תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.07.2019 31.08.2019 שינוי
פורטה 75,382 80,443 5,061  6.71%
הראל 10,676 11,382 706  6.61%
הירשמו לצפייה 129,902 130,459 557  0.43%
הירשמו לצפייה 8,755 8,882 127  1.45%
הירשמו לצפייה 89,046 88,990 -56  -0.06%
שדרגו את המנוי 24,302 18,427 -5,875  -24.17%
שדרגו את המנוי 10,938 4,649 -6,289  -57.50%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,451

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -12,220

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2019 30.06.2019 שינוי
ילין לפידות 1,150,710 2,317,730 1,167,020  101.42%
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 179,058 223,533 44,475  24.84%
הירשמו לצפייה 184,483 185,302 819  0.44%
הירשמו לצפייה 5,405,490 5,405,810 324  0.01%
הירשמו לצפייה 209,641 209,612 -29  -0.01%
שדרגו את המנוי 504,366 504,106 -260  -0.05%
שדרגו את המנוי 40,074 39,659 -415  -1.04%
שדרגו את המנוי 83,165 82,282 -883  -1.06%
שדרגו את המנוי 41,700 40,582 -1,118  -2.68%
שדרגו את המנוי 1,697,100 1,693,580 -3,522  -0.21%
שדרגו את המנוי 4,913,730 4,716,960 -196,766  -4.00%
שדרגו את המנוי 6,430,780 59,842 -6,370,940  -99.07%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,212,638

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -6,573,933

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש אוגוסט
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,451
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -12,220
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,212,638
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -6,573,933
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 839,642 1.36%
אי.בי.אי. 337,319 0.55%
מיטב דש 130,459 0.21%
הירשמו לצפייה 119,569 0.19%
הירשמו לצפייה 88,990 0.14%
הירשמו לצפייה 80,443 0.13%
שדרגו את המנוי 26,753 0.04%
שדרגו את המנוי 18,427 0.03%
שדרגו את המנוי 12,769 0.02%
שדרגו את המנוי 11,382 0.02%
שדרגו את המנוי 8,882 0.01%
שדרגו את המנוי 4,649 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,022,961 42.05%
כלל 6,070,220 9.81%
מנורה 5,405,810 8.73%
הירשמו לצפייה 4,716,960 7.62%
הירשמו לצפייה 2,317,730 3.74%
הירשמו לצפייה 1,693,580 2.74%
שדרגו את המנוי 1,661,310 2.68%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 504,481 0.82%
שדרגו את המנוי 504,106 0.81%
שדרגו את המנוי 227,896 0.37%
שדרגו את המנוי 223,533 0.36%
שדרגו את המנוי 209,612 0.34%
שדרגו את המנוי 185,302 0.30%
שדרגו את המנוי 179,782 0.29%
שדרגו את המנוי 133,758 0.22%
שדרגו את המנוי 106,073 0.17%
שדרגו את המנוי 103,214 0.17%
שדרגו את המנוי 86,381 0.14%
שדרגו את המנוי 82,282 0.13%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 59,842 0.10%
שדרגו את המנוי 55,134 0.09%
שדרגו את המנוי 49,565 0.08%
שדרגו את המנוי 42,925 0.07%
שדרגו את המנוי 40,582 0.07%
שדרגו את המנוי 39,659 0.06%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 30,476 0.05%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 16,458 0.03%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית