תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.10.2019 30.11.2019 שינוי
מיטב דש 191,003 226,818 35,815  18.75%
הראל 54,033 72,179 18,146  33.58%
הירשמו לצפייה 264,938 271,993 7,055  2.66%
הירשמו לצפייה 50,428 56,932 6,504  12.90%
הירשמו לצפייה 430,221 431,748 1,527  0.35%
שדרגו את המנוי 1,500 3,000 1,500  100.00%
שדרגו את המנוי 7,070 8,420 1,350  19.09%
שדרגו את המנוי 59,260 60,482 1,222  2.06%
שדרגו את המנוי 27,800 28,600 800  2.88%
שדרגו את המנוי 342,006 342,041 35  0.01%
שדרגו את המנוי 690,342 689,297 -1,045  -0.15%
שדרגו את המנוי 2,034,580 2,025,580 -8,991  -0.44%
שדרגו את המנוי 1,035,560 981,199 -54,363  -5.25%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,954

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -64,399

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 1,622,630 1,720,420 97,785  6.03%
הכשרה ביטוח 224,616 235,354 10,738  4.78%
הירשמו לצפייה 42,664 43,769 1,105  2.59%
הירשמו לצפייה 65,336 66,387 1,051  1.61%
הירשמו לצפייה 6,460 7,360 900  13.93%
שדרגו את המנוי 1,480,270 1,480,410 139  0.01%
שדרגו את המנוי 59,601 59,650 49  0.08%
שדרגו את המנוי 3,915,720 3,915,660 -56
שדרגו את המנוי 152,732 152,020 -712  -0.47%
שדרגו את המנוי 582,046 580,577 -1,469  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,197,420 1,193,810 -3,608  -0.30%
שדרגו את המנוי 359,210 352,414 -6,796  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,641

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש נובמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,954
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -64,399
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 111,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,641
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,908,523 7.39%
ילין לפידות 2,025,580 2.53%
מור 981,199 1.23%
הירשמו לצפייה 689,297 0.86%
הירשמו לצפייה 431,748 0.54%
הירשמו לצפייה 342,041 0.43%
שדרגו את המנוי 322,191 0.40%
שדרגו את המנוי 287,266 0.36%
שדרגו את המנוי 271,993 0.34%
שדרגו את המנוי 226,818 0.28%
שדרגו את המנוי 85,079 0.11%
שדרגו את המנוי 72,179 0.09%
שדרגו את המנוי 60,482 0.08%
שדרגו את המנוי 56,932 0.07%
שדרגו את המנוי 28,600 0.04%
שדרגו את המנוי 8,420 0.01%
שדרגו את המנוי 8,302 0.01%
שדרגו את המנוי 4,586 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,000 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,267,920 16.60%
מנורה 3,915,660 4.90%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,720,420 2.15%
הירשמו לצפייה 1,480,410 1.85%
הירשמו לצפייה 1,193,810 1.49%
שדרגו את המנוי 580,577 0.73%
שדרגו את המנוי 406,822 0.51%
שדרגו את המנוי 352,414 0.44%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 235,354 0.29%
שדרגו את המנוי 152,020 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 66,387 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,650 0.07%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 43,769 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית