תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

קרסו

ענף: מסחר ושרותים
תת-ענף: מסחר
אתר:

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מיטב דש 226,818 262,335 35,517  15.66%
אקסלנס 56,932 66,616 9,684  17.01%
הירשמו לצפייה 8,420 13,197 4,777  56.73%
הירשמו לצפייה 3,000 5,500 2,500  83.33%
הירשמו לצפייה 60,482 62,129 1,647  2.72%
שדרגו את המנוי 431,748 433,116 1,368  0.32%
שדרגו את המנוי 28,600 29,200 600  2.10%
שדרגו את המנוי 342,041 341,748 -293  -0.09%
שדרגו את המנוי 85,079 84,529 -550  -0.65%
שדרגו את המנוי 4,586 3,436 -1,150  -25.08%
שדרגו את המנוי 72,179 62,965 -9,214  -12.77%
שדרגו את המנוי 2,025,580 2,011,620 -13,965  -0.69%
שדרגו את המנוי 981,199 966,446 -14,753  -1.50%
שדרגו את המנוי 689,297 656,773 -32,524  -4.72%
שדרגו את המנוי 271,993 151,294 -120,699  -44.38%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 56,093

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -193,148

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
ילין לפידות 1,622,630 1,720,420 97,785  6.03%
הכשרה ביטוח 224,616 235,354 10,738  4.78%
הירשמו לצפייה 42,664 43,769 1,105  2.59%
הירשמו לצפייה 65,336 66,387 1,051  1.61%
הירשמו לצפייה 6,460 7,360 900  13.93%
שדרגו את המנוי 1,480,270 1,480,410 139  0.01%
שדרגו את המנוי 59,601 59,650 49  0.08%
שדרגו את המנוי 3,915,720 3,915,660 -56
שדרגו את המנוי 152,732 152,020 -712  -0.47%
שדרגו את המנוי 582,046 580,577 -1,469  -0.25%
שדרגו את המנוי 1,197,420 1,193,810 -3,608  -0.30%
שדרגו את המנוי 359,210 352,414 -6,796  -1.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 111,767

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,641

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 56,093
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -193,148
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 111,767
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -12,641
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 5,771,473 7.22%
ילין לפידות 2,011,620 2.52%
מור 966,446 1.21%
הירשמו לצפייה 656,773 0.82%
הירשמו לצפייה 433,116 0.54%
הירשמו לצפייה 341,748 0.43%
שדרגו את המנוי 322,191 0.40%
שדרגו את המנוי 287,266 0.36%
שדרגו את המנוי 262,335 0.33%
שדרגו את המנוי 151,294 0.19%
שדרגו את המנוי 84,529 0.11%
שדרגו את המנוי 66,616 0.08%
שדרגו את המנוי 62,965 0.08%
שדרגו את המנוי 62,129 0.08%
שדרגו את המנוי 29,200 0.04%
שדרגו את המנוי 13,197 0.02%
שדרגו את המנוי 8,302 0.01%
שדרגו את המנוי 5,500 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,436 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,961 < 0.01%
שדרגו את המנוי 849 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 13,267,920 16.60%
מנורה 3,915,660 4.90%
כלל 2,226,390 2.78%
הירשמו לצפייה 1,720,420 2.15%
הירשמו לצפייה 1,480,410 1.85%
הירשמו לצפייה 1,193,810 1.49%
שדרגו את המנוי 580,577 0.73%
שדרגו את המנוי 406,822 0.51%
שדרגו את המנוי 352,414 0.44%
שדרגו את המנוי 303,337 0.38%
שדרגו את המנוי 235,354 0.29%
שדרגו את המנוי 152,020 0.19%
שדרגו את המנוי 127,093 0.16%
שדרגו את המנוי 70,224 0.09%
שדרגו את המנוי 66,387 0.08%
שדרגו את המנוי 61,927 0.08%
שדרגו את המנוי 59,650 0.07%
שדרגו את המנוי 56,670 0.07%
שדרגו את המנוי 43,769 0.05%
שדרגו את המנוי 29,109 0.04%
שדרגו את המנוי 28,391 0.04%
שדרגו את המנוי 23,497 0.03%
שדרגו את המנוי 18,884 0.02%
שדרגו את המנוי 16,407 0.02%
שדרגו את המנוי 15,313 0.02%
שדרגו את המנוי 10,160 0.01%
שדרגו את המנוי 9,648 0.01%
שדרגו את המנוי 9,334 0.01%
שדרגו את המנוי 9,028 0.01%
שדרגו את המנוי 7,360 < 0.01%
שדרגו את המנוי 7,249 < 0.01%
שדרגו את המנוי 6,440 < 0.01%
שדרגו את המנוי 5,053 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,854 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,634 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,340 < 0.01%
שדרגו את המנוי 3,734 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,551 < 0.01%
שם חברה: קרסו
מספר נייר ערך: 1123850
ענף: מסחר ושרותים
תת ענף: מסחר
תחום פעילות: ייבוא ומכירת מכוניות "רנו" ו"ניסאן", מתן שירותי מוסך, ליסינג והשכרת כלי רכב.
משקיע/ה
חברה ציבורית