תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית
מדורים

אורד

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.orad.cc

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 29.02.2020 31.03.2020 שינוי
פורטה 1,165,180 1,197,830 32,648  2.80%
אי.בי.אי. 620,763 615,662 -5,101  -0.82%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 32,648

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -5,101

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
הפניקס 4,753,680 4,798,880 45,200  0.95%
אקסלנס 1,446,470 1,392,410 -54,059  -3.74%
הירשמו לצפייה 2,378,890 1,955,220 -423,664  -17.81%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 45,200

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -477,723

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 32,648
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -5,101
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 45,200
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -477,723
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 1,813,492 2.48%
פורטה 1,197,830 1.64%
אי.בי.אי. 615,662 0.84%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 8,846,510 12.09%
הפניקס 4,798,880 6.56%
פסגות 1,955,220 2.67%
הירשמו לצפייה 1,392,410 1.90%
הירשמו לצפייה 700,000 0.96%
שם חברה: אורד
מספר נייר ערך: 1104496
אתר: http://www.orad.cc
ענף: השקעה ואחזקות
תת ענף: השקעה ואחזקות
תחום פעילות: ביצוע פרויקטי מערכות חשמל, מתח נמוך ובקרת תנועה.
משקיע/ה
חברה ציבורית