תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2019 31.01.2020 שינוי
פורטה 1,035,720 1,132,590 96,864  9.35%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 96,864

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: 0

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.06.2019 30.09.2019 שינוי
הפניקס 3,811,860 4,753,680 941,817  24.71%
פסגות 1,535,780 2,378,890 843,104  54.90%
הירשמו לצפייה 1,168,480 1,446,470 277,995  23.79%
הירשמו לצפייה 103,340 65,602 -37,738  -36.52%
הירשמו לצפייה 339,615 152,300 -187,315  -55.16%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2,062,916

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -225,053

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש ינואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 96,864
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 0
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון השלישי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2,062,916
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -225,053
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,753,353 2.40%
פורטה 1,132,590 1.55%
אי.בי.אי. 620,763 0.85%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 9,673,390 13.21%
הפניקס 4,753,680 6.49%
פסגות 2,378,890 3.25%
הירשמו לצפייה 1,446,470 1.98%
הירשמו לצפייה 700,000 0.96%
הירשמו לצפייה 176,448 0.24%
שדרגו את המנוי 152,300 0.21%
שדרגו את המנוי 65,602 0.09%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 5 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית