תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2018 31.03.2018 שינוי
סלע 4,019 9,019 5,000  124.41%
פסגות 8,136 9,260 1,124  13.82%
הירשמו לצפייה 22,262 22,219 -43  -0.19%
הירשמו לצפייה 605,306 604,782 -524  -0.09%
הירשמו לצפייה 725,099 724,506 -593  -0.08%
שדרגו את המנוי 609,399 607,539 -1,860  -0.31%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,124

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,020

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2017 31.12.2017 שינוי
קרן ההשתלמות למורים בבתי-הספר העל יסודיים בסמינרים 670,000 700,000 30,000  4.48%
הפניקס 5,104,640 5,095,480 -9,159  -0.18%
הירשמו לצפייה 399,582 0 -399,582  -100.00%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 30,000

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -408,741

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,124
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,020
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2017
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 30,000
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -408,741
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 2,179,325 2.98%
אפסילון 724,506 0.99%
אי.בי.אי. 607,539 0.83%
הירשמו לצפייה 604,782 0.83%
הירשמו לצפייה 202,000 0.28%
הירשמו לצפייה 22,219 0.03%
שדרגו את המנוי 9,260 0.01%
שדרגו את המנוי 9,019 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,950,663 10.86%
הפניקס 5,095,480 6.96%
פסגות 1,535,780 2.10%
הירשמו לצפייה 700,000 0.96%
הירשמו לצפייה 339,615 0.46%
הירשמו לצפייה 176,448 0.24%
שדרגו את המנוי 103,340 0.14%
שדרגו את המנוי 0 < 0.01%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 3 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית