תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורסט 407,278 430,221 22,943  5.63%
אדמונד דה רוטשילד 24,200 27,000 2,800  11.57%
הירשמו לצפייה 346,746 348,300 1,554  0.45%
הירשמו לצפייה 1,000 2,500 1,500  150.00%
הירשמו לצפייה 23,441 24,406 965  4.12%
שדרגו את המנוי 689,530 690,355 825  0.12%
שדרגו את המנוי 56,291 56,783 492  0.87%
שדרגו את המנוי 243,239 242,996 -243  -0.10%
שדרגו את המנוי 43,078 42,661 -417  -0.97%
שדרגו את המנוי 4,278 3,582 -696  -16.27%
שדרגו את המנוי 12,197 10,174 -2,023  -16.59%
שדרגו את המנוי 293,117 290,426 -2,691  -0.92%
שדרגו את המנוי 1,117,430 1,105,530 -11,900  -1.06%
שדרגו את המנוי 165,338 148,700 -16,638  -10.06%
שדרגו את המנוי 2,122,930 2,075,500 -47,432  -2.23%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 31,079

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -82,040

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 1,578,930 1,622,630 43,701  2.77%
מנורה 3,910,960 3,915,720 4,763  0.12%
הירשמו לצפייה 404,739 406,822 2,083  0.51%
הירשמו לצפייה 63,299 65,336 2,037  3.22%
הירשמו לצפייה 2,226,390 2,226,390 2
שדרגו את המנוי 9,726 9,608 -118  -1.21%
שדרגו את המנוי 42,902 42,664 -238  -0.55%
שדרגו את המנוי 60,170 59,601 -569  -0.95%
שדרגו את המנוי 1,481,610 1,480,270 -1,338  -0.09%
שדרגו את המנוי 8,110 6,460 -1,650  -20.35%
שדרגו את המנוי 381,173 359,210 -21,963  -5.76%
שדרגו את המנוי 1,273,660 1,197,420 -76,239  -5.99%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 52,586

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -102,115

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 31,079
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -82,040
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 52,586
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -102,115
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,834,194 7.30%
ילין לפידות 2,075,500 2.60%
מור 1,105,530 1.38%
הירשמו לצפייה 690,355 0.86%
הירשמו לצפייה 430,221 0.54%
הירשמו לצפייה 348,300 0.44%
שדרגו את המנוי 319,845 0.40%
שדרגו את המנוי 290,426 0.36%
שדרגו את המנוי 242,996 0.30%
שדרגו את המנוי 148,700 0.19%
שדרגו את המנוי 56,783 0.07%
שדרגו את המנוי 42,661 0.05%
שדרגו את המנוי 27,000 0.03%
שדרגו את המנוי 24,406 0.03%
שדרגו את המנוי 10,174 0.01%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,582 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,183,910 16.49%
מנורה 3,915,720 4.90%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,622,630 2.03%
הירשמו לצפייה 1,480,270 1.85%
הירשמו לצפייה 1,197,420 1.50%
שדרגו את המנוי 582,046 0.73%
שדרגו את המנוי 406,822 0.51%
שדרגו את המנוי 359,210 0.45%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 224,616 0.28%
שדרגו את המנוי 152,732 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 65,336 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,601 0.07%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 42,664 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,608 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,460 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית