תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.11.2019 31.12.2019 שינוי
מגדל 81,594 90,644 9,050  11.09%
אדמונד דה רוטשילד 92,010 98,906 6,896  7.49%
הירשמו לצפייה 80,228 83,273 3,045  3.80%
הירשמו לצפייה 8,041 8,242 201  2.50%
הירשמו לצפייה 97,688 97,697 9  0.01%
שדרגו את המנוי 17,290 12,995 -4,295  -24.84%
שדרגו את המנוי 51,228 43,594 -7,634  -14.90%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 19,201

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -11,929

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,661,310 2,152,350 491,035  29.56%
בנק לאומי 504,481 616,979 112,498  22.30%
הירשמו לצפייה 227,896 296,024 68,128  29.89%
הירשמו לצפייה 133,758 168,426 34,668  25.92%
הירשמו לצפייה 106,073 138,355 32,282  30.43%
שדרגו את המנוי 103,214 131,345 28,131  27.26%
שדרגו את המנוי 86,381 114,039 27,658  32.02%
שדרגו את המנוי 67,210 89,714 22,504  33.48%
שדרגו את המנוי 65,150 85,939 20,789  31.91%
שדרגו את המנוי 49,565 65,572 16,007  32.29%
שדרגו את המנוי 55,134 67,819 12,685  23.01%
שדרגו את המנוי 35,777 47,476 11,699  32.70%
שדרגו את המנוי 30,476 41,782 11,306  37.10%
שדרגו את המנוי 42,925 51,890 8,965  20.89%
שדרגו את המנוי 25,669 32,670 7,001  27.27%
שדרגו את המנוי 23,673 29,929 6,256  26.43%
שדרגו את המנוי 15,961 21,749 5,788  36.26%
שדרגו את המנוי 8,484 14,067 5,583  65.81%
שדרגו את המנוי 15,890 20,573 4,683  29.47%
שדרגו את המנוי 16,458 20,814 4,356  26.47%
שדרגו את המנוי 12,965 16,224 3,259  25.14%
שדרגו את המנוי 5,222 6,554 1,332  25.51%
שדרגו את המנוי 82,282 82,349 67  0.08%
שדרגו את המנוי 6,070,220 6,070,220 -1
שדרגו את המנוי 5,405,810 5,405,740 -76
שדרגו את המנוי 40,582 36,104 -4,478  -11.03%
שדרגו את המנוי 223,533 215,890 -7,643  -3.42%
שדרגו את המנוי 209,612 201,846 -7,766  -3.70%
שדרגו את המנוי 1,693,580 1,685,610 -7,971  -0.47%
שדרגו את המנוי 185,302 168,579 -16,723  -9.02%
שדרגו את המנוי 504,106 481,857 -22,249  -4.41%
שדרגו את המנוי 59,842 199 -59,643  -99.67%
שדרגו את המנוי 4,716,960 4,458,460 -258,506  -5.48%
שדרגו את המנוי 2,317,730 1,972,510 -345,226  -14.89%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 936,680

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -730,282

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש דצמבר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 19,201
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -11,929
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 936,680
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -730,282
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 810,084 1.31%
אי.בי.אי. 330,149 0.53%
אדמונד דה רוטשילד 98,906 0.16%
הירשמו לצפייה 97,697 0.16%
הירשמו לצפייה 90,644 0.15%
הירשמו לצפייה 83,273 0.13%
שדרגו את המנוי 43,594 0.07%
שדרגו את המנוי 26,753 0.04%
שדרגו את המנוי 12,995 0.02%
שדרגו את המנוי 8,242 0.01%
שדרגו את המנוי 7,192 0.01%
שדרגו את המנוי 5,791 < 0.01%
שדרגו את המנוי 4,848 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 26,169,831 42.28%
כלל 6,070,220 9.81%
מנורה 5,405,740 8.73%
הירשמו לצפייה 4,458,460 7.20%
הירשמו לצפייה 2,152,350 3.48%
הירשמו לצפייה 1,972,510 3.19%
שדרגו את המנוי 1,685,610 2.72%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 616,979 1.00%
שדרגו את המנוי 481,857 0.78%
שדרגו את המנוי 296,024 0.48%
שדרגו את המנוי 215,890 0.35%
שדרגו את המנוי 201,846 0.33%
שדרגו את המנוי 179,782 0.29%
שדרגו את המנוי 168,579 0.27%
שדרגו את המנוי 168,426 0.27%
שדרגו את המנוי 138,355 0.22%
שדרגו את המנוי 131,345 0.21%
שדרגו את המנוי 114,039 0.18%
שדרגו את המנוי 89,714 0.14%
שדרגו את המנוי 85,939 0.14%
שדרגו את המנוי 82,349 0.13%
שדרגו את המנוי 67,819 0.11%
שדרגו את המנוי 65,572 0.11%
שדרגו את המנוי 51,890 0.08%
שדרגו את המנוי 47,476 0.08%
שדרגו את המנוי 41,782 0.07%
שדרגו את המנוי 36,104 0.06%
שדרגו את המנוי 32,670 0.05%
שדרגו את המנוי 29,929 0.05%
שדרגו את המנוי 21,749 0.04%
שדרגו את המנוי 20,814 0.03%
שדרגו את המנוי 20,573 0.03%
שדרגו את המנוי 16,224 0.03%
שדרגו את המנוי 14,067 0.02%
שדרגו את המנוי 6,554 0.01%
שדרגו את המנוי 199 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית