תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2019 31.05.2019 שינוי
פורסט 9,683 123,715 114,032  1,177.65%
מגדל 154,817 186,131 31,314  20.23%
הירשמו לצפייה 166,252 173,907 7,655  4.60%
הירשמו לצפייה 27,875 32,250 4,375  15.70%
הירשמו לצפייה 52,028 54,104 2,076  3.99%
שדרגו את המנוי 18,079 19,354 1,275  7.05%
שדרגו את המנוי 603 768 165  27.36%
שדרגו את המנוי 17,835 17,217 -618  -3.47%
שדרגו את המנוי 5,000 4,278 -722  -14.44%
שדרגו את המנוי 314,226 312,729 -1,497  -0.48%
שדרגו את המנוי 1,140,750 1,131,500 -9,249  -0.81%
שדרגו את המנוי 2,247,210 2,229,210 -18,000  -0.80%
שדרגו את המנוי 343,674 318,038 -25,636  -7.46%
שדרגו את המנוי 766,748 688,216 -78,532  -10.24%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 160,892

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -134,254

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
ילין לפידות 1,326,440 1,578,930 252,489  19.04%
הראל 1,457,150 1,481,610 24,461  1.68%
הירשמו לצפייה 60,244 70,224 9,980  16.57%
הירשמו לצפייה 3,902,110 3,910,960 8,846  0.23%
הירשמו לצפייה 1,145 8,110 6,965  608.30%
שדרגו את המנוי 220,094 224,616 4,522  2.05%
שדרגו את המנוי 149,380 152,732 3,352  2.24%
שדרגו את המנוי 60,314 63,299 2,985  4.95%
שדרגו את המנוי 580,609 582,046 1,437  0.25%
שדרגו את המנוי 404,287 404,739 452  0.11%
שדרגו את המנוי 2,226,390 2,226,390 -1
שדרגו את המנוי 11,746 9,726 -2,020  -17.20%
שדרגו את המנוי 12,338 9,028 -3,310  -26.83%
שדרגו את המנוי 63,713 60,170 -3,543  -5.56%
שדרגו את המנוי 447,794 381,173 -66,621  -14.88%
שדרגו את המנוי 213,889 42,902 -170,987  -79.94%
שדרגו את המנוי 1,530,550 1,273,660 -256,892  -16.78%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 315,489

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -503,374

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 160,892
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -134,254
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 315,489
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -503,374
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,649,741 7.07%
ילין לפידות 2,229,210 2.79%
מור 1,131,500 1.42%
הירשמו לצפייה 688,216 0.86%
הירשמו לצפייה 319,845 0.40%
הירשמו לצפייה 318,038 0.40%
שדרגו את המנוי 312,729 0.39%
שדרגו את המנוי 186,131 0.23%
שדרגו את המנוי 173,907 0.22%
שדרגו את המנוי 123,715 0.15%
שדרגו את המנוי 54,104 0.07%
שדרגו את המנוי 32,250 0.04%
שדרגו את המנוי 24,200 0.03%
שדרגו את המנוי 19,354 0.02%
שדרגו את המנוי 17,217 0.02%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,278 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,770 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 768 < 0.01%
שדרגו את המנוי 729 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,280,948 16.61%
מנורה 3,910,960 4.89%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,578,930 1.97%
הירשמו לצפייה 1,481,610 1.85%
הירשמו לצפייה 1,273,660 1.59%
שדרגו את המנוי 582,046 0.73%
שדרגו את המנוי 404,739 0.51%
שדרגו את המנוי 381,173 0.48%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 224,616 0.28%
שדרגו את המנוי 152,732 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 63,299 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 60,170 0.08%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 47,500 0.06%
שדרגו את המנוי 42,902 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,726 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 8,110 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית