנוי 147,956 146,685 -1,271  -0.86%
שדרגו את המנוי 78,337 75,575 -2,762  -3.53%
שדרגו את המנוי 38,341 35,258 -3,083  -8.04%
שדרגו את המנוי 22,500 18,104 -4,396  -19.54%
שדרגו את המנוי 157,168 149,303 -7,865  -5.00%
שדרגו את המנוי 1,223,340 1,214,640 -8,700  -0.71%
שדרגו את המנוי 373,943 361,765 -12,178  -3.26%
שדרגו את המנוי 1,443,720 1,429,170 -14,544  -1.01%
שדרגו את המנוי 61,434 7,629 -53,805  -87.58%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 158,980

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -108,896

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
הראל 1,245,420 1,460,180 214,754  17.24%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 13,250 147,957 134,707  1,016.66%
הירשמו לצפייה 213,608 272,741 59,133  27.68%
הירשמו לצפייה 1,233,470 1,243,170 9,694  0.79%
הירשמו לצפייה 308,311 316,612 8,301  2.69%
שדרגו את המנוי 54,791 59,900 5,109  9.32%
שדרגו את המנוי 3,894,900 3,899,520 4,626  0.12%
שדרגו את המנוי 214,563 218,067 3,504  1.63%
שדרגו את המנוי 2,226,390 2,226,390 1
שדרגו את המנוי 31,362 30,932 -430  -1.37%
שדרגו את המנוי 22,223 18,574 -3,649  -16.42%
שדרגו את המנוי 68,329 63,413 -4,916  -7.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 439,829

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -8,995

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 158,980
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -108,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 439,829
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -8,995
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,138,650 7.68%
ילין לפידות 2,230,080 2.79%
פסגות 1,429,170 1.79%
הירשמו לצפייה 1,214,640 1.52%
הירשמו לצפייה 361,765 0.45%
הירשמו לצפייה 281,169 0.35%
שדרגו את המנוי 149,303 0.19%
שדרגו את המנוי 146,685 0.18%
שדרגו את המנוי 87,645 0.11%
שדרגו את המנוי 75,575 0.09%
שדרגו את המנוי 41,930 0.05%
שדרגו את המנוי 35,258 0.04%
שדרגו את המנוי 24,814 0.03%
שדרגו את המנוי 18,104 0.02%
שדרגו את המנוי 17,966 0.02%
שדרגו את המנוי 7,629 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,492 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,282 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 320 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,720,296 15.91%
מנורה 3,899,520 4.88%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,460,180 1.83%
הירשמו לצפייה 1,243,170 1.55%
הירשמו לצפייה 1,242,000 1.55%
שדרגו את המנוי 580,993 0.73%
שדרגו את המנוי 316,612 0.40%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 272,741 0.34%
שדרגו את המנוי 218,067 0.27%
שדרגו את המנוי 147,957 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 81,917 0.10%
שדרגו את המנוי 63,413 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,988 0.08%
שדרגו את המנוי 59,900 0.07%
שדרגו את המנוי 54,777 0.07%
שדרגו את המנוי 47,500 0.06%
שדרגו את המנוי 30,932 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 27,433 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 18,574 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,628 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,700 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית