תפריט
משקיע/ה
חברה ציבורית

מדורים

פז נפט

ענף: השקעה ואחזקות
תת-ענף: השקעה ואחזקות
אתר: www.paz.co.il

קונים ומוכרים

קונים ומוכרים בקרנות הנאמנות, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 31.01.2020 29.02.2020 שינוי
אלטשולר - שחם 53,177 97,054 43,877  82.51%
מיטב דש 69,312 79,843 10,531  15.19%
הירשמו לצפייה 295 4,926 4,631  1,569.83%
הירשמו לצפייה 80,582 84,726 4,144  5.14%
הירשמו לצפייה 9,842 12,623 2,781  28.26%
שדרגו את המנוי 158,477 159,818 1,341  0.85%
שדרגו את המנוי 89,351 90,617 1,266  1.42%
שדרגו את המנוי 40,812 42,053 1,241  3.04%
שדרגו את המנוי 15,294 16,405 1,111  7.26%
שדרגו את המנוי 7,373 8,421 1,048  14.21%
שדרגו את המנוי 90 1,003 913  1,014.44%
שדרגו את המנוי 1,628 2,271 643  39.50%
שדרגו את המנוי 8,535 8,725 190  2.23%
שדרגו את המנוי 1,093 1,133 40  3.66%
שדרגו את המנוי 119 76 -43  -36.13%
שדרגו את המנוי 342 215 -127  -37.13%
שדרגו את המנוי 40,586 39,760 -826  -2.04%
שדרגו את המנוי 2,342 1,173 -1,169  -49.91%
שדרגו את המנוי 2,838 1,291 -1,547  -54.51%
שדרגו את המנוי 77,436 74,812 -2,624  -3.39%
שדרגו את המנוי 15,234 12,449 -2,785  -18.28%
שדרגו את המנוי 25,069 18,697 -6,372  -25.42%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 73,757

המוכרים הגדולים ביותר מקרב קרנות הנאמנות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -15,493

קונים ומוכרים באפיקי חיסכון ארוך טווח, בכמות ני"ע
מנהל השקעות 30.09.2019 31.12.2019 שינוי
קרן השתלמות למשפטנים 3,600 53,636 50,036  1,389.89%
מנורה 532,604 553,093 20,489  3.85%
הירשמו לצפייה 154,051 171,026 16,975  11.02%
הירשמו לצפייה 563,800 577,906 14,106  2.50%
הירשמו לצפייה 444,517 451,845 7,328  1.65%
שדרגו את המנוי 147 2,320 2,173  1,478.23%
שדרגו את המנוי 711,671 713,093 1,422  0.20%
שדרגו את המנוי 5,284 5,742 458  8.67%
שדרגו את המנוי 916,641 916,963 322  0.04%
שדרגו את המנוי 2,182 2,382 200  9.17%
שדרגו את המנוי 78,064 78,145 81  0.10%
שדרגו את המנוי 14,641 14,672 31  0.21%
שדרגו את המנוי 721,153 721,154 1
שדרגו את המנוי 67,442 67,280 -162  -0.24%
שדרגו את המנוי 8,113 7,934 -179  -2.21%
שדרגו את המנוי 18,052 17,867 -185  -1.02%
שדרגו את המנוי 4,424 4,160 -264  -5.97%
שדרגו את המנוי 12,246 11,938 -308  -2.52%
שדרגו את המנוי 2,145 1,836 -309  -14.41%
שדרגו את המנוי 2,363 1,992 -371  -15.70%
שדרגו את המנוי 11,387 10,987 -400  -3.51%
שדרגו את המנוי 7,697 7,268 -429  -5.57%
שדרגו את המנוי 32,042 31,567 -475  -1.48%
שדרגו את המנוי 9,960 9,375 -585  -5.87%
שדרגו את המנוי 13,709 12,867 -842  -6.14%
שדרגו את המנוי 10,177 7,877 -2,300  -22.60%
שדרגו את המנוי 20,769 18,016 -2,753  -13.26%
שדרגו את המנוי 7,749 4,810 -2,939  -37.93%
שדרגו את המנוי 14,875 11,625 -3,250  -21.85%
שדרגו את המנוי 767,800 764,345 -3,455  -0.45%
שדרגו את המנוי 166,834 163,350 -3,484  -2.09%
שדרגו את המנוי 53,572 45,922 -7,650  -14.28%
שדרגו את המנוי 27,913 18,530 -9,383  -33.62%
שדרגו את המנוי 293,947 262,300 -31,647  -10.77%
שדרגו את המנוי 184,255 51,256 -132,999  -72.18%
הרוכשים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ רכישת ניירות ערך: 113,622

המוכרים הגדולים ביותר מקרב הקופות
סה"כ מכירת ניירות ערך: -204,369

החזקות עדכניות

פעילות הגופים המוסדיים בקרנות הנאמנות בחודש פברואר
כמות הניירות ערך שרכשו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: 73,757
כמות הניירות ערך שמכרו כלל קרנות הנאמנות במהלך החודש: -15,493
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
פעילות הגופים המוסדיים באפיקי חיסכון ארוך טווח ברבעון הרביעי של 2019
כמות הניירות ערך שרכשו כלל הקופות במהלך הרבעון: 113,622
כמות הניירות ערך שמכרו כלל הקופות במהלך הרבעון: -204,369
קנו ני"ע      מכרו ני"ע   
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 763,401 7.51%
ילין לפידות 159,818 1.57%
אלטשולר - שחם 97,054 0.95%
הירשמו לצפייה 90,617 0.89%
הירשמו לצפייה 84,726 0.83%
הירשמו לצפייה 79,843 0.79%
שדרגו את המנוי 74,812 0.74%
שדרגו את המנוי 42,053 0.41%
שדרגו את המנוי 39,760 0.39%
שדרגו את המנוי 18,697 0.18%
שדרגו את המנוי 16,405 0.16%
שדרגו את המנוי 12,623 0.12%
שדרגו את המנוי 12,449 0.12%
שדרגו את המנוי 8,725 0.09%
שדרגו את המנוי 8,421 0.08%
שדרגו את המנוי 4,926 0.05%
שדרגו את המנוי 4,479 0.04%
שדרגו את המנוי 2,271 0.02%
שדרגו את המנוי 1,291 0.01%
שדרגו את המנוי 1,173 0.01%
שדרגו את המנוי 1,133 0.01%
שדרגו את המנוי 1,003 < 0.01%
שדרגו את המנוי 290 < 0.01%
שדרגו את המנוי 289 < 0.01%
שדרגו את המנוי 215 < 0.01%
שדרגו את המנוי 138 < 0.01%
שדרגו את המנוי 83 < 0.01%
שדרגו את המנוי 76 < 0.01%
שדרגו את המנוי 20 < 0.01%
שדרגו את המנוי 11 < 0.01%
מחזיקים בניירות ערך החברה
מנהל השקעות כמות ניירות ערך אחוז מהחברה
סה"כ 6,227,791 61.25%
מגדל 916,963 9.02%
מיטב דש 764,345 7.52%
הירשמו לצפייה 721,154 7.09%
הירשמו לצפייה 713,093 7.01%
הירשמו לצפייה 577,906 5.68%
שדרגו את המנוי 553,093 5.44%
שדרגו את המנוי 451,845 4.44%
שדרגו את המנוי 266,473 2.62%
שדרגו את המנוי 262,300 2.58%
שדרגו את המנוי 171,026 1.68%
שדרגו את המנוי 163,350 1.61%
שדרגו את המנוי 78,145 0.77%
שדרגו את המנוי 67,280 0.66%
שדרגו את המנוי 53,636 0.53%
שדרגו את המנוי 51,256 0.50%
שדרגו את המנוי 45,922 0.45%
שדרגו את המנוי 41,322 0.41%
שדרגו את המנוי 32,168 0.32%
שדרגו את המנוי 31,567 0.31%
שדרגו את המנוי 22,021 0.22%
שדרגו את המנוי 18,530 0.18%
שדרגו את המנוי 18,016 0.18%
שדרגו את המנוי 17,867 0.18%
שדרגו את המנוי 16,185 0.16%
שדרגו את המנוי 14,672 0.14%
שדרגו את המנוי 14,141 0.14%
שדרגו את המנוי 12,867 0.13%
שדרגו את המנוי 11,938 0.12%
שדרגו את המנוי 11,625 0.11%
שדרגו את המנוי 10,987 0.11%
שדרגו את המנוי 9,375 0.09%
שדרגו את המנוי 7,934 0.08%
שדרגו את המנוי 7,877 0.08%
שדרגו את המנוי 7,306 0.07%
שדרגו את המנוי 7,268 0.07%
שדרגו את המנוי 7,054 0.07%
שדרגו את המנוי 6,972 0.07%
שדרגו את המנוי 6,590 0.06%
שדרגו את המנוי 6,100 0.06%
שדרגו את המנוי 5,742 0.06%
שדרגו את המנוי 4,810 0.05%
שדרגו את המנוי 4,160 0.04%
שדרגו את המנוי 2,382 0.02%
שדרגו את המנוי 2,372 0.02%
שדרגו את המנוי 2,320 0.02%
שדרגו את המנוי 1,992 0.02%
שדרגו את המנוי 1,836 0.02%
שדרגו את המנוי 1,744 0.02%
שדרגו את המנוי 1,184 0.01%
שדרגו את המנוי 580 < 0.01%
שדרגו את המנוי 500 < 0.01%
שם חברה: פז נפט
מספר נייר ערך: 1100007
אתר: http://www.paz.co.il
ענף: השקעה ואחזקות
תת ענף: השקעה ואחזקות
תחום פעילות: אספקת מוצרי נפט ודלק, בהפעלת בתי הזיקוק באשדוד, ושולטת ב"פזגז".
משקיע/ה
חברה ציבורית