תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
מיטב דש 262,335 289,420 27,085  10.32%
הראל 62,965 68,470 5,505  8.74%
הירשמו לצפייה 66,616 70,951 4,335  6.51%
הירשמו לצפייה 5,500 9,600 4,100  74.55%
הירשמו לצפייה 3,436 3,480 44  1.28%
שדרגו את המנוי 341,748 341,348 -400  -0.12%
שדרגו את המנוי 62,129 61,453 -676  -1.09%
שדרגו את המנוי 13,197 12,397 -800  -6.06%
שדרגו את המנוי 8,302 3,341 -4,961  -59.76%
שדרגו את המנוי 84,529 65,950 -18,579  -21.98%
שדרגו את המנוי 151,294 128,497 -22,797  -15.07%
שדרגו את המנוי 2,011,620 1,983,260 -28,365  -1.41%
שדרגו את המנוי 656,773 593,786 -62,987  -9.59%
שדרגו את המנוי 966,446 423,427 -543,019  -56.19%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 41,069

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -682,584

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 1,622,630 1,720,420 97,785  6.03%
הכשרה ביטוח 224,616 235,354 10,738  4.78%
הירשמו לצפייה 42,664 43,769 1,105  2.59%
הירשמו לצפייה 65,336 66,387 1,051  1.61%
הירשמו לצפייה 6,460 7,360 900  13.93%
שדרגו את המנוי 1,480,270 1,480,410 139  0.01%
שדרגו את המנוי 59,601 59,650 49  0.08%
שדרגו את המנוי 3,915,720 3,915,660 -56
שדרגו את המנוי 152,732 152,020 -712  -0.47%
שדרגו את המנוי 582,046 580,577 -1,469  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,197,420 1,193,810 -3,608  -0.30%
שדרגו את המנוי 359,210 352,414 -6,796  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,641

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 41,069
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -682,584
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 111,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,641
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,129,963 6.42%
ילין לפידות 1,983,260 2.48%
פסגות 593,786 0.74%
הירשמו לצפייה 433,116 0.54%
הירשמו לצפייה 423,427 0.53%
הירשמו לצפייה 341,348 0.43%
שדרגו את המנוי 322,191 0.40%
שדרגו את המנוי 289,420 0.36%
שדרגו את המנוי 287,266 0.36%
שדרגו את המנוי 128,497 0.16%
שדרגו את המנוי 70,951 0.09%
שדרגו את המנוי 68,470 0.09%
שדרגו את המנוי 65,950 0.08%
שדרגו את המנוי 61,453 0.08%
שדרגו את המנוי 29,200 0.04%
שדרגו את המנוי 12,397 0.02%
שדרגו את המנוי 9,600 0.01%
שדרגו את המנוי 3,480 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,341 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,267,920 16.60%
מנורה 3,915,660 4.90%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,720,420 2.15%
הירשמו לצפייה 1,480,410 1.85%
הירשמו לצפייה 1,193,810 1.49%
שדרגו את המנוי 580,577 0.73%
שדרגו את המנוי 406,822 0.51%
שדרגו את המנוי 352,414 0.44%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 235,354 0.29%
שדרגו את המנוי 152,020 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 66,387 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,650 0.07%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 43,769 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  • עדיין אין פעילויות להצגה
משקיע/ה
חברה ציבורית