תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
אושן 10,050 34,100 24,050  239.30%
מגדל 63,834 65,974 2,140  3.35%
הירשמו לצפייה 14,744 16,150 1,406  9.54%
הירשמו לצפייה 26,284 26,792 508  1.93%
הירשמו לצפייה 165,174 165,472 298  0.18%
שדרגו את המנוי 409 609 200  48.90%
שדרגו את המנוי 348,395 348,384 -11
שדרגו את המנוי 50,654 50,588 -66  -0.13%
שדרגו את המנוי 2,470 2,020 -450  -18.22%
שדרגו את המנוי 16,820 16,334 -486  -2.89%
שדרגו את המנוי 2,000 1,000 -1,000  -50.00%
שדרגו את המנוי 318,310 317,260 -1,050  -0.33%
שדרגו את המנוי 3,651 603 -3,048  -83.48%
שדרגו את המנוי 11,243 6,226 -5,017  -44.62%
שדרגו את המנוי 1,150,310 1,142,580 -7,726  -0.67%
שדרגו את המנוי 835,224 807,956 -27,268  -3.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 28,602

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,122

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 93,978 303,337 209,359  222.77%
אנליסט 317,391 404,287 86,896  27.38%
הירשמו לצפייה 1,242,000 1,326,440 84,440  6.80%
הירשמו לצפייה 203,256 220,094 16,838  8.28%
הירשמו לצפייה 147,957 149,380 1,423  0.96%
שדרגו את המנוי 59,239 60,314 1,075  1.81%
שדרגו את המנוי 579,587 580,609 1,022  0.18%
שדרגו את המנוי 213,447 213,889 442  0.21%
שדרגו את המנוי 63,288 63,713 425  0.67%
שדרגו את המנוי 59,988 60,244 256  0.43%
שדרגו את המנוי 2,226,390 2,226,390 -2
שדרגו את המנוי 10,460 6,440 -4,020  -38.43%
שדרגו את המנוי 13,959 9,648 -4,311  -30.88%
שדרגו את המנוי 3,908,010 3,902,110 -5,901  -0.15%
שדרגו את המנוי 54,777 23,497 -31,280  -57.10%
שדרגו את המנוי 1,521,510 1,457,150 -64,363  -4.23%
שדרגו את המנוי 1,852,910 1,530,550 -322,357  -17.40%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 402,176

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -432,234

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 28,602
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,122
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 402,176
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -432,234
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,615,646 7.02%
ילין לפידות 2,247,210 2.81%
מור 1,142,580 1.43%
הירשמו לצפייה 807,956 1.01%
הירשמו לצפייה 348,384 0.44%
הירשמו לצפייה 319,845 0.40%
שדרגו את המנוי 317,260 0.40%
שדרגו את המנוי 165,472 0.21%
שדרגו את המנוי 65,974 0.08%
שדרגו את המנוי 50,588 0.06%
שדרגו את המנוי 34,100 0.04%
שדרגו את המנוי 26,792 0.03%
שדרגו את המנוי 26,200 0.03%
שדרגו את המנוי 16,334 0.02%
שדרגו את המנוי 16,150 0.02%
שדרגו את המנוי 7,581 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,226 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,563 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,199 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,020 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 609 < 0.01%
שדרגו את המנוי 603 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,384,307 16.74%
מנורה 3,902,110 4.88%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,530,550 1.91%
הירשמו לצפייה 1,457,150 1.82%
הירשמו לצפייה 1,326,440 1.66%
שדרגו את המנוי 580,609 0.73%
שדרגו את המנוי 447,794 0.56%
שדרגו את המנוי 404,287 0.51%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 220,094 0.28%
שדרגו את המנוי 213,889 0.27%
שדרגו את המנוי 149,380 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 63,713 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 60,314 0.08%
שדרגו את המנוי 60,244 0.08%
שדרגו את המנוי 30,932 0.04%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 12,338 0.02%
שדרגו את המנוי 11,746 0.01%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,980 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,093 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,415 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,145 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית