תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.04.2017 31.05.2017 שינוי
אי.בי.אי. 517,650 536,531 18,881  3.65%
מגדל 20,551 31,251 10,700  52.07%
הירשמו לצפייה 190,666 143,829 -46,837  -24.56%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 29,581

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -46,837

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.12.2016 31.03.2017 שינוי
חברה לניהול קופות גמל של עובדי עיריית ת"א-יפו 208,386 339,615 131,229  62.97%
אל-על 65,201 103,340 38,139  58.49%
הירשמו לצפייה 5,135,640 5,135,650 1
הירשמו לצפייה 416,119 399,582 -16,537  -3.97%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 169,369

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -16,537

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מאי
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 29,581
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -46,837
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הראשון של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 169,369
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -16,537
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 750,786 1.43%
אי.בי.אי. 536,531 1.02%
אקסלנס 143,829 0.27%
הירשמו לצפייה 39,175 0.07%
הירשמו לצפייה 31,251 0.06%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,390,415 15.97%
הפניקס 5,135,650 9.77%
פסגות 1,535,780 2.92%
הירשמו לצפייה 700,000 1.33%
הירשמו לצפייה 399,582 0.76%
הירשמו לצפייה 339,615 0.65%
שדרגו את המנוי 176,448 0.34%
שדרגו את המנוי 103,340 0.20%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 2 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית