תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
אקסלנס 28,139 40,523 12,384  44.01%
אלטשולר - שחם 168,032 176,032 8,000  4.76%
הירשמו לצפייה 146,947 153,799 6,852  4.66%
הירשמו לצפייה 2,173,980 2,180,140 6,162  0.28%
הירשמו לצפייה 1,442 1,623 181  12.55%
שדרגו את המנוי 60,133 60,278 145  0.24%
שדרגו את המנוי 41,258 41,012 -246  -0.60%
שדרגו את המנוי 83,569 83,100 -469  -0.56%
שדרגו את המנוי 42,619 40,000 -2,619  -6.15%
שדרגו את המנוי 83,797 80,329 -3,468  -4.14%
שדרגו את המנוי 1,224,240 1,219,310 -4,928  -0.40%
שדרגו את המנוי 59,300 50,300 -9,000  -15.18%
שדרגו את המנוי 1,541,020 1,531,520 -9,495  -0.62%
שדרגו את המנוי 19,885 7,281 -12,604  -63.38%
שדרגו את המנוי 218,207 201,140 -17,067  -7.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 33,724

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -59,896

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
הפניקס 1,098,830 1,425,770 326,935  29.75%
הכשרה ביטוח 167,033 206,121 39,088  23.40%
הירשמו לצפייה 3,864,960 3,891,920 26,958  0.70%
הירשמו לצפייה 103,029 109,001 5,972  5.80%
הירשמו לצפייה 210,807 216,521 5,714  2.71%
שדרגו את המנוי 143,245 146,270 3,025  2.11%
שדרגו את המנוי 1,299,040 1,299,200 159  0.01%
שדרגו את המנוי 59,919 59,988 69  0.12%
שדרגו את המנוי 2,226,390 2,226,390 -1
שדרגו את המנוי 12,557 12,338 -219  -1.74%
שדרגו את המנוי 57,529 55,490 -2,039  -3.54%
שדרגו את המנוי 73,730 71,570 -2,160  -2.93%
שדרגו את המנוי 1,346,580 1,265,000 -81,576  -6.06%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 407,920

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -85,995

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 33,724
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -59,896
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 407,920
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -85,995
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,263,000 7.83%
ילין לפידות 2,180,140 2.73%
פסגות 1,531,520 1.92%
הירשמו לצפייה 1,219,310 1.53%
הירשמו לצפייה 384,399 0.48%
הירשמו לצפייה 201,140 0.25%
שדרגו את המנוי 176,032 0.22%
שדרגו את המנוי 153,799 0.19%
שדרגו את המנוי 83,100 0.10%
שדרגו את המנוי 80,329 0.10%
שדרגו את המנוי 60,278 0.08%
שדרגו את המנוי 50,300 0.06%
שדרגו את המנוי 41,012 0.05%
שדרגו את המנוי 40,523 0.05%
שדרגו את המנוי 40,000 0.05%
שדרגו את המנוי 10,842 0.01%
שדרגו את המנוי 7,281 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,623 < 0.01%
שדרגו את המנוי 920 < 0.01%
שדרגו את המנוי 252 < 0.01%
שדרגו את המנוי 200 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 12,812,031 16.03%
מנורה 3,891,920 4.87%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,425,770 1.78%
הירשמו לצפייה 1,299,200 1.63%
הירשמו לצפייה 1,265,000 1.58%
שדרגו את המנוי 580,993 0.73%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 216,521 0.27%
שדרגו את המנוי 216,440 0.27%
שדרגו את המנוי 206,121 0.26%
שדרגו את המנוי 146,270 0.18%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 109,001 0.14%
שדרגו את המנוי 83,000 0.10%
שדרגו את המנוי 81,917 0.10%
שדרגו את המנוי 78,497 0.10%
שדרגו את המנוי 71,570 0.09%
שדרגו את המנוי 59,988 0.08%
שדרגו את המנוי 56,782 0.07%
שדרגו את המנוי 55,490 0.07%
שדרגו את המנוי 53,360 0.07%
שדרגו את המנוי 31,362 0.04%
שדרגו את המנוי 30,268 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 27,433 0.03%
שדרגו את המנוי 25,386 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 17,836 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,746 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,237 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,250 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית