תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אספן גרופ

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי
אתר: www.aspen.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
פורטה 114,293 116,021 1,728  1.51%
מגדל 89,673 89,896 223  0.25%
הירשמו לצפייה 74,227 74,198 -29  -0.04%
הירשמו לצפייה 100,576 93,270 -7,306  -7.26%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,951

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -7,335

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
קרנות השתלמות לעובדי הוראה - מורים וגננות 695,768 2,506,350 1,810,580  260.23%
הפניקס 153,871 322,382 168,511  109.51%
הירשמו לצפייה 16,224 22,778 6,554  40.40%
הירשמו לצפייה 31,889 38,126 6,237  19.56%
הירשמו לצפייה 77,616 77,463 -153  -0.20%
שדרגו את המנוי 5,410,330 5,409,830 -493  -0.01%
שדרגו את המנוי 975,094 971,752 -3,342  -0.34%
שדרגו את המנוי 4,126,030 4,120,470 -5,566  -0.13%
שדרגו את המנוי 183,703 171,517 -12,186  -6.63%
שדרגו את המנוי 469,713 438,740 -30,973  -6.59%
שדרגו את המנוי 1,497,480 1,295,910 -201,567  -13.46%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 1,991,882

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -254,280

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 1,951
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -7,335
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 1,991,882
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -254,280
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 736,919 1.19%
אי.בי.אי. 297,439 0.48%
פורטה 116,021 0.19%
הירשמו לצפייה 93,270 0.15%
הירשמו לצפייה 89,896 0.15%
הירשמו לצפייה 74,198 0.12%
שדרגו את המנוי 33,491 0.05%
שדרגו את המנוי 29,188 0.05%
שדרגו את המנוי 3,416 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 25,587,270 41.34%
כלל 6,070,220 9.81%
מנורה 5,409,830 8.74%
הירשמו לצפייה 4,120,470 6.66%
הירשמו לצפייה 2,506,350 4.05%
הירשמו לצפייה 1,685,610 2.72%
שדרגו את המנוי 1,295,910 2.09%
שדרגו את המנוי 971,752 1.57%
שדרגו את המנוי 616,979 1.00%
שדרגו את המנוי 438,740 0.71%
שדרגו את המנוי 322,382 0.52%
שדרגו את המנוי 296,024 0.48%
שדרגו את המנוי 215,890 0.35%
שדרגו את המנוי 179,782 0.29%
שדרגו את המנוי 171,517 0.28%
שדרגו את המנוי 168,426 0.27%
שדרגו את המנוי 138,355 0.22%
שדרגו את המנוי 131,345 0.21%
שדרגו את המנוי 114,039 0.18%
שדרגו את המנוי 89,714 0.14%
שדרגו את המנוי 85,939 0.14%
שדרגו את המנוי 77,463 0.13%
שדרגו את המנוי 67,819 0.11%
שדרגו את המנוי 65,572 0.11%
שדרגו את המנוי 51,890 0.08%
שדרגו את המנוי 47,476 0.08%
שדרגו את המנוי 41,782 0.07%
שדרגו את המנוי 38,126 0.06%
שדרגו את המנוי 32,670 0.05%
שדרגו את המנוי 29,929 0.05%
שדרגו את המנוי 22,778 0.04%
שדרגו את המנוי 20,814 0.03%
שדרגו את המנוי 20,573 0.03%
שדרגו את המנוי 15,309 0.02%
שדרגו את המנוי 14,067 0.02%
שדרגו את המנוי 11,535 0.02%
שדרגו את המנוי 193 < 0.01%
עדכונים אחרונים
   
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אספן גרופ והלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה, מבצעות עסקה שנייה משותפת. החברות דיווחו הבוקר (א') כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן בשיעור של 51% ועל ידי הלמן אלדובי בשיעור של 49% מנהלת מו"מ לרכישת 3 נכסים בהולנד בתמורה לכ- 254 מיליון שקל (כ-53.4 מיליון יורו). דמי השכירות הממוצעים שמניבים הנכסים מסתכמים בכ-22 מיליון שקל (כ-4.6 מיליון יורו), צמודים למדד המחירים של הולנד ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-8.2% על ההשקעה, כולל הוצאות עסקה. #נדלן #הולנד #הלמן_אלדובי #קופות_גמל #פנסיה #נכסים_מניבים #שכירות
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית