תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

מירלנד

ענף: נדל"ן ובינוי
תת-ענף: נדל"ן ובינוי

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.05.2020 30.06.2020 שינוי
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 0

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.03.2020 שינוי
הפניקס 553,129 553,324 195  0.04%
אקסלנס 160,493 158,748 -1,745  -1.09%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 195

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,745

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש יוני
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2020
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 195
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,745
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 491,097 8.46%
אנליסט 491,097 8.46%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,307,572 22.52%
אנליסט 595,500 10.26%
הפניקס 553,324 9.53%
הירשמו לצפייה 158,748 2.73%
שם חברה: מירלנד
מספר נייר ערך: 1108638
אתר: http://www.mirland-development.com
ענף: נדל"ן ובינוי
תת ענף: נדל"ן ובינוי
תחום פעילות: רכישה,ייזום פרוייקטי נדל"ן למסחר,משרדים ומגורים ברוסיה.
משקיע/ה
חברה ציבורית