תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2018 31.01.2019 שינוי
מגדל 14,436 17,631 3,195  22.13%
פסגות 5,353 6,421 1,068  19.95%
הירשמו לצפייה 16,515 9,227 -7,288  -44.13%
הירשמו לצפייה 125,293 101,712 -23,581  -18.82%
הירשמו לצפייה 544,058 519,544 -24,514  -4.51%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 4,263

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -55,383

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
פסגות 1,535,780 1,535,780 2
הפניקס 5,099,940 3,931,110 -1,168,830  -22.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,168,830

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 4,263
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -55,383
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,168,830
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,300,070 1.78%
אי.בי.אי. 519,544 0.71%
פורטה 465,096 0.64%
הירשמו לצפייה 179,636 0.25%
הירשמו לצפייה 101,712 0.14%
הירשמו לצפייה 17,631 0.02%
שדרגו את המנוי 9,227 0.01%
שדרגו את המנוי 6,421 < 0.01%
שדרגו את המנוי 803 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,254,183 9.91%
הפניקס 3,931,110 5.37%
פסגות 1,535,780 2.10%
הירשמו לצפייה 1,167,890 1.60%
הירשמו לצפייה 339,615 0.46%
הירשמו לצפייה 176,448 0.24%
שדרגו את המנוי 103,340 0.14%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית