תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2019 30.06.2019 שינוי
פורטה 31,597 70,676 39,079  123.68%
מיטב דש 179,948 188,282 8,334  4.63%
הירשמו לצפייה 5,582 9,122 3,540  63.42%
הירשמו לצפייה 6,215 8,859 2,644  42.54%
הירשמו לצפייה 94,601 96,260 1,659  1.75%
שדרגו את המנוי 12,657 12,000 -657  -5.19%
שדרגו את המנוי 339,879 337,319 -2,560  -0.75%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 55,256

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,217

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.03.2019 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 1,505,940 1,661,310 155,376  10.32%
ילין לפידות 1,061,080 1,150,710 89,632  8.45%
הירשמו לצפייה 4,859,180 4,913,730 54,546  1.12%
הירשמו לצפייה 192,812 227,896 35,084  18.20%
הירשמו לצפייה 5,393,260 5,405,490 12,226  0.23%
שדרגו את המנוי 201,133 209,641 8,508  4.23%
שדרגו את המנוי 88,062 83,165 -4,897  -5.56%
שדרגו את המנוי 6,585,450 6,430,780 -154,668  -2.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 355,372

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -159,565

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 55,256
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,217
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 355,372
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -159,565
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 894,929 1.45%
אי.בי.אי. 337,319 0.55%
מיטב דש 188,282 0.30%
הירשמו לצפייה 120,010 0.19%
הירשמו לצפייה 96,260 0.16%
הירשמו לצפייה 70,676 0.11%
שדרגו את המנוי 26,753 0.04%
שדרגו את המנוי 22,177 0.04%
שדרגו את המנוי 12,000 0.02%
שדרגו את המנוי 9,122 0.01%
שדרגו את המנוי 8,859 0.01%
שדרגו את המנוי 3,471 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,134,258 40.61%
מיטב דש 6,430,780 10.39%
מנורה 5,405,490 8.73%
הירשמו לצפייה 4,913,730 7.94%
הירשמו לצפייה 1,697,100 2.74%
הירשמו לצפייה 1,661,310 2.68%
שדרגו את המנוי 1,150,710 1.86%
שדרגו את המנוי 980,395 1.58%
שדרגו את המנוי 504,481 0.82%
שדרגו את המנוי 504,366 0.81%
שדרגו את המנוי 227,896 0.37%
שדרגו את המנוי 209,641 0.34%
שדרגו את המנוי 184,483 0.30%
שדרגו את המנוי 179,058 0.29%
שדרגו את המנוי 133,758 0.22%
שדרגו את המנוי 106,073 0.17%
שדרגו את המנוי 103,214 0.17%
שדרגו את המנוי 86,381 0.14%
שדרגו את המנוי 83,165 0.13%
שדרגו את המנוי 67,210 0.11%
שדרגו את המנוי 65,150 0.11%
שדרגו את המנוי 55,134 0.09%
שדרגו את המנוי 49,565 0.08%
שדרגו את המנוי 42,925 0.07%
שדרגו את המנוי 41,700 0.07%
שדרגו את המנוי 40,074 0.06%
שדרגו את המנוי 35,777 0.06%
שדרגו את המנוי 30,476 0.05%
שדרגו את המנוי 25,669 0.04%
שדרגו את המנוי 23,673 0.04%
שדרגו את המנוי 16,458 0.03%
שדרגו את המנוי 15,961 0.03%
שדרגו את המנוי 15,890 0.03%
שדרגו את המנוי 12,965 0.02%
שדרגו את המנוי 11,446 0.02%
שדרגו את המנוי 8,484 0.01%
שדרגו את המנוי 8,448 0.01%
שדרגו את המנוי 5,222 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית