תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 28.02.2019 31.03.2019 שינוי
פורטה 465,096 471,096 6,000  1.29%
מיטב דש 1,175 1,183 8  0.68%
הירשמו לצפייה 22,747 22,484 -263  -1.16%
הירשמו לצפייה 6,669 5,990 -679  -10.18%
הירשמו לצפייה 5,148 2,881 -2,267  -44.04%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 6,008

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -3,209

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2018 31.12.2018 שינוי
פסגות 1,535,780 1,535,780 2
הפניקס 5,099,940 3,931,110 -1,168,830  -22.92%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 2

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -1,168,830

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש מרץ
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 6,008
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -3,209
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2018
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 2
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -1,168,830
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,173,920 1.60%
אי.בי.אי. 490,650 0.67%
פורטה 471,096 0.64%
הירשמו לצפייה 179,636 0.25%
הירשמו לצפייה 22,484 0.03%
הירשמו לצפייה 5,990 < 0.01%
שדרגו את המנוי 2,881 < 0.01%
שדרגו את המנוי 1,183 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 7,254,183 9.91%
הפניקס 3,931,110 5.37%
פסגות 1,535,780 2.10%
הירשמו לצפייה 1,167,890 1.60%
הירשמו לצפייה 339,615 0.46%
הירשמו לצפייה 176,448 0.24%
שדרגו את המנוי 103,340 0.14%
עדכונים אחרונים
  
 • Post is under moderation
  סטוקר
  לפני 4 שנים
  אורד דיווחה היום כי חתמה על הסכם מסגרת עם לקוח בינלאומי גדול באפריקה בהיקף כולל של כ-18.5 מיליון שקל להתקנת מערכות ביטחון, זאת לתקופה של 5 שנים.
  • הפץ
משקיע/ה
חברה ציבורית