תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2020 31.01.2021 שינוי
הראל 172,224 207,028 34,804  20.21%
אלטרנטיב בית השקעות 15,436 22,936 7,500  48.59%
הירשמו לצפייה 6,306 12,595 6,289  99.73%
הירשמו לצפייה 50,752 52,709 1,957  3.86%
הירשמו לצפייה 65,087 66,053 966  1.48%
שדרגו את המנוי 537,220 538,110 890  0.17%
שדרגו את המנוי 5,467 5,756 289  5.29%
שדרגו את המנוי 31,336 31,415 79  0.25%
שדרגו את המנוי 34,105 33,385 -720  -2.11%
שדרגו את המנוי 371,874 369,514 -2,360  -0.63%
שדרגו את המנוי 15,000 12,500 -2,500  -16.67%
שדרגו את המנוי 201,276 195,835 -5,441  -2.70%
שדרגו את המנוי 112,321 96,088 -16,233  -14.45%
שדרגו את המנוי 402,492 271,892 -130,600  -32.45%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,774

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -157,854

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2020 30.09.2020 שינוי
הפניקס 2,503,110 3,337,860 834,745  33.35%
אקסלנס 857,154 1,195,740 338,584  39.50%
הירשמו לצפייה 4,465,300 4,469,500 4,200  0.09%
הירשמו לצפייה 4,413 5,982 1,569  35.55%
הירשמו לצפייה 3,117,040 3,117,040 1
שדרגו את המנוי 561,029 559,698 -1,331  -0.24%
שדרגו את המנוי 59,132 54,984 -4,148  -7.01%
שדרגו את המנוי 71,211 41,808 -29,403  -41.29%
שדרגו את המנוי 263,903 195,313 -68,590  -25.99%
שדרגו את המנוי 657,287 154,195 -503,092  -76.54%
שדרגו את המנוי 1,672,910 988,124 -684,784  -40.93%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,179,099

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,291,348

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 52,774
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -157,854
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,179,099
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,291,348
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,021,519 6.28%
ילין לפידות 2,199,930 2.75%
פורסט 561,035 0.70%
הירשמו לצפייה 538,110 0.67%
הירשמו לצפייה 369,514 0.46%
הירשמו לצפייה 341,898 0.43%
שדרגו את המנוי 271,892 0.34%
שדרגו את המנוי 207,028 0.26%
שדרגו את המנוי 195,835 0.24%
שדרגו את המנוי 96,088 0.12%
שדרגו את המנוי 66,053 0.08%
שדרגו את המנוי 52,709 0.07%
שדרגו את המנוי 33,385 0.04%
שדרגו את המנוי 31,415 0.04%
שדרגו את המנוי 22,936 0.03%
שדרגו את המנוי 12,595 0.02%
שדרגו את המנוי 12,500 0.02%
שדרגו את המנוי 5,756 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,383 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,300 < 0.01%
שדרגו את המנוי 157 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 16,342,125 20.44%
מנורה 4,469,500 5.59%
הפניקס 3,337,860 4.18%
הירשמו לצפייה 3,117,040 3.90%
הירשמו לצפייה 1,944,240 2.43%
הירשמו לצפייה 1,195,740 1.50%
שדרגו את המנוי 988,124 1.24%
שדרגו את המנוי 559,698 0.70%
שדרגו את המנוי 195,313 0.24%
שדרגו את המנוי 173,046 0.22%
שדרגו את המנוי 154,195 0.19%
שדרגו את המנוי 81,790 0.10%
שדרגו את המנוי 54,984 0.07%
שדרגו את המנוי 41,808 0.05%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,982 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,285 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית