תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2018 31.07.2018 שינוי
אילים 24,360 28,696 4,336  17.80%
אניגמה 45,182 45,540 358  0.79%
הירשמו לצפייה 139,762 140,112 350  0.25%
הירשמו לצפייה 7,197 7,122 -75  -1.04%
הירשמו לצפייה 117,373 114,997 -2,376  -2.02%
שדרגו את המנוי 13,001 1 -13,000  -99.99%
שדרגו את המנוי 64,290 46,158 -18,132  -28.20%
שדרגו את המנוי 223,605 188,900 -34,705  -15.52%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 5,044

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -68,288

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.03.2018 30.06.2018 שינוי
מחוג - מנהל גמל לעובדי חברת החשמל לישראל 20,880 173,233 152,353  729.66%
הראל 3,361,690 3,371,960 10,273  0.31%
הירשמו לצפייה 5,394,450 5,400,860 6,407  0.12%
הירשמו לצפייה 111,016 109,263 -1,753  -1.58%
הירשמו לצפייה 1,061,560 1,057,100 -4,464  -0.42%
שדרגו את המנוי 94,637 87,829 -6,808  -7.19%
שדרגו את המנוי 147,895 138,327 -9,568  -6.47%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 169,033

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -22,593

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יולי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 5,044
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -68,288
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השני של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 169,033
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -22,593
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 927,779 1.50%
אי.בי.אי. 339,879 0.55%
מיטב דש 188,900 0.31%
הירשמו לצפייה 140,112 0.23%
הירשמו לצפייה 114,997 0.19%
הירשמו לצפייה 46,158 0.07%
שדרגו את המנוי 45,540 0.07%
שדרגו את המנוי 28,696 0.05%
שדרגו את המנוי 16,374 0.03%
שדרגו את המנוי 7,122 0.01%
שדרגו את המנוי 1 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 22,130,468 35.76%
מיטב דש 6,061,980 9.79%
מנורה 5,400,860 8.73%
הירשמו לצפייה 3,371,960 5.45%
הירשמו לצפייה 1,697,100 2.74%
הירשמו לצפייה 1,057,100 1.71%
שדרגו את המנוי 1,039,440 1.68%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 482,565 0.78%
שדרגו את המנוי 436,729 0.71%
שדרגו את המנוי 192,812 0.31%
שדרגו את המנוי 173,233 0.28%
שדרגו את המנוי 138,327 0.22%
שדרגו את המנוי 133,758 0.22%
שדרגו את המנוי 109,263 0.18%
שדרגו את המנוי 106,073 0.17%
שדרגו את המנוי 103,214 0.17%
שדרגו את המנוי 87,829 0.14%
שדרגו את המנוי 86,381 0.14%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 55,134 0.09%
שדרגו את המנוי 42,925 0.07%
שדרגו את המנוי 39,659 0.06%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 35,084 0.06%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 16,458 0.03%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית